Nuzul İniş Sırasına Göre Kuranı Kerim ve Meali, Elifba Hediyeli FURKAN

Fiyat:
320,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


Kitap              Nuzul İniş Sırasına Göre Kuranı Kerim Meali

Meal               Elmalılı Hamdi Yazır
Yayınevi         Furkan Yayınları
Kağıt  Cilt      Sarı Şamua - Kalın Sert Cilt Kapak
Sayfa  Ebat    992 sayfa - 17x24 cm Orta boy
Not                  Satır Arası Türkçe Meal, Türkçe Latince Okunuş İNİŞ SIRASINA GÖRE KURAN-I KERİM MEALİ
  Davranış Eğitimi Açısından Açıklamalı

   
     ÖNSÖZ

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Rabbi yessir vela tuassir rabbi temmim bilhayr.

İnsan bu dünyaya, hatası sebebiyle çıkarıldığı cennete tekrar girebilmek için ruhlar âleminde Allâhu Teâlâ'dan talep ettiği imtihanı olmak üzere gönderilmiştir. Bu imtihanın kurallarını açıklamak üzere gönderilen son kitap ta Kur'ân'ı Kerîm'dir. Ruhlar âleminde Allâhu Teâlâ ile yaptığı anlaşmanın şartlarını öğrenip tabi tutulduğu dünya imtihanını kaybetmemek isteyen her kişi Kur'ân-ı Kerîm'i okuyup anla­maya çalışmalıdır.

23 sene gibi kısa bir sürede Kur'ân ve onun uygulayıcısı olan Peygamber Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem, kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi makbul bir adet kabul eden bir toplumu karıncaya bile basmamak için gayret eden bir toplum haline getirmiştir.

Biz de bu mealde, Allâhu Teâlâ'nın insanlığı yetiştirmede kullandığı eğitim metodunu ve davranış sıra­lamasını göstermeye çalıştık. Bundan dolayı da meali, iniş sırasına göre hazırladık.


       Meale dair bazı hatırlatmalar:
 1. İniş sırasına göre Kur'ân'ı derleme çalışması, ilk önce Hz. Ali (radıyallahu anh) tarafından yapılmıştır. (Buhârî, Sahih, 6/101 (Fezâilü'l-Kur'ân, 6). Bu meal de o derleme sırasına göre yazıldı. İniş sırası hakkında ihti­laflar var. Ancak amacım, bu sırayı ispat değildir. Amacım, iniş sırasına göre takip edilmesi gereken davranış eğitim sıralamasını yaklaşık olarak göstermeye çalışmaktır.
 2. Kelimelerin açıklaması, sûrenin geldiği döneme ve olaya, sûrenin genel olarak işaret ettiği konuya, bir önceki sûre ile olan ilişkisine, bir önceki ve bir sonraki âyet ile olan ilişkisine ve kelimenin işaret ettiği manaya bakarak ifade edilmeye çalışıldı. Kelime manaları Tevakku sözlüğüne göre verildi. Tezata dü­şüldüğü taktirde bu sözlüğe bakılabilir.
        Kur'ân da geçen kelime koyu harflerle, kelimelerin açılımı ise parantez içinde yazılmıştır.
 1. Meal hazırlanırken Arapça bilmeyenlerin en azından Kur'ân lafzını telaffuz edebilmeleri böylece Arapça öğrenmeye adım atmaları için Arapça ibarelerin okunuşları da yazıldı. Arapçadaki bazı harflerin Türkçede olmaması sebebiyle karşılığı olmayan harfler, altına çizgi işareti konarak ve renklendirilerek gösterilmeye çalışıldı. Mananın bozulmaması adına buna göre okumaya dikkat etmekte büyük fayda vardır.

        Kur'ân ile ilgili bazı hatırlatmalar:


