Sahabe Hayatından Tablolar, 3 Cilt Set

Fiyat:
1.200,00 TL
İndirimli Fiyat (%37,5) :
750,00 TL
Kazancınız 450,00 TL
Havale / EFT:
727,50 TL
210,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap            Sahabe Hayatından Tablolar
Yazar           Abdurrahman Refet el-Başa, Halid Muhammed Halid, Abdülaziz Şennavi
Yayınevi       Kervan Yayınevi
Tercüme       Taceddin Uzun
Kağıt  Cilt     2. Hamur, Ciltli, 3 cilt takım
Sayfa  Ebat  1.700 Sayfa 17x24 cm. 
1. CİLT: ERKEK SAHABELER
2. CİLT: TABİİN HAYATI
3. CİLT: HANIM SAHABELERKervan yayınları Sahabe Hayatından Tablolar Kitabını kitabını incelemektesiniz.
3 Cilt sahabe hayatından tablolar kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 
 
    YAYINCININ NOTU
 
Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a (c.c.) mahsustur. Salat ve se­lamın en güzeli Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.), aile­sinin, ashabının ve kıyamet gününe kadar çağrısına uyup onun sün­netine sarılanların üzerine olsun...
 
Muhterem okuyucu! Sahabe Hayatından Tablolar, ashab-ı kiram efendilerimizin cahiliye dönemindeki önemli olayla­rıyla, İslamiyete geçişleri ve müslüman olduktan sonraki hayatların­dan akıcı bir üslupla söz eden bir eserdir.
 
Eser 3 bölümden oluşmaktadır.
 
1.Bölümde ashab-ı kiram'ın tercüme-i hallerine yer verilmiştir. Bu bölüm Dr. Abdurrahman Re'fet el-Başa'nın "Suverun min Hayatis-Sahabeti" isimli eseri ile, Halid Muhammed Halid'in "Ricalün Havle'r-Rasul" isimli eserinin çevirisinden oluşmaktadır. El-Başa'nın eserinin tamamı çevrilmiş, bu eserde yer almayan bazı sahabelerle ilgili bölümler Halid Muhammed Halid'in eserinden çevrilmiştir. Sahabelerin hayatlarına ilişkin bölümler, 1. cildin ta­mamı ile 2. cildin bir kısmına kadar ki bölümler arasında yer almak­tadır.
 
2.Bölümde tabiinin hayatından tablolar sunulmaktadır. Bu bö­lüm, Dr. Abdurrahman Re'fet el-Başa'nın "Suverun min Hayati't-Tabiin" isimli eserinin çevirisinden oluşmaktadır. 2. cildin sonuna kadar devam etmektedir.
 
3.Bölüm ise, hanım sahabilerin hayatlarından söz etmektedir. Eser, Abdülaziz eş-Şennavi'nin "Nisau's-Sahabeti" isimli eserinin çevirisidir.
 
Çeviri, Prof. Dr. Taceddin Uzun tarafından yapılmıştır. Hanım Sahabilerle ilgili kitabın bazı yerlerindeki birtakım kapalılıklar, çeviri sırasında çevirmen tarafından yapılan ilavelerle giderilmiştir.
 
Çalışmak bizden, tevfik ve inayet yüce Allah'tandır.
 
