Resulullahın (sav) Hutbeleri 2 Cilt Takım, Termo Deri SİYER KİTAP

Fiyat:
1.600,00 TL
İndirimli Fiyat (%38,1) :
990,00 TL
Kazancınız 610,00 TL
Havale / EFT:
960,30 TL
277,20 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap                 Resulullahın ( sallallahualeyhivesellem) Hutbeleri
Derleme Tahric Ahmed Badla
Yayınevi            Siyer Yayınları
Tercüme            Şule Çakmak           
Kağıt - Cilt         IVORY Renkli kağıt, Lüks Termo cilt, 2 Cilt takım
Sayfa - Ebat      1280 Sayfa - 17x24 cm2 Cilt Resulullahın ( sallallahualeyhivesellem) Hutbeleri kitabı nı incelemektesiniz.   
Siyer yayınları Resulullah’ın ( sallallahualeyhivesellem) Hutbeleri kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 
    Genel Özellikleri:
 
Peygamber Efendimiz'in (sas), çeşitli zaman ve mekanlarda irad etmiş olduğu temel hadis ve siyer kayanlarından derlenmiş olan 522 adet hutbesini içeren bu eser, ülkemizde bu kapsamda Türkçe çevirisinin yanısıra Arapça orijinalinin de karşılıklı sayfalar içerisinde sayfa ve paragraf tutar bir sunumda hazırlanmış özgün bir çalışmadır.
 
Çeviride metnin anlaşılır bir Türkçeye aktarılmasına özen gösterilmiş, bu bağlamda orijinal metne sadakat ile birlikte okuyucunun eseri daha rahat okumasına sağlamak adına oldukça titiz bir çalışma yürütülmüştür. Kitapta birçok isim geçmektedir. Bunların Türkçede doğru şekilde yazımı için gayret gösterilmiş ve bağlamda bir standartlık oluşması adına Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi imlası esas alınmıştır. Eserde tüm hutbelere bir sayı numarası ve konu başlığı belirlenmiştir. Arapça tasnifatında yer alan konu başlıkları büyük çoğunluğu birebir çevirisi olmak ile birlikte bazı yerlerde Türkçe ifade ediliş biçimi bakımından daha uygun olacağı düşünülerek yaklaşık anlam veya genel bir mana verilerek çevrilmiştir. Ancak bunun ile birlikte rivayetin senedinden başlayıp ana metinin bütünü tam çeviri olup, orada luzümlu görüldüğü yerlerde yaklaşık anlamlar sadece parentez içinde veya dipnotlarda izahlar ile ifade edilmiştir. Bu bağlamda tercümede metne azami ölçüde sadık kalınmıştır.
 
Dipnot yazım usulünde ise kolaylık olması açısından, Kütüb-ü Sitte'de yalnızca kitap/bab isimleri ve hadis numaraları yazıldı, diğer ciltli eserlerde ise cilt numarası, sayfa numarası ve önemli bazı yerlerde ise kaynaktan hadisi kontrol etme imkanı vermesi açısından parantez içerisinde hadis noları da yazılmıştır. Arapça metinde ise tahriç usulleri açısından kamil bir gösterim yapılarak, ilgili rivayetin geçti kaynağın tüm bilgileri yer almaktadır. İkinci cildin sonunda bu kaynakların detaylı biyografik bilgileri yer almıştır.
 
Bu çalışmanın en güzel yönlerinden bir tanesi de hiç şüphesiz, hutbelerin Türkçe tercümelerinin hemen karşı sayfasına Arapça metinlerine yer verilmiş olmasıdır. Karşılıklı okumayı kolaylaştırma için, sayfanın başı ve sonu ile ayrıca paragraf sayısı da bire bir örtüşmektedir. Bu şekli ile iki dil üzerinden bir karşılaştırma ve okuma yapmak isteyenler için böyle bir yöntem oldukça istifadeli olacaktır.
 
