Riyazüs Salihin Ciltli Büyük Boy Tekin Yayın

Fiyat:
200,00 TL
İndirimli Fiyat (%25) :
150,00 TL
Kazancınız 50,00 TL
Havale / EFT:
145,50 TL
Aynı Gün Kargo

Kitap             Riyazüs Salihin
Yazar            İmam Nevevi
Tercüme        Abdullah Feyzi Kocaer
Yayınevi        Tekin Kitabevi
Kağıt  Cilt      2. Hamur  - Kalın Ciltli
Sayfa  Ebat   879 Sayfa - 17x24 cm
Yayın            1.900 Hadis-i şerif Arapça Metinli ve Türkçe açıklamalı
 

Tekin Yayınevi tarafından hazırlanan adlı İmam Nevevi ‘nin yazdığı Riyazüs Salihin kitabını incelemektesiniz.
Riyazüs Salihin Kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla  oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 

Bismillahirrahmanirrahim
 
        SUNARKEN
 
«Size ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size Kitap ve Hikmeti öğreten, bilmediğiniz şeyleri de size öğreten içinizden bir Peygamber gönderdik..» (Bakara: 151)
 
«Okur yazar olmayanlardan, kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara Kitap ve Hikmeti öğreten bir Peygamber gönderen Odur. Halbuki bundan önce onlar ne yapacaklarını bilemiyorlardı.
 
O Peygamber, henüz kendilerine katılmamış olanlara da Allah'ın ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara Kitap ve Hikmeti öğretendir.» (cuma: 2-3)
 
«...Sen onların aralarında iken, Allah onlara azap etmez...» (Enfai: 33) Sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed'in yoludur. (*)
 
Sonsuz kudretiyle âlemleri yoktan var eden Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Onun yüceliği karşısında saygıyla eğilir, Ona kul olduğumuzu ikrar, âcziyetimizi itiraf ederiz.
 
Salât ve selâm, Kâinatın Efendisi, insanlığı en doğru yola ileten rehber, rahmet peygamberi Efendimize, onun hanesine ve ashabına olsun.
 
Riyazüs Salihin üzerinde benim de bir çalışma yapmam, yıllardır içimde ukde olarak mevcuttu. Ne var ki, Kütüb-i Sitte Muhtasarı üzerine yoğunlaşmam nedeniyle bu emelim hep geri planda kalmıştı. Bazı kardeşlerimin ısrarı üzerine muhtasar çalışmasına bir süre ara vererek içimdeki ukdeyi hayata geçirmiş bulunmaktayım. Bu vesile ile kendilerine teşekkürlerimi arz ederim. Riyazü’s Salihin
 
Çalışmamızda hataları en aza indirmeye gayret gösterdik. Ancak en mükemmel olan, Yüce Allah'ın kitabıdır. Bu nedenle çalışmamızda kusur ve eksikliklerin bulunmadığını söylemek mümkün değildir. Kusur ve eksikliğimiz siz okuyucuları tarafından tespit edilirse yeni baskılarımızda düzeltebilmemiz için bize bildirmeniz bizleri memnun kılacaktır.
 
Çalışmayı okuyup tashihini yapan, İHL meslek dersleri öğretmeni Hidayet  Şahin ve edebiyat öğretmeni Hasan Karataş'a teşekkür ederim.
Selam ve Hürmetlerimle.

