Büyük Zırhlı Sırlı Dualar, Mustafa İloğlu SEDA

Fiyat:
800,00 TL
İndirimli Fiyat (%41,3) :
470,00 TL
Kazancınız 330,00 TL
Havale / EFT:
460,60 TL
131,60 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap               Büyük Zırhlı Sırlı Dualar  
Yazar              Mustafa İloğlu
Yayınevi          Seda Yayınları
Kağıt - Cilt       2.Hamur Kağıt, 2 renkli, Lüks ciltli
Sayfa               800 sayfa
Ebat                17.5x24 cm,  Büyük Boy
Özellik            Kaynaklı, ayet ve hadislerin kaynakları ve duaların kaynakları sayfa altlarında belirtilmiştir.Bu alandaki dua kitaplarından farkı, duaların kaynaklarının sayfa altlarında belirtilmesi.
Kaynakarı başta Kuranı Kerim ve Buhari, Müslim, Tirmizi,  Ebu Davut, İbni Mace, Nesai gibi diğer muteber hadis kitapları

 
 
Seda yayınları Mustafa İloğlu Büyük Zırhlı Sırlı Dualar kitabını incelemektesiniz.   
Büyük Zırhlı Sırlı Dualar kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


 büyük zırhlı sırlı dualar mustafa iloğlu

          Dua
 

Allah (Celle Celâlühü)na niyazda bulunmak, yalvarmak, talep etmek­tir. Dua, kulluk göstermek, tevazu ve alçak gönüllülük arz ederek müra­caatta bulunmaktır. Dua, gerçek manadaki kulluğun ruhudur, kâmil bir imanın neticesidir.
 
Dua küçüğün büyükten istemesi, acizin güçlüden ihtiyacını talep et­mesidir. Dua eden kişi şunu bilir ki; bütün kâinatı sevk ve idare eden biri var. O hiçbir şeye muhtaç değildir, ben ise her şeye muhtacım. En küçüğünden en büyüğüne kadar her ihtiyacımı verecek olan O'dur. O herkesi görür, her sesi duyar ve her şey O'nun emri ile meydana gelir.
 
"Duanın en üstünü, Allah 'a hamd olsun demektir."1
 
Duada öyle bir makama çıkılır ki, edeple ve haddini bilen bir kişinin hali, sözden daha çok makbul olur.
 
Rabbimiz buyuruyor ki:
 
"Kullarım sana, beni sorduğunda (onlara söyle):
 
- Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine kar­şılık veririm. O halde (kullarımda) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar."2
 
Ayet-i kerimede "Ben yakınım" buyurulmaktadır, vasıta kaldırıl­mış, yakınlık da duaya icabetle açıklanmıştır ki bunda büyük bir ince­lik vardır. Burada ki yakınlık insan tarafından değildir, yakınlık Allah tarafındandır. Yakınlık Allah tarafından olunca, dua eden kişinin kalbi, Allah'tan başka bir şeyle meşgul olmamalıdır. Eğer dua halindeki bir ku­lun kalbi başka şeylerle meşgulse, gerçek manada dua yapılmış değildir.
 
Duada çok sayıda incelik bulunmaktadır. Bunlardan biri de; dua es­nasında kalpte Allah'tan başka bir şeyin bulunmamasıdır. Eğer kalp­te başka şey bulunursa, bu şey Allah'a ulaşmaya engel olur. Duada Allah'a ulaşmak isteyen kul, dua anında kalbinde Allah'tan gayrı her şeyi çıkarmalıdır. İşte o zaman şu sırra erilmiş olur.
 
1-İbn-i Mace, Edeb;55
2-Bakara;2/186
 
"...Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah, kullarını çok iyi bilendir."3
 
Ayet-i kerimenin sırrına eren kişinin gözü Hakk'ın gözü olur, ku­lağı Hakk'ın kulağı olur, kalbi Hakk'ın aynası olur. Bu hal üzere olan müminin her dileği, Allah (Celle Celâlühü)’ nun dilemesi hükmüyle "ol" demekle oluverir.
 
Dua aynı zamanda bir yakınlık aracıdır. Allah (Celle Celâlühü) bu­yuruyor ki; "Ben yakınım." İşte bu yakınlığı elde edebilmek için dua bir araçtır. Hal böyle olunca da dua en üstün ibadet oluyor. Bu manada Kâinatın Efendisi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki:
 
Dua ibadetin iliğidir 4
 
Bir başka hadis-i şerifte de Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki:
 
Dua, ibadettir, sonra şu âyeti okudu:
 
"Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibâdeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir" buyurmuşlardır.5
 
Âlimler ibadet kelimesini "dua ibadetten başka bir şey değildir" diye açıklamışlardır. Bir kısım ulema da "Dua, ibadetin en büyüğü­dür." demiştir. Bütün bunlar Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'ın şu hadis-i şerifine dayanmaktadır:
 
"Dua ibâdet'in özü ve iliğidir"6
 
Duanın en büyük ibadet olduğunu bize haber veren bir başka hadis-i şerif de şöyledir:
 
3-Mü'min Süresi;40/ 60.
4-Tirmizi, Davaat,1
5-Mü'min Suresi;40/60 Ebu Davut Salat 358, (1479); Tirmizi , Tefsir 2. (2973,3244), Daavat  2,(3369), ibnu Mace, Dua 1,    (3828)
6-Prof.Dr.İ.Canan, Kütübi Sitte Muhtasarı, Cilt. 3 sh.278
 
 Rasulullah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem) :
 
“Dua, Allah'ın rahmet kapısını açan anahtardır." buyurmuştur.7
 
 Ayet-i kerimede "Kullarım sana, beni sorduğunda, Ben çok yakınım" buyurdu. Bu ayet-i kerimede Allah (Celle Celâlühü), kuluna talebinden önce kendini övmeyi, medh-ü sena etmeyi istemektedir.8   Medh-ü senadan sonra ihtiyacınızı talep edin.
 
Buna en güzel örnek İbrahim (Aleyhisselâm) ın durumudur. İbrahim (Aleyhisselâm)'ın duaya nasıl başladığı Kur'ân-ı Kerim'de şöyle haber verilmektedir:
 
 "Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur.
 
Beni yediren, içiren O'dur.
 
Hastalandığım zaman bana Şifa veren O'dur.
 
