Geylani Tefsiri, 6 Cilt TAKIM

Fiyat:
4.000,00 TL
İndirimli Fiyat (%30) :
2.800,00 TL
Kazancınız 1.200,00 TL
Havale / EFT:
2.716,00 TL
784,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap              Geylani Tefsiri
Yazar             Abdülkadir Geylani (ra)
Tercüme        Heyet
Yayınevi         Ceylani İlim Araştarma ve Yayın Merkezi
Kağıt - Cilt      Şamua Ivory Kağıt,  Lüks Bez Cilt, 6 cilt
Sayfa - Ebat   3.364 sayfa  -  17x24 cm
Yayın Yılı        2020 - Yeni baskı  Son Baskı
                       Türkçe Tefsir

 
Abdülkadir Geylani (ra) tarafından yazılan Geylani Tefsiri adlı kitabı incelemektesiniz.
Geylani Tefsir kitabı hakkında yorumları oku yup tefsir kitabı nın konusu, özeti, fiyatı, satışı hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla  oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 

         Mütercimler

Prof. Dr. Dilaver Gürer
Prof. Dr. Ahmet Yılmaz
Doç. Dr. Tahir Uluç
Doç. Dr. Osman Nuri Küçük
Doç. Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Işıtan
Dr. Fadıl Geylani
Abdülaziz Ceylani
Ali Çoban
Betül Güçlü
       
 
      
         FADIL CEYLANİ
 
İsmim Seyyid Şerif Muhammed Fadıl Ceylani el-Haseni. 1954 yılında, Türkiye’nin Doğusunda Alimleri ile ünlü Siirt ilinin Kurtalan ilçesinin Cimzerk köyünde doğdum. Şu anda İstanbul’da ikamet etmekteyim.

Dedem seyyid, şerif, alim, Muhterem ve kamil insan şeyh Muhammed Sıddik Ceylani el-Hasenı’nin ve babam seyyid, şerif, alim, allame, fehim denizi Muhammed Faik Ceylani el-Haseni’nin terbiyelerinde büyüdüm.

Ben daha iki yaşımda iken dedem beni Geylani neslinden seyid ve şerifleriyle meşhur olan köyü Teylan’a (Allah orayı korusun) yanına aldı. 13 yaşıma kadar onun yanında yetiştim. Beni çok severdi. O beni Medine-i Münevvere’ye gönderdi. Oradan da alimler menbaı olan Cimzerk’ta yaşıyan babamın yanına döndüm. Yeni ilimleri onun yanında tahsil ettim. Allah onların hepsine rahmet eylesin, yüce sırlarını mukaddes eylesin ve o tertemiz insanları bizler için faydalı eylesin.

Daha sonra Medine-i Münevvere’ye gittim. Orada ikamet etme şerefine nail oldum. Abdülkadir Geylani’nin kitaplarını orada araştırmaya başladım. Bu araştırmam 1978 yılında başladı. Ve 2002 yılına kadar deva etti. Bu tarihten itibaren bütün meşguliyetlerimi bir yana bırakarak tüm zamanıma Seyyid Abdülkadir Geylani’nin kitaplarını araştırmaya ayırdım. Bu durum halen devam etmektedir.

Yaklaşık 20 ülkede 50 resmi ve onlarca özel kütüphane dolaştım. Bu kütüphanelerden bazılarınıda 20 kereden fazla ziyaret ettim. Bu çalışmalarım sayesinde şu anda aralarında bana göre dünyada bir benzeri daha bulunmayan Tefsiru-l Geylani de dahil olmak üzere 17 kitap ve 6 risaleye ulaştım.

Bu pek çok ilim merkezini ziyaretim esnasında, Şeyh’in 14 kitabının kayıp olduğunu tesbid ettim. Bu kayıp kitapları araştırmaya başladım ve onlara ulaşmaya çalıştım. Sonunda Allahu Teala’ya sonsuz şükürler olsun ki, kayıp eserlerin pek çoğunu buldum. Ceddim Şeyh Geylani’nin kitaplarından tefsir hariç toplam dokuz bin yedi yüz elli iki varaklık bir yekuna ulaştım. Bütün bunlar Ceddim Kutb-ı Geylani sayesinde benim iç dünyamda büyük bir mutluluğa ve sonsuz bir sevince garg olmama vesile olmuştur.

