İslama Davet Fıkhı, 4 Cilt

Fiyat:
550,00 TL
İndirimli Fiyat (%15,5) :
465,00 TL
Kazancınız 85,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


  Kitap             İslama Davet Fıkhı
  Yazar            Mustafa Meşhur
  Tercüme        Heyet
  Yayınevi        Hikmet Neşriyat
  Kağıt - Cilt     1.Hamur , Ciltli, 4 cilt takım
  Sayfa - Ebat  1.667 sayfa , 17x24 cm
  Yayın Yılı       2014 Ocak, Son baskı


 
Tercüme Heyet: M.Ahmet Varol, Orhan Aktepe, Maruf Çelik, Ziya Eryılmaz, H.Ahmet Özdemir, Yasir Sofuoğlu, Mehmet Çelen, Ali Nar, M.Hilmi Karacadağ, Recep Çetintaş
 
Hikmet Neşriyat İslama Davet Fıkhı kitabını incelemektesiniz.
4 Cilt Mustafa Meşhur İslam’a Davet Fıkhı kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
  
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 
 
               SUNUŞ
 
    MUSTAFA MEŞHUR VE " İSLAM'A DAVET FIKHI " SERİSİ
  
Mustafa Meşhur 'u ve eserlerini takdim etmek kolay iş değil. O'nun gibi bir insanı. O'nun gibi bir davet ve hikmet önderini anlatmak, eserlerini takdim et­mek elbette çok zor. Bizim bu takdimden amacımız, O'nun kişiliğini ve eserleri­ni biraz olsun okurlarımıza tanıtabilmek, eserlerinin içerdiği konulara bir göz gezdirmektir. O'nun kişiliğine aşina olursak, okuyacağımız bu seriden daha çok istifade edeceğimizi sanıyoruz.
 
Davet yoluna hayatını vakfeden bu dava adamı, tecrübeleri ve ilmi kariyeri ışığında kaleme aldığı "Davet Fıkhı" serisi ile, dünya İslami hareketlerine ör­neklik etmeye çalışmıştır.
 
Şüphesiz Davet Fıkhı serisi adı verilen bu seriyi, İslam davetçisi olma yolundaki tüm müslümanların büyük bir dikkat ve titizlikle okumaları, tecrübe ve hayat kokan tespitlerine kulak vermeleri gerekiyor.
 
Mustafa Meşhur henüz çocuk denecek yaşında İslam cemaatine katılmış, yedi yaşından itibaren cemaatin içindeki yerini almış, çocukluğunu, gençlik ve yaşlılığını aynı çizgi üzre devam ettirerek bugünlere gelmiştir. Halen yetmiş ya­şın üzerinde olmasına rağmen, hala aynı aksiyonu, aynı duyarlılık ve aynı heye­canı taşımaktadır. O'nun davet yolundaki hayati tecrübesi ve pratik birikimi, meselelere yaklaşımındaki sıhhatli tespitlerine kaynaklık etmektedir. Üzerinde tespitte bulunduğu her olayı bizzat yaşamış, bizatihi nefsinde tatmış, ondan son­ra meselelere çıkış yolları göstermiştir. O, kimileri gibi sadece kitabi bilgiler ışı­ğında çözüm yolları önermemiş, yaşamış, tatmış, okumuş, öğrenmiş, yürümüş, haraketle hareket, ilimle ilim olmuş...
 
Kaleme aldığı yirmiye yakın eserinin hemen hemen tamamında İslam davetçilerinin vasıflarını, karşılaşacakları sorunları ve sorunlar karşısında takın­maları gereken tavırları açıklamıştır. mustafa meşhur islam'a davet fıkhı
 
Kuşkusuz ki, 60 yıllık hareket tecrübesi ışığında ortaya konan çözüm yol­ları, bütün müslümanların ortak bir mirası özelliğini taşımaktadır. "Hakikat mü'minin yitik malıdır, nerede görürse alır" emri doğrultusunda, İslam davetçilerinin Meşhur'un bu serisini titizlikle okumaları gerekmektedir. Gerçek şu ki, İslam davetçileri, davet konusunda "deneme-yanılma" usulünü yaşamış ve bu doğrultuda elde edilen verileri "sırat-ı müstakim" çizgisinde dile getirmiş böyle bir hareket adamının akl-ı selimle bütünleşmiş tekliflerine kulak vermek zorun­dadırlar. Yoksa her bölgede, her coğrafya ve zamanda müslümanlar daimi bir hüsranı yaşarlar ve kendi tecrübelerinin yetmediği pek çok alanda, bir ileri, iki geri talihsizliğinden kendilerini kurtaramazlar.
 
