• Tüm Kategoriler
  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü Sepete Atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

   Şemaili Şerif Şerhi, 3 Cilt Takım

   Şemaili Şerif Şerhi, 3 Cilt Takım
   Şemaili Şerif Şerhi, 3 Cilt Takım
   Şemaili Şerif Şerhi, 3 Cilt Takım
   Şemaili Şerif Şerhi, 3 Cilt Takım
   Şemaili Şerif Şerhi, 3 Cilt Takım
   Şemaili Şerif Şerhi, 3 Cilt Takım
   Görsel 1
   Görsel 2
   Görsel 3
   Görsel 4
   Görsel 5
   Görsel 6
   Fiyat:
   310,00 TL
   İndirimli Fiyat (%43,9) :
   174,00 TL
   Kazancınız 136,00 TL
   5.0 1
   174.00 www.goncakitap.com.tr
   58,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
   Aynı Gün Kargo

     Kitap              Şemail-i Şerif Şerhi
     Arapça Adı     eş-Şemailü’n Nebeviye
     Yazar              İmam Tirmizi
     Tercüme         Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir
     Yayınevi         Tahlil Yayınları
     Kağıt  Cilt       Şamua IVORY kağıt, 3 Lüks Termo Deri Cilt, Takım
     Sayfa Ebat     1.550 sayfa – 15.5x23.5 cm
     Yayın Yılı        2021   Tahlil Yayınevi Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir Şemail-i Şerif Şerhi kitabı nı incelemektesiniz.
   3 cilt Şemaili Şerif Şerhi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
     

   Yaratan Rabbinin adıyla oku .O, insanı " alak "dan yarattı.Oku,Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
    

    
   Ömrünü sevgililer sevgilisini anlatmaya adayan Mehmet Yaşar Kandemir hoca efendiden yeni bir şaheser daha.

   Peygamber'imizi anlatan en kapsamlı çalışmalardan ve İslam tarihinde kaleme alınmış güzide eserlerden Şemâil-i Şerîf, titiz bir Türkçe ve yoğun bir emekle hazırlandı. Şimdi zarif bir baskıyla kütüphanelerde yerini alıyor.
    
     ÖNSÖZ
    
   Şifâ-i Şerif Şerhi"nden sonra Şemâil-i Şerîf Şerhi "ni de tamamla­mayı âciz kuluna lütfeden Alemlerin Rabbine sayısız hamdü senalarımı, sonsuz şükürlerimi arzederim. Ahlâkı ve şemaili rehberimiz olan sevgili Efendimiz Muhammed Mustafâ'ya yeryüzündeki kumlar, gökyüzündeki yıldızlar sayısınca salâtü selâmlarımı sunarım.
    
   Biz dünyaya âhirete hazırlanmak için geldik. Bu hazırlık süresi için bi­ze verilen ömür son derece kısa, dönüşümüz ise Allah'adır. Bu kısa haya­tımızda dinimizi en doğru şekilde öğrenmeye ve onu Rabbimizin istediği biçimde yaşamaya mecburuz. Bu da ancak o yüce dini getirip bize tebliğ eden ve âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Efendimiz'in hadîs-i şeriflerini öğrenmek, sünnet-i seniyyesini izlemekle mümkün olur. Çünkü Allah'ın Elçisi bize Kur'ân-ı Kerîm'i getirmekle kalmamış, onu hadîs-i şerîfleriyle açıklayıp izah etmiş, bu dinin nasıl yaşanacağını da sünnet-i seniyyesiyle gösterip öğretmiştir.

   Zaten yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz'in bize güzel bir örnek olduğunu söylemiş, onu sevmemizi istemiş, onun ardınca gittiğimiz tak­dirde Kendisinin de bizi seveceğini, bizden hoşnut olacağını bildirmiş­tir. Allah'ın resulünün izince gitmek ve onu sevmek, onun şemailini ve ahlâkını öğrenmekle mümkün olur.
    
