İstanbul ve Anadolu Evliyaları, M.Necati Bursalı

Fiyat:
610,00 TL
İndirimli Fiyat (%42,6) :
350,00 TL
Kazancınız 260,00 TL
Havale / EFT:
339,50 TL
98,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap                     İstanbul ve Anadolu Evliyaları
Yazar                    Mustafa Necati Bursalı
Yayın Yönetmeni  İsmail Çelik
Yayınevi               Muallim Neşriyat
Kağıt - Cilt            Sarı Şamua,  Ciltli, 2 Cilt birarada
Sayfa - Ebat         1.024 sayfa, 17x24
 
 
muallim neşriyat? istanbul ve anadolu evliyaları kitabını incelemektesiniz.
Mustafa Necati Bursalı İstanbul ve Anadolu Evliyaları kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
  
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 

İstanbul ve Anadolu Evliyaları Mustafa Necati Bursalı
 
 
      ÖNSÖZ
 
 
Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. (Ona Hamd olsun ki. Kadri yüce Kur'ânın bereketiyle ve âlemlere Rahmet alarak gönderdiği Resulü ile bizi hidâyete erdirdi, gönüllerimizi nice irfan nuruyla doldurdu, akılla bezedi, îmanla süsledi.)
 
Rahmet ve selâmet, Peygamberimiz Hazret-i Muhammed'e, onun Ehl-i Beytine ve bütün ashabı üzerine olsun...
 
Bu eser, Ay meşalesinin aydınlattığı cihan köşkünde sultanlık makamına eren Velîlerden bir demettir... Nice zühre gibi parlak Velîlerin hayatından pırıltı­lar sunmaktadır... O Velîler ki, onların eli cennetten gül toplayan bir el; O velîler ki, onlar en nadide çiçekten daha güzel... O Velîler ki, zamanın ve mekânın in­cileri, Allah ve kemâl yolunun en büyük ve eşsiz kahramanı... O Velîler ki, Kâh Kabe mumu gibi yanar, kâh yaralı Keklikler gibi çırpınır, kâh gözyaşı ırmağını dünyanın çorak topraklarına döküp gam Yakubu gibi inler... O Velîler ki, Hızır'ın kutlu çeşmesi gibi ölü gönüllere hayat bahşeder, dünyanın kara derelerini irfan incileriyle doldurur, iman dudaklarına muhabbet balı değdirerek insanı Rab-bına erdirir...
 
O Velîler ki, onların ufkuna ne şiir, ne sanat, ne fikir, ne tılsım, ne ilim, ne fen ula­şabilir... Akıl dişi bu lokmaya katiyyen işlemez. Ten gözü, bu ufkun ötesini göremez... Ruh lâzım... Tamamiyle ruh iklimlerine ve ruhanîler âlemine dalmak gerek...
Kendini aşmanın, fânilikten sıçramanın, gerçek insanı bulmanın, büyük oluşa ermenin tek kapısı ve tek çâresi onların eteğine tutunmaktır... îman, ahlâk, güzellik, iyilik, doğruluk, zevk, safâ, haya, edep, iş, dâva, gaye. kaide... Topyekûn ne arayıp da bulamamışsak hepsi ve her şartiyle onların âleminde mevcut... M.Necati Bursalı istanbul ve Anadolu Evliyaları
 
Hüsranlarının hakikatini görmek isteyenler bir kerre baksın yeter... Fakat in­sana göz gerek, kafa gözü, akıl gözü değil; can gözü lâzım...
 
Bir damlasında denizlerin gizlendiği o büyük Peygamberin ruhâniyet seması, Velîlerin gönül toprağına inciler yağdırıp durmadadır.. Hazret-i Mevlânâ, o coşkun âşık ne güzel söyler:
 
Akl kurban kün be pîşi Mustafa
"Hasbiyallah" gü ki Allahümme kefâ
Ehli dîn ra bâzdan ez eldi kîn
Hemnişini Hak bicû ba o nişin
 
 
Aklı, Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nm önüne kurban et!
 
