Helaller ve Haramlar, İmam Gazali ÇELİK

Fiyat:
200,00 TL
İndirimli Fiyat (%42,5) :
115,00 TL
Kazancınız 85,00 TL
Havale / EFT:
111,55 TL
Aynı Gün Kargo

Kitap              Helaller ve Haramlar
Yazar             İmam Gazali
Yayınevi        Çelik Yayınları
Kağıt  Cilt      2.Hamur kağıt, Karton kapak cilt
Sayfa  Ebat   373 Sayfa, 13.5x21 cm.İmam Gazali Helaller ve Haramlar kitabı nı incelemektesiniz.   
Çelik Yayınları Helaller ve Haramlar kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 
 
İmam Gazali Helaller ve Haramlar kitabında dinimizin günlük yaşam içinde uygulamamız gereken kurallarını incelikli ve detaylı bir biçimde bize anlatıyor.

Kitabın birinci bölümünde; helali aramanın önemi ve değerleri, fazileti, haramın kötülüğü, helal ve haramın dereceleri anlatılıyor.

Kitabın İkinci bölümünde; şüphelilerin mertebeleri, bunların kaynağı, haram ile helalden bunların ayır edilmesi irdeleniyor.
Üçüncü bölümünde; araştırma, sorgulama, bunların üzerine gitme ve ihmal durumlarının incelenmeleri aynı zamanda bunların helal ve haram sanılma nedenleri araştırılıyor.

Dördüncü bölümünde; tövbekar olan kimsenin yapmış olduğu mali zulümlerden arınma meselesi inceleniyor.

Beşinci bölümünde devlet büyüklerinin verdikleri maaşlar, hediyeler bunların helal ve haram olma sınırları tartışılıyor.
Altıncı bölümünde; devlet büyükleriyle birlikte bulunmak, onlarla oturup kalkmanın kişi üzerindeki etkileri ve hükümleri inceleniyor.

Yedinci bölüm olan son bölümde ise; farklı meseleler ve çözümlerine yer veriliyor.
 
 
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM  (RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAHIN ADIYLA)
 
İnsanı kuru, yapışkan bir çamurdan ve sonra da ona en güzel biçim ve şekli veren , en mükemmel şekilde var eden Allah a hamd ederek Helal ve Haramlar la ilgili kitaba başlıyorum.
 
Rabbimiz kullarını yarattıktan sonra onları ilk gelişme çağlarında süt ile besleyip büyüttü. Ki Allah bu sütü fışkı[1] ile kan arasından süzüp çıkarmıştır. O, insanın boğazından gayet kolay bir şekilde berrak ve tatlı su misali kolayca akıp gitmektedir. Daha sonra Yüce Allah o kulunu tertemiz rızıklarla rızıklandırarak, kendisini zaaf ve bozul­malardan koruyup kollamıştır. Bu arada aşırı şehevi duygu­larının ve saldırı ya da baskılarının altında kalmaması için, onun bu duygularını da gemlemiştir. Böylece insanın o şe­hevi duygu ve isteklerini, kendisine verdiği helal rızık arama imkanıyla kurtarmış, onu egemenlik altına almıştır. Böylece şehevi duyguların baskılarını kırarak, insanı saptırmak için hazırlanmış ve bu işe soyunmuş bulunan şeytanın ordusunu da hezimete uğratarak perişan etmiştir. Çünkü şeytan, ger­çekten tıpkı insanın damarlarında kanın dolaştığı gibi dolaşır ve insanı etkisi altına almaya çalışır. Ancak Yüce Allah, he­lal rızık yoluyla, şeytan için imkan ve yolları daraltmış ve bu yoldan insanı tuzağa düşürme imkanını azaltmıştır.
 
Çünkü şeytanın insanın ta damarlarının içine sirayet etmesine2 se­bep oluşturan şey, sadece şehvetin baskın gelmesi ve serbest­liğe yöneltmesi durumunda olabilmektedir. Geriye şeytanı önleyici tedbir olarak helal rızık yoluyla onun gemlenmesidir. Böyle olunca o pişmanlık duyarak, hüsrana uğrayarak ve bir şey yapamamanın üzüntüsüyle dönüp gider. Çünkü kendisine yardımcı ve yol gösterici bir fırsat bulamamış olur.
 
Salat ve selam da insanları sapıklıktan hidayete erdirme­ye sebep olan Hz. Muhammed (sav)'e, Ehl-i Beytinin de ha­yırlı olanlarına ve ashabına olsun, evet çok çok selam ve salat olsun onlara...
 
