İslam ilmihali, Mehmet Keskin ÇAĞRI

Fiyat:
490,00 TL
İndirimli Fiyat (%33,7) :
325,00 TL
Kazancınız 165,00 TL
Havale / EFT:
318,50 TL
91,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo Sınırlı Sayıda

Kitap             İslam ilmihali, iman ibadetler helaller haramlar
Yazar            Mehmet Keskin ( din işleri yüksek kurulu üyesi )
Yayınevi        Çağrı yayınları   
Kağıt Cilt       Sarı şamua, Lüks bez cilt
Sayfa Ebat    552 sayfa,  17,5x24,5 cm
Yayın Yılı       2006


 
Çağrı Yayınevi islam ilmihali kitabını incelemektesiniz. 
Mehmet Keskin islam ilmihali kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 
    ÖNSÖZ

Bizleri ve diğer alemleri yoktan varedip yaratan, çeşitli nimetleriyle besleyen, cümle yaratılmışların rabbi Allah’a (c.c) hamdü senalar olsun. O’nun buyruklarını bize tebliğ edip yol gösteren sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v) binlerce salatü selam olsun. İbadetlerini ve diğer kulluk görevlerini yerine getirerek onun yolundan giden ve Rablerinin rızasına kavuşmayı amaç edinen ihlas sahibi müminlere de selam olsun.

Yüce Allah, Musa Peygamber’e (a.s) kendisinden başka ilah olmadığını, kendisine ibadet etmesinin ve kendisinin anmak için namaz kılmasının emrederden, onun şahsında bütün kullarının da kendisini yegane yaratıcı olarak tanıyıp, kabul etmelerini ve kendisine karşı kulluk görevlerini yerine getirmelerinin istemiş, ibadetlerin en başta gelenin olan namazı da dosdoğru bir şekilde kılmalarının irade buyurmuştur.1

Başka bir ayet-i kerimede de yaratılış gayemizin Allah’a kulluk görevlerimizi yerine getirmek ve ibadetlerimizi eksiksizce yapıp kendisine sunmak olduğu açık bir ifadeyle belirtilmiştir:

“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”2

İbadetler, sağlıklı bir şekilde yerine getirilirse anlam ve değer kazanırlar. Sağlıklı bir şekilde yerine getirilmiş olmaları için de, ibadetlerin dinde belirlenen ölçü ve kurallara uygun bir tarzda yapılmış olmaları gerekir. Bu ölçü ve kurallar, ilmihal kitaplarında açıklamalı bir şekilde yer alırlar.

Mensubu olduğu din hakkında bilgi sahibi olmak, her Müslüman’ın en başta gelen görevlerindendir. Dinine bağlı olan her Müslüman, bunu vazgeçilmez en tabii bir ihtiyaç olarak kalbinin derinliklerinde hisseder. Yaşantısında dine yer vermeyen ve dini hayatını sağlam bir şekilde yaşamayan insanların mutlu ve huzurlu bir hayat sürmelerine imkan yoktur. Sağlam bir dini kişiliğe sahip olan ve her iki cihan mutluluğuna kavuşmak isteyen bir insan; yüce dinimizin inanç, temizlik, ibadet, helal ve harama ilişkin hükümlerini öğrenip gereğince hareket etmek ister.

İnsanların bu ihtiyaçlarına cevap vermek makamında bulunan din bilginleri, yaşadıkları çağlarda değerine paha biçilemeyecek birçok eser kaleme almışlardır. Eserlerini okuyarak feyizlerinden istifade ettiğimiz ve kendilerine şükran borçlu olduğumuz o büyük, abidevi, şahsiyet sahibi insanların açmış oldukları çığırdan yürüyerek hazırlamış olduğumuz elinizdeki bu mütevazi çalışmamızda başta Kuran-ı kerim’i ve Resulullah’ın sünnetini, ardından ağırlıklı olarak Hanefi mezhebinin içtihatlarının ve yer yer diğer mezheplerin ve din bilginlerinin görüşlerinin esas alarak inanç, ibadet, helal ve harama dair bilgileri ve güncel dini meselelerin bazılarını siz okuyucularımıza anlaşılır, sade bir dille ve ilmi metotlara bağlı kalarak sunmaya gayret ettik. Bu arada İslam Konferansı Örgütüne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren İslam Fıkıh Kurulu ve benzeri çağdaş bazı dini – ilmi kuruluşların yaptıkları çalışmalardan yararlandığımı belirtmek, bu gibi kuruluşlara şükran borçlu olduğumu ve Müslümanları dini konularda bilgilendirip aydınlatma çalışmalarını sürdürmelerini dilediğimi ifade etmek isterim.

