Resulullahın Dilinden Sureler Dualar Fazileti Esrarı Hikmeti Dua 030 ŞAMUA BÜYÜK

Fiyat:
400,00 TL
İndirimli Fiyat (%43,8) :
225,00 TL
Kazancınız 175,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde
  Kitap              Resulullahın Dilinden Sureler ve Dualar Fazileti Esrarı Hikmeti
  Yazar             Arif Pamuk
  Yayınevi         Pamuk Yayıncılık
  Kağıt - Cilt      Sarı Şamua Kağıt  - Ciltli
  Sayfa - Ebat   978 sayfa - 17x24 cm,  Büyük boy
  Yayın Yılı        2018 Şubat  -  İlaveli son baskı,   Kod : DUA 030


Pamuk yayınları
, Arif Pamuk un derlediğiResulullahın Dilinden Sureler ve Dualar Fazileti Esrarı Hikmeti kitabını incelemektesiniz.
Rasulullahın Dilinden Sureler ve Dualar Fazileti Esrarı Hikmeti kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 
 
                  ÖNSÖZ
 
Bana bu eseri hazırlama fırsatı veren Rabbim’e hamd eder, O’nun Resulü Zişan’ı Muhammed Aleyhisselem’a salat ü selam ederim.
 
Kur’an-ı Kerim’i rızkın çoğalması için okumanın faydası tecrübelerle sabittir. Zire bir çok insanların, hiçbir sebeb-i maişete malik olmadıkları halde Allahü Teala’nın rızası için Kelam-ı Kadimini çok okuduklarından refah ve saadet içinde yaşadıkları görülür. Sevgili Peygamberimizi (s.a.v.) buyurmuşlardır:
 
-Evinizde Kur’an-ı Kerim’i çok okuyun. İçinde Kur’an okunmayan evin hayır ve bereketi azalır, şerri çoğalır. Uğursuzluğundan içinde bulunanlara dar gelmeye başlar.

Her müslümanın Kur’an-ı Kerim’i en azından senede iki defa hatmetmesi lazımdır. Kur’an-ı Kerim’i hatmederek okumak daha hayırlıdır. O’nun her tarafı tesirli olduğu gibi bazı sure ve ayetlerinin tesiri daha fazladır. Biz bu eserin ilk kısmında onları Sevgili Peygamberimiz’in hadis-i şeriflerinin ışığı altında izah etmeye çalışacağız. Bunun yanı sıra bu kitabın ikinci kısmında da Allah Resulü’nün dilinden dualara yer verilmiştir.
 
Dua eden insan bilmelidir ki, dualara cevap veren Kadir-i Hakiym vardır. Kulunun duasına göre derdine derman yetiştirir. Resulü Ekrem Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor:

“Acele etmediğiniz takdirde duanız kabul olur. Dua ettim, fakat kabul edilmedi, şeklinde sözler duanın kabul olmasına manidir.”
Bir insan, duasının kabul edilip edilmediğini bilmemesine rağmen, dua ettim de kabul olunmadı demesi Cenab-ı Hakk Teala’ya karşı büyük bir edepsizliktir. Belki Cenab-ı Hakk istenilen şeyin dünyada hayırlı olmadığını bildiğinden duasının bedeline ahrete bıraktıysa bizim bir şey söylemeye hakkımız yoktur.
 
Duanın kabul olunmasının şartlarından bir diğeri de helal lokma yemektir. Çünkü kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam, Sa’d b. Ebi Vakkas (r.a.)’a: “Lokmanı helal kazan. Duan ilahisi huzurda kabul edilir.” Buyurmuşlardır. Diğer bir hadisi şeriflerinden ise: “Zarurette kalanlar ellerini kaldırıp: “Ya Rabbi, Ya Rabbi, diye ism-i a’zamı okuyarak dua ederler. Halbuki onların yediği, içtiği ve giydiği haram olduğu halde, nasıl olurlar da duaları kabul olunur, ism-i a’azamı okuması ne fayda verir?” buyuruyor.
Haram yalnız çalıp çırpmakla kazanılmaz. Yolsuz ele giren her şey haramdır. Ezcümle, vazifelerine devam etmedikleri halde maaşlarının tam olarak alanlar, muhtaç olmamalarına rağmen fakir fukaranın hakkı olan ıskat ve sadakalara göz dikip, fukaranın hakkına saldıranlar bu zümreye dahildir.
 
Allah katında duanın kabul buyurulmasının şartlarından biri de gafleti bırakıp Yüce Yaratıcı’ya hamd-ü sena ve Resulü’ne salat-ü selam getirdikten sonra duaya başlamalıdır. Duadan evvel ve sonra da salavat-ı şerife getirmek duanın kabul olunmasına vesile olur.

Bu kitapta daha ziyade kainatın onun yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Peygamberimiz (s.a.v.)’den rivayet olunan, onun mübarek dudakları arasından dökülen dualar ve Allah’ın veli kullarının okudukları dualara yer verilmiştir.
Gayret ve çalışmak bizden, tevfik ve yardım Allahü Teala’dandır.
 