Hutbeler kitabı, hem içeriği hem 5 renk baskısı ve hem de oldukça güzel/albenili hazırlanmış cildi ile göz dolduran, ülkemizde hadis ve siyer alanında bu konsepte hazırlanmış eserlere olan ihtiyacın karşılanmasında önemli bir katkıda sağlayacağı şimdiden belli olan bu çalışma ile Siyer yayınları bu alanda çıtayı bir seviye daha yukarı taşımıştır.
 
       Takdim
 
"Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de arkasından yedi deniz katılarak (mürekkep olsa) yine Allah'ın sözleri (yazmakla) tükenmez. Şüphe yok ki Allah mutlak galip ve hikmet sahibidir." [Lokman Sûresi, 31/27]
 
"Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabıdır. Yolların en doğrusu Muhammed'in (sav) yoludur." [Buhârî, Edep, 70]
 
Yaklaşık 15 yıl önce Mısır Kahire kitap fuarında, ismi dik­katimi çeken bir kitap gözüme ilişmişti. Bu kitap, Muhammed Halil el-Hatib'in Hutab er-Resûl ismini verdiği, Resûlullah'a [sas] ait hutbelerin toparlandığı bir çalışmaydı. Bu kitabın he­men ilgimizi çekmesi ise şundan kaynaklanmıştı: O günlerde Hadis ve Siyer kaynaklarını okurken, Efendimiz'in [sas] hutbe­lerine rast geldikçe onları toparlamaya başlamıştım. Çünkü o hutbelerin mesaj ve vurguları bazı meselelerin anlaşılması için bizlere çok önemli katkılar sağlıyordu. Aslında böyle bir müsakil çalışmanın yapılması fikri zihnimizde oluşmuştu, ama elimizdeki başka çalışmaların yoğunluğundan bir türlü ona sıra gelmemişti.
 
En son bir buçuk sene önce ismi bende mahfuz ehli him­met bir kardeşimle başka meseleleri konuşurken, bir anda söz Hz. Peygamber'in [sas] hutbeleri üzerine gelmişti. Benden daha fazla heyecanlanan bu kardeşim: "Hocam ne olur bu ki­tabı insanımıza kazandırtalım!" dedi. Bu çok içten ve samimi teklifi bizi daha şevklendirdi, böylece çalışmayı başlatmaya karar vermiş olduk.
 
Önce biz sadece Hutab er-Resûl kitabını tercüme edelim diye işe koyulduk. Kitabı bir daha dikkatlice inceleyince, ki­tapta birçok eksik, hatalı, zayıf ve mevzu rivayetlerin olduğu­nu gördük. Böyle bir kitabın aynı şekilde tercüme edilmesinin bizim elde etmek istediğimiz asıl neticelere ulaştıramayacağına kanaat getirdik. Bunun üzerine Suriyeli Ahmed Badla hocamızdan, yeniden bütün hadis külliyatını elden geçirerek Resûlullah'ın (SAS] hutbelerini tespit etmesini istedik. Benim okumalarım sırasında görüp dosyaladıklarımızı da ona vere­rek, başta Kütüb-i Sitte olmak üzere, Taberânî'nin Mu 'cemlerini, Süyûtî'nin Camilerini, el-Heysemî'nin Mecmâu'z-Zevâid'ini ve daha birçok hadis kitabını bu gözle elden geçirmesini talep ettik. Ayrıca yine hutbelerin tespitini yapabilmek için siyer ve tarih kaynaklarını da taramasını istedik. Böylece elinizdeki bu eserin, Arapça metinleri oluşmuş oldu. Üstad Ahmed BADLA daha sonra bu rivayetlerin metinlerini derlerken gerekli yer­lerine ekler ve tahric niteliğinde dipnotlar düştü. Bu eklerle birlikte oldukça zengin içeriğe sahip bir çalışma ortaya çık­mış oldu. Eseri incelediğiniz zaman göreceğiniz üzere, sadece Resûlullah'ın [sas] hutbeleriyle de sınırlı kalmadı, yer yer başta Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali ve Hz. Ebû Zer gibi bazı sahâbîlerin hutbelerine de yer verildi.
 
