Emirdağ Lahikası Çanta Boy Lugatlı Termo

Fiyat:
600,00 TL
İndirimli Fiyat (%42,5) :
345,00 TL
Kazancınız 255,00 TL
Havale / EFT:
334,65 TL
96,60 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap              Emirdağ Lahikası Lugatlı
Yazar             Bediüzzaman Said Nursi
Yayınevi         Nesil - Söz Basım Yayın
Kağıt  Cilt       Ivory kağıt  - Termo Deri Ciltli, 2 Renkli 
Sayfa  Ebat    710 sayfa - 14x 21,5 cm  Çanta BOY
Yayın Yılı       2014 - Lugatçeli - ayet hadis mealli, indeksliNesil Yayınları Söz Basım Yayın Bediüzzaman Said Nursi Emirdağ Lahikası adlı kitabı incelemektesiniz.
Lugatçeli Emirdağ Lahikası kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2

 
 
EMİRDAĞ LAHİKASI - I 

TAKDİM

1: "Üstad Bediüzzaman, dünya ve siyasete karıştı" demek bir divaneliktir

2: Mühim bir suale hakikatli bir cevaptır: Risale-i Nur yüz binlerin ebedî hayatını kurtardı

3: Kerametlerin yazılma sebebi

4: Ankara ehl-i vukufunun ittifakla verdikleri raporun sûretidir

5: Denizli mahkemesinin ittifakla verdiği karar suretidir

6: Kendi kendime bir hasbihaldir (Üstada oynanan gizli oyunlar)

7: "Kendi Kendime Hasbihal" namındaki parçaya lâhika olarak Adliye Vekiliyle ve Risale-i Nur'la alâkadar mahkemelerin hakimleriyle bir hasbihaldir

8: Üstad, hükûmetin maaş teklifini reddetmiştir

9: Risale-i Nur belâlardan korunmaya vesiledir

10: Âyetü'l-Kürsî'nin tetimmesi olan üç âyetin nüktesi

11: Meyve Risalesinin önemi

12: Hürriyetten men edilen Üstadın şekvâsı: "Bu istida, üç makamata gönderilmiştir. Oradaki kardeşlerime bir me'haz olmak için gönderildi"

13: Bakanlar Kurulu ve Meclis Başkanına yazılan maruzat

14: Yağmur duası yapıldığı halde yağmurun gelmemesinin sebebi

15: Hizbü'l-Kur'ânü'l-Muazzam Kur'ân'ın bir nümune-i kudsîsidir

16: Leyle-i Regaiple gelen rahmet

17: Cenâb-ı Hak tazyikleri, baskıları Risale-i Nur lehine çeviriyor

18: Üstadın siyasetle alâkadar olmamasının sebebi

19: Miraç Risalesinin tevafuklu bir kerameti

20: Risale-i Nur'un mesleği şefkat olduğu için çocuk, kadın ve hastaların ilgisini daha çok çeker

21: Risale-i Nur'un vazifesi rû-yi zemindeki bütün muazzam mesâilden daha büyüktür

22: Hâfız Mustafa'nın yaptığı hizmetler, bu memleket ve âlemi İslâmı minnettar ettirir

23: Risale-i Nur'un beraati, yağmurun gelmesine vesile oldu

24: "Risale-i Nur, Kur'ân'ın malıdır, benim kusurlarım ona sirayet etmez"

25: Hazret-i Ali'nin (r.a.) Âyetü'l-Kübrâ ile selâmete çıkılacağını haber vermesi

26: Risale-i Nur'un serbest kalmasının sebebi: Meyve Risalesi ve Hüccetü'l-Bâliğanın sarsılmaz hakikatleri

27: Kerametlerin yazılma sebebi

28: Risale-i Nur'un zuhurundan kırk sene önce hissedilmesi

29: Hiss-i kablelvukuun tetimmesi: Nur talebelerinin hayatı kader-i İlâhîyle Risale-i Nur'a göre tanzim ediliyor

30: Meyvenin Dördüncü Meselesi, merak duygusunun yanlış kullanılışı

31: Denizli ikinci bir Isparta'dır

32: İkramı izhar mektubunun tetimmesi: Talebelere metanet, sebat veren gaybî işaretler

