İslama Giriş Evrensel Mesajlar

Fiyat:
12,50 TL
İndirimli Fiyat (%20) :
10,00 TL
Kazancınız 2,50 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

STOKTA VAR
375,00 TL
260,00 TL
STOKTA VAR
1.995,00 TL
1.200,00 TL
     Stoktan Kargo
 
Kitap             İslama Giriş Evrensel Mesajlar
Yazar            Heyet
Yayınevi        Diyanet İşleri Başkanlığı 
Etiket Fiyatı  12.50 TL
Kağıt - Cilt     1.hamur beyaz, Lüks Ciltli
Sayfa - Ebat  740 sayfa,  17.50x24.5
Yayın Yılı       2008
ISBN              9789751942152  
  

 

Diyanet Yayınları İslama Giriş Evrensel Mesajlar kitabını incelemektesiniz.
İslama Giriş Evrensel Mesajlar kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

  
 
Eser, sahasında uzman 35 bilim adamınca kaleme alındı… “Kaynaklar ve Öğreti”, “Medeniyet”, “Tarih” ve “Çağdaş Durum” başlıklı dört ana bölüm ve bir dizinden oluşan geniş hacimli bir eserdir.
 

 
              SUNUŞ
 
        Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tarafından Diyanet İşleri Bakanlığı’na verilen önemli görevlerden biri, şüphesiz, toplumu din konusunda aydınlatmaktır. Toplumu aydınlatmanın en etkili ve sağlıklı yolu ise inanç, ibadet ve ahlak konularında onları bilgilendirmektir. Bunu dikkate alan Diyanet İşleri Bakanlığı, Cumhuriyet nesline İslam’ın iki temel kaynağı hakkında iki önemli eser armağan ederek hizmetlerine başlamıştır. Bu eserlerden biri Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kuran Dili isimli tefsiri, diğeri de Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i  Sarih Tercümesi ve Şerhi  adlı hadis kitabı dır.
 
         Diyanet İşleri Bakanlığı, kuruluşundan itibaren, sadece camilerin kürsü ve minberlerinden cemaati bilgilendirmenin yeterli olmayacağının farkına varmış, diğer kamu kurumlarının ve sivil inisiyatifin de desteğiyle,  yeni iletişim imkanlarını devreye sokarak din konusunda doğru bilgiye dayalı ortak bir anlam alanının oluşmasına gayret etmiştir. Bizzat Diyanet İşleri Başkanları tarafından kaleme alınan Askere Din Kitabı, Köylüye Din Dersleri ve Yavrularımıza Din Dersleri gibi eserler böyle bir çabanın ürünüdür. Ancak bu alanda arzu edilen hedefe ve tatmin edici bir yayın düzeyine ulaşıldığı söylenemez.
 
          Ülkemizin son çeyrek asırlık tarihine bakıldığında yazılı ve görsel medyada, üniversitelerde, aydınlar, bürokratlar ve halk arasında, genelde dinin, özelde ise İslam’ın, çokça konuşulan ve çeşitli yönleriyle devamlı tartışılan konular arasında yer aldığı görülür. Öte yandan, modern dönemlerde hızlı ve kontrolsüz bir büyüme gösteren iletişim teknolojileri, çok amaçlı medyatik yayın istilası, günümüz insanı için zaman zaman bilgi kirliliği yaratmakta ve İslam dininin inanç, ibadet, ahlak esasları ve evrensel değerleri hakkında sağlıklı bilgi sahibi olunmasını engellemektedir. İslam’la ilgili bilgilerin yetersiz, ön yargılı, taassup ve hurafe ile iç içe oluşu, manevi-ahlaki alanda yozlaşma, toplumsal-siyasal gerilimler ve amaç dışı kullanımlar dahil bir dizi soruna yol açmaktadır. Artık günümüzde, toplumun her kesimi için din konusunda ortak bir bilgi alanı oluşturmak zorunluluklu ve öncelikli bir konu haline gelmiştir. Asırlardır böyle bir amaca hizmet eden ilmihal türü eserlerin üslup, içerik ve öncelikler yönüyle mahiyeti hayli değişmiş olan bu tür bir ihtiyacı karşılamada yetersiz kaldığı açıktır.
 
