• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   İnsan İlmihali

   Fiyat:
   40,00 TL
   İndirimli Fiyat (%42,5) :
   23,00 TL
   Kazancınız 17,00 TL
   Aynı Gün Kargo


   Kitap            İnsan İlmihali

   Yazar           Nureddin Yıldız
   Yayınevi      Tahlil Yayınları
   Kağıt Cilt      2.Hamur - Karton Kapak Cilt

   Sayfa Ebat   216 sayfa , 13x21 - Roman Boy
   Yayın Yılı      2019   Tahlil Yayınları İnsan İlmihali kitabı nı incelemektesiniz.    
   Nurettin Yıldız İnsan İlmihali kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.


   Bugün Müslümanlar olarak ne yazık ki İslamlık iddiası ile yaptığımız işlerde insanlık alt yapısını aramayı gereksiz görebilecek bir noktaya sürüklenmiş durumdayız.

   Mesela yalan konuşmak haramdır diye biliyoruz ama bunun insanlığı eskittiği için yasak olmuş olabileceğini düşünmüyoruz.

   Faizden sadece din haram ediyor diye kaçınıyoruz ama insana ve insan emeğine karşı bir suç oluşturduğunu akıl etmiyoruz.

   Medine’de insan eksenli bir medeniyet tesis eden sevgili Peygamber aleyhisselam Efendimiz’in, yanı başında namaz kılan kardeşini rahatsız edeceği için sarımsak ve benzeri şeyleri yiyenlerin mescitlere gelmelerini men ettiğini niçin tefekkür edemez ve bunu günlük hayatımızın pek çok bölümüne taşımayız?

   Sadece gıybet konusunu ele aldığımızda bile insanlıkta düşük puanlı kaldıkça Müslümanlıkta yüksek puanlı olamayacağımızı idrak edebiliriz.        ÇÜNKÜ