33: Üstadın merdümgirizlik hastalığının hikmetleri

34: Bu zamanda en büyük vazife imanı kurtarmaktır

35: Masum ve ümmîlerin yazdığı risaleler

36: Tavâif-i beşerin ihtiyaçları yazdırılıyor

37: Risale-i Nur mesleği Sahabe mesleğinin bir cilvesidir

38: Hülâsatü'l-Hülâsa ruhlara iman nurunu telkin eder

39: "Bâki bir hakikat, fâni şahsiyetler üstüne bina edilemez"

40: Risale-i Nur'un şahs-ı mânevîsi Hz. Hasan'ın bir muavini ve mütemmimidir

41: On adama iman dersi vermek bin adamı irşattan daha mühimdir

42: Risale-i Nur âsâyişi muhafaza eder

43: Afyon Emniyet Müdürlüğüne (Bu millet gelecekte dünyaya karşı Risale-i Nur'a muhtaç olacak)

44: Alevîlere münafık denemez

45: İhanet plânı akîm kaldı

46: Risale-i Nur'un tab'ında ihlâs ve tesanüdün önemi

47 Tahriklere karşı metanet ve tesanüd gerekir

48: Talebelerin yaptığı hizmetlerden Üstadın duyduğu memnuniyet

49: Risale-i Nur'un serbest olmamasının ve tab edilmemesinin sebebi

50: Hasan Feyzi'nin Risale-i Nur'la alâkalı mektubuna cevap

51: Hasan Feyzi'nin Üstad ve Risale-i Nur'la alâkalı mektubu

52: Nur talebelerinin keşif ve keramet aramamalarının sebebi, sırr-ı ihlâstır

53: Risale-i Nur, ilimle hakikate yol açar, felsefî dalâletlere galebe çalar

54: Sabri, Hulûsi ve Hakkı'nın sadakat ve metaneti

55: Hasan Şükrü'nün memnun eden mektubu

56 Hizmet-i Nuriyeyi tam yapan talebeler: Küçük Ali, Büyük Mustafa ve Hâfız Mustafa

57: Hülâsatü'l-Hülâsa ulvî bir inşirah verir, usancı izale eder

58: Talebelerin bayram tebriki

59: Küçük Ali'nin istinsah ettiği Sikke-i Tasdîk-i Gaybî mecmuası

60: Halil İbrahim'in Risale-i Nur'u metheden fıkrası

61: Halil İbrahim'in kasidesi

62: Zekâi Efendinin kasidesi

63: Matbuat lisanı ile konuşmanın zamanı

64: Bolşevizm, küfr-ü mutlak ve fikr-i tabiata karşı Risale-i Nur

65: Afyon Emniyet Müdürlüğü'ne bir rica

66: İstanbul'da komünistleri protesto

67: Risale-i Nur'un yangındaki kerameti.

68: Risale-i Nur yalvarmaz

69: Hasan Feyzi'nin manzumesi Sikke-i Tasdîk'teki imâlar tarzındadır

70: Camideki kulübeciğin kaldırılması

71: Hasan Feyzi'nin Sikke-i Tasdik'ten aldığı ilhamla yazdığı kasidesi

72: Allah nurunu tamamlayacaktır?kâfirler hoşlanmasa da?

73: Münafıkâne desiselere karşı sebat gerekir

74: Âsâyişi ihlal bahanesiyle artık kimseyi kandıramazlar

75: İtham ve hakaretlere karşı sabrı seçtim

76: Afyon Emniyet Müdürüne şikâyet mektubu

77: Hocalar kendi malları olan Risale-i Nur'a sahip çıkıyor

78: Risale-i Nur gibi bir hakikat güneşi, üflemekle sönmez

79: Zahiren çirkin perdeler altında, güzel neticeler vardır

80: Risale-i Nur, komünizm yangınına su yetiştiriyor

81: Vasiyetnamemdir

82: Asâ-yı Mûsâ mecmuası ile Haşir Risalesi ve Mucizât risalelerinin yazılması

83: Halil İbrahim'in tevafuklara medar mektubu

84: Zaman telif değil, neşir zamanıdır

85: Tevafuklar birer keramet-i Nuriyedir

86: Mânevî kışın maddî hastalığa da sebep olduğu

87: Üstadı yeniden zehirlediler: "Şahsım Risale-i Nur'a ve şakirtlerine siperdir"

