Şafii İlmihali, Mehmet Keskin, Karton Kapak

Fiyat:
65,00 TL
İndirimli Fiyat (%27,7) :
47,00 TL
Kazancınız 18,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

STOKTA VAR
490,00 TL
325,00 TL
STOKTA VAR
400,00 TL
190,00 TL

Kitap                Şafii İlmihali, Karton Kapak, Muhtasar
Yazar               Mehmet Keskin
Yayınevi           Çağrı Yayınları
Kağıt - Cilt        2.Hamur -  Karton Kapak Cilt
Sayfa - Ebat     302 sayfa  - 11,5x21 cm


                              

Çağrı Yayınları Şafii ilmihali adlı kitabı incelemektesiniz.
Mehmet Keskin Şafii ilmihali
kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 
    şafii ilmihali iman ibadetler mehmet keskin
 
Ülkemiz nüfusunun önemli bir kısmını Şafiî mezhebine mensup kardeşlerimiz teşkil etmektedirler. Bu kardeşlerimizin dini bilgi edinme ihtiyaçlarını karşılama gayesiyle din âlimleri bir çok eserler yazmışlardır. Allah kendilerinden razı olsun, ebediyete göçmüş olanlara da rahmet etsin. Lakin bu alanda Türkçe yazılmış eserler sınırlı sayıdadır.
 
Bu amaçla daha önce iman, ibadet ve muamelata dair geniş bilgiler içeren Büyük Şafiî İlmihali adlı kitabımız yayınlanmıştı. Ancak bazı kimselerin büyük kitapları ve teferruatlı yazıları okumaya vakti olmadığından kısa yazılı muhtasar kitaplara yöneldikleri bir gerçektir.
 
İşte bu ihtiyacı dikkate alarak şimdi de Büyük Şafiî İlmihali adlı kitabımızın yanı sıra muhtasar mahiyetteki Şafiî İlmihali adlı bu kitabımızı siz değerli okuyucularımızın hizmetine sunmuş.
 
  Şafii ilmihali
  İman - İbadetler

 
 
              ÖNSÖZ

Cümle mahlukatı yoktan var eden yüce Allah’a hamdü sena, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, onun aline ve ashabına da binlerce salatü selam olsun.
 
Yüce kitabımıza da ifade edildiği gibi bütün yaratılmışların en şereflisi olan insan, rabbine kulluk etmek, bu kulluğun tezahürü olan ibadet görevini yerine getirmek üzere yaratılıp bu dünyaya gönderilmiştir.
 
“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım”

Ayeti bunu ifade etmektedir.
 
İbadetler, sağlıklı bir şekilde ifa edilirlerse anlam ve değer kazanırlar. Sağlıklı bir şekilde ifa edilmiş olmaları için de , ibadetlerin dinde belirlenen ölçü ve kurallara uygun bir tarzda yapılması gerekir. Bu ölçü ve kurallar, ilmihal kitaplarında açıklamalı bir şekilde yer alır.

Mensubu olduğu din hakkında bilgi sahibi olmak, her müslümanın en başta gelen görevlerindendir. Dinine bağlı olan her Müslüman, bunu vazgeçilmez in tabii bir ihtiyaç olarak kalbinin derinliklerinde hisseder. Yaşantısında dine yer vermeyen ve dini hayatını güzel bir şekilde yaşamayan insanların mutlu ve huzurlu bir hayat sürmelerine imkan yoktur. Sağlam bir dini kişiliğe sahip olan ve her iki cihan mutluluğa kavuşmak isteyen bir insan; öğrenip gereğince hareket etmededir.
 
Adından da anlaşıldığı gibi Şafii mezhebini esas alan bu ilmihalde yer yer Hanefi mezhebinin görüşlerinden de bahsederek okuyucularımızın mukayese yapmalarına imkan verdik.
 
Şafii mezhebine mensup Müslümanların çoğunluğu itikada eş’ari Mezhebinin benimsediklerinden dolayı akaid bölümünde de Eş’ari mezhebini esas almakla birlikte yer yer Maturidi mezhebinin görüşlerine de değindik. Ayrıca iki mezhep arasındaki belli başlı farkları kısaca sıralayarak okuyucularımızın bu konuda özet bir bilgi edinmelerine imkan sağlamaya çalıştık.
 
