Musahabe 6 Cilt Set ERKAM

Fiyat:
810,00 TL
İndirimli Fiyat (%32,7) :
545,00 TL
Kazancınız 265,00 TL
152,60 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap             Musahabe Takım   
Yazar            M. Sami Ramazanoğlu (k.s)      
Yayınevi        Erkam Yayınları
Kağıt Cilt       1 ve 6.Cilt 2.Hamur, 2,3,4,5 ciltler 1.Hamur Beyaz, Karton Cilt
Sayfa Ebat    1.479 sayfa – 14x20 cm
Yayın Yılı       2013, 2016

  


Erkam Yayınları 6 Cilt Musahabe kitab setini incelemektesiniz.
M. Sami Ramazanoğlu Musahabe Kitabı hakkında yorumları oku yupkitabınkonusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı.Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

Sunuş

Cenâb-ı Hak, insanı milyarlarca mahlûkat içinde mümtaz, mükemmel ve mükerrem olarak yaratmıştır. İnsan bu mükerremiyyetini idrâk edip Hak Kelâmına ve Rasûlullah'ın beyanlarına kulak verir ve bunları hâlisâ-ne yaşarsa muhakkak felâha erer. Ve Cenâb-ı Hakk'ın meleklere karşı iftihâr ettiği mükerrem insanlar zümre­sine dâhil olur.

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, bütün dün­yada İslâm'ın yayılmasını netice veren inkılâbını soh­betle adam yetiştirerek başlatmış, "sohbetle yetişenler" mânâsına gelen Ashâb'ı yetiştirmiş, bütün imkânsızlık­lara rağmen insanların yırtıcılıkta sırtlanları geçtiği va­satta sulhü temin etmiş ve dünyanın imdâdına gönder­miştir. Tarih, hiç bir devrinde bu şekilde cennet hayatı­nın daha dünyada iken yaşandığı bir devre şâhid olma­mıştır.

Allah'ın sohbetlere ayrı bir nazarı vardır. Bilgilerini artırmak, İslâm ahlâkını öğrenmek, birbirleriyle kardeş­lik kurmak, tefrikayı bertaraf etmek için bir araya gelip sohbet eden mü'minlere melekler gıbta ederler. Eğer sohbetler iyi değerlendirilirse insan süfliyyâttan kurtulur, ulviyyâta kanat açar.

Büyüklerimiz, "yolumuz sohbet üzerinedir" buyur­muşlar. Sohbeti terk eden yolu terkeder.

Sohbette mevzûya iyi kulak verilmeli, uyandırıcı sözlere dikkat edilmelidir.

Sohbette söz söylemek,
Cidden mühim bir iştir.

İnsanlık değerimiz,
Bu nükteyi seziştir.

Demek söze çok dikkat
Edilmesi gerekir.

Kişinin durumunu,
Sözü bildirmektedir.

Söz sohbet için gerek,
Sohbet de insanları
Yetiştirir gülerek.

Âkil insanlar dâim
İyi işler güderler,
Bilgi edinmek için
Çokça sohbet ederler.

Din sohbetle gelişmiş,
Hâl ehli, ilim ehli
Sohbet ile erişmiş.

Peygamberlerden sonra
En yüksek rütbedeki
Koca ashâb zümresi
Sohbet ile yetişmiş.

Sohbetler
İlmî,
Dinî,
Ahlâkî
olmalıdır.

Dinleyenlere mutlak
Fayda sağlamalıdır.

Sohbette mevzu seçmek,
En mühim meseledir.

Ve çok güzel konuşmak.
İkinci meseledir.

Gün için, yarın için
En lüzumlu ne ise
Sohbetin mevzûu odur.

Onu güzel işlemek
Konuşanın yoludur.

Bir de konuşulurken
Açık, tatlı beyâna
Dikkat edilecektir.

Ve en zaîfe göre
Kelâm sarfedilecektir.

Lüzumlu misalleri
Sarfetmeyi bilerek

Ve uzatmadan sözü,
Özlü anlatmak gerek.

Fikri benimsetmeli
Ve bir şey öğretmeli.
Söyleyen ve dinleyen,
Onu tatbik etmeli.

Sohbette çok samimi
Bir hava olmalıdır.

İstişârelere de
İmkân sağlanmalıdır.

Bütün kardeşlerimiz
Kendi muhitlerinde
Gurup gurup sohbete
Devâm ederler ise,
Çok geçmeden görülür
Faydalı neticesi.

