Suffa Meclisleri Kuran Dersleri

Fiyat:
350,00 TL
İndirimli Fiyat (%37,1) :
220,00 TL
Kazancınız 130,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


Kitap               Suffa Meclisleri Kuran Dersleri
Yazar              Muhammed Emin Yıldırım
Yayınevi          Siyer Yayınları
Kağıt - Cilt       2.Hamur Kağıt , Karton kapak cilt
Sayfa - Ebat    294 sayfa, 16.5x23.5 cm


 
Muhammed Emin Yıldırım Suffa Meclisleri Kuran Dersleri kitabını incelemektesiniz.
 
Siyer Yayınevi Suffa Meclisleri Kuran Dersleri kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı.Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 

 
SÖZ BAŞI
 
Bir Cuma günü ve Arefe
Yer: Arafat... Binlerin, yüzbinlerin dua dua yakardığı, marifet meydanı...
Mübarek bakışlarını Refik-i Â'lâ'ya çevirmiş olan, Âlemlerin Rahmet vesi­lesi, her konuşmasını: "Belki bugünden sonra bir daha görüşemeyebiliriz!" diye bitiriyor.1
23 yıl önce Hira'da 'İkra ile başlayan süreç, şimdi Arafat'ta 'el-Yevme diye nihayete eriyor...
Kur an'ın mübelliği konuşuyor: "Size sarıldığınız müddetçe asla sapmayaca­ğınız iki ağır emanet bırakıyorum. Onlardan biri Allah'ın kitabı, diğeri ise benim Sünnetimdir...2
 
Allah'ın kitabı: Kelâmullah
Resul un Sünneti: O yüce kelâmın hayata dönüşmüş şekh... Biri satırlardaki Kur an, diğeri hayatın içindeki Kur'ân... Biri asıl, diğeri usûl... Biri kaynak, diğeri ırmak...
Hakkıyla o kaynağa sarılan ve ırmağa dalan; miladî 6. asırda sahabe olarak çıktı...
Çünkü bu kitap mucize bir kitap...
 
 
[ 1 ]  İbn Hişam, es-Sîre, IV, 250.
 [2]  İmam Mâlik, Muvatta, Kader, 3.
 
Harfleriyle, kelimeleriyle, cümleleriyle, ölçülü lafzı ile mananın hakkını vermesiyle, meydan okumasıyla, nazmı ile, belagatı ile fesahati ile ve daha yüz­lerce özelliği ile mucize bir kitap...
İnsan yetiştirmesi ile, toplumu dönüştürmesi ile, şakilerden saidler, cahil­lerden âlimler, inkarcılardan müminler, nankörlerden şakirler, merhametsiz­lerden halimler, hazcılardan zahitler yetiştirmesi ile mucize bir kitap...
Cahiliye bataklığını Saadet Asrına, çöl adamlarını medeniyet havzasına, kör taassupları hikmet membaına, şehvet düşkünlerini iffet kahramanına dö­nüştüren mucize bir kitap...

Kitab'ın mübeyyini konuşuyor: "Gerçekten Allah, bu kitap ile bazı topluluk­ları yüceltir, bazılarını ise alçaltır." 3

Vallahi böyle...
Tarih, bu söze en gür seda ile "Sadakte Ya Resûlullah!" diyor. Kitaba uyanlar yüceldi; Esfel-i Sâfilîn'den Ahsen-i Takvime... Kitaba uyanlar yüceldi; kölelikten özgürlüğe... Kitaba uyanlar yüceldi; değersizlikten ulviliğe...
Kitab'ın dirilten sedasına uyanlar, kendilerinin dünyanın sahibi değil, şahi­di olduklarını anladılar...
Yaşamak için değil, yaşatmak için seferber oldular...
Kur anın neşet ettiği coğrafyadan kalkarak, Kur andan mahrum olanlara o ilahî muştuları ulaştırmak için kendilerini feda ettiler...
23 yılda inen Allah'ın kelamını, arkasından gelen 23 yılda üç kıtaya ulaştır­dılar...
İnkâr ve şer cephesi çok iyi anladı ki, bu kitap mucize bir kitap...
Onu, Peygamber rehberliğinde anlayanlar, mucize nesiller yetiştirmeye devam edecekler...
 