Eğer bu kitap mümin kardeşlerimizin sağlıklı dini bilgiler edinmelerine vesile olacaksa, görevimi yapmış olmanın hazzına erecek, kendimi bahtiyar sayacak ve bundan mutluluk duyacağım. Yapılacak eleştiriler, hatalarımı düzeltmeme, daha iyiyi ve doğruyu bulmama vesile olacağı için, tarafımdan saygı ve şükranla karşılanacaktır. Esasen yanlışların düzeltilmesi, daha iyinin ve güzelin bulunması için gerektiğinde yapıcı eleştirilerde bulunmak, sorumluluk sahibi ilim adamlarının vazgeçilmez bir görevidir.

Çalışmak bizden, muvaffakiyet ihsan etmek de Yüce Allah’tandır.  

  Mehmet KESKİN
  Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi

İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Akaid  
Din       
Dine Olan İhtiyaç            
İslâm  
İman   
İman-Amel İlişkisi     
Tasdik ve İnkar Bakımından İnsanlar          
1. Mümin           
2. Münafık
3. Kâfir
Şirk ile küfür arasında ne gibi fark vardır?            
Büyük günah işleyen kimsenin iman açısından durumu nedir?   
İmanın Sahih ve Makbul Olma Şartları     
İmanın Bölümleri      
1. Genel iman  
2. Ayrıntılı iman
a) Birinci basamak
b) İkinci basamak
c) Üçüncü basamak        
İman Esasları
Allah'a İman 
Allah'ın Sıfatları          
Selbî (Negatif) Sıfatlar
a) Vücud
b) Kıdem
c) Bekâ
ç) Vahdaniyet  
d) Muhalefetün lil havadis          
e) Kıyam bi nefsihi          
Sübutî (Poziif) Sıfatlar (Sıfat-ı Maani)         
a) Hayat              
b) İlim  
c) Semi’
ç) Basar
d) İrâde
e) Kudret           
f) Kelâm              
g) Tekvin            
Meleklere İman          
Meleklerin gayba ilişkin bilgileri
Meleklerin Görevleri     
Dört Büyük Melek    
1. Cebrail           
2. Azrail              
3. Mikail             
4. İsrafil              
Cin       
Şeytan               
Kitaplara İman            
Tevrat
Zebur 
İncil     
Kur'ân-ı Kerim             
Kur’ân-ı Kerim’in yazılıp mushaf haline getirilmesi ve çoğaltılması            
Kur’ân-ı Kerim’in özellikleri         
Kur’ân-ı Kerim’in içerdiği konular            
Kur’an-ı Kerim’in âyet sayısı       
Kur’ân-ı Kerim’e karşı görevlerimiz         
Peygamberlere İman             
Nebi ve Resul   
Peygamberlerde Bulunması Gereken Sıfatlar      
1. İsmet              
2. Emanet          
3. Tebliğ             
4. Fetanet         
5. Sıdk 
Peygamberler hakkında caiz olan sıfatlar             
Peygamberlerin sayısı   
Ulü’l-azm / Azim sahibi peygamberler   
Peygamber Efendimizin özellikleri          
Vahiy ve çeşitleri             
I- İlâhi vahiy, beş çeşittir:             
II- Gayr-i ilâhi vahiy        
Mucize, Keramet ve İlham 
Mucize
Peygamber Efendimizin bazı mucizeleri
Keramet             
İlham   
Peygamberlerin tebliğ ettikleri dinlerin ortak nitelikleri:
Ahirete İman
Kıyamet ne zaman kopacaktır? 
Kıyamet alametleri         
Kıyametin kopması        
Kabir azabı         
Mahşer
Hesap  
Mizan  
Sırat      
Havuz  
Şefaat  
Şefaatin kısımları             
Cennet ve cehennem   
Cennette Yüce Allah’ın görülmesi            
Kadere İman 
Kader   
Kaza     
Şaki ve Said (Mutlu ve Mutsuz)      
Tevekkül          
Rızık    
Ecel      
Reenkarnasyon           
İKİNCİ BÖLÜM
İbadet
Temizlik (Taharet)     
Sular   
1. Mutlak su:    
2. Mukayyed su:             
Temizlik ne ile yapılır?   
Artık Sular      
Kuyular             
Görmezden Gelinebilecek Necasetler       
Abdest              
Abdestin farz olmasının şartları 
Abdest almanın geçerli olmasının şartları             
Saç boyası, kına, ruj, oje, jöle gibi makyaj malzemeleri
abdest ve gusle mani midir?      
