Hanım Sahabiler Seti, 4 Cilt Küçük Boy

Fiyat:
175,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

STOKTA VAR
4.200,00 TL
2.740,00 TL
STOKTA VAR
5.000,00 TL
3.300,00 TL
STOKTA VAR
440,00 TL
290,00 TL

Kitap             Hanım Sahabiler Seti, 4 Cilt
Yazar            Mustafa Eriş
Yayınevi        Erkam Yayınları 
Kağıt Cilt       2.Hamur, Karton kapak cilt, 4 cilt takım
Sayfa  Ebat   657 sayfa,  11x18 cm. 


 

Erkam yayınları Hanım Sahabeler Seti ni incelemektesiniz.
Mustafa Eriş 4 cilt Hanım Sahabiler kitap serisi hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


  Önsöz

Allah Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerine hamd u sena, Rasûl-i Zîşân sallallâhu aleyhi vesellem efendimize âl ve as­habına sayısız salât ve selâm olsun.

İslâm'ın ilk nesli, Rasûlullah sallallâhu aley­hi vesellem efendimizin etrafında toplanmış ve birbirine kenetlenmiş örnek bir nesildir. Sözleriy­le, davranışlarıyla insanlığa ışık saçan bir nesil... Fetih sûresi 29. âyet-i kerîmede vasıfları anlatı­lan: "Kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametli" bir nesil... "Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı" (Beyyine: 8) âyet-i celîlesinin sırrına ermiş bir nesil... "Allah yolunda ke­netlenmiş" (Saff: 4) tavizsiz bir nesil...

Hanımıyla-erkeğiyle, genciyle-yaşlısıyla çile­lere katlanmasını bilen, ezâ cefalara sabreden, imanda sebat eden, her türlü zorluklara direnen bir nesil... Bu nesle "ashab" denilmiş ve hayatları yıldızlara benzetilmiştir.

Bu nesil Allah ve Rasûlünden başka hiç bir güç karşısında boyun eğmemiştir. Birer iman fe­daisi olarak maldan candan geçmiş ve cenneti satın almış, sadakat sahibi, sevgi ve merhamet âbidesi, bahtiyar, kahraman bir nesildir.

Onlar, İslâm'ı ilk kaynağından öğrenen ve Peygamber rahlesinde yetişen tebliğ ve cihad er­leridir. Mutlu yuvalar kurarak, mesûd bahtiyar yaşayan yiğitlerdir. Allah Teâlâ'nın isminin yü­celmesi için savaş meydanlarına koşmaktan çe­kinmeyen şehitlik özlemiyle yanan, korkusuz kahramanlardır.
Onların hayat hikâyeleri biz müminlerin gö­nüllerine seâdet tohumlan eker. İslâm'ın güzel­liklerini yeni devirlere taşımaya vesile birer heye­can şerâresi olur. Hangisinin hayatını okusak, ib­ret dolu, vazgeçilmez hayat ölçüleriyle gönülleri­mize huzur ve mutluluk dolar.

Altınoluk dergimizin "Hanım Sahâbeler" kö­şesinde her ay neşredilen bu yıldız insanlar, da­ha önce buketler halinde sizlere sunulmuştu. İlk hanım sahâbiler olarak; "Peygamberimizin Ha­nımları", sonra, "Peygamberimizin Kızları ve Kız Torunları" yayınlanmıştı. Şimdi de Sevgili Peygamberimizin yakın akrabalarını teşkil eden, sütannesi halası, süt halası, amca kızı, amcasının hanımı, baldızları, dadısı ve diğer hanım sahâbilerin hayat hikâyeleri derlenerek "Hanım Sahâ­bîler" adıyla kitap haline getirildi.

"Hanım Sahâbîler" adıyla yayınlanan bu ki­tapta onların tatlı hayatlarından kesitler bulacak­sınız. Onların imânî mücâdelelerinden, aile içi mutluluklarından, savaş meydanlarındaki kahramanlıklarından ibret levhaları okuyacaksınız.
Yüce Rabbimizden onların gönül dünyasın­dan hisseler alabilmeyi ve bu eserin istifadeye medar olmasını niyaz ederiz.

