• Tüm Kategoriler

  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

    

   Şafii İlmihali, Mehmet Keskin, Karton Kapak

   Fiyat:
   30,00 TL
   İndirimli Fiyat (%26,7) :
   22,00 TL
   Kazancınız 8,00 TL
   Aynı Gün Kargo

   Kitap                Şafii İlmihali, Karton Kapak, Muhtasar
   Yazar               Mehmet Keskin
   Yayınevi           Çağrı Yayınları
   Kağıt - Cilt        2.Hamur -  Karton Kapak Cilt
   Sayfa - Ebat     302 sayfa  - 1,5x21 cm
   Yayın Yıl           2014


                                 

   Çağrı Yayınları Şafii ilmihali adlı kitabı incelemektesiniz.
   Mehmet Keskin Şafii ilmihali
   kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
    

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

    
       şafii ilmihali iman ibadetler mehmet keskin
    
   Ülkemiz nüfusunun önemli bir kısmını Şafiî mezhebine mensup kardeşlerimiz teşkil etmektedirler. Bu kardeşlerimizin dini bilgi edinme ihtiyaçlarını karşılama gayesiyle din âlimleri bir çok eserler yazmışlardır. Allah kendilerinden razı olsun, ebediyete göçmüş olanlara da rahmet etsin. Lakin bu alanda Türkçe yazılmış eserler sınırlı sayıdadır.
    
   Bu amaçla daha önce iman, ibadet ve muamelata dair geniş bilgiler içeren Büyük Şafiî İlmihali adlı kitabımız yayınlanmıştı. Ancak bazı kimselerin büyük kitapları ve teferruatlı yazıları okumaya vakti olmadığından kısa yazılı muhtasar kitaplara yöneldikleri bir gerçektir.
    
   İşte bu ihtiyacı dikkate alarak şimdi de Büyük Şafiî İlmihali adlı kitabımızın yanı sıra muhtasar mahiyetteki Şafiî İlmihali adlı bu kitabımızı siz değerli okuyucularımızın hizmetine sunmuş.
    
     Şafii ilmihali
     İman - İbadetler

    
    
                 ÖNSÖZ

   Cümle mahlukatı yoktan var eden yüce Allah’a hamdü sena, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, onun aline ve ashabına da binlerce salatü selam olsun.
    
   Yüce kitabımıza da ifade edildiği gibi bütün yaratılmışların en şereflisi olan insan, rabbine kulluk etmek, bu kulluğun tezahürü olan ibadet görevini yerine getirmek üzere yaratılıp bu dünyaya gönderilmiştir.
    
   “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım”

   Ayeti bunu ifade etmektedir.
    
   İbadetler, sağlıklı bir şekilde ifa edilirlerse anlam ve değer kazanırlar. Sağlıklı bir şekilde ifa edilmiş olmaları için de , ibadetlerin dinde belirlenen ölçü ve kurallara uygun bir tarzda yapılması gerekir. Bu ölçü ve kurallar, ilmihal kitaplarında açıklamalı bir şekilde yer alır.

   Mensubu olduğu din hakkında bilgi sahibi olmak, her müslümanın en başta gelen görevlerindendir. Dinine bağlı olan her Müslüman, bunu vazgeçilmez in tabii bir ihtiyaç olarak kalbinin derinliklerinde hisseder. Yaşantısında dine yer vermeyen ve dini hayatını güzel bir şekilde yaşamayan insanların mutlu ve huzurlu bir hayat sürmelerine imkan yoktur. Sağlam bir dini kişiliğe sahip olan ve her iki cihan mutluluğa kavuşmak isteyen bir insan; öğrenip gereğince hareket etmededir.
    
   Adından da anlaşıldığı gibi Şafii mezhebini esas alan bu ilmihalde yer yer Hanefi mezhebinin görüşlerinden de bahsederek okuyucularımızın mukayese yapmalarına imkan verdik.
    
   Şafii mezhebine mensup Müslümanların çoğunluğu itikada eş’ari Mezhebinin benimsediklerinden dolayı akaid bölümünde de Eş’ari mezhebini esas almakla birlikte yer yer Maturidi mezhebinin görüşlerine de değindik. Ayrıca iki mezhep arasındaki belli başlı farkları kısaca sıralayarak okuyucularımızın bu konuda özet bir bilgi edinmelerine imkan sağlamaya çalıştık.
    