Eğer bu eser mümin kardeşlerimizin sağlıklı dini bilgiler edinmelerine vesile olacaksa, kendimi bahtiyar sayacak ve bundan mutluluk duyacağım. Yapılacak tenkitler, hatalarımı düzeltmeme, daha iyiyi ve doğruyu bulmama vesile olacağı için, tarafımdan şükranla karşılanacaktır. Esasen yanlışların düzeltilmesi, daha iyinin ve güzelin bulunması için gerektiğinde yapıcı tenkitlerde bulunmak, sorumluluk sahibi ilim adamlarının vazgeçilmez bir görevidir. Çalışmak bizden, muvaffakiyet ihsan etmek de Yüce Allah’tandır. ( Şafii ilmihali kitap, Mehmet keskin Şafii ilmihali, çağrı yayınları, şafii ilmihal Mehmet keskin, şafii ilmihali fiyat, iman ve ibadetler şafii ilmihali , din işleri yüksek kurulu üyesi )
 
Çalışmak bizden, muvavvakiyet ihsan etmek de yüce Allah’tandır.
 
Mehmet KESKİN
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
 
 
İÇİNDEKİLER

Önsöz................................................................................................. XXIII

BİRİNCİ BÖLÜM

AKAİD
Din............................................................................................................... ...1
İslâm........................................................................................................... ...1
İman.............................................................................................................. 2
Tasdik ve İnkar Bakımından İnsanlar......................................... 2
1. Mü’min................................................................................................ 2
2. Münafık............................................................................................... 2
3. Kâfir...................................................................................................... 2
İmanın Bölümleri.................................................................................... 2
1. İcmali iman......................................................................................... 2
2. Tafsili iman........................................................................................ 3
İman Esasları............................................................................................ 3
Allah’a İman......................................................................................... 3
Allah’ın Sıfatları...................................................................................... 3
Sıfat-ı Selbiyye...................................................................................... 4
Sıfat-ı Sübutiye (Sıfat-ı Maani)........................................................ 4
Sıfat-ı Esma............................................................................................. 4
Meleklere İman........................................................................................ 4
Dört Büyük Melek................................................................................ 5
1. Cebrail............................................................................................ 5
2. Azrail............................................................................................... 5
3. Mikail.............................................................................................. 5
4. İsrafil............................................................................................... 5
Cin............................................................................................................... 5
Şeytan........................................................................................................ 5
Kitaplara İman........................................................................................ 6
Peygamberlere İman............................................................................. 6
Peygamberlerde Bulunması Gereken Sıfatlar.............. 7
Peygamberlerin sayısı.................................................................. 7
Peygamberlerin tebliğ ettikleri dinlerin ortak özellikleri......... 7
Mucize, Keramet ve İlham........................................................ 8
Ahirete İman............................................................................................. 8
Kıyamet ne zaman kopacaktır?........................................................ 9
Kıyamet alametleri......................................................................... 9
Cennet ve cehennem............................................................................ 9
Kadere İman........................................................................................... 10
 