Abdestin Farzları             
1. Yüzü yıkamak              
2. Elleri dirseklerle beraber yıkamak      
3. Başın dörtte birini meshetmek            
4. Ayakları topuklarıyla beraber yıkamak             
Abdestin Sünnetleri      
Abdestin mendupları    
Abdestin Mekruhları
Özürlülerin Abdesti       
Abdesti Bozan Şeyler    
Mestler Üzerine Meshetmek           
A - Tanımı          
B - Hükmü         
C - Niteliği          
Ç - Dayanağı      
D - şartları          
E - Meshedilmesi farz olan miktar           
F - Meshin süresi            
G - Meshin mekruhları  
Ğ - Meshi bozan şeyler 
Sargı Bahsi     
Varis çorabı üzerine mesh yapılabilir mi?             
Cebire üzerine yapılan meshin bozulması            
Gusül (Boy Abdesti)
A - Guslü gerektiren haller          
B - Guslün Farzları           
Diş kaplatmak veya dolgu yaptırmak caiz midir, bunları yapmak
gusle engel midir?          
C - Guslün Sünnetleri    
Ç - Nafile Gusül
D - Cünüp iken yapılması haram olan işler           
Teyemmüm   
A - Teyemmümü Meşru Kılan Sebepler
B - Teyemmümün Şartları           
a) Vücubunun / farz olmasının şartları    
b) Geçerli olmasının şartları        
c. Hem vücubunun hem sıhhatinin şartları           
C - Teyemmümün farzları           
Ç - Teyemmümün sünnetleri     
D - Teyemmümün mekruhları   
E - Teyemmümün yapılışı            
F - Teyemmümü bozan şeyler   
G - Hem abdest almaktan hem de teyemmüm etmekten aciz olan kimse     
Kadınlara Mahsus Özel Haller         
1. Hayız hali       
Hayızdan temizliğin süresi          
2. Nifas / loğusalık hali   
3. İstihaze Hali  
Hayızlı ve nifaslı kadının yapamayacağı işler       
Cami ve Mescitlerle İlgili Hükümler            
Namaz              
A - Tanımı          
B - Hükmü         
C - Namazın Çeşitleri     
Ç - Namazın Şartları        
Farz olmasının şartları:  
Geçerli olmasının şartları:           
D - Farz Namazların Vakitleri
Namaz vakitleri ne ile belirlenir?              
Sabah namazının vakti  
Öğle namazının vakti:   
İkindi namazının vakti:  
Akşam namazının vakti:
Yatsı namazının vakti:   
E - Namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler        
F- Ezan ve Kamet       
1. Tanımı            
2. Teşri kılınışı   
3. Ezanın fazileti              
4. Ezan ve kametin kelimeleri    
5. Ezanın hükmü             
6. Ezan ve kametin şartları          
7. Ezan ve kametin sünnetleri   
8. Ezanın mekruhları     
9. Ezana karşılık vermek              
10. Müezzin kamet ederken cemaatin ayağa kalkma zamanı       
11. Ezan ile kametin arasına fasıla koymak          
12. Namazdan başka maksatlarla ezan okunması             
13. Ezandan sonra salat okumak             
G - Namazın Şartları: Dışındaki Farzları    
1. Hades halinde olmamak         
2. Necasetten temizlik 
3. Namazda setr-i avret
Avret yerleri     
Kısa kollu gömlek veya dar pantolonla namaz kılmanın hükmü nedir?    
Kadınlar çorapsız ve başı açık namaz kılabilirler mi?        
Dar veya içini gösteren elbiselerle namaz kılınabilir mi?
İş elbisesi ve pijama ile namaz kılınabilir mı?      
4. Kıbleye yönelmek     
Kıblenin belirlenmesi    
Taşıtlarda farz namazların kılınması        
Taşıtlarda nafile namazların kılınması    
5. Niyet
Niyetin şekli      
İmamın ve imama uyan kişinin niyeti     
Ğ - Namazın Rükünleri: İçindeki Farzları   102         I. Başlangıç tekbiri          
a) Başlangıç tekbirinin şekli        
b) Başlangıç tekbirinin şartları:  
II. Kıyam             
III. Kıraat             
Sağır ve dilsizler nasıl namaz kılarlar?     
