Kuranı Kerim Kelime Meali, 2 Cilt, 2.EL

Fiyat:
140,00 TL
İndirimli Fiyat (%50) :
70,00 TL
Kazancınız 70,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


Kitap             Kuranı Kerim ve Kelime Meali, 2. EL
Yazar            Medine Balcı
Yayınevi        Ebrar Yayınları
Kağıt  Cilt      Sarı Şamua ,  Ciltli, 2 cilt
Sayfa Ebat    1.232 Sayfa - 17x24
Yayın Yılı       2008

 
Temiz, yıpranmamış, sıfır derecesinde.
Not: Sadece bu ÇOK ÇOK UCUZ KELEPİR kategorisindeki kitaplar 2. El kitaptır. Diğer bölümlerdeki kitaplar sıfır ve yeni ürünlerdir.


Ebrar yayınları, Medine Balcı tarafından hazırlanan Kuranı Kerim ve Kelime Meali adlı kitabı incelemektesiniz.
Kuranı Kerim Kelime Meali kitabı hakkında yorumları okuyup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2

 
TAKDİM

"Ve kasem olsun ki, biz Kur an ı düşünülmek için kolaylaştırdık, fakat düşünen var mı?" (Kamer Suresi, Ayet; 15, 22, 32)
Kur'ân'ın nazil olduğu Peygamber alemlerin fahridir.
Kur'ân'ın nazil olduğu ay ayların, gece gecelerin sultanıdır.
Kur'ân'ın nazil olduğu ümmet seçkin ümmettir.
Berât gecesi; Kur'ân'ın Levhi Mahfuz'dan birinci kat semaya indirildiği, Kur'ân fecrinin söktüğü, rahmetli, bereketli ve beraatlı bir gecedir. "Bin ay­dan (83 yıl dört ay) daha hayırlı" Kadir Gecesi Kur'ân şafağının attığı, Kur'-ân'a hicret edildiği, Kur'ân'ın gölgesine sığınıldığı gecedir.
İsa'nın (a.s.) kavmine bayram olarak gökten sofra indi.
Musa'nın (a.s.) asasının sihirbazların yılanlarını yuttuğu gün kavmine bay­ram oldu.
İbrahim (a.s.) bir bayram günü putları kırdı.

Son Peygamber, Resûlü Kibriya'nın ümmetine Kur'ân ayı Ramazan ik­ram oldu ve Ramazan bayram oldu.
Kur'ân'da, Kur'ân rızık olarak anılıp "Siz rızkınıza karşı (Kur'ân'dan is­tifade edeceğiniz yerde), şükrünüzü onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsu­nuz?" (Vakıa/82) diye sorulmaktadır. Hayır yalanlamıyoruz, Kur'ân bize verilmiş en büyük rızıktır.

Müminler, Kur'ân çağıltılarında gönüllerini, akıllarını, ruhlarını yuvar­lar. "Onlara Kur'ân okunduğunda imanlan artar." Kur'ân'la unsiyet kurar, Kur'ân'la dost olurlar. Kur'ân'ın harfleri, Kur'ân'ın lafzı, Kur'ân'ın sadası gönülleri titretir, hükümleri hayatı donatır. Kur'ân'ın rüzgârında yıkanmamış bir hayat, Müminlik ve Müslümanlıktan uzaktadır.

Peygamber müjdesi gibi gelen: "Son zamanda bir kavim gelecek ki, kur'­ân'ı süt içer gibi okuyacak" hadisi, manasının düşünülmeyip kendisiyle amel edilmediğine dair olduğu; "Nice Kur'ân okuyucuları vardır ki, Kur'ân onlara lanet eder" hadisiyle anlaşılmaktadır. Kur'ân'ın mahrecine, tecvidine gösteri­len titizlik, ahkâmına ve anlaşılmasına gösterilmezse lanetlenmiş oluruz. Kur'-ân'Kdaha biriyi idrak etmeliyiz, dertlerimizin devası bundadır.