Biz bu kitabın yayınını, müslüman davetçilere ışık tutar diye yapıyoruz. İlimlerini ve cehdlerini, hareket ve hizmetlerini, kaabiliyetler doğrultusunda sürdürmek istemek, her ne kadar iyi bir niyetle olsa da, sonuçta elde edilecek başarısızlık, bu iyi niyet sahiplerini, tecrübelerle yoğrulmuş hareket adamlarına kulaklarını tıkamış olmalarından ötürü vebale götürür. Şöyle veya böyle, her za­man ve mekanda ölçüler de aynıdır, usuller de... Yapılan çalışmalarda baş gös­terecek sorunlar da.. Hangi sorunlar, hangi aksaklıklardan dolayı ortaya çıkıyor, hangi çıkmazlar hangi ihmalkarlıklardan doğuyor.. Bütün bunların öncesi ve sonrası, ancak bu meseleler bilinirse ortadan kaldırılabilir. Denenmemiş usûller, tecrübesi alınmamış yöntemler, müslüman davetçileri pek çok zaman bir boşlu­ğa, pek çok zaman hüsrana sürüklemektedir çünkü.
 
Yalnız başına kitabi bilgilerle davet yolunda yürümeye çalışan kişiler, pek çok zaman altından kalkamayacakları çıkmazların içine giriyor, sonuçta da, yol­larının çıkmaz sokakla bittiğini anladıklarında geriye dönüp, yeniden başka bir yola girmek zorunda kalıyorlar. Bu, tecrübelerle donanmamış, hayatla bütünleş­memiş olmaktan kaynaklanmaktadır. mustafa meşhur islama davet fıkhı
 
İslam davetçileri, kendilerinden önce gelen ve kendilerinden önce bu yola baş koyan hareket adamlarının tecrübelerinden sonuna kadar yararlanmak duru­mundadırlar. Hal böyle olduğu halde, İslami davet yolunda azimle ve gayretle çalışma içine girmek isteyen müslümanların, Mustafa Meşhur gibi, hayatlarını bu yola adayan hareket liderlerinin tecrübelerine çoğu kez ya kulak tıkamakta­dırlar, ya da bu tecrübelerden habersiz bulunmaktadırlar.
 
İslami hareket ve davet yolunda belli aşamalardan geçmiş, hareketin mer­halelerinde bilfiil bulunmuş ender liderlerden birisi olan Mustafa Meşhur'un iyi tanınması, eserlerinin çok iyi kavranması gerektiğine inanmaktayız.
 
Bugün için İslam coğrafyasının değişik bölgelerindeki İslami Hareketlere dikkatlice bakılacak olursa, hepsinin de kendilerinden önce davet yoluna baş koyan liderlerin tecrübelerinden istifade ettiklerini görürüz.
 
Tunus İslami Yöneliş Hareketi Lideri Raşit el Gannuşi'nin, Lübnan İslam Cemaati lideri Fethi Yeken'in, Suriye İslami Hareketinin önderlerinden Said Havva (r.a.) nın, Cezayir İslam Hareketi lideri Mahfuz Nahnah ve Abbas Medeni'nin, Sudan İslami Hareketi lideri Dr. Hasan Turabi'nin, Filistin İslam Hareke­ti lideri Şeyh Ahmed Yasinin, Pakistan İslami Hareket lideri Gazi Hüseyin Ahmed'in, Moro Kurtuluş Cephesi lideri Selamet Haşimi'nin, Afganistan İslami Hareketi liderlerinin, Ürdün İslami Hareketi lideri Abdurrahman Halifenin, Irak İslam Hareketi lideri M.Ahmed er Raşid'in ve halen bulundukları ülkelerin re­jimlerinin azgınlıkları nedeniyle isimleri gizli tutulan (Fas, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Yemen) İslami hareket lider­lerinin tamamı, bu yolda tecrübesi olan ve yüzyılımızın müslümanlarına ışık ve­ren İmam Hasan el Benna'nın metodolojisiyle çalışmalarını yürüttüklerini görü­rüz.
Bugün için İmam Hasan el Benna hayatta yoktur, ama O'nun çizdiği yol, O'nun davet metodu tüm canlılığıyla devam ediyor. Mustafa Meşhur da Hasan el Benna mektebinin, O'nun davet yolunun yetiştirdiği ender hareket adamların­dan birisi olarak bu yoldaki gayretlerine devam ediyor.
 