   Eğer bu eser mümin kardeşlerimizin sağlıklı dini bilgiler edinmelerine vesile olacaksa, kendimi bahtiyar sayacak ve bundan mutluluk duyacağım. Yapılacak tenkitler, hatalarımı düzeltmeme, daha iyiyi ve doğruyu bulmama vesile olacağı için, tarafımdan şükranla karşılanacaktır. Esasen yanlışların düzeltilmesi, daha iyinin ve güzelin bulunması için gerektiğinde yapıcı tenkitlerde bulunmak, sorumluluk sahibi ilim adamlarının vazgeçilmez bir görevidir. Çalışmak bizden, muvaffakiyet ihsan etmek de Yüce Allah’tandır. ( Şafii ilmihali kitap, Mehmet keskin Şafii ilmihali, çağrı yayınları, şafii ilmihal Mehmet keskin, şafii ilmihali fiyat, iman ve ibadetler şafii ilmihali , din işleri yüksek kurulu üyesi )
    
   Çalışmak bizden, muvavvakiyet ihsan etmek de yüce Allah’tandır.
    
   Mehmet KESKİN
   Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
    
    
   İÇİNDEKİLER

   Önsöz................................................................................................. XXIII

   BİRİNCİ BÖLÜM

   AKAİD
   Din............................................................................................................... ...1
   İslâm........................................................................................................... ...1
   İman.............................................................................................................. 2
   Tasdik ve İnkar Bakımından İnsanlar......................................... 2
   1. Mü’min................................................................................................ 2
   2. Münafık............................................................................................... 2
   3. Kâfir...................................................................................................... 2
   İmanın Bölümleri.................................................................................... 2
   1. İcmali iman......................................................................................... 2
   2. Tafsili iman........................................................................................ 3
   İman Esasları............................................................................................ 3
   Allah’a İman......................................................................................... 3
   Allah’ın Sıfatları...................................................................................... 3
   Sıfat-ı Selbiyye...................................................................................... 4
   Sıfat-ı Sübutiye (Sıfat-ı Maani)........................................................ 4
   Sıfat-ı Esma............................................................................................. 4
   Meleklere İman........................................................................................ 4
   Dört Büyük Melek................................................................................ 5
   1. Cebrail............................................................................................ 5
   2. Azrail............................................................................................... 5
   3. Mikail.............................................................................................. 5
   4. İsrafil............................................................................................... 5
   Cin............................................................................................................... 5
   Şeytan........................................................................................................ 5
   Kitaplara İman........................................................................................ 6
   Peygamberlere İman............................................................................. 6
   Peygamberlerde Bulunması Gereken Sıfatlar.............. 7
   Peygamberlerin sayısı.................................................................. 7
   Peygamberlerin tebliğ ettikleri dinlerin ortak özellikleri......... 7
   Mucize, Keramet ve İlham........................................................ 8
   Ahirete İman............................................................................................. 8
   Kıyamet ne zaman kopacaktır?........................................................ 9
   Kıyamet alametleri......................................................................... 9
   Cennet ve cehennem............................................................................ 9
   Kadere İman........................................................................................... 10
    
