Hayatüs Sahabe 2 Cilt Set TAHLİL

Fiyat:
1.680,00 TL
İndirimli Fiyat (%44) :
940,00 TL
Kazancınız 740,00 TL
Havale / EFT:
911,80 TL
263,20 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo
 
Kitap              Hayatüs Sahabe 2 Cilt Set

  Yazar           Muhammed Yusuf Kandehlevi
  Tercüme       Hanifi Akın
  Yayınevi       Tahlil Yayınları
  Kağıt  Cilt      Ivory kağıt, 2 Lüks Termo Deri Cilt Takım
  Sayfa  Ebat   1464 sayfa - 17x23.5 cm
  Yayın Yılı       2022Tahlil Yayınevi Muhammed Yusuf Kandehlevi Hayatü’s Sahabe kitabını incelemektesiniz.
2 Cilt Takım Termo Deri Cilt Hayatüs Sahabe kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı " alak "dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


Hayâtü’s Sahâbe. Arapça olarak kaleme alınan ve 1379'da (1959) tamamlandığı anlaşılan eserde (bk. Hayâtu s-Sahâbe, 3/706) hadis, siyer, ta­rih ve tabakat kitapları gibi kaynaklardan derlenen rivayetlerle Hz. Pey­gamber ve sahabe-i kiramın örnek hayatından kesitler sunulmuş, onların dinî gayretleri ve mücadeleleri anlatılmıştır. Eserde yer yer muhaddislerin görüşlerinden faydalanılarak rivayetlerin sıhhat durumuna da işaret edil­miştir. Cemâat-i Teblîğ için bir el kitabı niteliğinde olan eseri ilk olarak ( Ö. Mahir Alper, "Kandehlevî, Muhammed İlyâs", DİA, 24/295-296; Mehmet Özşenel, "Kandehlevî, Muhammed Yûsuf", DİA, 24/296-297 okunması gereken temel kaynaklardan biri olma hüviyeti taşıdığı kana­atindeyiz.)

24-Dâiretü’l Maârifi’l Osmâniyye, Ebu’l Hasan en-Nedvî'nin takdimiyle Hay-darâbâd-Dekken'de (I-III, 1960-1965) ve Muhammed Seyyid de Kahire'de (I-IV, 1999) yayınlamıştır.24


Müellifimiz M. Yûsuf Kandehlevî'nin Hayâtü's-Sahâbe adlı kitabı, Peygamberimiz ve ashabının hayatı ve tarih içerisinde yaşadığı olaylar, iman kuvveti ve din sevgisi için çok güçlü bir kaynaktır.
Bu kitap, sahabenin yaşamlarını, yaşayışlarını, hayat tarzlarını hep birlikte içinde toplayan ender bir çalışmadır. Çünkü hadis, müsned, tarih ve tabakat gibi birçok tür altındaki kitaplardan iktibas edilmiştir. Bu ne­denle o asrı tasvir eden, sahabenin hayatını, özelliklerini, ahlâklarını ve hatıralarını canlı tutan bir eserdir.

Esere gösterilen dikkat, ona mükemmel bir etki kudreti kazandırır. Bu nedenle kitabı okuyan insan adeta iman, Allah yolunda davet, kahra­manlık, fazilet, ihlâs ve zühd okyanusunda yaşamış olmaktadır.
Bu kitap, kendilerine İslam daveti geldiğinde dilleriyle ve kalpleriyle tasdik edenlerin, Allah'a ve resûlüne çağrıldıklarında Allah'a davet yolun­da canlarından, mallarından ve aşiretlerinden vazgeçip her türlü acıya ve zorluğa katlananların gerçek hayat yaşantılarıdır.

Eser toplamda on dokuz bölümden oluşuyor. Her bölümde kısa bir giriş, konuyla ilgili âyetler, farklı rivayetlerden süzülerek verilmiş hadisler, rivayetler ve nakiller mevcuttur.
Genel hatlarıyla Allah'a imana ve resûlünü tasdike davet, biat, Allah yolunda baskılara katlanma, hicret, yardım, cihad, sahâbilerin söz birliği­ne önem vermesi, infak, nefsanî arzulardan sıyrılma, güzel ahlâk, gayba iman, namazda bir araya gelme, ilme rağbet, zikir, dua ve ashâbın hutbe­leri gibi başlıklardan oluşmaktadır.

