• Tüm Kategoriler

  • DİKKAT : Toplu Ürün Siparişleri için 0535 224 37 24 whatsapp tan bilgi alınız. Yayınevleri nin ZAM İHTİMALİ için tedarik sıkıntısı var.

   Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

   Cinler Alemi, İmam Suyuti

   Fiyat:
   35,00 TL
   İndirimli Fiyat (%48,6) :
   18,00 TL
   Kazancınız 17,00 TL
   3.0 2
   Aynı Gün Kargo

   Kitap             Cinler Alemi    
   Yazar            İmam Suyuti
   Yayınevi        Mercan Kitap
   Tercüme        Seyfullah Erdoğmuş
   Kağıt - Cilt     2.Hamur Kağıt, Karton kapak cilt
   Sayfa - Ebat  440 sayfa, 13.5x21 cm
   Yayın Yılı       2021   İmam Suyuti Cinler Alemi Kitabı nı incelemektesiniz.
   Mercan kitap cinler alemi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

              
        Mütercimin Takdimi
    
   Şüphesiz hamd yalnız Allaha’dır. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. O'nun saptırdığını da kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ibadete layık hak ilâh yoktur. O, bir ve tektir, O'nun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed Allah'ın kulu ve Rasûlüdür.
    
   "Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gerekirse öyle korkun ve siz ancak müslümanlar olarak ölünüz." (Al-i İmran; 3/103)
    
   "Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da eşini var eden, her ikisinden birçok erkek ve kadın türeten Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını kesmekten de sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde tam bir gözetleyicidir." (en-Nisâ; 4/1),
    
   "Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve dosdoğru söz söyleyin. O da amellerinizi lehinize olmak üzere düzeltsin, günahlarınızı da mağfiret etsin. Kim Allah'a ve Rasûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur." (el-Ahzâb; 33/70-71)
    
   Bundan sonra, Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah'ın Kelam'ı, yolların en hayırlısı Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlarıdır. Her sonradan çıkarılan şey bid'attir ve her bid'at sapıklıktır. Her sapıklık da ateştedir.
    
   Es-Suyuti, Laktu'l-Mercan Fi Ahbari'l-Cân adlı eserini; Hafız Zehebi'nin öğrencilerinden Ebu Abdillah Muhammed b. Abdillah eş-Şiblî ed-Dımeşkî'nin (v.769h.)
    
   Âkâmu'l-Mercân adlı eserinden özetleyerek ve bazı eklemeler yaparak hazırlamıştır.

   Laktu'l-mercân: mercanları bulmak, almak demektir. Kitabın tercemesinde Kahire'de Mektebetu'l-Kur'ân tarafından Mustafa Aşûr tahkikiyle yayınlanan nüshayı esas aldım. Eserin Arapça neşrinde gördüğüm birçok hatayı, isnad edilen kaynaklara müracat ederek düzelttim ve rivayetlerinin tahricini yaptım. Her rivayetin sıhhat durumunu tespit etmeye çalıştım ve dipnotlarda bunları belirttim. Eser içinde geçen bazı hurafe hikâyeler, bazı uydurma ve israiliyat rivayetler ile Türkçe'ye terceme edildiğinde anlamı kalmayan uzun şiirleri terceme etmedim. İmam Suyuti'nin hayatı hakkında kısa bir giriş ekledim.
    
   Allah Azze ve Celle'den bu eserin terceme ve tahkikini faydalı kılmasını dilerim. Muvaffakiyet Allah'tandır.
    
   Ebu Muâz Seyfullah Erdoğmuş
   3 Muharrem 1430
   Çubuk/Ankara

    

        Müellifin Mukaddimesi:
    
   el-Hannan ve el-Mennan olan Allah'a hamd, insanlara ve cinlere gönderilmiş olan efendimiz Muhammed'e salat ve selam olsun.
    
   Bundan sonra:
    
   Bu kitap, Şeyh İmam el-Kadı Bedruddin eş-Şiblî rahimehullah'ın "Âkâmu'l-Mercan Fi Ahkami'l-Cân" adlı eserinin özetidir. Bunu "Laktu'l-Mercan" diye isimlendirdim ve beğendiğim şekilde telhis ettim. Bu kitaba şu konularda birçok eklemeler yaptım:

   Cinlerin varlıklarının zikri, sınıfları, cin kelimesinin anlamı, şeytanlarla cinlerin arasındaki fark, ruhlar, ifrit.
    