İKİNCİ BÖLÜM
İBADET ve TEMİZLİK
 
İbadet....................................................................................................... 11
Temizlik (Taharet)........................................................................ 11
Temizlik (taharet)............................................................................... 12
Sıvı ve katı maddelerin temizlenmesi............................. 12
Artık sular.............................................................................................. 12
Affedilir (görmezden gelinebilecek) necasetler....................... 13
Abdest...................................................................................................... 13
Abdestin şartları.................................................................................. 13
Abdestin farzları............................................................................ 14
Abdestin sünnetleri...................................................................... 15
Abdestin mekruhları.......................................................................... 18
Özürlülerin abdesti............................................................................. 19
Abdesti bozan şeyler.......................................................................... 19
Mestler Üzerine Meshetmek........................................................... 20
Meshin şartları..................................................................................... 20
Meshin şekli.......................................................................................... 21
Meshin süresi....................................................................................... 21
Meshin mekruhları............................................................................. 22
Meshi bozan şeyler............................................................................. 22
Sargı (Cebire).................................................................................... 22
Sargı üzerine yapılan meshin bozulması.................................... 23
Gusül (Boy Abdesti)..................................................................... 23
Guslü gerektiren hâller.............................................................. 23
Guslün Farzları.................................................................................... 24
1. Niyet etmek................................................................................. 24
2. Bedenin tamamını suyla yıkamak....................................... 24
3. Bedendeki necasetin giderilmesi......................................... 24
Guslün sünnetleri.......................................................................... 24
Nafile gusül........................................................................................... 25
Guslün yapılışı..................................................................................... 26
Cünüp veya özel hâlde iken yapılması haram olan işler....... 26
Teyemmüm.......................................................................................... 27
Teyemmümün şartları....................................................................... 28
Teyemmümü meşru kılan sebepler............................................... 28
Teyemmümün farzları............................................................... 29
Teyemmümün sünnetleri......................................................... 29
Teyemmümün mekruhları....................................................... 30
Teyemmümün yapılışı............................................................... 30
Teyemmümü bozan şeyler............................................................... 31
Hem abdest almaktan hem de teyemmüm etmekten
aciz olan kimse............................................................................... 31
Kadınlara Mahsus Özel Hâller...................................................... 32
1. Hayız hâli...................................................................................... 32
2. Nifas (loğusalık) hâli............................................................ 32
3. İstihaze hâli.................................................................................. 33
Hayızlı ve nifaslı kadının yapamayacağı işler........... 33
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
NAMAZ
Namazın şartları............................................................................. 35
Farz oluş şartları.................................................................................. 35
Geçerlilik şartları................................................................................ 36
Farz namazların vakitleri.................................................................. 36
Namaz vakitleri ne ile belirlenir?.................................................. 36
Sabah namazının vakti...................................................................... 36
Öğle namazının vakti......................................................................... 37
İkindi namazının vakti...................................................................... 37
Akşam namazının vakti.................................................................... 37
Yatsı namazının vakti................................................................ 37
Namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler................................... 37
Ezan ve Kâmet....................................................................................... 38
Ezan ve kâmetin kelimeleri............................................................. 38
Ezanın hükmü...................................................................................... 39
Ezan ve kâmetin şartları................................................................... 40
Ezan ve kâmetin sünnetleri.............................................................. 40
Ezanın mekruhları.............................................................................. 41
Ezana karşılık vermek....................................................................... 41
Müezzin ikamet ederken cemaatin ayağa kalkma zamanı.... 41
Ezan ile ikametin arasına fasıla koymak..................................... 41
Namazın Şartları.................................................................................. 42
Hades hâlinde olmamak................................................................... 42
Necasetten temizlik............................................................................ 42
Namazda setr-i avret.......................................................................... 42
Avret yerleri.......................................................................................... 43
Kıbleye yönelmek............................................................................... 43
Taşıtlarda farz namazların kılınması............................................ 43
Namazın Rükünleri............................................................................. 44
I. Niyet.................................................................................................... 44
İmamın ve imama uyan kişinin niyeti..................................... 45
II. İftitah tekbiri................................................................................... 45
III. Kıyam.............................................................................................. 46
IV- Kıraat............................................................................................... 46
V- Rükû.................................................................................................. 46
VI- Secde............................................................................................... 47
VII- Rükûdan kalkmak,.................................................................... 47
VIII- İki secde arasında oturmak,.................................................. 47
IX- İtidal................................................................................................. 47
X- Son ka‘de......................................................................................... 48
XI- Son teşehhüd................................................................................ 48
XII- Teşehhüdden sonra Peygamber Efendimiz’e salat okumak 48
XIII- Birinci selam............................................................................. 49
XIV- Rükünler arasındaki sıraya uymak (tertip)..................... 49
Namazın Vacipleri............................................................................... 49
Namazın Sünnetleri............................................................................. 50
Eb’azdan olan sünnetler................................................................... 50
Hey’at gurubundaki sünnetler şunlardır...................................... 50
Namazda ön tarafa sütre koymak.................................................. 54
Sütrenin şartları................................................................................... 54
Namaz kılmakta olan bir kişinin önünden geçmek................. 55
