Gençlik ve Namaz

Fiyat:
18,00 TL
İndirimli Fiyat (%44,4) :
10,00 TL
Kazancınız 8,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

STOKTA VAR
25,00 TL
STOKTA VAR
45,00 TL
25,00 TL
STOKTA VAR
250,00 TL
168,00 TL
           Stoktan Kargo

Kitap            Gençlik ve Namaz
Yazar           Yusuf Özcan
Yayınev        Cihan Yayınları
Etiket Fiyatı  18 TL
Kağıt  Cilt      2.Hamur, Karton kapak cilt
Sayfa  Ebat   488 sayfa - 13.5x21 cm
Yayın Yılı       2012
ISBN              9789756476956
 
Cihan Yayınları Gençlik ve Namaz adlı kitabı incelemektesiniz.
Yusuf Özcan Gençlik ve Namaz kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2


 
         ÖNSÖZ

Allah’a hamd, Resulüne salat, İslam gençliğine selam!

Şimdiye kadar, namazdan bahseden çeşitli eserler neşredilmiştir. Bunların bir kısmı kalitesiz ise de, bazıları gerçekten kıymetlidir. Bununla beraber umumiyetle bu eserler, maalesef bugünkü gençliğin ihtiyacına cevap verecek özellikte değildir.
 
Kanaatimize göre:
a) Bu sahada yazılan eserlerin, namazın ehemmiyetini bugünün gençliğine gerektiği şekilde anlatması lazımdır.

b) Aynı zamanda, namaza konusunda hiçbir şey bilmeyenlere lazım olan, açıklama ve kolaylığın, yeteri kadar belirtilmesi gerekir.

c) Ön planda bilinmesi gereken bazı mühim meselelerin de güzelce açıklanması icab eder… işte bu durumda, bugünkü gençliğin en mühim bir dini ihtiyacını karşılamak gayesiyle, bu kitabı hazırlamak bize vacib oldu.

Bahislerin önem sırasına göre daha kolayca kavranması için, kitabın tertib ve metodundan, şimdiye kadar yazılanlardan farklıca bir yol tutmuştur. Namaz ve taharet mevzuunda her mükellefin bilmesi gereken bütün mes’eleler, mümkün olduğu kadar açık bir ifadeyle anlatılmıştır. İlk bakışta kitabın, namaz hakkında malumatı olmayan gençlere mahsus bir hitap özelliği görülür. Fakat eseri okuyanlar, bunun herkes için güzel bir “namaz rehberi” olduğunu fark edeceklerdir.

Kitabın, hatasız ve mükemel olduğu iddiasında değiliz. Muhterem okuyucuların samimi ikazları, bizi memnun edecektir.
Gayret bizden, muvaffakiyet Allah’dan…
 