Arif PAMUK
 
 
         ABDULHALIK GUCDEVANİ HAZRETLERİ’NİN MANEVİ EVLADINA TAVSİYESİ
 
Evladım,
-Sana ilim, edeb tahsil etmeni ve Allah (c.c.) korkusunu tesviye ederim. Büyüklerin izinden ve sünnete tabi olan topluluklardan ayrılma. Fıkıh, hadis ve tefsir oku. Cahil sofulardan kaçın. İmam ve müezzin olmamak şartı ile namazlarını cemaatle kılmaya devam et. Şöhretten kaçın. Zira o bir afattır. İnsanlardan biriymiş gibi ol. Kimseye kefil ve vasi olma. Hükümdarlarla onların çocuklarıyla, kadınlarla, bidatçılarla arkadaşlık etme. Zaviye yapma ve orada oturma. Sema ehlini çok dinleme. Çünkü o nifak meydana getirir. Kalbi de öldürür. Sema ehlini de tamamen inkar etme. Zira onlar da çokturlar. Az ye, az konuş. Az uyu. Arslandan kaçındığın gibi insanlardan kaçın. Daima yalnızlığı seç. Helalından ye, şüphelilerden sakın, zaruret olursa başka… Çoğu zaman dünyalık elde etmek hırsı üzerine gelir. Onun arkasından gitme. Çünkü o, dinini ve imanını alır, götürür. Çok gülme. Zira çok gülmek kalbi öldürür. Kimseyi hakir görme. Dışını süsleme. Zira dışın süslenmesi için iflas ettiğinin belirtisidir. İnsanlarla münakaşa etme. Kimseden bir şey isteme. Kendine hizmet edilmesi için kimseye kendine hizmet edilmesi çini kimseye emretme. İslam büyüklerine malınla, canınla hizmette kusur etme. Onların söylediklerini inkara kalkışma. Çünkü onların söylediklerini dinlememek insanı helaka götürür. Dünyaya ve ehline aldanma. Kalbin hüzünlü ve kederli olsun. Bedenin hasta ve gözlerin daima ağlasın. Amelin halis, duan huşu içinde, yakarışlı; elbisen yamalı ve eski olsun. Arkadaşın fakirlik, ticaretin fıkıh olsun. Evin mescit, arkadaşın Allah (c.c.) olsun. ( sureler ve dualar , pamuk yayınları , resulullahın dilinden sureler dualar fazileti hikmeti esrarı , arif pamuk dualar ve sureler kitap , pamuk dualar ve sureler kitabı , rasulullahın dilinden dualar , surelerin fazileti kitabı )
 

           İKİ CİHANDA MUTLU OLMAK İSTİYORSAN AŞAĞIDAKİ MADDELERİ OKU VE  TATBİK ET
 
1.Vaktini boş geçirme. Geçen vakitlerine bir göz at. Allah’ın rızasına ve şeriatına uygun geçirmişsen Allah’a şükret, değilse Allah’a yönel ve istiğfar et.

2.Huzurlu bir kalb ile Allah’ı zikret. Zikri böyle yaparsan faydasını, tesirini ve ilahi cezbelerin şimşek gibi çaktığını görürsün. Zikirde çok yapmak şart değildir. Asıl olan her anışta O’nunla olmandır.

3. Zikrederken gaflet içinde olma. O’ndan başkasını iltifat etme ki, kalbin ancak O’nunla huzura erer. Daime O’nun tecellilerini müşahede et. Katiyen O’ndan gafil olma.

4. Yürürken etrafına bakıp durma. Daime önüne ve ayak ucuna bak. Etrafa bakınmak kalbde perdeler meydana getirir. Seni huzurdan mahrum eder.

5. Her halükarda gafletten sakın. Daima kalbin O’nunla olsun. Böyle olursan kalbin huzurla dolar. Huzur içinde nefes alan kişi diridir. Huzur içinde nefes almayan kişi ölüdür. O’ndan gafil olduğunu sezinlediğin an istiğfar et. İstiğfar, sahibini temizler ve paklar.

6- Gidişin O’na olsun. Daima O’nun rızası dairesinde hareket et.

7. Kalbini O’ndan başkasından arındır ve safileştir. Kalbini bu hale getirirsen o zaman kalbin bir ayna haline gelir. O’nda Allah (c.c.)’ın tecellilerini görürsün.

8.Dışın halk ile, iç alemin daima O’nunla olsun. Daima murakabe halinde bulun. Zikirde o kadar müstağrak ol ki, kainatta zikirden başkasının duymayasın.

9. Kelime-i Tevhid’i bırakma. O’nu getireceğin zaman gözlerini ve çeneni kapa, dilini damağını yapıştır. Nefesini hapset. Kelime-i Tevhid’i kalbinle söyle: la’yı göbeğinin altından dimağına, ilah kelimesini dimağından omuz kısmına ve illallah lafzını başın hareketi ile kalbinin üzerine indirirsen O’nun hararetini bütün vücudunda duyarsın. Bu şekilde nefes almadan (23) defa yapmaya çalış. Sonunda Muhammedün Resulüllah demeyi de ihmal etme.

10.Yukarıda anlatılan zikrin sonunda nefesini salıverdiğinde:
İlahı ente maksudı ve ridake metlubı
“Allah’ın, maksadın Zat’ın, istediğim de rızandır. Bu kemter kulunu zat’ının tecellilerine ve rızana ulaştır.” Demeyi ihmal etme ki tevhidin esrarına erip, her şeye O’nun tecellilerine eresin. Şayet zikir anında iç alemini arındıramıyorsan şöyle de:
Ma zekarnake hakka zikrine ya mezkur.
“Ey anılan Rabbim! Seni hakkıyla anamadım” dersen iç huzuruna kavuşursun.

10- Şeyh Ebu Bekr el-Kettani (k.s.) diyor ki:
“Kırk sene kalp evinin kapıcılığını yaptım bu müddet içinde onu Allah’tan başkasına açmadım. Kalbim o hale geldi ki, O’ndan başkasını tanımaz oldu.”

11.Daima kalbin O’nunla olsun. Şunu da aklından çıkarma; zikir, murakabe, sohbet ve rabıtanın neticesi Ehadiyyet nurunun müşahedesidir. Bu da keyfiyet itibarı ile farklıdır. Bunu da ancak ehli bilir.
 