Sahabe neslinin zühd ve takvası, cihadı, ahlâkı, zikirleri, duaları gibi birçok konuda fazlasıyla bilgi içeren eser, üstat M. Yûsuf Kandehlevî'nin de 48 yıllık ömrünün mahsûlü sayılır. Bu sebeple adeta davet ve irşad faaliyetlerinin bir yansıması olan kitabın günümüz Müslümanları için Nureddin Yıldız hocamın ifadesiyle; ashâb-ı kiramın farklı açılardan, farklı başlıklardan ele alınmış hayatını, hayata bakış açılarını, pratik haya­tını yansıtan muhteşem, değerli, çok değerli bir kitaptır...

1917'de doğup 1965 yılında vefat eden Kandehlevî'nin 48 yıllık öm­rünün 42. yılında, bilgisayarın ve internetin olmadığı bir ortamda tamam­lanan, sadece Allah'a imanın, resûlüne sevginin ve sahabe-i kirama olan bağlılığın bir sonucu olarak İngiliz işgali altındaki Hindistan topraklarında böyle muhteşem ve kıymetli bir kitap ortaya çıkmıştır.

Kitabın ilk bölümünün (Allah'a ve Peygamber Efendimize Davet) en uzun bölümlerden biri olması belki de buna işaret etmektedir.

Üstat Hasan en-Nedvî'nin de dediği gibi "Tebliğ cemaatinin liderle­rinden Üstat Muhammed Yûsuf Kandehlevî'nin Hayâtü's-Sahâbe isimli bu eseri; sahâbilerin hayatı, iman ve İslam'a davet konusundaki fedakâr­lıkları, ahlâk ve yaşayışları konusunda nerdeyse bir ansiklopedi niteliğinde olup, kendi sahasında yazılmış eserlerin en genişi, en kapsamlısı ve konu bakımından en zenginleri arasında yer almaktadır."

"Kıssaların ve rivayetlerin derlenmesi sırasında yapılan dikkatli ve de­rin araştırma, rivayetlere ve kıssalara çokça yer verilmesi, -mücmel ve kısa yazılmış olan, sadece manaları açıklayan eserlerde bulunmayan- bir etki kazandırmıştır. Bu özelliklerinden dolayıdır ki okuyan kimse iman, davet, kahramanlık, fazilet, ihlâs ve zühd ortamında yaşar."

"Bu kitap, yazarının kalbinden geçenlerin bir kopyası, kalbinin bir parçasıdır. Bir kitabın tesiri; yazarının inancı, itikadı, etkilenmesi, duygu­lanması ve yazdığı şeyleri madde ve manasında yaşaması nispetindedir" demek doğru ise şunu kesinlikle söyleyebilirim ki bu kitap, etkili ve başa­rılı olmuştur. Çünkü yazarı onu inanarak, duygulanarak, zevk ve şevkle yazmıştır. Sahâbilerin sevgisi onun etine ve kanına karışmış, duygu ve düşüncelerini tamamen kaplamıştır. Uzun zaman sahabelerin haberleri ve sözleri arasında hayatını geçirmiştir."

"Bildiğime ve inandığıma göre bu kitap, imanı kuvvetlendirmek, daveti güçlendirmek, kendini davete tam olarak verebilmek ve bu uğurda feda olabilmek hususunda ilâhî bir ihsan ve zamanın hayırlarından birisidir."

XX. asrın büyük hadis âlimlerinden merhum Abdülfettâh Ebû Gudde de bu şaheser hakkında şunları yazıyor: "Kıymetli okuyucu! Önündeki Hayâtu s-Sahâbe kitabı, hicrî XIV. (miladî XX.) asırda yazılan kitapların en hayırlısıdır... Konuları ve bölümleri açısından en üstünüdür. Yüce Allah, Arap-acem, âlim-talebe, davetçi olmak üzere doğu ve batı arasında mil­yonlarca insanı bu kitaptan faydalandırmıştır.
Yüce Allah bununla kararmış kalpleri aydınlatmış, cehalet içinde yo­lunu şaşırmış nice insanları doğru yola iletmiştir. Hayır, vaaz, irşad ve tebliğ meclislerini onunla ihya etmiş, onu okuyan ve dinleyenlere, çağ­ların hayırlısı ve bereketlisi olan Resûlullah (s.a.)'in çağı, sahâbilerin çağı ve onlara en güzel şekilde tâbi olan tâbiînin çağındaki yaşanan hayatı aktarmıştır.