          İslam’ın ilk asırlarında üretilen bilgiler daima hayatın içinden çıkmakta ve onun önünde gitmekte iken, belli bir dönemden sonra bilgiler tarihi- teorik tutarlılığı ile yetinmeye başlamıştır.Halbuki dinin öncelikli hedefi insandır. Dini bilginin yaşadığımız hayatı aydınlatacak tarzda sürekli kendini yenilemesi ve diri kalması, bunun da din bilginlerinin çabalarıyla gerçekleşmesi gerekmektedir. İslam’la ilgili bilgilerin kaynağına bağlı ve hayatın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden insanlara sunulması, onun aydınlık mesajının akıllarda ve gönüllerde tazelenmesi ve böylece bilgiyle hayat arasında dinamik bir bağın kurulması sadece çağımız insanının ihtiyacı değil, aynı zamanda İslam’ın evrensel ve kalıcı bir din olmasının da gereğidir.

       İşte bu durum, modern zamanlarda İslam’a Giriş tarzı eserlerin yazılmasını ana sebebini teşkil etmiştir. Ne var ki Batı’da ve Doğu’da bu başlık altında onlarca eser kaleme alındığı halde ülkemiz okuyucusu bunlardan çok azını tanımıştır. Bu noktada Başkanlığımız, İslamla ilgili akademik birikime ve bakış açısına dayanan, toplumun her kesimine hitap eden ve hitap ettiği kesimin şart, talep ve ihtiyaçlarını da gözününe alan bir dizi eser hazırlamayı önemli bir hizmet olarak görmüştür.
 
          Başkanlığımızca yayıma hazırlanan İslama Giriş kitapları, ülkemizin ilahiyat alanındaki çağdaş birikimi ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın din hizmetlerinde edindiği tecrübeyi bütünleştirmeyi amaçlamaktadır. Konular, Başkanlığımızca belirlenen ilke ve kriterler çerçevesinde, sahalarının uzmanı bilim adamları tarafından kaleme alınmış, çeşitli inceleme ve redaksiyon kurullarından geçirilerek fikir ve üslup birliği sağlanmıştır.
 
         İnanıyoruz ki ülkemiz insanı, bu eserlerle İslamı doğru bilgi ve sağlıklı bakış açısıyla derli toplu bir şekilde öğrenme yolunda yeni bir imkana kavuşmuş olacaktır. Amacımız, din konusunda doğru bilgiye dayalı ortak bir anlam alanının oluşmasına katkı sağlamaktır.
 
 

     İslâm’a Giriş EVRENSEL MESAJLAR

Dr.Kıyasettin Koçoğlu DİB/Eğitim Uzmanı (DİB. Yay., Ankara 2008, 740s.)
 
Din konulu tartışmaların artan bir trendle devam ettiği günümüzde bireysel ve toplumsal hatta toplumlar arası arenada dinlerin etki alanının her gün biraz daha genişlediği görülmektedir. Dinlerin hem müntesiplerinin niceliğindeki büyüklük hem de hayata etkisindeki nitelikler göz önünde tutulduğunda din ve din ile ilgili gelişmelerin ciddi derecede önemsenmesi gerektiği ise izahtan varestedir. İnsanların din konusunda aslına uygun olarak ve zamanında aydınlatılması, dinin doğru anlaşılması ve icra alanında hedeflediği etkiyi yapması için gereklidir. Aksi takdirde hayatın gerisinde kalan bir din, aslî fonksiyonunu yerine getirme konusunda başarısızlık yaşayacağı gibi hakikate yönelik nitelikleri itibariyle de tartışma zeminine çekilme riski ile karşı karşıya kalacaktır. Bu ise, dinî bilginin hayatın önünden gitmesini ve yön verici nitelikte olmasını gerektirmektedir. İslâm’ın son, evrensel ve en ekmel din olması, kıyamete kadar insanların karşılaşacakları problemlerin çözümü için, ilke ve prensip bazında, gerekli verileri de taşıyor olmasını icap ettirmektedir. Bu konuda teorik olarak bir sorun olmadığı hususunda ittifak derecesinde bir fikir birliği vardır.