                       
Resulullahın Dilinden Sureler ve Dualar Fazileti Esrarı Hikmeti

      
                        FİHRİST
 
A'lâ Suresi'nin Sırları
A'raf Suresi'nin Faziletine Dair   
Ağrılara ve Sıtmaya Karşı Manevi Reçete             
Abdest Alırken Okunacak Dualar              
Abdulhalık Gucdevani Hz.nin Manevi Evladına Tavsiyesi 
Adem Aleyhisselam'ın Duası      
Âdiyât Suresi'ni Okumanın Faziletine Dair Hadisler          
Ahiret Alemini Rüyada Görmek İçin        
Ahkâf Suresi'nin Sırları  
Akşam Ezanı İşitilince Okunacak Dua      
Akşam Namazından Sonra Nafile Namazın Fazileti           
Akşam Namazından Sonra Yapılacak Dualar        
Akrabası veya Arkadaşı Ölen Kimsenin Okuyacağı Dua   
Aksıranın ve Aksıranı Görenin Okuyacakları Dualar          
Âl-i İmran Suresi'ni Okumanın Faziletine Dair Hadisler
Âl-i İmran Suresi'nin 154. Ayetinin Sırları
Alak Suresi'nin Sırları     
Allah İsm-i Şerifi'nin Sırları          
Allah İsm-i Celili               
Allah Rasulü'nün Vefatı Anında Okuduğu Dua    
Allah Teala'ya İman ile Kavuşmak            
Allahü Teala'nın Dua Etmemizi Emrettiği Ayetler             
Altıyüz bin Salavat Gücünde Bir Salavat-ı Şerife
Âmener Rasulü'nün Fazileti        
Amme Suresi    
Amme Suresi'nin Fazileti             
Amme Suresi'nin Mânası             
Ana Baba Hakkı
Arş-ı A'zam'ın Hazinelerinden Biri           
Aradığını Bulma Duası   
Arefe Günü Okunacak Dua         
Arefe Günü Yapılacak En Kıymetli Zikirler             
Asr Suresi'nin Faziletine Dair      
Ay Görüldüğü Vakit Okunacak Dua         
Ayağı Uyuşan Kimsenin Okuyacağı Dua 
Ayetel Kürsi Evden Çıkarken Okunursa  
Ayetel Kürsi Namazdan Evvel Okunursa
Ayetel Kürsi Namazdan Sonra Okunursa              
Ayetel Kürsi'nin İsm-i Azam Olduğuna Dair                          
Ayetel Kürsi'nin Esrarı   
Ayetel Kürsi'nin Esrarı ve Hikmeti            
Ayetel Kürsi'nin Fazileti
Ayetel Kürsi'nin Faziletine Dair Hadis-i Şerifler 
Ayetel Kürsi'nin Okunması Kafir Cinniyi Helak Eder       
Ayetel Kürsi'yi Üzerinde Taşıyan Kimse 
Ayetel Kürsi'yi İhtiva Eden Fazileti Çok Büyük Bir Dua     
Ayetel Kürsi'yi Şer Zamanlarında Okumak           
Ayetel Kürsi'yi Her Gün Okumaya Dair 
Ayetel Kürsi'yi Okuyan Sahabinin Cinniyi Mağlup Etmesi               
Ayetel Kürsi'yi Okuyanın Kalp Gözü Açılır             
Ayetel Kürsi'yi Sabahları Okumak            
Ayetel Kürsi'yi Yatarken Okumak             
Aynaya Bakarken Okunacak Dua              
Az Zamanda Çok Sevap Kazandıran Ayetler ve Dualar     
 
Bürûc Suresi'nin Sırları  
Büyük Günahları Bağışlattıracak Dualar                
Başağrısı ve Migrene Karşı Manevi Bir Tedavi    
Başağrısı - Migren           
Bakara Suresi'nin Faziletine Dair Hadis-i Şerifler  
Beled Suresi'nin Sırları  
Benim Biricik Efendim  
Berat Gecesi Duası         
Besmele Çekene Yediyüz Senelik Nafile İbadet Sevabı   
Besmele İle Başlanan Dua Reddolunmaz             
Besmele'nin Her Harfi İçin Dörtbin Sevap Verilir               
Besmele'nin Sevabı İkimilyon Senede Yazılmaz 
Besmele'ye Devam Edilirse Nimet Geljr, Mazarrat Gider
Besmele'yi Çeken İle Şeytan Arasına Üçyüz Perde Çekilir              
Besmele'yi İçinde Bulunduran Mübarek Bir Dua
Besmele'yi Okuyan Cehennem'den Azad Olur   
Besmele'yi Okuyan Mahşer Yerine Geldiği Vakit
Besmele'yi Okuyanla Dağlar Taşlar da Teşbih Eder          
Besmele-i Şerifi Hapiste Olan Okursa     
Besmele-i Şerife Çeken İçin Bir Melek Vazifelendirilir     
Besmele-i Şerife Ağrılara Karşı Okunur  
Besmele-i Şerife Baş Ağrısına Karşı Okunursa     
Besmele-i Şerife Hastaya Yazılıp İçirilirse              
Besmele-i Şerife Kırk Gün Okunursa       
Besmele-i Şerife Mahsûlün Çok Olması İçin Okunur        
Besmele-i Şerife Nazil Olduğunda Dağlar Harekete Geldi              
Besmele-i Şerife Okunur da Evden Çıkılırsa          
Besmele-i Şerife Ticarethaneye Aşılırsa                
Besmele-i Şerife Unutkanlığa Karşı Okunursa     
Besmele-i Şerife Yatarken Okunursa      
Besmele-i Şerife Yazılır, Üzerinde Taşınırsa         
Besmele-i Şerife Yazılır, Eve Aşılırsa
Besmele-i Şerife Zalime Karşı Okunursa
Besmele-i Şerife'den Cennet Irmakları Çıkar       
Besmele-i Şerife'nin Bazı Sırları 
Besmele-i Şerife'nin Fazileti
Besmele-i Şerife'yi Çeken, Şeytanın Belini Kırar
Besmele-i Şerife'yi Çekene Ansızın Bela Gelmez
Besmele-i Şerife'yi Çekene Azab Olunmaz          
Besmele-i Şerife'yi Tehlike İle Karşılaşınca Okumak         
Besmele-i Şerife'yi Yazan Kimse Mağfiret Olur   
Beyyine Suresi'ni Okumanın Fazileti       
Borçlu Olan Kimsenin Okuyacakları Dualar          
Borçlu Olanların Duası  
Borçlu Olanların Okuyacağı Dua               
Borçtan Kurtulmak İçin 
Bu Salavat-ıŞerife Yetmiş Bin Salavat Gücündedir            
Cüzzam-Felç ve Manevi Körlüğe Karşı Okunacak Dua      
Camide Yapılacak Teşbih ve Zikirler        
Camide Yitiğini Arayan Kimseye Söylenecek Söz
Camiden Çıkarken Okunacak Dua
Camiye Giderken Okunacak Dualar         
Camiye Girerken Okunacak Dua
Cenabı Peygamber'i Rüyada Görmek İçin             
Cenaze Namazında Okunacak Dua          
Cenaze Geçerken Okunacak Dua             
Cenaze Kabire Konulurken Okunacak Dua           
Cennetin Anahtarı          
Cin Suresi'nin Sırları       
Cuma Günü İstiğfar Etmenin Fazileti       
Cuma Günü Salavat-ı Şerife Getirmenin Fazileti
Cuma Günleri Sure-i Kehf'in Okunmasına Dair   
Cuma Suresi     
Cuma Suresi'nin Manası              
Cuma Suresi'ni Okumanın Faziletine Dair Hadisler           
Çocuğu Doğan Kimseye Karşı Yapılacak Dua        
Çocukları Şeytandan Korumak İçin Okunacak Dua            
Düşmanla Karşılaşınca Okunacak Dua    
Damadın Nikahtan Sonra Okuyacağı Dua             
Davud Aleyhisselam'ın Duası     
Delâil-i Hayrât'ı Okumaya Denk Salavat-ı Şerifeler           
Delâil-i Hayrât'ı Yetmiş Bin Defa Okumaya Denk Salavat
Delilik   
Diş Ağrısına Karşı Manevi Bir Reçete      
Dilek ve Hacet İçin          
Dinç Kalmak İçin Okunacak Teşbihler     
Duaların Tamamını Kapsayan Dua           
Duanın Faziletine Dair Hadis-i Şerifler    
Duanın Geri Çevrilmediği Yer ve Zamanlar           
Duası Kabul Olunan Kimseler     
Duha Namazını Kılmanın Faziletine Dair
Duha Suresi'ni Okumanın Faziletine Dair Hadisler            
Duhan Suresi    
Duhan Suresi'ni Okumanın Faziletine Dair Hadisler         
Duhan Suresi'nin Manası             
 
