İslama Göre Evlilik ve Cinsel Meseleler Abdullah Aydın

Fiyat:
170,00 TL
Havale / EFT:
164,90 TL
Aynı Gün Kargo

Kitap            İslama Göre Evlilik ve Cinsel Meseleler
Yazar            Abdullah Aydın            
Yayınevi        AilemYayınları      
Kağıt - Cilt     2.Hamur kağıt, Karton Kapak Cilt, Roman cildi
Sayfa  Ebat   560 sayfa - 13,5x19,5 cm
   
Baskı             2010

 
 
Abdullah Aydınİslama Göre Evlilik ve Cinsel Meseleler kitabını incelemektesiniz.
Ailem Yayınevi İslama Göre Evlilik ve Cinsel Meseleler kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 
 
BismillâhirRahmânirRahîm
 
 Yayınevinin Önsözü
 
İnsanları yaratan, onları şer'i dairede kutsal kılan Allah'a sonsuz hamd-u senalar olsun.
İnsanlara sözlü ve fiili yaşamıyla örnek olan, onla­ra saadet yollarını gösteren Resûlullah'a salat-u se­lam olsun.
 
Sayın Okuyucularımız, Müslüman olarak, tüm dünyayı sarmış olan ahlaksızlık çamuruna bulaşmak­tan kendimizi korumak zorundayız.
 
Bunun için dinimizi öğrenmeli, gerek ferdi gerekse sosyal hayatımızda İslam'ın koyduğu hükümlerin incelik ve hikmetlerini bilmeliyiz.
 
Hele Müslüman Kadınlarımız, çok dikkatli olmak zorundadır.
 
Çünkü İslam düşmanları, tüm zehirli fikir oklarını İslam Kadını üzerine yöneltmiş, nifak tohumlarını serpmek için fırsat kollamaktadır.
 
Bilinen, müşahede edilen bir gerçektir ki, sapık eylemlere itici görevini bir sermaye olan kadınların üstlendiği bu zamanda kadın, hiçbir devirde düşme­diği aşağı bir duruma düşmüş bulunuyor.
 
Biz Müslüman olarak, kendimizi, kadınlarımızı, çocuklarımızı 20. asrın ahlaksızlıklarından, vahşetin­den uzak tutmak, muhafaza etmek zorundayız. Çün­kü dinen bununla mükellefiz.
 
İşte bu yüzden okuyucularına faydalı olmayı esas gaye edinen yayınevimiz olarak kadını, evlilik müna­sebetlerini, cinsel meseleleri ve İslam'ın kadın-erkek için toplum münasebetlerinde koyduğu hükümleri anlatan bu eseri hazırlattık.
 
Çalışmak bizden, teşvik sizden, başarı ise ancak Allah'tandır.

 
Giriş
 
Kadın... Allah'ın yarattığı güzel cazibeli bir mahlûk... Her devirde aşağılanmış, ikinci sınıf mua­melesi görmüş, hatta bazı toplumlarca insan bile sa­yılmamış.
 
Neden?
 
Oysa yaratılışı güzel bir kadının yeri çok büyüktür erkeğinin yanında. Bazen bir ana kadar şefkatli, ba­zen sıcak bir eş, bazen bir arkadaş, dost. Öyleyse neden kadın, her devirde cahil-aydın zihinlerin meş­gul konusu?
 
İşte kitabımızda bu konuyu işledik. Muhtelif devir­lerde diğer din ve toplumlar kadına nasıl bakmakta­dırlar? İslam'da onun yaratılışı nasıl izah edilir ve içtimai durumu nedir?

Kadının evrimi hakkında akılları kurcalayan yanlış ve kıt düşünceler öz biçimde çürütülüyor.
 
Dün de bugün de cinselliği açısından değerlendiri­len ve genelde bir sermaye gözü ile bakılan kadın, İslam'da üstün değerini bulmuştur.
 