Yukarıda sıraladığımız İslami Hareketlerin pek çoğunu incelediğimizde çoğunun mazilerinin onbeş veya yirmi yıla dayandığını görmekteyiz. Ama al­dıkları mesafelerin küçümsenmeyecek boyutlarda olduğu görülmektedir. Bunun en önemli sebebi de, kendilerinden önce gelen ve bu yola baş koyan İslami Ha­reket liderlerinin tecrübeleri ışığında çalışmalarını sürdürmelerindendir.
 
Ancak, kendinden önce gelen İslami Hareket liderlerinin tecrübelerinden haberdar olmayan, bu konuda kendisini, kendinden önce gelenlerin tecrübeleri­ne başvurmak ihtiyacını duymayan müslümanlar, kendi kısır eksenlerinde dönenip durmaktadırlar. Karşılaştıkları sorunlar üzerine şaşkına dönmekte, hangi usulü nasıl uygulayacaklarının tereddütlerini yaşamaktadırlar.
 
Mustafa Meşhur 'un eserleri dikkatlice okunursa, ortaya tecrübelerin ışığın­da, yolun işaret taşlarını içerdiği görülür.
 
Pek çok dile çevrilen bu seriyi Türkçe'ye kazandırmakla önemli bir görevi yerine getirdiğimize inanıyoruz. İslami davet yolunda hizmete aday olan sami­mi müslümanların, O'nun tecrübesi ışığında, çıkmaz sokaklara girmeden, deneme-yanılma olayını yaşamadan ve her şeyden önce müslümanlararası ilişkiler­de, müslümanca bir tavrın dışına çıkmadan, sorumluluklarını yerine getirmeleri­ni diliyoruz.
  
" Davet Fıkhı " adıyla yayınlanan bu eseri anlayarak okumak, yaşayarak okumak, günümüz dünyasında küfür odaklarının müslümanlar için kurmaya ça­lıştıkları tuzaklara karşı duyarlı olmak için yayınlıyoruz. Bu kitabı okuyarak da­vet yolunun işaret taşlarını kendisine örnek alacak müslümanlara, cemaat, lider, üye, sorumluluk, olaylar karşısındaki tutum gibi pek çok konuda aydınlanmış olacaklardır.
 
Kitabın dikkatlice okunması halinde, karşılaşılan pek çok meselenin, İslami ölçüler içinde halledilmiş olduğu görülecektir.
 
Bu eserle davet yolunda karşılaşacağımız pek çok konuda İslam'ın evren­sel anlayışını Kur'an ve Sünnet çerçevesindeki ölçülerini yakalama fırsatını bu­lacağız. İslami hizmet alanında, ciddi, kalıcı, hedefleyici, bütünleştirici, terbiye edici, ahlaklandırıcı, sapmalara karşı uyarıcı, müslümanlararası ilişkileri İslami ölçüler içinde düzenleyici, ifrat ve tefritten arındırıcı, sahih ve salim İslami an­layışı hakim kılacağını umuyoruz.
İslam ahlakının yerini nefsani kışkırtmacılığın aldığı, çalışmalarda kişile­rin kişilere çağrıldığı, doğruların yerini şahsi kanaatlerin aldığı, fevri davranışla­rın İslam anlayışı olduğu zehabının hükümran olduğu, herkesin kendi bakış za­viyesinin tek doğru olduğu vehminin hakim olduğu, "tek doğru usul benim usu­lüm" dendiği, gençlik heyecanlarının ölçü olarak kabul edildiği, ahkam kesme­nin duyarlılık sanıldığı bir zamanda, Mustafa Meşhur'un hayat kokan eserlerinin okunmasına ne kadar da ihtiyacımız var...
 