Namazın Mekruhları.......................................................................... 55
Namazı Bozan Şeyler.......................................................................... 57
Namazdan sonra yapılacak zikirler............................................... 58
Namazın kılınış şekli......................................................................... 59
Nafile Namazlar............................................................................... 61
Müekked olanlar................................................................................. 61
Müekked olmayanlar......................................................................... 62
Farz Namazlara Bağlı Olmayan Nafileler................. 62
1. Kuşluk namazı................................................................................ 62
2. Tahiyyetül mescit namazı........................................................... 62
3. Abdest namazı................................................................................. 63
4. Yolculuğa çıkarken ve yolculuktan döndükten
sonra kılınan namaz...................................................................... 63
5. Teheccüt namazı............................................................................. 63
6. İstihare namazı................................................................................ 64
7. Hâcet namazı................................................................................... 65
8. Vitir namazı..................................................................................... 65
9. Teravih namazı............................................................................... 66
10. Bayram namazı............................................................................. 67
Teşrik tekbirleri.............................................................................. 68
11. İstiska (yağmur) namazı............................................................ 69
12. Güneş tutulması (Küsuf) namazı............................................ 70
Küsuf namazının kılınış şekli..................................................... 70
Küsuf namazının vakti................................................................. 71
Küsuf namazının hutbesi............................................................. 71
13. Ay tutulması (Husuf) namazı.................................................. 71
14. Korku namazı (Salatül havf vel feza’)................................. 72
Nafile namazların kazası.................................................................. 72
Nafile namazların evde kılınması:................................................ 72
Cuma Namazı......................................................................................... 73
Cuma namazının vakti............................................................... 73
Cuma namazının şartları.......................................................... 73
Vücub, yani farz olmasının şartları................................... 74
Cuma namazının sıhhat (geçerlilik), şartları.............. 74
Aynı yerleşim biriminde birden fazla yerde Cuma
namazı kılınması....................................................................... 75
Cuma namazının rekat sayısı................................................ 75
Cuma namazına ne zaman kavuşulmuş olur?........................... 76
Cuma namazından önce hutbe okunması..................... 76
Hutbenin şartları............................................................................ 76
Cuma günü yolculuğa çıkmak........................................................ 77
Cuma namazı kılmayanların öğle namazı kılmaları............... 77
Cumanın mendupları......................................................................... 78
İmamlık ve Cemaat............................................................................. 78
Cuma, nafile ve cenaze namazlarının cemaatle kılınması.... 79
İmamlığın şartları................................................................................ 80
1. Müslüman olmak...................................................................... 80
2. Ergen olmak................................................................................ 80
3. Erkek olmak................................................................................ 81
4. Akıllı olmak................................................................................ 81
5. Okumuş biri olmak................................................................... 81
6. Sağlıklı olmak............................................................................ 81
7. Hadesten ve necasetten temiz olmak.................................. 81
8. İmamın peltek olmaması........................................................ 82
9. İmamın başka bir imamın peşinde namaz kılmakta
olmaması..................................................................................... 82
10. İmamın namazının kendisine uyan kişinin
mezhebine göre de geçerli olması....................................... 82
11. İmamın cemaatten ileride durması...................................... 83
12. İmama uyan kişinin, görerek veya işiterek az bir
miktar da olsa imamın hareketlerini algılayabilmesi... 83
13. İmamın imamlığa, kendisine uyanın da iktidaya
niyet etmesi................................................................................. 83
14. İmama uyan kişinin namaz fiillerinde imama uyması. 84
Cemaate gitme mecburiyetini ortadan kaldıran sebepler...... 84
İmamlıkta tercih sebepleri............................................................... 85
İmamlıkta mekruh olan işler.................................................. 86
İmama uyan kişinin duracağı yer.................................................. 86
Kılınan namazın cemaatle yeniden kılınması........................... 87
Aynı mescitte cemaatin tekrarı....................................................... 88
Cemaate ulaşma hâli ve cemaatin evde oluşu........................... 88
İmama uyan kişinin durumları....................................................... 88
Namazda İstihlaf................................................................................. 90
Sehiv Secdesi....................................................................................... 91
Sehiv secdesinin sebepleri............................................................... 91
Sehiv secdesinin hükmü................................................................... 93
Tilavet Secdesi..................................................................................... 94
Tilavet secdesinin şartları................................................................ 94
Tilavet secdesinin yapılışı................................................................ 95
Secde ayetleri....................................................................................... 96
Şükür Secdesi....................................................................................... 97
Dört Rekâtlık Namazların Kısaltılması....................................... 98
Namazı kısaltmanın şartları............................................................. 98
Namazı kısaltmaya engel olan ikamet niyeti............................. 99
Cem-i Takdim ve Cem-i Te’hîr................................................... 100
Cem-i takdim ile cem-i tehirin sebepleri................................. 102
Cem-i takdim ile cem-i tehirin şartları..................................... 102
1. Niyet........................................................................................... 102
2. Tertip.......................................................................................... 102
3. Müvalat...................................................................................... 103
4. Sefer hâlinin devamı............................................................. 103
5. Birinci namazın vaktinin devam etmesi......................... 103
6. Birinci namazın sahih olarak kılınmış olduğunun
zannedilmesi............................................................................ 103
Namazların Kazası........................................................................... 104
Namazı direkt olarak düşüren mazeretler................................ 104
Namazı vakti dışına çıkarmayı mübah kılan mazeretler.... 104
Namazları kaza etmenin hükmü................................................. 105
Kaza namazlarının kılınış şekli........................................ 106
Kaza namazlarını kılarken tertibe uymak................................ 106
Zimmetinde sayısı belirsiz kaza namazları bulunanlar....... 107
Nafile kılmanın yasaklandığı vakitlerde kaza
namazı kılınması.......................................................................... 108
Hasta kimselerin namaz kılması...................................... 108
Oturarak namaz kılmak................................................................. 109
Rükû ve secdeyi yapmaktan aciz olmak.................................. 109
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
CENAZE
 