Bu mealin yayın hazırlığı sürüp, konuşulduğu geçen Ramazan'da (Nisan 91) meal hatmi dinleyen orta yaş bir hanımın Yusuf'un kıssasına hayret edip Zeliha'nın aşkının tüm ayrıntılarıyla anlatmasına karşılık "Kur'ân onu da mı anlatıyor?" diyor ve ekliyor: "Ben Kur'ân'ı ölülere okunur biliyordum, oysa Kur'ân'da herşey var. Ben bundan sonra Kur'ân'ın manasını okumadan bı­rakmam." Bir başkası ise;"Biz her sözü hocalardan bilirdik. Oysa herşey Kur'­ân'da varmış" diyordu. Kur'ân'ın Anlaşılması uğrunda sarfedilen çabanın bir ürünü olarak, son yıllarda Türkçe bir çok meal neşredilmiştir. Bu gayretin bir ürünü olan bu meal teknik olarak diğerlerinden ayrılmaktadır. Bilebildiğimiz-ce örneği olmayan bu çalışmanın neşri için önce epeyce tereddüt geçirildi. Ya­kın bir çevre için hazırlığına girişilen bu çalışmanın, İlahiyat Fakültesi, Kur'ân Kursu ve İmam-Hatip talebelerinin Kur'ân'ı onlaması ve Arapça'yı kavrama­sında büyükbir katkı sağlayacağı kabul edilerek, tereddütler süratle gayrete dö­nüştü. Mâli problemler hesaplanırken hiç hesapta olmayan teknik problemlerle karşılaşıldı. Dizgi başlı başına bir problem oluşturdu. Birinci cildin dizilişi iki ayı aşkın bir zamanı alırken, ikinci cildin dizgisi için teknik arayışlar sürüyor­du. Dizginin teknik zorlukları maliyeti de birkaç misli artırıyordu. Bu iki cilt­lik mealin dizgisinin maliyeti; roman boyu 250 sayfalık 20 kitaba, bu ebatta ciltli sekiz on kitaba tekabül ettiğini belirtmekte herhalde fayda vardır.
 
Eksiklik ve kusur insan için kaçınılmaz bir vasıftır. Bunun bilincinde ola­rak elden geldiğince hataları asgariye indirmeye gayret ettik. Kur'ân'ın anla­şılmasına ve Kur'ân'ı öğrenme yolunda ilim tahsil edenlere bir katkı olsun diye girişilen bu zor çalışma için öncelikle sizlerden dua bekliyoruz. Hatalarımız varsa (ki vardır) uyarmanızı diliyoruz. Burada tecrübelerimize dayanarakbazı uyarılara da dikkat çekmek istiyoruz. Uyarılar iyi niyetle ve ölçülü olursa ya­rarı olur. Pireyi deve, deveyi pire yapan cinsten uyanlar; iyi niyetli, meşakkat­li, külfetli bu tür hasbi çalışmaların önüne set çeker. Hele hele Arapça eğitimin güdük olduğu ülkemizde, öğrencinin kavrayışına yardımcı olacak çalışmala­rın bazı kimseleri kaygıya ve hasede (benden başka herkesin yaptığı yanlış) dü­şürüp karalayıcı bir tavrı, ilmin gereği sanıp, uyarı ve eleştiri olarak kabul etmek mümkün değildir. Genelde çok rastlanılan bir durum olduğu için, istemiyerek de olsa zikretmek zorunda kaldık.

Bu mealin ön hazırlığı, yanı 30 ayrı defterden yayına hazır hale getirilme­si altı aylık bir zaman almış ve birçok talebenin emeği geçmiştir. Birçok talebe de abone olup bu mealin çıkmasına mali destek sağladılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür etmeyi bir borç biliriz.
Kur'ân'daki bir satırın burada üç satırlık yer tutması bu mealin iki cilt olmasını zorunlu kıldı.
Türkçe meallerin bir satırdan fazla bir yer tutması, Kur'ân sayfalarının kaymasına ve cüzlerin birbirine karışmasına sebep olmuştur. Cüz işaretini cü­zün başladığı yere koyarak, bu durumun doğuracağı mahzuru bir ölçüde gi­dermeye çalıştık.
Bu mealin sonuna eklenen lügat başlıbaşına bir çalışmadır. Bu kelime me­aline ihtiyacı olmayacak derecede Arapçasını ilerletmiş kimseler sayfa sayfa yapılan bu lügatten istifade edeceği gibi Arapçaya aşinalığı olmayan kimseler için de bir başlangıç olabilir.

