AYFA Cami Boy 2 Renk Kuran Meali Mühürlü

Fiyat:
630,00 TL
İndirimli Fiyat (%55,6) :
280,00 TL
Kazancınız 350,00 TL
Havale / EFT:
271,60 TL
78,40 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap              Kuranı Kerim ve Meali, Diyanet Mühürlü, Cami Boy
Meal              Elmalılı M. Hamdi Yazır
Yayınevi         Ayfa Basın Yayın
Kağıt - Cilt      Sarı şamua , Lüks cilt - 2 renk ofset baskı
Sayfa - Ebat   624 sayfa - 25x34 cm, Cami Boy, 15 Satır,  Kod Ayfa174
Özellik            Dipnot açıklamalı, surelerin nuzül ( iniş )  sebepleri
Sadeleştiren   Prof. Dr. Lütfullah Cebeci - Prof. Dr. Sadık KılıçAyfa Yayınları, Elmalılı Hamdi Yazır tarafından Meali yazılan Kuranı Kerim ve Meali adlı Mealli Kuranı kerim kitabı nı incelemektesiniz.
Diyanet Onaylı Cami Boy Kuranı Kerim Meali hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.


Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2
 
  • Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu'ndan Onaylı ve Mühürlü
  • Milyonlarca insanın Kur'ân-ı Kerim okumasını öğrendiği hattan
  • Okuması çok kolay bilgisayar hatlı
Eser Özellikleri

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu’ndan Onaylı ve Mühürlü
Milyonlarca insanın Kur’ân-ı Kerim okumasını öğrendiği hattan
Okuması çok kolay bilgisayar hatlı
2 Renk Ofset Baskı
Selefon kapak
25 X 34 cm Ebat
624 Sayfa
Koli Adedi: 22
Ürün Adet Ağırlığı : 2,14 Kg
Toplu alımlarda özel indirimler uygulanır


       
           ÖNSÖZ

 
Elmalılı Merhumun tefsirinde yer alan meal kısmının tek başına basıma hazırlanması düşünülünce tereddüt ettik. Çünkü, tefsiri ile birlikte hazırlanmış bir mealin, o tefsirden koparılarak basılmasının çok sağlıklı olmayacağına inanıyorduk. Fakat böylesine ciddî bir Kur'an çevirisinin, ufak-tefek ilavelerle bu piyasada yer almasının gerekli olduğu kanaatine vardık. Zira böylesi zor bir işi öylesi alimler yapabilirdi. Nitekim Elmalılı merhumun kendisi de tefsirinin girişinde, mealinde izlediği yolu anlatırken, bunun zorluğuna ve tefsir ile olan bağlantısına dikkat çekmiş, ayrıca şunları yazmıştır:
 
"Mealin mümkün olduğu kadar sade ve özlü olmasına gayret ettim. Bununla beraber, şimdiye kadar oturmuş, edebiyatımızda kullanıla kullanıla dilimizin öz malı olmuş kelimeleri, klişe haline gelmiş isim tamlamalarını veya çoğul kelimeleri, gerekmesi halinde kullanmakta aşırılığa sapmadım. Mesela hamde "hamd", rahmete "rahmet", hidayete "hidayet" dedim. "Zulmete "karanlık" dedimse, "nur" ve "ziya" yerine, "aydınlık ve ışık" demek için ısrar etmedim. Gök yerine "sema"yı tercih ettiğim yer oldu. Çoğu kere, "gökler ve yer" dedimse, bazan da "semavât-ü arz" demekten daha çok hoşlandım. "Güneş ve Ay" dedim, fakat bazan "Güneşi ve Ayı" diyemediğim için, "Şems-ü Kameri" demeyi tercih ettim. Herkes "Rabbülâlemîn" kelimesini bilirken, ben "Alemlerin Rabbı" demekte faydadan çok zarar gördüm. "Sırat-ı müstakim" yerine, "müstakim sırat" diyemedim. "Doğru yol" dediğim zaman da, "sırat" kelimesinin ince manasıyla "istikamet" sözcüğünün hissettirdiği zevkten bazı şeylerin kaybolduğunu hissettim. Kısaca, ayetin lafzının asıl anlamından mümkün olduğunca uzaklaşmamak için, aslı Arapça ve Farsça'dan alınmış olan kelimeler kullandım. Ve fakat bunları, Arapların ve Farslıların kullanımına göre değil, Türkçemizin malı olarak ve bizim kullandığımız anlam ve üslup içinde kullandım. Dilimizde karşılığını bulamadığım veya başka anlam ifade ettiğini gördüğüm kelimeleri, tefsirine başvurulmak üzere, aynen alıntıladım. Türkçe söylenen bir sözün tefsir edilmeye değer olmadığı gibi bir iddiada bulunmadım.
 