Hastalık ve Ölüm.............................................................................. 111
Hasta ziyareti............................................................................... 111
Cenazeyi yıkamadan önce yapılması gereken işler............. 112
Cenazenin yıkanması.............................................................. 113
Ölüye yapılması mekruh olan işler........................................... 115
Cenazenin kefenlenmesi...................................................... 116
Kefenlemenin şekli......................................................................... 116
Cenaze Namazı.................................................................................. 117
Cenaze namazının rükünleri......................................................... 121
Cenaze namazının şartları............................................................. 121
Cenaze namazının sünnetleri....................................................... 121
İmamın namaz tekbirlerinin sayısını artırması veya
eksiltmesi....................................................................................... 122
Cenaze namazına başlandıktan sonra cemaate yetişenler.. 123
Cenaze namazının tekrar kılınması............................................ 123
Cenazenin mezara götürülmesi ve teşyi edilmesi................. 123
Ölü için ağlamak.............................................................................. 124
Cenazenin defni........................................................................... 124
Mezarların üstüne bina yapmak.................................................. 125
Mezarların üstünde oturmak, uyumak,
def-i hacette bulunmak.............................................................. 126
Cenazenin nakli........................................................................... 126
Birden fazla ölünün aynı mezara defnedilmesi...................... 126
Dolu mezara defin yapılması.............................................. 127
Taziye................................................................................................. 127
Ölü sahiplerinin ziyafet vermesi...................................... 127
Kabir ziyareti................................................................................ 128
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
ORUÇ
 