İslam Dini cinsellik eylemine getirdiği şekil ve sı­nırlarla onu kanunlaştırarak insanların meşru daire içinde sınırları aşmamak şartıyla cinsi duygularını tatmin etmelerini buyuruyor.
 
Muhakkak ki cinsellik, insanın fıtratında vardır. Bunu inkar etmek yaratılış kanununu inkar etmek olur. Ancak bu duygu, insanda hayvani bir duygu­dan çok daha üstün bir gaye içerir. Bu gaye de meş­ru evlilik dairesi içinde insan neslinin devamının sağ­lanmasıdır.
 
İşte kitabımızda kadın ve erkeğin evlilik yaşamla­rında birbirlerine karşı olan görevlerine, cinsel ilişkile­ri ve sorunlarına bir bir değindik.
 
Bu konulara değinmemiz kuşkusuz sebepsiz değil­dir: Günümüzde cinsellik öylesine yozlaştırılmıştır ki hayvani dereceye indirilmiş ve ahlak duvarını yıka­rak alabildiğince hududu aşmıştır. Maddi menfaatler uğruna özellikle genç kesim, insani duygulardan sap­tırılmış ve beyinlerine sanki yaşam sadece cinsellikmiş gibi bir ideoloji hakim kılınmış. Cinselliği her şeyin üstesinde tutan günümüz insanı, neticede sapık arzuların esiri olabiliyor, homoseksüellik, sevicilikten tutun da en masum gibi görünen teşhir ve röntgenci­lik saplantılarına kapılıyor, tabii olarak da benlikleri­ni, kişiliklerini, en önemlisi ahiret saadetlerini yitiri­yorlar.
 
İslam Dini şaşmaz, ideal hükümleriyle cinselliğe kazandırdığı boyutla insanları sapık eğilimlerden uzak tutmakta, insan kutsallığını zedeleyecek, safiye­tini bozacak her türlü eylemden muhafaza etmekte­dir.
 
İslam, tüm hükümlerini arzu ve ihtiyaçlara göre koymuştur. Onun her hususta koyduğu hükümleri inceliktir, hikmet doludur. Bunlar da hep dünyevi ve uhrevi insanoğlunun mutluluğu içindir.
 
İşte biz, bu kitabı ayet, hadis, İslam müctehidleri ve müspet ilmin İslam'ı onaylayan hususlardaki gö­rüşlerine dayanarak, sırf kadın-erkek Müslüman kar­deşlerimizin faydalanması gayesiyle hazırladık.
 
Allah'ın rahmeti ve inayeti tüm Müslümanların üzerine olsun...
( Abdullah Aydın İslamda Evlilik ve Mahremiyetleri , Kapıda Nakit Öde, Bahar Yayınları, abdullah aydın kitapları, Yayın Yılı 2016, islamda evlilik ve cinsel hayat, islamda cinsel hayat, Abdullah aydın evlilik kitabı )
 
Münire Aydın
 
 
İçindekiler

Önsöz 
Giriş    
Birinci Bölüm

Kadının Yaratılışı        
Değişik Devirlerde Kadın         
İlkçağ'da Kadının Yeri  
Cahiliye Dönemi Arabistan'da Kadının Yeri       
Ortaçağ'da Kadının Yeri          
Çağımızda Kadının Yeri           
İslam'da Kadının Yeri   
İslam'ın Kadınlar İçin Tanıdığı Eğitim Kolaylıkları
İslam'da Kadının Siyasi Haklan
İslam'da Kadının Miras Hakkı  
İslam'da Kadının Şahitliği        

İkinci Bölüm
Evlenme          
Evlenmede İslam'ın Hükmü     
Evlenmede Tercih Hakkı         
Evlenme Neden Gereklidir?     
Evlenmenin Zaruri ve Men Olunduğu Durumlar
Yetişkin Kız ve Erkeklerin Evlendirilmeleri       
Çocukları Küçük Yaşta Evlendirmenin Sakıncaları