"Hasbiyallah" de ki; Allahım yeter.
Ehli dîni, ehli kinden ayn bil:
Hak'la oturanı ara; onunla otur!...
 
 
İşte bu eser, Hak'la oturanların, Hak'la beraber olanların, Hak aşkiyle yananla­rın destanıdır...
 
 
Eserimiz altı bölümden ibarettir:
Birinci Bölüm: Dünyadaki Büyük Evliyalar
İkinci Bölüm: Anadolu ve İstanbul Evliyaları
Üçüncü Bölüm: Cumhuriyet Devri İslâm Büyükleri
Dördüncü Bölüm: İstanbul'daki Sahabe Kabirleri
Beşinci Bölüm: İstanbul ve Anadolu Evliyaları
Altıncı Bölüm: Türkistan - Horasan Hindistan ve Dünya'daki Sultan Velîler
 
Gönlünde bir nebze îman çırpınışı olan niçin yaratıldığını düşünür, hüsran tar­lasına kamış dikmeye kalkışmaz... İşte bütün hüsranımızı görebilmek için Velîler âleminde gezinmeyi diledik... Ve istedik ki, bu denizden sizler de birer inci elde edin... Kim, ruhuyla Arş'a uçmak isterse Velîlerin eteğine tütünsün...
 
Söz zincirine şu mısralarla kilit vuralım:
 
Cıva gibi titreyen bir gönül iste Hak'tan, Yoksa aşkın dumam hiç çıkmaz bu ocaktan!.. ( İstanbul ve Anadolu evliyaları kitap , karaca yayınları evliyalar, İstanbul Anadolu evliyaları kitabı , evliya hayatları al oku , Mustafa Necati Bursalı İstanbul Anadolu Evliyaları, m.necati bursalı kitapları, muallim neşriyat )
 
 
MUSTAFA NECATİ BURSALI
Yeniköy - İstanbul  15/12/1982
  
 
     BİR DİLİM SOHBET
 
  
Allah'ın yüce lûtfu bize erişti de bu eser tamam oldu. Bundaki bütün güzellik­ler, renkler, şekiller, desenler Hak dostlarının. Kusurlar, noksanlıklar, hatalar benim.. Canı heveslerden arınmış, Hak kapısını tutmuş, gönül sahrası ma'rifet nuru ile dol­muş ve hünerler elde etmiş Velîlerin cihanında gezinmek ne hoş. 0 velîler ki, kâh ak çiçekli gül dalı gibi titrerler, kâh Kabe mumu gibi Hak aşkiyle yanarlar, kâh göz­yaşı incilerini eteklerine dökerler. Onlann öpülesi elleri, kâh cennetten gül toplar, kâh yüce Arş'a uzanır, kâh bir yetimin perişan saçlarını okşar.. Karınca nasıl arslan-lığa lâyık değilse, can gözü uykuda olanlar da onlara lâyık değildir..
 
Onların gönül toprağına aşk-ı İlâhînin kokusu sinmiştir. Onlar, Cenâb-ı Muham­med (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem)'in dalında birer goncadır. Bir düşününüz ki, Bistam'ın kemalli insanı (Beyazîd'i Bistami) Nebiler Nebisini taklidde tek insandı. Peygamber-i Âlişanın ne şekilde kavun kestiğini bilmediği için, ömründe kavun kesmemiştir.
 
Arkadaş!. Sen bütün hâl ve hareketlerinde Rahmet Peygambere uymadıkça, Allah'ın rızasını umma!. Cenâb-ı Hakkın sevgisine ve rızâsına yol, Peygamberler Pey­gamberine tâbi olmaktır.
 
Bir lâhza dünyadan yüz çevir, git bir müddet gönül Hıra'sında otur. Bir Velînin himmet kuşuna yuva kur. Tâ ki Kabe'nin Rabbi seni taltif etsin. Senin kırık kana­dına kuvvet bahşeylesin.
 