IV. Rükû              
V. Secde             
VI. Son oturuş  
H - Namazın Vacipleri            
I - Namazın Sünnetleri           
İ - Namazın mendupları        
Namazda Ön Tarafa Sütre Koymak             
Sütrenin şartları               
Namaz kılmakta olan bir kişinin önünden geçmek           
İmamın ardındaki cemaatten birinin mübelliğlik yapması             
J - Namazın Mekruhları        
K - Namazı Bozan Şeyler      
Namazda kadınlarla aynı hizada olmak  
Nafile Namazlar         
Farzlara bağlı Gayr-ı müekked sünnetler ise şunlardır:   
Namazdan sonra yapılacak zikirler          
Farzın cemaatle kılındığı yerde nafile kılınması  
Farz Namazlara Bağlı Olmayan Nafileler  
1. Kuşluk Namazı            
2. Tahiyyetül mescit Namazı      
3. Abdest Namazı           
4. Yolculuğa çıkarken ve yolculuktan döndükten sonra kılınan namaz     
5. Teheccüt Namazı       
6. İstihare Namazı          
7. Hâcet Namazı              
8. Vitir namazı  
Vitir namazının vakti      
9. Teravih namazı           
Teravihi hatimle kıldırmak          
10. Bayram namazı        
Bayramın ve bayram namazının sünnet ve mendupları 
Bayram hutbeleri           
Teşrik tekbirleri
11. Yağmur duası namazı (İstiska)           
12. Güneş tutulması (Küsuf) Namaz       
Küsuf namazının kılınış şekli       
Küsuf namazının vakti   
13. Ay tutulması (Husuf) namazı              
14. Korku namazı: Salatül havf vel feza’
15. Düşman karşısında kılınan Korku namazı      
Korku namazının kılınışı
Nafile namazların kazası              
Nafile namazların evde kılınması:            
Cuma Namazı              
A - Hükmü         
B - Cuma namazının vakti            
C - Cuma namazına gitmenin vakti          
Ç - Cuma namazının şartları        
a) Farz olmasının şartları              
b) Cuma namazının geçerlilik şartları     
D - Aynı yerleşim biriminde birden fazla yerde Cuma namazı kılınması    
E - Cuma namazının rekat sayısı
F - Cuma namazına ne zaman yetişilmiş olur?    
G - Cuma namazından önce hutbe okunması     
Ğ - Hutbenin şartları      
H - Hutbenin sünnetleri
I - Hutbenin mekruhları
Hatibin huzurunda terkıye yapılması      
Cuma günü yolculuğa çıkmak    
Cuma namazı kılmayanların öğle namazı kılmaları            
Cumanın mendupları:   
İmamlık ve Cemaat Bahisleri            
Cuma, nafile ve cenaze namazlarının cemaatle kılınması               
İmamlığın şartları            
Cemaate gitme mecburiyetini ortadan kaldıran sebepler             
İmamlıkta tercih sebepleri         
İmamlığın Mekruhları   
İmama uyan kişinin duracağı yer             
Kılınan namazın cemaatle yeniden kılınması       
Cemaate ulaşma hali ve cemaatin evde oluşu    
İmama uyan kişinin durumları   
Namazda İmamın Yerini Almak (İstihlaf) 
Sehiv Secdesi Bahisleri          
Sehiv secdesinin sebepleri:        
Sehiv secdesinin hükmü:             
Tilavet Secdesi            
Tilavet secdesinin şartları            
Tilavet secdesinin sebepleri       
Tilavet secdesinin yapılışı            
Secde ayetleri  
Şükür Secdesi               
Dört Rekatlı Namazların Kısaltılması          
Namazı kısaltmanın şartları        
Seferi kişinin ikamete niyet etmesi         
Seferilikte asli vatan ile ikamet vatanı kavramları             
Namazların Birleştirilmesi/Cem     
Cem’i takdim ile cem’i tehirin sebepleri
Namazların Kazası    
Namazı düşüren mazeretler      
Namazı vakti dışına çıkarmayı mübah kılan mazeretler  
Namazları kaza etmenin hükmü
Kaza namazı borcu olan nafile kılabilir mi?          
Bir namaz hem kaza hem sünnet niyeti ile kılınabilir mi?               
Sünnet namazlar kaza edilir mi?               
Kaza namazlarının kılınış şekli    
Kaza namazlarını kılarken tertibe uymak              
Zimmetinde sayısı belirsiz kaza namazları bulunanlar     
Kaza namazları hangi vakitlerde kılınabilir?          
Hasta kimselerin namaz kılması
Oturarak namaz kılmak
Rükû ve secdeyi yapmaktan aciz olmak 
Namazların Kılınışı          
Sabah Namazı  
Öğle Namazı     
İkindi Namazı   
Akşam Namazı 
Yatsı Namazı     
Vitir Namazı      
Cenaze Bahisleri        
Hasta ziyareti   
Cenazeyi yıkamadan önce yapılması gereken işler           
Cenazenin yıkanması    
Cenaze yıkamanın mendupları  
Ölüyü yıkayanda bulunması mendup olan nitelikler        
Ölüye yapılması mekruh olan işler           
Yıkandıktan sonra cenazeden pislik çıkması        
Cenazenin yıkanması    
Cenazenin kefenlenmesi             
Kefenlemenin şekli        
Cenaze Namazı           
A - Hükmü         
Ölüyü tezkiye etmenin dini hükmü nedir?           