Böylece bu eser, kişi için yol gösterici, muhaddis, hoca, arkadaş, eğitici, tabip, tedavi edici olmuştur. Yüce Allah onu önde gelen kişilere ve halka kabul ettirmiş ve benimsetmiştir. Suya susamış toprağın yağmuru karşılaması gibi insanlar onu bağrına basmışlardır."

Kitabın ilmî değerinin büyüklüğü yanında Müslümanlar arasındaki yaygınlığı da ciddi bir mahiyettedir...

Kitabın bölümleri ilerledikçe Peygamberimizin örnek yaşayışına, son­ra sahabe-i kiramın yaşantısına, öğretilerine ve ahlâkî örnekliğine şahit olacağız... Okudukça bir yandan derin bir hasret, diğer yandan da onlara özlem göreceğiz. Bu bakımdan Müslümanlar için bir yaşayış rehberi oldu­ğunu kavrayacağız.

"İslam'ın altın çağı" olarak bilinen asr-ı saadetteki yaşamı okudukça onların kendilerini Allah'a ve İslam davasına adayışlarında bir ferahlık, bir büyüklük, bir gayret ve bir aşk olduğuna tanıklık edeceğiz.
Yaşanan her olayı, başka rivayetlerdeki eklemelerle ve farklılıklarıyla okumaya devam ettikçe sahabenin ne denli bir imana sahip olduğunu görmek de Müslüman'ı düşünmeye ve o dönemi kavramaya sevk edecek­tir. Bu durumda bugünün Müslümanı ne yapsın? Eser bu bakımdan biraz da önümüze bir hedef koyuyor... Aynı zamanda Allah'a olan imanımızı ve İslamî yaşantımızı kuvvetlendirmek, kendimizi hesaba çekmek için bir fırsat oluşturuyor.

Bu eser Kur'an-ı Kerim âyetleri, hadis, siyer, tarih ve tabakat kitap­larından bir araya getirildiği için Peygamberimiz in ve sahabe-i kiramın yaşayış özelliklerinin doğrudan anlatılması derin bir etki uyandırmaktadır. Bizim için ilk elden okunduğunda dinimizi yaşama şeklini bir örnek olarak görebileceğimiz bir tablo sunmaktadır. Çünkü geçmişini bilmeyen, gele­ceğini bilmekte zorlanır.

Geçmişte ve günümüzde sahabe-i kiramın hayatı üzerine çeşitli eser­ler yazılmış olmakla birlikte, Kandehlevî'nin Hayâtüs's-Sahâbe adlı eseri, yıllarca İngiliz işgali altında yaşayan Müslümanlar'ın tebliğ ve irşad faa­liyetlerinde bulunmalarının bir mahsûlü olarak hem Peygamberimiz ve sahabe hayatını öğrenmek hem de İslam'ın en iyi, en doğru ve en güzel yaşandığı asr-ı saadetteki gibi yaşamak isteyenler için yazılmış, okurken adeta anlatılanları yüreğinizde hissedebileceğiniz, içinizde ayrı lezzet bu­lacağınız bir eserdir.

Kıyamete kadar izinden gideceğimiz Peygamber Efendimiz in ve as-hâbının tüm yaşantısını akıcı bir üslupla bu eserde bulacak ve okuyacak­sınız.
Her Müslüman'ın evinde bulunması gereken ve Müslümanlar için bir yaşayış rehberi olan Hayatüs Sahabe, işte böyle bir eserdir.

Kitabın tercümesinde üstat Muhammed İlyâs Bârabenkevî'nin şerh ettiği, tahkik ettiği ve dipnot açıklamalarında bulunduğu, 2015 yılında Beyrut'ta basımı yapılan Hayâtüs's Sahabe baskısı esas alınmıştır.

