Peygamber Evinin Hanımları 9 Cilt Set

Fiyat:
800,00 TL
İndirimli Fiyat (%37,5) :
500,00 TL
Kazancınız 300,00 TL
Havale / EFT:
485,00 TL
140,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap             Peygamber Evinin Hanımları
Yazar            Ömer Sabuncu
Yayınevi        Siyer Yayınları
Kağıt Cilt       2. Hamur - Karton ince Cilt , 9 Cilt Takım
Sayfa Ebat    1.043 Sayfa,  11,5x19 cm.


 
Peygamber Evinin Hanımları kitap seti ni incelemektesiniz.    
Siyer Yayınevi 9 Cilt Peygamber Efendimzin Hanımları kitap serisi hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
Hz. Hatice Bint Huveylid
Hz. Aişe Bint Ebi Bekir
Hz. Hafsa Bint Ömer
Hz. Sevde Bint Zem'a - Hz. Zeynep Bint Hüzeyma - Hz. Meymüne Bint Haris
Hz. Ümmü Seleme
Hz. Ümmü Habibe
Hz. Zeyneb Bint Cahş
Hz. Cüveyriye Bint Haris - Hz. Reyhane Bint Şem'un - Hz. Mariye Bint Şem'un
Hz. Safiyye Bint Huyey

 
    Takdim

Hz. Peygamber (sas), her konuda olduğu gibi aile hayatında da müminler için üsve-i hasenedir. Onun aile hayatı hakkındaki bilginin günümüze ulaşma­sında, eşlerinin önemli katkıları olmuştur.

Müminlerin anneleri olan eşlerinin hayatlarını öğrenmek, onların İslâm tarihindeki yerlerini tespit etmek, kadınların İslâm'daki konumlarını ortaya koyma bakımından da önemlidir. Bundan dolayı Hz. Peygamber'in (sas) hayatı, evlilikleri, hanım­larına karşı tutumu ve hanımlarının hayatı Müslü­manların ilgisini çekmiş ve konuyla ilgili bazı ma­kale ve kitaplar yayınlanmıştır.

Son dönemde müminlerin annelerinin hayatı aka­demik ilgi görmeye başlamış ve Hz. Peygamber'in (sas) eşleri, lisansüstü tezlere konu olmuştur. Sekiz araştırmacının müminlerin anneleriyle ilgili yak­laşık 10 yıllık süreçte ortaya koydukları çalışmalar daha önce yayımlanmıştı [Müminlerin Anneleri, Siyer Yayınları, İstanbul 2017]. Elinizdeki kitap, akademik çalışmanın gözden geçirilmesi, tekrarların çıkarıl­ması, metinlerin okunmasını kolaylaştıracak şekil­de yeniden ele alınması ve dipnotların çıkarılması suretiyle yeni bir formatta hazırlanmıştır. Çalışma­nın sonuna yararlanılan kaynaklar konulmuş olup
 
dipnotlara ulaşmak isteyen okuyucu ve araştırma­cılar Müminlerin Anneleri adlı esere bakabilirler.

"Peygamber, müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin ana­larıdır." (Ahzâb 33/6).

Bu çalışmanın, Hz. Peygamber'i (sas), onun aile hayatını, eşlerini ve İslâm'ın kadınlara bakışını or­taya koyması ümidiyle...

Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN


Önsöz

"Zamanındaki kadınların hayırlısı İmrân kızı Meryem'dir. Bu ümmetin kadınlarının hayırlısı da Hatice'dir."  [Buhârî, "el-Enbiyâ", 60/47 (hadis no: 104).]
Hz. Peygamber (sas) her hususta üsve-i hasene olduğu gibi aile hayatında da insanlığa güzel bir örnektir. Onun aile hayatını öğrenmek, eşleri hakkında bilgi sahibi olmak aile hayatının örnekliğini anlamada insanlığa yardımcı olacaktır.

İmkânlar ölçüsünde aslî kaynaklara müracaat ederek hazırlanan araştırmamız, Hz. Muhammed'in (sas) ilk hanımı, onun peygamberliğine ilk iman eden, müminlerin annesi Hz. Hatice'nin hayatı ve kişiliğini konu edinmiştir.