Benim canımı alacak, sonra beni diriltecek O'dur.
 
Ve hesap günü hatalarıını bağışlayacağını umduğum O'dur. 9
 
İbrahim (Aleyhisselam) duasının başlangıcında bunları sıraladıkta sonra, Rabbinden talebini niyaz eder.
 
7 -Prof.Dr.İ.Canan, Kütübi Sitte Muhtasarı, Cilt. 3sh.278)
8 -Fahruddin Er-Râzi Tefsir-i Kebir, Huzur Yayınevi, Ter: Suat Yıldırım, Lütfullah Cebeci, Sadık Kılıç, Sadık Doğru, İstanbul 2002, cilt 4, sh.366
9 -Şuara Suresi;26/78,79,80,81,82 

"Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat.",10
 
Ayet-i Kerime'de geçen "yakınlık" kelimesi, maddi planda kulun düşünebileceği gibi bir yakınlık değildir. Rabbimiz "Ben çok yakınım" buyuruyor. Buradaki yakınlık mekânla izah edilecek bir yakınlık değil­dir. Râzî, bu konuya şöyle bir açıklama getirir.
 
"Cenab-ı Allah bir mekânda bulunsaydı, herkese yakın olamaz, aksine Arşı taşıyan meleklere yakın, diğer varlıklara ise uzak olurdu. Ve yine Allah, doğuda Zeyd'e yakın olduğunda, batıda olan Amr'dan uzak olmuş olurdu."11
 
Bu yakınlık Allah-u Teâlâ'nın istediği bir yakınlık olup, kulunun yalvarmasına, yakarmasına cevap vermesidir. Kulunun durumunu gör­mesi, bilmesidir. Ayet-i Kerime'de geçen yakınlık, Kur'ân-ı Kerîm'in birçok yerinde geçmektedir.
 
Kul nerede olursa olsun, Allah her an onunla birliktedir, kulun bütün yaptıklarını görür ve işitir. İşte ayet-i kerime:
 
"... Nerede olursanız, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı gö­rür. "12
Kuluna olan yakınlığını da bir ayet-i kerimede şöyle haber veriyor:
"Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız."13
 
10-Şuara Suresi;26/83
11-Fahruddin Er-Râzî, a.g.e. cilt 4, sh.370
12-Hadid Süresi;57/4
 13 Kaf Suresi;50/16
 
Yine bir başka ayet-i kerimede de:

 "Göklerde ve yerde olanları Allah 'ın bildiğini görmüyor musun?  Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O'dur..."14
 
"Allah, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir."15
 
Kul Rabbine dua ettiği zaman, ayet-i kerimelerin haber verdiği hu­suslardan haberdar olarak, bilinçli bir şekilde niyazını yapmalıdır.
 
Rabbimiz buyurdu ki:
 
 "Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez."16
 
Dua eden kişi Rabbini iyi tanımalıdır. Kul haddini bilerek, Rabbinin yaratma, emir, yücelik, ululuk, bütün hayırların, bereketin, zerrelerden kurrelere kadar her şeyin O'nun emri ile meydana geldiğini bilmeli. O'nun güç ve kudretinin karşısında, kul acziyetini bilecek ve bunu sa­mimi bir kalp ile de itiraf edecek. Bu hal neticesinde, kul tam bir tesli­miyet içinde gizlice yalvararak, niyazda bulunmalıdır.
 
Duada dikkate edilecek bir husus da söz ve halin aynı paralelde olma­sı, söz ile yalvarırken, hal de samimiyetle tasdik etmelidir. Talep edilen şeyin, talep edilen makama uygun bir dil ve hal ile istenmesi gerekir.
 

14-Mücadele Suresi;58/7
15-Mü'min Suresi;40/19
16-A'raf Suresi; 7/55
 
Duada talep edilirken, sözlere çok dikkat edilmelidir. Asr-ı Saadette yaşanan şu hadise bize yapacağımız dua konusunda yol göstermekte­dir. Abdullah bin Muğaffel (Radıyallahu Anh) bir gün oğlunu şöyle dua ederken buldu:
 
Allah 'ım, cennete girdiğimde sağ tarafındaki beyaz köşkü senden isterim.
 
Oğlunun söylediklerini duyan Abdullah onu ikaz eder:
 
-Evladım! Allah 'tan cenneti iste, cehennemden de O 'na sığın. Ben Rasûlullah 'tan şöyle işittim. "Bir kavim gelecek ki onlar duada haddi aşacaklar."17
 
Duada şirk ve isyana, azgınlık ve düşmanlığa yönelmeyin. Fesat iste­meyin, iyilik isteyin. Zulüm istemeyin, adalet isteyin. İsyan istemeyin, itaat isteyin.
 
Allah (Celle Celâlühü), kâinatı yarattı ve muazzam bir nizam kurdu. Bu nizam sayesinde kâinat bir saat misali işlemektedir. Bunlara en gü­zel misal; gece ile gündüzün bir hesap ve muazzam bir planla işleyip durmasıdır. Ne gece gündüze yetişir, geçebilir, ne de gündüz geceyi. Gece ile gündüzün misalinde olduğu gibi, mü'min kul için de korku ile umut aynı konumdadır. Korku ve umut mü'min kul için bir denge unsurudur. Bu denge unsuru her işimizde olacağı gibi, dualarımızda da olmalıdır. Bir mü'minin manevi yolda ilerlemesi, yüce makamdan talep etmesi için umut ve korku iki kanattır. büyük zırhlı ve sırlı dualar
 
Mü'min kulun duasındaki önemli noktalardan biri de, teslimiyet noktasıdır. Teslimiyet o dereceye varır ki, kalbin Allah'a yönelmesi, kalpteki Allah'tan gayrı her şeyi çıkarır. Kalpte Allah'tan başka şey kalmayınca, kulun duası en zirveye ulaşmış olur. Efendimizden gelen bir hadis-i kutsi de, Rabbimiz şöyle buyurdu:
 
"Her kimin, beni zikretmesi, o kimseyi benden bir şey istemesinden alıkorsa; Ben o kimseye, isteyenlere verdiğimden daha üstününü ve­ririm. "18
 
Duada ulaşılacak olan bu makam, çok yüce bir makamdır. Mü'min el­lerini semaya açıp, kalbini Rabbine yönelttiği zaman, kalbindeki bütün dünyalık talep ve isteklerini çıkarır ve sadece Allah-u Teâlâ ile olursa, o kul için Mevla'nın bütün rahmet kapıları açılır.
 