88 Dahiliye Vekili ile hasbihalden bir parçadır

89: Çalışkanlar hanedanı! Risale-i Nur ve şakirtlerini himaye etmeye vazifelidir

90: Talebelerden gelen hizmet haberleri

91: Ehl-i hakikatin enfüsî tefekkürü

92: Eski Said yok; yenisi ise herşeye tahammül ediyor

93: Celcelûtiye'de Risale-i Nur'a açık işaretler var

94: Mu'cizât Mecmuasının çoğaltılması ve tashihin önemi

95: Kastamonu talebelerinin Ispartalılarla omuz omuza vermesi

96: Taarruz anında kar, fırtına ve zelzelenin gelmesi

97: Sava ve Safranbolu talebeleri

98: Yeşil oğlu Mehmet Salih'in Dahiliye Vekiline yazdığı Üstad ile ilgili ricanâmesi

99: Eski bir dost: Mehmed Salih

100: Yeşil Salih'e cevap

101: On üç yaşındaki Hatice'nin yazdığı Asâ-yı Mûsâ

102: Komünizm, Müslüman-Hıristiyan ittifakını bozmaya çalışacak

103: Nurlar umumun malıdır; hiçbir tarafa tabi olmaz

104: Risale-i Nur'un büyük kahramanları: Hüsrev ve Tahirî

105: Üstadın sergüzeşte-i hayatı

106: Cevşenü'l-Kebîr'in sevabı hakkındaki hadis-i şerif

107: Neden resmî hocalar Risale-i Nur'dan kaçıyor?

108: Hıllet, ihlâs ve uhuvvet şahsî medihleri kabul etmez

109: Tashihlerdeki sıkıntılara bedel iki ücret ve üç ayların sevabı

110: Risale-i Nur'u yazmak mahrumiyete değil, berekete vesiledir

111: Samimî ve çalışkan Konyalı Sabri ve kahraman Rüştü

112: Muhacir Hâfız Ahmed Üstada: "Mezarın Barla'da olmalı."

113: Zaman ve mekân Nur talebelerinin beraberliğine engel değildir

114: Tebrike gelen mübarek güvercin

115: Feyzi ve Emin Efendilerin sadakatlerinin kerameti

116: Risale-i Nur'a set çekildiğinde, belâ fırsat bulup gelir

117: Emirdağ zabıtasıyla bir hasbihal.

118: Kapımı kırsalardı zelzele yalnız ihtar için olmayacaktı

119: Nur'un fütuhatı sırasında yağmurun gelmesi

120: Risale-i Nur'un serbestliğini kuşlar tebrik ediyor

121: İnebolulu Mehmed Zekeriya Efendinin hizmetleri

122: Evrad-ı Bahaiye'deki Risale-i Nur'a işaret

123: Isparta yangını ve Isparta medresesinin vazifeleri

124: Abdülmecid Efendinin haşirle ilgili yazısına düzeltme

125: Kastamonu'nun hanım talebeleri

126: Müjdeli ve tesellikâr mektuplar

127: Teksir makinesi, yazıya da kuvvet verecek

128: İstirahatim için ehl-i siyasete tenezzül etmem

129: Büyük Ali'nin varisi, tam bir Abdurrahman olan Küçük Ali

130: Asâ-yı Mûsâ risalesinin tashihinin bitmesiyle gelen üzüm

131: Maddî ve manevî Said'ler benim vazifemi görebilirler

132: Siyaset ve Nur mesleği

133: Yirmi Beşinci Söz niçin yazılmıştır?

