• Tüm Kategoriler

  • DİKKAT : Toplu Ürün Siparişleri için 0535 224 37 24 whatsapp tan bilgi alınız. Yayınevleri nin ZAM İHTİMALİ için tedarik sıkıntısı var.

   Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

   İslam Mezhepleri Tarihi

   Fiyat:
   35,00 TL
   İndirimli Fiyat (%28,6) :
   25,00 TL
   Kazancınız 10,00 TL
   5.0 2
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   2 Cilt, 1.Hamur Şamua, 1.460 Sayf
   96,00 TL
   KDV Dahil 63,00 TL
   %34,4
   Şamua Ivory kağıt, 5 Cilt, 3.870 Sayfa
   175,00 TL
   KDV Dahil 125,00 TL
   %28,6
   Tek Cilt, 1.Hamur, 820 Sayfa, Büyük Boy
   40,00 TL
   KDV Dahil 31,00 TL
   %22,5

   Kitap              İslam Mezhepleri Tarihi
   Yazar             Prof. Dr. İbrahim Halil Bulut
   Yayınevi         Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları   
   Kağıt - Cilt      1.Hamur, Sert Kalın Ciltli
   Sayfa - Ebat   584 sayfa, 13.5x21.5 cm
   Yayın Yılı        2016

       
    

   İslam Mezhepleri Tarihi kitabını incelemektesiniz.   
   Diyanet Yayınları İslam Mezhepleri Tarihi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    
   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
    


   ÖN SÖZ

   İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ

   İnsanlık tarihi din mensupları arasında zamanla farklı görüş ve anlayışların ortaya çıktığına, kendi içlerinde gruplara ayrıldıklarına şahitlik eder. Yahudilik, Hristiyanlık ve diğer dünya dinlerinde olduğu gibi, Müslümanlar arasında da birtakım gerekçelere binaen kaçınılmaz bir şekilde fırkalaşma hadiseleri olmuştur. Müslümanlar arasında ortaya çıkan bu zümreleşme faaliyetlerini İslam Mezhepleri Tarihi bilim dalı konu edinmektedir. Bu bilim dalı, geçmişte ortaya çıkmış ve günümüzde yaşamakta olan mezhep, akım ve cemaatleri tarafsız bir bakış açısıyla inceler. Onun hedefi; söz konusu tarihî ya da güncel dinî akım ve grupların tarihini, sosyal ve siyasi temellerini ortaya koymak; dinin temel metinlerini nasıl anladıklarını ve bunların pratiğe nasıl döktüklerini tasvirî bir tarzda açıklamaya çalışmaktır. Temel İslâmî ilimler arasında önemli bir konuma sahip olan İslam Mezhepleri Tarihi branşı, sadece geçmişte ortaya çıkan fikir ve akımlarla ilgilenmekle kalmaz; bunların günümüzdeki durumlarını konu edindiği gibi, yeni ortaya çıkan dinî ve siyasi içerikli akımları da araştırır. Bu yönüyle İslam Mezhepleri Tarihi, diğer İslâmî ilimlere nasip olmayacak şekilde günümüz dünyası, yaşayan insan ve toplumlarla ilgilenir. Bir diğer ifade ile bu bilim dalı tarihî olduğu kadar güncel bir bilim dalıdır.

   Kitabın giriş kısmı biraz uzun tutulmuş; mezhepler tarihinin tanımı, amacı ve metodu, temel kavramları, klasik kaynaklar ve bunların özellikleri, mezheplerin tasnifi, İslam düşüncesinde ilk ihtilaflar ve mezheplere ayrılmaya sebebiyet veren faktörler gibi bu sahanın temel meseleleri detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Konular işlenirken büyük ölçüde aynı plana bağlı kalınmaya çalışılmış; mezhebin isimlendirilmesi, teşekkül ve tarihî süreci, temel inanç ilkeleri, İslam düşüncesine katkıları ve günümüzdeki durumu gibi ana başlıklar altında objektif bilgiler verilmeye gayret edilmiştir.
    
