Sorulu Cevaplı Hanefi Fıkhı

Fiyat:
470,00 TL
İndirimli Fiyat (%25,5) :
350,00 TL
Kazancınız 120,00 TL
98,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

K,itap             Sorulu Cevaplı Hanefi Fıkhı
Yazar              Muhammed Aşık İlahi El-Berni
Yayınevi         Semerkand Yayıncılık
Sadeleştiren  M. Kasım Önlüer
Kağıt Cilt        2.Hamur - Ciltli
Sayfa Ebat     592 Sayfa - 17x24 cm
Yayın Yılı        Son Baskı

       

Sorulu Cevaplı Hanefi Fıkhı kitabı nı incelemektesiniz.

Semerkand Yayınları Sorulu Cevaplı Hanefi Fıkhı kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, akıl ve irade ni­metleriyle donatan, hakkında hayır dilediği kullarını dinde fakih kılan ve onlara hatalarını görecek basireti veren âlemlerin Rabb'i Allah'a sa­yısız ve sonsuz hamd ve senâlar olsun.

Alemlerin en şereflisi olarak yaratılan, varlık nedeni kılınan, rah­met olarak gönderilen, hakkı tebliğ ederek bizlere doğru yolu göste­ren, her haliyle örnek olan, en güzel yolun en iyi rehberi Muhammed Mustafa'ya [sallalahu aleyhi vesellem] ağaçların yaprakları, denizlerin dal­gaları, yağmur damlaları adedince salât ve selâm olsun.

Hidayet önderleri kılınan, hayat kandilleri sayılan, nübüvvet ır­mağından kana kana içen, nebevi ahlâkla kemale eren ve güzel ahlâk­ları ile ümmete örnek olan Ehl-i beyt'e selâm olsun.

Gönül semamızın yıldızı sayılan, dinde anlayış sahibi kılınan, İslâm'ın esaslarını gereği gibi kavrayıp amel eden ve bizlere kadar ulaştıran ashâb-ı kirâma selâm olsun.

Ashâb-ı kirâma, selef-i sâlihîne, eime-i müctehidine ve din gününe kadar onlara en güzel şekilde tâbi olanlara da selâm olsun.

Kıymetli okuyucumuz;

"Bir şeyi iyi bilmek, doğru anlamak ve derinlemesine kavramak" gibi manalara gelen fıkıh, insan hayatının bütününü kapsayan hü­kümler manzumesidir. İnsanın doğumundan vefatına kadar hayatının her sahasını kuşatan, her hususta ona yol gösteren, hatta vefatından sonra vasiyetinin korunması, mirasının bölüştürülmesi gibi durumları da dâhil ilgi sahası içine alan bir hayat kılavuzudur. Yüce Rabbimiz, insanlığın barış, huzur ve güven içerisinde istikrarlı bir şekilde yaşa­
maları için ilâhî kitaplar göndermiştir. Bu kitapların tamamı, insanın Allah ile olan ilişkisini düzenlemek, insanlar arasında hak ve adaleti tesis etmek için indirilmiştir. Bundan dolayıdır ki İslâm ilimleri içinde fıkıh ilminin ayrı bir yeri ve farklı bir önemi vardır. Hiç şüphesiz fıkıh ilmi, bu önemini marifetullah esasına dayalı olan yüce Allah'ın hü­kümlerini bilme ilke ve gayesinden alır. Zira fıkıh ilmi, insanın lehine ve aleyhine olan hak ve sorumlulukları açıklar ve bunların korunması için ilkeler koyar. İnsanın Rabb'ine, kendine, insanlara ve tüm canlılara karşı hak ve sorumluluklarını öğretir.

Bu sebeple İslâm'ın ilk döneminden itibaren pek çok âlim bu alana yönelmiş, bu hususta çok kıymetli çalışmalar yapmış, takdire şayan eserler kaleme almıştır.

Bu alanda kaleme alman en önemli eserlerden biri de Muham­med Âşık İlâhî el-Bernfnin et-Teshîlü'd-Darûrî li-Mesâili'l-Kudûrî adlı muazzam eseridir. Hazret bu eseri, Ebü'l-Hasan Ahmed el-Hemedânî el-Kudûrî hazretlerinin Hanefî fıkhına dair yazdığı meşhur ve mute­ber Kudûrî adlı kaynak eserini esas alarak kaleme almış, Hanefî fık­hının bütün konularını toplamış ve kolay bir üslupla soru-cevap şek­linde hazırlamışür. En önemlisi de mezhebin en sahih ve en meşhur görüşlerini seçmiş, kitap ve bölümlerin içerdiği önemli başlıklara kısa tanımlar yaparak desteklemiştir. Dahası birçok güncel meseleleri de ilave ederek büyük bir boşluğu doldurmuştur.

