Büyük Cep Boy Büyük Cevşen Arapça Hayrat 9,5x13,5 cm

Fiyat:
65,00 TL
İndirimli Fiyat (%30,8) :
45,00 TL
Kazancınız 20,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

STOKTA VAR
290,00 TL
185,00 TL
STOKTA VAR
270,00 TL
175,00 TL
STOKTA VAR
230,00 TL
185,00 TL

Kitap              Büyük Cevşen, Cep Boy, Arapça , Mealsiz
Hattat             Ahmet Hüsrev Altınbaşak
Yayınevi         Hayrat Neşriyat
Kağıt - Cilt      Sarı şamua kağıt  -  Lüks bez cilt
Sayfa - Ebat   265 Sayfa - 9,5x13,5 cm -  Büyük Cep boy
Kısa Kodu      MH0014

 

Ahmet Hüsrev Altınbaşak tarafından hattı yazılan Cep Boy Büyük Cevşen adlı kitabı incelemektesiniz. 
Cep boy büyük cevşen
kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2


   Büyük Cevşen Cep Boy Tamamı Arapça Ahmet Hüsrev Altınbaşak Hattı
 

Başta Sevgili Peygamberimiz (asm) olmak üzere, Hz. Üveyse'l-Karanî'den Hz. Abdülkadir Geylânî'ye, Hz. İmam-ı Bahâeddîn Nakşibend'den Bedîüzzamân Hazretleri'ne kadar en güzîde ma'neviyât büyüklerinin dillerinden düşürmedikleri zikir, duâ ve münâcâtları bu eserde bulabileceksiniz.

Ma'neviyât âleminizi renklendirip gün ve gecelerde okuyabileceğiniz fa zîletli sûreler de bir araya getirildi. Okuyanları başka bir iklime götürüp âdetâ dünyâda Cennet saâdetlerinin numûnelerini yaşatıyor.

Eser, "Elmas Kalem" ünvanına sahib Ahmed Husrev Altınbaşak Hazretleri'nin nûrânî kaleminden çıktı. İç tertîb ve tezhîbleri ise, hassas ellerin uzun ve titiz çalışmaları ile tamamlandı.

Mükemmel cildi, birinci sınıf baskısı ve paha biçilmez muhteviyâtıyla bir hazîne eser...
 
 
         TAKDİM
 
Dua, zikir ve salâvatın Müslümanın hayatında çok mühim bir yeri vardır. Dua, kulluğun özü, ibâdetin beyni, mü'minin silâhıdır; mü'minin her zaman başvuracağı bir güç kayna­ğıdır. Duanın bu öneminden dolayı­dır ki Cenâb-ı Hak, kullarını duaya davet eder ve yapılacak duaları ce­vapsız bırakmayacağını bildirir.
 
Bu ilahi davetlerden üçü şu mealdedir:
 
"Bana duâ edin, size cevap vere­yim." Mü'min, 40:60
 
"O, îman eden ve güzel işler ya­panların dualarına cevap verir." Şura: 42:26
 
"De ki: 'Duanız olmazsa Rabbim katında ne ehemmiyetiniz var?'  Furkan: 25:77
Allah'ı çok zikretmek hususunda da birçok âyet ve hadis vardır. Cuma Sûresinin 10. âyetinde meâlen, "Al­lah'ı çokça zikredin ki, kurtuluşa eresiniz" diye buyuran Rabbimiz, bir başka âyette ise, meâlen şöyle buyu­rur:
 
"Beni zikredin ki, Ben de sizi rah­metimle anayım."  Bakara, 2:152
 
İşte, en güzel duaların ve zikirlerin bulunduğu " Hizbü Envâri'l-Hakâikı'n-Nûriye " isimli bu eser, Rabbimizin emrettiği zikir ve duanın mükem­mel bir şekilde gerçekleşmesi için en büyük bir vesiledir. Bediüzzaman Hazretlerinin, " Mecmuatü'l-Ahzab " ve Risale-i Nur gibi hakikatlerden derle­diği bu eserde şu bölümler bulunmak­tadır.
 
Birinci bölümde, okunması çok sevaplı ve faziletli olan sûreler ve na­mazdan sonra okunan aşirler bulun­maktadır. Kur'ân'in en faziletli sûrele­rinden olan Yasin, Fetih, Rahman, Mülk ve Nebe'nin bulunduğu bu bölümde ayrıca La yestevi ve Amenerrasulü aşırlerı de vardır. Birçok hadis-i şerif­te bu sûrelerin ve aşirlerin faziletlerin­den bahsedilmiştir.
 
İkinci bölümde, Peygamber Efen­dimizin (a.s.m.) en büyük duası olan Cevşen bulunmaktadır. Bu büyük duanın Peygamberimize verilişini an­latan şu hâdise, aynı zamanda ehem­miyetini de ortaya koymaktadır:
 
Peygamber Efendimiz, zırhını giy­miş, Uhud Dağına gidiyordu. Hava çok sıcaktı. Bir ara başını kaldırıp gökyüzüne baktı ve Allah'a duâ etti. Birden, açılmış gök kapılarından Cebrail'i (a.s.) gördü. Hz. Cebrail nurlara bürünmüştü. Resûlullah'a, "Cenâb-ı Haktan sana selâm, tahiyye ve ikram getirdim" dedi.
 