134: Risale-i Nur felsefenin zararlı kısmıyla mücadele eder

135: Rumuzat-ı Semaniye Risalesi

136: Nazif, Salâhaddin Çelebilerin ve Ahmed Kureyşî'nin hizmetleri

137: Asâ-yı Mûsâ ve Zülfikar'ın Câmiü'l-Ezher'e gönderilmesi

138: Hasan Feyzi Yüreğil'in Üstada bedel hastalanması

139: Günah cihetinden ölmek, sevap cihetinden yaşamak

140: Bir Hasan Feyzi gitti, yerine bir dârü'l-fünun gelecek

141: Ahmet Nazif ile Mustafa Osman Efendiler ve onların hizmet arkadaşları

142: Nurları yazmanın ve sadakatle talebelik yapmanın neticeleri

143: Suikastın ikisi akîm kaldı, biri bir kahramanı aldı

144: Sıddık Süleyman ve Nur Santralı Sabri'nin ziyareti

145: Üstada yapılan ve yirmi senedir süren zulümler, işkenceler?

146: Hasan Feyzi'nin ruhunu ve sadakatini taşıyan yeni talebeler

147: Hasan Feyzi, diğer Hasan Feyzi'leri vazife başına davet edip öyle gitti

148: "Bu sıkıntılı zamanda nefsim sabırsızlıkla beni tâciz ederken, bu fıkra onu tam susturdu, şükrettirdi."

149: Üstad: "Nefsimi ölüme razı ettim."

150: Hacı Hafız Mehmed'in ölümü ve talebeler arasındaki makamı

151: "Herkes Allah'ı bilir, yeni ders almaya ihtiyaç yoktur" şeklindeki itiraza cevap

152: Küfr-ü mutlakın hücumu karşısında İslam tarihindeki ihtilâflı meseleleri tartışmanın yanlışlığı

153: Zülfikar'ın çıkışı, din lehinde müjdeli gelişmelerin müjdecisidir

154: Geçmiş olayları tartışma konusu yapmanın zararları

155: Risale-i Nur hizmetinin, Cenâb-ı Hakkın ve Resullah'ın rızasına uygun düştüğü sahih rüyalarla da tasdik ediliyor

156: Hizmette izlenecek yol: "sırren tenevveret"

157: Üstadın yerine kendi hayatlarını ortaya koyanlar

158: Hacı Hâfız'ın kerametli vefatı

159: Sadık Beyin sadakat ve hizmeti

160: Bazı büyük hocaların risalelere uzak durmalarının sebepleri

161: Has şakirtlerin Risale-i Nur'a kendi malı gibi sahip çıkması

162: Risale-i Nur âsâyişi temin eden mânevî inzibat memurudur

163: Üstadın çocukların yaptığı hizmetten memnun olması

164: Üstad Bediüzzaman'ın Eski Dahiliye Vekili Hilmi Uran'a ikaz ve tavsiyeleri

165: Jandarma Komutanı ve bir milletvekilinin Üstadı ziyareti

166: İsveç, Norveç ve Finlandiya'nın Kur'ân'ı kabul etmeleri

167: Siyasî kafalar Risale-i Nur'u çabuk anlayamaz

168: Üstad yapılan bütün hizmetlerden haberdar oluyor ve yapılanları takdir ediyor

169: Balıkesir'in cesur hocasını tebrik

170: "Neden bütün meziyetleri Risale-i Nur'a verip, kendini çok kusurlu bir hâdim gösteriyorsun?"

171: Nurlarla meşgul olmak her türlü belâyı def eder

172: Semavat dinsizliğe karşı hiddete geliyor

173: Üstad hiçbir hediyeyi kabul etmiyor

174: Zülfikar, Asâ-yı Mûsâ dinsizlik cereyanına karşı Kur'ân'ın iki keskin kılıcıdır

175: Üstadın Isparta adliyesine yaptığı dua

176: Risale-i Nur'un hakikatleri dünyanın hiçbir menfaatine âlet edilemez

177: Kainat Zülfikar ve Asâ-yı Mûsâ'nın fütuhatlarını alkışlıyor

178: Risale-i Nur Diyanet Riyasetinde takdir görüyor

179: Ölüm gerçeği: Asıl güzellikler, toprak perdesinin arkasında

180: Kur'ân ebedî hayat için okunur

181: Üstad Bediüzzaman'dan talebelerine: "Benim vazifem size verildi"