Şimdi asıl konuya geçebiliriz. Rasulullah (sav) şöyle bu­yurmaktadır:
 
"Her bir müslüman için helali aramak bir farzdır."3
 
Bu hadisi Abdullah b. Mesud (r.a.) rivayet etmiştir. Bu helalin farz oluş meselesi, diğer farzlar arasında, insanın ak­lıyla anlaşılabilme yönü oldukça zor olan bir husustur. Aynı zamanda organlara da böyle bir şey gerçekten oldukça ağır gelir. Bunun içindir ki bu, tümüyle gerek ilim olarak ve ge­rekse amel/pratikte uygulanma durumu olarak hemen hemen ortadan kalkmış bulunmaktadır. Çünkü bunun ilminin/bilgi­sinin gayet zor ve çetrefil olmasından, birçok yönleri sebebiyle anlaşılamaz bir konumda bulunmasından ötürü, amel/pratik açısından da uygulanır olmaktan neredeyse kalkmış bulun­maktadır.
 
Cahiller de helalin tümüyle ortadan kaybolup yok oldu­ğunu sanırlar. Helal yollarının da tıkandığını ve helal olarak eğer bir şey kalmışsa, o da tatlı bir su ya da Fırat nehrinin su­yudur...

    2-Sirayet etmek; yayılmak, sarmak anlamına gelmektedir.
    3-Müslim rivayet etmiş. Evsat adlı kitabında Taberani, Enes'ten farklı şekilde ri­vayet etmiş, isnadı zayıftır.
 
 
Bir de sahipsiz topraklarda biten otların helal olarak kaldığını sanırlar. İşte bunlar dışında kalan her şeyi birtakım adi ellerin bulandırıp kirlettiğini, insanlar arası bozuk ve kötü ilişkilerin onları da iyice bozduğu ve dolayısıyla 'helal' diye bir şey kalmadığını sanırlar. Artık, ot ve bitkilerle yetinmek de bugün güçleşmiştir, böyle br şey mümkün değildir, artık biraz olsun haramlar konusunda da işi geniş tutmak ve müsa­maha ile davranmak gerekecektir. Evet işte cahiller işi böyle sanmaktadırlar. Dolayısıyla bu cahiller böylece dini temelden terketmişler ve arka plana itmişlerdir. Bundan böyle mallar arasında herhangi bir fark ve ayırım da gözetmemektedirler, işin bu yönünü anlamaktan gerçekten acizdirler.
 
Eyvah ki eyvah!.. Onlar işi böyle sanıyor ve kabulleniyor­lar. Oysa ki helal de açık ve seçik bir şekilde ortada olduğu gibi, haram da aynı şekilde açık ve seçik olarak ortadadır. Ancak ikisi arasında kimi şüpheli şeyler vardır. Bunların he­lal ya da haram oldukları konularında kuşkuya düşülmüştür. Dünya üzerinde olaylar ve tavırlar ne tür bir şekil alırlarsa alsınlar, işte bu üç durum hep böyle varlığını sürdürecektir. Helal, haram ve şüpheli olanlar...
 
Şayet bu kötü inanç ve bidat[2] dinde yayılacak olursa, bu­nun en büyük zararı yine dinin kendisine olur. Çünkü bunun kötülüğü sonuçta halk arasında yaygınlaşacaktır. Mutlaka bunun yanlış bir şey olduğu gerçeğinin açıklanması ve bu perdenin kesinlikle aralanması gerekir. Bunun için helal ile haram arasındaki farkın gösterilmesi, doğrunun anlatılması ve kesin bir dille şüphelerin izahı gerekir ki, bunların üzerin­deki perde aralansın veya yüzlerindeki maskeler de düşmüş olsun. Gerçekçi ve net bir dille bu hususlar ele alınıp mutlaka anlatılmalıdır. Çünkü bu noktadaki darlık ve sıkıntı, bu işin mümkün olabilirliğini ortadan kaldırmaz. İşte biz bu gerçeği yedi bölüm olarak ele alıp açıklamasına çalışacağız.
 
Şöyle ki:
 
Birinci Bölüm: Helali aramanın önemi ve değeri/fazileti, haramın kötülüğü, helal ve haramın dereceleri.
 
İkinci Bölüm: Şüphelilerin mertebeleri, bunların kayna­ğı, haram ile helalden bunların ayırd edilmesi.
 
Üçüncü Bölüm: Araştırma, sorgulama ve bunların üzeri­ne gitme ve ihmal durumlarının incelenmeleri, aynı zamanda bunların helal ve haram sanılma nedenleri.
 
Dördüncü Bölüm: Tövbekar olan kimsenin yapmış oldu­ğu mali zulümlerden arınma meselesi.
 
Beşinci Bölüm: Devlet büyüklerinin verdikleri maaşlar, hediyeler, bunların helal ve haram olma sınırları.
 
Altıncı Bölüm: Devlet büyükleriyle birlikte bulunmak, onlarla oturup kalkmak...
 