eş-Şekûr ism-i Şerifi'nin Sırları    
ed-Dârru İsm-i Şerifi'nin Sırları   
Efendimiz (s.a.v.)'i Rüyada Görmek İçin                
Ehl] ile Münasebette Bulunacakların Okuyacağı Dua      
el-Gafûr İsm-i Şerifi'nin Sırları    
el-Gaffar İsm-i Şerifi'nin Sırları   
el-Ğaniyy İsm-i Şerifi'nin Sırları  
el-Şehîd İsm-i Şerifi'nin Sırları    
el-Adlü İsm-i Şerifi'nin Sırları      
el-Afüvy İsm-i Şerifi'nin Sırları    
el-Âhir İsm-i Şerifi'nin Sırları       
el-Aliym İsm-i Şerifi'nin Sırları    
el-Aliyyü İsm-i Şerifi'nin Sırları   
el-Azıym İsm-i Şerifi'nin Sırları   
el-Aziyz İsm-i Şerifi'nin Sırları
el-Bâısü ism-i Şerifi'nin Sırları     
el-Bâkıy ism-i Şerifi'nin Sırları     
el-Bâriü İsm-i Şerifi'nin Sırları     
el-Bâsıt İsm-i Şerifi'nin Sırları      
el-Bâtın İsm-i Şerifi'nin Sırları     
el-Basıyru ism-i Şerifi'nin Sırları 
el-Bediy'u  ism-i Şerifi'nin Sırları
el-Berr İsm-i Şerifi'nin Sırları       
el-Câmiu İsm-i Şerifi'nin Sırları   
el-Cebbâr İsm-i Şerifi'nin Sırları 
el-Celiyl İsm-i Şerifi'nin Sırları     
el-Evvel İsm-i Şerifi'nin Sırları     
el-Fettâh İsm-i Şerifi'nin Sırları   
el-Hâdî İsm-i Şerifi'nin Sırları      
el-Hâfıd İsm-i Şerifi'nin Sırları     
el-Hâlık İsm-i Şerifi'nin Sırları      
el-Habiyr İsm-i Şerifi'nin Sırları  
el-Hafiyzu İsm-i Şerifi'nin Sırları 
el-Hakemü İsm-i Şerifi'nin Sırları               
el-Hakiym İsm-i Şerifi'nin Sırları
el-Hakk İsm-i Şerifi'nin Sırları      
el-Hawiyel ism-i Şerifi'nin Sırları
el-Hamiyd ism-i Şerifi'nin Sırları
el-Hasiyb İsm-i Şerifi'nin Sırları
el-Hayy ism-i Şerifi'nin Sırları      
el-Hayy ism-i Şerifi'nin Sırları      
el-Kâbıd İsm-i Şerifi'nin Sırları    
el-Kâdir İsm-i Şerifi'nin Sırları     
el-Kahhâr İsm-i Şerifi'nin Sırları 
el-Kaviyy İsm-i Şerifi'nin Sırları   
el-Kayyûm İsm-i Şerifi'nin Sırları
el-Kebiyr İsm-i Şerifi'nin Sırları   
el-Keriym İsm-i Şerifi'nin Sırları 
el-Kuddûs İsm-i Şerifi'nin Sırları 
el-Latıyf İsm-i Şerifi'nin Sırları     
el-Mâcid İsm-i Şerifi'nin Sırları   
el-Mâniu İsm-i Şerifi'nin Sırları   
el-Mü'min İsm-i Şerifi'nin Sırları
el-Müıyd İsm-i Şerifi'nin Sırları   
el-Müızzü İsm-i Şerifi'nin Sırları 
el-Müahhır İsm-i Şerifi'nin Sırları              
el-Mübdiü İsm-i Şerifi'nin Sırları
el-Müciyb İsm-i Şerifi'nin Sırları 
el-Müheymin İsm-i Şerifi'nin Sırları         
el-Mükıyt İşm-i Şerifi'nin Sırları 
el-Mümiyt İsm-i Şerifi'nin Sırları
el-Müntekımü İsm-i Şerifi'nin Sırları        
el-Müteâl İsm-i Şerifi'nin Sırları 
el-Mütekebbir İsm-i Şerifi'nin Sırları
el-Müzillü İsm-i Şerifi'nin Sırları 
el-Mecîd. İsm-i Şerifi'nin Sırları  
el-Melik İşm-i Şerifi'nin Sırları    
el-Metiyn İşm-i Şerifi'nin Sırları 
el-Muğniy İsm-i Şerifi'nin Sırları
el-Muhsıy İsm-i Şerifi'nin Sırları 
el-Muhyî İsm-i Şerifi'nin Sırları   
el-Mukaddim İsm-i Şerifi'nin Sırları          
el-Muksitu İsm-i Şerifi'nin Sırları
el-Muktedir İsm-i Şerifi'nin Sırları             
el-Musavvir İsm-i Şerifi'nin Sırları             
el-Vâcid  İsm-i Şerifi'nin Sırları   
el-Vâhıd İsm-i Şerifi'nin Sırları    
el-Vâliy İsm-i Şerifi'nin Sırları      
el-Vârisü, İsm-i Şerifi'nin Sırları  
el-Vâsiu İsm-i Şerifi'nin Sırları     
el-Vedûd İsm-i Şerifi'nin Sırları  
el-Vehhâb İsm-i Şerifi'nin Sırları
el-Vekiyl İsm-i Şerifi'nin Sırları   
el-Veliyy İsm-i Şerifi'nin Sırları   
Elbiseyi Çıkarırken Okunacak Dua           
Elbiseyi Giyerken Okunacak Dualar         
Elli dört Farz     
En'am Suresi'ni Okumanın Faziletine Dair Hadisler          
en-Nâfiu İsm-i Şerifi'nin Sırları   
en-Nûr İsm-i Şerifi'nin Sırları       
Enbiyâ Suresi'nin Faziletine Dair Hadis-i Şerifler
Enfal ve Tevbe Suresi Hakkında Hadis-i Şerifler 
er-Râfiu ism-i Şerifi'nin Sırları     
er-Râuf İsm-i Şerifi'nin Sırları      
er-Raşiyd İşm-i Şerifi'nin Sırları  
er-Rahıym İsm-i Şerifi'nin Sırları
er-Rahmân İsm-i Şerifi'nin Sırları              
er-Rakıyb İsm-i Şerifi'nin Sırları  
er-Rezzâk İsm-i Şerifi'nin Sırları
es-Sabûr İsm-i Şerifi'nin Sırları                   
es-Samed İsm-i Şerifi'nin Sırları 
es-Selâm İsm-i Şerifi'nin Sırları   
es-Semiy'u İsm-i Şerifi'nin Sırları               
Esmâ-i Hüsna   
Esmâ-i Hüsna'nın Fazileti            
et-Tevvâb İsm-i Şerifi'nin Sırları 
Ettehıyyâtü       
Evden Çıkarken Okunacak Dualar            
Eve Girerken Okunacak Dualar  
Evlenene Karşı Yapılacak Dua    
ez-Zâfir İsm-i Şerifi'nin Sırları      
Ezanın ve Müezzinliğin Faziletine Dair Hadisler 
Ezandan Sonra Okunacak Dua   
Ezandan Sonra Okunacak Dualar              
Farz Namazlarda Saf Tutarken Okunacak Dua    
Farz Namazlardan Evvel Yapılacak Çeşitli Zikirler              
Farz Namazlardan Sonra Yapılacak Zikirler ve Dualar      
Farz Nedir?       
Fatiha Suresi'nin Faziletine Dair Hadis-i Şerifler
Fatiha-i Şerife'nin Bazı Sırları      
Fazileti Çok Yüce Ayet-i Kerimeler          
Felak Suresi       
Felak ve Nâs Sureleri Hasta Üzerine Okunursa  
Felak ve Nâs Sureleri'nin Faziletine Dair Hadisler              
Fetih Suresi       
Fetih Suresi'ni Okumanın Faziletine Dair Hadisler            
Fetih Suresi'nin Manası
Ganimetlerin En Büyüğü             
Gök gürültüsü İşitilince Okunacak Dua  
Göz Hastalığına Karşı Okunacak Salavat-ı Şerife
Günah Kirinden Arınmak             
Günahları Affettiren Dualar       
Güneş ve Ay Tutulunca Okunacak Dua  
Günlerin Saat Cetveli    
Gafir Suresi'ni Okumanın Faziletine Dair Hadisler             
Geçim Sıkıntısında Okunacak Dua           
Geçmiş Günahları Affettiren Ameller    
Geceleri Uyanan Kimsenin Okuyacağı Dualar
Geceleyin İstenilen Saatte Uyanmak İçin             
Gemiye Binerken Okunacak Dua             
 