   Teknolojinin gelişmesi ile küçük bir köy halini alan yaşadığımız dünyada anlık haberler çok daha hızlı hedef kitlesine ulaşabilmekte, görsel ve yazılı medyada mezhep ve dinî akımlarla ilgili haber ve yorumlar boy göstermektedir. İster diğer dinler ve mezhepler isterse İslam coğrafyasında ortaya çıkan mezhep ve akımlar olsun, bunlar hakkında doğru, güvenilir ve kitabî bilgiler edinmenin -eskiye göre- daha büyük bir ihtiyaç olduğu anlaşıl­maktadır. Sağlıklı ve güvenilir bilgi sayesinde mezhep mensupları birbirlerini daha iyi tanıyacak, önyargılar bir tarafa bırakılacak, farklılıklar bir zenginlik olarak kabul edilecek, ihtilaf noktalarından ziyade ortak değerler üzerinde durulmaya çalışılacak ve böylece potansiyel çatışmaların önüne geçilecektir. Yaşadığımız coğrafyada çok farklı inanç ve mezhep mensuplarının meskûn olduğu dikkate alınırsa, sağlıklı bir iletişimin ve adaletli bir yö­netimin ancak güvenilir, doğru ve tarafsız bir bilgi ile sağlanabi­leceği de anlaşılacaktır.

   Elinizdeki kitap, öncelikle İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fa­kültesi öğrencileri ile Diyanet mensuplarının İslam mezhep ve akımları konusunda bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. Bunun­la birlikte kitap, mezhepler konusunda bilgi edinmek isteyen herkesin faydalanabileceği bir eserdir. Eserin telifinde klasik kaynakların yanı sıra son dönemlerde ülkemizde gerçekleştiri­len akademik çalışmalardan da faydalanılmış; imkân dâhilinde bunlara atıfta bulunulmuştur. Özellikle önemli şahıs, kavram ve hadiselerle alakalı olarak Diyanet İslam Ansiklopedisi'nin il­gili maddelerine atıfta bulunmak suretiyle arzu edenlerin daha detaylı bilgi edinmesi hedeflenmiştir. Ayrıca kavramların yazı­mında İslam Ansiklopedisi'nin imla kurallarına uyulmaya çalı­şılmış, böylece yazımda birlik oluşturulmasına gayret edilmiştir. Kitabın giriş kısmı biraz uzun tutulmuş; mezhepler tarihinin tanımı, amacı ve metodu, temel kavramlar, klasik kaynaklar ve bunların özellikleri, mezheplerin tasnifi, İslam düşüncesinde ilk ihtilaflar ve mezheplere ayrılmaya sebebiyet veren faktörler gibi bu sahanın temel meseleleri detaylı bir şekilde ele alınmış­tır. Konular işlenirken büyük ölçüde aynı plana bağlı kalınmaya çalışılmış; mezhebin isimlendirilmesi, teşekkül ve tarihî süreci, temel inanç ilkeleri, islam düşüncesine katkıları ve durumu gibi ana başlıklar altında objektif bilgiler verilmeye gayret edilmiştir.
   Faydalı olması temennisi ile…
    
   Prof. Dr. İbrahim Halil Bulut
   İstanbul 2015

    
    
   İÇİNDEKİLER
   ÖZ GEÇMİŞ    
   ÖN SÖZ          
   GİRİŞ  
   İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİNİN TANIMI, KONUSU, AMACI VE METODU
    
   Mezhepler Tarihi Biliminin Tanımı          
   Mezhepler Tarihi Biliminin Konusu        
   Mezhepler Tarihi Biliminin Amacı          
   Mezhepler Tarihi Biliminin Metodu        
   Mezhepler Tarihi Biliminin Diğer Bilim Dallarıyla
   İlişkisi   '
    
   Mezhepler Tarihi - Kelam İlişkisi '
   Mezhepler Tarihi - İslam Tarihi İlişkisi   
   Mezhepler Tarihi - Dinler Tarihi İlişkisi  
   İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİYLE İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR
    
   Makale-Makâlât ve Ashabü'l-Makâlât    
   Fırka/Firak       
    
   Milel-Nihal
   Mezhep           
   Ehl-i Beyt        
   Diğer Bazı Kavramlar   
    
   KLASİK MEZHEPLER TARİHİ KAYNAKLARI VB TEMEL ÖZELLİKLERİ
    
   Mu'tezilî Makâlât Geleneği: Ebü'l-Kâsım el-Ka'bî ve Makâlât Adlı Eseri  
   Şiî Makâlât Geleneği: Nevbahtî ve Fıraku'ş-Şia Adlı Eseri          
   Haricî Makâlât Geleneği: Kalhâtî ve el-Keşf ve'l-Beyân Adlı Eseri
   Hanefî-Mattirîdî Makâlât Geleneği: Ebû Mutî en-Nesefî ve Kitabu'r-Redd Ale'l-Bida' Adlı Eseri    
   Eş'arî Makâlât Geleneği
    