   İşte İmam Tirmizi bu düşünceyle, daha önceleri hadis kitaplarında dağınık vaziyette bulunan şemail konularını, eş-Şemailü'n-nebeviyye adı­nı verdiği eserinde bir araya getirmiştir. Şemail konusundaki ilk çalışma olduğu bilinen bu eserde, Peygamberimiz Efendimiz'in ahlâkı, ibadetleri,  yemesi içmesi, yatıp uyuması, konuşması, gülmesi, ağlaması, tevazuu, etrafındaki insanlarla ve ailesiyle geçinmesi, isimleri, yaşı, vefatı, mîrası, rüyada görülmesi ve onun sünnetini izlemenin önemi gibi konulara dâir 415 rivayeti 56 bölüm halinde derleyip toparlamıştır.
    
   İmâm Tirmizî'nin bu değerli eserini şerh ve ihtisar etmek üzere yüz­den fazla kitabın yazılması, onun Türkçe, Farsça ve Urduca başta olmak üzere çeşitli dillere tercüme edilmesi eş-Şemailü'n-nebeviyye'nin İslâm dünyasında gördüğü rağbeti ortaya koymaktadır.
    
   Okuyucunun bu konuda fikir sahibi olması için İslâm âlimlerinin ge­nel olarak şemail konusunda, özel olarak İmâm Tirmizî'nin bu eseri üze­rinde yaptıkları önemli çalışmalardan bir kısmını zikrettim.
    
   Şemâil-i Şerif Şerhini hazırlarken, eş-Şemâilü'n-nebeviyye'nin en önemli şerhlerinden olan Aliyyü'l-Kârî'nin Cem'u'l-vesâil ve İbn Hacer el-Heytemî'nin Eşrefü'l-vesail gibi şerhleri başta olmak üzere pek çok hadis kitabından ve onların şerhlerinden faydalandım. Okuyucunun Pey­gamber nefesinden daha çok faydalanması için, şerh esnasında fayda­landığım hadislerin tercümeleri yanında metinlerini de vermeye, ayrıca eserde geçen bütün rivayetlerin kaynaklarını göstermeye çalıştım.
    
   Her hadisin sonunda, o hadiste ve açıklamasında ele alınan konuları "Bu Hadisten öğrendiklerimiz" başlığı altında kısa cümlelerle özetle­dim.
    
   eş-Şemâilü'n-nebeviyye bir hadis kitabı olduğu için, İmâm Tirmizi kitabına aldığı hadisleri senedleriyle birlikte rivayet etmiştir. Okuyucunun, hadislerin vazgeçilmez unsuru olan senedler ve bu senedlerde yer alan râviler hakkında fikir sahibi olması için, onları ilk geçtiği yerde kısa ve özlü bir şekilde tanıtıp, tekrar geçtiği senedlerde ise ilk geçtiği yere işaret et­mekle yetindim. Râvi isimlerini de hadisin senedinde geçtiği şekilde bold yaptım.
    
   eş-Şemâilü'n-nebeviyye nin pek çok neşri bulunmakla beraber, Şemâil-i Şerîf Şerhi'nin metinlerinde, titiz neşirleri ve hadis ilmine olan değerli hizmetleriyle tanıdığım kıymetli âlim Muhammed Avvâme'nin İbrahim el-Bâcûrî'nin (v. 1277/1860) el-Mevâhibü'l-ledünniyye ale'ş Şemaili ''l-Muhammediyyesiyle birlikte yayımladığı eş-Şemâili'l Muhammediyye'nin sened ve metinlerini esas aldım. Tereddüde düştüğüm hu­suslarda, özellikle de tardiyelerin (radıyallahu anh) yazılışında Abduh Ali Kûşek'in titiz bir şekilde tahkik ettiği eş-Şemâilü'l-Muhammediyye neş­rinden faydalandım. Tirmizî'nin bu eşsiz eserinin en güzel neşirlerin­den biri olan Fevvâz Ahmed Zemirlî'nin eş-Şemâilü'n-nebeviyye ve'l-hısâli'l-Mustafaviyye adıyla ortaya koyduğu büyük emek mahsûlü çalış­masından ve Ahmed el-Bezre'nin Şemailü'n-nebî adıyla neşrettiği eser­den de da istifâde ettim.
    