Cilt kapağındaki uyarı, açıklama önsöz ve lugatçedeki açıklamaları ye­terli bulup, burada ayrıca tekrar etmeye gerek görmedik.
Bu iki ciltlik meali sunmaktan şeref duyar, Kur'ân'ın anlaşılması yolunda bu çalışmanın da bir adım olmasını niyaz ederiz.

EBRAR YAYINLARI
Adına İbrahim BALCI

       ÖNSÖZ

"... Fakat bu topluluğa ne oluyor ki, Kur'anı anlamaya yanaşmıyorlar."
(Nisa/78)
Kur'ân; emir ayetleriyle vazifelerimizi, nehiy ayetleriyle yasaklandıkları­mızı, kıssalarla geçmişe ibretle bakmamızı, hükümlerle hayatımızın tanzimi­ni, dualarla neleri isteyip nelerden sakınacağımızı bize öğretmektedir.

Kur'ân bize kendimizi, yaratanımızı, yeri, göğü, dünyayı ve ukbayı öğ­retmektedir. Fizikî ve ruhî varlığımızı, tabiatımızı, huyumuzu, davranışları­mızı, olaylar karşısında alacağımız tavrı Kur'ân bize öğretir. İnsanı kamilin tarifini, hamd ve şükrün mahiyetini, ibadetlerin gaye ve şekillerini, ahlâkın en yücesini, inancın doğrusunu, ölüm ve ötesini, dünyanın başına gelecekleri, ol­muş ve olacakları Kur'ân bize öğretir. Akletmeyi, fikretmeyi, zikretmeyi, dü­şünmeyi, kendimize, canlı ve cansız tüm kainata ibretle bakmayı, yaratanın sanatını, sanatlılığı, küllî sanattan cüz'î sanatlar çıkarmayı öğreten Kur'andır. Nitekim Peygamberin ahlâkından Hz. Aişe validemize sorulduğunda O: "Siz hiç Kur'ân okumadınız mı" buyurarak, örnek inşam, sevgili peygamberimizi ve onun yolundan gidecek Müslümanı tarif edip, anlaşılmadan gerçek Mümin olunamayacağını beyan etmektedir.

İşte meal, Kur'ân ummanına açılan bir penceredir.
Esasen meal ve tefsir, Kur'ân'ı öğrenme ilminin en sonu ve en yücesidir. Medreselerde Kur'ân tahsili için; Sarf, Nahiv, Akaid, Fıkıh, Kelam, Mantık, Edebiyat, Belağat, İlmi Vaz'ı, Usulü Fıkıh, Usulü Hadis, en son olarak da Meal ve Tefsir okunurdu. Bu yoldaki eğitim için millet ve devlet seferber olmuştu. Fertlerin çoğu bu yolda canla başla çalışıyor:

İlahi sen okuyandan razı ol
Okuyanı koruyandan razı ol
İlahi sen ders verenden razı ol

Mektebe bir post serenden razı ol diye memnuniyetlerini izhar edip dua ve teşvikte bulunuyordu. Şehirler, kasa­balar, köyler ve mahalleler bu dualardan nasipleniyordu. Ve talebe en sonda Meal ve Tefsiri okuyordu. Sonra gün oldu Kur'ân'ın lafzı bile okunamaz ol­du. Elde bir meal kaldı; "Kur'ân'a mana verilemez, Allah kelamıdır, anlaşılmaz" denerek, bir asır, iki asır, hatta üç asır Kur'ân metrük bırakıldı. Bu durum Furkan Suresinin otuzuncu ayetinde: "Peygamber de: Ya Rabbi, kavmim, bu Kur'ân'ı terk edilmiş bıraktılar (buna iltifat etmediler, insanları da buna gelmekten alıkoydular) der."

"Sadece meal okunmaz", diyebilmek için okunacak diğer şeylere yol aç­mak, imkân ve fırsat hazırlamak gerekir. Papaz Okulu açmayı ihmal etme­yenler, Kur'ân Okulu açsınlar. Allah'ın kelamı Allah'ın kullanndan esirgenmesin, engellenmesin, hiç değilse gölge edilmesin. Kur'ân'ı ölülere oku­nan bir kitap diye bildiren ölü kalpliler, kör ve sağırlıklarını halka empoze et­mesinler.