17-Ebu Davud, Taharet, 45; ibn-i Mâce, Dua, 12; Ahmed bin Hanbel
18-Tirmizi, Fedailu'l-Kur'an, 25
 
 
Kul burada her şeyden geçince, kendisini marifet denizinde bulur.
 
Kul marifet denizine dalmak istiyorsa, dikkat edilecek çok önemli hususlardan biri, dua anında kalbin başka şeylerle meşgul olmamasıdır. Kalp dua anında başka şeylerle meşgul oluyorsa, dua yapılmış olunmaz.  büyük zırhlı ve sırlı dualar
 
Kamil manada yapılmış duanın kabul olduğu kesindir. Kabulden de öte, o anda karşılığı kesinlikle verilmiştir. Duasında Allah'tan talep etti­ği şey, hemen yerine gelir. Eğer talep ettiği şey kader-i ilahiye ters düş­müşse, yani ezelde kesin bir hükümle karara bağlanmış bir şeyse, o za­man Allah o kulunun kalbine genişlik verir, onun üzerine rahmet indirir, sabır yağdırır, günahlarını bağışlar, daha birçok rahmete mazhar olur.
 
Allah (Celle Celâlühü) kuluna der ki:
 
"Ben kayıtsız ve şartsız senden müstağni olduğum halde, senin du­ana icabet ediyorum. Kulum sen her şartta bana muhtaçsın; o halde benim davetime icabet et." Çıkan sonuç şudur; yüce davete icabet et ki, sonuç alasın.
 
Kulun Allah'a icabet etmesi, Allah'ın emir ve yasaklarına itaat etme­si ile olur. Allah'ın da kuluna icabet etmesi, kulunun isteklerini yerine getirmesinin yanında kulunun dua şuuruna ermesidir.
 
Duadaki hallerden biri de, Allah'a yönelen kalbin sadece O'nu dü­şünmesi ve O'nu zikretmesidir. Bunu edebe aykırı gören kul, şöyle dü­şünür:
 
"Ben ihtiyaçlarımı Rabbime nasıl açarım? O her şeyi bilmiyor mu? Biliyor. Mademki her şeyi biliyor, benim ona Yâ Rabbi şu ihtiyacım var demem edebe sığmaz".
 
İşte bu hal İbrahim (Aleyhisselâm)'m makamıdır. İbrahim (Aleyhisselâm) mancınığa konulup ateşe atıldığında Cebrail (Aleyhisselâm) gelerek şöy­le demişti:
 
Yâ İbrahim, benden bir isteğin var mı?
 
Yok.
 
Bu sözü üç defa tekrar etmiş. Bakmış ki İbrahim yardım istemeye­cek, o zaman da:
Ey ibrahim, Rabbine dua et, demiş.
 
İbrahim:
 
-Allah-u Teâlâ'nın benim halimi bilmesi, O'ndan bir şey istemem için yeterlidir.19
 
19 -Fahruddin Er-Râzî, a.g.e. cilt 10, sh.439
 
 
Burada kul kendi ihtiyacını Rabbinin bildiğini bilir, Rabbinin kendi J ^ ihtiyacını bildiği için, yardımında kesin olduğunu bildiği için direkt ta- U lepte bulunmaz. Duanın buradaki durumu, en büyük ibadet olmuş oluyor.
 
     Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki:
 
"Allah nezdinde, duadan daha kıymetli hiçbir şey yoktur. Dua ibadettir. 20
 
    Duada dikkat edilecek bir husus da, duanın gizli yapılmasıdır. Allah (Celle Celâlühü) bize Kur'ân-ı Kerîmde geçmiş peygamberleri örnek olarak haber verirken, Zekeriya (Aleyhisselâm)'ın sessizce dua ettiğini bildiriyor.
 
“Hani o gizli bir sesle Rabbine niyaz etmişti." 21
 
Hazreti Aişe (Radıyallahu Anh)â diyor ki:   Şu âyet, dua hakkında nazil olmuştur:
 
"...Namazda yüksek sesle okuma; onda sesini fazla da kısma; ikisinin arası bir yol tut."22
 
Asrı Saadette, ordu savaş dönüşü bir vadiden geçiyordu. Vadinin tam ortasında, ordudakiler yüksek sesle tekbir ve tehlil getirmeye başladılar. Bunun üzerine Rasûlullah şöyle buyurdu:
 
- Sesinizi alçaltın. Çünkü siz, ne sağır, ne de gaip birine dua ediyorsunuz. Muhakkak ki siz, duyana ve sizi yakın olana dua ediyorsunuz, Muhakkak ki O, sizinle beraberdir."23
 
Efendimiz buyurdular ki: ( "Zikrin en hayırlısı, gizli olanı; rızkın en hayırlısı da yeterli ol anı- dır."24
 
20 Tirmizi, Tefsir, 2; İbn-i Mace. Dua 1  
21 Meryem Suresi; 19/3
22 İsra Süresi; 17/110. Buhârî, Tefsir, Benû İsrail 14, Da'avât 17, Tevhid 44; Müslim,   Salât 146, (447); Muvatta, Kur'ân 39, (1, 218)
23 Buhari, Deavat, 50; Müslim, Zikir 44
24 Musned 1,172
 
Allah'a karşı kulunun yerine getirmesi gereken görevleri vardır. Kul bu görevleri yerine getirirken sessizliği, gizliliği kendine yol seçerse, en hayırlı yolu seçmiş olur. Hasan-ı Basrî Rahmetullahı Aleyh'ın şöyle buyurduğu bildirilmiştir:
 
"insan Kur'an'ı toplar, ama komşusu bunun farkına varamaz. Yine insan birçok şeyi öğrenir, ama insanlar bunu farkedemezler. Yine yanında birçok ziyaretçileri olduğu halde insan, uzunca bir gece namazı kılar, ama onlar bunu göremezler. Biz amelleri gizlice yap­maya olabildiğince gayret eden bir topluluğa yetiştik. Yemin olsun ki o Müslümanlar, olanca gayretleri ile dua ediyorlardı, ama onların sesleri ancak bir fısıltı gibi duyuluyordu."25
 
Mü'min olup da Hakk Teâlâ'nın hitabına muhatap olmak istemeyen olur mu? Allah "onlar" diye hitap ediyor ve o güzel kullarını haber veriyor. Ne yapar o güzel kullar?
 