Metinlerin tespiti bittikten sonra sıra bunların Türkçe'ye tercümesine geldi. Bu zorlu görevi hanım talebelerimizden biri olan Şule Çakmak kardeşimize tevdi ettik. İtiraz etmeden he­men işe koyuldu ve aylar süren yoğun çalışmaların ardından tercümeleri bitirmiş oldu.
 
Bundan sonraki süreci ise çıkan her kitapta ciddi emeği olan Siyer Yayınları Editörü Muhammed Ali Alioğlu kardeşi­miz yürüttü. Bu metinlerin hem redaksiyon, hem okunması, hem de bölümlerin tasnifatı ile alakalı epey çalıştı. En son istişarelerimizle kitabımızın hacminin büyümesinden dolayı 2 cilt olarak ve 7 ana bölümde tasnif ederek hazırlanmasına karar verildi.
 
Böylece, 1. cilt şu bölümlerden oluştu:
  1. Kur an, İlim ve Zikir:
  2. Ubudiyet (ibadetler):
  3. Muamelat (İnsani ilişkiler)
 
2. ciltte ise geriye kalan şu 4 bölüm yer aldı:
  1. Mücadele Ahlakı (Cihad)
  2. İmtihan Alanları
  3. Kıyamet Alametleri ve Ahiret
  4. Resûlullah [sas] ve Ailesi
 
Bu çalışmanın en güzel yönlerinden bir tanesi de hiç şüp­hesiz, hutbelerin Türkçe tercümelerinin hemen karşı sayfasına Arapça metinlerine yer verilmiş olmasıdır. Karşılıklı okumayı kolaylaştırma için, sayfanın başı ve sonu ile ayrıca paragraf sa­yısı da bire bir örtüşmektedir. Bu şekli ile iki dil üzerinden bir karşılaştırma ve okuma yapmak isteyenler için böyle bir yön­tem oldukça istifadeli olacaktır.
 
Böyle değerli bir çalışmanın içeriğine uygun bir şekilde basılması da gerekiyordu. Bu konuda da Siyer Yayınları hiçbir masraftan kaçınmayarak, cildi ile kağıdı ile çok güzel bir yayın ortaya çıkardılar. Kendilerini de özverili çalışmalarından dola­yı kutluyorum.
 
Bu kıymetli çalışmanın ortaya çıkmasına vesile olan tüm kardeşlerimi tebrik ediyor, hepsine dua ediyorum. Özellikle Arapça metinlerinin tespitini yapan Ahmed Badla hocamızı, tercümeleri için gece, gündüz uğraşan Şule Çakmak karde­şimizi, eserin en güzel bir şekilde ortaya çıkması için ciddi emekler veren Muhammed Ali Alioğlu hocamızı ve diğer tüm kardeşlerimi tebrik ediyor, hepsinin bu salih amellerinin kabul edilmesini Rabbimden niyaz ediyorum.

Başta da belirttiğim gibi bu eserin ortaya çıkmasında bü­yük katkıları olan isimsiz kahramanı da burada bir kez daha anıyor, o kardeşimizin çok sevdiği Resûlullah'a [sas] cennette komşu olmasını Mevla'dan diliyorum.
Her türlü güzellik Rabbimizden, eksik ve kusurlarımız nefsimizdendir.
 