Sohbetlerin Gâyesi:

İnsanları ilk önce câhillikten kurtarmak.
Dalâlette olanı doğru yola çağırmak,
Gayretli, hizmet ehli
Adam yetiştirmektir.

Rasûlullah da önce adam yetiştirdi, sonra harekete geçti. Adam yetiştirilmeden girişilen her iş akamete uğ­ramaya mahkûmdur.

Bugün de Muhterem Üstâdımızın, îman, ahlâk, azim, ihlâs ve gayret gibi insanı insan eden hasletlerle yetişmelerine medâr olmak üzere bir ömür vererek ha­zırlayıp yaptığı sohbetlerini bütün mü'minlerin istifâde­sine arzediyoruz. Bunlar bir serî halinde inşâallah de­vam edecektir. Bunları dikkatle okuyup hâlisâne yaşa­yan ve kâmil insan olmak yolunda gayret gösterenler inşâallah niyyet ve amellerindeki ihlâsları nisbetinde is­tifâde edeceklerdir.

Şunu kaydedelim ki, bu Musâhabeler, belirli bir mevzu üzerinde yazılmış kitablar değil, senelerden be­ri muhtelif zamanlarda durum ve münâsebetine göre muhtelif mevzularda muhterem müellif tarafından yapıl­mış sohbetlerdir.
Cenâb-ı Hak'dan, cümlemiz için bunlardan istifâde etmeyi müyesser kılmasını niyaz ederiz.

Tevfik ve hidâyet Allah'dandır.

Ömer KİRAZLI


 
OKUYUCULARIMIZLA

Cenâb-ı Hakk'ın lütuf ve inâyetlyle, neşrine muvaffak olunup okuyucularımıza arz edilen bu Musâhebe - 6 adlı eser iki bölümden müteşekkildir.

Birinci bölüm, daha evvel yayınlanmış bulunan, Musâhebe serisinde olduğu gibi muhterem Müellif Ramazanoğlu Mahmûd Sâmi Efendi tarafından muhtelif zamanlarda ve değişik meclislerde takrir buyurulmuş olan sohbetlerdir.

ikinci bölüm ise, müellifin yetişmelerine vesile, Mürşid-i ekmellerinin sohbetlerinde bizzat yazarak zaptetmiş oldukları husûsî notlarını ihtiva etmektedir. Bu bakımdan bu kısmın ayrı bir bölüm olarak belirtilmesi muvafık görülmüştür. Aradaki üslûb farkının sebebi de budur.

Cenâb-ı Hakk, okuyup öğrenmek ve okuduklarımızla amel etmek nasîb ve müyesser buyursun.
Âmîn.

Erkam Yayınları

MUSAHABE 6
MÜRŞİD - ZİKİR. – RABITA

Bâyezid Bistâmî -kuddise sirruh- der ki:

Otuz yıl ibâdetlerimde nefsime tâbi oldum. Bir gün bir adamın şöyle söylediğini işittim: - Yâ Bâyezid! Allah'ın hazineleri ibadetle doludur.

Eğer Cenâb-ı Hakk'a kavuşmayı dilersen sana gereken nefsini zelil, hor, hakir görmen, amellerinde ihlâs üzere
olmandır.

Cenâb-ı Hakk -azze ve celle- Hazretleri ulûm-i zâhiriyyeyi tedris ve tâ'lim için her zaman âlimler yetiştirmiş olduğu gibi ulûm-i bâtıniyyeyi tâ'lim için de hiçbir zaman ehlullâhı eksik buyurmamıştır. Ve manevî yola girmeyi istemeyen nefs-i emmâre ashâbı kullara karşı Allah'ın bir hücceti olmak üzere ehliyeti tevatürle sabit bulunan bir kulunu kulların gözleri önüne koymuştur.

Bedenî hastalıklardan şifâyab olmak için bir tabibin teşhis ve tedâvisine ihtiyacın lüzûmu bilindiği gibi, kibir, hased, hubb-i dünyâ ve şâir emrâz-ı kalbiyenin tedâvisi için de bir tabîb-i mânevinin tedâvisine daha ziyâde eşedd-i ihtiyaç ile muhtaç bulunduğundan tegâfül ve tecâhul edilmemelidir.


 

Diğer Özellikler
Stok Kodu9799756247302
MarkaErkam Yayınları
Stok DurumuVar
9799756247302
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.