           
Üçüncü Bölüm

      
Evlenecek Olan Erkek ve Kadınların Birbirini Görmesi 
Yuvadaki Sevgi, Aşk   
Her İşi Besmele İle Yapmak    
 
Dördüncü Bölüm
          
Kız Görücülük      
Hz. Ali'nin Resulullah (s.a.v.)'den Kızı Hz. Fatma'yı İstemesi       
Kız İstemenin Adabı           
Söz Kesmek        
Nişan     
Nişan Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar     
Hz. Ali'nin Hz. Fatma İle Nişanlanması           
Çeyiz Hazırlamak
Hz. Fatma'nın Çeyizi          
Nikâh                   
  
Mehir (Ağırlık)      
Hz. Fatma'nın Mehri           
Düğün   
İlkçağ Toplumlarında Düğün             
Ortaçağ Avrupası'nda Düğün Âdetleri             
İslam'da Düğün                  

Kına Gecesi ve Eğlenti Yapmak       
Ümame'nin Kızına Öğüdü  
Esma'nın Kızına Öğüdü      
Resulullah'ın Kızı Fatıma'ya Olan Nasihati      
Gelin Getirmenin Adabı      
Evliliğin İlk Gecesi              
Damada Düşen Görevler   
Geline Düşen Görevler      
      

Kayınvalideye Düşen Görevler
 
              
Beşinci Bölüm

Kadın Kocasının Hizmetini Seve Seve Yapmalıdır
Kadın Kocasını Beğenmezlik Edemez            
 

Kadın Kocasının Cinsi Münasebet İsteğine Uymalıdır    
Kadın İsraftan Sakınmalıdır
Kadın Kocasından Kendini Boşamasını İstememelidir
Kadın Kocasının İzni Olmadan Nafile İbadet Edemez
Bir Olay 
Bir Erkek Üç Talak İle Boşadığı Karısıyla Evlenemez   

Kadın Kocasının Hoşlanmadığı Kimseyi Eve Sokamaz
Kadın Kocasının Yakınlarını Ziyarete Gitmelidir             
Kadın Misafirperver Olmalıdır           
Kadın Yabancı Erkeklere Bakmamalıdır         
Kadın Yabancı Erkeklerle Konuşabilir Mi?      
Kadın Mahremi Olmayan Birinin Yanından Soyunmamalıdır       
Kadın Evin İşlerini Yapmalıdır
 
              
Altıncı Bölüm
Erkeğin Ailedeki Görevleri 
Erkek Ailesinin Geçimini Sağlamalıdır            
Erkek Eşini Beğenmemezlik Edemez             
Erkek Eşine Karşı iyi Muamele Etmelidir        
Erkek Eşini Dövebilir mi?   
Erkek Çocuklarının Terbiyesinde ve Ev İşlerinde Eşine Yardımcı Olmalıdır             
Erkek Ailesinin İbadetleriyle İlgilenmeli, Onlara Dini İnançlarını Öğretmelidir            
Erkek Eşini Meşru Eğlence Yerlerine Götürmelidir       
Erkek İtaatkâr Ailesi İçin Dua Etmelidir           
Erkek Ailede Ne Fazla Baskı Yapmalı, Ne De Müsamahakâr Olmalıdır    
Erkek Yolculuktan Eve Dönüşte Baskın Yapmamalıdır
Erkek Eşi İçin Süslenmelidir
              
Yedinci Bölüm
Evlilikte Cinsel Yaşam       
Cinsel İlişkide Bulunmak Hakkı        
Cinsel Heyecanı Etkileyen Faktörler
Koku     
Erkeğin Koku Sürünmesi   
Kadının Koku Sürünmesi   
 