Kervan Yayın – Dağıtım
 
 
1.Cilt Sahabiler Kitabı İçeriği

FİHRİST
 
Saîd B. Âmir El-Cumahî       
Tufeyl B. Amr Ed-Devsî       
Abdullah B. Huzafe Es-Sehmî          
Umeyr B. Vehb         
Berâ B. Malik El-Ensarî        
"Arabin Dulu" Ümmü Seleme           
Sümame B. Üsâl       
Ebû Eyyub El-Ensarî 
Amr B. El-Cemûh     
Abdullah B. Cahş      
Ebû Ubeyde B. El-Cerrah     
Abdullah B. Mes'ud   
Selman-I Farisî          
İkrime B. Ebî Cehil    
Zeydu'l-Hayr  
Adi Yy B. Hatem Et-Taî        
Ebû Zer El-Gıfarî       
Abdullah B. Ummi Mektum  
Meczee B. Sevr Es-Sedûsi  
Useyd B. El-Huzayr  
Abdullah B. Abbas     
Nu'man B. El-Mukarrin El-Muzenî
Suheyb Er-Rumî       
Ebû'd-Derdâ  
Zeyd B. Harise          
Usâme B. Zeyd         
Said B. Zeyd  
Umeyr İbn Sâ'd(1)    
Umeyr İbn Sâ'd (2)   
Abdurrahman B. Avf 
Cafer B. Ebîtalib        
Ebû Sufyan B. El-Haris        
Sa'd B. Ebî Vakkas   
Huzeyfe B. El-Yemân           
Ukbe B. Amir El-Cuhenî       
Habib B. Zeyd El-Ensâri       
 
 
Ebû Talha El-Ensârî Zeyd B. Sehl
Ramle Bint Ebî Sufyan         
Vahşî B. Harb
Hâkim B. Hazam      
Abbad B. Bişr
Zeyd B. Sabit 
Rabia B. Kâ'b
Ebûl-As B. Er-Rabî    
Asım B. Sabit 
Safiyye Bint Abdilmuttalib     
Utbe B. Gazevan      
Nuaym B. Mes'ûd     
Habbab B. El-Erett    
Rab? B. Ziyâd El-Hârisî        
Abdullah B. Selâm    
Suraka B. Malik        
Feyruz Ed-Deylemî   
Sabit B. Kays El-Ensarî        
Esma Bint Ebî Bekir  
Talha B. Ubeydillah Et-Teymî          
Ebû Hüreyre Ed-Devsî         
Seleme B. Kays El-Eşcaî     
Muazb. Cebel
Mus'ab B. Umeyr      
Bilâl B. Rebâh
Abdullah B. Ömer     
Mikdad B. Amr          
Hamza B. Abdilmuttalib        
Ammârb. Yasîr          
Ubâde B. Es-Samit   
Osman B. Maz'ûn     
Abdullah B. Ravaha  
Halid B. El-Velîd        
Kays B. Sa'd B. Ubade         
Zeyd B. El-Hattab     
Zübeyrb. El-Avvam   
Hubeyb B. Adiyy       
 
 
2.Cilt Tabiiler Kitabının İçeriği
 
İÇİNDEKİLER
Halid B. Said  
Abbas B. Abdilmuttalib          
Ebû Cabir Abdullah B. Amr B. Haram         
Ubeyy B. Ka'b           
Sa'd B. Muaz 
Sa'd B. Ubade           
Abdurrahman B. Ebî Bekir    
Abdullah B. Amr B. El-Âs     
Seleme B. El-Ekva'   
Abdullah B. Ez-Zübeyr          
Süheyl B. Amr           
Ebû Musa El-Eş'ari   
Amr B. El-Âs 
Ebû Huzeyfe'nin M Evlası (Azatlı Kölesi) Salim      
Alâ B. El-Hadramî     
Ka'b B. Malik 
Vasile B. El-Eska'      
Es'ad B. Zurare         
Nevfel B. El-Haris     
Talha B. El-Bera        
Amir B. Fuheyre        
Enes B. Malik
Muhammed B. Mesleme      
Ebu Huzeyfe B. Utbe B. Rabia        
Zekvan B. Abdi Kays
Amr B. Abese
 