182: Asâ-yı Mûsâ ve Zülfikar'ın Ravza-i Mutahharayı kendine bedel ziyaret etmesi

183: Risale-i Nur hizmeti, Medine âlimlerinin manevî bir evlâdı, bir talebesi ve küçük bir şubesidir

184: Beşeriyetin ebedî hayat ihtiyacını Kur'ân karşılayacak

185: Al-i beyt muhabbeti Alevileri küfr-ü mutlaka düşmekten korur

186: Üstadın, çocukların yazdığı risalelerden duyduğu memnuniyeti

187: Risale-i Nur'la iştigal marifetullah, zikrullah, huzur-u kalbî ve muhabbet-i imaniye verir

188: İnsanları hizmetten alıkoyan, maişet derdi, tamah, korku, makam sevgisi gibi mânevî engellere işaret eder

189: Üstad geçmiş tehlikelerden Risale-i Nur'un kerametiyle korundu

190: Üstad hizmete zarar verir diye hem hastalığını hiçe saydı, hem dünya savaşını izlemedi

191: İnsanlığın başına gelen felaketler ve Kur'ân'ın irşadı, insanoğlunu ebedî saadeti aramaya sevk edecektir

192: Ankara Mahkemesince risalelerin geri iade edilmesi hayırlı bir gelişmedir

193: Hapishaneler Nur medresesine dönüşüyor

194: Çocukların Üstada olan ilgisinin sebebi, onların Nur talebesi olup mânevî tehlikelerden kurtulacaklarına işarettir

195: Hüve Nüktesi

196: Risale-i Nur ağır şartlar altında intişar ediyor

197: Risale-i Nur, hiçbir şeye âlet edilemez

198: Üstad, Risalelerin iktibasına izin veriyor

199: Risalelerin gerçek fiyatı: bir kişinin en az on kişiye okutması

200: Mu'cizatlı Kur'ân tab edilip Hindistan'a gönderiliyor

201: Üstad yazılan risaleleri satın alabilmek için zarurî eşyalarını satıyor.

202: Nurların yayılmasını önlemek için kurulan komplo boşa çıktı

203: Üstadın Hüve Nüktesinin sonuna eklenmesini istediği bir bölüm

204: Nurların korunması, inayet-i İlâhiyedir

205: İlmin izzetinin muhafazası Üstadı harama baktırmıyor

206: Risale-i Nur'un şahs-ı mânevisi bir çeşit Mehdi telâkki ediliyor

207: Bismark ve Carlyle'in Kur'ân ve Peygamberi tasdikleri

208: Üç merkezde üç berberin benzer hizmetleri memnuniyet verici

209: Kur'ân talebelerine ilişmek semayı hiddete getirir

210: Siyasî tarafgirliğin zararlarını anlatır

211: Nur avukatı Ahmed Feyzi'nin Risale-i Nur'la ilgili istihraçları


212: Üstadın parayla risale satın alması


213: İslâm âleminde risalelerin takdir görmesi


214: Emirdağ'da beş teyyare ile Üstadın takip edilmesi

215: Üstad, evine yapılan baskının kanunsuzluğunu açıklıyor

216: Yasak ettikleri Kur'ân nüshası Diyanet Başkanlığında

217: Risale-i Nur belâların def'ine bir vesiledir

218: Şerefler orduya, kusurlar reislere verilir

219: Üstadın kıyafetine ilişmek isteyen Ankara Valisi Nevzat Tandoğan tokat yiyip intihar ediyor

220: Gençlik Rehberi gençleri dine çekiyor. Risale-i Nur'a yapılan zulümler musibeti celbediyor

221: Risale-i Nur ve talebeleri Allah'ın himayesi ve inayeti altındaEMİRDAĞ LÂHİKASI ? II1: Üstad talebelerine icazet veriyor

2: Üstad, Diyanet Başkanı Ahmet Hamdi Beyden risalelere sahip çıkmalarını istiyor