Mustafa Meşhur'un bu eserinde yoğun bir İslami ilmi bulamayacaksınız. Derin bir tefekkürü, felsefe ve düşünce ağırlığını da...
 
Bulacağmız tek şey vardır: O da, bu serinin bir hayat olduğu...
 
İslama Davet Fıkhı, pratiğini bulamamış, hayatı tanıyamamış, hayatı tanı­yamadığı için de, hep havada kalmaya mahkum olmuş tekliflere kulak kabart­mış müslümanlar için sarılması gereken bir can simidi özelliği taşımaktadır.
 
Bu kitap dikkatlice okunduğunda, sahih İslam cemaatinin genel vasıfları kavranmış olacaktır. Bu kavrama, kısır döngünün sona ermesine, yaldızlı lafla­rın ardına değil, müstakim yola girilmesine kapı aralamış olacaktır.
 
Rabbimiz, bize, bu kitabın okunmasında önyargılardan ve indi bakış açıla­rından arınarak, halisane bir biçimde istifadeyi nasip etsin.
 
Rabbimiz, beynelminel küfür odaklarının şerlerinden bizleri beri kılsın.
 
Bizleri bölgecilik anlayışlarından kurtarsın, evrensel anlayışla donatsın...
 
Sizleri hayatın içine çekiyor ve ecrimizi Rabbimizden bekliyoruz...
 
Her şeyin doğrusunu bilen O'dur...     ( Davet Fıkhı kitap, islama davet fıkhı al oku, davet fıkhı kitabı, mustafa meşhur davet fıkhı kitabı, 4 cilt davet fıkıh kitabı, hikmet neşriyat davet fıkhı, mustafa meşhur islam'a davet fıkhı, dini kitaplar )
  
Yayın Yönetmeni
 
  
                     MUSTAFA MEŞHUR
 
 
MUSTAFA MEŞHUR, 15 Eylül 1921'de Mısır'ın doğusundaki küçük bir kent olan Sadiye kentine bağlı bir köyde doğdu. Babası, çokça Kur'an okuyan, Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirmede hassas davranan muttaki bir müslümandı. Helal kazançtır diye ziraatle meşgul olurdu. Dinine bağlı, İslami bir hayat yaşamaya çalışan bir ailesi vardı. Köy halkı Meşhur ailesinin teklif ve talimatlarına göre hareket eder, onların teklifleri köydeki hayatı büyük ölçüde etkilerdi. Bir bakıma Mustafa Meşhur'un babası, köylülerin her konuda kendisi­ne danıştığı bir müslümandı.
 
İlk, orta ve lise tahsilinden sonra Darul Ulumun Matematik bölümünden 1942 yılında mezun oldu. Yüksek lisans diplomasını alan Meşhur, daha sonra Meteo­roloji alanında da tahsil gördü.
 
Aileden gelen İslami duyarlılık, kendisinin ta küçük yaşlarda İslami hayata gir­mesine, İslam'la tanışık olmasına ve hayatının tüm bölümlerinin İslami bir şekle bürünmesine neden oldu. Daha yedi yaşındayken, kendi bölgesindeki İhvan-ı Müslimin cemaatiyle ilişkilere başlamıştı. Henüz çocuk denecek yaşta olmasına rağmen 1928 yılındaki bu ilişkisi, O'nu, hayatının tamamında bu cemaatin için­de olmasının, derece derece, kademe kademe bu cemaatin lider kadrosu içine girmesinin başlangıcını oluşturacaktı. İlerleyen zaman içinde cemaatin önemli derecedeki bir elemanı haline gelen Mustafa Meşhur, 1946 yılında tutuklanmış ve hapse atılmıştı. O'nun bu hapishane dönemi üç yıl sürmüştü. İmam Hasan el Benna'nın hayatta olduğu dönemlerde kendisiyle birlikte uzun süreler boyunca davet çalışmalarına katılmış, Hasan el-Benna'nın yakın talabelerinden biri ol­muş. Onun nefesi ve terbiyesiyle yetişmişti.
 