B - Kılınışı            
C - Farzları          
Ç - Cenaze namazının şartları     
Ayakkabı ile cenaze namazı kılınabilir mi?            
D - Cenaze namazının sünnetleri             
E - Cenaze namazını kıldırmada öncelikli olanlar
F - İmamın namaz tekbirlerinin sayısını artırması veya eksiltmesi              
G - Cenaze namazına başlandıktan sonra cemaate yetişenler     
Ğ - Cenaze namazının tekrar kılınması   
Gayrimüslimlerin cenaze merasimlerine katılmakta sakınca var mıdır?   
Gayrimüslim bir cenaze Müslüman mezarlığına defnedilir mi?
Müslüman bir cenaze gayrimüslim mezarlığına defnedilir mi?    
Şehit Bahsi     
Şehitlerin kısımları          
Cenazenin mezara götürülmesi ve teşyi edilmesi             
Cenazeye çelenk, çiçek göndermenin hükmü nedir?      
Ölü için ağlamak              
Cenazeyi taşımanın hükmü ve şekli        
Cenazenin Defni             
Mezarların üstüne bina yapmak
Mezarların üstünde oturmak, uyumak, def-i hacette bulunmak
Cenazenin Nakli              
Mezarın açılması             
Otopsi
Birden fazla ölünün aynı mezara defnedilmesi  
Dolu mezara defin yapılması      
Taziye  
Ölü sahiplerinin ziyafet vermesi
Iskat ve Devir   
Kabir ziyareti    
Ölü, hayatta olanların hallerini bilir mi?
Kabir azabı ve kabir nimeti         
Oruç    
A - Tanımı          
B - Ramazan ayının fazileti          
C - Ramazan ayında vuku bulan tarihi hadiseler
Ç - Ramazan orucunun farz kılınışı           
D - Orucun çeşitleri        
E - Orucun rüknü            
F - Orucun şartları           
G - Farz olmasının şartları            
II - Edasının şartları         
III - Geçerli olmasının şartları     
Ğ - Ramazan ayının sabit oluşu 
Bir ülkede Ramazan hilali görülürse diğer ülkelerde de oruç
tutmak gerekir mi?        
I - Yevmi şek orucu         
H - Nafile orucun bozulması       
I - Oruç tutmayı vacip hale getiren sebepler       
İ - Oruç tutmamayı Mübah kılan mazeretler
1. Yolculuk hali 
2. Hastalık hali  
3-4. Gebelik ve çocuk emzirme hali         
5. Yaşlılık hali    
6. Aşırı derecede acıkma ve susama hali:              
7. Ağır işte çalışma hali:
J - Oruçluya Sünnet Olan Şeyler     
K - Oruçluya Mekruh Olan ve Olmayan Şeyler    
L - Orucu Bozan Şeyler          
M - Orucu Bozmayan Şeyler             
N - Ramazan Orucunun Bozulması              
O - Ramazan Orucunun Kazası        
Ö - Ramazan Orucunun Kefareti    
İtikâf   
A - İtikafın amacı             
B - İtikafın yeri 
C - İtikafın hükmü           
Ç - İtikafın şartları           
D - İtikaftaki kişinin yapabileceği şeylerle yapmaması gereken şeyle       
E - İtikafın âdâbı              
F - İtikafı bozan şeyler   
G - Bozulan itikafın hükmü          
Zekât  
A - Tanımı          
B - Hikmeti        
C - Zekatın hükmü          
Ç - Zekatın şartları           
I- Farz olmasının şartları               
II - Zekatın geçerlilik şartları        
Zekatı ödeme vakti        
Zekatı verilmesi vacip olan malın telef olması veya tüketilmesi  
D - Zekata Tabi Mallar           
I. Altın, gümüş ve bilumum paraların zekatı        
Zekata tabi olan altın ve gümüş çeşitleri
Başka madenlerle karışık altın ve gümüşün zekatı           
Alacakların zekatı           
Alacağın zekatı ne zaman verilmelidir?  
Borçlu kişi zekat verir mi?           
Hisse senetlerinin zekatı              
II. Yerden çıkarılan maden ve gömülerin zekatı 
III. Tarım ürünlerinin zekatı        
Tarım ürünlerinin nisabı              
Tarım ürünlerinden verilmesi gereken zekat miktarı       
Tarım ürünlerinin zekatı, fazladan yapılan masraflar
çıkarıldıktan sonra mı verilir?     