   İbn Dureyd dedi ki: Cin, insanın zıddıdır. Gecenin karan-lığı örtüp gizlediğinde; "Cennehu'l-leyli ve ecennehu ve cunne aleyhi" derler. Senden gizlenen ve sana görünmeyen her şey için "Cunne anke" denilir. Bu sebeple cinlere aynı anlama gelen cin ve cinne ismi verilmiştir. Ha harfiyle "el-Hin"; cinlerin bir türüdür.27
    
   Ebu Ömer ez-Zahid: "el-Hin; cinlerin köpeklerine ve en aşağı tabakasında olanlara denir" demiştir.28 el-Cevheri: "el-Cân; cinlerin babasıdır" der.29
    
   İbn Akil el-Hanbeli: "Cinlere gözle görülmedikleri için bu isim verilmiştir."30
    
   27 Abdulkadir el-Bağdadi Hazanetu'l-Edeb (6/166)
   28 Hazanetu'l-Edeb (6/167)
   29 Cevheri Sıhah (1/105) Murtaza ez-Zubeydi Tacu'l-Arus (7997) Ferahidi Kitabu'l-Ayn (6/21) İbn Manzur Lisanu'l-Arab (13/92)
   30 Sefarini Levamiu'l-Envar (2/220) el-Aynî Umdetu'l-Kari (7/112) Ebu Ali el-Kâli Emali (s.101) Ebu Ali el-Kali, bunu İbn Dureyd'den nakletmiştir. Allah Azze ve Celle de şöyle buyurmuştur: "Zira o ve kabilesi, sizi, sizin onları göremeyece¬ğiniz yerlerden görürler" (Araf 27)
    
   Şeytanlar; cinlerin isyankar olanlarıdır. Onlar İblis'in çocuklarıdır. "el-Merede" ise şeytanların en azgınları ve en kuvvetlileridir.31
    
   Araplarda Cinlerin İsimleri:

   İbn Abdilberr şöyle demiştir:
    
   "Kelam ve dil bilginlerine göre cinler birkaç mertebede ele alınır. Yalnız cin olarak zikrettiklerinde "cin" derler.
    
   Onun insanlarla birlikte yaşayanlardan olduğunu kastet-tiklerinde "Amir" derler. Bunun çoğulu "Ummar"dır.
    
   Çocuklara musallat olanlara "Ervah" derler.
   Çirkinlik yapıp musallat olduğunda "Şeytan" derler.
   Azgınlığı daha da şiddetlenince: "İfrit" derler."32
    
   Cinler Âleminin İspatı:
    
   Şeyh Takıyuddin b. Teymiyye dedi ki: "Müslümanlardan hiçbir taife, cinlerin varlığını inkâr etmemiştir. Kâfirlerin çoğunluğu da bunu kabul etmişlerdir. Zira cinlerin varlığına dair peygamberler tarafından verilen haberler, bilinmesini zorunlu kılan tevatürle, mütevatir hadde ulaşmıştır. Özel ve genel herkes onların var olduklarını bilir. Cinleri ancak cahil felsefecilerden bir azınlık ve benzerleri inkar etmiştir."33
    
   Kadı Ebu Bekir el-Bakıllani şöyle demiştir: "Kaderiyye'nin çoğu eskiden cinlerin varlığını kabul ediyorlardı. Şimdi ise inkar etmektedirler. Onlardan bazıları cinleri kabul ederler ve şöyle derler:
    
   31       Sefarini Levamiu'l-Envar (2/220)
   32       İbn Abdilberr et-Temhid (11/117) Sefarini Levamiu'l-Envar (2/220)
   33       Bkz.: Mecmuu'l-Fetava (24/276 vd.)
    