   Eş'arî ve Makâlâtü'l-İslamiyyîn Adlı Eseri          
   Abdülkâhir el-Bağdadî ve el-Fark Beyne'l-Firak Adlı Eseri
   Şehristânî ve el-Milel ve'rı-Nihal Adlı Eseri        
   İbn Hazm ve el-Fasl Adlı Eseri  
   Klasik İslam Mezhepleri Kaynaklarının Genel Özellikleri 
    
   MEZHEP OLMANIN KRİTERLERİ VE MEZHEPLERİN TASNİFİ MESELESİ
    
   Mezhep Olmanın Bazı Kriterleri
   Mezheplerin Sayısı Meselesi    
   Mezheplerin Tasnifi Meselesi    
    
   Siyasi Mezhepler
   İtikadı Mezhepler
   Fıkhı Mezhepler
    
   E. MEZHEPLERE AYRILMANIN HÜKMÜ
   Siyasi ve Sosyal Hayatta İhtilaflar         
   İnanç Esaslarında İhtilaflar       
   Fıkhı Konularda İhtilaflar          
    
   E İLK İHTİLAFLAR
   Hz. Peygamber Döneminde Zuhur Eden İhtilaflar
    
   Kalem-Kırtas Hadisesi    
   Üsâmeb. Zeyd Ordusu Meselesi 
   Hz. Peygamber'in Vefatı Hakkında Şüpheye Düşülmesi      
   Hz. Peygamber'in Defnedileceği Yer Meselesi
   İmamet-Hilafet Meselesi 
   Hz. Ebû Bekir'in Hilafet Döneminde Zuhur Eder
   İhtilaflar
    
   Resulullah'm Mirası Meselesi      
   Zekât Vermekten Kaçınanlar Meselesi      
   Kur'an'ın Kitap Hâline Getirilmesi Meselesi            
    
   G. MEZHEPLERE AYRILMAYA YOL AÇAN SEBEPLER
    
   1. Dinî Sebepler           
    
   Nübüvvet Döneminden Llzaklaşılması      
   Naslarm Karakterinden Doğan Sebepler  
   Naslarm Anlaşılması Zor Bazı Konular İçermesi
   Dinî Metinlere Yaklaşımda Metot Farklılığı
    
   İslam'da Fikir Hürriyeti ve İnsanın Düşünen
   Varlık Olması Gerçeği
   Kader ve İlahî Fakdir Sorunu
    
   Psikolojik Sebepler
    
   İnsanların Karakterlerinin Farklı Olması        
   İnsanların Zihniyet ve Gayelerinin Farklı Olması
   Liderlik Tutkusu
    
   Sosyal Sebepler
    
   Irkçılık   
   Ekonomik Sebepler           
   Siyasi Sebepler 
    
   Devlet Yönetimi (İmamet-Hilafet Meselesi)  
   Siyasi Anlaşmazlıklar ve İç Savaşlar
                  
   Dış Sebepler
    
   Diğer Din ve Medeniyetlerle Karşılaşma       
   Tercüme Faaliyetleri         
    
   HARİCÎLİK VE İBÂZİYYE
   A HARİCÎLİK
    
   İsimlendirme Meselesi    
   Haricîliğin Doğuşu ve Teşekkül Süreci
   Haricîlerin Tarihi               
   Haricîlerin Hz. Ali'den Ayrılma Sebepleri      
   Emevîler Döneminde Haricîler ve Faaliyetleri         
   Abbasîler Döneminde Haricîler ve Faaliyetleri        
   Haricî Fırkaları  
   Haricîlerin Bazı Ortak Görüşleri   
    
   B. İBAZİYYE
   İbazîyye'nin Görüşleri   
    
   Siyasi Görüşleri
   İtikadı Görüşleri
    
   İbazîyye'nin Günümüzdeki Durumu       
   MÜRCİE MEZHEBİ
   İsimlendirme Meselesi  
   Mürcie'nin Doğuşu ve Teşekkül Süreci...
   Mürcie'nin Tarihçesi      
    
   Emevîler Dönemi              
   Abbasîler Dönemi            
   Mürcie'nin Görüşleri     
    
   İtikadı Görüşleri
   İman-Amel İlişkisi             
   Büyük Günah Meselesi  
    
   Mürciî Fırkaları 
   Mürcie'nin İslam Düşüncesine Katkıları
    
   MUTEZİLE MEZHEBİ
    
   İsimlendirme Meselesi  
   Mutezilenin Doğuşu ve Gelişimi
   Mu'tezîle'nin Tarihçesi  
   Mu'tezîlenin Kolları       
    