[3] Müslim, Müsâfirîn, 269; İbn Mace, Mukaddime, 16.
 
Öyleyse ne yapmalı?
Kur an'ı, ona iman edenlerin elinden almalı, ona iman etmeyenlerin arası­na ise engeller koymalı...
Ama bu kitap mucize bir kitap...
                                            
Eğer Allah, hidayeti vermeyi dilemişse; bütün dünya engel olsa ne yazar?
İnkâr cephesi, Kur an'ı müminlerin elinden alamayacağını anlayınca, yeni bir plan devreye sokuldu.
Kur an kutsal bir kitap olarak Müslümanların elinde kalsın.
Düğünlerde, merasimlerde, cenazelerde, kabirlerde okunsun...
Ama kimse, "Rabbim bana ne diyor, benden ne istiyor?" diye sormasın...
Sormayı günah saysın, ahkâmı ile amel etmeyi, ahlakı ile ahlaklanmayı ak­lından bile geçirmesin...
Bazen Kur an, mızrakların ucuna takılsın; kirli siyasetlerin, haksız ticaretle­rin, liyakatsiz makamların, ehliyetsiz itibarların kazanılmasının vesilesi kılınsın.

Birileri: "Yaklaşma Kur an'a! Sen anlamazsın!" derken, bir diğerleri: "Pey­gamber bıraktı gitti, şimdi sıra biz de, akıllarımız bizim peygamberlerimiz..." diyerek, Kur an'ı kendi şahsi yorumlarının kurbanı etsin.
Birileri Kur an'ı yüceltelim diyerek, birileri güya hayata taşıyalım diyerek, hayattan dışarı taşısın...
Ama önümüzde mucize bir kitabın yetiştirdiği mucize bir nesil vardı...
Kur an ile doğan, onunla büyüyen, onunla yoğrulan, onunla kıvama gelen, onunla gülen, onunla ağlayan bir nesil vardı.
 
O nesil, son vahyin ilk muhataplarıydı...
 
O nesil, Kur anın canlı tanıklarıydı...
O nesil, yaptıkları, konuştukları ile Allah (cc) tarafından direkt övülen; yapmadıkların da ise uyarılan bir nesildi...
O nesil, Allah kendilerinden razı, kendileri de Allah'tan razı bir nesildi...

O nesil, sadece vahye şahit olmak ile kalmamış, kendilerinden sonra da dinin intikal ve muhafazası için seçilmiş bir nesildi...
Elbette Kur an ı, onun ilk muhatabı olan Hz. Peygamber (sas) ve Onun mübarek ellerinde yetişen o bahtiyarlar topluluğu herkesten daha doğru anlar­dı.

Şimdi Kur an'la yeniden dirilmek isteyen bir Müslüman, nasıl olur da Kur an'ı temel kaynak olarak değil de tek kaynak olarak görür...
Nasıl kendinden önce kulluk yolunda yürüyen büyüklerin ayak izlerini görmezden gelir!?
Her gün onlarca kez Fatiha'da: "Allah'ım! Beni gazaba ve dalâlete düşenlerin yoluna değil, nimet verdiklerinin yoluna ilet!" diye dua etmesine rağmen, Nisa Sûresinin 69. ayetinde nimet verilenlerin "Nebiler, Sıddıklar, Şehitler ve Salihler" olduğu beyan edilirken, aklını kullanacağı yerde, onu putlaştırıp, nefsinin esiri olur...
 