Yedinci Bölüm: Farklı meseleler ve çözümleri.
(  Helaller ve Haramlar, İmam Gazali, Çelik Yayınları, baskı 2015, imamı gazali helal haramlar kitabı )
 
 
İçindekiler
 
Birinci Bölüm
Haramın Önemi Ve Haramın Kötülüğü           
Faiz Hakkında Hadisler        
Sahabe Ve Büyükler Sözü   
Helal Ve Haram Çeşitleri Ve
Bunlara Ait Yollar
Helal Ve Haram Dereceleri
Derecelere Ait Örnekler    
Sıddîklerin Derecesi            
 
İkinci Bölüm
Şüphelerin Dereceleri Ve Kaynağı   
Haram   
Şüphenin Kaynakları           
Helal Ve Haram Kılma Sebeplerindeki Kuşku
Önceden Haramlık Konusunun Bilinmiş Olması             
Helal Olduğunun Bilinmesi - Haramlığından Şüphe Edilmesi       
Aslolan Haramlıktır             
Helal Olduğu Gerçeğinin Bilinmiş Olmasıdır
Karışıklık Sebebiyle Doğan Şüphe     
Aynın Kendisinin Sayısında Şüphe Etmek       
Belli Miktardaki Haramın Karışımı    
Sayısız Haram İle Sayısız Helalin Karışması      
Hadis/Haber          
Kıyas      
Madenler              
Maddelerle İlgili Açıklama  
Malın Helalliğini Sağlayan Sebebepler
Bir Günahın Bulaşması       
Karinelerde Olabilecek Günahlara Örnek
Levahık Hususundaki Günah             
Mukaddimeler/Çağrıştıran Sebepler 
İvaz/Karşılık Konusunda Söz Konusu
Günah Ya Da Hata               
İvaz, Gasp Ya Da Haramdan Olmamalı              
Dördüncü Kaynak Delillerdeki İhtilaf
Şeriat Yönünden Delillerin Birbiriyle Çelişmesi              
Takvaca Mustehablık Yönü Ağır Basan Şey
Vesvese Derecesinde Sıkıntı Meydana Getirmek           
Konu Hakkında Bilinen Bir Tartışma Olmayan Mesele   
Helal Ve Haramlığı Gösteren Delillerin Çelişik Olması  
Eşyaların Niteliklerindeki Benzerliklerde Olan Çelişkiler               
 
Üçüncü Bölüm
Mal Sahibinin Durumuyla İlgili Olan Hususlar 
Bir Sebebe Dayalı Bir Şüphenin Varlığı Şüphenin Şekli 
Tecrübe Ve Deneyimle Konunun Anlaşılabilirliği          
Malın Kendisinde Bir Şüphenin Oluşu             
Birinci Varsayım  
Başka Bir İtiraz      
İkinci Varsayım    
Üçüncü Varsayım
Dördüncü Varsayım            
Beşinci Varsayım  
Altıncı Varsayım 
Yedinci Varsayım 
Sekizinci Varsayım              
Dokuzuncu Varsayım         
Onuncu Varsayım               
 
Dördüncü Bölüm
 
Haram Şeylerin Tesbiti Ve Elden Çıkarılması Meselesi  
Birinci Mesele      
İkinci Mesele        
Üçüncü Bir Mesele              
Harcama Konusunda İkinci Değerlendirme
Birinci Mesele      
İkinci Mesele        
Üçüncü Bir Mesele              
Dördüncü Bir Mesele          
Beşinci Bir Mesele
Altıncı Bir Mesele               
Yedinci Bir Mesele              
Sekizinci Bir Mesele            
Dokuzuncu Bir Mesele       
 
Beşinci Bölüm
İlk Değerlendirme               
Alınan Şeyin Miktarı Ve Alanın Özelliği         
 
Altıncı Bölüm
 
Zalim Sultanlar Ve Yetkililer             
Haber/Hadislerden Örnekler
Büyüklerin Sözleri/Asar      
Fiilen Devlet Adamlarının
Huzuruna Girmek               
Sessiz Kalma Bakımından Günaha Girme
Bir Endişe             
Sözle İşlenen Hatalar           
Sultanın/İdarecilerin Seni Ziyaretleri               
Devlet Büyüklerinden Hep Uzak Kalmak
Birinci Örnek       
İkinci Örnek         
Üçüncü Örnek     
Dördüncü Örnek 
Beşinci Örnek       
Altıncı Örnek      
Yedinci Örnek      
 
Yedinci Bölüm
 
Çeşitli Meseleler  
Ahirette Bir Sevap Beklentisi             
Bilinen Bir Amaç İçin Hemen
Bir Şeylerin Ödenmesi        
Asıl Amacın Belirli Bir Fiil İle Yardımı Olmalı 
Sevilmesini Sağlamak           
Hediye Verilenin Gönlünü Kazanmak              
 

 
Çelik Yayınları İmam Gazali Helaller ve Haramlar kitabıincele diniz. 
 

 [1]-Fışkı, dışkı demektir.
 
    4 - Peygamber Efendimiz döneminden sonra ortaya çıkan yanlış uygulama ve dü­şünceler.
 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786055822521
MarkaÇelik Yayınevi
Stok DurumuVar
9786055822521
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.