3: Hediye kabul etmeyen Üstada bu kuralı bozduran üç hadise

4: Diyanetin risaleleri ileride neşretmeyi vaad etmesi

5: Kur'ân'ın camilerde tercümesinin okunmasına karşı ikaz

6: Hocalar ehvenüşşer düsturuyla hareket ederek tehlikeyi azaltmaya çalıştılar

7: Üstad: Hüsrev risaleleri ve tevafuklu Kur'ân'ı Ankara'ya götürsün

8: Hâfız Mustafa'nın vefatıyla ilgili tâziye

9: Üstad hayatının devamıyla Nur talebelerine siper oluyor

10: İstibdat ve zındıka cereyanının kuvveti kırılıyor

11: Celâl Bayar'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesini Üstad tebrik ediyor

12: Din siyasete değil, siyaset dine âlet edilebilir

13: Her türlü baskıya rağmen, Nurlar gençler arasında yayılıyor

14: Zübeyir'in Üstadı müdafaa eden mektubu

15: Ezanın minarelerde okunmasını tebrik ve demokratlara dua

16: Genç Saidlerin sayısı artıyor

17: Beraat etmiş risalelere keyfî olarak el konuyor

18: Üstadın devlet yetkililerine mektubu

19: Demokratlar masonlara ve komünistlere karşı uyarılıyor

20: Risale-i Nur on senelik medrese ilmini bir senede verir

21: Üstad risaleleri ücretsiz vermiyor

22: Talebeler, Risale-i Nur'a yapılan zulmü Demokratların kaldırmasını ister

23: Risalelerin imhasına izin verilmeyecek

24: Demokratlarla Nur talebelerinin arasını bozma teşebbüsü

25: Risalelerin yakılma kararı Halkçıların bir oyunu

26: Lozan'ın iç yüzü ve Yahudilerin dini yok etme plânları

27: Ankara'daki güzel gelişmeler

28: İhvan-ı Müslimînin risaleleri Arapça'ya tercüme etmek istemesi

29: Cumhurbaşkanı Doğu Üniversitesinin gerekliliğini kabul ediyor

30: Siyaset tarafgirliği mânâyı zedeler, ihlâsı kırar

31: Hizmet haberleri, Üstadın hastalıklarına ilâç oluyor

32: Asâ-yı Mûsâ'nın Arapça'ya tercüme edilmesi

33: Türkler Peygamber övgüsüne mazhar oluyor

34: Üstadın yapılmasını istediği birkaç tashih

35: Nurcuların şevkiyle Cevşenü'l-Kebir nurlandıracak

36: Üstadın sofimeşrebli tenkitçiliği affetmesi

37: Demokratlar, risalelere ve Nurculara yapılan bu işkenceye engel olmalılar

38: Abdurrahman ve Ceylân'a olan muhabbet

39: Ankara'da Üstadın yerine görev yapan genç Saidler

40: Üstad ehli imanın tenkitlerini bir çeşit nasihat olarak kabul eder

41: Meşrep farklılıkları kardeşliği bozmamalı

42: Lemeat: Risale-i Nur'un çekirdeği

43: Üstadın, ülkede az da olsa hürriyetin başlamasından duyduğu memnuniyeti

44: Allah'ın adaleti ve inayeti

45: Nur talebesi hanımlara evlilik konusunda tavsiyeler

46: Nurcuların hapse girmelerinin hikmetleri

47: Bazı milletvekillerinin Üstad ve hizmetini takdirleri

48: Demokratlar görev başına çağrılıyorlar

49: Risale-i Nur ehl-i tarikatın da en büyük dairesidir

50: Halka kabul ettirmek, Allah'a aittir

51: Üstadın canlı mektupları

52: Celâl Bayar Üstada teşekkür ediyor

53: Üstadın talebelerinden bazı istekleri

54: Küfre karşı gençleri koruyacak olan Risale-i Nur'dur

55: Camiü'l-Ezher'e risaleler gönderiliyor

56 Adnan Menderes'in Üstada haberi "Merak etmesin, meyus olmasın"

57: Eflâni ve Safranbolu talebeleri Isparta kahramanlarına benziyor

58: Başbakan ve İçişleri Bakanına risalelerin iadesi için mektup

59: Vatikan'dan gelen teşekkür mektubu

60: Sabır ve tahammül oyunları bozuyor

61: Seyyid Salih'in İslâm ülkelerine ziyareti

62: Mersin ve Tarsus Emniyeti risaleleri iade ediyor

63: İşaratü'l-İ'câz iade ediliyor

64: "Hüve Nüktesi" küfr-ü mutlakın belini kırıyor

65: Şiddetli kış ve zelzele ilâhî bir ihtardır

66: Üstad, hayatındaki inayetleri anlatır

67: Nurların parlamasına engel olunamıyor.