Şu ilginç hatıramı da burada paylaşmak istedim:

Şeyhin kitaplarını araştırmak için Vatikan’ın o meşhur kütüphanesine gittiğim zaman, Vatikan gümrüğünden geçerken, pasaport kontrol memuru ülkeye giriş sebebimi sordu. Bana refakat eden İtalyan arkadaşım, ona benim dedem Geylani’nin kitaplarını araştırdığımı söyledi. Memur saygıyla ayağa kalktı ve şöyle dedi: Evet, evet. İslam filazofu Abdülkadir Geylani.

Kütüphaneye ulaşıp çaılşmalarıma başladıktan sonra bir katalogta ve bazı kitapların üzerinde Abdülkadir Geylani’nin isminin yanında İtalyanca olarak “İslam Filozofu” ve Arapça olarak da “Şeyhül İslam Vel Müslimin (İslamın ve Müslümanların Şeyhi) “ ibarelerinin yazılı olduğunu gördüm. Üç kitadaki Vatikan dışındaki diğer hiçbir kütüphane kayıtlarında bu iki lakaba rastlamadım. Yine Vatikan’da bir kayıtta şu ibareye de gördüm: “Şeyh, on üç ilim dalında ders veriyordu.”    
 
    
        TEFSİR HAKKINDA       

 
Tarihçiler;  Seyyid Abdülkadir Geylani ’nin medresede verdiği dersleri esnasında 40 kadar katibin orada hazır bulunduğunu, bu katiplerin onun verdiği dersleri kaydettiğini ve daha sonra bu yazıları kitap haline getirildiğini kaydederler. Biz elinizdeki tefsirin de bu şekilde meydana getirildiği kanaatindeyiz. Yine tarihi kaynaklardan biliyoruz ki, Geylani Hazretleri “ İmamu’l-ulum” olan ceddi Hz. Ali den aynı aynı vasfı tebaruz etmiştir.  Hazret bu vasfı sayesinde, on üç ilim dalında ders vermiş; bazı sure ve ayetleri çok değişik tefsirler yapmıştır. Mesela bugün elimizde onun yedi çeşit Fatiha Suresi tefsiri bulunmaktadır ve bunların hepsi de tefsir yani muhteva olarak birbirinden tamamen farklıdır. Bunun yanında, yine elimizde ona ait olupta birbirinden farklı olan Yusuf Suresi, Mülk Suresi , Nebe Suresi ve diğer bazı kısa surelerin tefsirleri mevcuttur. Bu durum, zahiri ve Batıni ilimlerde öylesine derinliği olan birisi için aslında şaşılacak bir şey değildir. Zira kendisinin, Bağdat’a dışarıdan çözümlenmesi için gönderilmiş olan bir ibareyi hiç fasıla vermeksizin kırk değişik anlam verdiği rivayet edilir.

Abdülkadir  Geylani; on üç ilim dalında ders vermekle kalmamış, Hadis, Tefsir, Fıkıh, Kelam ve Edebiyat gibi ilim dallarında çok mühim alimlerde yetiştirmiştir. Onun meşhur halife ve talabeleri arasında kendisinden Arafatta hilafet alan Ebu Medyen Şuayb el-Havari’yi, ömrünün son aylarında hazretin yanından hiç ayrılmayan İbni Hudameyi, ünlü tarihçi ve alim Sem’ani’yi, Kadı Ebu Ya’la el-Kebir’i, Hanbelilerin kadısı Ebu Ya’la es-Sağir’i, meşhur alim Abdülgari el –Makdisi’yi ve Nehrü’l Kadiriyye adlı kitabımızda hayat hikayelerini anlattığımız üzere daha nicelerini sayabiliriz.