Onları duaları da şöyledir: "Rabbimiz!
Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni teşbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru! "26
 
Her ne dert ile karşı karşıya kalırsanız, müracaat edilecek bir merci vardır. Dua etmekten imtina eden, duanın şuuruna ermemiş kullarına uyarıda bulunuyor.
 
25 Fahruddin Er-Râzî, a.g.e. cilt 10, sh.442
26 Al-i Imran Suresi;3/191
 
"De ki: Ne dersiniz; size Allah 'ın azabı gelse veya o kıyamet gelip çatıverse size, Allah 'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru sözlü ise­niz (söyleyin bakalım). Bilakis yalnız Allah 'a yalvarırsınız. O da (kaldırılması için) kendi­sine yalvardığınız belâyı dilerse kaldırır ve siz ortak koştuğunuz şey­leri unutursunuz.21
Başa gelen her dert, bela ve musibetin kalkması için duadan başka yapacak bir şey yoktur. Allah'a dua ederken, O'na yalvarırken O'nun güzel isimleri ile dua edin.
 
En Güzel isimler Allah 'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğri yola gidenleri bırakın. Onlar yap­makta olduklarının cezasına çarptırılacaklardır. "28
 
Dua ederken dikkat edilecek en önemli husus, Allah'tan başkasını dualara karıştırmamaktır. Allah'ın dışında tanrılaştırılan bir takım lider­ler veya şahısların da o cansız putlar gibi hiçbir duaya icabet edemeye­cekleri, Allah'ın iradesi olmadan hiçbir isteği yerine getiremeyecekleri açık bir gerçektir.
 
"El açıp yalvarmaya lâyık olan ancak O'dur. O'nun dışında el açıp dua ettikleri, onların isteklerini hiçbir şeyle karşılamazlar. Onlar an­cak ağzına gelsin diye suya doğru iki avucunu açan kimse gibidir. Hâlbuki (suyu ağzına götürmedikçe) su onun ağzına girecek değildir. Kâfirlerin duası kuşkusuz hedefini şaşırmıştır. "29
 
27-En'am Suresi;6/40,41
28-A'raf Suresi;7/180
29-Rad Suresi; 13/14
 
Şimdi hangi bir ihtiyacı için dua edecek ve yardım isteyecek olan şa­hıs, Allah'tan başka her neye ve her kime müracaat etse o, kendisinden uzak ve ayrıdır.
Kendindeki bir duyguyu başkalarına aktarabilmesine imkân yoktur. Susuz biri elini uzaktan suya açmakla suya kavuşmuş ola­mayacağı gibi, bir insanın karşısında bütün varlıklar da aynı durumdadır.
 
"Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak üzere (ibadet ettikleri için), vücutları yataklarından uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar." 30
 
"Haydi, kâfirlerin hoşuna gitmese de Allah 'a, Allah için dindar ve ihlaslı olarak dua edin."31
 
 De ki: Ben ancak Rabbim e yalvarırım ve O'na kimseyi ortak koş­mam. "32
 
Eğer Allah'tan başkasına dua ve ibadet ederek, emrine uymayacak olursak, Allah azap eder ve Allah'tan bizi ne herhangi bir insan, ne cin, ne melekler ne de başka birileri kurtaramaz. Bu nedenledir ki; baş­kasına dua ve ibadet etmekte hiçbir fayda yoktur, aksine büyük zarar vardır. Fakat Allah dilerse hiç kimseye zarar verdirtemez, hepsinin düş­manlığından korur. O'nun için sadece O'na dua edelim. Ondan başka hiçbir sığınılacak yoktur. Gerek kendi azametinden, gerek başkalarının düşmanlık ve zararından sığınılacak yer ve sığınılacak ancak O'dur. Her şey O'nun istediğini yapmak zorundadır. Dua ve ibadet ancak O'na yapılır.
 
30-Secde Suresi;32/16
31-Mü'min Suresi;40/14
32-Cin Suresi; 72/20
 
   Niçin Dua Ederiz?
 
Niçin Dua? Çünkü "Dua mü'minin silahıdır" buyuruyor Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem). Yine Efendimiz "Dua ibadetin özüdür." bu­yuruyor.
 
Bu hadîs-i şerifin hemen arkasından şu âyet-i kerîmeyi hatırlıyoruz:
 
"Cinni ve insanları yalnızca bana kulluk etmeleri için yarattım."
 
En kolay anlaşılır manası ile kulluk eşittir, dua ve zikir demektir.
En geniş anlamıyla da kulluk, varoluş gayesinin gereğini yerine ge­tirmektir.
 
Ne buyuruyor Zat-i Zulcelal?
 
"Eğer kulum, bana ellerini kaldırır da dua ederse, ben o elleri boş olarak geri çevirmekten haya ederim."
 
"Bana dua edin, icabet edeyim."
 
"Ben, kulumun zannı üzereyim."
 
Şimdi de "Duamız kabul olur mu olmaz mı?" bu konuya bakacağız. Yani siz dua ederken, o duanızın kesinlikle kabul göreceğini düşünür­seniz, biliniz ki mutlaka isteğiniz meydana gelecektir!
 
-Peki, biz dua ettiğimiz zaman, kabul olur mu?..
 
Yani, sizde ortaya çıkan bu istek, gerçekte Allah istemiş olduğu için sizde ortaya çıkmaktadır. Eğer, Allah istememiş olsaydı, siz de o şeyi isteyemezdiniz.
 
En kolay, en ucuz yani bedava ve en tesirli şey duadır. İşte bu yüz­dendir ki, dua için, "müminin silâhıdır" buyurulmuştur.
 
Şimdi de "dua nedir?" bir kez daha tekrarlayalım. Büyüklerimizin dediği gibi, "ettekraru ehsen velev kane yüz seksen" diyerek devam edelim.
 
Dua: Kelime manası, bir şey istemek, yardım dilemek demektir. Bir kimsenin varlığına inandığı yüce bir varlıktan herhangi bir şeyi isteme­sine dua denir. Kendi seviyesinin altında bir mevkideki birisinden bir şey istemesine ise, emir denir.
 