Kadın Âdet Halinde de Koku Sürünmelidir      
Vücut Temizliği    
Gözle Uyarılma   
Dokunma Duygusu            
Öpmek  
Ses        
Cinsel İlişkiden Önce Sevişmek       
Cinsi Münasebette Bulunmanın Sınırı              
Cinsi Münasebetin Şekli Nasıldır?    
Cinsi Münasebetten Sonra İdrar Yapmak veya Biraz Uyumak   
Münasebetten Sonra Yıkanmanın Sağladığı Yararlar    
Guslün Farzları    
Üzerine Gusletmeleri Farz Olanlara Haram Olan Şeyler Üzerine Gusletmeleri
Farz Olanlara Mekruh Olan Şeyler
Cinsi Münasebet Ne Zaman Yapılmalıdır?      
Fazla Cinsi Münasebette Bulunmanın Zararları             
Cinsi Münasebetten Gaye 
Evlilik Halleri Anlatılmamalı
              
Sekizinci Bölüm
Cinsel Sorunlar    
Kadında Cinsel Duygusuzluk            
Gebelik Sırasında Cinsel Birleşmeler              
Gebelik Sırasında Birleşmelerin Yararlı Yönleri             
Doğumdan Sonra Cinsel Birleşme   
Doğumdan Sonra Birleşme Ne Zaman Olmalıdır?        
Sigara ve İçki, Cinsel Sorunlar Doğurur Mu? 
Sigara   
İçki        
Rüyada Boşalmak (İhtilam)
              
Dokuzuncu Bölüm
Kadınlara Ait Haller ve Hastalıklar    
Kadınlara Ait Haller            
Hayız ne demektir?            
Nifas ne demektir?             
İstihaze ne demektir?                        
Hayız İle İlgili Meseleler      
Nifas (Lohusalık) Hali İle İlgili Meseleler          
İstihaze Haline Ait Meseleler             
 
Kadın Hastalıkları 
Yumurta ve Yumurta Kanalı İltihapları             
Rahim Kanseri     
Rahim Düşüklüğü ve Kayması                        
Kısırlık   
 
 
Onuncu Bölüm
Gebelik ve Önleme Metotlan            
Döllenme (Gebelik)            
Çocuk Aldırmak (Kürtaj) veya Düşürmek       
Çocuk Düşürmenin Metotları ve Tehlikeleri    
Çocuk Aldırmada (Kürtajda) Tehlikeler
              
Tehlike  
Tehlike: Rahme Açılan İç Ağzın Yırtılması      
Tehlike: Rahim Zarının Delinmesi     
Tehlike: Karın Zarı İltihabı   
Tehlike: Kan Zehirlenmesi 
Tehlike: Kan Kaybetmek   
Döllenmeye Engel Olmak  
Kadınların Aldıkları Tedbirler             
Temastan Sonraki Yıkanmalar (Lavajlar)       
Erkeklerin Aldıkları Tedbirler             
Azil Yapmak        
Tenasül Organına Kılıf (Prezervatif) Takmak 
Kadının Tohum Tutmadığı Günler
              
Onbirinci Bölüm
Birbirleri İle Evlenmeleri Yasak Olanlar           
Kendileriyle Ebedi Olarak Evlenmek
Haram Olan Kadınlar         
Nikahı Sıhriyet Sebebiyle Haram Olan Kadınlar            
Nesep ve Hısımlık Yoluyla Akraba Olanlar Arasında Evlenmenin Yasak Olmasının Nedenleri
Süt Akrabalığı Sebebiyle Haram Olan Kadınlar             
Süt Akrabalığı Evlenmeye Neden Engeldir?   
Ne Kadar Süt Emmekle Süt Akrabası Olunur?             
Süt Emmenin Hükmü Şüphe İle Tahakkuk Etmez
Çocuğu Emziren Kadının Kişiliği Neden Önemlidir?
Süt Emmek Sebebiyle Haram Olanlar Kimlerdir?
Geçici Nikah Kıyma (Muta Nikahı) Haramdır 
Bir Nikah Altında Bulundurulmaları Haram Olanlar
 