Hz. Hatice, Hz. Peygamber'le (sas) evlenmeden önce iki evlilik yapmış ve iki kocasını da kaybet­mişti. Ölen iki kocası da Mekke'nin önde gelen ai­lelerine mensup, ticaretle uğraşan zengin kişilerdi. Her iki kocasıyla olan evliliği kısa sürmüş, onlardan kendisine yüklü miktarda miras kalmıştı. Hz. Hati­ce ikinci kocasının ölümünden sonra Kureyş'in ileri gelenlerinin yaptığı evlilik tekliflerini -çocuklarının 
terbiyesi ve yapmakta olduğu ticaret işlerini idare edebilmek için kabul etmedi.

Hz. Hatice, Kureyş'in en etkin kollarından Benî Hâşim'e mensup şerefli, emniyetli, güzel huylu, doğru sözlülüğü ve alışverişteki dürüstlüğü gibi se­beplere binaen Hz. Peygamber'e evlenme teklifinde bulundu. Hz. Peygamber (sas), bunu amcalarına söy­leyip onların da onayını alınca evlilik gerçekleşti.
Hz. Hatice, Hz. Peygamber'in (sas) diğer hanım­ları arasında onu peygamber olarak değil de sadece bir insan ve bir koca olarak gören tek hanımıdır. Hz. Hatice, evliliğin ilk yıllarından başlamak üzere yardım sever, çeşitli zamanlarda bol bol ihsanlarda bulunan ve maddi-manevî bütün gücüyle kocasına yardım eden sevgili bir eş idi. Hz. Hatice, en sıkın­tılı anlarında Hz. Peygamber'in yanında bulunup ona destek oldu. Vahyin ilk defa gelmeye başladığı zamanlardan, Ebû Tâlib mahallesinde ambargo yıl­larına varıncaya kadar tam bir sevgi, şefkat, azim ve kuvvetle onun yanında yer almıştır. Hz. Peygamber de karşılaştığı sıkıntıların üstesinden onun dostlu­ğu, verdiği destek, huzur ve sükûnu ile gelmiştir.

Hz. Peygamber'in (sas), Hz. Mâriye'den olan oğlu İbrahim hariç altı çocuğu da Hz. Hatice'dendir ve soyu onun çocuklarından devam etmiştir.
Hz. Hatice vefat edene kadar Hz. Peygamber (sas) başka bir kadınla evlenmemiştir. Hz. Peygam­ber, Hz. Hatice vefat ettikten sonra da onu hep muhabbetle yâd edip hatırasını yaşatmış ve Hz. Hatice'nin yakın çevresini gözetmiştir.

620 yılında vefat eden ve Mekke'nin Hacun kabristanı'na gömülen Hz. Hatice, Mekke'deki sos­yal ve ticaret hayatında etkin bir konuma sahip asil bir hanım efendiydi. Kendisinden hadis rivayet edilmemiş olan Hz. Hatice hakkında muhtelif ha­dis kaynaklarında birçok hadis nakledilmiştir.
Kısacası Hz. Hatice'nin, Hz. Peygamber'e (sas) malıyla, canıyla destek olup onu en sıkıntılı anların­da yalnız bırakmaması, Mekke döneminde inanmayanların büyük muhalefetine, her şeyi göze alarak § karşı koyması ve birçok insanın İslâm'a girmesine 13 vesile olması sebebiyle Hz. Peygamber'in hayatında f ve İslâm tarihinde çok önemli bir yeri vardır.

Çalışmamız, bir giriş ile üç bölümden oluşmak­tadır. Girişte, Câhiliye döneminde kadının konumu ve statüsü incelenmeye çalışılmıştır. Birinci bölüm­de Hz. Hatice'nin doğumu, nesebi, künyesi, ailesi, evlilikleri, çocukları ve ticarî hayatı gibi Câhiliye dönemindeki hayat hikâyesi üzerinde durulmuş, ikinci bölümde ise İslâm'ın ilk mümini olarak Hz. Hatice'nin Hz. Peygamber'e (sas) ve Müslümanlara maddî-manevî destek oluşu ve vefatı incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmamızın üçüncü bölümünde ise Hz. Hatice'nin kişiliği, ahlakı ve Hz. Peygamber'le karşılıklı olarak birbirlerine duydukları sevgi üze­rinde durulmuştur.

Müminlerin Anneleri hakkında çalışma fikrini veren, araştırmam boyunca fikirlerinden ve çalış­malarından istifade ettiğim Prof. Dr. Adnan Demircan hocama ve sabırlı bir şekilde bana destek olan eşime ve çocuklarıma şükranlarımı arz ederim.