 
Doğru Yolun Doğru Rehberleri
"Şüphesiz, bu Kuran, en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan mümin­lere, onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir."4  Kulluk için yaratı­lan insan, asıl yurduna döneceği ana kadar bu âlemde bir yolcudur
 
Onun kaderi yürümek...
Her yolcuya menzile varmak için dört şey gerekir: Harita, pusula, refik, azık...
Ey bu dünyadan ukbaya yürüyen yolcu!
Haritan Kuran!
Pusulan Sünnet!
Refikin Sahabe!
Azığın Sadık Dostlardır...
 
[4] lsrâ!7/9.
 
 
Suffa Meclisleri Projesi

Suffa Meclisleri Projesi, 2012 yılında Siyer Vakfı olarak başlattığımız bir çalışmaydı. Birçok yerde oluşturulan ders halkalarıyla, 5 yıllık bir program dâ­hilinde kulluk yolunda azıklar edinme maksadıyla bir araya gelinecekti. İlk yıl hadis, ikinci yıl siyer, üçüncü yıl ilmihal, dördüncü yıl Kuran ve beşinci yıl akaid olarak program belirlenmişti.

Suffa Meclisleri Projesi belirlenirken, "Neden Suffa Meclisleri?" sorusuna şöyle cevaplar verilmişti:
  • Kifayet miktarı ilmi elde etmek için
  • Dünyaya dalıp ahireti unutmamak için
  • Cennetin kokusunu buralardan hissedebilmek için
  • Duygu, düşünce ve eylem birlikteliğini sağlamak için
  • Yorgunluğa düşüp, aslî vazifeleri aksatmamak için
  • El ele verip Selam yurdu olan cennete yürüyebilmek için
  • Tebliğ ve davet ile sorumluluğumuzu yerine getirebilmek için
 
Kur'ân Dersleri

Suffa Meclislerinin dördüncü yılında konu, Aziz Kitabımız olan Kur'ân-ı Kerim'di. 32 ders boyunca Kur an-ı Kerîm'i farklı yönleriyle tanımaya, onunla derin ve daha samimi bir şekilde tanışmaya, elbette meseleyi sadece bilgi boyu­tunda bırakmadan o hakikatleri hayatımıza taşımaya çalışacağız.

Hazırladığımız bu müfredatın/kitabın, her dersi 13 bölümden oluşuyor.

Ana Metin: Kur'ân-ı Kerîm'in muhtevası, değeri, ona iman edenlere yüklediği mükellefiyetleri, inkâr edenlerin karşılaşacakları durumlar ve daha birçok konuya metin kısmında temas edildi. Metinlerin büyük bir kısmı 2005 yılında kaleme aldığımız ve bugünlerde yeniden gözden ge­çirip güncellediğimiz "101 Cevapla Kur'ân Nedir?" ya da alt başlığı ile "Vahyi Hayata Taşımak" adlı eserimizden alındı.

Kur'ân İklimi: Ana metne uygunluk arz eden ayetleri ihtiva etmektedir. Arapçaları ile beraber verilen söz konusu ayetler, gerek ezberlenerek ge­rekse çeşitli tefsir kitaplarına müracaat edilerek anlaşılmaya çalışılmalı ve Kur anın o dirilten iklimine girmeye gayret edilmelidir.

Nebevi Seda: Hz. Peygamberin (sas) Kur anın değer ve kıymetine, onun muhataplarına yüklediği görev ve sorumluluklara dikkat çeken 32 tane hadisten oluşmaktadır. Bu hadisler de Arapça metinleri ile beraber verilmiş, kaynakları belirtilmiştir. Elbette bu hadislerden de daha fazla istifade etmenin yolu, hadislerin geçtiği şerh kitaplarına müracaat et­mektir.

Örnek Şahsiyetler: Kur an-ı Kerîm'in insanlığa örnek şahsiyetler olarak tanıttığı, çoğu peygamber olan 32 şahsiyeti en temel özellikleri ile anla­tan ayetlerden oluşmaktadır.