 
Başkasıyla Evli Bulunduklarından Evlenmeleri Haram Olanlar              
Cariye ve Köle ile Evlenmek            
Allah'a Şirk Koşanlarla Evlenmek Haramdır   
Müslüman Olmayan Kadınla Evlenmek         
Müslüman Olmayan Erkekle Evlenmek         
Bir Erkek Üç Talak İle Boşadığı Karısıyla Evlenemez
Lanetleşmek Nikahı Fesheder          
Evlatlık ile Evlenilir Mi?      
Zina Eden Kadınla Evlenmek Haramdır
              
Onikinci Bölüm
Birden Çok Evlenmek        
Birden Çok Evlenmek (Taaddüd-i Zevcat)     
Birden Fazla Evliliği Zaruri Kılan Sebepler      
İslam Dini, Taaddüd-i Zevcat'a Neden İzin Vermiştir?
Birden Fazla Evlenen Kimseye Düşen Görevler           
Hz. Muhammed'in Çok Evliliği         
Peygamberimiz (s.a.v.)'in Yaşadığı Bölgenin Sosyal ve Dini Durumu        
Peygamberimiz (s.a.v.) Çok Kadınla Niçin Evlenmiştir?              
Peygamberimizin Evlendiği Hanımları ve Onlarla Evlenme Sebepleri       
Cennette Çok Evlilik          
Cennet Nimetleri 
Kuran Ayetlerinde Cennet Kadınlarının Nitelikleri          
Hadislerde Cennet Kadınlarının Vasıfları         
Cennetlik Dünya Kadınları
Hurilerden Daha Üstün Olacaktır     
Cennet'te Kıskançlık Yoktur             
Cennet'te Cinsel Hayat      
Köle ve Cariyenin Cinsel Hayatı       
Kölelik ve Cariyeliğin Tarihi Gelişmesi            
Kölelik Ne Zaman Başladı?
İslami Açıdan Köle ve Cariyelerin Sosyal ve Cinsel Hayatları
 
Onüçüncü Bölüm
Karı-Koca Arasındaki Cinsel Yasaklar ve Kefaretleri
Âdet ve Lohusalık Halinde Cinsi Münasebette Bulunmak Haramdır       
Âdet ve Lohusalık Halinde Cinsel İlişkide Bulunmanın Kefareti 
Cinsel İlişki Ne Zaman Helal Olur?      
Âdet ve Lohusalık Hallerinde Sevişmek de Haram Mıdır?         
Âdet Döneminde Kadınların Sorumlulukları      
Âdet ve Lohusalık Halindeki Kadınlarla Cinsel İlişkide Bulunmayı Tıp da Yasaklıyor     
Kadına Arka Yoldan İlişkide Bulunmak Haramdır          
Acı Vererek (Sadizm) ve Acı Verdirerek (Mazohizm) Cinsel İlişkide Bulunmak Haramdır          
Kadının Cinsel Görevden Kaçınması Haramdır
Erkeğin Cinsel Görevden Kaçınması da Haram Mıdır? 
Oruçlu iken Cinsel İlişkide Bulunmak Haramdır
Oruçlu iken Cinsel Münasebette Bulunmanın Kefareti   
Fakirleri Doyurmak Suretiyle Kefaret Nasıl Ödenir?     
İtikaf ta iken Cinsi Temasta Bulunmak Haramdır          
İtikaf ın Cinsellikle İlgili Meseleleri
İhramda İken Cinsi Temasta Bulunmak Haramdır
İhramlı İçin Sevişmek ve Cinsel İlişkide Bulunmakla İlgili Meseleler     
Zıhar Yapmak Haramdır          
Zıharın Hükmü ve Cezası        
Zıharın Kefareti
 