   İKİNCİ BÖLÜM
   İBADET ve TEMİZLİK
    
   İbadet....................................................................................................... 11
   Temizlik (Taharet)........................................................................ 11
   Temizlik (taharet)............................................................................... 12
   Sıvı ve katı maddelerin temizlenmesi............................. 12
   Artık sular.............................................................................................. 12
   Affedilir (görmezden gelinebilecek) necasetler....................... 13
   Abdest...................................................................................................... 13
   Abdestin şartları.................................................................................. 13
   Abdestin farzları............................................................................ 14
   Abdestin sünnetleri...................................................................... 15
   Abdestin mekruhları.......................................................................... 18
   Özürlülerin abdesti............................................................................. 19
   Abdesti bozan şeyler.......................................................................... 19
   Mestler Üzerine Meshetmek........................................................... 20
   Meshin şartları..................................................................................... 20
   Meshin şekli.......................................................................................... 21
   Meshin süresi....................................................................................... 21
   Meshin mekruhları............................................................................. 22
   Meshi bozan şeyler............................................................................. 22
   Sargı (Cebire).................................................................................... 22
   Sargı üzerine yapılan meshin bozulması.................................... 23
   Gusül (Boy Abdesti)..................................................................... 23
   Guslü gerektiren hâller.............................................................. 23
   Guslün Farzları.................................................................................... 24
   1. Niyet etmek................................................................................. 24
   2. Bedenin tamamını suyla yıkamak....................................... 24
   3. Bedendeki necasetin giderilmesi......................................... 24
   Guslün sünnetleri.......................................................................... 24
   Nafile gusül........................................................................................... 25
   Guslün yapılışı..................................................................................... 26
   Cünüp veya özel hâlde iken yapılması haram olan işler....... 26
   Teyemmüm.......................................................................................... 27
   Teyemmümün şartları....................................................................... 28
   Teyemmümü meşru kılan sebepler............................................... 28
   Teyemmümün farzları............................................................... 29
   Teyemmümün sünnetleri......................................................... 29
   Teyemmümün mekruhları....................................................... 30
   Teyemmümün yapılışı............................................................... 30
   Teyemmümü bozan şeyler............................................................... 31
   Hem abdest almaktan hem de teyemmüm etmekten
   aciz olan kimse............................................................................... 31
   Kadınlara Mahsus Özel Hâller...................................................... 32
   1. Hayız hâli...................................................................................... 32
   2. Nifas (loğusalık) hâli............................................................ 32
   3. İstihaze hâli.................................................................................. 33
   Hayızlı ve nifaslı kadının yapamayacağı işler........... 33
    