H. Osman Efendi'nin Kur'an'ın Fazileti Hakkında Dersleri              
Hakka Suresi'nin Sırları  
Haşr Suresi'nin Son Üç Ayetini Okumanın Fazileti            
Hacı Osman Efendi'nin Manevi Dersleri                
Hacı Osman Efendi'nin Salavatlar Hakkındaki Dersleri    
Hacca Gidene ve Hacdan Dönene Karşı Yapılacak Dua    
Hacet Duaları    
Hacet Mektubu
Hacet Namazı ve Duası 
Hacet ve Dilek Duası      
Hadid Suresi'nin Sırları  
Haram Nedir?  
Hastaları Ziyaret Etmenin Fazileti            
Hastanın ve Hastayı Ziyaret Edenlerin Okuyacakları Dua
Hayırlı Bir İşin Gerçekleşmesi İçin            
Hayatından Ümid Kesen Kimsenin Okuyacağı Dualar      
Hayvanı ..Kaçan Kimsenin Okuyacağı Dua            
Hazreti Ömer (r.a.)'m Ağlaması 
Hazreti Meryem'in Validesinin Duası      
Helada Konuşmanın ve Zikretmenin Yasaklandığına Dair               
Helaya Giderken Okunacak Dua
Her Hastalığın Manevi İlacı         
Hiddetlenince Okunacak Dua    
Hikmet İlmi Nasıl Elde Edilir?      
Hizbü'n-Nasr Duasının Okunuşu                              
Hizbü'n-Nasr Duası         
Horoz Sesi, Merkep Anırması işitildiğinde Okunacak Dua              
Hûd Suresi'nin Faziletine Dair Hadis-i Şerifler     
Hz. Ali Efendimiz'e Yahudilerin Soruları 
 