   Allah Teâlâ insanı, ona verilecek emaneti taşı­maya uygun şekilde yarattı. Aklıyla, fiziğiyle, yaşadığı dünya şartlan ile insan, Allah'ın murat ettiği kulluk edecek mahlûk olma özelliğini cinlerle beraber pay­laştı. Bu dünyaya gönderilme gerekçesi de bu oldu. İnsan sorumluluk taşıyabilir bir mahlûktur.
   b- İslam, insan içindir. Meleklerden Müslüman olmaları veya olmamaları diye bir beklenti yoktur. İn­san Müslüman olur. Müslüman da insandır. İnsanlığın bulunmadığı yerde bir Müslümanlıktan söz edilemez. İnsanlığı iyi değil ama Müslümanlığı iyi iddiasının İs­lam dini ölçülerinde ispatı olamaz. Müslümanlıktan önce insanlık oluşur ve korunur. Ardından da İslamlık aradığı zemini ve kişiyi bulunca ortaya Müslüman çı­kar. Bu nedenle peygamberlerden söz edilirken onla­rın insan olarak ne kadar mükemmel bir kimlik sahibi oldukları da olmazsa olmaz 'peygamber özelliği' ola­rak zikredilir.
   c- Allah'ın haram olarak önümüze koyduğu ya­sakları sadece dinen yasak işler olarak görülemez. İn­san olarak da sakıncalı işlerdir onlar. Aynı şekilde farz olarak yapmamız gereken şeyler de insan olmamızın tabii gereği olan görevlerimiz olarak görülmelidirler. Zira İslam, din ve şeriat olarak insanı dünya düzeyin­den yükseltip yükseklerin insanı yapmak içindir. Hat
   ta toplum bireylerinin bağlayıcılığı açısından basit gibi tuttukları ahlâk değerleri de asla sıradan değildir. Pek çok hadisinde Peygamber aleyhisselam Efendimiz, 'en iyi'mizi ahlâkı en iyi olanlar olarak göstermekte­dir. Allah'a iman edenler arasındaki bir en iyilikten söz edilmektedir. Dinimizi bize öğreten Peygamberi­miz aleyhisselam da bize ahlâkı, zirve bir iş ve hedef olarak göstermektedir. Eğer insanların birbirlerine karşı tavırları anlamında kullandığımız ahlâk, Müslü­man olanlar arasında en iyi olma gayreti anlamı taşı­yorsa bunun anlamı şudur: Biz birbirimize karşı insanî tavırlarımızı yansıtan ahlâkımızın değerlendirilmesini, otuz iki farzdan biri olarak sayılmıyor diye Müslüman­lık ilkeleri dışında veya kenarında göremeyiz. Ahlâk, Müslümanlıkta zirveye götürürse eğer o zaman, iyi insan olmak iyi Müslüman olmanın kabı ve şeklini ifa­de ediyor demektir.
   d- Dünya insanın insanlığını göstermesi gereken yerdir. Ahiret, cenneti ve cehennemi ile insanlık gös­terme/uygulama yeri değildir. İnsana dünyada veri­len sürenin her anı, onun ne kadar insan olduğunu ispat etmesi içindir. Bir an bile insan olmaktan ayrı kalamaz insan. Tıpkı bir an bile Allah'ın kulu olma gereğinden ayrı kalamayacağı gibi.
   e- İnsanı ilahlaştıran anlayış da kendi içinde bir insanlık kaybıdır. Yaratanına karşı böbürlenebilen in­sanın hangi insanlığı kalmıştır ki onun sayesinde iyi bir durum sergilemiş olabilsin? İnsanı ilahlaştırmakla köleleştirmek arasında sadece yanlışa götüren bir tü­nelin bir ucu ile öteki ucu arasındaki fark kadar fark olabilir. İnsanın, yaratanının önünde haddini bilmesi asıl insanlıktır. Bu ise artık konuşulup müdafaa edil­mesi bile uygun bulunmayan, tarihe ait işlerden biri­ne dönüştürülmüştür. İnsanlık, bir anadan doğmakla başladığı gibi Allah'a kul olmakla da o insanlık kimlik sahibi olmaya başlamış olur. İnsanız, bunun için de Allah Teâlâ bizi kulluğuna kabul buyurmuştur. Mü­cadelemiz kullukta başarılı olma mücadelesidir. Bize kulluk ihsan edilmesinin sebebi olan 'insan olmamızı' muhafaza ettikçe vanz ve ancak bununla var olma mücadelemiz başarılı sayılmaktadır.
   f- İnsanı, insanlıktan çıkaran bir şeytan vardır. Şeytan her ne kadar secde etmemesi ile bildiğimiz bir düşman ise de onun insana karşı planlarında ilk önce insan olmanın içini boşaltma vardır. İnsan ol­manın içi boşaldıktan sonra dindar olmanın içi zaten dolmayacaktır.
   g- Bugün ne yazık ki İslamlık iddiası ile yaptığımız işlerde insanlık alt yapısını aramayı gereksiz görebile­cek bir noktaya sürüklendik. Pek çok örnek arasında herkes için gözlemlenmesi rahatlıkla mümkün örnek­ler sayabiliriz. Mesela yalan konuşmak haramdır diye biliyoruz ama bunun insanlığı eskittiği için yasak ol­muş olabileceğini düşünmüyoruz. Faizden sadece din haram ediyor diye kaçınıyoruz ama insana ve insan emeğine karşı bir suç oluşturduğunu akıl etmiyoruz. Medine'de insan eksenli bir medeniyet tesis eden sevgili Peygamber aleyhisselam Efendipniz'in, yanı başında namaz kılan kardeşini rahatsız edeceği için sarımsak ve benzeri şeyleri yiyenlerin mescitlere gel­melerini neden men ettiğini niçin tefekkür edemez ve bunu günlük hayatımızın pek çok bölümüne taşı­mayız? Kul hakkı konusunda dinimizin koyduğu di­siplini ne ile izah edebiliriz? Sadece gıybet konusunu ele aldığımızda bile insanlıkta düşük puanlı kaldıkça Müslümanlıkta yüksek puanlı olamayacağımızı idrak edebiliriz.
   h- Çare yok, insanlık kalitemizi yükseltmeliyiz ve insanlıkla alakalı ölçümüz de biyolojik olarak bile in
   sanlığını yitirmiş Avrupa kültürü olmamalıdır. Allah'ın yarattığı fıtratı esas alarak fıtrat yani ilk yaratılmadaki mükerremlik üzerinden bir yükseliş arayışımız olacak­tır biiznillah. Çocuklarımızın medreselerde okuması ve dinî metinleri ezberlemesi aradığımızı getirmemiş­tir ve getirmeyecektir. Fıtratları ile oynanmış ya da önlerinde öğretici kimliğinden önce insan kimliği ile duramayan öğreticileri gören çocuklardan ne bekle­yebiliriz? Belki realitesi oluşturulamaz ama hayali bize heyecan verebilir: Kuran medreselerinden önce in­san medreseleri niteliğinde kurumlar oluşturabiliriz. İnsanı Allah'ın koyduğu yer olan mükerrem ve ema­neti taşımaya layık yetiştirmek yolun büyük bölümünü bitirmek olacaktır Allah'ın izni ile.