   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
   NAMAZ
   Namazın şartları............................................................................. 35
   Farz oluş şartları.................................................................................. 35
   Geçerlilik şartları................................................................................ 36
   Farz namazların vakitleri.................................................................. 36
   Namaz vakitleri ne ile belirlenir?.................................................. 36
   Sabah namazının vakti...................................................................... 36
   Öğle namazının vakti......................................................................... 37
   İkindi namazının vakti...................................................................... 37
   Akşam namazının vakti.................................................................... 37
   Yatsı namazının vakti................................................................ 37
   Namaz kılmanın mekruh olduğu vakitler................................... 37
   Ezan ve Kâmet....................................................................................... 38
   Ezan ve kâmetin kelimeleri............................................................. 38
   Ezanın hükmü...................................................................................... 39
   Ezan ve kâmetin şartları................................................................... 40
   Ezan ve kâmetin sünnetleri.............................................................. 40
   Ezanın mekruhları.............................................................................. 41
   Ezana karşılık vermek....................................................................... 41
   Müezzin ikamet ederken cemaatin ayağa kalkma zamanı.... 41
   Ezan ile ikametin arasına fasıla koymak..................................... 41
   Namazın Şartları.................................................................................. 42
   Hades hâlinde olmamak................................................................... 42
   Necasetten temizlik............................................................................ 42
   Namazda setr-i avret.......................................................................... 42
   Avret yerleri.......................................................................................... 43
   Kıbleye yönelmek............................................................................... 43
   Taşıtlarda farz namazların kılınması............................................ 43
   Namazın Rükünleri............................................................................. 44
   I. Niyet.................................................................................................... 44
   İmamın ve imama uyan kişinin niyeti..................................... 45
   II. İftitah tekbiri................................................................................... 45
   III. Kıyam.............................................................................................. 46
   IV- Kıraat............................................................................................... 46
   V- Rükû.................................................................................................. 46
   VI- Secde............................................................................................... 47
   VII- Rükûdan kalkmak,.................................................................... 47
   VIII- İki secde arasında oturmak,.................................................. 47
   IX- İtidal................................................................................................. 47
   X- Son ka‘de......................................................................................... 48
   XI- Son teşehhüd................................................................................ 48
   XII- Teşehhüdden sonra Peygamber Efendimiz’e salat okumak 48
   XIII- Birinci selam............................................................................. 49
   XIV- Rükünler arasındaki sıraya uymak (tertip)..................... 49
   Namazın Vacipleri............................................................................... 49
   Namazın Sünnetleri............................................................................. 50
   Eb’azdan olan sünnetler................................................................... 50
   Hey’at gurubundaki sünnetler şunlardır...................................... 50
   Namazda ön tarafa sütre koymak.................................................. 54
   Sütrenin şartları................................................................................... 54
   Namaz kılmakta olan bir kişinin önünden geçmek................. 55
   Namazın Mekruhları.......................................................................... 55
   Namazı Bozan Şeyler.......................................................................... 57
   Namazdan sonra yapılacak zikirler............................................... 58
   Namazın kılınış şekli......................................................................... 59
   Nafile Namazlar............................................................................... 61
   Müekked olanlar................................................................................. 61
   Müekked olmayanlar......................................................................... 62
   Farz Namazlara Bağlı Olmayan Nafileler................. 62
   1. Kuşluk namazı................................................................................ 62
   2. Tahiyyetül mescit namazı........................................................... 62
   3. Abdest namazı................................................................................. 63
   4. Yolculuğa çıkarken ve yolculuktan döndükten
   sonra kılınan namaz...................................................................... 63
   5. Teheccüt namazı............................................................................. 63
   6. İstihare namazı................................................................................ 64
   7. Hâcet namazı................................................................................... 65
   8. Vitir namazı..................................................................................... 65
   9. Teravih namazı............................................................................... 66
   10. Bayram namazı............................................................................. 67
   Teşrik tekbirleri.............................................................................. 68
   11. İstiska (yağmur) namazı............................................................ 69
   12. Güneş tutulması (Küsuf) namazı............................................ 70
   Küsuf namazının kılınış şekli..................................................... 70
   Küsuf namazının vakti................................................................. 71
   Küsuf namazının hutbesi............................................................. 71
   13. Ay tutulması (Husuf) namazı.................................................. 71
   14. Korku namazı (Salatül havf vel feza’)................................. 72
   Nafile namazların kazası.................................................................. 72
   Nafile namazların evde kılınması:................................................ 72
   Cuma Namazı......................................................................................... 73
   Cuma namazının vakti............................................................... 73
   Cuma namazının şartları.......................................................... 73
   Vücub, yani farz olmasının şartları................................... 74
   Cuma namazının sıhhat (geçerlilik), şartları.............. 74
   Aynı yerleşim biriminde birden fazla yerde Cuma
   namazı kılınması....................................................................... 75
   Cuma namazının rekat sayısı................................................ 75
   Cuma namazına ne zaman kavuşulmuş olur?........................... 76
   Cuma namazından önce hutbe okunması..................... 76
   Hutbenin şartları............................................................................ 76
   Cuma günü yolculuğa çıkmak........................................................ 77
   Cuma namazı kılmayanların öğle namazı kılmaları............... 77
   Cumanın mendupları......................................................................... 78
   İmamlık ve Cemaat............................................................................. 78
   Cuma, nafile ve cenaze namazlarının cemaatle kılınması.... 79
   İmamlığın şartları................................................................................ 80
   1. Müslüman olmak...................................................................... 80
   2. Ergen olmak................................................................................ 80
   3. Erkek olmak................................................................................ 81
   4. Akıllı olmak................................................................................ 81
   5. Okumuş biri olmak................................................................... 81
   6. Sağlıklı olmak............................................................................ 81
   7. Hadesten ve necasetten temiz olmak.................................. 81
   8. İmamın peltek olmaması........................................................ 82
   9. İmamın başka bir imamın peşinde namaz kılmakta
   olmaması..................................................................................... 82
   10. İmamın namazının kendisine uyan kişinin
   mezhebine göre de geçerli olması....................................... 82
   11. İmamın cemaatten ileride durması...................................... 83
   12. İmama uyan kişinin, görerek veya işiterek az bir
   miktar da olsa imamın hareketlerini algılayabilmesi... 83
   13. İmamın imamlığa, kendisine uyanın da iktidaya
   niyet etmesi................................................................................. 83
   14. İmama uyan kişinin namaz fiillerinde imama uyması. 84
   Cemaate gitme mecburiyetini ortadan kaldıran sebepler...... 84
   İmamlıkta tercih sebepleri............................................................... 85
   İmamlıkta mekruh olan işler.................................................. 86
   İmama uyan kişinin duracağı yer.................................................. 86
   Kılınan namazın cemaatle yeniden kılınması........................... 87
   Aynı mescitte cemaatin tekrarı....................................................... 88
   Cemaate ulaşma hâli ve cemaatin evde oluşu........................... 88
   İmama uyan kişinin durumları....................................................... 88
   Namazda İstihlaf................................................................................. 90
   Sehiv Secdesi....................................................................................... 91
   Sehiv secdesinin sebepleri............................................................... 91
   Sehiv secdesinin hükmü................................................................... 93
   Tilavet Secdesi..................................................................................... 94
   Tilavet secdesinin şartları................................................................ 94
   Tilavet secdesinin yapılışı................................................................ 95
   Secde ayetleri....................................................................................... 96
   Şükür Secdesi....................................................................................... 97
   Dört Rekâtlık Namazların Kısaltılması....................................... 98
   Namazı kısaltmanın şartları............................................................. 98
   Namazı kısaltmaya engel olan ikamet niyeti............................. 99
   Cem-i Takdim ve Cem-i Te’hîr................................................... 100
   Cem-i takdim ile cem-i tehirin sebepleri................................. 102
   Cem-i takdim ile cem-i tehirin şartları..................................... 102
   1. Niyet........................................................................................... 102
   2. Tertip.......................................................................................... 102
   3. Müvalat...................................................................................... 103
   4. Sefer hâlinin devamı............................................................. 103
   5. Birinci namazın vaktinin devam etmesi......................... 103
   6. Birinci namazın sahih olarak kılınmış olduğunun
   zannedilmesi............................................................................ 103
   Namazların Kazası........................................................................... 104
   Namazı direkt olarak düşüren mazeretler................................ 104
   Namazı vakti dışına çıkarmayı mübah kılan mazeretler.... 104
   Namazları kaza etmenin hükmü................................................. 105
   Kaza namazlarının kılınış şekli........................................ 106
   Kaza namazlarını kılarken tertibe uymak................................ 106
   Zimmetinde sayısı belirsiz kaza namazları bulunanlar....... 107
   Nafile kılmanın yasaklandığı vakitlerde kaza
   namazı kılınması.......................................................................... 108
   Hasta kimselerin namaz kılması...................................... 108
   Oturarak namaz kılmak................................................................. 109
   Rükû ve secdeyi yapmaktan aciz olmak.................................. 109
    