Peygam­ber Efendimiz selâmını aldıktan son­ra, Cebrail (a.s.) getirdiği duayı tak­dim etti ve şöyle dedi:
 
"Üzerinden zırhını çıkar ve bu duayı oku. Bu duayı üzerinde taşır ve okursan zırhtan daha büyük tesiri vardır."
 
Her an ve her fırsatta ümmetini düşünen Peygamber Efendimiz, "Bu duanın tesiri sadece bana mı mahsus, yoksa ümmetime de şâmil mi?" diye sordu.
 
Cebrail (a.s.) şu müjdeyi ver­di:
 
"Yâ Resûlallah! Bu duâ, Cenâb-ı Allah' ın sana ve ümmetine bir hediye­sidir, Bunun sevabını Allah'tan başka kimse takdir edemez." ( Ahmet Ziyaeddin Efendi, Mecmuatü'l-Ahzab )
 
Üçüncü bölümde, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin (k.s.) tanzim ettiği Evrad-ı Kudsiye bulunmaktadır. Bu evradın yüz hasiyeti ve faydası bulun­duğunu belirten Bediüzzaman Haz­retleri, Şah-ı Nakşibend'in bu duayı, Peygamber Efendimizden (a.s.m.) mânâ âleminde ders aldığını belirt­mektedir. Bu evradın büyük bir kısmı âyet ve hadislerdeki dualardan mey­dana gelmiştir.
 
Dördüncü bölüm, en mükemmel ve en cami salâvatların bulunduğu, Delaili'n-Nur' dur. Peygamber Efen­dimize (a.s.m.) salâvat getirmeyi em­reden şu hadisler, bu bölümün ehem­miyetini de ortaya koymaktadır:
 
"Kıyamet Gününde benim şefaati­me en çok lâyık olanlar, bana en çok salâvat getirenlerdir." Tirmizi, Salat: 352
 
 "Asıl cimri o kimsedir ki, yanında be­nim adım anıldığı halde, bana salâvat getirmez."
Tirmizi, Daavât: 101
 
 "Kim ba­na bir defa salâvat getirse, Allah ona on misli rahmetini ihsan eder."  
Ebu Davud, Vitr: 26
 
Beşinci bölümde, Hazret-i Os­man'ın (r.a.) tanzim ettiği Münacatü'l-Kur'an bulunmaktadır. Bu evraddaki duâ cümleleri, doğrudan doğruya âyetteki ifâdelerden alınmıştır. Üstad Bediüzzaman bunun hakkında, "Bu münacat, aynen Cevşen ve Celcelutiye gibi gayet kudsîdir; ve âyetlerin sarîh lâfızlarını alması cihetiyle onlar­dan daha yüksektir" demektedir.
 
Altıncı bölüm, Tahmidiye'den mey­dana gelmektedir. Allah'ın ihsan etti­ği nimetler için çok geniş ve küllî hamdleri içine alan bu evradın, pek çok maddî ve manevî hastalığa da şifâ ol­duğu belirtilmektedir.
 
Yedinci bölümdeki Hulasatü'l-Hülasa, Allah'ın varlığına ve birliğine, kâinatın ve içindeki mevcudatın şehâdetlerini ihtiva etmektedir. Ayetü'l-Kübra Risalesinin özeti hükmünde olan bu bölüm hakkında Üstad Bedi­üzzaman, "Ara sıra bazı vakitte okunsa güzel olur, îmana kuvvet verir" de­mektedir.
 
Ümit ederiz, hayırlara vesile olur.   ( cep boy büyük cevşen , Ahmet Hüsrev Altınbaşak , Hayrat Neşriyat , tevafuklu cevşen , ahmet hüsrev hattı cevşen , CEVŞENÜL KEBİR , cep boy arapça cevşen , kolay okunan cevşen , arapça cevşen , mealsiz )
 
 
            FİHRİST
 
Fatiha Suresi
Elif, Lam, Mim
Ayetü’l-Kürsı
Bakara Suresi’nden
Kehf Suresi
Yasin Suresi
Duhan Suresi 
Fetih Suresi
Rahman Suresi
Vakıa Suresi
Haşir Suresi’nden
Cum’a Suresi
Tahrim Suresi’nden
Mülk Suresi
Kıyame Suresi
Nebe Suresi
Tekasür Suresi
Fil Suresi
Kureyş Suresi
Maun Suresi
Kevser Suresi
Kafirun Suresi
Nasr Suresi
Tebbet Suresi
İhlas Suresi
 Felak Suresi
Nas Suresi

Hatim Duası
Cevşenü’l-Kebir’in Faziletleri
Cevşenü’l-Kebir Duası
Evrad-ı Kudsiye
Salavatın Faziletine Dair Ayet ve Hadisler
Delailü’n-Nur
Delailü’n-Nur’da Zikredilen Salavatların Faziletleri
Sekine
İsm-i A’zam Mertebesinde Bir Dua
Münacat-ı Üveys el-Karani
Dua-yı İsm-i A’zam
Dua-yı Tercüman-ı İsm-i A’zam
Münacatü’l-Kuran
Tahmidiye
?Hülasatül Hülasa
Celcelutiye’nin Mahiyet ve Kıymeti
Kaside-i Celcelutiye
Münacatlar
     
 
Ahmet Hüsrev Altınbaşak hattı, Cep boy büyük cevşen adlı cevşenül kebir kitabı nı incele diniz.

Diğer Özellikler
Stok Kodu9759023506068
MarkaHayrat Neşriyat
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9759023506068

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.