Gayret bizden tevfik Rabbülâleminden
Eksiklik bizden tamamlık O yüce Rab'den
Kusur, noksanlık, âcizlik bizden, Afv ve mağ­firet O'ndan.

Mustafa Eriş
1 Recep 1424 28 Ağustos 2003


Sevgili Peygamberimizin hanım saha­belerinden, halası, teyzesi ve diğer yakın­larından teşekkül eden bir çiçek buketi...
Takvayı düstur edinen Ümmü Zer Gıfariyye (r.anha)... Sar'a hastalığına sabre­derek Cenneti kazanan Ümmü Züfer (r.an­ha)... Unutarak orucunu yiyen Ümmü Ishak Ganeviyye (r.anha)... Islâmî mes'eleleri öğrenme konusunda bizlere örnek olan, Fürey'a binti Mâlik (r.anha)... Süs takmayı seven genç bir hanım Âişe binti Sa'd (r.anha)...

Ve... çektikleri ezâ ve cefâya rağmen îmânından asla taviz vermeyen nice kah­raman hanım sahâbîler... Allah onlardan razı olsun.

Onların mücâdele ruhundan güç ala­caksınız. Onların mutlu asrından kendi devrinize güzellikler taşıyacaksınız. Kalbi­lerimiz onların sevgisi ve mutluluğu ile dolacak, onlara kavuşmanın hasretiyle çarpacak...
 
Allah'a hamd ü sena, Rasûl-i Ekrem sallallâhu aleyhi ve sellem efendimize, âline ve asha­bına salât ve selâm ederiz.
Mutlu asrın insanlarını günümüze taşımak, onların mutluluk iksirinden doya doya içmek her mü'min için bir hedef, bir gaye olmalıdır. Çünkü onlar vahyin ışığında yetişen hidayet rehberleri­dirler.

Sevgili Peygamberimizin rahlesinde eğitilen mutlu insanlar onun nurundan feyiz alarak gö­nüllerini ve toplumlarını aydınlatan yıldızlar hâli­ne gelmişlerdir.

"Kim Rasûl'e itaat ederse Allah'a itaat et­miş olur." (Nisa Sûresi: 80) âyet-i celîlesini kendileri­ne düstur edinerek hepsi birer iman kalesi, mal­dan candan geçmiş infak erleri olarak ümmete yol kılavuzu olmuşlardır.

Mutlu asrın insanları, vahyin ışığında, Rasûlullah (s.a)'in huzurunda büyüyen mutlu insanlardır. Hanımıyla-erkeğiyle, genciyle-yaşlısıyla her biri bir hidayet rehberi yıldızlardır.

Kim onlardan birine tâbi olur, izince giderse, doğruyu bulur. Kötülüklerden uzaklaşıp, iyilik ve güzelliklere ulaşır.
Onlar; imanda sebatın en güzel örneğini ve­ren, Rasûlullah sevgisinde eriyen, "O sağ olduk­tan sonra bütün felâketler hafiftir." diyebilecek kalbî derinliğe, rûhî kıvama ulaşmış yiğitlerdir.

Onlar "anam-babam sana fedâ olsun Ya Rasûlâllah!" diyerek savaş meydanlarında koşu­şan ve müşrik oklarına karşı Efendimizi koruma­ya çalışan, fedakâr, cesur; kahraman cihad erle­ridir.

Onların hayatından kesitler okumak, onların rûhî derinliklerini, sadakat ve teslimiyetlerini, şe­caat ve kahramanlıklarını öğrenmek bir mü'min için en büyük zevk olmalıdır.

Mutlu asrın mutlu insanlarıyla beraberliğimi­zi sağlamaya vesîle olan ashâbın hayatını anlatan eserler her devirde yazılmış ve yazılmaya devam edecektir.