Yusuf  ÖZCAN
1432 / 2011
Gerede - Bolu 


İÇİNDEKİLER
 
BİRİNCİ KISIM NAMAZIN EHEMMİYETİ
NAMAZ KILMAYI HİÇ ARZULAMIYANLAR ..
İman ve namaz         
Niçin yaratıldık?         
Namaz nedir?            
Namazın faydaları     
Namazsızlığm zararları         
İSTEDİĞİ HALDE NAMAZ KILMAYANLAR          
Namaz kılmayı bilmiyor musun?      
Namaz kılmak zor mudur?   
Namazın ehemmiyeti
Namaz kılmaktan üşenmek mi?      
Sonra kılmayı düşünmek mi?           
NAMAZI GÜNDE BEŞ VAKİT KILMAYANLAR
Beş vakit namaz nedir?        
Namazı geçirmek mi?          
Geçmişi kazâ etmemek mi?
Sonra kazâ etmek mi?         
Kazâ etmesini bilmemek mi?           
NAMAZLA İLGİLİ ÂYET-İ KERÎMELER     
NAMAZLA İLGİLİ HADÎS-İ ŞERİFLER       
NAMAZLA İLGİLİ BÂZI MENKIBELER      
Peygamberimizin son namazları      
İbnabbas'm göz ağrısı ve namazı     
Bir günahkâr için namaz müjdesi     
Namaz kılmakla düzelen bir genç    
Zifaf sabahı namaza çıkan dâmad   
Uykuda geçen bir sabah namazı      
Sabah cemâati için Hz. Ömer'in ikazı          
Cemâati kaçıran İbn Ömer'in yaptığı
Bir a'mâ ve cemâatle namaz Cemâat ve İbnMes'ûd'un sözleri....
Namazda şaşırtan kuş ve bahçe
Namazı unutturan hurmalık        
Namazda atı çalman sahâbî        
Namazda vurulan sahâbî 
Savaşta namaz kılan mücâhidler           
İmâm-ı a'zam'm gece namazları  
Namazda hatırlanan paralar        
Sa'dîŞîrâzî ve gece namazı         
Şeyh Şâmil'in kılamadığı namazlar
Ömer Seyfeddin ve ilk namaz     
İKİNCİ KISIM NAMAZIN AHVÂLİ
BA'ZI TA'BÎRLER   
Şer"î hükümler       
Din ve şeriat
Ehl-i sünnet mezhebler    
BEŞ VAKİT NAMAZIN KILINIŞI  
Sabah namazı        
Öğle namazı
İkindi namazı          
Akşam namazı        
Yatsı namazı           
Namaz kılma şekilleri (resimler)  
NAMAZIN FARZLARI       
Namazın Şartları    
- Hadesten taharet 
- Necasetten taharet          
- Setri avret  
- İstikbâl-i kıble (kıbleye dönmek) ....
- Namaz vakitleri     
- Niyet           
Namazın Rükünleri           
Tahrîme (iftitahtekbîri)       
Kıyam
Kıraat        
Rükû  
Sücûd (secde)           
Ka'de-i ahîre (son oturuş)      
NAMAZIN VÂCİBLERİ         
NAMAZIN SÜNNETLERİ    
NAMAZI BOZAN ŞEYLER  
NAMAZIN MEKRUHLARI   
EZAN VE İKAMET   
Ezamikamet ve müezzinin vasıfları...
Ezana icabet  
SEHİV (YANILMA) SECDESİ         
Sehiv secdesini gerektiren haller      
Kaç rek'at kıldığını bilememek          
TİLÂVET SECDESİ  
Tilâvet secdesinin yapılışı      
Secdenin tekrarlanması        
KAZÂ NAMAZLARI  
Kazâ namazı nasıl kılınır?      
Sâhib-i tertîblerinkazâ namazı          
ÖZÜRLÜ OLANLARIN NAMAZI     
Özür sâhibleri
Hastaların namazı     
YOLCU (MİSAFİR) NAMAZI           
Yolculukta vatan mes'elesi   
Misafirliğe mahsus hükümler 
CEMÂATLE NAMAZ            
İmamlığın sahîh olmasının şartları... İmama uymanın sahîh olma şartlan
İmama uyanların namazdaki hâli     
Cemâate sonradan yetişmek           
Cemâatle ilgili diğer mes'eleler         
Namaz sonundaki müstehablar        
CUM'A NAMAZI       
Cum'a namazının kılmışı       
Cum'a namazının farz olma şartları.
Cum'a namazının sahîh olma şartları    
Cum'a hutbesinin şartları 
Hutbenin sünnetleri          
Cum'a ile ilgili diğer mes'eleler   
BAYRAM NAMAZLARI     
Bayram namazının kılınışı
Bayram namazına sonradan yetişmek  
Teşrik tekbîrleri       
TERÂVÎH NAMAZI
Terâvîh namazının kılmışı
Terâvîh'e sonradan yetişmek      
VİTİR NAMAZI        
Vitir ve nafile namazlar     
Farzlara tâbi olan nafileler           
Farzlara tâbi olmayan nafileler   
MÜBAREK GECELER     
DİĞER NAMAZLAR          
Küsûf-husûf namazı         
İstiska (yağmur duası) namazı    
Korku namazı         
Kâ'be'de namaz      
CENAZE NAMAZI
Cenaze namazının şartları          
Cenaze namazının kılmışı           
Cenaze namazına sonradan yetişmek 
Cenazenin techîzi 
Cenazenin yıkanması       
Cenazenin kefenlenmesi
Cenazenin kabre konulması       
Cenazenin kabre taşınması        
CENAZEYLE İLGİLİ DİĞER MES'ELELER
Kabirle ilgili şeyler  
Iskât-ı salât ve devir mes'elesi     
Kabir ziyareti           
Belirli günler ve okutma mes'elesi         
ŞEHÎDLİK HÜKÜMLERİ   
Dünya ve âhiret şehidi     
Yalnız âhiret şehidi
NAMAZDA HANEFÎ - ŞAFİÎ FARKLARI
Hanelilere imam olan şâfiîler için           
NAMAZDA ERKEK - KADIN FARKLARI
MESCİD VE CAMİ ÂDABI           
 