 
Atab. Ebî Rebah          
Amir B. Abdullah Et-Temîmî     
Urve B. Ez-Zübeyr       
Rabî B. Huseym          
Iyas B. Muaviye El-Müzenî       
Ömer B. Abdülaziz Ve Oğlu Abdülmelik
Hasenu'l-Basrî  
Kadı Şureyh     
Muhammed B. Şîrîn     
Rabiatu'r-Re'y  
Raca B. Hayve 
Amir B. Şurahbil Eş-Şa'bî         
Seleme B. Dînar (Ebu Hazım El-A'rec)  
Said B. El-Müseyyeb   
Said B. Cübeyr
Muhammed B. Vasî El-Ezdî Ve Yezid B. El-Mühelleb
Muhammed B. Vasî El-Ezdî Ve 
Ömer B. Abdilaziz (1)   
Ömer B. Abdilaziz (2)   
Muhammed B. Ali B. Ebi Talib  
Tavus B. Keysan Ve    
Yol Gösterici Vaiz Tavus B. Keysan     
Kasım B. Muhammed B. Ebî Bekir Es-Sıddîk    
Sile B. Eşyem El-Adevî
Zeynul-Âbidîn Ali B. El-Hüseyn B. Ali    
Ebu Müslim El-Havlanî 
İlmiyle Amel Eden Alim
Salim B. Abdillah B. Ömer (2)   
Endülüs'ün Emîri (Valisi)          
 
Belatu'ş-Şüheda Savaşının Kahramanı Abdurrahman El-Gafiki(2)
Necaşi
Ebu'l-Aliye Rüfey' B. Mihran 
Ahnef b. Kays (1)      
Ahnef B. Kays (2)      
Ebu Hanife En-numan          
Ebu Hanife En-Numan (2)    
 
 
 
Hanım Sahabiler Kitabı nın Önsözü
 
Her şeyi bir sayan, yarattıklarının bir kısmını, bir kısmına üstün kılan Allah'a hamdolsun, böylece onlar türlü türlü yollarda oldular. Bütün yaratıkların efendisi, peygamberlerin imamı, Allah'ın kulu, rasûlü ve seçilmiş dostu Muhammed'e salât ve selam ederim.
 
Bu kitapta, İslamda büyük rolleri olan birçok hanımın hayatı an­latılmaktadır. Bu hanımların bazıları mü'minlerin anneleridir. Bazıları Hz. Peygamber'in (s.a.v.) kızlarıdır. Bazıları Rasûlullah'ın ehl-i beytidir. Bazıları Allah'ın yedi kat semanın üstünden şikayetini duyduğu hanım­lardır. Bazıları alîm ve habîr olan Allah'ın onlar hakkında Kur'an ayeti indirdiği hanımlardır. Bazıları, Cebrail'i gören hanımlardır. Bazıları Al­lah'ın kendisine ondan sonra asla susamadığı şerbeti içirdiği hanımlar­dır.
 
Bazıları Rasûlullah'ı (s.a.v.) en beliğ ve en güzel şekilde tarifeden hanımlardır. Bazıları, Bedir gününde, yaralıları tedavi etmek ve şehid olmak için Rasûlullah'tan (s.a.v.) harbe çıkmayı isteyip Rasûlullah'ın da (s.a.v.) onlardan evlerinde kalmalarını istediği ve Allah'ın onlara şehidlik sevabını lütfedeceğini söylediği hanımlardır. Bazıları Rıdvan bey'atında ağacın altında Rasûlullah'ın (s.a.v.) cennetten sesini duyduğu hanım­lardır. Bazısı kendisine haber vermeden, babasının evlendirmek istediği ve onun da Rasûlullah'a gittiği ve Rasûlullah'ın da ona : "Dilediğinle evlen" dediği hanımlardır.
 
Onlardan bazıları zulme uğramış muhacir hanımlardır ki, İslam onları azîz kılmış, en yüksek derecelere çıkarmış ve onlar meşhur ol­muşlardır. Böylece onların hayatları temiz, adları ebedî olmuştur. On­lardan bazıları da Ensar'ın hanımlarıdır.
 
Bu yüce hanım sahabilerin hayatlarını, fazilet, inanç ve cihad konusunda onlara uyulması için, güvenilir biyografi kitaplarından ve temel kaynaklardan aldım.
 