   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
   CENAZE
    
   Hastalık ve Ölüm.............................................................................. 111
   Hasta ziyareti............................................................................... 111
   Cenazeyi yıkamadan önce yapılması gereken işler............. 112
   Cenazenin yıkanması.............................................................. 113
   Ölüye yapılması mekruh olan işler........................................... 115
   Cenazenin kefenlenmesi...................................................... 116
   Kefenlemenin şekli......................................................................... 116
   Cenaze Namazı.................................................................................. 117
   Cenaze namazının rükünleri......................................................... 121
   Cenaze namazının şartları............................................................. 121
   Cenaze namazının sünnetleri....................................................... 121
   İmamın namaz tekbirlerinin sayısını artırması veya
   eksiltmesi....................................................................................... 122
   Cenaze namazına başlandıktan sonra cemaate yetişenler.. 123
   Cenaze namazının tekrar kılınması............................................ 123
   Cenazenin mezara götürülmesi ve teşyi edilmesi................. 123
   Ölü için ağlamak.............................................................................. 124
   Cenazenin defni........................................................................... 124
   Mezarların üstüne bina yapmak.................................................. 125
   Mezarların üstünde oturmak, uyumak,
   def-i hacette bulunmak.............................................................. 126
   Cenazenin nakli........................................................................... 126
   Birden fazla ölünün aynı mezara defnedilmesi...................... 126
   Dolu mezara defin yapılması.............................................. 127
   Taziye................................................................................................. 127
   Ölü sahiplerinin ziyafet vermesi...................................... 127
   Kabir ziyareti................................................................................ 128
    