Uygun düştü, "kurultay" dedim, yine uygun düştü "ültimatom" demekten çekinmedim. Yazı dilimizde çok yaygın olmayan bir takdim tehir yapıp, önceye-sonraya aldımsa, muhakkak ki, konuşma dilimizde bulundu­ğu için yapmışımdır. Biz zaman olur, "Şu kuşa bak!" deriz; başka bir zamanda da, "Bak şu kuşa!" deriz. Sıra­sı gelir, "Bahar geldi" deriz; bir başka kere de, "Geldi bahar!" deriz. Fakat düz yazılarımızda çoğunlukla devrik olmayan öncekileri yazarız diye, gerekmesi halinde, şiirde yaptığımız gibi, ikinci tarzı, yani devrik ifade tarzı­nı tercih ettiğimizden dolayı, dilin söyleyiş biçimine aykırı davranılmış sanılmamalı da, bunun hikmeti ve ince­liği aranmalıdır. "Çamlıca'nın manzarasına bayıldım? demeyip de, "Bayıldım manzarasına şu Çamlıca'nın" dediğimiz zaman hata etmiş değil, ince bir manayı kastetmiş oluruz. Bu bazı yerde belki iyi olmamıştır, fa­kat ayetleri altüst ederek karıştırmayıp, her ayetin mealini kendi yerinde göstermek için birçok yerde zorunlu olmuştur. Bazı ayetlerin şiir şeklinde çevirisinin denk geldiği yerler vardır ki, iyi okunursa, her halde hoşa gi­der. Bütün bunlardan maksat, Kur'an'ı birazcık olsun duyurmaya ve hissettirmeye çalışmaktır. Bir iki ayetin manasına dair bir fikir edindikten sonra, Kur'an'ı tekrar okuyan şuurlu bir kimsenin, Allah sözü ile insan sözü arasındaki farkı görmemesi mümkün değildir. Ümit ederim ki, yanlış bir anlam yazmamışımdır, fakat eksiği çoktur; bir kelimedeki bir veya iki anlamı anlatabildimse, buna karşılık hissettiğim veya hissedemediğim bir takım anlamlar da anlatılamadan kalmıştır. Bu nedenle, okuyuculardan tekrar tekrar rica ederim ki, Kur'an'ı bu yazdıklarımızdan yola çıkarak değerlendirmeye kalkmasınlar."
 
Yine Merhum Elmalılı, Kur'an'ın kelimelerinin anlamlarını belirlemede son derece titiz davranılması gere­ğinden söz ederken, metod bakımından çok önemli olan şu ilkelere dikkatimizi çekmektedir:
 
"Kur'an hakîm, yani sonsuz hikmetlerle dolu bir kitaptır: "Bu kitabın indir ilişi, o azîz, hakîm Allah'tandır" (Zümer, 1). Bunun için, önce kelimelerin manalarını iyice belirlemek; ikinci olarak bulundukları yerde, lafız ve-
 
ya anlam bakımından ilgili olabileceği kelimeler ve onların anlamlarıyla kıyaslamalar yapmak; üçüncü olarak, cümle biçimlerini, öncesi ve sonrasıyla bağlamını değerlendirmek; dördüncü olarak da, bunlardan kastedi­len asıl anlam ile bu anlamı süsleyici ikinci derecedeki unsurları birbirinden ayırmak gerekir. Kastedilen anla­mın belirlenmesinde de iki durum söz konusudur. Birisi, kelimenin aslına veya kendi konumuna göre taşıdı­ğı zihni anlamı, diğeri de, onların realitede delalet ettiği, kendileri hakkında kullanılmaları doğru olan anlam­larıdır ki, genelleştirme ve hususileştirme (tamim tahsis), kayıtsız-şartsız kullanma yahut kayda-şarta bağla­yıp hususileştirme (itlak, tahsis) gibi özellikler, bu iki anlam düzeyi arasında cereyan eder ve hüküm çıkar­mada bunların önemi büyüktür..."
 
