Büyük Cevşen Celcelutiye İlaveli Çanta Boy Arapça AZİM

Fiyat:
240,00 TL
İndirimli Fiyat (%25) :
180,00 TL
Kazancınız 60,00 TL
Havale / EFT:
174,60 TL
Aynı Gün Kargo
 
Kitap             Büyük Cevşen Celcelutiye İlaveli,  Arapça
Yazar            Bediüzzaman Said Nursi
Tercüme       Mehmet Nihat
Yayınevi        Sebat Yayınları, Azim Dağıtım
Kağıt - Cilt     Sarı şamua - Lüks Termo Deri Cilt - 4 renk
Sayfa - Ebat 280 Sayfa - 14x19,50 cm, Çanta Boy, Kenar Yaldızlı
Yayın             Arapça ,  Ürün kodu : 1001,   Türkçesiz Sadece Arapça
 

Sebat Yayınları, Bediüzzaman Said Nursi tarafından derlenen Büyük Cevşen Celcelutiye İlaveli adlı kitabı incelemektesiniz.
Celcelutiyeli Büyük Cevşen Türkçesiz kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2

 

Büyük Cevşen Hizbül Envaril Hakaikın Nuriye Celcelutiye ilaveli 
 

BÜYÜK CEVŞEN 


  TAKDİM

 
Cenab-ı Allah, Kur'ân-ı Kerim'de, "Ba­na dua edin, size cevap vereyim" (Mü'min, 60) ve "De ki: Duanız olmazsa Rabb'im katında ne ehemmiyetiniz var?" (Furkan, 77) buyurmaktadır.
 
Dua bir ibadettir. Kulun Yaratıcı'yla olan münasebeti, O'na olan bağlılığıdır. Dua kulluğun ruhudur ve halis bir ima­nın neticesidir. Dua yalvarmadır, yakar­madır, niyazdır, ilticadır, münacattır.
 
"Duanın en güzel, en lâtîf, en leziz, en hazır meyvesi, neticesi şudur ki: Dua eden adam bilir ki, Birisi var ki onun se­sini dinler, derdine derman yetiştirir, ona merhamet eder. Onun kudret eli her şeye yetişir. Bu büyük dünya ha­nında o yalnız değil; bir Kerîm Zat var, ona bakar, ünsiyet verir. Hem onun hadsiz ihtiyâcâtını yerine getirebilir ve onun hadsiz düşmanlarını def edebilir bir Zât'ın huzurunda kendini tasavvur ederek bir ferah, bir inşirah duyup, dün­ya kadar ağır bir yükü üzerinden atıp Elhamdü lillâhi Rabbi'l-Âlemîn der."
 
Bediüzzaman Said Nursinin, Ahmed Ziyâeddin Gümüşhanevfnin Mecmua-tü'l-Ahzâb'ından ve Risale-i Nurdaki hakikatlerden derleyerek bir araya ge­tirdiği Hizb-ü Envâri'l-Hakâikı'n-Nûriye isimli bu eserde, en güzel ve en faziletli dua ve salavatlar yer almaktadır.
 
Sûreler: İlk bölümde, Kur'an'ın en fa­ziletli sûrelerinden olan Yasin, Fetih, Rahman, Mülk ve Nebe süreleriyle bir­likte namazlardan sonra okunmasında pek çok sevap olan "Lâ yestevî" ve "Âmene'rresûlü" aşirieri bulunmaktadır.
 
Cevşenü'l-Kebîr: Bu bölümde, Pey­gamber Efendimize (a.s.m.), Cebrail va­sıtasıyla gelen Cevşenü'l-Kebîr isimli dua yer almaktadır. Şüphesiz ki en mü­kemmel kulluğu Peygamber Efendimiz (a.s.m.) yapmıştır. Ve Rabb'ine en güzel şekilde o yakarmış, o dua etmiştir.
 
İşte Cevşenü'l-Kebir de onun en güzel ve en büyük dualarından birisidir.
 
Rivayete göre, Peygamber Efendimiz (a.s.m.) zırhını giymiş, Uhud Dağı'na gi­diyordu. Hava çok sıcaktı. Bir ara başını kaldırıp gökyüzüne baktı ve Allah'a dua etti. Birden, açılmış gök kapılarından Cebrail'i (a.s.) gördü. Hz. Cebrail nurla­ra bürünmüştü. Resulullah'a, "Cenab-ı Hak'tan sana selam, tahiyye ve ikram getirdim" dedi. Peygamberimiz (a.s.m.) selamını aldıktan sonra, Cebrail (a.s.) getirdiği duayı takdim etti ve şöyle dedi:

"Üzerinden zırhını çıkar ve bu duayı oku. Bu duayı üzerinde taşır ve okursan zırhtan daha büyüktesin vardır."
 