   Bu Kitap


   Yaşadığımız ülkelerin yasalarına, uluslararası kurumların prensiplerine gerek kalmadan bi­zim Müslümanlığımızı yaşatma davamız ola­rak insanlığımızı yaşatma şuuru kazandırsın,
   İnsanı koruyup kollamanın dinimizi korumak olacağını öğretsin,

   Bir yetim çocuğa simit almanın ya da insanın kendi çocuğuna bir ayakkabı almasının insan­lar arası doğal bir ilişkiden ibaret zannedildiği bir dünyada bizim, bu tür işlerimizin göklerle bağlantılı ve bize cennet kazandıracak işler ol­duğunu,
   Sırf bu nedenle kâfir bile olsa bir insan, onun insanlığını hürmete layık bulmamızın bize di­nimizin emri olduğunu anlamamızı,

   İnsanın ilk merkezi ve barınağı aileyi en in­sanca ve en yüksek gayelerle korumanın ne kadar önemli bir farz olduğunu hatta yatak odasının bile sıradan bir oda olmanın ötesin­de anlam taşıdığını ispat etmesi,

   Ülkemizin, ırkımızın, deri rengimizin, ekono­mik yapımızın ve benzeri çağdaş değerlerin insan olmanın yerini asla alamayacağını, in­san olmanın ve onun sonucu olan ahlâkın en önde durduğunu göstermesi,

   Tebessümü ümmetine sadaka olarak öğreten Peygamber aleyhisselamın bizi nerelere yük­seltmek istediğini ilan etmesi,

   Bir mü'minin 'ben' ve 'diğer mü'min kardeş­lerim' derken bunu dünya şartlarında söyledi­ği hâlde ahiretini kazanmayı umarak söyledi­ğini hatırlatması,

   Kâfirlerin güya bizden iyi zannedilen insanî bakışlarının nereye oturduğunu, bizim insan­lık anlayışımızın ise nereden kaynaklandığını hatırlayarak konuşmaya vesile olması,

   Bu ümmetin insanlık için ne muhteşem bir fır­sat olduğunu, ümmet olarak yolumuzda ağırlaştığımızda insanlığın neler kaybedeceğini, siyasetten ziraata kadar hayatın her alanında insanca yaptığımız/yapacağımız işlerimizin esasen birer Müslümanlık ve Müslümanca iş olacağını ispat etmesi,