İmam Hasan el-Benna'nın şehid edildiği 1948 yılında Mustafa Meşhur hapisha­nedeydi ve Üstadının şehadetini görememiş. Onun cenazesine katılamamıştı. İmam Hasan el Benna'nın şehadeti sırasında Mustafa Meşhur la birlikte müslümanlardan Şeyh Muhammed Fergali, Şeyh Seyyid Sabık ve pek çok İhvan men­subu da hapishanede zindan hayatı yaşıyordu.
 
Mustafa Meşhur 'un ilk hapishane hayatı, 25 yaşında iken başlamıştı. Bu yıl ile başlayan hapis ve zindan hayatı Meşhur 'un hayatı boyunca O'nu hiç terketmeyecek, hapis ve zindan, hayatının adeta bir parçası oluverecekti. 1949 yılında hapisten çıkan Meşhur, daha sonra Abdunnasır zamanında 1954 yılında ikinci defa tutuklanıyordu. Meşhur'un bu ikinci kez tutuklanışında yaşı 33 idi ve bu kez tam on yıl süresince zindanda kalıyordu. Yani 1964 yılına ka­dar... 33 yaşında zindana giriyor, 44 yaşında zindandan çıkıyordu... Böylece Mustafa Meşhur'un gençlik yıllarının tamamı zindanda geçiyordu. Meşhur bu dönem içinde hapishanede hem İslami bilgisini ve ilmini geliştiriyor, hem de Kur'an'ı hıfzediyor ve hafız oluyordu. Diğer müslümanlar gibi hapishane O'nun için de bir "Yusufiyye" oluyordu.. İlim, terbiye, ahlak ve cehd açısından bir "Yusufiyye..."
 
1964 yılında hapisten çıktıktan sonra kısa bir zaman geçiyor ve Mustafa Meşhur 1965 yılında yeniden tutuklanarak zindana atılıyordu. 1965 yılı Ağustos'unda zindana yeniden atılan Meşhur, pek çok çile, sıkıntı, meşakkat ve işkencelere maruz kalıyor, bu son tutuklanışı da beş yıl sürüyor ve 1970 yılında Cemal Abdunnasır'ın ölümü ve yerine Enver Sedat'ın geçmesiyle çıkarılan af gereğince hapisten çıkarılıyordu. Bu dönemlerde hapishaneyi kendilerine mekan edinen­lerden sadece bir tekiydi Mustafa Meşhur..  O'nun gibi daha pek çok İhvan üyesi ve lideri, aynı dönemler içinde zindanları kendilerine mekan edinmiş, çile ve iş­kenceleri yoldaş kabullenmişlerdi..
 
Üç evladı olan Meşhur'un toplam 13 torunu bulunuyor.
 
Mustafa Meşhur, halen Dünya İhvan-ı Müslimin cemaatinin genel başkanlığını yürütüyor ve dünya genelindeki İhvan'ı Müslimin cemaatinin çalışmalarını kontrol ve koordine görevini yerine getiriyor. mustafa meşhurun davet fıkhı kitabı
 
Eserlerinin hemen hemen tamamı, davet üzerinde olan ve pek çok dile çevrilen Meşhur'un yayınlanmış eserleri başlıca şunlardır:
 
Davet Yolu, Davet Yolunda Müslümanın Azığı, Davet Yolu Üzerine Sorular, Namazla Dirilme, Tek Yol Cihad, Kur'an ve Sünnette Zulüm Kavramı, Lider­lik ve Üyelik Açısından Davet Yolu, İslami Hareketin Toplumsal İşlevi, Davet Yolunda Örneklik, Davet Yolunda Temel Meseleler, İslami Hareketten Hal­kımıza, İslami Harekette Vahdet, Sapmalara Karşı Davet Yolu, Davet Yolun­da Dualar, Rabbanilik ve Maddecilik Arasında, Davetçinin Ölçüleri, Ferdi Davet, İman Neyi Gerektirir?
 
Elinizdeki bu eser; Meşhur'un bütün eserlerinin bir araya getirilmiş ve 'İslam'a Davet Fıkhı' adı ile yayınlanmış şeklidir.
 
 
 
 
 
4 Cilt Hikmet Yayınları Mustafa Meşhur İslam’a Davet Fıkhı kitabı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok KoduHik İsl dav Fıkh
MarkaHikmet Neşriyat
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.