Dini manada dua ise: Kulun Allah-ü Teâlâ'ya ihlaslı olarak, ibadet ve kullukta kusur etmeden, karşılığını beklemek suretiyle belli vakitler­de ellerini Rabb'ına açarak, Rabb'ından bir şey istemesine denir dedik­ten sonra şimdi biz duayı nasıl görüyoruz ve dimağlarımızda cevaplayamadığımız bazı sorulara kısaca bir göz atalım...   ( büyük zırhlı sırlı dualar kitap , sırlı dualar , büyük zırhlı dualar kitabı , seda yayınları zırhlı dualar , mustafa iloğlu sırlı dualar , büyük dua kitabı , seçme dualar, günlük dualar, hadislerle dua örnekleri )

büyük zırhlı sırlı dualar kitabı nın içeriği

İÇİNDEKİLER

Dua İle İlgili Umumi Açıklama   
Dua   
Niçin Dua Ederiz?   
Dua Nedir?   
Ne Zaman Dua Etmeliyiz?   
Nasıl Dua Etmeliyiz?   
Dua ile Allah Arasına Hiçbir Şey Girmemeli   
İsteyen; Zayıf, Güçsüz, Aciz Bir Kul   
Veren; Sonsuz Güç ve Kudret Sahibi   
Dua Nasıl Yapılmalıdır?   

Dua Nasıl Yapılır?   
Dua Öncesi Hazırlık   
Duaya İcabet   
Dualara İcabet ve Kabul Edilmesindeki İncelikler   
Duada Israrcı Olmak   
Resulullahın Dua Edenlere Verdiği Cevaplar   
Herşeyinizi Allah’tan İsteyin   
Yapılmayacak Dualar   
Kabul Olan Dualar   
Duanın Daha Çok Kabule Mazhar Olduğu Zamanlar   
Secdede Yapılan Duaların Önemi   
Duası Kesin Kabul Olan Üç Zümre   
Duada Acele Edilmez   
Meleklerin Amin Dedikleri Dua   
Duada Ellerin Durumu   
İhlasla Yapılan Duanın Önünde Engel Yok   
Dua Nasıl Bitmeli?   
Duanın Edebleri   
Duada Huşû   
Tövbe İstiğfar   
Mübarek Mekanlar   
Duada Gizlilik   
Hamd Sena ve Salavat   
Duaya Nasıl Başlanmalı?   
Peygamberimizin Sünnetinde Dua   
Dua ile Lanetleşme Yapılır mı?   
Musibet Anında Yapılan Dua Rahat Zamanda Unutulmamalı   
Yunus Aleyhisselam’ın Duası   
Karanlıklar İçinden Bizi Kim Kurtarır?   
Dua ve Sonuçları   
Dertsiz Dua Soğuktur   
Duaları Makbul Olanlar   
Dua için Öğütler   
Duanın Adabı   
Duanın Kula Sağladığı Faydalar   
KUR’AN ile Stresten Korunmak   
Dua Aşılmaz Engelleri Aşar   
Duası Kabul Olmayan Adam   
Duanın Kabulüne Sebep Sıla-i Rahim   
Sağlık Açısından Dua   
Dua ile Sağlıklı Hayat   
Seher Vaktinde Yapılan Dualar   
Cennete En Son Girecek Kişinin Duası   
Resulullah’ın Kureyş’e Duası   


Kur’ân-I Kerîm’den Dua Örnekleri   
Peygamber Duaları  
Adem (a.s.) ve Eşi Havvâ’nın Duası   
Nuh (a.s.)’ın Duası   
Lût (a.s.)’ın Duası   
İbrahim (a.s.)’in Duası   
Yusuf (a.s.)’ın Duası   
Şuayb (a.s.)’in Duası   
Musa (a.s.)’mn Duası   
Zekeriya (a.s.)’nın Duası   
Süleyman (a.s.)’ın Duası   
Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.s.)’in Duası   
Mü’minlerin Duaları   
Havârilerin Duası   
Ashâb-ı A’râf ’ın Duası   
Hz. Musa’ya İman Eden Müslümanların Duası   
Ashâb-ı Kehf ’in Duası   
Tâlut’un, Câlut İle Savaşa Başlamadan Önce Yaptığı Dua   
Salih Mü’minlerin Duası   
Dünya ve Ahiret için Dua   
Bağışlanmak için Dua   
Anne-Baba, Eş-Dost ve Kardeşlere Dua   
Rızık ve Geçim için Dua   
Hayırlı Evlat ve Nesil İsteme Duası   
Düzgün Konuşmak için Dua   
Hamd ve Övgü Yalnız O’na dır   
Yardım Sadece O’ndan İstenir   
Meleklerin Müminler için Duaları   
Cennet Ehlinin Duası   
Cehennem Ehlinin Duası   
Kur’ân’da Allah’a Sığınma Duaları   


Hadislerde Dua Örnekleri   
Hadislerde Peygamberimiz(s.a.s.)’in Duaları   
Kötülüklerden ALLAH ’ a Sığınma Duaları   
Hadislerde ALLAH’a Sığınma Duaları   


Resulullah’ın Dilinden Her Derde Deva Dualar   

Kainatın Efendisinin Her Akşam Yaptığı Dua   
ALLAH ’ ın Razı Olduğu Dua   
Şükür Borcunu Ödeyen Dua   
Beladan Koruyan Dua   
Borcun Ödenmesini Sağlayan Dua   
Günahları Sildirip Sevap Yazdıran Dua   
Bir Milyon Günahı Bir Milyon Sevaba Çeviren Dua   
Davud Aleyhisselam’ın Duası   
Geçmiş Günahların Bağışlatan Dua   
Yeni Elbise Giyince Okunacak Dua   
Üzüntü Anında Okunacak Dua   
Gök Gürlediğinde, Şimşek Çaktığında Okunacak Dua   
Şeytandan Koruyan Dua   
Hafızayı Güçlendiren, Ezberi Kolaylaştıran Dua   
Kazayı Hacetten Önce Okunacak Dua   
Hizmetçinin İşini Gören Dua   
Arşa Yükselen Dua   
Malayani Konuşmalara Karşı Dua   
Fırtına Bulutu Göründüğünde Yapılacak Dua   
Şiddetli Rüzgar Anında Okunacak Dua   
Dünyadan Daha Sevgili Dua   
Şifa Duası   
Ölümün ve Hayatın Hayırlısını İsteyen Dua   
Kureyş’i Helak Eden Dua   
Bütün Hastalıklara Şifa Olacak Bir Dua   
Dua için En Faziletli Gün ve En Faziletli Söz   
Kadir Gecesine Özel Dua   
Resulullah’ın Secdede Yaptığı Dua   
Namazdan Sonra Okunacak Dua   
Hayra Ulaştıran Dua   
Borcu Ödeyen Dua   
Uyku Uyuyamayanların Okuyacağı Dua   
İki Eli Hayırla Dolduran Dua   
ALLAH’ın İcabet Ettiği Dua   
Üzüntüden Feraha Çıkmak için Okunacak Dua   