   Bizi yaratan Rabbimizin ibadet olarak bizden istediği işleri mesela namazı kılarken o bizi görüyor diye inandığımız kadar, insan olarak da bir iş yaptığımızda O, insanlığımızı da gö­rüyor şuurunun yerleşmesine vesile olsun diye kaleme alındı. Allah lütfeder ve faydası olursa insanlık kazanacak. İnsanlık hakiki kimliğine doğru yükseldikçe zaten İslam güneşinin nuru daha rahat izlenecektir.   İÇİNDEKİLER


   Çünkü                     15

   Bu Kitap  19

   İnsan Kim?            21

   ilk İnsan 21
   Diğer İnsanlar      21
   İnsan Güzeldir     22
   İnsan: Ruh ve Ceset           23
   Eski İnsanlar Yeni İnsanlar               23
   Putçuluk insanın İlk Kanseridir         24
   Şimdi Ne Değişti?               25
   Unuttuğumuz Kaybımız Meleklerdir
   Melekler 26
   Zamanla Bir Derdimiz Yok 27
   İnsanın Kendi ile Dengesi 27

   Allah Kim?             29

   Aynı Zamanda     30

   Mükellef İnsan        33
   Mükellef Ne Demektir?      33
   Ne Zaman Mükellef Olur insan?      34
   Bir Uyarı!               34

   Allah'ın Yarattığı Dünyada İnsan          36
   Süremiz Belli, Görevimiz Belli          36
   Bekleme Mekânımız          36
   Ve Son  37
   Dünya Gerçeklerinden       38
   Bize Düşen          40
   İnsan Ocağı            42
   Umut Yüklü Kadın: Hamile 43
   Umut Büyüdükçe, Cennete Yaklaştıkça
   İkinci Cennete Dikkat         46
   Adamlığa Yaklaştıkça         46
   Üç Gözlem Noktası             47
   Teknoloji Çağındayız         48

   Dinimiz    49
   Din Denince         51
   Müslüman İnsanın Hayat Planı        52
   Örnekler 54
   Din Hayatı Kuşatır               56
   Ahlâk Zorunludur 56
   Ahlâk Kazanmak İçin Tavsiyeler      57
   Dindarlığımız İzlenebilmelidir           61
   Dinimizin Özellikleri            62
   Dindar Kim?         62
   Dindarlığın Yokuşu             63
   Dindarlığın Azaldığını Gösteren İşaretler       64

   Denge Ümmetiyiz Selam Ümmetiyiz    65
   Dengenin Sonucu Adalettir               66
   Selam Sadece Selam Değildir         67
   Haklar Korunsun 68
   Mütebessim Olmak Sünnettir           69
   Dinimize Karşı Bizim Görevimiz      69
   insanla Dini Buluşturmak İçin          
   İbadet Sabır işidir
   Günaha Karşı Sabır           
   Musibetler Boşuna Değil  
   Kalitenin Adı İhsandır        
   Müslüman insan İçin Seviye Adı: ihsan         
   İhsan işleri ve Muhsinler:   ;              
   Özel Olduğumuz Konular:
   Doğruluğun Bizdeki Ölçüsü             
   Anne-Baba Konusunda Özeliz        
   Çocuklarda Özeliz             
   Eşlerle Cennet Yolundayız
   Akraba  
   Komşu  
   Komşuluk Notları
   Komşulukta Üç Kademe   
   Hayvanlar Yabancımız Değil           
   Ağaçlar da Allah'ındır        
   Müslüman Emin İnsandır 
   Hayâ Candır         v.
   Bozulanı Islah Et
   Kur'an'a Bakış     
   Islah İçin              
   Misafirin Misafirleri            
   Misafir  

   İnsanlık Hepimizindir                    

   İnsanca işlerimiz İbadet Değerindedir           
   İnce Bir Ayrıntı    
   Başka bir Ayrıntı 

   &<
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786057850089
   MarkaTahlil Yayınları
   Stok DurumuVar
    9786057850089

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.