Dr. Öğr. Üyesi Ömer SABUNCU
Şanurfa
Şubat 2019


Zamanındaki kadınların hayırlısı İmrân kızı Meryem'dir.
Bu ümmetin kadınlarının hayırlısı da Hatice'dir.
Hz. Muhammed (sas)
Hz. Peygamber (sas), her hususta olduğu gibi aile hayatında da insanlığa güzel bir örnektir. Onun aile hayatını öğrenmek ve eşleri hakkında bilgi sahibi olmak aile hayatının örnekliğini anlamada bize yardımcı olacaktır. Hz. Hatice (ra), Hz. Peygamber'in (sas) diğer hanımları arasında onunla peygamber olmadan önce evlenen tek hanımdır. Ahlakından ve karakterinden etkilenmiş ve ona çok değer vermiştir. O, mutlu zamanlarında olduğu gibi sıkıntılı anlarında da Hz. Peygamber'in (sas) yanındaydı. Hz. Peygamber (sas) de karşılaştığı sıkıntıların üstesinden onun dostluğu, verdiği destek, huzur ve sükûnu ile gelmiştir.
Hz. Hatice'nin (ra) vefatına kadar Hz. Peygamber (sas) başka bir kadınla evlenmemiştir. Hz. Hatice'nin (ra) vefatından sonra da onu hep muhabbetle yâd edip hatırasını yaşatmıştır.


Âişe'nin kadınlara üstünlüğü,tirit yemeğinin diğer yemeklere olan üstünlüğü gibidir.
[Hz. Muhammed (sas)]
Hz. Âişe (ra), gerek babasının evinde gerekse Hz. Peygamber'in (sas) yanında yetişmiş, birçok ilimde temayüz etmiş, dinî bilgi ve uygulamaları, hadis ve sünneti ümmete aktarmada büyük görevler üstlenmiş, örnek alınması gereken önemli bir hanımdır.
Hz. Âişe (ra), kadınların eğitim ve öğretimiyle yakından meşgul olmuştur. Ondan ders dinleyen ve hadis nakleden birçok bayan öğrencisi vardı. Böylece o hem bizzat hem de yetiştirdiği öğrencileri ile İslâm dünyasında kadınların ilimle meşgul olmaları gerektiğini göstermiştir. Hz. Âişe (ra), Hz. Peygamber'e (sas) destek oluşu; ilmi ümmete aktarışı, yetiştirdiği öğrenciler; hakkında ayetlerin inmesi, İfk Hadisesi, Cemel Savaşı, halife ve sahâbîlere karşı duruşu ile Hz. Peygamber'in (sas) hayatında ve İslâm tarihinde önemli bir konuma sahiptir.


Safiyye bir peygamberin (Harun'un) kızıdır, amcası (Mûsâ) da peygamberdir, hâlen kocası da bir peygamberdir.
[Hz. Muhammed (sas)] Hz. Safiyye (ra), Hz. Peygamber'in (sas) azılı düşmanlarından Yahudilerin lideri Huyey b. Ahtab'ın kızıdır.
Zarif ve çok güzel bir kadın olan Hz. Safiyye (ra), Hayber'in fethinde esir edilmiş; Hz. Peygamber (sas), onu İslâm'ı seçip seçmeme konusunda serbest bırakmıştır. İslâm'ı seçen Hz. Safiyye (ra), Hz. Peygamber'in (sas) evlenme teklifini de kabul ederek Müminlerin Annesi vasfını kazanmıştır.
Hz. Peygamber'i (sas) çok seven Hz. Safiyye (ra), Resûl-i Ekrem'in (sas) son hastalığı sırasında Keşke senin yerinde yatan ben olsaydım. demek suretiyle üzüntüsünü dile getirmiş, diğer hanımlarının birbirine işaret ettiğini gören Resûlullah (sas) onları uyarmış ve Safiyye'nin (ra) sözünde samimi olduğunu belirtmiştir.
Hz. Safiyye (ra), çalışmamızda konu edindiğimiz özellikleri ve Resûlullah'a (sas) ileri derecedeki sevgisi
sebebiyle İslâm tarihindeki yerini almıştır.