   Bu eserin sizlerle buluşmasında himmetlerine medyun olduğum zevatın başında Emin Saraç Hocaefendi gelir. Aziz hocam on yıl önce Eyüp Sultan Câmi-i şerîfinde Şemail-i Şerîf okutmamı arzu etmiş, gele­neğimize göre bu eseri okutan Şifâhân'ların kitabı okuyup bitirdikten sonra ona yeniden başlamalarının ilmî bir gelenek olduğunu söylemişti. Şemaili Şerifi ancak sekiz yıla yakın bir zamanda tamamlayınca, Hoca­mız tekrar Şifaya başlamadan önce, Peygamber Efendimiz'i en iyi ta­nıtan manevî servetlerimizden biri olan İmâm Tirmizî'in eş-Şemâilü'n-nebeviyye sini okutmamı tavsiye etti; eş-Şemâilü'n-nebeviyye yi iki yılda okuyup bitirince de elinizdeki bu eser vücut buldu. İleri yaşına rağmen hâlâ talebe yetiştirmeye ve böylece geleneklerimizi yaşatma­nın yolunu bizlere bilfiil göstermeye çalışan aziz hocama şükranlarımı arzederim.
    
   İkinci olarak, dört yıl önce Şifayı Şerîf Şerhi'ni kâğıdı, baskısı ve cil­diyle göz ve gönül okşayan bir görünümle Tahlil Yayınları arasında yayın dünyasına sunan, şimdi de Şemâil-i Şerîf Şerhi'ni okuyucuyla buluştura­cak olan sevgili kardeşim ve aziz dostum Nureddin Yıldız Hocaefendi'ye teşekkürlerimi sunarım. Ona, eş-Şemâilü'n-nebeviyye nin ilk şerhlerin­den biri olan Hindistanlı hadis âlimi Nesîmüddîn Mîrekşâh'ın Medine'de­ki MektebetüTmelik Abdilazîz'de (Melik Abdülazîz Kütüphanesi) bulunan Şerhu'ş-Şemâili'n nebeviyye sinin yazma nüshasının filmini temin et­mesi dolayısıyla da minnettarım.
    
   Şifayı Şerîf Şerhi'nde olduğu gibi, bu çalışmanın da redaksiyonunu lütfedip üstlenen pek değerli kardeşim Prof. Dr. Metin Yurdagür'den de teşekkürlerimin kabulünü rica ederim.
    
   Ayrıca Şemaili Şerîf Şerhi"nin, muhtelif açılardan fihristini hazır­layan Cafer Durmuş, iç tasarımını yapan Şaban Muslu, hadisin metin­lerini sonradan elimize geçen Ahmed el-Bezre'nin Şemâilü'n-Nebî adlı neşriyle karşılaştıran Ferhat Polat ve sevgili editörümüz Sadullah Yıldız'a teşekkür ederim.
    
   Yüce Rabbimden, Resûl-i Ekrem'ini en doğru şekilde öğrenmeyi, dünyada onun sünnetine göre yaşamayı, âhirette de şefaatine nail olmayı bizlere lütfetmesini niyaz ederim. ( şemaili şerif, mehmet yaşar kandemir, şemaili şerif imam tirmizi, şemail-i şerif kitabı, tahlil yayınları, lüks termo deri 3 cilt, takım, set, şemail kitapları )
    
   Mehmet Yaşar Kandemir
   Nisan 2015, Üsküdar

    
    
    
   Tahlil Yayınları 3 cilt Mehmet Yaşar Kandemir Tercümesi Şemaili Şerif Şerhi kitabı nı incele diniz.
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786055271404
   MarkaTahlil Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786055271404
    
    

    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.