Kelimelere verilecek anlamların belirlenmesinde metin ve dil açısından söz konusu bu zorlukların ya­nı sıra, orijinal metnin dili ile okuyucu arasındaki uzun zaman da bir başka güçlük meydana getirmektedir. Çünkü Elmalılının bu tefsiri ve meali yazdığı yıllarda insanlar, onun sözünü ettiği bu tür kelimeleri rahat an­larken, aradan geçen bunca yıldan ve dilde yaşanan onca değişimden sonra durum çok farklılaşmış, mev­cut okur kitlelerinin büyük çoğunluğu bakımından, neredeyse en basit kelimeler bile anlaşılmaz hale gelmiş­tir. Dolayısıyla biz üstadın bir çok kelimesini sadeleştirmeye ve yeni nesillerce daha iyi anlaşılabilecek hale getirmeye çaba gösterdik. Bu yüzden de, onun bazen öyle bazan böyle ifade etme çeşnisini, maalesef ço­ğu zaman kullanamadık, böylece de eserin orijinalindeki bazı özellikler kayboldu. Çünkü, bilindiği gibi, ge­rek tercüme gerek sadeleştirme zor bir iştir. Bu zorluğu Elmalılı Merhum, tefsirinin girişinde çok güzel anlat­mıştır. Eğer sadeleştireceğiniz eser, normalden hızlı bir değişim geçirmiş ve geçirmekte olan Türkçe ile ya­zılmış ise, bu zorluk daha da artmaktadır. Yapacağınız sadeleştirmenin, zengin Osmanlıca'dan henüz yete­rince işlenmemiş ve gelişme sürecinde olan yeni Türkçe'ye olduğunu düşünürseniz, işin sanıldığından zor olacağı daha iyi anlaşılır.
 
Biz bütün zorlukları ve belki de bize karşı yöneltilecek tenkitleri göze alarak bu işe girerken, "Osmanlı'nın son döneminde, gerek din alanında gerekse düşünce alanında yetişmişçok az sayıdaki değerlerimizden bir ilim adamımızın, Cumhuriyetin ilk yıllarında ortaya koyduğu bu kıymetli eserin yeni nesle tanıtılmasında, bir nebze olsun biz de bir katkıda bulunabilir ve neslimizin bu eserden yararlanmasını sağlayabilir miyiz?" gibi bir amacı esas aldık.
 
Çünkü, böylesi değerli bir alimin yeni nesle tanıtılmasının yollarından biri, eserlerinin onlar tarafından an­laşılır hale getirilmesidir. Elbette ideal olan, yeni nesillerin de, onu kendi orijinal ifadeleri ile anlayabilmesiydi. Ama bilinen birçok sebepten dolayı, bu herkes için mümkün olmadığına göre, eserin orijinalliğinden ba­zışeyleri kaybetme riskini göze alarak, yeni nesillerimizin anlayacağı dile aktarmak zorunlu bir ihtiyaç olarak kendiliğinden ortaya çıkacaktır.
 
Çalışmamız boyunca, yine de orta bir yol ve makul bir dili temel almak istedik. Bunun için de, aşağıda zikredilen prensiplere mümkün olduğunca bağlıkalmaya çalıştık:

1-Müfessirimizin ve eserinin tanıtılması iyi olur düşüncesi ile, tefsirin önceki baskılarında ve sadeleştir­melerinde Elmalılı ve tefsiri ile ilgili olarak kısaca yer alan bilgileri daha uzun bir girişte ele aldık. Bunu yapar­ken de, merhum için 4-6 Eylül 1991'de yapılan sempozyumdaki (1) tebliğlerden çokça yararlandık.  

2-Genelde insanımızın anlayabileceği bir dil kullanmaya çalışırken, özellikle gençleri düşünerek, çoğu zaman oldukça yeni kelimeleri de tercih ettik ve günlük hayatta, artık yaygın halde kullanılan kelimelerden kaçınmadık. Başka dillerden Türkçeye geçmiş, ama artık hemen hemen herkes tarafından anlaşılan kelime­lere fazla dokunmamaya çalıştık. Ne var ki, bu dilin yetersiz kaldığı, bizim de çaresiz dokunamadığımız yer­ler de oldu.
 
(1)- Elmalılı M. Hamdi Yazır Sempozyumu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara-1993.
 
  3-Cümledeki yerine göre bir kelimeyi bazan bugünkü kullanımı ile,bazan, anlaşılabileceğini düşünüyor­sak, eski şekli ile aldık, Örneğin "zalimler" yerine bazan "haksızlık yapanlar"; "iman getirmek" yerine "iman etmek"; "omuz dönmek" yerine" sırt dönmek" dedik. Aynı şekilde "kavim" yerine "toplum", "topluluk" ve "mil­let" dedik; çeşitlilik olsun diye bazan "ehl-i kitap", baza "kitab ehli" bazan da "kendilerine kitap verilenler" de­dik... Bazan bir kelimeye, birden çok kelime ile karşılık verdik.  