    
   İÇİNDEKİLER
    
   Mütercimin Takdimi         
   İMAM SUYÛTÎ (Rahmetullahi Aleyh) fm.1445-1505)           
   Doğumu ve Ailesi 
   Hocaları;      
   ÖĞRENCİLERİ       
   İLİMLE İŞTİGALİ    
   ÂLİMLERİN İMAM SUYUTİ'YE ÖVGÜLERİ   
   Vefatı;
   Kitabın Tahricinde Kullandığım Bazı Istılahların Açıklamaları
   Kitabın el yazma nüshalarından örnekler:        
   Müellifin Mukaddimesi:     
   Araplarda Cinlerin İsimleri:
   Cinler Âleminin İspatı:       
   Yaratılışlarının Başlaması:
   Cinler İnsanlardan Önce mi Yaratılmışlardır?   
   Cinlerin Yaratıldıkları Asıl Nedir?
   Cinlerin Sınıfları Ve Farklı Şekilleri:        
   Cinlerin Yemeleri ve İçmeleri:      
   Cinlerin Aralarında Evlenmeleri  
   İnsanlarla Cinlerin Evlenmeleri   
   Cinlerle İnsanların Evlenmesinin Hükmü          
   Cinlerin Meskenleri
   Cinlerin Mükellef Oluşları 
   Cinlerden Nebi veya Rasul Var mıdır?   
   Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in İnsanlara ve Cinlere Gönderilmesi      
    
   Ömer b. Abdilaziz İle Konuşmaları         
   Cinlerin Hadis Rivayetleri 
   Cinlerin Amellerinin Karşılıkları   
   Cinlerin Ölümü ve Haşri    
   İnsandan Ayrılmayan Cinler        
   Vesvese       
   Cinlerin İnsanların Bedenine Girmeleri  
   Cinlerin İnsanları Kaçırmaları       
   Cinlerin İnsanlara Taun Bulaştırması     
   Cinlerin İnsanlara Nazar Değdirmesi     
   Cinlerden Koruyan Hususlar       
   Cinlerin Verdikleri Sıkıntılar:        
   Cinlerin Kulak Hırsızlığı Yapmaları         
   Ramazan Ayında Zincirlere Vurulmaları
   Cinlerin Haberleri   
   Cinlerin Şiirleri        
   Cinlerin İnsanların Kadınlarına Saldırmaları     
   Cinlerin İnsanlardan İlim Almaları ve İnsanlara Fetva Vermeleri      
   Cinlerin İnsanlara Vaaz Vermeleri          
   Cinlerin Hikmetle Konuşmaları    
   Cinlerin İnsanlara Tıb Öğretmesi 
   Cinlerin ve İnsanların Birbirlerinden Davacı Olmaları 
   Cinlerin İnsanlardan Korkmaları  
   İnsanların Cinlere Büyü Yapması ve Kendilerine İtaat Ettirmesi       
   Cinlerin İnsanlara Hayır ve Şer Olarak Karşılık Vermeleri
   Geyikler Cinlerin Sürüsü müdür?
   İnsanların Cinlere İbadet Etmesi 
   Cinler İçin Kesilen Kurban
    
   Cinlerin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Gönderilişini Haber Vermeleri 
   Şeytanın İsimleri     
   Evlerde Sakin Olan Cinler
   Cinler Vasıtasıyla Kâhinlik
   İblis Meleklerden miydi?         
   İblis'in Âdem ve Havva'ya Sataşması     
   Şeytanın Nuh Aleyhisselam'a Sataşması         
   Şeytanın Musa Aleyhisselam'a Sataşması       
   İbrahim Aleyhisselam'a Sataşması         
   Zülkifl Aleyhisselam'a Sataşması
   Eyyub Aleyhisselam'a Sataşması
   Yahya b. Zekeriya Aleyhisselam'a sataşması  
   İsa Aleyhisselam'la Karşılaşması
   Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Sataşması
   İblis Aleyhilla'ne'nin Halleri ( imam suyuti cinler alemi, imam suyuti, mercan kitap, seyfullah erdoğmuş, mercan yayınları , cinler alemi kitabı )
    


    
   mercan yayınları imam suyuti cinler alemi kitabı nı incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786054908325
   MarkaMercan Kitap
   Stok DurumuVar
   9786054908325
    
    

    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.