ÜÇÜNCÜ KISIM TAHARET BAHSİ
 
ABDEST BAHSİ     
Abdest nasıl alınır?            
Abdestin farzları     
Abdestin sünnetleri           
Abdestin mekruhları          
Abdesti bozan şeyler         
Abdestsiz caiz olmayan şeyler    
Mest üzerine meshetmek 
Meshin caiz olmasının şartları    
Meshi bozan şeyler           
Meshin müddeti     
Sargı ve yara üzerine mesh         
GUSÜL ABDESTİ  
Guslü gerektiren haller     
Gusletmenin şekli  
Guslün farzları        
Guslün sünnetleri  
Gusletmesi farz olana haram şeyler      
Gusül ile ilgili diğer mes'eleler    
Kaplama ve dolgulu dişler           
TEYEMMÜM BAHSİ          
Teyemmümün yapılış şekli          
Teyemmümün farzları       
Teyemmümün sahîh olma şartları          
Teyemmümün sünnetleri 
Teyemmümle ilgili diğer mes'eleler......
KADINLARA MAHSUS HALLER           
Hayız (âdet) hâli     
Hayız müddetiyle ilgili mes'eleler           
Nifâs (lohusalık) hâli         
Hayız ve nifas hâlinde haram şeyler....
Hayız - nifas hakkında mes'eleler          
İstihâza (özür) hâli
NECASETTEN TAHARET           
Pislik ve kısımları    
Pis olan şeylerin temizlenmesi   
İstincâ ve istibrâ      
SULARIN DURUMU         
Büyük ve küçük havuz     
Mutlak suyun kısımları      
Kuyuların temizlenmesi    
 
DÖRDÜNCÜ KISIM SÛRELER VE DUALAR
 
KUR'ÂN-I KERÎM VE KIRAATİ    
Kur'ân'm özelliği     
Kur'ân'm toplanması ve çoğaltılması...
Kitab ve sünnet      
Kur'ântercemeleri ve tefsirler       
Kur'ân okuma âdabı          
NAMAZ SÛRELERİ VE DUALAR          
Çokça okunan sûreler      
Beş vakit namazdaki dualar        
Diğer namaz duaları ve teşbihler           
Çeşitli günlük dualar         
Duâ ve selâm âdabı          
Bâzı prensipler       
Bâzıâyet ve hadîsler  
( Gençlik ve Namaz, Yusuf Özcan, Cihan Yayınları, namaz hocası,  yusuf özcan namaz kitabı )
KİTÂBİYÂT
 
 

 
 
Cihan Yayınları Yusuf Özcan Gençlik ve Namaz adlı kitabı incele diniz. 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789756476956
MarkaCihan Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9789756476956
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.