4-Merhum Elmalılı, Tefsirinin meal kısmında ayetlerin söz dizisine, fiil yapısına ve zamanına, Türkçenin elverdiği oranda uymaya özen göstermiş; şiirimsi bir hava vermek ve adeta Kur'an'da fasılalar arasın­daki iç ahengi yansıtmaya-hissettirmeye çalışmış. Bu yüzde devrik ve kesik cümleleri çokça kullanmış. Biz de bu özelliği genelde korumaya çalıştık. Fakat, mealin yeni okuyucu tarafından daha net anlaşılması tara­fı ağır bastığı için, çok sık olmasa da, devrik cümleleri, düz cümle haline dönderdiğimiz, böylece cümle sıra­larını değiştirdiğimiz de oldu.  

5-Çoğu zaman ifadelerini sadeleştirirken, fiillerin zamanlarına olabildiğince uyduk. Fakat onun, aslına uygun olarak fiil kalıbında çevirdiği bazı kelimeleri, bugünkü Türkçe açısından daha anlaşılır ve doğru olur diye, sıfat veya isim kalıbına sokarak sadeleştirdik; örneğin, "haber verir" yerine "haber veren" veya "haber   ; verici"... dedik. Yine aynı düşünce ile, mealde bazen "bulunuyor.." şeklinde çevirdiği "kâne" fiilini, "..dir/dır." şeklinde aldık.  

6-Bazan da cümleye, yine daha kolay anlaşılabilsin diye, parantezli veya parantezsiz ilaveler yaptık; ba­zen, aynı düşünce ile, orijinal meal metnindeki cümle ve ifade yerine, tefsir kısmındaki açıklayıcı ifadeleri yerleştirdik; gerekli gördüğümüz yerlerde, hem bilgi sunmak, hem de kelime ve ayetlerin daha iyi anlaşılması açısından, dipnotlara açıklamalar indirdik. Fakat hem bu ilavelerin hem de dipnotların hemen hemen hepsi, müfessirimizin tefsirinden aynen veya mealen alınmıştır. Anlamı netleştirmek için, yine parentez içinde tara­fımızdan eklenen kelimeler de oldu. Fakat bunlar yok denecek kadar azdır. 

7-Ayrıca daha önceki Elmalılı meal sadeleştirmelerinde pek görülmeyen bir şey yaptık: müfessirimizin belli sureler ve ayet grupları arasında geçiş yaparken kurduğu bağlantıları (tenasüb), bazan bir paragraf, ba­zan bir cümle, bazan bir kelimeyle korumaya ve böylece mealde bir akıcılık ve bütünlük -sağlamaya çalıştık.

8-Genel yazım kurallarına uyduk, uzatma işaretlerini ancak gerekli gördüğümüz yerlerde kullandık; nok­talama işaretlerine, manaya destek olacak ve özellikle vurguları gösterecek şekilde, çokça yer verdik. Ba­zen anlamı netleştirmek için, (/) bölme işaretini kullanarak, bir kelimenin veya bir ifadenin alternatifini sun­duk. Çoğunlukla devrik cümlelerde vurguyu yansıtabilmek için, sık sık üç nokta, soru işareti+ ünlem+nokta kullandık...  

9-Merhum Elmalılı M. Hamdi Yazır'ın bakış açısını yansıtmak ve okuyucunun Kur'an Meali çevirisi ko­nusunda bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, Tefsirin "Mukaddime"sindeki ilgili kısımları bir "Giriş" olarak mealin baş tarafına koymayı uygun gördük.

10-Şunun bilincindeyiz ki, çeviri veya sadeleştirme, bir eseri adetâ yeniden yazmak demektir. Çünkü, bir esere çok yönlü olarak müdahale etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla ortaya çıkan yeni eser, orijinalini yüzde yüz temsil edemeyecektir. Ama ne kadar yüksek bir oranda onu yansıtabilirse o kadar başarılı demektir. Bu yüz­den Merhum Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır üstadımızın manevî huzurunda, olabilecek eksikliklerden ötü­rü özür beyan ediyor, dile getirdiğimiz iyi niyetimizin hüsnü kabul göreceğini umuyoruz. Başarı ve hidayet Allah'tandır. ( Okuması Çok Kolay Bilgisayar Hattı, bilgisayarlı Elmalılı kuranı kerim, iri yazılı kolay okunan meal, ayfa yayınları kuranı kerim meali, cami boy diyanet onaylı elmalılı kuranı kerim meali, kolay okunuşlu kuran meal , elmalılı hamdi yazır meal, diyanet mühürlü en büyük boy kuran meali  )


Prof. Dr. Lütfullah CEBECİ        
Prof. Dr. Sadık KILIÇ
Erzurum / 2006
 
Ayfa Yayınları Elmalılı Hamdi Yazır tarafından Meali yazılan Mühürlü Kuranı Kerim ve Meali adlı Mealli Kuranı kerim kitabı nı incele diniz.

Diğer Özellikler
Stok Kodu9786055256333
MarkaAyfa Basın Yayın
Stok DurumuVar
9786055256333
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.