(1) Müslim, Cuma: 43, İbn-i Mâce, Mukaddime: 7
 
 Abdullah Feyzi Kocaer

 

    Riyâzus Salihin 'i Hazırlayan İmam Nevevi 'nîn Önsözü 

 
Bismillâhirrahmânirrahîm
 
 
Tek, ezici güç sahibi (kahhâr,) üstün ve güçlü (aziz,) çok çok bağışlayan, göz ve gönül ehline uyarı olması, akıl ve ibret sahiplerinin ders çıkarması için geceyi gündüze katan Allah'a hamdolsun. O ki, yarattıklarından seçtiklerini uyarmış, bu dünya hayatında onları dünyaya önem vermeyen kimseler (zahid) kılmıştır. Allah'ın sürekli kendilerini gözetlediği duygusu (murakabesi), devamlı düşünce içerisinde kalma, sürekli öğüt alma ve öğüde bağlanma ile onlara vakitlerini geçirtmiştir. Allah'a itaat içerisinde çalışıp çabalamada, âhiret için hazırlıklı olmada, Allah'ın gazabını çekecek şeylerden ve cehennemi gerektirecek davranışlardan sakınmada, zaman ve şartların değişmesine rağmen bu güzel davranışlarını korumada onları başarıya eriştirmiştir.
 
Hamdin en özlüsü, en temizi, en kapsamlısı ve en genişi ile Ona hamdederim. İyilik sahibi, değerli, şefkat ve merhamet sahibi Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederim. Efendimiz, doğru yolu gösteren, sağlam dine çağıran Muhammed'in Onun kulu, Rasûlü, sevdiği kimse ve dostu olduğuna şahitlik ederim. Allah'ın salât ve selâmı ona ve diğer peygamberlere, onların tümünün hanesine ve diğer iyi kimselerin üzerine olsun.
Bu girişten sonra şunu belirtirim ki, Yüce Allah: «Cinleri ve insanları yalnızca Bana kulluk etmeleri/ibadet etmeleri için yarattım. Onlardan rızık istemiyorum, Beni doyurmalarını da istemiyorum.» buyurmuştur, (zâriyât: 56-57) Bu ayet, onların kulluk/ibadet için yaratıldıklarını açık bir şekilde belirtmektedir. Bu nedenle onların, ne için yaratıldıklarına özen göstermeleri, dünyaya önem vermeyerek, dünya zevklerinden geri durmaları gerekir. Çünkü dünya geçici bir yurt olup sonsuza kadar kalma yeri değildir.

Âhirete geçmek için binilen bir binektir, sevinç ve neşe yeri değildir. Ayrılma yeridir, kalıcı vatan değildir. Bunun için, dünya halkının en uyanık olanları kendilerini kulluğa/ibadete verenlerdir. İnsanların akıllıları da dünyaya önem vermeyenlerdir (zahidlerdir.) Yüce Allah şöyle buyurmuştur: «Dünya hayatı, gökten indirdiğimiz su gibidir ki, insanların ve hayvanların yiyeceği olan yeryüzünün bitkileri onunla karışmıştır. (Bu su nedeniyle) yeryüzünün süslenip bezendiği ve yerin sahiplerinin bütün bunlara sahip olduklarını sandıkları sırada, gece veya gündüz buyruğumuz o yere gelir ve orayı hiçbir şey bitirmemişe çevirir de sanki bir gün önce bir şey yokmuş gibi oluverir. Düşünen bir toplum için ayetleri işte bu şekilde açıklamaktayız.» (Yunus: 24)
 
Bu anlamı ifade eden ayetler pek çoktur.
 
Şair ne güzel demiştir:
 
'Allah'ın öyle zeki kulları vardır ki, fitneye düşmekten korkup boşadılar dünyayı
Dünyaya baktılar, onun diriler için vatan olmadığını bildiklerinde saydılar dünyayı
Bir deniz. Salih amelleri de deniz içerisinde gemiler yaptılar.'
 
Dünyanın durumu belirttiğim gibi bizim durumumuz ve yaratılış gayemiz de yukarıda anlattığım gibi olunca, dini açıdan sorumluluk taşıyan bir kimsenin, kendisini iyi kimselerin yolu üzere götürmesi, akıl ve ileri görüş sahibi kimselerin yolunu izlemesi, işaret ettiğim hususlara hazırlıklı olması, dikkat çektiğim konulara önem vermesi gerekir. Dini açıdan sorumlu bir kimse için bu hususta tutacağı en doğru ve en sağlıklı yol ise öncekilerin ve sonrakilerin efendisi, geçmişin ve geleceğin en değerlisi Peygamberimiz'den bize ulaşan sahih hadisleriyle edeplenmektir. Allah'ın salâtı ve selamı onun ve diğer peygamberlerin üzerine olsun.
 