Bu tefsirde de Hz. Pir’in derin, tamamen orijinal ve diğer tefsirlerden oldukça farklı uslubunu görmek mümkündür. Mesela Besmele’nin, o surenin içeriğine göre 114 ayrı farklı tefsiri yapılmıştır ki, diğer tefsirlerde böyle bir şey yoktur. Yine bu tefsir de diğer hiçbir tefsirden alıntı yapılmamıştır. Bir ayetin tefsiri esnasında zaman zaman diğer ayetler ve hadisler kullanılmakla birlikte, Hz. Ali, ve İbn Abbas’ın dışında hiç kimseden de herhangi bir nakilde bulunulmamıştır. Yani tamamen orijinal bir tefsirdir. Bu hususta Fatiha Suresi’nin son iki ayetinin diğer tefsirlerden ne kadar farklı ve umumi bir mana ile tefsir edildiği açıkça görülebilir. Surelerin Fatihaları (girişleri) ve hatimeleri (sonuçları) da nev’i şahsına münhasırdır.
 
Yazma Nüshaları: 
 
Bağdat’ta bulunan Kadiriyye Medresesi Kütüphanesi Müdürü Nuri Muhammed Sabri el-Müfti’nin ve diğer tarih ve tabakat yazarlarının da belirttiği gibi ( Nuri Muhammed Sabri, Kitabu Mektebeti’l-Medreseti’l-Kadiriyye, Bağdat 1982, s.23.) Hz. Pir’in bizzat kendi el yazısıyla bir tefsir kaleme aldığı bilinmektedir. İşte bizim dünya kütüphanelerinde Hz. Pir adına kayıtlı olarak bulabildiğimiz; tahkik ve tercümesini yaptığımız Hz. Pir’in tefsiri nin nüshaları şu şekildedir:
 
1-Hindistan Dairetü’l-Maarifi’l-Osmaniyye nüshası: Bu nüsha tam olmamakla birlikte istinsah tarihi h. 622’dir ki, bu tarih Hz. Pir’in vefatından 61 yıl sonraya denk gelir. ( Bütün gayretlerimize rağmen bu nüshaya ulaşamadık; kütüphane görevlileri bize bu nüshayı vermediler.)
 
2-Trablus nüshası: Tarblus Reşid Keramı Kütüphanesi’nde bulunmaktadır ve tamdır. Yaptığımız tahkikte bu nüshayı esas aldık. Kütüphanenin kurucusu Reşid Keramı’nin ailesinden ve şu anda kütüphanenin sahibi olan Ahmed Kerami’nin ifadesine göre bu kütüphane yüzyıl sonra ilk defa Hz. Pir’in hatırına bizim için açılmıştır. Başka hiç kimseye kullandırılmamaktadır.
 
3-Şam nüshası: Yaptığımız tespitlere göre bu nüsha, Şam’da Camiu’l-Verdi’l-Kebir içerisinde yer alan ve ünlü İslam alimi İbn Abidin adına kurulmuş olan medrese ve kütüphanede bulunmaktadır.
 
4-Mısır nüshası: Darül’l-Kütüb ve’l- Vesaikı’l-Mısriyye’de bulunmaktadır. Bu nüsha da elimizde mevcuttur. Tam olmakla birlikte metinler net bir şekilde okunamamaktadır. Yine de tahkikte bu nüshadan istifade ettik. Son sayfasında Şam nüshasından istinsah edildiği kaydedilmiştir.
 
5-Avrupa nüshası: bu nüshayı Avrupa’da, bir şahsa ait özel bir kütüphanede bulduk. Bazı kısımlarıda eksiklik olmakla birlikte tahkikte bu nüshayı da kullandık. ( Geylani tefsiri kitap , 6 cilt geylani tefsiri kitabı , abdülkadir geylani tefsiri, geylani araştırma merkezi yayınları , tefsirül geylani  , geylani tefsiri incele , geylani tefsiri fiyatı , SON BASKI, TÜRKÇE TEFSİR )

SEYYİD ABDÜLKADİR GEYLANİ HZ. HİZMETKARI SEYYİD ŞERİF DR. MUHAMMED FADIL CEYLANİ  
Abdülkadir Geylani (ra) tarafından yazılan Geylani Tefsiri adlı kitabı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786056051906
MarkaCeylani İlim Araştırma ve Yayın Merkezi
Stok DurumuVar
9786056051906
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.