   BEŞİNCİ BÖLÜM
   ORUÇ
    
   Ramazan orucunun farz kılınışı....................................... 129
   Orucun çeşitleri............................................................................ 130
   1. Farz oruç......................................................................................... 130
   2. Nafile oruç..................................................................................... 130
   Nafile orucun bozulması................................................................ 131
   3. Haram oruç.................................................................................... 131
   4. Mekruh oruç.................................................................................. 133
   Oruç tutmayı vacip hâle getiren sebepler................................. 133
   Orucun Şartları.................................................................................. 133
   I. Vücubunun /farz olmasının şartları......................................... 133
   II. Sıhhati / geçerliliğinin şartları................................................ 133
   Orucun Rükünleri....................................................................... 134
   Oruçluya Sünnet Olan Şeyler...................................................... 134
   Oruçluya Mekruh Olan Şeyler.................................................... 135
   Oruç Tutmamayı Mübah Kılan Mazeretler.......................... 136
   1. Sefer (yolculuk) hâli................................................................... 136
   2. Hastalık hâli.................................................................................. 137
   3-4. Gebelik ve çocuk emzirme hâli.......................................... 138
   5. Yaşlılık hâli................................................................................... 138
   6. Aşırı derecede acıkma ve susama hâli................................. 139
   7. Ağır işte çalışma hâli.................................................................. 139
   Mazerete binaen orucunu bozan kişinin, günün geri kalan
   kısmında oruçlu gibi davranması........................................... 140
   Orucu Bozan Şeyler.......................................................................... 140
   Kaza, kefaret ve tazir gerektiren durumlar.............................. 142
   Orucu Bozmayan Şeyler................................................................. 144
   Oruçluyken iğne vurdurmanın hükmü...................................... 145
   Oruçluyken nefes açıcı sprey kullanmanın hükmü............... 145
   Ramazan Orucunun Kazası................................................ 146
   Ramazan Orucunun Kefareti............................................ 147
   İtikâf......................................................................................................... 149
   İtikâfın amacı..................................................................................... 150
   İtikâfın yeri......................................................................................... 150
   İtikâfın şartları................................................................................... 151
   İtikâftaki kişinin yapabileceği şeylerle yapmaması
   Gereken şeyler................................................................................... 151
   İtikâf adabı.......................................................................................... 152
   İtikâfı bozan şeyler.......................................................................... 152
   Bozulan itikâfın hükmü.................................................................. 153
    