Günümüzde İslâm’ın gerektiği şekilde bir temsilinin yapıldığını söylemek bir hayli zordur. Temsildeki başarısızlık, İslâm’ın değil Müslümanların bir eksikliği olarak değerlendirilmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığı kurulduğu yıldan beri İslâm’ın temel meselelerine yönelik yayımlarıyla, halkı din konusunda/İslâm dinî alanında bilgilendirme görevini yerine getirmeye çalışmaktadır. Son yıllarda yayımladığı eserlerle, bilginin toplumun önünden gitmesi hedefini gerçekleştirme çabasını sürdürmektedir. Tanıtımını yapmaya çalışacağımız eser de bu nitelikleri haiz “İslâm’a Giriş” serisinin dördüncüsü- dür. Eser İslâm’ın temel meselelerinde evrensel anlamdaki mesajlarının öne çıkaran konu ve yazılar içermektedir. Eser, Türkiye’de İlâhiyat Fakültelerindeki çağdaş ilmi birikim ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın din hizmetlerinde edindiği engin tecrübeyi bütünleştirerek insanlarımıza ihtiyaç duyduğu alanlarda gerekli bilgiyi sunmayı, doğru bilgiye dayalı ortak bir anlam alanı- nın oluşmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Prof. Dr. Mehmet Paçacı’nın editörlüğünü yaptığı eserde konular, Başkanlığın belirlediği ilkeler ve kriterler çerçevesinde, sahasında uzman otuz beş bilim adamınca kaleme alınmış, çeşitli inceleme ve redaksiyon kurullarından geçirilmek suretiyle fikir ve üslûp birliği sağlanarak yayına hazırlanmıştır. Söz konusu eser, dört ana bölüm ve bir dizinden oluşmaktadır. Detay bilgilerden kaçınıldığı, konuların eserin isminde de zikredildiği gibi mesaj boyutlarıyla ele alındığı, yoğun birikim ve tecrübeden damıtılarak elde edilen bilgilerden oluştuğu görülmektedir. Bilimsel metodun kullanılmasının yanında okuyucunun rahatlıkla anlayabileceği bir dil ve üslûp kullanılmıştır. Her yazının sonunda ilgili bibliyografyanın yer alması özellikle araştırmacılar için kolaylık sağlamaktadır. Eserin ele aldığı konular ve konulara yaklaşımları şu şekilde özetlenebilir:
 
I.BÖLÜM “Kaynaklar ve Öğreti” başlıklı I. Bölüm, altı farklı akademisyenin yazılarından oluşmaktadır. İslâm inanç ve düşüncesine temel kaynak oluşturan “Kur’an, Sünnet, İctihad ve Tecdid, İslâm Ahlakı, İbadet ve Hukuk ve Sosyal Hayat” başlıklı konular ele alınmaktadır. “Diğer ilâhî kitaplar gibi kendi tarihi ve beşerî hitap alanı olan ilâhî bir hitap bütünü olarak vahyin son tecellisi ve ifade formudur. Onun meydana getirdiği beşerî doku Müslümanlar, imanî model ise İslâmiyet olarak isimlendirilir” ifadeleriyle başlayan yazıda Kur’an’ın tanımı, indirilişi, yazılması, derlenmesi ve çoğaltılması, bölümleri, üslûp özellikleri ele alınmaktadır. Sünnet, Kur’an eksenli olması, model oluşu, genel prensipler getirişi, hayatın her alanını kapsaması bağlamında tanımlanmaktadır. Sünnetin doğru anlaşılması konusunda makul ve yeterli bir yönteme olan ihtiyaç vurgulanmaktadır. “İctihad ve Tecdid” modern öncesi ve sonrası olmak üzere iki aşamalı olarak ele alınmaktadır. Yazıda bu kavramlarının tarihsel süreçteki kullanımları ve kıstasları ile bir yenileşme metodu olarak tecdidin kullanımı ele alınmaktadır. Ahlâk konusu insan merkezli ele alınmaktadır. Birey olarak, toplum ve aile içerisinde insan, çocuk, karı koca, anne-baba, kardeş, vatandaş olarak, fizikî çevrede, hayvanlar ve tabiat ile olan ilişkilerinde, sosyal çevre içerisinde yaşam alanı oluşturan insanın iman ve ibadetler ile onun davranış ve değerlerini olumlu yönde etkileyen adalet, doğruluk, emanet, kanaat ve tevekkül, cömertlik, sabır değerleri ve onun ilişkilerinde olumsuzluk olarak yer alan yalancılık, iftira gıybet, alay ve hakaret, kibir ve gösteriş ve hasret, nifak ve fitne konuları ele alınmaktadır. İbadet konusu, klâsik ilmihal formatının dışında ibadetlerin anlamı ve günümüzde özellikle tartışılan meseleler bağlamında ele alınmaktadır. Bölümde ele alınan bir diğer başlıkta “Hukuk ve Sosyal Hayat”tır. Toplumsal hayatı düzenleyen kurumlardan birisi olarak ele alınan hukuka özgünlük kazandıran “bir işten maksat ne ise hüküm ona göre verilir, kesin olan bir şey şüphe ile ortadan kalkmaz, zarar giderilir vb.” temel özellikleri verdikten sonra İslâm’ın sosyal hayat ile ilgili düzenlemeleri kamusal hayat ve özel hayat başlıklarıyla ele alınmaktadır.
 