   Basra Okulu       
   Bağdat Okulu     
   Mu'tezîlenin Temel Görüşleri    
    
   El-Menzile beyne'l-menzileteyn (İki Mevki Arasında Bir Yer)             
   Vaad ve Vaîd Esası
   (Mükâfat ve Ceza Verme Sözü )   
   Emr bi'l-ma'ruf ve'n-nehy ani'l-münker (İyiliği Emretmek- Kötülükten Sakındırmak)...
   Tevhid  
   Adi (Adalet)        
    
   Mu'tezîle'nin Diğer Bazı Görüşleri               
   Mu'tezîle'nin İslam Düşüncesine Katkıları...
   Mu'tezîle'nin Yayıldığı Coğrafya  
    
   EHL-İ SÜNNET VE'L-CEMAAT
   İsimlendirme Meselesi    
   Ehl-i Sünnet Zihniyetinin Oluşumu             
   Ehl-i Sünnet Ekolleri        
    
   EHLİ SÜNNET-İ HÂSSAYA DA SELEFİYYE
    
   Selefiyye'nin Ortaya Çıkışı ve Teşekkülü 
   Selefiyye'nin İnanç Esasları
                  
   EHL-İ SÜNNET-İ ÂMME
   (MATÜRİDÎLİK VE EŞ'ARÎLİK)      
   MATÜRİDÎLİK (MATÜRİDÎYYE)
    
   İmam Matüridî'nin Hayatı ve İlmî Kişiliği   
   Matüridîlik ve Tarihî Gelişimi        
   Matüridiyye'nin Genel Görüşleri  
   Matüridiyye'nin Yayıldığı Coğrafya            
    
   2. EŞ'ARÎLİK (EŞARÎYYE)
   Ebü'l-Hasan el-Eş'arî'nin Hayatı ve İlmî Kişiliği...
   Eş'arîliğin Teşekkül Süreci           
   Eş'arîyye'nin Genel Görüşleri       
   Eş'arîyye'nin Yayıldığı Coğrafya  
    
   ŞİA
   Şia'nın İsimlendirilmesi Meselesi
   Şia'nın Doğuşu  
   Şia'nın Mezbepleşme Süreci        
   ZEYDİYYE FIRKASI
   İsimlendirme Meselesi    
   Zeydiyye'nin Doğuşu ve Tarihçesi             
   Görüşleri             
    
   İmametle Alakalı Görüşleri        
   İman-Amel İlişkisi         
   Günümüzde Zeydiyye      
   İSMAİEİYYE FIRKASI
   İsimlendirme Meselesi    
   İsmailîyye'nin Teşekkül Süreci    
   İsmailîyye'nin Tarihçesi 
    
   Muşta'liye Kolu
   Nizarîyye Kolu 
   Görüşleri             
    
   İmamet, Velayet ve Nübüvvet   
   Aşırı Yorum ve Zahir-Bâtın Ayrımı        
    
    
   c. Sayıların Kutsallığı ve Yedi Devir İnancı
   5. Nizari-Mustalî Mukayesesi       
    
   İMAMİYYE/İSNAAŞERİYYE FIRKASI
   İsimlendirme Meselesi    
   İmamiyyenin Oluşum Süreci        
   İmamiyye/İsnaaşeriyye'nin Tarihçesi
    
   Gaybet Öncesi İmamlar Dönemi           
   Küçük Gaybet ya da Sefirler Dönemi
   Büyük Gaybet Dönemi 
   İmamiyyenin Görüşleri   
    
   Tevhîd:
   Adalet:
   Nübüvvet:        
   Mead   
   İmamet:           
   İmamiyye'nin Günümüzdeki Durumu
   NUSAYRÎLİK
   İsimlendirme Sorunu       
   Teşekkül Süreci ve Tarihçesi       
   İnanç Esasları   
    
   Tanrı İnanışları 
   Peygamber İnanışları    
   Melek ve Şeytan İnançları         
   Bab İnancı       
   Beş Eytam (Beş Yetim)
   Yaratılış Teorileri          
    
   Cennet-Cehennem İnanışları     
   Tenasüh İnancı
    
   Diğer Bazı İnançları         
    
   Gizlilik ve Takiyye        
   Şarabın Kutsanması     
   İbadetler ve Dinî Hayat   
   Dinî Hiyerarşi ve Fırkaya Giriş     
   Arap Alevîliği ile Anadolu Alevîliği Arasındaki
   Benzerlik ve Farklılıklar  
   Nusayrîliğin Yazılı Edebiyatı (Literatür)    
   Günümüzdeki Durumları
    
   DÜRZÎLİK
   İsimlendirme Meselesi    
   Dürzîliğin Teşekkül Süreci ve Tarihî Arka Planı.
    