Altınoluk dergimiz bu gaye için her ay bir sahâbî hayatını okuyucularına sunarak bu hizme­ti yürütmeye çalışmıştır. Şu ana kadar 120 erkek sahâbî "Saadet Çağından Simalar 1, 2, 3" adıyla üç kitap olarak neşredilmiştir. Hanım Sa­hâbîler köşesinden de üç ayrı çiçek buketi eser­ler sunulmuştur.

"Peygamberimizin Hanımları - Annele­rimiz"
"Peygamberimizin Kızları ve Kız To­runları",
"Hanım Sâhâbîler - Peygamberimizin Akrabaları"

Şimdi ise; "Peygamberimizin Yakınları - Ha­nım Sahâbîler-2" adı ile yeni bir çiçek buketi hazırlandı.
İslâm'ın ilk hanım şehidi Hazreti Sümeyye radıyallâhu anhâ ile başlayan kitap, İslâm'a kar­şı kin ve intikam hırsıyla dolu Hind'in müslüman oluş hikâyesinden ibret sahneleri... Mâcerâları, kin ve intikam duygularının eriyişi ve Hakka tes­lim oluşu...

Kocası İkrime'nin İslâm'a girmesi için Rasûl­ullah (s.a.)'den eman alıp çöllere düşen Ümmü Hakîm'in İslam'ı tebliğ gayretleri...
Ebû Cehil'e meydan okuyan câriye Zinnîre Hatun'un sadakati... "O sağ olduktan sonra her felâket hiçtir" diyebilen muhabbet erleri hanım sahâbîler... Sümeyra hatunlar... Ve diğer iman erlerinin hayat hikâyeleri...
 
Rabbımız'dan mutlu asrın mutlu insanlarıyla bizleri mutlu eylemesini, onların kalbî güzellikle­rinden rûhî derinliklerden gönüllerimize hisseler lutfeylemesini ve onların şefaatlerine nail eyle­mesini niyaz ederiz. Amin.
Gayret bizden yardım Yüce Mevlâ'dan.

Mustafa Eriş
23 Zilkâde 1425
30 Eylül 2004


Hanım Sahabeler Cilt 1
Önsöz 7
Hazreti Halîme (radıya//dhu anhâ)          11
Hazreti Safiyye (radıyallâhu anhâ)           24
Hala Sultan (radıyallâhu anhâ)     35
Esmâ Binti Ebû Bekir (radıyallâhu anhâ)            41
Esma Binti Umeys (radıyallâhu anhâ)     55
Ümmü Fadl (radıyallâhu anhâ)     67
Ümmü Süleym (Rumeysa) (radıyallâhu anhâ)  76
Fâtıma Binti Esed (radıyallâhu anhâ)      97
Ümmü Hânî (radıyallâhu anhâ)    105
Fâtıma Binti Hattab (radıyallâhu anhâ)   115
Nesîbe Hâtûn (radıyallâhu anhâ) 124
Hazreti Hansâ (radıyallâhu anhâ) 140
Esmâ Binti Yezid (radıyallâhu anhâ)       146
Ümmü Eymen (radıyallâhu anhâ) 155


Hanım Sahabeler Cilt 2

Hazreti Sümeyye (radıyallâhu anhâ)       11
Hamne Binti Cahş (radıyallâhu anhâ)     18
Hind Binti Utbe (radıyallâhu anhâ)           26
Havle Binti Hakîm (radıyallâhu anhâ)      49
Hakîm Binti Haris (radıyallâhu anhâ)       61
Ümmü Mâbed (radıyallâhu anhâ) 71
Zinnîre Hatun (radıyallâhu anhâ) 82
Ümmü Şerik (radıyallâhu anhâ)    90
Ümmü Rumân (radıyallâhu anhâ)            98
Ena Binti Abdülmuttalib (radıyallâhu anhâ)        107
Sümeyra Binti Kays (radıyallâhu anhâ)  114
Havle Binti Sa'lebe (radıyallâhu anhâ)    119
Havle Binti Kays (radıyallâhu anhâ)        129
Ümmü Varaka (radıyallâhu anhâ)            134
Ümmü Gülsüm Binti Ukbe (radıyallâhu anhâ)   139
Hind Binti Amr (radıyallâhu anhâ)            151
Berire Hatun (radıyallâhu anhâ)   157