Yüce Allah: «İyilik ve takva hususunda birbirlerinize yardım ediniz.» buyurmuştur. (Mâide:2)
 
Rasûlüllah (s.a.v.)'den gelen sahih hadiste de kendisi: "Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da o kulun yardımında olur." buyurmuştur. (247. hadis)
 
Yine: "Kim bir iyiliği/hayrı gösterirse ona da bunu yapanın sevabı kadar sevap vardır." buyurmuştur. (175. hadis)
 
Yine: "Her kim, hidayete/İslâm yoluna çağırırsa bu yola uyanların sevapları kadar o kimseye de sevap verilir. Bu yola uyanların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez."buyurmuştur. (1385. hadis)
Yine kendisi, Ali (r.a.)'a şöyle buyurmuştur: "Allah'a yemin olsun ki, senin sebebinle Allah'ın bir kimseye hidayet vermesi senin için kızıl develerin olmasından daha hayırlıdır." (1382. hadis)
 
Durum böyle olunca ben de, sahibine âhireti kazandıracak yolu içeren, zahirî ve bâtınî edepleri kazandıran, sakındırma, özendirme ve Allah yolunda gidenlerin edeplerinden olan diğer hususları içerisine alan, dünyaya önem vermeme (zühd,) nefis terbiyesi (riyazat,) ahlakı güzelleştirme, kalp temizliği ve ilacı, organları günaha dalmaktan koruma, eğilmeleri yok etme ve bunlardan başka, Allah'ı tanıyan kimselerin (ariflerin) ulaşmak istedikleri diğer hedefleri içeren hadislerden oluşacak sahih hadislerden özet bir derleme hazırlama görüşüne vardım.
Bu derlemede, 'sahih hadis' kitapları olarak meşhur olmuş kaynaklara dayanan, açık, anlaşılır ve sahih hadisleri getirmeye bağlı kalacağım. Konu başlıklarında, Yüce Kur'ân'dan ilgili ayetler getireceğim. Hareke ve anlam kapalılığı bulunan, açıklamaya gerek duyulan yerlerde ince işaretlerle açıklama getireceğim.
Eğer bir hadisin sonunda 'Hadis müttefekun aleyhtir1 demiş isem bunun anlamı, hadisi hem Buhârî hem de Müslim rivayet etmiştir, demektir.
 
Bu kitap tamamlandığında, kitaba önem verenleri iyiliklere götürmesini, her türlü çirkinlik ve tehlikeleri engellemesini ümit ederim. Bu çalışmadan yararlanan kardeşlerimin, bana, anne ve babama, hocalarıma, diğer dostlarıma ve tüm Müslümanlara dua etmelerini dilerim.
 
Güven ve dayanağım Kerîm olan Allah'tır. İşlerimi Ona teslim eder ve Ona dayanırım. Allah, bana yeter. O ne güzel bir vekildir. Hüküm, hikmet ve üstün güç sahibi olan Allah'tan başka kuvvet ve güç yoktur.  
 