Peygamberimiz (a.s.m.), "Bu duanın tesiri sadece bana mı mahsus, yoksa ümmetime de şamil mi?" diye sordu. Cebrail (a.s.) şu müjdeyi verdi:
 
"Ya Resulallah! Bu dua, Cenab-ı Al­lah'ın sana ve ümmetine bir hediyesidir. Bunun sevabını Allah'tan başka kimse takdir edemez."
 
İşte Cevşenü'l-Kebir böyle büyük bir duadır. Muhtevasının derinliği, ifadeleri­nin akıcılığı ve okunmasından elde edi­lecek dünyevî ve uhrevî mükafatlara dair rivayetler, onu, tüm Müslümanların elinden bırakamadığı dualar arasına katmıştır.

Daha sonra sırayla şu bölümler gel­mektedir:
 
Evrâd-ı Kudsiye: Bu evradı Şâh-Nakşibend Hazretleri tanzim etmiştir Bediüzzaman Said Nursî, Şâh-ı Nakşi-bend'in bu duayı Peygamber Efendimiz­den (a.s.m.) mana âleminde ders aldı­ğını ifade ederek, "Bu evradın yüz hasi­yeti ve faydası bulunmaktadır" demiştir.
 
Delâili'n-Nur: Peygamber Efendimi­ze en mükemmel ve manaca en kap­samlı salavatların yer aldığı bu bölü­mün fazileti çok büyüktür. Efendimiz (a.s.m.), "Bana en yakın olanlar, üzeri­me en çok salavat getirenler olacaktır", "Sünnetimi ihya eden, üzerime salavat getiren, darda kalanlara yardımda bu­lunanlar kıyamet gününde arşın göl­gesinde olacaklardır" buyurmuştur.
 
Sekîne: Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli dualar­dan birisidir. Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitneler­den harika bir surette korunmuş olan Bediüzzaman Hazretlerinin, İmam-ı Gazalî yoluyla Hazret-i Ali'den (r.a.) ders aldığı bu duayı kendisine daimi bir vird edinerek okumuş olması, bize, her sıkıntı ve fitne anında sığınacağımız açık ve koruyucu bir kapı olduğunu göstermeye yeterlidir.
 
Veysel Karanî'nin Münâcâtı: Veysel Karanî'nin Esmâ-i Hüsnâ ile Cenab-ı Hakk'a niyaz ve yakarışıdır. Kuvvetli bir duadır.
 
Duâ-i Tercümân-ı İsm-i Âzam ve Duâ-î İsm-i Âzam: Bu iki dua da na­mazlardan sonra okunmasında büyük fazilet olan, Cenab-ı Hakk'a yüce isim­leriyle yakarış ve cehennem azabından kurtuluş niyazıdır.
 
Münâcâtü'l-Kur'ân: Bu duayı Hz. Osman tanzim etmiştir. Bu münacattaki dua ifadeleri, doğrudan doğruya âyet­lerden alınmıştır. Bediüzzaman, "Bu münacat aynen Cevşen ve Celcelûtiye gibi gayet kudsîdir ve âyetlerin sarih la­fızlarını alması cihetiyle onlardan daha yüksektir" demiştir.
 
Tahmîdiye: Cenab-ı Allah'a şükür ve hamdi de içeren bu evradın, pek çok maddî ve manevî hastalığa da şifa ol duğu belirtilmiş, okunmasında büyük faydalar olduğu ifade edilmiştir.
 
Hülâsâtü'l-Hülâsa: Cenab-ı Allah'ın tevhit delillerini ve varlıkların şehadetle-rini içeren bu bölüm, Âyetü'l-Kübra risa­lesinin bir hülasasıdır. Bu bölümle ilgili Bediüzzaman, "Ara sıra bazı vakitlerde okunsa güzel olur, imana kuvvet verir" demektedir.
 
Tazarrû ve Niyaz: Risale-i Nur'dan alınan bu bölüm, Yüce Yaratıcı'ya kap­samlı bir yakarış ve niyazdır.
 
Celcelûtiye: Yüksek manalar içeren tesirli bir duadır. Peygamber Efendimi­ze (a.s.m.) Hz. Cebrail tarafından indi­rilmiş, Hz. Ali tarafından da Süryanice nazmedilerek kaside haline getirilmiştir. Allah'ın en büyük ismi olan İsm-i Azam bu duanın içerisinde gizlenmiş olduğun­dan, bu duayı okuyarak Allah'a sığınan kimsenin, dünya ve ahiret işlerinde çok kolaylıklar ve bereketler göreceği müjdelenmiştir. ( Büyük Cevşen Celcelutiye İlaveli , Bediüzzaman Said Nursi , Mehmet Nihat , Sebat Yayınları )
Sebat Yayınları, Bediüzzaman Said Nursi tarafından derlenen Celcelutiyeli Büyük Cevşen adlı kitabı incele diniz.

Diğer Özellikler
Stok Kodu9789756229378
MarkaSebat Yayınları
Stok DurumuVar
9789756229378
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.