Allah'tan bize doğruluk ve muvaffakiyet vermesini, bizi sözü dinleyip en güzeline uyanlardan; en hayırlı topluluk ve en yüce dostla birlikte kendilerine nimet verdiği kimseler arasında kılmasını dilerim... Amin, amin...  ( sahabe hayatından tablolar, sahabilerin hayatı, 3 cilt sahabe hayatı, sahabe hayatından tablolar kitap al oku, sahabe hayatları kitabı, online satın al, sahabi hayatları, hanım sahabe, tabiinlerin hayatı, islami kitap satış, onlıne satış, hanım sahabi hayatı, internetten satış, tercümesi , tabiinler hayat )
 
Abdülaziz eş-Şennavî
 
 
KAYNAKLAR
 
Kur'an-ı Kerim
Eshabu'n-Nüzul,
El-Vahidi Tefsiru'l-Kur'an, İbn Kesir
El-İsabe fi Temyizi's-Sahabe, İbn Hacer el-Askalanî
Et-Tabakâtu'l-Kubra, el-Vakıdî'nin katibi İbn Sa'd
Usdu'l-Gabe fi Ma'rifeti's-Sahabe, İbn Kesir
El-İstiab fi Marifetil-Ashab, İbn Abdi'l-Berr
Sahîhu'l-Buhari
Sahihu Müslim
Esbabu'n-Nüzul, es-Suyutî
Siretu'n-Nebi, İbn Hişam
Kenzu'l-Ummal, el-Hindi
Es-Siretu'n-Nebeviyye, İbn Kesir
Sahabetu Rasûlullah, Abdulaziz eş-Şennavi
El-Kamil fi't-Tarih, İbn Kesir
Tarihu't-Taberi.
Cemheratu Ensabi'l-Arab, İbn Hazım el-Endelusî
Er-Ravzu'l-Unf, es-Suheylî
El-Bekkâun, Abdulaziz eş-Şennavî
Tarihu'l-Hulefâ, es-Suyutî
Hılyetu'l-Evliya, Ebu Nuaym el-lsbehanî
El-Bidaye ve'n-Nihaye, İbn Kesir
Ümmül-Mü'minin Aişe, Abdulaziz eş-Şennavî
Teracimu Seyyidâti Beyti'n-Nubuvve, Dr. Bintu'ş-Şatı
Musab İbn Umeyr, Abdulaziz eş-Şennavî
İnsanu'l-Uyun, Ali İbn İbrahim el-Halebî
Abdullah İbn Abbas, Abdulaziz eş-Şennavî
İslâm Tarihi, M. Asım Köksal
 
 
Hanım Sahabeler Kitabının İçeriği
 
İÇİNDEKİLER
  
Hadice Bint Huveylid
Şevde Bint Zem'a (R.A.)      
Âişe Bint Ebi Bekr (R.A.)      
Hafsabint Ömer (R.A.)         
Yoksulların Annesi Zeyneb Bint Huzeyme (R.A.)    
Ümmü Seleme Bint Ebî Umeyye (R.A.)      
Zeyneb Bint Cahş (R.A.)      
Cuveyriye Bint El-Haris (R.A.)         
Safiyye Bint Huyeyy B. Ahtab (R.A.)          
Ümmü Habîbe Ramle Bint Ebî Süfyan (R.A.)         
Meymûne Bintu'l-Hârîs (R.A.)          
Mısırlı Mariye (R.A.)  
Guzeyye Bint Câbir B. Hakîm (R.A.)           
Zeynebü'l-Kübra        
Rukayye Zâtü'l-Hicrateyn     
Ümmü Gülsüm (R.A.)          
Fatıma (R.A.) 
Erva Bint Abdilmuttalib (R.A.)          
Safiyye Bint Abdilmuttalib (R.A.)      
Halide Bintu'l-Esved (R.A.)   
Ümmü Hâni Bint Ebi Talib (R.A.)     
Durre Bint Ebî Leheb (R.A.)  
 