Hz. Cüveyriye (ra), Benî Mustalik Gazvesi'nde kavminin liderinin kızı olmasına rağmen esir düşmüştü. Peygamber Efendimiz (sas) cariye hüviyetindeki Hz. Cüveyriye'yi (ra) azat edip hürriyetine kavuşturdu.
Ayrıca ona evlenme teklif etme inceliğinde bulunup onunla evlendi.
Hendek Gazve'sinde Peygamber Efendimiz (sas) ile yapmış oldukları antlaşmayı bozan Benî Kurayza, gazvenin hemen ardından muhasara altına alınmış, neticesinde kabilenin kadın ve çocukları esir edilmişti.
Bu gazvede kocası öldürülen Hz. Reyhâne (ra) de esirler arasındaydı. Peygamber Efendimiz (sas) Hz. Reyhâne'yi (ra) de kendisine eş olarak seçti.
Hz. Mâriye (ra), bir cariye vasfıyla doğduğu topraklardan tamamen ayrıldığının farkında olarak, Mısır'dan hiç bilmediği bir dilin ve dinin yaşandığı bir diyâra doğru yola çıkmıştır. Onu bir hediye olarak Hz. Peygamber'e (sas) gönderen Mukavkıs, Hz. Mâriye'nin (ra) karakterinde bu tür bir zorluğa göğüs gerecek sağlam bir duruş ve uyum kabiliyeti görmüş olmalıdır.
Bu çalışma ortak özellilere sahip üç annemizi; farklı yönleriyle hayalarını ele almaktadır.


Müminlerin Anneleri'nden Hz. Sevde'nin (ra), fedakâr ve vefakâr kişiliği, gerek İslâm'ı kabulünden sonra yaşadığı sıkıntılarda gerekse Hz. Peygamber'le (sas) evli bulunduğu dönemde dikkatimizi çeker.
Bununla birlikte bir peygamber eşi olarak, Hz. Peygamber'in (sas) diğer bazı eşlerinde görüldüğü kadar kendisini ön plana çıkaracak aktif bir rol üstlenmemiştir.
Hz. Zeyneb bint Huzeyme (ra), yoksullara sadaka ve infak faaliyetlerinden dolayı Yoksulların Anası unvanını almıştır. İyilik ve ihsan sahibi annemiz selamet içinde yaşadığı gibi selamet içinde ebedi istirahatgâhına çekilmiştir. Bu dünyadan çekilirken Son Peygamber'in Eşi ve Müminlerin Annesi olma şerefiyle ödüllendirilmiştir.
Hz. Meymûne (ra), ise kendisini Resûlullah'a (sas) hibe etmesi ilim, takva, sadakat, sünnete ittiba, vefası ve takvasıyla temayüz etmiştir. Nitekim Hz. Âişe (ra), onun hakkında Meymûne, en muttakimiz ve sıla-i rahimi en çok gözetenimizdi. demiştir.


Hz. Hafsa (ra), babası Hz. Ömer'in (ra), İslâm'ı kabulünü müteakip Müslüman olmuştur. Hz. Peygamber (sas) ile evliliği esnasında yaşanılan tahrim hadisesinde adı geçen kişilerden biridir. Hz. Peygamber'in (sas) onu boşamaya teşebbüs etmesine rağmen ilahi ikazla onun eşi olarak kalmaya devam etmiştir. Bu olay neticesinde Hafsa, daha dünyada iken Hz. Peygamber'in (sas) cennetteki eşi olarak vasıflandırılmıştır. Hz. Ebû Bekir (ra), döneminde bir araya getirilen sonra da Hz. Ömer'e (ra) intikal eden Mushaf, Hz. Hafsa'ya (ra) emanet edilmiştir. Okuma yazma bilen, aynı zamanda hafız sahâbîler arasında adı geçen Hz. Hafsa'dan (ra), kardeşi Abdullah b. Ömer ve Abdullah'ın oğlu Ömer'in hadis rivayet etmiş olması, onların ilmi konularda yetişmesinde pay sahibi olduğunu göstermektedir. Özetle, yaşadığı dönemin ve coğrafyanın sınırlarını zorlayan, sahip olduğu farklı hususiyetleriyle dikkat çeken, bununla beraber sert mizacı ile de anılan Hz. Hafsa (ra), Hz. Peygamber'in (sas) eşleri arasında özel yeri olan müstesna hanımlardan birisidir.