Müellifimiz bu muhteşem kitaba temel teşkil eden kaynakları de­ğerlendirmede hem bu kaynakların genişliğini ortaya koyuyor hem de İslâm'ın ilk dönem tarihini yeniden ele almada kuvvetli bağlar kuruyor. Kaynakların değerlendirilmesinde Kur'an-ı Kerim, hadis, delâil, şemâil, tabakât, siyer kitapları ve genel tarihi ana kaynak olarak ele alıyor. Ay­rıca bu araştırmada istifade edilebilecek yardımcı kaynaklara da yer ve­riyor.

Okuyuculara yeni ufuklar açacağına inandığımız Üstad M. Yûsuf Kandehlevî'nin Hayâtüs Sahâbe adlı kitabından derlenmiş olan bu ese­rin Türkçe'ye kazandırılması; insanlığa hidayet rehberi olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'in ve sahabe-i kiramın farklı açılardan ele alınmış hayatlarını, hayata bakış açılarının pratiklerini izlemek durumunda olan biz Müslümanlar'ın, İngilizler'in işgali altındaki Hindistan topraklarında İslam daveti ve irşad faaliyetlerinde yaşayarak yazılan bir kaynaktan öğ­renmeleri kaçınılmaz bir zarurettir.

Eserin tercümesi esnasında rivayetlerin orijinal metinlerine bağlı kal­dık. Zaman zaman kastedilen mananın okuyucu tarafından iyice anlaşıl­ması için 'anlaşılabilir' bir dille serbest davrandığımız yerler de oldu.

Bu değerli eserin tercümesi sırasında dipnotlarda yapılan açıklamalar ile önsözün hazırlanışı sırasında yer alan eserlerin neler olduğu ile ilgili liste kitabın sonundaki Kaynakça bölümünde verilmiştir.
Gerektiğinde okuyucuya kolaylık olması için hadisin nerelerde geçtiğiyle ilgili tahriç çalışmasının detaylı kaynak gösterimini yaptık.

Günümüzde hadis kaynaklarının tespitinde Concordance usulü esas alındığı için biz de bu çalışmamızda aynı usûlü esas aldık. Concordance içerisinde yer almayan hadislerin hangi kaynakta geçtiği çoğunlukla tespit edilerek bazen bu kaynakların cilt ile sayfa numarası gösterilmiş, bazen de cilt ve sayfa numarası yerine parantez içerisinde hadis numarası veril­miştir.

Azamî dikkat ve gayrete rağmen farkına varılmamış tercüme hatala­rı olabilir. Yapıcı eleştiri ve uyarılara her zaman ihtiyaç duyduğumuzun okuyucularımız tarafından bilinmesini isteriz. Tarafımıza yapılacak tenkit, uyarı ve katkı sahiplerine şimdiden şükranlarımı sunmak isterim.
*

Bu eser, yazıldığı günden günümüze kadar İslam dünyasının her yerinde, tebliğ ve irşad faaliyetlerinde bulunanların, âlimlerin, ilim öğ­rencilerinin, vaizlerin, hatiplerin ve özellikle de Peygamber Efendimiz ile sahabe-i kiramın farklı açılardan, farklı başlıklardan hayata bakışlarını ve yaşantılarını okumak isteyen hemen her Müslüman'ın adeta bir el kitabı olmuştur.

Aslı Arapça olan bu muhteşem eserin müellifine Cenâb-ı Hak'tan rahmet diliyor, bu değerli eserin güzel bir üslûpla dilimize tercüme edilip kazandırılmasına vesile olan Nureddin Yıldız hocama teşekkürlerimi su­nuyorum.

Çaba bizden, başarı elbette Allah'tandır. O. ne güzel mevlâ, ne güzel yardımcıdır.
Ufukları büyütmek, engelleri aşmak ve yeryüzüne bir ses olmak adı­na..

Hanifi AKIN
Şehitkâmil, Gaziantep 2 Nisan 2021

 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786057850379
MarkaTahlil Yayınları
Stok DurumuVar
9786057850379
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.