Böylece eser, ilk günden bu yana elden ele bulundurularak sürekli müracaat olunmuş, medreselerde senelerce ders olarak okutulagelmiştir.

Biz de her müslümana faydalı olacağını düşündüğümüz bu eseri, titiz ve akıcı bir üslupla tercüme ederek siz kıymetli okuyucularımızın istifadesine sunduk. Âyet ve hadisleri numaralarını vererek tahriç ettik, kapalı yerleri parantez içinde veya dipnotlarda izah etmeye çalıştık.

Siz değerli kardeşlerimizin bundan istifade etmesini, bizi ve bütün okuyucuları hayra, iyiye ve doğruya iletmesini yüce Rabbimiz'den ni­yaz ediyoruz.

Sözümüzün sonu âlemlerin Rabb'i Allah'a hamdolsun.

Siraceddin ÖNLÜER


            Müellifin Önsözü

Üzerimize ihsanını yayan, bizi nimetlere gark eden, bize temiz­liği ve ibadeti emreden, necâsetlerden ve günahlardan kaçınmamızı isteyen yüce Allah'a hamdolsun. O Allah ki resûlünü hidayet ve hak dinle göndermiş ve Allah Teâlâ'nın kulları için hayatın her alanında meşru kıldığı şeyleri beyan ettirmiş, helâl ve haramı birbirinden ayır­mış; namazın, zekâtın, haccın, orucun, alışveriş ve bağlantılı konula­rın hükümlerini açıklığa kavuşturmuştur. Yine davaların, hasımlığın ve bunların haricinde kısasların, hadlerin ve İslâm düşmanlarına karşı cihadın hükümlerini açıklamıştır.

Allah Teâlâ'nın sürekli olan ve kesintiye uğramayan salâh resûlü-ne, onun ehline, insanlığın rehberi ve karanlıkların ışığı olan ashabına, Allah'ın kitabını ve resûlünün sünnetini araştırıp hüküm çıkaranlara ve bu hükümleri tedvin edip havas ve avam için kolaylaştıranlara olsun.

Hamd ve salâttan sonra...

Bu kitap, Kudûrî kitabında bulunan mesele ve hükümleri kolaylaş­tırma amaçlıdır. Kitabı, yeni başlayan öğrencilerin daha kolay anlaması, daha kolay ezberlemesi ve meseleleri daha yakın kavramaları için so-ru-cevap usulüyle yazdım. Meseleleri hoş bir tarzla düzenleyip düzgün bir üslupla sıraya dizdim. Bazı konularda sıralama hususunda Kudûrfye [rahimehullah] muhalefet etmiş olsam da bunu yaparken basitleştirmeyi ve 
kolaylaştırmayı göz önüne aldım. Fıkıh âlimlerinin kitaplarından her ha­lette ihtiyaç duyulan ve faydalı olacağını düşündüğüm meseleleri ala­rak Kudûrf nin meselelerine eklenti yaptım. "Kolaylaştırma" seçimime binaen, bazı yerlere Kudûrf nin [rahimehullah] kitabında olmayan konu başlıkları ekledim. Bunun sonucunda -Allah Teâlâ'ya hamd olsun ki- hü­kümler en kolay ibareler ve en açıklayıcı beyanlar haline geldi. Ben de bu kitabı et-Teshîlü'd-Darûrî li-Mesâili'l-Kudûrî diye isimlendirdim.

Allah Teâlâ'dan bu çabamı kabul etmesini ve aslını (Kudûrî'yi) fay­dalı kıldığı gibi, bu kitabı da kullarına faydalı kılmasını niyaz ediyo­rum. Zira O, Kerîm, Raûf ve Rahîm olan Rab'dir.
Hamd, âlemlerin Rabb'i olan Allah'a mahsustur.


Diğer Özellikler
Stok Kodu9786051595702
MarkaSemerkand Yayınları
Stok DurumuVar
9786051595702
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.