İstiğfar Hakkında Hadis-i Şerifler              
İstiğfarın Faziletine Dair Ayet ve Hadis-i Kudsiler              
İstihare İçin H. Osman Efendi'nin Tavsiyeleri      
İstihare Duası ve Namazı             
İstiharenin Önemi          
İyiliği Görülen Bir Gayri Müslime Edilecek Dua   
İyiliği Görülen Bir Müslümana Edilecek Dua        
İyyâke na'büdü
İzzet Ayeti         
İbrahim Aleyhisselam'ın Duası  
İftar Ederken Okunacak Dua      
İhlas Suresi Cuma Günü Camiye Girildiğinde Okunursa  
İhlas Suresi Eve Girerken Okunursa        
İhlas Suresi Okununca Melekler Nazil Olur          
İhlas Suresi'ni Akşam Namazından Sonra Okumak           
İhlas Suresi'ni Arefe Günü Akşam Okumak         
İhlas Suresi'ni Farz Namazlardan Sonra Okumak
İhlas Suresi'ni Hastalanınca Okumak  
İhlas Suresi'ni Her Halükârda Okumak   
jhlas Suresi'ni Okumanın Faziletine Dair Hadisler             
jhlas Suresi'ni Okuyana "Ey Allah'ın Sevgilisi, Kalk" Denir              
İhlas Suresi'ni Okuyana Cehennemden Berat Verilir        
İhlas Suresi'ni Okuyana Cennet Vacip Olur          
İhlas Suresi'ni Okuyana Cennette Köşk Verilir    
İhlas Suresi'ni Sabah Namazından Sonra Okumak            
İhlas Suresi'ni Sabah ve Akşamları Okumanın Fazileti     
jhlas Suresi'ni Sefere Giderken Okumak
İhlas Suresi'ni Yatarken Okumak              
İki Cihanda Mutlu Olmak İsteyenler       
İkindi Namazının Sünnetinin Faziletine Dair        
İkiyüz Defa Okuyana Hızır Mürşidlik Eder             
jmam-ı Azam Hazretlerinin Teşbih Duası              
jmanı Korumak İçin Dua                818
İmtihan Duaları 679
İnşirah Suresi'ni Okumanın Faziletine Dair Hadisler         
İnanan Akıl Sahiplerinin Duası   
İnsanı Günahlarından Arındıran Ameller              
İnsandan Şeytanı Uzaklaştıran Dua         
İsa Aleyhisselam'ın Duası            
İskan Olmayan Eve Girildiğinde Okunacak Dua 
İslam Düşmanı Münafığın Helak Olması
İslam Düşmanlarından Biri Ölünce Okunacak Dua            
İsm-i A'zam Dualarının Önemi   
jsm-i A'zam Duası           
İsm-i A'zam Duası'nın Okunuşu
İsrâ Suresi'nin Faziletine Dair Hadis-i Şerifler      
İstiğfarların En Büyüğü 
 
Kâfirûn Suresi'nin Faziletine Dair              
Kâria Suresi'nin Sırları    
Kıyamet Günü On Sınıf Kimsenin Hali     
Kıyâme Suresi 
Kabir Duası        
Kabir Ziyareti ve Adabı 
Kabir Ziyaretinde Bulunanın Okuyacağı Dualar  
Kabus  
Kadir Gecesi Okunacak Dua        
Kadr Suresi'ni Okumanın Faziletine Dair Hadisler             
Kamet Yapılırken, Düşmanla Çarpışırken Yapılacak Dua 
Kan Aldırırken Okunacak Ayet-i Kerime
Karınca, Bereket Duası 
Kaside-i Bürde  
Kaside-i Bürde'nin Fazileti           
Kaside-i Bürde'nin Okunuşu       
Kaside-i Bürde'yi Okurken Dikkat Edilecek Hususlar        
Kaside-i Mudariyye        
Kaside-i Mudariyye'nin Okunuşu             
Kaside-i Mudariyye'yi Okumanın Faziletine Dair
Kehf Suresi'nin Fazileti Hakkında Hadis-i Şerifler              
Kelime-i Tevhidin Faziletine Dair Hadis-i Şerifler
Kenzül Arş Duası             
Kenzül Arş Duasının Fazileti        
Kenzül Arş Duasının Okunuşu   
Kevser Suresi'nin Faziletine Dair Hadis-i Şerifler
Kimin Arkasında Namaz Kılınır?                
Korku ve Huzursuzluğa Karşı Dua             
Korkulu Rüya Gören Kimsenin Okuyacağı Dua    
Korku ve Dehşet Hissedenin Okuyacağı Dua       
Kulağı Çınlayan Kimsenin Okuyacağı Dua             
Kunut Duaları   
Kur'an'ı Başkalarından Dinlemeğe Dair  
Kur'an'ı Okumanın Edebleri
Kur'an'ın Faziletine Dair Ayet-i Kerimelerden Bazıları     
Kur'an'ın Faziletine Dair Allah Dostlarının Sözleri              
Kur'an'ın Faziletine Dair Ayet-i Kerimelerden Bazıları     
Kurban Keserken Okunacak Dua
Kurban Keserken Okunacak Dua              
Leyi Suresi'nin Sırları      
Lut Aleyhisselam'ın Duası            
 