İbret Şahsiyetler: Bu başlık altında da 32 tane ibret şahsiyet, ayetler ışı­ğında tanıtılmaktadır. Menfî örnekler üzerinden müspet davranışların tespiti açısından önemli olan bu bahis, başta Firavun, Nemrud, Kârûn, Hâmân, Belam olmak üzere 32 şahsiyeti nazarlara vermektedir.

Kur'ân Kavramları: "Eşya zıtları ile bilinir" ilkesi gereğince 32 tane kav­ram zıtları ile birlikte kısa, öz; ama mesaj ihtiva eden bir özellikte anla­tılmaya çalışılmıştır. İman-Küfür, Tevhid-Şirk, Hak-Batıl, Hidâyet-Dalâ-let, Adalet-Zulüm, Helal-Haram, Ma'ruf-Münker, Hayır-Şer, Âlim-Cahil ve daha nice Kur anî kavramlar bu başlık altında işlenmiştir.

Kuranın Enleri: Bu bahiste Kur an-ı Kerîm'in en temel özellikleri kısa ve vurgulu bir şekilde aktarılmıştır. Mesela, Kur 'ân-ı Kerîm'in en uzun ve kısa sûreleri/ayetleri, en çok geçen kelime, en az geçen kelime, en çok geçen cümle, en çok geçen peygamber, en az geçen peygamber gibi teknik sayılabi­lecek konulara yer verilmiştir.

Hz. Peygamberin (sas) Dünyasında Kur'ân: Kur an'ın ilk muhatapı olan Efendimizin (sas) dünyasında ilahî kelamın nasıl yer edindiğini anlaya­bileceğimiz bazı örnekler bu bölümde aktarılmıştır.  

Ahlâkı Kur'ân: Bu bahiste ahlakın temeli olan Kur'ân-ı Kerîm'den, en önemli 32 ahlakî ilkeye değinen ayetler aktarılmıştır.

Davası Furkân: Burada ise yine 32 ayet üzerinden bir Müslüman'ın ha­yatında olması gereken mücadele, gayret ve sorumluluk nazarlara veril­miştir.

Nûr Çeşmesi: Asrımızın önemli bir Kur'ân tefsiri olan Risale-i Nur'dan Kur'ân ile alakalı 32 cümle bu bahiste paylaşılmıştır.

Kuranın Şahitleri: Son vahyin ilk muhatapları olan sahabe neslinin özellikle Kur'ân anlayışlarım öğrenebileceğimiz örnekler üzerinden çok mühim tablolar paylaşılmıştır.

Kuranın Sevdalıları: Kitabımızın son bahsi olan bu bölümde en hayırlı ikinci nesil olan Tabiîn neslinden başlayarak yolumuzu aydınlatan bü­yüklerin dünyasında Kur'ân'ın yerini anlayabilmek için çeşitli örnekler anlatılmıştır. Rabbimizden niyazımız, ortaya çıkan bu çalışmanın ve bu müfredat üze-inden yapılacak tüm gayretlerin, hepimizden salih bir amel olarak kabul buyurmasıdır.

Çalışmanın ortaya çıkmasında birçok kardeşimin emeği vardır. Hepsine dua ediyor, sevaplarının ziyadeleşmesini Rabbimden niyaz ediyorum.
Sözün sonu yolumuzun yegâne rehberi olan Efendimiz'in (sas) şu güzel duasıdır:

"Allah'ım! Kuranı göğsümün nuru, gönlümün bahan, hüzün ve kederimin kalkmasının vesilesi kıl!
Kitap Suffa Meclisleri Kuran Dersleri, Muhammed Emin Yıldırım, Siyer Yayınları, baskı 2016, kuran dersleri kitabı, kuran sohbetleri )
 
 
Muhammed Emin Yıldırım
19 Zilhicce 1436/3 Ekim 2015
Eyüp/İstanbul
 

5- Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VII, 341; Hâkim, el-Müstedrek, 1,509.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054620999
MarkaSiyer Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9786054620999
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.