Dünya imtihanını kazanmak isteyen her insan, hakkında hüküm verecek olan Allâhu Teâlâ'nın ku­rallarını öğrenmek zorundadır. Zira Kur'ân, Allâhu Teâlâ'nın hükümlerini açıklayan tahrif edilmemiş son kitaptır.
 1. Kur'ân'da beyan edilen emirleri uygulayıp uygulamamak kişinin tercihine bağlıdır. Sonuçlarına kat­landıktan sonra dileyen uygular dileyen uygulamaz. Ancak Kur'ân geldikten sonra kimsenin "imtihan olduğumu ve kuralları bilmiyordum" deme hakkı kalmamıştır.
 2. Mümin olsun ya da olmasın her insan Kur'ân'daki bilgileri öğrenmek zorundadır. Zira insan, beden, ruh, akıl, kalp, vicdan, irade, duygular ve nefisten oluşan bir varlıktır. Kısmi olarak hakkında bilgi sahibi olduğu beden haricinde diğer özelliklerinin mahiyetini, işleyiş sistemini, beslenme şekillerini ve onlar için neyin faydalı neyin zararlı olduğunu bilmemektedir. Bazı varsayımlarda bulunsa da bizzat onları görmediği için varsayımlarının kesin doğru olup olmadığını bilememektedir. Öyle ise insan, bunların mahiyetlerini bilene danışmak ve ona göre hareket etmek zorundadır. Bunların mahiyetini bilen ise, onların da yaratıcısı olan Allâhu Teâlâ'dır. Allâhu Teâlâ da onlar için faydalı olacak şeyleri Kur'ân ile beyan etmiştir. Öyle ise insan kendini oluşturan şeyleri doğru besleyip amaçlarına uygun hizmet et­tirmek istiyorsa, onları yaratan ve işleyiş sitemlerini belirleyen Allâhu Teâlâ'nın gönderdiği Kur'ân'daki bilgileri öğrenmek zorundadır.
 3. Kur'ân, bir kavmin kitabı değildir. Hz. Muhammed Mustafa sallâllâhu aleyhi ve sellem'in yazdığı bir kitap ta değildir. Kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa Allâhu Teâlâ'nın emirlerini beyan etmek üzere Allâhu Teâlâ tarafından gönderilmiştir. Bundan dolayı Rabbinin emirlerini öğrenmek isteyen her in­san, Kur'ân'daki bilgileri öğrenmek zorundadır.
 4. Tevrat ve İncil'den sonra Kur'ân'ın gönderilmiş olması, Tevrat ve İncil'in aslının insanlar tarafından tahrif edilmesi sebebiyledir. Yeni anayasa gelince eskisinin hükmü ortadan kalktığı için, Kur'ân geldik­ten sonra eski kitapların hükmü kaldırılmıştır. Allâhu Teâlâ'nın son anayasası olan Kur'ân gelmiş olma­sına rağmen eski kitaplara tabi olan kimsenin durumu, eski anayasaya göre hareket ederek mahkemeye hazırlanan kişinin durumu gibidir. Eski anayasaya göre hareket etmesi mahkemede ona bir fayda sağ­lamayacaktır. Hatta ısrar etmesini mahkeme başkanı töhmet olarak kabul edecektir. Zira bu hareket, yenisini beğenmediği ve yenisini gönderene güvenmediği manasına gelmektedir.
 5. Kur'ân'ı öğrenmek tamamen kişinin kendi faydasınadır. Zira böylece Rabbinin emirlerini öğrenip im­tihan için geldiği bu dünyada dikkat etmesi gerekenleri bilmiş olacaktır. Kur'ân'ı okumayan insanın du­rumu, çıktığı yolculuğun rehber kitabını okumadığı için bir sürü hata yapan ve sonunda da bu hataları sebebiyle cezaya çarptırılan kişinin durumu gibidir. Kur'ân, dünya imtihanının rehber kitapçığıdır. Onu okumayan, kuralları öğrenmemekle kendine yazık etmiş olur. Allâhu Teâlâ'nın kuralı nettir: "Eğer cen­nete girmek istiyorsanız, Allâhu Teâlâ'nın kurallarına göre yaşamak zorundasınız." Öyle ise cennete girmek isteyen herkes O'nun kurallarını beyan eden Kur'ân'ı anlayıp gereklerini yerine getirmek zorun­dadır.
 6. Kur'ân, "Niye böyle! Şöyle olsaydı daha iyi olurdu" şeklinde sorgulanmak için değil hikmetini anla­mak için okunmalıdır. Zira Kur'ân, bizi yaratan, her şeyin sahibi olan, mülkünde dilediğince tasarruf etme yetkisi olan, her şeyin en iyisini bilen, talebimiz üzere bizi imtihana tabi tutan, imtihanın kuralla­rını belirleyen ve kendi koyduğu kurallara göre hakkımızda karar verecek olan Allâhu Teâlâ'nın hüküm kitabıdır. Onun emirlerini sorgulamaya kalmak ya da beğenmemek, bilgi açısından kendini (hâşâ) Allâh'tan üstün görmek manasına gelen faydasız bir küstahlıktır. Zaten Allâhu Teâlâ, bizim bakış açımıza göre değil kendi kurallarına göre hakkımızda karar verecektir.
 1. İnsan, cennette yaşayabilme hakkını tekrar kazanabilmek için dünyaya belli bir süreliğine gönderil­miştir. Bundan dolayı dünyadaki ideallerini, ahirette faydası olacak şekilde belirlemelidir. Zira ahirette faydası olmayan bir ideal uğruna ömrü geçirmek, takdir edilen ömür süresini boşa geçirmek demektir. Ahirette faydası olacak idealleri beyan eden kitap ise Kur'ân'ı Kerîm'dir. Öyle ise ömrünü ahirette fay­dası olacak idealler uğruna geçirmek isteyen kişi, ideallerini Kur'ân'a göre belirlemelidir.
 2.  
 3. Kur'ân'ı incelemeyen-öğrenmeyen kişinin durumu, girdiği imtihanın kuralları ve cevap şıkları belli olmasına rağmen onları öğrenmeyen kişinin durumu gibidir. Bu kişinin imtihanı kazanması mümkün değildir.
       Allâhu Teâlâ, etikette kalmayan içi doldurulmuş bir iman istemektedir. Bundan dolayı Allâhu Teâlâ'ya inandığını iddia eden herkes, inancının içini doldurmalı yani etiket müslümanı olmamalıdır.

Bunu gerçekleştirmek için de Kur'ân'ın hükümlerini öğrenmelidir.


Amacım daha iyi anlaşılır bir meal hazırlamak. Ancak meal çalışması çok kapsamlı bir iş olduğu için gözden kaçan hatalarım mutlaka olmuştur. Daha iyi anlaşılır bir meale katkıda bulunmak için gördüğü­nüz hataları yayınevimize bildirmenizi rica ediyorum.

Allâh u Teâlâ, niyetimizi kabul buyursun! Eksiklerimizi ve hatalarımızı affetsin! Bu kitabı, imanların zi­yadeleşmesine ve imtihanı kazanmaya vesile eylesin! Kur'ân hürmetine bizleri, rızasını kazanacak şe­kilde yaşayan ve imtihanını kazanan kullarından eylesin! Âmin!

13.02.2021 Salim Akarsu


 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786057034069
MarkaFurkan Neşriyat
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9786057034069
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.