Tarım ürünlerinin zekatını vermenin farz oluş vakti         
Zekatının verilmesi vacip olduktan sonra ekin ve meyvelerin satışı           
IV. Ticaret mallarının zekatı        
Emek-sermaye ortaklığında zekat           
Müşterek malların zekatı            
V. Hayvanların zekatı    
Develerin zekatı              
Sığırların zekatı
Koyun ve keçilerin zekatı             
Bina, fabrika ve benzeri gelir getiren akarın zekatı           
Maaş ve serbest meslek kazancının zekatı           
E - Zekatın ödenmesi    
Zekat olarak verilmesi gereken malın kıymetinin para olarak verilmesi   
F - Zekatın Verileceği Yerler              
1. Fakir
2. Miskin            
3. Zekat işinde çalışan görevliler              
4. Kalpleri İslâm’a ısındırılmak istenenler             
5. Köleler           
6. Borçlular        
7. Allah yolunda gazâ eden mücahitler  
8 - Yolda kalmış kimseler             
Sekiz sınıfa dahil olmayanlara zekat verilir mi?  
Zekatı hak edene verilecek zekat miktarı             
Zekat verilecek kişide aranan nitelikler  
Kadının, kocasına zekat vermesi
Akrabaya zekat vermek
G - Zekatın başka yere gönderilmesi          
Ğ - Vergi zekat yerine geçer mi?   
H - Zekat borcu ölümle ortadan kalkar mı?          
Fıtır Sadakası
A - Fıtır sadakası vermekle yükümlü olanlar        
B - Fıtır sadakasını vermenin vacip oluş vakti      
C - Fitrenin miktarı         
Ç - Sadaka-i fıtrın verileceği yerler           
D - Zekat veya fıtır sadakası olarak verilecek malın kalitesi           
Hac ve Umre
A - Tanım           
B - Hac ve umrenin farz kılınma tarihi    
C - Hac ve Umrenin İslâm’daki yeri ve hikmetleri              
Ç - Hac ve Umrenin hükmü        
Gayr-i meşru yolla elde edilen kazançla yapılan hac geçerli midir?            
D - Haccın hemen ifa edilmesi zorunlu mudur? 
E - Haccın Şartları            
F - Farz olmasının şartları            
1. Müslüman olmak       
2. Akıllı olmak  
3. Ergen olmak 
4. Hür olmak     
5. Gücün yetmesi           
Hacda vekalet  
1. Malî ibadetler             
2. Bedenî ibadetler        
3. Hem malî, hem de bedenî ibadetler  
Başkası adına yapılan haccın sahih olmasının şartları      
II - Haccın Geçerliliğinin Şartları
1. Müslüman olmak       
2. Mümeyyiz olmak       
3. Belirlenen zamanda ihrama girmek   
4. Haccın rükünlerini yerine getirmek    
G - Hac ve umreye engel olan hususlar 
1. Ebeveyn engeli           
2. Kölelik engeli
3. Hapis engeli 
4. Borç engeli   
5. Kısıtlılık engeli             
6. İhsar engeli  
7. Hastalık engeli            
Ğ - Hac ve umrenin mikatı          
1. Zülhuleyfe    
2. Cuhfe             
3. Karnül menazil            
4. Yelemlem     
5. Zat-ı ırk          
Haccın Farzları            
I - İhram           
A - İhramın Farzları         
B - İhramın Vacipleri      
C - İhramın sünnetleri   
Ç - İhram yasakları          
D - İhramlı kişiye mübah olan hususlar  
E - İhramlının Mekke’ye girerken yapması gereken şeyler            
II - Ziyaret Tavafı        
A - Tavafın Çeşitleri        
1. Kudum Tavafı              
2. Ziyaret Tavafı               
3. Veda Tavafı  
4. Umre Tavafı 
5. Adak Tavafı  
6. Nafile Tavafı 
7. Tahiyyetü’l-Mescit Tavafı       
B - Tavafın Şartları          
C - Tavafın vacipleri        
Ç - Tavafın Sünnetleri    
III - Arafat'ta Vakfe Yapmak              
A - Arafat Vakfesinin Şartları      
B - Arafat Vakfesinin Vacibi        
C - Arafat Vakfesinin Sünnetleri
Haccın Vacipleri         
I - Safa- Merve Arasında Sa’y Etmek       
A - Sa’yin Şartları             
B - Sa’yin Vacipleri          
C - Sa’yin Sünnetleri      
Ç - Sa’yin Yapılışı              
II - Müzdelife’de gecelemek      
III - Cemrelere taş atmak             
IV - Saçın Tıraş Edilmesi Veya Kısaltılması/Halk Veya Taksir          
A - Saçı tıraş etmenin veya kısaltmanın yeri ve zamanı   
B - Tıraş olmanın veya saçı kısaltmanın hac veya umre
ihramındaki kişiye etkisi              
C - İhram yasaklarının sona ermesi         
V - Veda Tavafı 
Haccın Sünnetleri      
a) Müstakil Sünnetler   
b) Hac Menâsikine bağlı sünnetler          
İhram Yasakları ve Bunlara Uymamanın Cezaları              
1. Giyim Yasakları Ve İlgili Cezalar           
2. Güzel Koku Sürünme Yasakları Ve İlgili Cezalar             
3. Saç Ve Tüyleri Giderme Yasağı Ve İlgili Cezalar             
4. Tırnak Kesme Yasağı Ve İlgili Cezalar 
5. Cinsel İlişki Yasağı Ve İlgili Cezalar      