Muhammed Emin Yıldırım
4 Şaban 1437
11 Mayıs 2016
Eyüb-İstanbul
 
                        Sözbaşı
 
"Nitekim kendi içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötü­lüklerden arındıran, size Kitab'ı ve hikmeti talim edip bilmedikle­rinizi size öğreten bir Resul gönderdik." [Bakara, 2/151]
 
"Çünkü ümmîlere içlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara Kitab'ı ve hikmeti öğreten peygam­ber gönderen O'dur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler. (Peygamberi) müminlerden henüz kendilerine ka­tılmamış bulunan diğer insanlara da göndermiştir. O, Azizdir, Hakimdir." [ Cuma, 62/2-3]
 
"Andolsun ki, Resûlullah, sizin için, Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnek­tir." [Ahzab, 33/ 21]
 
Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salât ve se­lam, peygamberlerin imamı, âlemlere rahmet olarak gönderi­len Efendimiz Hz. Muhammed'e [sas] ve O'nun ailesine, saha­belerine ve kıyamete kadar onlara tâbi olanların üzerine olsun.
 
Elinizdeki bu kitabın çeviri faaliyeti, henüz mezun olmuş bir talebe olarak kıymetli hocam Muhammed Emin Yıldırıma bu sahada çalışma yapma isteğimi dile getirmemle başlamış oldu. Çalışma esnasında karşılaşılan bazı sorunlar nedeniyle, kitabın çevirisi planlanan süreden uzun sürmüş olsa da bugün kitabı yayımlayabildiğimiz için Rabbime sonsuz şükürler edi­yorum.
 
Kulluk vazifesi ile şereflendirilen bizlerin, bu vazifeyi "na­sıl" eda edeceğimiz ile daim meşgul olmamız icap eder. Soru­nun cevabı olan hakikatlere ulaşmak içinse, bu yol da, el-Hak olanın elçisinin [sas] rehberliğine hiç şüphesiz muhtacız. Bu ihtiyacımıza binaen, O'nun (sas] mübarek lisanından dökülen hadis-i şerifleri azık edinmek ve paylaşmak üzere çaba sarf et­tik. Şüphesiz ki bu sahada pek çok çalışma yapılmış, eserler yayımlanmıştır. Elinizdeki kitabın en önemli özelliği ise, Resû­lullah'ın (sav) hutbelerinin bir araya getirilmiş olmasıdır.
 
Çeviride metnin anlaşılır bir Türkçeye aktarılmasına özen gösterilmiştir. Kitapta birçok isim geçmektedir. Bunların Türkçede doğru şekilde yazımı için gayret gösterilmiştir. Bu konu­da Türkçe çevirisi Siyer Yayınları tarafından neşredilen İbn Sa'd'ın, Kitâbü't-Tabakâti'l-Kebîr adlı kitabında kullanılan yazım kurallarının esas alınmasına özen gösterilmiştir.
 
Ayrıca burada çalışmanın tercümesinde izlenilen birkaç teknik hususu da zikretmemiz okuyucunun eserden istifadesi bağlamında önem arz etmektedir. Çeviriye esas kaynak metin hadis olduğundan sened dışında ana metinde yer alan ravilere ait veyahut özellikle karşılıklı uzun diyalogların olduğu kısım­larda okumasında akıcılık açısından o kısımlar çev­rilmedi. Arapça orijinali beraber verildiğinden ilgili kısımlara Arapça bilen kardeşlerimiz oradan bakabilirler.
 
Eserde tüm hutbelere bir sayı numarası ve konu başlığı belirlenmiştir. Arapça tasnifatında yer alan konu başlıkları bü­yük çoğunluğu birebir çevirisi olmak ile birlikte bazı yerlerde Türkçe ifade ediliş biçimi bakımından daha uygun olacağı dü­şünülerek yaklaşık anlam veya genel bir mana verilerek çevril­miştir. Ancak bunun ile birlikte rivayetin senedinden başlayıp ana metinin bütünü tam çeviri olup, orada lüzumlu görüldüğü yerlerde yaklaşık anlamlar sadece parentez içinde veya dipnot­larda izahlar ile ifade edilmiştir. Bu bağlamda tercümede met­ne azami ölçüde sadık kalınmıştır.
 