68: Risale-i Nur zabıta görevi yapıyor

69: Konuşan yalnız hakikattir


70: Birisinin hatasıyla başkası mesul tutulamaz


71: İşârâtü'l-İ'câz Risale-i Nur'un bir fihristesi ve menbaıdır


72: Kur'ân'ı, mütehassıslardan oluşmuş bir heyet tefsir edebilir


73: Kur'ânın maksatları: Tevhid, Nübüvvet, Haşir ve Adalet


74: Üstadın siyasetten ve şimdiki medeniyetten uzak durmasının sebepleri


75: İttihad-ı İslâm'a dair müjdeli gelişmeler


76: Çocukların Üstada muhabbetinin sebebi


77: Evleri bir medrese-i Nuriye yapmak


78: "Neden dini siyasete alet yapmakla suçlandım?"

79: Mahkemenin ertelenmesindeki hayır

80: Afyon Mahkemesinin adaletsiz kararı

81: Talebeler Medresetü'z-Zehrânın mânevî hakikatini gösteriyor

82: Eski Said kırk sene sonraki olayları önceden hissetmiş

83: Teşehhütte okunan Tahiyyat Miraç'ta İlâhî huzurda okunmuştur

84: Ülfet perdeleri hakikatleri gizliyor, marifet-i İlâhiye yollarını kapatıyor

85: Mahlûkata mânâ-yı harfiyle bakmaya engel olan perdeler

86: Ankebût Sûresindeki âyet hakkındaki vehmi yok eden bir i'caz pırıltısı

87: Gençlik Rehberi'nde "Dini siyasete âlet var" diyen ehl-i vukufa cevap verilsin


88: "Vukufsuz" ehl-i vukufun raporundaki suç unsurlarına cevap


89: 1952'de İstanbul'da görülen Gençlik Rehberi mahkemesine, ehl-i vukufa cevaben verilen itiraznamedir


90: Gençlik Rehberi'nin tekrar müsaderesi anarşilik ve dinsizlik hesabınadır


91: Hulûsi Yahyagil: Mesleğim Risale-i Nur dairesinde istihdamdan ibarettir


92: Üstad İhtiyarlar Risalesini gençlere, Hastalar Risalesini sıhhatte olanlara yazmış


93: Şahs-ı mânevî Mehdilik yapar, aksi halde mağlup olur


94: Talebeleri medyumlukla kandırmaya çalışıyorlar


95: Yirmi sekiz yıllık asılsız iddialar


96: İki mühim eserin çoğaltılması


97: Siz bu asrın hidayet serdarısınız


98: Hal-i hazırdaki partiler ve Demokrat Partinin dikkat etmesi gereken iki nokta


99: Değil dünya hayatımı, âhiret hayatımı dahi millet-i İslâmiyeye feda ederim


100: Nur talebeleri ve İhvan-ı Müslimîn mensupları arasındaki farklar


101: ed-Difa gazetesi yazarı Risale-i Nur'un Arap ülkelerindeki durumunu anlatıyor


102: Adnan Menderes'e hatırlatılan üç kanun-u esasî


103: Dindar Demokratlara tavsiye: Ayasofya'yı açın, Risale-i Nur'u neşredin


104: Büyük Cihad'da yayınlanan Üstadın şekvâsına açılan dava


105: Samsun Mahkemesinden gelen tebliğe verilen cevap


106: Gayet ehemmiyetli bir hâdise, bir istida ve bir şekvâdır (es-Sıddık dergisinde yayınlanan risale)