Hamne Bint Cahş (R.A.)           
H Alîm E Bint Ebi Zueyb (R.A.) 
Şeyma Bintu'l Haris (R.A.)        
F Atı Ma Bint Esed (R.A.)         
Lubabe Bintu'l-Haris (R.A.)       
Bereke Bint Sa'lebe (R.A.)        
Rasûlullah'ın Hizmetkârı Havle (
Ümmü Rafi' (R.A.)        
Meymune Bint Saîd (R.A.)        
Esma Bint Ebî Bekr (R.A.)        
Esma Bint Umeys (R.A.)          
Umeyme Bint Rukâyka (R.A.)    
Umeyye Bint Kays (R.A.)         
Bereke El-Habeşiyye (R.A.)      
Hassane El-Müzeniyye (R.A.)   
Havle Bint Hakim B. Umeyye (R.A.)
Rukayka Bint Vehb (R.A.)         
Zaide (R.A.)     
Zinnîre Er-Rûmiyye (R.A.)         
Zeyneb Bint Ebi Muaviye (R.A.)
Suayra El-Esediyye (R.A.)        
Seffâne Bint Hatim Et-Tâi (R.A.)           
Sumeyye Bint Habbât (R.A.)    
Sehle Bint Süheyl B. Amr (R.A.)           
 
 
Şifa Bint Abdillah B. Abdişems (R.A.)  
Atike Bint Hâlid (R.A.)  
Fâtıma Bintu'l-Hattab (R.A.)      
Leylâ Bint Ebî Hasme (R.A.)     
Leyla (R.A.)     
Leyla El-Gıfariyye (R.A.)           
Maviye (R.A.)   
Hind Bint Utbe İbn Rabîa (R.A.)
Ümmü Hakim Bintu'l-Hâris B. Hişam (R.A.)        
Ümmü Rûman Bint Âmir (R.A.) 
Ümmü İshak (R.A.)                   
Ümmü Gülsüm Bint Ukbe B. Ebi Muayt (R.A.)   
Ervâbint Küreyz (R.A.)  
Esma Bint Yezid B. Es-Seken (R.A.)     
Cemile Bint Sabit B. Ebi'l-Aklah (R.A.)  
Cemile Bint Abdillah B. Ubeyy B. Selul (R.A.)   
Kokucu Havla  
Halide Bintu'l-Hâris (R.A.)         
Huleyde Bint Kays İbn Sabit (R.A.)       
Hansa Bint Huzam El-Ensariyye (R.A.)  
Havle Bint Sa'lebe (R.A.)          
Havle Bint Kays B. Kahd (R.A.)
Havle Bint'ul-Yeman (R.A.)       
Hayra Bint Ebi Hadred (R.A.)    
 
 
Rubeyyi' Bint Muavviz B. Afra (R.A.) 
Rubeyyi' Bintu'n-Nadr (R.A.)  
Rufeyde El-Ensariyye (R.A.)  
Ravda (R.A.)   
Sehle Bint Sa'd (R.A.)           
Şemus Bintu'n-Nu'man B. Âmir (R.A.)          
Nuseybe Bint Ka'b (R.A.)       
Ümmü Buceyd (R.A.) 
Ümmü Cundeb El-Ezdiyye (R.A.)      
Ümmü Haram Bint Milhan (R.A.)       
Ümmü's-Saib El-Ensariyye (R.A.)     
Ümmü Süleym Bint Milhan (R.A.)     
Ümmü Sunbule El-Malikiyye (R.A.)   
Ümmü Atıyye El-Ensariyye (R.A.)     
Ümmü'l-Alâ El-Ensariyye (R A.)        
Ümmü Mubeşşir El-Ensariyye (R.A.) 
Ümmü Varaka Bint Abdullah B. Haris (
Nehdiyye Hatun (R.A.)           
Esma Bint Numanü'l-Kindi (R.A.)      
Lübeyne (Lebibe) Hatun (R.A.)
 
 
( sahabe hayatından tablolar , sahabilerin hayatı , 3 cilt sahabe hayatı , sahabe hayatından tablolar kitap al oku , sahabe hayatları kitabı , sahabi hayatları , hanım sahabe , tabiinlerin hayatı, hanım sahabi hayatı )
kervan yayınları 3 Cilt sahabe hayatından tablolar kitabı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789758896714
MarkaKervan Yayınları
Stok DurumuVar
9789758896714
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.