Ondördüncü Bölüm
Cinsel Yasaklar, Sapıklıklar ve Cezaları
Zina    
Deyyusluk Haramdır
Tarihte Zinanın Cezası
İslam Ceza Hukukunda Zinanın Cezası
Zina İsnadında Bulunmanın Cezası      
Zinanın Yol Açtığı Hastalık      
Homoseksüellik - Livata (Erkek Erkeğe Cinsi Birleşme)           
Lutiliğe Sevkeden Sebepler     
İslam Ceza Hukukunda Lutiliğin Cezası
Lut Toplumu'nun Sonu
Lut Toplumu'nun Cezası          
İslam Ceza Hukukunda Hayvanla
Cinsel Münasebetin Cezası
Mastürbasyon (İstimna)     
İstimnanın Zararları
              
Onbeşinci Bölüm
Örtünme              
Kadının Kendisini Erkeğe, Erkeğin de Kadına Benzetmesi Haramdır         
Kadın Dar ve Bedenini Gösteren Şeffaf Elbiseler Giymemelidir                
Kadın Nasıl Örtünmelidir?  
Elbisenin Biçimi Nasıl Olmalıdır?      
Kadın Yabancı Erkeklere Bakmamalıdır         
Kadın Süs Eşyalarını Gizlemelidir     
Erkeklerde Örtünme Nasıl Olmalıdır?             
Erkekte Giyinme Adabı      
Övünmeye Vesile Olan Giyim          
 
Onaltıncı Bölüm
Boşanma ve Hükümleri     
Tarihte Boşanma 
İslam'da Boşanma (Talak) 
Boşanmayı Gerektiren Sebepler      
Boşanma Hakkı Neden Erkeğe Verilmiştir?   
Boşamanın Muteber Olup Olmadığı Durumlar
Boşamadan Evvel Yapılan Barışma Yollan     
Kadının Geçimsizliği           
Erkeğin Geçimsizliği
Araya Hakem Sokmak      
Sevgileri Sona Eren Erkek ve Kadın İyilikle Boşanmalıdır
Boşama Kaç Türlüdür?      
Sünni ve Bid'i Boşama       
Ahsen Talak (En Güzel Sünni Boşama)         
Hasen Talak (Güzel Sünni Boşama)
Bid'i Boşama       
Sarih ve Kinayeli Boşama  
Ric'i Boşama       
Ric'i Boşamanın Şartları     
Ric'i ile Bain Boşama Arasındaki Farklar        
Bain Boşama       
Beynunet Ne Demektir?           
İlâ Yapmak      
İlâ'nın Kefareti 
İlâ'nın Cezası  
İlâ İle İlgili Meseleler   
Hülle   
Anlaşmalı Hülle Haramdır        
Kadının Mehri Karşılığında Boşanması (Hul')   
Nikahı Kıyılan Ancak Cinsi Münasebette Bulunulmadan Boşanan Kadınların Durumu    
Kocanın Boşadığı Kadına Nafaka Vermesi       
İddet   
İddeti Gerektiren Sebepler       
İddetin Kaç Çeşidi Vardır?
           
Onyedinci Bölüm

Toplum Münasebetlerinde Yasaklar     
Yabancı Erkekle Kadının Yalnız Bir Arada Olması Haramdır    
Halvet Hangi Durumlarda Olur
Hangi Durumlarda Olmaz?       
Kadınlar Yabancı Erkeklere Bakabilir mi?        
Erkekler Yabancı Kadınlara Bakabilir mi?        
Yabancı Kadınla Erkeğin Tokalaşması Haramdır
Selam Vermenin Adabı
Kadın ve Erkeklerin İç İçe Yürümeleri
İbadet Etmeleri Haramdır         
Kadının Yalnız Seyahat Etmesinin Hükmü        
Kahkaha İle Gülmenin Hükmü  
Konuşmanın Adabı      
Kadın Kocasının Misafirlerine Hizmet Edebilir mi?
 


 
 
Bahar Yayınları Abdullah Aydın İslamda Evlilik ve Mahremiyetleri kitabını incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789754501995
MarkaAilem Yayınları
Stok DurumuVar
9789754501995
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.