Muhyiddin Yahya b. Şeref en Nevevî
 
 
                İmam Nevevi ve Riyazüs Salihin

 
Ebû Zekeriyyâ Muhyiddîn Yahya b. Şeref en-Nevevî(1233-1277)=(631-676) Hicri yedinci asrın Hadis bilginlerinden ve ünlü İslâm hukukçularındandır. 1233 (h.631) yılında, Şam'ın güneyindeki Neva kasabasında doğdu. Doğduğu yere nispetle Nevâlı anlamı­na, Nevevi denmiştir. İlim tahsiline Kur'ân-ı Kerim'in ezberiyle başlayan İmam Nevevi, Hadis, İslâm Hukuku, Ahlak, Dil ve Edebiyat alanlarında eserler vermiştir. İslâm Hukuku ve Hadis alanında zamanın ender şahsiyetlerinden olmuştur. Özellikle Hadis alanında Şam'daki günü­müzün özel Hadis Fakültesi diyebileceğimiz  Eşrefiye Medresesinin hadis hocalığını (şeyhliğini) yaptı. Gündüzleri ilimle geceleri ibadetle geçiren bir âlimdir, kırk üç yıllık hayatına pek çok güzel eserler sığdıran İmam Nevevi, yaşantısıyla da örnek şahsiyetlerden olmuştur. Kırkın üzerinde eser yazmıştır. Bunların tümü de önemli olmakla birlikte Riyâzü's Salihin, Kırk Hadis ve Sahihi Müslim Şerhi oldukça meşhur olmuş âdeta yazarın ismiyle özdeşleşmiştir. Yaşadığı çağın insanlarını aydınlatma ve doğru yola iletme hususunda önemli gayretleri olan İmam Nevevî, 1277 (h.676) yılında kırk üç yaşında vefat etmiştir. (  Riyazüs Salihin kitap , Riyazüs salihin oku, riyazüs salihin fiyat , esra yayınları , imam nevevi riyazüs salihin  , ucuz riyazüs salihin )
 
 
           Riyazü's-Salihin
 
İmam Nevevi' nin yaşadığı dönemde İslâm Ümmeti büyük bir sıkıntı ve çalkantı içerisinde bulunuyordu. Bir taraftan Haçlı saldırıları, diğer taraftan Moğol istilası yüzünden İslâm coğraf­yasında büyük bir sıkıntı yaşanmakta idi. Bu sıkıntıların yanında halkın davranışlarında, dünya hayatına bel bağlama, âhiret hayatını ihmal gibi ahlaki yozlaşmalar ortaya çıkmıştı. İmam Nevevi, insanlara âhireti hatırlatması, ahlaki olgunluğa eriştirmesi, kişiliklerini koruması gayesiy­le hayat düsturları içeren bir hadis derlemesi yapmış, bazı konu başlıklarına ilgili ayetler de getirmiştir. Çoğunu temel hadis kaynakları olarak kabul edilen altı hadis kitabından, büyük çoğunluğunu da Sahihi Buhari ve Sahihi Müslim'den seçtiği hadisleri bu eserde toplamış ve eserine, iyi kimselerin bahçeleri anlamına ' Riyazüs Salihin ' ismini vermiştir. Ahlaki olgunluğa eriştirmeyi hedefleyen bu eser, İslâm coğrafyasında büyük bir ilgi görmüştür. Yazıldığı günden bu yana ilgiyle okunan eserin pek çok baskıları ve değişik dillere çevirileri yapılmıştır. Türkçe olarak da pek çok çevirisi olan bu eserin, Kıvamüddin Burslan ve emekli Diyanet İşleri Başkanı Hasan Hüsnü Erdem tarafından ilk çevirisi yapılmış, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları olarak pek çok defa basılmıştır. İhsan Özkes tarafından hazırlanan kısa açıklamalı baskısı yapılan ese­rin geniş açıklamalı baskısı da yapılmıştır. M. Ü. İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir, Prof. Dr. İ. Lütfi Çakan ve Prof. Dr. Raşit Küçük tara­fından hazırlanan çalışma, geniş açıklamalar içermektedir. Sözünü ettiğimiz geniş açıklamalı bu çalışma, Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun ilgili yazısına dayanarak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tavsiye edilmiştir.
 Tekin yayınları, Riyazüs Salihin kitabı nın tanıtımı bitti.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789944233002
MarkaTekin Kitabevi
Stok DurumuVar
9789944233002
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.