   ALTINCI BÖLÜM
   ZEKÂT
   Zekâtın hükmü.................................................................................. 156
   Zekâtın şartları.................................................................................. 157
   Vücubunun (farz olmasının) şartları.......................................... 157
   Zekâtın sıhhatinin (geçerliliğinin) şartları............................... 159
   Zekâtı ödeme vakti.......................................................................... 159
   Zekâtının verilmesi farz olduktan sonra malın telef olması 160
   Zekâta Tâbi Mallar.......................................................................... 161
   Altın, gümüş ve bilumum paraların zekâtı.............................. 161
   Zekâta tâbi olan altın ve gümüş çeşitleri.................................. 162
   Alacakların zekâtı............................................................................ 163
   Alacağın zekâtı ne zaman verilmelidir?................................... 163
   Borçlu kişi zekât verir mi?............................................................ 164
   Hisse senetlerinin zekâtı................................................................ 165
   Yerden çıkarılan maden ve gömülerin zekâtı......................... 166
   Tarım ürünlerinin zekâtı................................................................ 167
   Balın zekâtı......................................................................................... 168
   Tarım ürünlerinin nisabı................................................................ 168
   Tarım ürünlerinden verilmesi gereken zekât miktarı........... 169
   Tarım ürünlerinin zekâtı, yapılan ekstra masraflar
   çıkarıldıktan sonra mı verilir?................................................. 169
   Tarım ürünlerinin zekâtını vermenin farz oluş vakti............ 170
   Zekâtının verilmesi vacib olduktan sonra ekin ve
   meyvelerin satışı.......................................................................... 171
   Ticaret mallarının zekâtı................................................................ 171
   Zekât olarak verilmesi gereken malın kıymetinin para
   olarak verilmesi........................................................................... 174
   Mudarebe ortaklığında zekât........................................................ 175
   Müşterek malların zekâtı............................................................... 176
   Hayvanların zekâtı............................................................................ 177
   Develerin zekâtı................................................................................ 178
   Sığırların zekâtı................................................................................. 179
   Davar / koyun ve keçilerin zekâtı............................................... 179
   Zekâtı verilmesi farz olan malın telef olması veya
   tüketilmesi..................................................................................... 180
   Bina, fabrika ve benzeri gelir getiren akarın zekâtı.............. 181
   Maaş ve serbest meslek kazancının zekâtı.............................. 181
   Zekâtın ödenmesi............................................................................. 182
   Zekâtı verirken niyet gerekli mi?................................................ 182
   Zekâtın Verileceği Yerler.............................................................. 183
   1. Fakir................................................................................................. 184
   2. Miskin.............................................................................................. 184
   3. Zekât işinde çalışan görevliler................................................ 184
   Müellefe-i kulub (kalpleri İslam’a ısındırılmak istenenler) 184
   5. Köleler............................................................................................. 186
   6. Borçlular......................................................................................... 186
   7. Allah yolunda gazâ eden mücahitler.................................... 186
   8. Yolda kalmış kimseler............................................................... 187
   Sekiz sınıfa dahil olmayanlara zekât verilir mi?................... 187
   Zekâtı hak edene verilecek zekât miktarı................................. 188
   Zekât verilecek kişide aranan nitelikler.................................... 188
   Kadının, zekâtını kocasına vermesi........................................... 190
   Akrabaya zekât vermek.................................................................. 191
   Zekâtın başka yere gönderilmesi................................................ 191
   Vergi zekât yerine geçer mi?....................................................... 193
   Zekât borcu ölümle ortadan kalkar mı?.................................... 194
   Sadaka-i Fıtır....................................................................................... 194
   Sadaka-i fıtır vermekle yükümlü olanlar.................................. 195
   Sadaka-i fıtırı vermenin vacip oluş vakti................................. 196
   Sadaka-i fıtırın miktarı................................................................... 196
   Sadaka-i fıtrın verileceği yerler................................................... 197
   YEDİNCİ BÖLÜM
   HAC ve UMRE
   Hac ve umrenin hükmü.................................................................. 200
   Haccın hemen ifa edilmesi zorunlu mudur?........................... 201
   Haccın şartları................................................................................... 202
   I -Haccın farz olmasının şartları.................................................. 202
   Hacda niyabet / vekaleten haccetmek....................................... 203
   1. Malî ibadetler........................................................................... 204
   2. Bedenî ibadetler...................................................................... 204
   3. Hem malî, hem de bedenî ibadetler................................. 204
   Başkası adına yapılan haccın geçerli olmasının şartları..... 206
   II- Haccın geçerliliğinin şartları.................................................. 207
   Hac ve umreye engel olan hususlar........................................... 207
   1. Ebeveyn engeli............................................................................. 207
   2. Koca engeli.................................................................................... 207
   3. Hapis engeli................................................................................... 207
   4. Borç engeli..................................................................................... 207
   5. Kısıtlılık engeli............................................................................. 208
   6. İhsar engeli.................................................................................... 208
   8. Hastalık engeli.............................................................................. 208
   Hac ve umrenin mikatı................................................................... 208
   Zülhuleyfe........................................................................................... 209
   Cuhfe.................................................................................................... 209
   3. Karnül menazil............................................................................. 210
   4. Yelemlem....................................................................................... 210
   5. Zat-ı ırk............................................................................................ 210
   Haccın Rükünleri............................................................................... 211
   İhram..................................................................................................... 211
   İhramın sünnetleri............................................................................ 212
   İhram yasakları................................................................................. 213
   İhramlı kişiye mubah olan hususlar........................................... 215
   İhramlının Mekke’ye girerken yapması gereken şeyler...... 216
   Tavaf........................................................................................................ 217
   1. Kudum tavafı................................................................................ 217
   2.  İfaza tavafı.................................................................................... 217
   3. Veda tavafı.................................................................................... 218
   Tavafın şartları.................................................................................. 218
   Tavafın sünnetleri............................................................................ 219
   Safa-Merve Arasında Sa’y Etmek............................................. 222
   Sa’yin şartları..................................................................................... 222
   Sa’yin mendupları............................................................................ 223
   Arafat’ta Vakfe Yapmak............................................................... 224
   Arafat vakfesinin şartları............................................................... 224
   Arafat vakfesinin sünnetleri......................................................... 224
   Saçın Tıraş Edilmesi veya Kısaltılması (Halk Veya Taksir) 227
   Saçı tıraş etmenin veya kısaltmanın yeri ve zamanı............ 228
   Tıraş olmanın veya saçı kısaltmanın hac veya umre
   ihramındaki kişiye etkisi........................................................... 228
   Hacda tehallül / ihram yasaklarının sona ermesi................... 229
   Hac Rükünlerinin Çoğu Arasında Tertibe Uymak............ 229
   Haccın Vacipleri................................................................................. 230
   1. Mikatta ihrama girmek.............................................................. 230
   2. Müzdelife’de gecelemek........................................................... 231
   3. Cemrelere taş atmak................................................................... 231
   4. Mina’da gecelemek.................................................................... 232
   5. Veda tavafı.................................................................................... 233
   Haccın Sünnetleri.............................................................................. 234
   Haccı Bozan Şeyler........................................................................... 238
   Fidye Gerektiren Durumlar......................................................... 240
   İhramlıyken avlanma yasağının ihlal edilmesi....................... 242
   Yapılışına Göre Haccın Çeşitleri................................................ 246
   1. İfrad.................................................................................................... 246
   2. Temettu.............................................................................................. 246
   3. Kıran................................................................................................... 247
   Umre........................................................................................................ 249
   A- Tanımı............................................................................................ 249
   B- Hükmü........................................................................................... 250
   C- Şartları............................................................................................ 250
   D- Rükünleri...................................................................................... 250
   E- Mikatı.............................................................................................. 251
   F- Umrenin vacipleri, sünnetleri ve umreyi bozan şeyler.. 251
   Hedy......................................................................................................... 252
   A- Tanımı............................................................................................ 252
   B- Hedyin çeşitleri........................................................................... 252
   C- Hedy kesmenin yeri ve zamanı............................................. 253
   D- Hedyin etinden ve diğer kısımlarından yararlanmak..... 254
   E- Hedyin şartları............................................................................. 254
   İhsar ve Fevat...................................................................................... 254
   Hz. Peygamber’in Haccı................................................................. 256
   Medine’de Mescid-İ Nebevi’yi Ziyaret Etmek..................... 260
   Hz. Peygamber’in mescidini ve kabrini ziyaretin adâbı..... 262
   Hac Nasıl Yapılır?............................................................................. 267
    