II. BÖLÜM “Medeniyet” başlıklı II. Bölüm on üç farklı araştırmacının yazılarından oluşmaktadır. “Kelâm, Fıkıh Usulü, Felsefe, Tasavvuf, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Ehl-i Sünnet Mezhebi, Şiilik, Diğer Fırkalar, İslâm Dünyasında Bilim, Sanat ve Estetik, İslâm Medeniyetinde İktisadi Hayat” başlıklı konular ele alınmaktadır. Yazıda başlıca temel İslâmi ilimlerin oluşum süreci, özellikleri ve İslâm kültürüne olan katkıları ve başlıca temsilcileriyle ele alındıktan sonra özellikle Ehl-i Sünnet, Şia ve Mutezile, Hariciler, Mürcie ve Cebriye vb. mezhepler ortaya çıkış süreci, kurucuları, temel fikirleri, İslâm düşüncesine katkıları ve belli temsilcileri bağlamında ele alınmaktadır. İslâm Dünyasında Bilim, Sanat ve Estetik konuları da ana hatlarıyla ele alınmaktadır. İslâm İktisadı, Kur’an ve Sünnete dayanması, esneklik özelliğine sahip olması, kul hakkına önem vermesi gibi temel ilkeleri bağlamında irdelenmektedir. Bu bağlamda adalet, toplum, devlet ve denetim, mülkiyet, emek sermaye gelir dağılımı, istikrar gibi konular ele alınmaktadır.
 
 
III. BÖLÜM “Tarih” başlıklı III. Bölüm dokuz araştırmacı tarafından kaleme alınmıştır. “İbrahimî Gelenek, İslâm Öncesi Arap Yarımadasında Politik, Dinî ve Kültürel Durum, Hz. Peygamber Dönemi, Dört Halife Dönemi, Emeviler Dönemi, Abbasiler, Endülüs, Selçuklular, Osmanlı Devleti” başlıklı konular ele alınmaktadır. Bölüm’de ilkyazı “İbrahimî Gelenek” başlığını taşımaktadır. İbrahimî gelenek Hz. İbrahim’in şahsında ve mesajında ifadesini bulan, tevhid akidesiyle temellendirilen ve Allah’a teslimiyetle kendisini gösteren, bütün peygamberlerin ısrarla insanları davet ettiği ve Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği İslâm diniyle temsil edilen gelenek olarak tanımlanmaktadır. Bu geleneğin Yahudilik ve Hristiyanlıktaki anlamı ve yeri özellikle İslâm açısından önemi/anlamı üzerinde durulmaktadır. Daha sonra bölümde Cahiliye dönemi, Hz. Peygamber dönemi, Hulefa-i Raşidin, Emeviler, Abbasiler, Endülüs, Selçuklular ve Osmanlı Devleti siyasî, kültürel ve dinî hayatı açısından ele alınmaktadır.
 