Hanım Sahabeler Cilt 3

Şeyma Binti Haris (radıyallâhu anhâ) 11
Ümmü Râfî Selmâ (radıyallâhu anhâ) 20
Zeyneb Binti Ebû Seleme (radıyallâhu anhâ) 25
Habîbe Binti Cahş (radıyallâhu anhâ) 30
Dürre Binti Ebû Leheb (radıyallâhu anhâ)     35
Şifâ Hâtûn (radıyallâhu anhâ)   41
Leyla Binti Ebî Hasme (radıyallâhu anhâ)      46
Ümmü Atıyye (radıyallâhu anhâ)         55
Âtike Binti Zeyd (radıyallâhu anhâ)     61
Rubeyyi Binti Muavviz (radıyallâhu anhâ)      70
Zeyneb Binti Muâviye (radıyallâhu anhâ)       77
Fâtıma Binti Kays (radıyallâhu anhâ)  85
Seffâne Binti Hâtim (radıya//dhu anhdj   92
Afrâ Hâtûn (radıyallâhu anhâ)  99
Cemile Binti Sabit (radıyallâhu anhâ)  105
Ervâ Binti Küreyz (radıyallâhu anhâ)   112
 
Cemile Binti Übey... (radıyallâhu anhâ)          117
Huleyde Binti Kays (radıyallâhu anhâ) 123
Şifâ Binti Abdullah (radıyallâhu anhâ) 133
Ümmü Kühhâ (radıyallâhu anhâ)         139
Ümmü Büceyd (radıyallâhu anhâ)       144
Esma Binti Amr (radıyallâhu anhâ)      149
Dürre Binti Ebû Leheb (radıyallâhu anhâ)     154

Hanım Sahabeler Cilt 4

Âtike Binti Abdulmuttalib (radıyallâhu anhâ)      11
Havva Binti Zeyd (radıyallâhu anhâ)       18
Ümmü Zer Gıfarriyye (radıyallâhu anhâ)            25
Halide Binti Esved (radıyallâhu anhâ)     34
Havle Binti Tüveyt (radıyallâhu anhâ)     38
Aişe Binti Sa'd (radıyallâhu anhâ)            43
Habîbe Binti Sehl (radıyallâhu anhâ)      50
Fâtıma Binti Yeman (radıyallâhu anhâ)  57
Ümmü Mübeşşir (radıyallâhu anhâ)        63
Ümmü İshak Ganeviyye (radıyallâhu anhâ)       69
Ümmü Züfer (radıyallâhu anhâ)   76
Kayle Binti Mahreme (radıyallâhu anhâ) 82
Ümmü'd-Derdâ (radıyallâhu anhâ)          89
Ümmü Sinan (radıyallâhu anhâ)  99
Naile Binti Ferâfisa (radıyallâhu anhâ)    106
Selmâ Binti Kays (radıyallâhu anhâ)       113
 
Selmâ Binti Umeys (radıyallâhu anhâ)    119
Ümeyme Binti Rukayka (radıyallâhu anhâ)        124
Hassâne El-Müzeniyye (radıyallâhu anhâ)        131
Ümmü Ebî Hüreyre (radıyallâhu anhâ)   136
Ümmü Hâlid (radıyallâhu anhâ)    142
Ümmü Râle (radıyallâhu anhâ)     146
Fürey a Binti Mâlik (radıyallâhu anhâ)    153
Sübey'a Binti Hâris (radıyallâhu anhâ)    160
Dubâa Binti Zübeyr (radıyallâhu anhâ)   165
 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789944835411
MarkaErkam Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9789944835411
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.