Ramazan orucunun farz kılınışı....................................... 129
Orucun çeşitleri............................................................................ 130
1. Farz oruç......................................................................................... 130
2. Nafile oruç..................................................................................... 130
Nafile orucun bozulması................................................................ 131
3. Haram oruç.................................................................................... 131
4. Mekruh oruç.................................................................................. 133
Oruç tutmayı vacip hâle getiren sebepler................................. 133
Orucun Şartları.................................................................................. 133
I. Vücubunun /farz olmasının şartları......................................... 133
II. Sıhhati / geçerliliğinin şartları................................................ 133
Orucun Rükünleri....................................................................... 134
Oruçluya Sünnet Olan Şeyler...................................................... 134
Oruçluya Mekruh Olan Şeyler.................................................... 135
Oruç Tutmamayı Mübah Kılan Mazeretler.......................... 136
1. Sefer (yolculuk) hâli................................................................... 136
2. Hastalık hâli.................................................................................. 137
3-4. Gebelik ve çocuk emzirme hâli.......................................... 138
5. Yaşlılık hâli................................................................................... 138
6. Aşırı derecede acıkma ve susama hâli................................. 139
7. Ağır işte çalışma hâli.................................................................. 139
Mazerete binaen orucunu bozan kişinin, günün geri kalan
kısmında oruçlu gibi davranması........................................... 140
Orucu Bozan Şeyler.......................................................................... 140
Kaza, kefaret ve tazir gerektiren durumlar.............................. 142
Orucu Bozmayan Şeyler................................................................. 144
Oruçluyken iğne vurdurmanın hükmü...................................... 145
Oruçluyken nefes açıcı sprey kullanmanın hükmü............... 145
Ramazan Orucunun Kazası................................................ 146
Ramazan Orucunun Kefareti............................................ 147
İtikâf......................................................................................................... 149
İtikâfın amacı..................................................................................... 150
İtikâfın yeri......................................................................................... 150
İtikâfın şartları................................................................................... 151
İtikâftaki kişinin yapabileceği şeylerle yapmaması
Gereken şeyler................................................................................... 151
İtikâf adabı.......................................................................................... 152
İtikâfı bozan şeyler.......................................................................... 152
Bozulan itikâfın hükmü.................................................................. 153
 