Günlük Hayatla İlgili Dualar   
Sabah, Akşam, Uyku Öncesi ve Sonrası   
Sabah ve Akşam Okunabilecek Dualar   
Uyku Öncesi Okunabilecek Dualar   
Uykudan Uyanınca Okunabilecek Dualar   
Kötü Rüya Görenler ve Uykuda Korkanlar için Okunabilecek Dualar   
Yeni Bir Elbise Giyilince Okunabilecek Dualar   
Evden Çıkarken ve Eve Girerken Okunabilecek Dualar   
Evden Çıkarken Okunabilecek Dua   
Eve Girerken Okunabilecek Dua   
Bir Meclisten Ayrılırken Okunabilecek Dua   
Veda / Uğurlama Duası   
Yolculuk Duaları   
Yolculuğa Çıkarken Okunabilecek Dua   
Bineğe / Vasıtaya Binerken Okunabilecek Dua   
Yolculuktan Dönünce Yapılabilecek Dualar   
Aksıran için Yapılacak Dua   
Yemek Duası   
İkram Eden için Yapılabilecek Dua   
Helâl Rızık / Kazanç Duası   
Bereket Duası   
Sağlık ve Afiyet Duası   
Ana-Baba ve Mü’minlerin İyiliği için Dua   
Tövbe ve İstiğfar Duası   
Seyyidül-İstiğfar Duası   


İhtiyaç Hâlinde Yapılabilecek Dualar   
Evlilik ile İlgili Dualar   
Dünür Olma Sırasında Yapılabilecek Dua   
Nikâh Duası   
Gelin Uğurlama Duası   
Zifafa giren kimsenin yapacağı dua
Hatim Duası   
Mevlid Duası   
Vaaza Başlarken   
Nimete Kavuşunca Yapılacak Dua   
Musibetle Karşılaşınca Okunabilecek Dua   
Belaya Uğrayanı Görünce   
Fakirlikten Korunmak İçin   
Sıkıntılı Zamanlarda Okunabilecek Dua   
Musibetlerden Korunmak için Yapılabilecek Dua   
Nazar Değmesine Karşı Yapılacak Dua   
Öfkelenince Okunacak Dua   
Zorluklarla Karşılaşınca Yapılacak Dua   
Doğum Öncesi ve Sonrasında Yapılacak Dua   
Bir iş ve Görevde Başarı ve Sebat Duası   
Borçlular ve Geçim Sıkıntısı Çekenler için Dua   
Psikolojik Sıkıntı için Yapılacak Dua   
Yalnızlık Duygusu Çekenler için Dua   
Korku ve Telaş Anlarında Yapılacak Dua   
Tehlikeli Bir Duruma Karşı Yapılacak Dua   
Vesveseye Karşı Yapılacak Dua   
Dargınlıkları Gidermek için Yapılacak Dua   
Yağmur Duası   
Hastanın Şifa Bulması için Yapılacak Dua   
Hacı Uğurlama Duası   
Çarşı-Pazara Çıkarken Yapılacak Dua   
Temel Atarken veya İşyeri Açarken Okunacak Dua   
Hacet Duası   
Ölüm Haberi Duyunca Okunacak Dua   
Ölü Yıkanıp Kefenlenirken Okunacak Dua   
Cenaze ile Yürürken Okunacak Dua   
Cenaze Görüldüğünde ve Defin Merasiminde Okunacak Dua   
Ölüyü Mezara Koyarken Okunacak Dua   
Cenazeyi Definden Sonra Okunacak Dua   
Telkin Duası   
Ölüler İçin Okunacak Dua   
Kabir Ziyaretinde Okunacak Dua   
Sünnet Merasiminde Okunacak Dua   
Sıkıntıları Giderip Hayırlı İşler Nasip Eden Dua   
Yeni Doğan Çocuğa İsim Verilirken Okunan Dua   
Yunus Aleyhisselam’ın Kurtuluş Duası   
Şerrinden Korkulan Biri ile Karşılaşınca Okunacak Dua  
Hafızayı Kuvvetlendirmek İçin Yapılacak Dua   
Dilde Hafif Tartıda Ağır Tesbihat   
Hayati Öneme Haiz Teşbih ve Dua   
Üzüntü ve Izdırap Hallerinde Okunan Dua   
Kabir Duası (52. Gece Duası)   
Nazar Değmesine Karşı Okunacak Âyet   