   Tarihsel Arka Plan: Hâkim Biemrillah'a Kadar
   Fatımîler          
   Felsefi-Dinî Arka Plan: İsmailîliğin
   Dürzîliğe Etkisi
   Dürzîliğin Temel Prensipleri         
    
   Hâkim Biemrillah'm Uluhiyetine İnanmak           
   "Emr'i Tanımak yani Hamza b. Ali'yi Bilmek      
   Hududu Bilmek
   Yedi Esası Bilmek        
   Diğer Bazı Görüşleri     
   Dürzî Toplumu ve Hiyerarşi          
   Dürzî Risaleleri ve Dürzîliğe Dair Kaynaklar            
   Günümüzde Dürziler       
    
    
   BABÎLİK VE BAHAİLİK
   Bahaîliğin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Sebepler....
    
   Sosyo-Kültürel ve Dinî Sebepler           
   Siyasi Sebepler
   Bahaîliğin Tarihçesi        
    
   Şeybîlik Tarikatı            
   Babîlik Hareketi ve Ortaya Çıkışı          
   Mirza Ali Muhammed'in Hayatı.....        
   Babîliğin Temel Görüşleri              
    
   Bahaîlik ve Mirza Hüseyin Ali   
   Bahaullah'tan Sonra Bahaîlik    
    
   Banallerin İdari Düzeni   
   Günümüzdeki Durum      
   Bahaîliğin İnanç Esasları
    
   Allah İnancı      
   Peygamberlik İnancı     
   Melek ve Şeytan İnancı 
   Kutsal Kitap İnancı       
   Ahiret İnancı    
   Bahaî Öğretileri 
   Bahaî Dininde İbadetler ve Bazı Uygulamalar         
   YEZİDÎLİK
   İsimlendirme Meselesi    
   Mezhebin Teşekkülü ve Gelişim Süreci    
   İnanç Esasları   
    
   Tanrı Anlayışları           
   Yaratılış Düşünceleri    
    
   Tenasüh              
   Kutsal Semboller              
   Kutsal Kitaplar  
    
   Yezidîlikte Dinî Pratikler
   İbadetler              
   Yasaklar          
   Sosyal Yapı ve Dinî Hiyerarşi    
   Diğer Dinlere Bakışları  
   Günümüzdeki Durumları           
   VEHHABÎLİK
   İsimlendirme Meselesi  
   Mezhebin Teşekkül ve Gelişim Süreci   
    
   Mezhebin Ortaya Çıktığı Coğrafya ve Dönemin
   Genel Özellikleri
   Muhammed b. Abdülvehhab'm Hayatı       
   Siyasi Gelişmeler ve Hareketin Mezhepleşme
   Süreci  
    
   Birinci Suud Devleti        
   İkinci Suud Devleti           
   Suudi Arabistan Krallığı 
   İhvan Teşkilatı  
   Vehhabîliğin Düşünce Sistemi  
    
   Tevhid ve Şirk   
   Şefaat ve Tevessül          
   İman ve Ameller
   Bid'at    
   İyiliği Emredip Kötülüğü Yasaklamak       
    
    
   Vehhabîliğin İslam Dünyasındaki Tesirleri ve Günümüzdeki Durumu
    
   KADİYANÎLİK
   İsimlendirme Meselesi   
   Kadiyanîlik'in Teşekkülü ve Gelişim Süreci         
    
   Hindistan Müslümanlarının Dinî, Siyasi ve Psiko-Sosyal Durumu
   Mirza Gulam Ahmed'in Hayatı ve Faaliyetleri
   Kadiyan Ahmedîleri
   Lahor Ahmedîleri
    
   Kadiyanîliğin Görüşleri  
    
   Müceddidlik İddiası      
   Mesihlik İddiası
   Mehdilik İddiası
   Nebilik İddiası
   Krişna-Avatar İddiası    

   4.Kadiyanîliğin Günümüzdeki Durumu  
     ( İslam Mezhepleri Tarihi, Prof. Dr. İbrahim Halil Bulut, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, Yayın 2016, mezhepler tarihi kitabı )
   KAYNAKÇA        
   DİZİN    
    

    
   Diyanet İslam Mezhepleri Tarihi kitabını incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789751965028
   MarkaDiyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   9789751965028
    
    

    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.