Mâlikül Mülk İsm-i Şerifi'nin Sırları          
Musibete Uğrayan Kimseye Karşı Okunacak Dua              
Mü'minlerin Duası          
Mubah Nedir? 
Mücâdele Suresi'nin Sırları          
Müddessir Suresi'nin Sırları        
Müfsid Nedir?  
Mülk Suresi       
Mülk Suresi'nin Fazileti                
Mülk Suresi'nin Manası
Müslümanın Tebessüm Ettiğini Görenin Okuyacağı Dua
Müslümanın Yükümlü Olduğu Fiiller      
Müstehab Nedir?           
Müzzemmil Suresi'nin Sırları      
Mâide Suresi'ni Okumanın Faziletine Dair Hadisler          
Meâric Suresi'nin Sırları
Mekruh Nedir? 952
Meryem Suresi'nin Faziletine Dair Hadis-i Şerifler            
Muhammed Suresi'nin Sırları     
Musa Aleyhisselam'ın Duası       
Musibete Uğrayan Kimsenin Okuyacağı Dua      
 
Nâs Suresi          
Nûh Suresi'nin Sırları     
Nûn Suresi'nin Sırları     
Nafile İbadetlerin Faziletine Dair             
Nafile Namaz Kılmanın Faziletine Dair  
Namaz Bölümü
Namazı Bozan Haller      
Nasıl Adam Olduğunu Allah'ın Kitabı Kur'ân'dan Sor       
Nasr Suresi'nin Faziletine Dair Hadis-i Şerifler    
Nazar Duası       
Nikah Hutbesi Duası      
Nisa Suresi'ni Okumanın Faziletine Dair Hadisler              
Nuh Aleyhisselam'ın Duası          
Nuh Aleyhisselam'ın Evladlarına Vasiyyeti           
 
Onbin Salavât Gücünde Bir Salavât         
Onbir bin Salavât Gücünde Bir Salavât   
Ondört bin Salavât Gücünde Bir Salavât
Otuzbin Salavât-ı Şerife Gücünde Bir Salavât      
Otuz iki Farz      
 
Öğle Namazının Sünnetlerinin Faziletlerine Dair 289
Ölü Kabre Konulduktan Sonra Okunacak Telkin Duası     
Ölüm Halindekine Kelime-i Tevhid Telkin Hakkında         
Ölümü  İstememeye Dair Dua   
 
Peygamber (s.a.v.)'in Veda Hutbesi        
Peygamber Efendimizin Öğrettiği Tahmidler      
Peygamber Efendimizin Öğrettiği Teşbihler        
Peygamberimizin Öğrettiği Ramazan Duası         
 
Rûm Suresi'nin Sırları     
Rüya Anlatana Karşı Yapılacak Dua         
Rüzgar Eserken Okunacak Dua  
Rîh-ı Ahmer Duası           
Rîh-ı Ahmer Duasının Okunuşu 
Rabıta Nasıl Yapılır?       
Rabbena            
Ramazan Duası
Ramazan Duasının Fazileti          
Ramazan Duasının Okunuşu      
Recep Ayı Girdiğinde Okunacak Dua  
Resulüllah'ın Duası         
Rîh-ı Ahmer ve Dâü Ekber Adlı Mahlukun Hal Tercemesi 862
Ruhen Gelişmek             
 
Sübhâneke       
Süleyman Aleyhisselam'ın Duası              
Sünnet Nedir?                  
Süt ve Su İkram Edene Karşı Edilecek Dua            
Sıkıntı ve Dilek Duası     
Sıkıntı ve Korkudan Kurtulmak İçin Okunacak Dua           
Sıkıntılı ve Kederli Zamanlarda Okunacak Dualar              
Sıkıntılardan Kurtulmak İçin       
Sabah Namazının Farzı Nasıl Kılınır?        
Sabah Namazının Sünneti Nasıl Kılınır    
Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Okunacak Dualar 
Sabah Namazının Sünnetinin Faziletine Dair       
Sabah Namazından Sonra Yapılacak Zikirler        
Sabahları ve Akşamları Okunması Faziletli Olan Dualar  
Saffât Suresi'ni Okumanın Faziletine Dair Hadisler           
Salât-ı Tefriciyye             
Salât-ı Vitr'in Faziletine Dair Hadis-i Şerifler        
Salavât-ı Şerife Getirenlere Ne Gibi Müjdeler Vardır?     
Salavât-ı Şerife Getirmenin Fazileti         
Salavât-ı Şerife Hakkında Bir Kıssa           
Salavat-ı Şerife ( Yetmiş Bin Salavat Gücünde) 
Salavat-ı Şerife ( Yüz Bin Salavat Gücünde)          
Salli-Bârik           
Sara ve Cin Tutana Karşı Okunacak Ayet-i Kerimeler       
Sara ve Deliliğe Karşı Okunacak Dua       
Savaştan Dönen Kimseye Karşı Yapılacak Dua    
Secde Suresi     
Secde Suresi'ni Okumanın Faziletine Dair Hadisler          
Secde Suresi'nin Manası              
Seferde Bir Şehre Girerken Okunacak Dua          
Seferde Cin ve Şeytan Görüp Bayılana Okunacak Dua    
Seferden Dönen Kimseye Yapılacak Dua               
Sefere Çıkan Kimseyle Vedalaşırken Okunacak Dua         
Semada Bulut Görülünce Okunacak Dua              
Semaya Bakınca Okunacak Dua  
Sene Başında Okunacak Dua                      
Senenin Sonunda Yapılacak Dua  
Sevapları Çoğaltmak      
Sevilmeyen Bir Şey Görüldüğü Vakit Okunacak Dua        
Sofra Duası        
Sokak ve Pazara Çıkan Kimsenin Okuyacağı Dua               
Su İçtikten Sonra Okunacak Dua              
Şefaat-ı Nebîye Nail Olmak         
Şehit Olarak Resulü Ekrem'in Beldesinde Ölmek İçin Dua             
Şems Suresi'nin Sırları    :             
Şeytanı Şaşkına Çevirip Kahreden Dua                  
Şeytanı Kahreden Dua  
Şeytandan Korunma Duası         
Şeytanları Yakan ve Helak Eden Dua       
Şeytanların ve Cinlerin Kahrı İçin Name-i Peygamberi    
Şifa Ayetleri      
Şuarâ Suresi'nin Sırları   
Şuayb Aleyhisselam'ın Duası      
Tarık Suresi'nin Sırları
Tehlike ile Karşılaşınca Okunulacak Dua
Tîn Suresi'nin Sırları
Tahriym Suresi'nin Sırları
Talut'un ve Onunla Birlikte Olan Mü'minlerin Duası
Tarikatların Esasları
Tatfiyf Suresi'nin Sırları
Teheccüd Namazını Kılmanın Faziletine Dair 
Teheccüde Kalkan Kimsenin Okuyacağı Dua 
Tekâsür Suresi'ni Okumanın Faziletine Dair Hadisler 
Tevbe Namazının Faziletine Dair
Tevbe - İstiğfar
Tohum Ekerken Okunacak Dua
Topluluktan Kalkarken Okunacak Dua
Turfanda Meyve Görülünce Okunacak Dua
 