İbadet İle İlgili Dualar   
Abdest Duaları   
Eller Yıkanırken Okunacak Dua   
Ağız Yıkanırken Okunacak Dua   
Buma Su Verilirken Okunacak Dua   
Yüz Yıkanırken Okunacak Dua   
Sağ Kol Yıkanırken Okunacak Dua   
Sol Kol Yıkanırken Okunacak Dua   
Baş Meshedilirken Okunacak Dua   
Kulak Meshedilirken Okunacak Dua   
Boynuna Meshederken Okunacak Dua   
Ayaklar Yıkanırken Okunacak Dua   
Abdest Bittikten Sonra Okunacak Dua   
Ezan Duası   
Namaz Duaları   
Namaz İçinde Okunacak Dualar   
Sübhâneke Duası   
Rükû ve Secdede Okunacak Dualar   
Oturuşlarda Okunacak Dualar   
Tahıyyât Duası   
Salli ve Bârik Duaları   
Rabbenâ Âtina ve Rabbenağfirlî Duaları   
Kunût Duaları   
Namaz Sonrası Yapılacak Dualar   
Selâmdan Sonra Okunacak Dua   
Tesbihât   
Peygamberimizin Namazdan Sonra Okuduğu Dualar   
Salât-ı Münciye   
Namazdan Sonra Türkçe Olarak Yapılabilecek Dua   
Namazda Okunan Bazı Kısa Sûreler   
Fatiha Suresi   
Asr Suresi   
Fil Suresi   
Kureyş Suresi   
Maun Suresi   
Kevser Suresi   
Kafırun Suresi   
Nasr Suresi   
Tebbet Suresi   
İhlas Suresi   
Felak Suresi   
Nas Suresi   
Camiye Girip Çıkarken   
Cenaze Namazında   
İstihare İçin Kılınan Namaz Duası   
Hacet İçin Kılman Namaz Duası   
Teheccüd Namazına Kalkınca   
Tilavet Secdesi Duası   
Arefe Günü ve Kandil Gecelerinde   
İftâr (Oruç Açma) Duası   
Cuma ve Bayram Hutbeleri İle İlgili Dualar   
Kurban İle İlgili Dualar   
Salât-ı Tefriciye   

Dua Esintileri   
Evrâd-ı Kudsiye   
Sekine   
Münâcât-ı Veysel Karani   
Duâ-i İsm-i Âzam   
Dua-i Tercümân-ı İsm-i Âzam   
Ebu Bekir(r.a.)’ın Münacatı   
Kümeyi Duası   


Türkçe Dua Örnekleri   
Resulullah’ın Duası-1   
Resulullah’ın Duası-2   
Resulullah’ın Taif te Uğradığı Saldırı Sonrasında Yaptığı Dua   
Meleklerin Müminler için Duası   
İmam Rabbani Hazretlerinin Duası   
Râbiatül-Adeviyye Hazretlerinin Duası-1   
Râbiatül-Adeviyye Hazretlerinin Duası-2   
Yahya B. Muaz Hazretlerinin Duası-1   
Yahya B. Muaz Hazretlerinin Duası-2   
Yahya B. Muaz Hazretlerinin Duası-3   
Beyazıd-ı Bestami Hazretlerinin Duası-1   
Beyazıd-ı Bestami Hazretlerinin Duası-2   
Muhyiddin Arabi Hazretlerinin Duası   
Gök Kapılarını Titreten Dua   
Günahların Bağışlanması   
Dert ve Sıkıntılardan Kurtulmak   
Fakirlikten Kurtulmanın Yolları   
Sıkıntı ve Belalardan Korunmanın Yolları   
Hacet Namazı ve Duası   
Arefe Günü Yapılacak Dua   
Son An Duası   
Bir Osmanlı Kolağasının Savaşta Yaptığı Dua   
Hazreti Ali’nin Duası   
Elmalılı Hamdi Yazır’ın Duası   
Bir âlimin duası "etmeyin”   

ÇOCUKLAR İÇİN DUALAR   
Uykudan Uyanınca   
Uyumak İçin   
Üzüntü ve Sıkıntı için   
Kuşkulan Gidermek İçin   
Şifa İçin   
İsteklerim Var   
Dedeler, Nineler ve Akrabalar İçin   
Bu Dünyadan Gittiler, Ama Hâlâ Kalbimizdeler   
Anne, Baba ve Kardeşler İçin   
Arkadaşsa Canımızdır   
Evden Çıkarken ve Eve Girerken   
Yolculukta Dua   
Okul Yolunda En Samimî Arkadaş   
En Büyük Başarı   
Kolaylaşsın   
Yedik İçtik Rabbimize Çok Şükür   
Bereket İsterken   
Kaza ve Felâketlere Karşı Dua Ederiz   
Pişman Olsakda Yapacak Bir Şeyler Vardır   
Ev Sahibine En Güzel Hediye   
Sevince Sevinç Katar Dualar   
Huzur Veren Dualar   


BAZI SURELERİN FAZİLETİ   
Dertlere Deva Yâsin Suresi   
Duha Suresi   
İnşirah Suresi   
Fetih Suresi 
Tin Suresi   
Kâfirun Suresi   
Amme Suresi   
Rahman Suresi   
Vâkia Suresi   
İhlâs Suresi   
Felak ve Nâs Sureleri   


ESMA-İ HÜSNA   
Ayetlerde Geçen Allah’ın İsimleri   
İsim Tamlamaları   
Hadislerde Geçen Allah’ın İsimleri   

HAKK VE TEK DİN   
Hakk Ve Tek Din   
Kur’an’da Allah   


KUR AN DA DUA AYETLERİ - KUR AN DA DUA ÖRNEKLERİ   
Kur’an’da Dua Ayetleri   
Kuran’dan Dua Örnekleri   
Hakk’a Sığınma Duası   

PEYGAMBER VE EVLİYA DUALARI   
Hz. Yakub (A.S.)’ın Duası   
Hz. Eyyüb (A.S.)’ın Duası   
İmam-ı A’zam Duası   
Hz. Enes ibn-i Malik’in Duası   
Hz. Hamza’nın Duası   
Hz. Adem’in Duası   
Hz. Aişe’nin Duası   
Hz. İbrahim’in Duası   
İbrahim B. Ethem’in Duası   
Hz. Mevlana'nın Dilinden Dualar   