ALTINCI BÖLÜM
ZEKÂT
Zekâtın hükmü.................................................................................. 156
Zekâtın şartları.................................................................................. 157
Vücubunun (farz olmasının) şartları.......................................... 157
Zekâtın sıhhatinin (geçerliliğinin) şartları............................... 159
Zekâtı ödeme vakti.......................................................................... 159
Zekâtının verilmesi farz olduktan sonra malın telef olması 160
Zekâta Tâbi Mallar.......................................................................... 161
Altın, gümüş ve bilumum paraların zekâtı.............................. 161
Zekâta tâbi olan altın ve gümüş çeşitleri.................................. 162
Alacakların zekâtı............................................................................ 163
Alacağın zekâtı ne zaman verilmelidir?................................... 163
Borçlu kişi zekât verir mi?............................................................ 164
Hisse senetlerinin zekâtı................................................................ 165
Yerden çıkarılan maden ve gömülerin zekâtı......................... 166
Tarım ürünlerinin zekâtı................................................................ 167
Balın zekâtı......................................................................................... 168
Tarım ürünlerinin nisabı................................................................ 168
Tarım ürünlerinden verilmesi gereken zekât miktarı........... 169
Tarım ürünlerinin zekâtı, yapılan ekstra masraflar
çıkarıldıktan sonra mı verilir?................................................. 169
Tarım ürünlerinin zekâtını vermenin farz oluş vakti............ 170
Zekâtının verilmesi vacib olduktan sonra ekin ve
meyvelerin satışı.......................................................................... 171
Ticaret mallarının zekâtı................................................................ 171
Zekât olarak verilmesi gereken malın kıymetinin para
olarak verilmesi........................................................................... 174
Mudarebe ortaklığında zekât........................................................ 175
Müşterek malların zekâtı............................................................... 176
Hayvanların zekâtı............................................................................ 177
Develerin zekâtı................................................................................ 178
Sığırların zekâtı................................................................................. 179
Davar / koyun ve keçilerin zekâtı............................................... 179
Zekâtı verilmesi farz olan malın telef olması veya
tüketilmesi..................................................................................... 180
Bina, fabrika ve benzeri gelir getiren akarın zekâtı.............. 181
Maaş ve serbest meslek kazancının zekâtı.............................. 181
Zekâtın ödenmesi............................................................................. 182
Zekâtı verirken niyet gerekli mi?................................................ 182
Zekâtın Verileceği Yerler.............................................................. 183
1. Fakir................................................................................................. 184
2. Miskin.............................................................................................. 184
3. Zekât işinde çalışan görevliler................................................ 184
Müellefe-i kulub (kalpleri İslam’a ısındırılmak istenenler) 184
5. Köleler............................................................................................. 186
6. Borçlular......................................................................................... 186
7. Allah yolunda gazâ eden mücahitler.................................... 186
8. Yolda kalmış kimseler............................................................... 187
Sekiz sınıfa dahil olmayanlara zekât verilir mi?................... 187
Zekâtı hak edene verilecek zekât miktarı................................. 188
Zekât verilecek kişide aranan nitelikler.................................... 188
Kadının, zekâtını kocasına vermesi........................................... 190
Akrabaya zekât vermek.................................................................. 191
Zekâtın başka yere gönderilmesi................................................ 191
Vergi zekât yerine geçer mi?....................................................... 193
Zekât borcu ölümle ortadan kalkar mı?.................................... 194
Sadaka-i Fıtır....................................................................................... 194
Sadaka-i fıtır vermekle yükümlü olanlar.................................. 195
Sadaka-i fıtırı vermenin vacip oluş vakti................................. 196
Sadaka-i fıtırın miktarı................................................................... 196
Sadaka-i fıtrın verileceği yerler................................................... 197
YEDİNCİ BÖLÜM
HAC ve UMRE
Hac ve umrenin hükmü.................................................................. 200
Haccın hemen ifa edilmesi zorunlu mudur?........................... 201
Haccın şartları................................................................................... 202
I -Haccın farz olmasının şartları.................................................. 202
Hacda niyabet / vekaleten haccetmek....................................... 203
1. Malî ibadetler........................................................................... 204
2. Bedenî ibadetler...................................................................... 204
3. Hem malî, hem de bedenî ibadetler................................. 204
Başkası adına yapılan haccın geçerli olmasının şartları..... 206
II- Haccın geçerliliğinin şartları.................................................. 207
Hac ve umreye engel olan hususlar........................................... 207
1. Ebeveyn engeli............................................................................. 207
2. Koca engeli.................................................................................... 207
3. Hapis engeli................................................................................... 207
4. Borç engeli..................................................................................... 207
5. Kısıtlılık engeli............................................................................. 208
6. İhsar engeli.................................................................................... 208
8. Hastalık engeli.............................................................................. 208
Hac ve umrenin mikatı................................................................... 208
Zülhuleyfe........................................................................................... 209
Cuhfe.................................................................................................... 209
3. Karnül menazil............................................................................. 210
4. Yelemlem....................................................................................... 210
5. Zat-ı ırk............................................................................................ 210
Haccın Rükünleri............................................................................... 211
İhram..................................................................................................... 211
İhramın sünnetleri............................................................................ 212
İhram yasakları................................................................................. 213
İhramlı kişiye mubah olan hususlar........................................... 215
İhramlının Mekke’ye girerken yapması gereken şeyler...... 216
Tavaf........................................................................................................ 217
1. Kudum tavafı................................................................................ 217
2.  İfaza tavafı.................................................................................... 217
3. Veda tavafı.................................................................................... 218