   SEKİZİNCİ BÖLÜM
   KURBAN
   A- Tanımı............................................................................................ 273
   B- Delili................................................................................................ 273
   C- Hükmü........................................................................................... 274
   D- Şartları............................................................................................ 275
   a) Sünnet olmasının şartları..................................................... 275
   b) Geçerli olmasının şartları.................................................... 275
   Kurbanlığın ayıp ve kusurlardan salim bulunması............... 275
   E- Kurbanın belli vakitte kesilmesi............................................ 277
   F- Niyet etmek.................................................................................. 278
   G- Ortaklık usulü kurban kesmek.............................................. 279
   H- Kurban keserken besmele çekilmesi................................... 280
   I- Kurban kesmenin mendupları................................................. 280
   K- Kurban nasıl kesilir?................................................................. 281
   L- Kesimin uygun ve etin helal olmasının şartları................ 282
   Akika  Kurbanı................................................................................... 283
   Yemin, Adak ve Kefaretler........................................................... 284
   A- Yeminin tanımı........................................................................... 284
   B- Yeminin hükmü.......................................................................... 285
   C- Yemini bozmayla ilgili hükümler......................................... 286
   D- Yeminin kısımları...................................................................... 287
   a) Yemin-i Ğamus....................................................................... 287
   b) Yemin-i Lağv.......................................................................... 288
   c) Yemin-i Münakide................................................................. 288
   E- Unutarak veya tehdit altında kalarak yemini
   bozmanın hükmü......................................................................... 290
   F- Yeminin bağlayıcı olmasının şartları................................... 290
   G- Yeminin Kısımları..................................................................... 291
   H- Yemin Kefareti........................................................................... 291
   I- Yemin Kefareti nasıl verilir?................................................... 293
   J- Yemin kefareti ne zaman verilir?........................................... 294
   K- Yemin sayısı arttıkça kefaret sayısı da artar..................... 294
   L- Yeminlerde göz önünde bulundurulacak esaslar............. 294
    
   DOKUZUNCU BÖLÜM
   ADAK
   A- Tanımı............................................................................................ 297
   B- Delili................................................................................................ 297
   C- Hükmü........................................................................................... 297
   D- Şartları............................................................................................ 298
   I- Adakta bulunan kişide aranan şartlar............................... 298
   II- Adanılan şeyde aranan şartlar........................................... 299
   E- Adağın kısımları......................................................................... 300
   1. Nezr-i lecac / Lecac adağı................................................... 300
   2. Teberrür (mücazat, mükafat) adağı.................................. 300
   3. Mutlak adak.............................................................................. 300
   F- Geçerli adağın hükümleri........................................................ 301
    
     
    
    
    
   çağrı yayınları mehmet keskin şafii ilmihali kitabı nı incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9789754542370
   MarkaÇağrı Yayınları
   Stok DurumuVar
   9789754542370

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.