Menarul Envar İmam Nesefi            

Fiyat:
200,00 TL
İndirimli Fiyat (%52,5) :
95,00 TL
Kazancınız 105,00 TL
Aynı Gün Kargo


Kitap            Menarul Envar, Fıkıh Usulü
Yazar           İmam Nesefi                     
Yayınevi       Beka Yayınları
Tercüme       Doç. Dr. Osman Güman, Doç. Dr. Soner Duman, Doç. Dr. Süleyman Kaya
Kağıt Cilt       2.Hamur, Karton kapak cilt 
Sayfa Ebat    336 sayfa - 16.5x23.5 cm 
Beka Yayınları Menarul Envar Fıkıh Usulü kitabı nı incelemektesiniz.   
İmam Nesefi Menarul Envar kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


    
ÖNSÖZ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla...

Usul-i fıkıh, İslâmî ilimler içinde "metodoloji" meselesini ele alan yegâne ilim dalıdır. Bu ilim, adının çağrıştırdığının aksine yalnızca füru fıkıh ilminin de­ğil, tüm İslâmî ilimlerin metodoloj isidir. İslâmî ilimlerle iştigal edenlerin -alan­ları ne olursa olsun- yolunun usul-i fıkıhtan geçmemesi mümkün değildir. Zira yolu nasslardan geçen, nassları anlama çabası içinde olan herkesin usul-i fıkıhla ilgilenmesi kaçınılmazdır. Menarul Envar

Usul-i fıkhın müstakil bir ilmî disiplin hâline gelmesi uzun bir tarihsel süreç sonucunda olmuştur. İmam Şâfiî'nin er-Risâle adlı eserini yazması ile usul-i fıkıh yazımı başlamış, sonrasında her mezhepten âlimin katkılarıyla usul ilminin mese­leleri gelişmiş ve nihâyet olgunlaşmıştır.

Usul tarihini ele alan eserler, usul ilminde başlangıçta iki yöntemin bulun­duğunu belirtirler. Bunların ilki Hanefîlerle özdeş hale gelen "fukaha mesleği," diğeri ise Şâfiîlerle özdeş hale gelen "mütekellimin mesleği"dir. Fukaha mes­leğinin "tümevarımsal" bir yöntem izlediği, usul eserlerinde kelamî bahislere yer vermediği, füru fıkıh örneklere çok sık yer verdiği görülür. Buna karşılık mütekellimin mesleğinin "tümdengelimci" bir yöntem izlediği, usul eserlerinde kelamî tartışmalara bolca yer verdiği, füru örneklere çok az yer verdiği görülür. Hicrî VI. asırla birlikte bu iki yöntemi birleştirmeye çalışan bir karma yöntem (memzûc meslek) ortaya çıkmıştır.

Eserleriyle Hanefî ilim çevrelerinde geniş bir kabule sahip olan ve usul-i fıkhın olgunluk döneminde ilmî faaliyetlerde bulunan İmam Nesefî'nin el-Menâr adlı eseri, Hanefî usulünün en temel metinlerinden olan Pezdevî'nin Kenzü'l-Vusûl adlı eserinin özeti mahiyetindedir. El Menar, ilk yazıldığı dönemden itiba­ren geniş bir kabule mazhar olmuş, Osmanlı medreselerinde uzun asırlar boyunca ders kitabı olarak okunup okutulmuş, eser üzerine onlarca şerh, hâşiye, ihtisar ve nazım çalışması yapılmıştır.

Günümüzde ilahiyat fakülteleri müfredatında yer alan "Fıkıh Usulü/İslâm Hukuk Metodolojisi" dersinde genellikle modern dönemde yazılan Türkçe eser­ler takip edilmektedir. Modern dönem eserleri genellikle herhangi bir mezhebin usulünü esas almayan eklektik eserler olduğundan öğrencilerin usul-i fıkhın oriji­nal eserleriyle karşılaşmadıkları, usule dair klasik bir eseri baştan sona okumadan dersi tamamladıkları görülmektedir. Bu durumda öğrencinin zihninde "Hanefî usulü," "Şâfiî usulü" gibi orijinal usullere dair herhangi bir tasavvur oluşmamaktadır. Bu sebeple ilahiyat fakültelerinde usul-i fıkıh derslerinde yardımcı kaynak yolmak üzere bu türden muhtasar eserlerin okunması, okutulması ve tavsiye edil­mesi büyük önem arz etmektedir. Bizler bu düşünceden hareketle el-Menar adlı eseri Arapça metniyle birlikte ilim dünyasına kazandırmanın önemli olduğunu düşündük. Eserin muhtasar olması ve anlamayı zorlaştıran bir hüviyete sahip ol­ması sebebiyle şerhlerinden istifade ederek dipnotlarda gerekli açıklamalar ve örneklendirmelerle eseri anlaşılır hâle getirmeye çalıştık.

Rabbimizden niyazımız eserin usul-i fıkıh eğitim ve öğretimine katkı sunma­sı, ilim tâliblerinin usul-i fıkhın önemini kavramalarına vesile olmasıdır.
Gayret bizden tevfik Allah'tandır.Doç. Dr. Soner DUMAN Doç. Dr. Osman GÜMAN Doç. Dr. Süleyman KAYA
17.09.2016Diğer Özellikler
Stok Kodu9786059603218
MarkaBeka Yayınları
Stok DurumuVar
9786059603218
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.