6. Kara Hayvanlarını Avlama Yasağı Ve İlgili Cezalar         
7. Harem Bölgesi Bitkileri İle İlgili Yasaklar Ve Cezaları   
8. Cezalarda Muhayyerlik           
9. Bilgisizlik, Unutma Ve Zorlanmanın Cezalara Etkisi      
10. Cezaların Ödenme Zamanı Ve Yeri   
Yapılışına Göre Haccın Çeşitleri      
1. İfrad              
2. Temettu     
3. Kıran             
Temettu ve Kıran Haccı Yapmanın Şartları           
Umre Bahsi   
A - Tanımı          
B - Hükmü         
C - Şartları          
Ç - Rükünleri     
D - Mikatı           
D - Umrenin vacipleri, sünnetleri ve umreyi bozan şeyler             
Hedy Bahisleri             
A - Tanımı          
B - Hedyin çeşitleri         
C - Hedy kesmenin yeri ve zamanı           
Ç - Hedyin etinden ve diğer kısımlarından yararlanmak 
D - Hedyin şartları           
İhsar ve Fevat              
İhsar     
Fevat   
Hz. Peygamberin Haccı         
Medinede Mescid-i Nebeviyi Ziyaret Etmet         
Hac Nasıl Yapılır?      
Kurban              
A - Tanımı          
B - Delili              
C - Hükmü
Ç - Şartları          
a. Vacip olmasının şartları           
b. Geçerli olmasının şartları        
D - Kurbanlığın ayıpsız ve kusursuz olması           
E - Kurbanın belli vakitte kesilmesi          
F - Niyet etmek
G - Ortaklık usulü kurban kesmek           
Ğ - Kurban keserken besmele çekilmesi
H - Kurban kesmenin mendupları           
I - Kurban kesmenin mekruhları 365         İ - Kurban nasıl kesilir?  
J - Kesimin uygun ve etin helâl olmasının şartları              
Kurban etinin değerlendirilmesi
Kurban derisinin değerlendirilmesi         
Vekalet yoluyla kurban kestirmek           
Akika Kurbanı              
Av Bahsi           
Avlanmayla ilgili şartlar
A- Avlanan hayvanla ilgili şartlar               
B - Avcıyla ilgili şartlar   
C - Av aletiyle ilgili şartlar            
Ç - Avcı hayvanla ilgili şartlar      
Yemin Adak ve Kefaretler   
A - Tanımı          
B - Hükmü         
C - Yemini bozmayla ilgili hükümler        
Ç - Yeminin kısımları      
a. Yemin-i ğamus:           
b. Yemin-i lağv 
c. Yemin-i münakide     
D - Unutarak veya tehdit altında kalarak yemini bozmanın hükmü           
E - Yeminin bağlayıcı olmasının şartları  
F - Yeminin Kısımları      
1. Sarih
2. Kinaye            
G - Yemin Kefareti          
Ğ - Yemin kefaretini gerektiren durumlar            
H - Yemin Kefareti nasıl verilir? 
I - Yemin kefareti ne zaman verilir?         
İ - Yemin sayısı arttıkça kefaret sayısı da artar.    383         J - Yeminlerde göz önünde bulundurulacak esaslar          
1. Niyet
2. Örf   
3. Sözlük anlamı              
4. Yemine iten sebep    
Adaklar             
A - Tanımı          
B - Delili              
C - Hükmü         
Ç - Şartları          
I - Adakta bulunan kişide aranan şartlar
II - Adağın geçerlilik şartları        
D - Kısımları       
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Helâller ve Haramlar              
Helâl     
Haram 
Helâl veya haram kılma yetkisi Allah ve Resulünündür  
Haramın kısımları           
1. Haram lizatihi              
2. Haram ligayrihi            
Haram lizatihi ile haram ligayrihi arasındaki farklar:
Yiyecek ve İçeceklerde Helâller ve Haramlar       
Yiyecek çeşitleri               
Bitkiler 
Hayvanlar          
Deniz hayvanları             
Kara hayvanları
I - Helâl yiyecekler          
II - Haram yiyecekler     
III - Helâl içecekler          
IV - Haram içecekler      
Sigara Kullanmak      
Kolonya            
Giyim Kuşam ve Zinetler      
İstisna edilen şeyler:     
Zaruret veya ihtiyaç sebebiyle altın, gümüş ve ipek elbise
kullanımının caiz olduğu haller:
Altın ve gümüşten yapılan kapların kullanılmasının haram
kılınmasındaki hikmet   
İpek elbisenin erkeklere haram olması  
İpeğin erkeklere haram kılınmasının hikmeti:     
İpek elbise giymenin caiz olduğu durumlar         
Örtünme            
Saçları siyaha boyamak
Saça saç eklemek ve peruk takmak        
Estetik Ameliyatı             
Dövme yaptırmak           
Sünnet olmak   
Sünnet olmanın zamanı
Kadınlarla tokalaşmak  
Erkeğin, nişanlanacağı kadına bakması  
Resim ve Heykel        
Resim ve Heykelle ilgili hükümler            
Kazançta Helâl ve Haramlar              
Rüşvet               
Kumar
Riba/Faiz         
Faizin kısımları  
I. Fazlalık faizi (Ribe’l fazl):          
II. Vade faizi (Nesie ribası):         
Faiz kazancı nereye sarfedilir?  