Tavafın şartları.................................................................................. 218
Tavafın sünnetleri............................................................................ 219
Safa-Merve Arasında Sa’y Etmek............................................. 222
Sa’yin şartları..................................................................................... 222
Sa’yin mendupları............................................................................ 223
Arafat’ta Vakfe Yapmak............................................................... 224
Arafat vakfesinin şartları............................................................... 224
Arafat vakfesinin sünnetleri......................................................... 224
Saçın Tıraş Edilmesi veya Kısaltılması (Halk Veya Taksir) 227
Saçı tıraş etmenin veya kısaltmanın yeri ve zamanı............ 228
Tıraş olmanın veya saçı kısaltmanın hac veya umre
ihramındaki kişiye etkisi........................................................... 228
Hacda tehallül / ihram yasaklarının sona ermesi................... 229
Hac Rükünlerinin Çoğu Arasında Tertibe Uymak............ 229
Haccın Vacipleri................................................................................. 230
1. Mikatta ihrama girmek.............................................................. 230
2. Müzdelife’de gecelemek........................................................... 231
3. Cemrelere taş atmak................................................................... 231
4. Mina’da gecelemek.................................................................... 232
5. Veda tavafı.................................................................................... 233
Haccın Sünnetleri.............................................................................. 234
Haccı Bozan Şeyler........................................................................... 238
Fidye Gerektiren Durumlar......................................................... 240
İhramlıyken avlanma yasağının ihlal edilmesi....................... 242
Yapılışına Göre Haccın Çeşitleri................................................ 246
1. İfrad.................................................................................................... 246
2. Temettu.............................................................................................. 246
3. Kıran................................................................................................... 247
Umre........................................................................................................ 249
A- Tanımı............................................................................................ 249
B- Hükmü........................................................................................... 250
C- Şartları............................................................................................ 250
D- Rükünleri...................................................................................... 250
E- Mikatı.............................................................................................. 251
F- Umrenin vacipleri, sünnetleri ve umreyi bozan şeyler.. 251
Hedy......................................................................................................... 252
A- Tanımı............................................................................................ 252
B- Hedyin çeşitleri........................................................................... 252
C- Hedy kesmenin yeri ve zamanı............................................. 253
D- Hedyin etinden ve diğer kısımlarından yararlanmak..... 254
E- Hedyin şartları............................................................................. 254
İhsar ve Fevat...................................................................................... 254
Hz. Peygamber’in Haccı................................................................. 256
Medine’de Mescid-İ Nebevi’yi Ziyaret Etmek..................... 260
Hz. Peygamber’in mescidini ve kabrini ziyaretin adâbı..... 262
Hac Nasıl Yapılır?............................................................................. 267
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
KURBAN
A- Tanımı............................................................................................ 273
B- Delili................................................................................................ 273
C- Hükmü........................................................................................... 274
D- Şartları............................................................................................ 275
a) Sünnet olmasının şartları..................................................... 275
b) Geçerli olmasının şartları.................................................... 275
Kurbanlığın ayıp ve kusurlardan salim bulunması............... 275
E- Kurbanın belli vakitte kesilmesi............................................ 277
F- Niyet etmek.................................................................................. 278
G- Ortaklık usulü kurban kesmek.............................................. 279
H- Kurban keserken besmele çekilmesi................................... 280
I- Kurban kesmenin mendupları................................................. 280
K- Kurban nasıl kesilir?................................................................. 281
L- Kesimin uygun ve etin helal olmasının şartları................ 282
Akika  Kurbanı................................................................................... 283
Yemin, Adak ve Kefaretler........................................................... 284
A- Yeminin tanımı........................................................................... 284
B- Yeminin hükmü.......................................................................... 285
C- Yemini bozmayla ilgili hükümler......................................... 286
D- Yeminin kısımları...................................................................... 287
a) Yemin-i Ğamus....................................................................... 287
b) Yemin-i Lağv.......................................................................... 288
c) Yemin-i Münakide................................................................. 288
E- Unutarak veya tehdit altında kalarak yemini
bozmanın hükmü......................................................................... 290
F- Yeminin bağlayıcı olmasının şartları................................... 290
G- Yeminin Kısımları..................................................................... 291
H- Yemin Kefareti........................................................................... 291
I- Yemin Kefareti nasıl verilir?................................................... 293
J- Yemin kefareti ne zaman verilir?........................................... 294
K- Yemin sayısı arttıkça kefaret sayısı da artar..................... 294
L- Yeminlerde göz önünde bulundurulacak esaslar............. 294
 
DOKUZUNCU BÖLÜM
ADAK
A- Tanımı............................................................................................ 297
B- Delili................................................................................................ 297
C- Hükmü........................................................................................... 297
D- Şartları............................................................................................ 298
I- Adakta bulunan kişide aranan şartlar............................... 298
II- Adanılan şeyde aranan şartlar........................................... 299
E- Adağın kısımları......................................................................... 300
1. Nezr-i lecac / Lecac adağı................................................... 300
2. Teberrür (mücazat, mükafat) adağı.................................. 300
3. Mutlak adak.............................................................................. 300
F- Geçerli adağın hükümleri........................................................ 301
 
  
 
 
 
çağrı yayınları mehmet keskin şafii ilmihali kitabı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789754542370
MarkaÇağrı Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9789754542370
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.