ÇEŞİTLİ DUALAR  
Cuma Gününde Okunacak Dualar   
Namaz Kılmak İçin Saffa Girince Okunacak Dua   
Sabah Namazına Kalkmak için Okunacak Dua   
Sabah Namazı’nın Farzından Sonra Okunacak   
Sabah-Akşam İhmal Edilmemesi Gereken Bir Dua   
Öğle Namazı’ndan Sonra Okunacak Dua   
Akşam Namazı’ndan Sonra Okunacak Dua   
İkindi’den Sonra Okunacak Dua   
Sabah Ve Akşam Okunacak Dualar   
Gece Ve Gündüz Okunacak Dualar İman Duası   
Sabah Namazı’ndan Sonra Okunacak Dua   
Cuma Sabahında Okunacak Dualar Ve Zikirler   
Erken Kalkmak İçin Okunacak Dua   
Tuvalete Girerken Okunan Dua   
Tuvaletten Çıkarken Okunan Dua   
Banyoya Girince Okunacak Dua   
Banyodan Çıkarken Okunacak Dua   
Yatağa Girildiği Zaman Amenerrasülü Okumak   
Yatarken Okunacak Dualar   
Aynaya Bakarken Okunacak Dua   
Yemeğe Başlarken Okunacak Dua   
Yemek Yendiğinde Okunacak Dua   
Su İçildikten Sonra Okunacak Dua   
Su İçirene Yapılacak Dua   
Cennet İçin Yeterli miyiz?   
Hasta Olmamak İçin   
Hastaya Şifa Duası   
Hastayı Ziyaret Esnasında Okunacak Dua   
Baş Ağrısı, Sıtma Ve Genel Hastalıklar İçin Okunacak Esma   
Vücut Ağrılarına Karşı Okunacak Şifa Duaları   
Üzüntü Yahut Bir Keder İsabet Edince Okunacak Dualar   
Kalpten Günah Kirlerinin Temizlenmesi İçin Esma   
Cinlerden Korunma Duası   
İnsanların ve Cinlerin Salâtı   
Şeytanın Vesveselerinden Ve Şerrinden Kurtulmak İçin Okunacak Dua   
Yatsı Namazı’ndan Sonra Okunacak Dua   
Bir Sene Boyunca Büyülerin Ve Şeytan’ın Şerrinden Korunma Duası   
Karı Koca Arasındaki Düşmanlığın Rızaya Dönmesi İçin   
Çocuğun Ağlamaması İçin Okunacak Dua   
Çocukları Nazardan Korumak İçin Okunacak Dua   
Çocukların Korunması İçin Yapılan Dua   
Salih Bir Evlat İle Rızıklanmak   
Dünya Ve Ahiret Rızkının Bolluğu İçin   
Ömrü Uzun Olmak İçin Edilen Dua   
Nur Duası   
Sığınma Duası   
Kevser Havuzundan Kana Kana İçmek İsteyenlerin Okuyacağı Salavat   
Muhabbet Duası   
Hamd Ve Şükür Ayetleri   
Nefsin Kötülüğü Ve Terbiye Edilmesinin Gereği   
Gönlün Ferahlanması İçin Dua   
Alemden Uyarıcı Mesajlar   
Dış Alemden Uyarıcı Mesajlar   
Çaresiz İnsanların Yakarışları   
Sevmediğini Görünce Okunacak Dua   
Düşmanla Karşılaşmada Okunacak Dua   
Şirkten Korunma Duası   
Uğursuzluk İnancına Karşı Okunacak Dua   
Hilal Görününce Okunan Dua   
Sınavlarda Başarılı Olmak İçin Okunacak Dua   
Sınav Başlayınca Da Şu Dua Okunur   
Depreme Karşı Korunmak İçin Dua   
Akıl Erdirilemeyen Sırlar   
Cahillerin İnatçılığı   
Azgın Nefsi Islah Etme Duası   
İnsin Cinnin Teşbihine Bedel Salavat-ı Cevheretil Kemal   
Müşrikler Ve Cehennem   
Azabın Gecikmesi Ve İnsan Tabiatı   

TEŞBİH, TEVBE VE İSTİĞFAR   

Teşbih Çeşitleri   
Teşbih ile İlgili Âyetler   
Teşbihin Önemini Beyan Eden Hadis-i Şerifler   
Tevbe Etme Ve Bağışlanmayı Dileme   
Tevbenin Çeşitleri   
Tevbenin Kabulü   
İstiğfar Duası   
İstiğfar ile İlgili Dualar istiğfarın Önemi   
İstiğfar ile İlgili Ayetler   
İstiğfar ile İlgili Hadis-i Şerifler   


BESMELE. TEHLİL VE İMAN   
Besmele  
Besmele İçine Saklanmış 19 Hakikat   
Besmele’nin Bazı Sırlan   
Besmele, Ruhların Huzuru...   
Tehlil Hakkında Çeşitli Dualar   
Tehlil ile İlgili Bazı Ayetler   
İman Duası   
İman Tazeleme Duası   
İmanı Kuvvetlendirme Duası   
Müezzini Ve İkamet Getireni Dinleyen Kimsenin Okuyacağı Dualar   
İmanla Can Verme Duası   


SALÂT VE SELÂM   

Selâm İle İlgili Dualar   
Salât Ve Selâm Örnekleri   
Salât Ve Selâma Çok Evvelden Başlanmıştır   
Salât Ve Selâmlar   
Selam Alıp Vermenin Fazileti   
Selamı Yaymak   
Gayrimüslim Selam Verirse Ne Yapılır?   
Salât-ü Selâm Ve Salavât-ı Şerîfeler   
Meleklerin Salât Ve Selâmlan   
Efendimiz’e (S.A.V.) Salavat Getirmenin Faziletlerinden   
Peygamberimiz'in Bize Salât Ve Selâmı   
Faziletli Salât Ve Selâmlar   
Hazreti Fatıma (R.A.) Validemizin Okuduğu Salavat   
Hz. Peygamberin Mucizeleri   


PEYGAMBERİMİZ   
Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’in Şemaili   
Hz. Peygamber’e Duyulan Aşk Ve Özlem   
Peygamberimiz'in Hicret Sırasında Mağaradaki Duası   
Peygamberler Hakkında Allah’ın Yasası   
Resulü Ekrem İle Görüşmeyi Arzu Edenler   
Peygamber’e Bir Medhiye   
Salâten Tuncînâ   
Salât-ı Tefriciyye   
Salât-ı Fethiyye   
Salavât-ı Fetih   
Otuz Bin Salavât-ı Şerife Gücünde Bir Salavat (Salavat-ı Melevan)   
Dört Büyük Halife’nin Salât Ve Selâm Duası   
Aşere-i Mübeşşere (Cennet’le Müjdelenen On Sahabe)   

MÜBAREK GÜNLER   
Ramazân-I Şerîf   
Aşura Günü Yapılacak İbadetler   
Aşura Gününün Faziletleri   
Aşure Günü Duası   
Kurban Keserken Şöyle Niyet Edilir   
Fihrist   
  
 
Seda Yayınları Mustafa İloğlu Büyük Zırhlı Sırlı Dualar kitabını incele diniz.   
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786059906067
MarkaSeda Yayınları
Stok DurumuVar
9786059906067
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.