 
Umumi Şekilde Günahları Affettiren Ameller
Unutkanlığa Karşı Okunacak Dua
Unutkanlıktan Kurtulmak ve Rızık İçin Manevi Bir Tedavi 
Uykuda Korkan Kimsenin Okuyacağı Dua
Uykusu Gelmeyenin Okuyacağı Dua
Üzerine Bindirmeyen Hayvanın Kulağına Okunacak Dua
 
 
Vacip Nedir?
Vakıa Suresi
Vakıa Suresi'ni Okumanın Faziletine Dair Hadisler
Vakıa Suresi'nin Manası
Vasıtaya Binerken Okunacak Dualar
Vesveseli Olan Kimsenin Okuyacağı Dualar
Vitir Namazından Sonra Okunacak Dua 
 
 
Yakını Ölen Kimsenin Okuyacağı Dua
Yüzyirmi bin Salavat Gücünde Bir Salavat
Yıldız Kayınca Okunacak Dua
 
Yağmur Duası
Yağmur Yağarken Okunacak Dua
Yangın Görülünce Yangına Karşı Okunacak Dua 
Yasin Suresi
Yasin Suresi'nden Sonra Okunacak Dua
Yasin Suresi'ni Okuyan Kimseye Yirmi Hac Sevabı Verilir
Yasin Suresi'ni Okuyana Kıyamet Günü Şefaat Edilir
Yasin Suresi'nin Bazı Esrarı Hakkında
Yasin Suresi'nin Fazileti ve Hikmeti
Yasin-i Şerif Yazılır, Deli Olana Suyu İçirilirse 
Yasin-i Şerifi Ölmüş Kimsenin Ruhu İçin Okumak
Yasin-i Şerifi Ölmek Üzere Bulunan Kimseye Okumak
Yasin-i Şerifi Cuma Günleri Okumanın Faziletine Dair
Yasin-i Şerifi Her Gece Okumanın Faziletine Dair  
Yasin-i Şerifi Okuyanın Duası Kabul Edilir  
Yasin-i Şerifi Yalnız Allah Rızası İçin Okumak
Yasin-i Şerifin Faziletine Dair Hadis-i Şerifler
Yasin-i Şerifin Manası
Yasin-i Şerifte Yirmi Bereket Olduğuna Dair
Yatarken ve Kalkarken Okunacak Dualar  
Yedi yüz bin Defa Salavat-ı Şerife Okuma Değerinde
Yemeği Önüne Getirilen Kimsenin Okuyacağı Dua
Yeni Doğan Çocuğun Kulağına Ezan Okumak
Yeni Elbise Giyen Birine Yapılacak Dua
Yeni Elbise veya Ayakkabı Giyerken Okunacak Dualar
Yetmişbin Melek Bin Sabah Sevap Yazar
Yetmişbin Salavat Gücünde Diğer Bir Salavat
Yetmişbin Salavat-ı Şerife Gücünde Bir Salavat 
Yolculuğa Çıkmayı İsteyenin Okuyacağı Dua  
Yolcunun Bir Yerde Konaklamasında Okuyacağı Dua
Yolcunun Evine Girerken Okuyacağı Dua 
Yolcunun Memleketine Dönüşünde Okuyacağı Dua 
Yolcunun Yokuş Çıkarken ve İnerken Okuyacağı Dua
Yûnus Aleyhisselam'ın Duası
Yûsuf Aleyhisselam'ın Duası
Yûsuf  Suresi'nin Faziletine Dair Hadis-i Şerifler
 
 
Zalime Karşı Dua
Zalimin Şerrinden Korunmak İçin Okunacak Dua 
Zekeriyya Aleyhisselam'ın Duası
Zikrin Faydaları
Zikrin Fazileti Hakkında Ayet-i Kerime Mealleri 
Zikrin Fazileti Hakkında Hadis-i Kudsiler
Zikrin Faziletine Dair Hadis-i Şerifler
Zilzâl Suresi'ni Okumanın Faziletine Dair Hadisler 
 
 
 
Pamuk Yayıncılık Arif Pamuk Resulullahın Dilinden Sureler Dualar Fazileti Esrarı Hikmeti kitabı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789752940222
MarkaPamuk Yayıncılık
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9789752940222
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.