Dipnot yazım usulünde ise kolaylık olması açısından, Kütüb-ü Sitte'de yalnızca kitap/bab isimleri ve hadis numaraları yazıldı, diğer ciltli eserlerde ise cilt numarası, sayfa numarası ve önemli bazı yerlerde ise kaynaktan hadisi kontrol etme im­kanı vermesi açısından parantez içerisinde hadis no’ları da ya­zılmıştır. Arapça metinde ise tahriç usulleri açısından kamil bir gösterim yapılarak, ilgili rivayetin geçti kaynağın tüm bilgileri yer almaktadır. İkinci cildin sonunda bu kaynakların detaylı bi­yografik bilgileri yer almıştır.
 
Tamamı Resûlullah'ın [sas] hutbelerinden oluşan bu ki­tabın çevirisini yapmış olmam, benim en büyük kazancım olmuştur. Zira bu sayede İslam dinini daha doğru anlama ve Resûlullah'ın [sas] irşad ve tebliğ vazifesini yerine getirirken ki usul ve üslubunu az da olsa müşahede edebilme imkânını bul­muş oldum.
 
Bu çalışmada bana öncülük eden muhterem hocam Mu­hammed Emin Yıldırım’a, emek sarf eden değerli Siyer Yayın­ları çalışanlarına, benden dualarını ve desteklerini esirgeme­yen anne babama, kardeşlerime ve dostlarıma teşekkürü borç bilirim.
 
"Elbette, en bahtiyar odur ki, dünya için ahireti unutmasın, ahiretini dünyaya feda etmesin, hayat-ı ebediyesini hayat-ı dünye­viye için bozmasın, mâlâyâni şeylerle ömrünü telef etmesin, kendi­ni misafir telâkki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hare­ket etsin, selametle kabir kapısını açıp saadet-i ebediyeye girsin."  [Bedîüzzaman Said Nursî, Mektubat, 16. Mektub]
 
Çaba ve gayret bizden, netice ise Rabbimizdendir.
 
Şule Çakmak
4 Şaban 1437
11 Mayıs 2016
İstanbul
 
           Son Söz - Güzel Son
 
İbn Ömer'den [ra] rivayetle: Resûlullah [sas], ashabının yanından ayrılmadan önce, şu duayı yapardı:
 
"Allah'ım bizimle günahlar arasında perde olacak korkundan, bizleri cennetine ulaştıracak kulluğun­dan, dünya musibetlerini gözümüzde küçültecek yakînden bizlere ihsan eti Bizleri yaşattığın müd­detçe kulaklarımız, gözlerimiz ve gücümüzden fay­dalandır. Aynılarını soyumuza da nasip et! Bize zulmedenlerden intikamımızı al! Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musi­bete uğratma. Dünyayı en büyük gayemiz kılma! Dünyalık bilgilerimizle sonumuzu getirme! Bize acımayanları bize musallat etme!" [Tirmizî, Daavât, 3502]
 
 
     Ebû Hüreyre'den [ra] rivayetle: Resûlullah [sas] buyurdu ki:
"İki kelime vardır ki dile hafif, mizanda ağır, Rahmana sevgilidir: Sübhânallahi ve bihamdihi, Sübhânallahi'l-Azîm / Allah'ı teşbih ederim, hamd O’nadır ve izzet ve azamet sahibi Allah tüm eksikliklerden uzaktır."  ( Resulullahın Hutbeleri, Termo deri 2 cilt takım, Siyer Yayınları, Ahmed Badla, Şule Çakmak, peygamberimizin hutbeleri, efendimizin hutbeleri, siyer yayınevi, 2 cilt resulullah sallallahu aleyhivesellemin hutbeleri )
 
 
 
Siyer yayınları 2 cilt Resulullah’ın ( sallallahualeyhivesellem) Hutbeleri kitabı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786059283489
MarkaSiyer Yayınları
Stok DurumuVar
9786059283489
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.