Ey insan!. Neyler gibi nefsinin nevasına uyma!. Vaktin Hızır'ı senin kapının önünde çadır kurdu, fakat bundan haberin yok. Dünyanın gamı senin gözünü kör etmiş. Nice gözler vardır ki açık görürsün, fakat onun gönlü uykudadır. Nice gözler de görürsün ki kapalıdır. Fakat gönlü uyanıktır.. Gönlün uyandı mı güzelce uyu, ar­tık uykunun sana zararı olmaz!.
 
Ey arslanlar yaratan Allah!. Bize gönül uyanıklığı ver. Bizi göz açıp kapayıncaya kadar nefsin eline bırakma!.
Benim bu sitem taşlarına sabırla göğüs geren dostlar, sizden dualar bekliyo­rum. Elbet bir gün ömür güneşim Ölüm kuyusuna akacak, o zaman da Fatihaları­nıza muhtacım. Bundan sonra hayat ağacım nice meyveler verir bilemem. Bildiğim o ki, işte bu eseri hayatımın en tatlı meyvesi sayıyorum. İman semânız. Kur an gü­neşiniz, Cennetler son durağınız olsun..  İstanbul ve Anadolu Evliyaları Mustafa Necati Bursalı
  
 
Mustafa Necati BURSALI

 
 İstanbul ve Anadolu Evliyaları Kitabının İçeriği 
 

Birinci Bölüm
DÜNYADAKİ BÜYÜK EVLİYALAR
 
Hasan Basri Hazretleri      
Arifler Sultanı Bayezid-i Bestami
Velîler Başbuğu Nakşibend Muhammed Bahaüddin Hazrederi
Zünnun Mısri          
Seyyid Abdülkadir Geylanî          
İbrahim bin Edhem
Seyyid Ahmed Rufai         
Süfyan-ı Sevri         
Muhiddin-i Arabî    
Cüneyd-i Bağdadi  
Şeyh İmam-i Şibli  
Şeyh Maruf Kerhi   
Abdullah bin Zeyd 
Bişr-i Hafi     
Şeyh Hatem-i Esam          
Şeyh Habib-i Acem           
Davud Taî Hazrederi         
Hace Alaeddin Artar
Seyyid Ahmed Bedevi      
Imam-ı Rabbani     
Mevlana Halid-i Bağdadî  
 
İkinci Bölüm
ANADOLU VE İSTANBUL EVLİYALARI
Hazret-i Halid bin Zeyd (Eyyüb Sultan)
Aşk Denizinin İncisi Hazret-i Mevlana Celaleddin-i Rumî   
Emir Sultan 
Şeyh Ebül Hasanül - Harkanî     
 
Hacı Bayram-ı Velî 
Aksemseddin          
Şeyh Yahya Efendi           
Sümbül Efendi       
Merkez Efendi        
Kutbu 1-Ârif în Seyyid Kutbul Arifin Aziz Mahmud Hüdayî  
Şeyh Vefa    
Laleli Baba  
Sine - Çak Yusuf Baba     
Şeyh Gaüb  
 
Üçüncü Bölüm
CUMHURİYET DEVRİ İSLÂM BÜYÜKLERİ
İskilipli Atıf Hoca     
Bediüzzaman         
Süleyman Efendi   
Abdülhakim Arvasî
Mehmed Zahid Kotku       
Sami Efendi Hazretleri     
Ali Haydar Efendi   
Muzaffer Özak        
 
 
Dördüncü Bölüm
İSTANBUL'DAKİ SAHABE KABİRLERİ
İstanbul'daki Sahabe Kabirleri    
Ebû Zer Hazretleri  
Ebû Derdâ   
Ebû Said el-Hudri  
Câbir bin Abdullah el-Ensâri       
Câbir bin Semure  
Kâ'b Hazrederi        
Ebû Şeybetu 1-Hudrî        
Hamidullah el-Ensâri        
Abdullah İbni Hişâm         
Hafir  
Cafer el-Ensâri       
Edhem         
Şu'be
 