Teşvik Kredileri           
İndirim Yaparak Borcu Vadesinden Önce Ödemek          
Vadesinde Ödenmeyen Borç İçin Fark Alınması
Vadeli Veya Taksitle Satış   
Devir Satışı    
Kaparo ile Alış Veriş
Sipariş Vermek            
Hava Parası   
Kredi Kartı İle Alış Veriş        
Leasing             
Teminat Mektubu    
Sigorta Bahsi
Tanımı 
Sigorta çeşitleri
A – Sosyal sigorta            
B – Bireysel sigorta         
a) Sabit primli sigorta:   
b) Değişken primli sigorta veya yardımlaşma sigortası:  
a) Mal sigortası:               
b) Hayat sigortası            
c) Mali sorumluluk sigortası       
Çağdaş İslâm Hukukçularının Sigortaya İlişkin Görüşleri
1. “Bütün çeşitleriyle sigorta caiz değildir.”         
2. “Sigortanın bazı çeşitleri caiz, bazı çeşitleri ise caiz değildir.”  
3. Faizle alakası olmamak kaydıyla ve karşılıklı yardımlaşma
esasına dayandığını göz önüne alarak bütün çeşitleriyle sigortayı
caiz görenler:   
Sonuç 
Huzur-i âli-i cenab-ı meşihat penahiye fakirin dilekçesidir            
Mahmut Celalleddin      
Fetva emini       
Hibe    
A - Hibenin şartları          
B - Borcun Hibe edilmesi             
C - Hibeden geri dönmek            
Ç - Hibe ve bağış konusunda evlatları eşit tutmak            
Karaborsacılık              
Yarışmalarda Ödül Almak   
Borç    
A - Karz akdinin rükünleri            
Karz akdiyle ilgili hükümler        
Ödünç Alma  
Ödünç Alma Akdinin Tanımı       
B - Ödünç alma akdinin rüknü   
C - Ödünç akdinin şartları            
Ç - Ödüncün kısımları    
Ödünç dört kısma ayrılır:             
Emanet             
A - Emanet akdinin rüknü           
B - Emanet akdinin şartları          
C - Emanet akdinin hükmü ve emaneti koruma şekli       
Ç - Emanetin Tazmini     
Evlenme ve Boşanma            
Evlenilmesi Haram olan kadınlar              
A - Evlenilmesi sürekli haram kılınan kadınlar:   
Kan bağından ötürü haram kılınanlar     
Evlilik bağından ötürü haram olanlar      
Süt emme (Rada’) sebebiyle haram olanlar:       
Semavi bir dine inanmamak sebebiyle haram olan kadınlar         
B - Evlenilmesi geçici olarak haram kılınan kadınlar       
Nikâhın Rükünleri            459         Nikâh akdinin şartları    
Nikâh akdinin sonuçları
Nikâh akdinin sünnetleri             
Mut’a Nikâhı     
Eşlerin anlaşmazlığa düşmeleri 
Boşanma         
Boşamanın şartları          
Talak (Boşama) sayısı    
Boşamanın (talakın) geçerlilik şartları:   
Boşamayı şarta bağlamak           
Kocası kaybolan kadının durumu             
Kocası hapsedilen kadının durumu         
Ric’at (Boşanan kadına kocasının geri dönmesi)
Ric’atin (Boşanan kadına geri dönmenin) şekli: 
Îlâ                         
A - Tanımı          
B - Hükmü         
Zihar   
A - Tanımı          
B - Hükmü         
C - Ziharla ilgili kelimeler             
Ç - Ziharla ilgili hükümler            
Sütemme        
Süt emişme sonucunda ortaya çıkan hükümler 
Evle
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789754541168
MarkaÇağrı Yayınları
Stok DurumuVar
9789754541168
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.