 
IV. BÖLÜM Dördüncü Bölüm ise “Çağdaş Durum” başlıklı olup dokuz araştırmacının yazılarından oluşmaktadır. Bu bölümde öncelikle halkının çoğu Müslüman olan Asya, Afrika ve Avrupa da bulunan 52 İslâm ülkesi hakkında bilgiler verilmektedir. Müslüman azınlıklar kavramının anlam çerçevesinin “bir toplumda çerçevesi tam olarak tespit edilmiş bir statüye sahip olmaksızın din, dil, etnik köken ve diğer kültürel değerler bakımından çoğunluktan farklı ve sayıca da az olan gruplar” şeklindeki tanıma uygun olduğuna dikkat çekilen yazıda Müslüman azınlıkların tarih sahnesinde ilk defa ortaya çıkış süreci ele alınmaktadır. Buna paralel olarak günümüzde ülkelere göre dağılımları, nüfusları, dinî yaşantıları, karşılaştıkları problemleri ve sorunlar ve sorumluluklar bağlamında konu ele alınmaktadır. “İslâm Düşünce Dünyasında Gelenekselci Ekol” konusunda gelenekselci diye bilinen 20. yy’ın başlarından itibaren çeşitli İslâm tarikatları aracılığıyla Müslüman olmuş
Batılı düşünürler tarafından ortaya çıkan ve İslâm dünyasında yankı bulmaya başlayan ve öncülüğünü Rene Guenon’un yaptığı günümüzdeki en meşhur temsilcilerinden birisinin Seyyid Hüseyin Nasr’ın olduğu ekolun İslâmi meselelere yaklaşımı ele alınmaktadır. “İslâm ve Modernizm” başlıklı yazıda ise “ihya, tecdid ve ıslah” kavramlarının modern İslâmî söylem içindeki kullanımları ele alınmaktadır. Bu kavramların gerçekte yenilenmeyi sağlayıcı söz dağarcığı oluşturduğuna dikkat çekilmektedir. “İslâm ve Demokrasi” konusu, Müslümanlar tarafından geliştirilen İslâm’ın demokrasiyle bağdaşmadığı, demokrasiyi gerektirdiği ve İslâm ve demokrasinin bağdaştığı tezler üzerinden ele alınmaktadır. “İnsan Hakları” konusunda özellikle dinler ve insan hakları, İslâm ve insan hakları konularına değinilirken İslâm’ın söz konusu hakları, çok önceden ilân ettiğine dikkat çekilmektedir. Bu bağlamda Müslüman ülkelerdeki insan haklarının durumu ve problemleri analiz edilmektedir. “İslâm ve Öteki Dinler” başlıklı yazıda İslâm’ın öteki din mensuplarına yaklaşımı ortaya konulmaktadır.

İslâm’ın bir arada yaşama konusunda en hoşgörülü ve çoğulcu teolojik alt yapı ve çerçeveye sahip olduğuna dikkat çekilmektedir. Dinler Arası Diyalog başlıklı yazı ise, diyalogun gerekliliği ve günümüzde ortak bir geleceği, kısaca insan türünün varlığını tehlikeye atan problemler karşısında herkesin kendi benliği içerisinde ortak bir duruş sergileyebilmek için yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ve böyle bir diyalogda izlenmesi gereken ilkeler üzerinde durulmaktadır. “İslâm ve Kadın” başlıklı yazıda İslâm’ın kadın tasavvuru ve bu tasavvur bağlamında kadınların bireysel ve toplumsal konum ve statüleri ele alınmaktadır. Kitabın son olarak değerlendirilen “Şiddet” konusu ise, kavramsal bir çerçevesi ortaya konularak, dinlerin özellikle İslâm dinin şiddet konusuna nasıl yaklaştığını incelemektedir.  (islama Giriş Evrensel Mesajlar kitap, islama Giriş Evrensel Mesajlar , diyanet işleri başkanlığı yayınları, evrensel mesajlar, islama giriş )
 
 
 
diyanet işleri başkanlığı yayınları islam’a giriş evrensel mesajlar kitabı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu978975194219
MarkaDiyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
978975194219
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.