Muhammed el-Ensâri        
Abdullah el-Ensâri  
Abdüssâdık bin Amir        
Abdullah el-Ensâri  
Dâye Hatun  
Amr bin Âs   
Süfyan bin Üyeyne 
Vehb bin Huşeyre   
Abdurrahmân-ı Şâmî
Hazreti Hüseyin'in Kızı Hazreti FarımaHazreti Hüseyin'in Kızı Hazreti Sükeyne        
 
 
Beşinci Bölüm
 
İSTANBUL VE ANADOLU EVLİYALARI
 
Hazret-i Ca'fer-i Sâdık       
SomuncuBaba        
Derya Ali Baba       
Ömer Sükeyni Dede
Yunus Emre           
Şaban Veli   
Şeyh Salâhaddin Zerkübî   
Abdullah Şeyh-i      
Geyikli Baba 
Şems-i Tebrizi        
Çelebi Hüsameddin 
Mehmed Muhyiddin (Üftâde)       
Şeyh Sadreddin Konevî    
Molla Fenâri 
Seyyid Burhâneddin Muhakkik Tirmizî     
Şeyh Edebâli
Kemal Ahmed Dede
İbrahim Hakkı Erzurumlu    
Eşrefoğlu Rûmî      
Hasan Hüsameddin Uşşaki
Hacı Bektaş-ı Velî   
Abdürrahim bin Emir Merzifoni    
Sultan Behâeddin Veled    
Ulu Arif Çelebi       
Ahmed Şemseddin Marmaravî (Yiğitbaşı Velî)   
 
Ali Semerkandî       
Süleyman Çelebi    
Cemaleddin Mahmud Hulvî
Hâşimî Emir Osman
Çelebi Halîfe
Abdülehad Nuri      
Ebü Sa'îd bin Sunullah     
Salih Efendi 
Seyyid Seyfullah Kasım    
Ramazan Mahfî      
Şeyh Himmet Efendi         
Muhyiddîn-i İskilîbî  
Şeyh Beşir Ağa      
Ganem Dede
İbrahim (bin Sarraf) 
İsmail Rusühî Dede 
Akbıyık Sultan        
Habib ömeri Karamanı      
Kuşadalı İbrahim Halveti   
Mesnevihan Rıza Efendi    
Emir Ahmed-i Buhârî         
Seyyid M. Şefik Arvâsİ     
Lâdikli Ahmed Ağa  
 
Altıncı Bölüm
 
TÜRKİSTAN - HORASAN HİNDİSTAN VE DÜNYA'DAKİ SULTAN VELÎLER
 
Şakik Belhi   
Yusuf-i HemedânL  
Abdülhâlık Gücdüvâni       
Evliya-yı Kebir       
Süleyman Hakim Ata         
Ebu l-Hasen Şâzelî 
Mevlana Sadeddin Kaşgari
Ebû Hafs Haddâd            
Selh bin Abdullah Tüsterî  
Feridüddîn-i Attar   
Mâlik bin Dinar       
Ebu Bekir Varrak    
Fudayl bin İyad      
 
Ahmed Yesevi        
İnci Sultan Râbiatü'l-Adeviyye    
Hallâc-ı Mansur      
Sırrı Sakatı   
Ebu Müslim Havlânî         
Mevlana Yakup Cerhi       
Müslim bin Yesâr   
Ahmed bin Hadraveyh     
Ahmed bin Harb     
Behlül Dana Hazretleri     
Said bin Cübeyr     
Yahya bin Muâz     
Beka bin Batû         
Osman bin Merzuk el-Kureşi      
Rislan ed-Dımeşki 
Musa bin Mâhin el-Mardinî ez-Zûli
Ebû Ali FârmedL    
Mevlânâ Abdurrahman Cami     
Mu'inüddin-i Çeştî 
Ebû Ali Dekkak       
Ebû Osman Mağribi          
Abdullah bin Abdülazîz el-Yuneynî.
Bir Dilim Sohbet      
 

 
Muallim Yayınları Mustafa Necati Bursalı İstanbul ve Anadolu Evliyaları kitabını incele diniz. 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786056196331
MarkaMuallim Neşriyat
Stok DurumuVar
9786056196331
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.