Hz. Ümmü Habîbe (ra), Mekke liderlerinden Ebû Süfyân'ın kızı olması ve Habeşistan'a hicret ettikten sonra kocası irtidat eden bir kadın olarak İslâm'da sebat göstermesi, o dönemde birçok insanın kaçındığı bir davranış olması yönüyle Hz. Ümmü Habîbe'nin (ra) az rastlanan cesur bir seçimde bulunduğunu göstermektedir.
İslâm kardeşliğinin, akrabalık bağları ve dünyevî menfaatlerin önüne geçtiğinin en güzel örneğini sergileyen Hz. Ümmü Habîbe'nin (ra) müşrik babası Ebû Süfyân'a karşı Resûlullah'ı (sas) tercih etmesi onun imanının kavîliğini gösterir. Adeta İbrahim babasının Allah düşmanı olduğunu anlayınca ondan uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim, gerçekten çok duyarlı ve yumuşak huylu biriydi. (et-Tevbe, 9/114) ayeti onun hayatının bir emsali olmuştur. Onun hayat hikayesinin, İslâm kardeşliğinin en büyük değer olduğunu hatırlatması umuduyla...
  

Hz. Ümmü Seleme (ra), kabile bağlarının çok güçlü olduğu bir toplumda Hz. Peygamber'e (sas) en fazla düşmanlık yapan kabilelerden birinin kızı olarak, erken dönemde Müslüman olmuş yürekli bir kadındır.

O dönemin ulaşım şartlarının zorluğuna rağmen iki defa Habeşistan'a hicret etmiş ve Medine'ye kocası ile hicretine engel olunmuştu. Aradan bir yıl geçtikten sonra, akrabalarından izin çıkınca, yalnız başına hicret etmek üzere, yanına çocuğunu da alarak yola çıktı. Şayet Ten'im'de Osman b. Talha'ya (ra)
rastlamasaydı, tek başına Mekke'den Medine'ye yolculuğu göze alacak kadar cesur bir kadındır. Peygamber hanımı olmanın yanında, Hudeybiye'deki tutumu ile de İslâm tarihinde özel bir yer edinmiştir. Hz. Ümmü Seleme (ra), kabile bağlarının çok güçlü olduğu bir toplumda Hz. Peygamber'e (sas) en fazla
düşmanlık yapan kabilelerden birinin kızı olarak, erken dönemde Müslüman olmuş yürekli bir kadındır. O dönemin ulaşım şartlarının zorluğuna rağmen iki defa Habeşistan'a hicret etmiş ve Medine'ye kocası ile hicretine engel olunmuştu. Aradan bir yıl geçtikten sonra, akrabalarından izin çıkınca, yalnız başına
hicret etmek üzere, yanına çocuğunu da alarak yola çıktı. Şayet Ten'im'de Osman b. Talha'ya (ra) rastlamasaydı, tek başına Mekke'den Medine'ye yolculuğu göze alacak kadar cesur bir kadındır. Peygamber hanımı olmanın yanında, Hudeybiye'deki tutumu ile de İslâm tarihinde özel bir yer
edinmiştir.
Hz. Peygamber'in (sas) zevcelerinden her birinin hayatı gerek iffet ve hayâları gerek örnek ahlâkları gerekse de o dönemin sosyal ve kültürel hayatında üstlenmiş oldukları roller açısından incelenmeye değerdir.
Hz. Zeyneb bint Cahş (ra), ilahi irade doğrultusunda gerçekleştirdiği evlilikleriyle hukuki, sosyal, siyasi ve insani birçok esası bünyesinde barındırarak tarihe adını yazdıran bir şahsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır.
Gençliği, güzelliği, soyu ve Allah Resûlü'nün (sas) halasının kızı olması, nikâhının yedi kat göklerde Allah tarafından kıyılmış olması, Resûlullah'ın (sas) hanımlarının en cömerdi oluşu onu özel yapan hususiyetlerdendir. Hz. Zeyneb (ra) takvası, dindarlığı, dosdoğru oluşu ve samimiyetiyle İfk Vakası'nda Hz. Âişe (ra) hakkında iyi bir şehâdette bulunarak Peygamber eşine yaraşır bir tavır ve davranışta bulunarak Efendimiz'in (sas) aile hayatında müstesna yerini almıştır. 
Diğer Özellikler
Stok Kodu2770000024273
MarkaSiyer Yayınları
Stok DurumuVar
2770000024273
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.