Kenzül İrfan 1001 Hadisi Şerif Tercüme ve İzahı ÇELİK

Fiyat:
140,00 TL
İndirimli Fiyat (%40,7) :
83,00 TL
Kazancınız 57,00 TL
Aynı Gün Kargo

Kitap           1001 Hadis-i Şerif Tercüme ve İzahı, Kenzül İrfan

Yazar          Muhammed Es’ad Erbili
Yayınevi      Çelik Yayınları
Kağıt Cilt     2.Hamur , Karton kapak cilt
Sayfa Ebat   288 Sayfa, 13.5x21 cm.Kenzül İrfan, 1001 Hadisi Şerif Tercüme ve İzahı kitabı nı incelemektesiniz.   
Çelik Yayınları Kenzul İrfan 1001 Hadis-i Şerif kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2KENZÜL İRFAN adlı bu eser, çoğunluğu ahlak ve ibadet ile ilgili 138 konuda 1001 hadis ve tercümesini ihtiva etmektedir.
Muhammed Es'ad Erbili, ana dili Türkçe olmakla beraber aynı kuvvetle Arapça, Farsça ve Kürtçe de bilirdi.
Divanı ve diğer eserleri buna delildir.
O'nun Türkçeyi kullanmaktaki liyakati ve şiirlerindeki başarısını Necip Fazıl şöyle ifade etmektedir
"Esad Efendinin Kenzül İrfan isimli kitabında asli metne ve Osmanlıca' ya büyük bir sadakat ve hakimiyet müşahede ettiğimizi belirtmek borcundayız..."
"Şiirlerine gelince bunlar, Şeyh Es'ad Efendi' nin bir hassasiyet ve şiir kabiliyyetine malik bulunduklarına işarettir..."


Muhammed Es'ad Erbili (k.s.)  (1847 -1931)

Musul'un Erbil kasabasında doğdu. Asıl adı Muhammed Es'ad olup Es'ad Efendi diye de tanınır. Dedesi, Hâlidiyye'nin kurucusu Hâlid el Bağdâdî'nin Erbil'de inşa ettirdiği tek­keye şeyh olarak tayin ettiği halifesi Hidayetullah Efendi, babası daha sonra aynı tekkede şeyhlik görevinde bulu­nan Muhammed Said Efendi'dir. Medrese tahsilini doğduğu bölgede tamamlayan Es'ad Efendi yirmi üç yaşında Hâlidî şeyhi Tâhâ el-Harîrî'ye intisap etti. Beş yıl sonra sülûkünü tamamlayarak hilâfet aldı (1875). Aynı yıl hac farizasını ye­rine getirdi. Dönüşünde şeyhinin vefat ettiğini öğrenince İstanbul'a gitmeye karar verdi. İstanbul'da Cağaloğlu'nda Beşir Ağa Dergâhı'nda bir süre misafir olarak kaldı. Daha sonra Çarşıkapı'daki Molla Pîrî Camii'nin müezzin odasına yerleşti. Fâtih Camii'nde Hâfiz divanını okuttu. Bu sırada Be­yazıt Camii imaretinin meydanı gören bir odasına taşındı. II. Abdülhamid'in damadı Hâlid Paşa kendisini saraya da­vet ederek sohbetlerinden istifade etti. 1883 yılında Kelâmî Dergâhı'nın şeyhliğine tayin edildi. Bu dergâhta Kâdirî ve Hâlidî âdâb ve erkânı üzere irşad faaliyetinde bulundu. Bir 
süre Fatih Halıcılar'daki Feyzullah Efendi Dergâhı'na da de­vam etti.• tercüme ve izahı
 
Es'ad Efendi, Kelâmî Dergâhı'ndaki görevinin yanı sıra zaman zaman Selimiye Dergâhı'na da giderek irşad faaliyetini tekkelerin kapatıldığı 1925 yılına kadar sürdürdü. Tekkeler kapatıldıktan sonra Erenköy Kazaskerdeki evinde inzivaya çekildi. Menemen olayı ile (Aralık 1930) ilgisi olduğu iddia edilerek oğlu Mehmed Ali Efendi ile birlikte Menemen'e gö­türülüp idam talebiyle yargılandı. Hakkında verilen idam ce­zası yaşlılığı sebebiyle müebbet hapse çevrildi. Oğlu Mehmed Ali Efendi ise idam edildi. Esad Efendi Menemen'de askerî hastahanede tedavi görürken 3 - 4 Mart 1931 gecesi vefat etti. Onun zehirletilerek öldürüldüğü şeklinde bir kanaat de vardır. Cenazesi ailesine verilmeyerek resmî makamlar tarafından Menemen'de defnedildi. Mezarının bulunduğu arsa üzerinde 1962 - 1963 yıllarında bir cami yaptırıldı. Mahkeme zabıtları açıklanmadığından Esad Efendi ile oğlu hakkında verilen idam cezasının hangi delillere dayandı­rıldığı, olayla ilgilerinin olup olmadığı anlaşılamamıştır.

İstanbul, Anadolu ve Balkanlar'da binlerce mensubu bulunan ve çok sayıda kişiye hilâfet veren Esad Efendi'nin silsilesi en yaygın olarak halifelerinden Mahmut Sami Ramazanoğlu (ö. 1984) tarafından sürdürülmüştür.

       Eserleri:
  1. Kenzül irfan (İstanbul 1317,1327). İbadet ve ahlâka dair 1001 hadisin metin, tercüme ve şerhinden iba­rettir. Eser daha sonra hadislerin kaynakları da gös­terilerek yeniden yayımlanmıştır (İstanbul 1989).
  1. Mektûbât (İstanbul 1338,1343). Erbil'de sürgünde iken dostlarına ve müntesiplerine gönderdiği mek­tupları ihtiva eden eserin ilk basımında 147, ikinci basımında 154 mektup yer almaktadır. Eserin Ha­san Kâmil Yılmaz ve İrfan Gündüz tarafından yapı­lan baskısına (İstanbul 1983) iki mektup daha ilâve edilmiştir.
  1. Risâle-i Es'adîyye (İstanbul 1343). Tasavvuf ve ta­rikatın mahiyetini ve seyrü sülük âdâbını anlatan otuz sayfalık bir risâledir. Müellif müridlerinin ar­zusu üzerine risâlenin sonuna kendi hal tercüme­sini de eklemiştir. Eser Latin harfleriyle de basılmış­tır (İstanbul 1986).
  1. Tevhid Risâlesi Tercümesi. Evhadüddîn-i Balyânî'ye

Diğer Özellikler
Stok Kodu9789758596034
MarkaÇelik Yayınevi
Stok DurumuVar
9789758596034
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.