Kur'ân-ı Kerim'in harfiyyen tercümesini yapmak mümkün olmadığı için­dir ki, Türkçe'de tercüme yerine meal ifadesi kullanılmıştır. Meal ve benzeri çalışmalar Kur'ân yerine geçmediği için okuyanın hüküm çıkarmasına deği! bilgilenmesine yardımcı olurlar. İmam bütün insanlar Kur'ân'ın mealini öğ­renmekten ürperirken, meali kendi görüşüne göre tefsir edip meal bilmeyen


Müslümanın zihnini çelmek isteyenlere karşı çare yine Müminlerin meal oku-masıdır. Namazın miraç olabilmesi için gerekli şartlardan birisi de Tefehhüm'-dur. Yanı düşünüp, okuduğunun manasındaki incelikleri anlamaktır, bu da mealsız olmaz. Namazın gerçek namaz olması için bir Müslümanın asgari ola­rak zammı surelerin mealini bilmesi gerekir. Kur'ân, her seviye ve her sınıfta­ki insana indirilen bir kitaptır, bilinmesi gerekir.
Ayette de belirtildiği gibi Kur'ân'ın tefsiri, yorumu ve hüküm çıkarılması için sadece "ilimde kökleşenlere" izin verilmiştir.

Reye dayalı bir bilgi bulunmayıp, tefsir ve meallerden istifade edilerek ha­zırlanan bu meal, yirmi yıla yakın bir süredir okunup okutulmaktadır. Otuz ayrı defterden okutulan bu mealin, öncelikle yakın çevrede daha kolay oku­nup okutulabilmesi için matbu hale getirilmesi bir zaruret haline geldi. Bu me­alin matbu hale gelmesi ile de bu uğurda gayret sarfeden daha geniş çevrelere ulaşmasına ve bu yolda tahsil yapanların daha erken Kur'ân'ı anlamalarına yardımcı olmasını dileriz.

Bu mealin hazırlanması için; Arapça olarak Celaleyn, Kadı Beyzavı ve Ru-hul Beyan'dan, Türkçe tefsir olarak; Elmalı Tefsiri ve Hulasatül Beyan'dan, Meal olarak; Ömer Nasuhi Bilmen ve Fikri Yavuz mealinden, lügat olarak; Lügati Okyanus, Ahteri Kebir ve Yeni Kamus'tan istifade edilmiştir. Farklı bir teknik ve farklı bir üslupla hazırlanan bu meal öncelikle Kur'ân'ı öğrenme yolunda ilim tahsil edenler ve Arapça cümle bilgisine aşina olanlar için hazır­lanmış olup sadece Türkçe meal okumak isteyenler için hazırlanmamıştır. İs­mine "Kelime Meali" denmesi uygun olmasa da, bundan daha uygun bir isimle ifadesi mümkün olmadığındandır. Bu Kelime Meali'nde karşılaşılacak zorluk ve yanlış anlamaları gidermek için bir açıklama konulmuştur. Bu mealden is­tifade etmek isteyenler öncelikle açıklamayı okumalıdırlar.

Kur'ân; müttekilere güneş, alemlere rahmet, ömürlere nizam ve bereket, gönülleri yatıştırıp mutmain eden, ruha gıda, beynin düzenli çalışması için zi­kir, akıl için fikir, cemiyet için sükûndür. Yaratıcıyı ve yaratılmışı tanıtan en yüce fermandır. Bu ferman okunup anlaşılmalı. Kur'ân güneşi bizi aydınlatıp aramızdaki cehalet perdesini kaldırmalı. Tembellik, şöhret, başıboşluk, ehli-keyflik, şehvet, hased ve boş sözler hakikat yolunu kesmeye fırsat bulamasın. Asııiık uykularımızdan Ashabi Kehf gibi uyanalım. Artık Dakyanus öldü. Kur'­ân pınarımız ve ruhumuzun gıdası olsun. Rabbimiz; "Kur'ân sizin için bir rızıktır" buyuruyor. Rabbimiz bizi hayırlı rızıklarla rızıklandır ve hatalarımı­zı' bağışla.

Medine BALCI
29 Nisan 1991, Merter

Kuranı Kerim ve Kelime Meali, Medine Balcı, Ebrar Yayınları, 2 cilt ebra yayınları kuran meal, satır arası kelime meal, lüks 2 cilt takım kelime mealli kuran

Diğer Özellikler
Stok KoduEbrar Kur Kel meal
MarkaEbrar Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.