107: Nurları himaye etmek Diyanet dairesinin hakikî vazifesidir


108: Asâ-yı Mûsâ ve Gençlik Rehberi'nin kerametle muhafazası


109: Doğunun kalkınmasında Şark Üniversitesinin rolü


110: Doğu Üniversitesi hakkında tahrifçi bir gazeteye cevaptır


111: Ankara Mahkemesine havale edilen dava ve Zübeyir


112: Üstadın ziyaretçilere dair bir mektubu ("Risale-i Nur'u okumak, ziyaretten on defa daha kârlıdır")


113: Hizmette Urfa'nın ehemmiyeti


114: Üstadın Urfa'ya özel duası


115: Üç hastalığa Âyet-i Hasbiyeyle gelen şifa


116: Görüşmek isteyenlere Üstad buyuruyor: "Risale-i Nur'un her bir kitabı bir Said'dir"


117: Şark Üniversitesinin İslâmî programı: Risale-i Nur


118: Yazıları beş vecihle iftira ve yalan olduğunu gördüğüm bir gazeteyi bana okudular. Böyle iftiraların hem Isparta'ya, hem neşredenlere büyük zararı var


119: Üstadımızın köylerde dolaştığına dair çıkarılan uydurma habere karşı bir cevaptır; mûcib-i merak hiçbir şey yoktur


120: Deniz zahiren hiddetlendi, mânen şefkatkârâne okşadı


121: Üstadın İstanbul'a gelişi ve ifadesinin alınması


122: Üstadın vasiyetnâmesi


123: Vasiyetnamenin Haşiyesidir


124: Adnan Menderes'in Konya nutkunun tahrif edilmesine dair bir açıklaması


125: Isparta'nın hayır kazanmasının yolu: Risale-i Nur'un iade edilmesine çalışmak


126: Üstadın kabrini gizlemesinin sırrı


127: Üstadımızın Afyon Mahkeme heyetine gönderdiği yazının suretidir


128: Üstadın Demokrat Partiyi desteklemesinin gerekçeleri


129: Demokratlara büyük bir hakikati ihtar


130: Üstad, çektiği işkenceye rağmen Adliye memurlarına beddua etmez


131: Dindar Hürriyetçilerin Üstada Diyanet'te vazife teklifi


132: İmanın dünyada dahi bir nevi cennet lezzetini benim hayatımda temin ettiğine dair


133: İhlâsı muhafaza etme düsturu sohbete mâni oluyor


134: Üstadın Isparta Tugay camiinin temeline harç atması


135: Hüseyin Avni ve Tahsin Tola'nın seçimleri kazanamamasının hikmeti


136: Vasiyetnamenin bir zeyli (Üstad Bediüzzaman Nur'un sermayesiyle talebelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını vasiyet eder)


137: Muhalif gazetelerin Üstada ve Nur talebelerine attıkları iftiralara cevap


138: "Mahkeme-i Kübrâya Şekvâ"ya bir zeyl


139: Medresetü'z-Zehra ifsat komitesinin dalaletlerinden bu milleti koruyacak bir tedbirdir, ırkçılık zararlıdır


140: Bir ihsan-ı İlâhî olarak gelen hastalık


141: Üstadın istiğnaya verdiği ehemmiyet


142: Cumhuriyet gazetesinin yalan haberi


143: Nur medreselerine devam, talebe-i ulum şerefini kazandırır


144: Risale-i Nur'un satılan nüshalarının sermayesi Risale-i Nur'un malıdır


145: Risale-i Nur'un sermayesi, hizmette olan ve nafakasını temin edemeyen talebelerin tayinine sarf edilecek


146: Tarihçe-i Hayat'ın ehemmiyeti


147: Üstadın Namık Gedik, Adnan Menderes ve Tevfik İleri'den dilekleri


148: Eski Partinin Risale-i Nur'a minnettar olması gerekir


149: Üstad savcılara hakkını helal ediyor


150: Üstadın hükümetçe Emirdağı'na sevkinin hikmeti


151: Umum Nur talebelerine Üstad Bediüzzaman'ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir.
 

Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054590186
MarkaSöz Basım Yayın
Stok DurumuVar
9786054590186
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.