Tecvitli Mealli Kuranı Kerim ORTA MEVA YAYIN

Fiyat:
250,00 TL
İndirimli Fiyat (%36) :
160,00 TL
Kazancınız 90,00 TL
Havale / EFT:
155,20 TL
Aynı Gün Kargo Sınırlı Sayıda

  Kitap              Tecvidli Mealli Kuranı Kerim
  Hat                 Bilgisayar Hatlı 
   Derleme        Muhammed Şehid Yeşil
  Yayınevi         Meva Yayınları
  Kağıt  Cilt       Sarı şamua - Lüks Cilt
  Sayfa - Ebat   614 sayfa - 17x24 cm - Orta boy
  Yayın Yılı        Diyanet Onaylı ve Mühürlü          
 


Hem tecvitli hem de mealli Kur'an-ı Kerim!

Hem tecvidi öğreneceksiniz hem de en son sadeleştirilmiş Elmalılı meali ile Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okuyacaksınız!

17’ye 24 ebatlarında Orta Boy Tecvitli ve Mealli Kur’an-ı Kerim
 
Baştan Sona Renkli, Tecvitli

En Son Sadeleştirilmiş Elmalılı Mealli

Lüx Cilt

Şamua Kağıda Baskılı

Özel Tecvit Uygulamalı

En Kolay Okunabilen Göz Yormayan Özel Font

Bilgisayar Hatlı

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Onaylı
 
Tecvitli ve Mealli Kur'an-ı Kerim

Hangi kelime hangi ses tonuyla okunur?

Hangi harf ne kadar uzatılır?

Hangi kelimede vurgu yapmalıyız?

Tecvit kurallarına göre renklendirilmiş bu mealli Kur'an-ı Kerim ile hata yapmanız mümkün değil?

Tek yapmanız gereken harfleri renklerine göre okumak.

Her kural için farklı renk tonları seçilmiş olup, her sayfanın altında açıklaması gösterilmiştir.

Ayrıca meal özelliği ile okuduğunuz ayetin anlamına da hakim olabileceksiniz..Meva Yayınları Türkçe Mealli Tecvitli Kuranı Kerim adlı Kuranı Kerim kitabını incelemektesiniz.
Orta Boy Tecvidli Mealli Kuranı Kerim kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 
 
      Tecvid ilmi kendi başına öğrenilebilir mi?

Kur'ân-ı Kerîm'in tilâveti İlâhî emirle Peygamber Efendimiz (asm)'a bildirilmiş olup Efendimiz (asm) da Sahâbe-i kirâma, Sahâbe-i kiram da kıraat imamlarına ve o zamanın hafızlarına gâyet ciddiyet ve samimiyet içerisinde öğretip bize kadar asalet ve tazeliğini muhafaza ederek iki tarik ile yani iki kaide ile gelmiştir. Birincisi kitap ile yazıyla. İkincisi ağızdan ve dilden dile. Demek oluyor ki Kur'ân iki şekilde öğrenilip okunması mümkün olmaktadır.

Böylece düzgün Kur'ân okumak isteyenlerin hem kitaptan tecvid öğrenip hem de Kur'ân'ı bir hocanın ağzından alması lazımdır. Çünkü tecvid ilmi en ziyade hocaya ihtiyaç hissettiren bir ilimdir. Bu hususta İmam Muhammed Mekkî Hz. şöyle buyurur: "Kur'ân oku yucuların tecvidi bilmede bazısı bazısından efdaldir. Zira bazısı vardır ki hem şeyhin ağzından almış, hem kitaplardan kaidesini bilmesi sebebiyle edânın doğrusunu eğrisinden seçer çıkarır. Üstad-ı kâmil ancak budur. Ve bazısı vardır ki: Ancak üstazın ağzından taklit ile öğrenmiş. Bunun edâsı gâyet zayıftır tez gider ve tez bozulur. Zira temel üzerine bina etmedi ve kaidesiyle öğrenmedi." Kur'ân bâkî olduğu için kıraatinin de baki kalacağı kat'îdir.

- Kur'ân-ı Azimüşşan'ı okumayı isteyen her Müslüman'ın gönlünde akıcı ve hatasız güzel bir edâ ile okumak yatar. Bu şekilde bir Kur'ân tilâvetini her isteyen öğrenebilir mi? Yoksa bu bir kabiliyet ve ihsan meselesi midir?

Cenâb-ı Hak her insana Kur'ân'ı hatasız düzgün okuyacak bir kabiliyet ihsan etmiştir. Dolayısıyla Kur'ân tilâveti öğrenilebilir ilimdir. Fakat bunun için kuvvetli bir azim, çalışma ve sebat gerekir. Ayrıca insan ne kadar genç yaşta bu tahsili alırsa kendisinde var olan bu istidadı o nisbetle kolay inkişaf eder. Yaş ilerledikçe kıraat tahsili de güçleşiyor.

 
 Kur'an-ı Kerim Neden Tecvidli Okunur ?

Tecvid her bir harfin hakkını vererek Kuranı Kerim ayetlerini telaffuz etmek anlamını ifade eder.

Tecvîd Kur'an'ın kelimeleri ve bu kelimeleri oluşturan harflerdir. Kur'an harflerinin durumunu söz konusu eden Tecvid, Kur'an-ı Kerîm'i hatasız okumayı öğreten bir ilimdir. Buna göre tecvîdin gayesi, ilahî kelâmın okunuşunda, dili her türlü hatadan korumaktır.

Tecvîd ilmini bir çok âlim, Kıraat ilminin bir parçası olarak değerlendirmişlerdir. Fakat tecvîd, Kur'an'ın Allah ve Resulunun isteğine göre okunması konusunda önemli bir rol üstlendiği için, ayrı bir bilim dalı olarak sayılması gerekli görülmüştür. Çünkü Kıraat ilminin konusu Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri, tecvîdinki ise, onun harfleridir.

Tecvdin gayesi, Yüce Allah'ın "Kur'an'ı açık açık, tane tane oku " (el-Müzemmil, 73/4) buyruğunu gerçekleştirmektir. Buna göre Kur'an-ı Kerim, ağır ağır, harflerini belli ede ede, öyle ki, dinleyenlerin adeta harflerini sayabileceği şekilde okunmalıdır. Bu ayette Kur'an'ın güzel, ahenkli ve tane tane okunması, telaffuzu ve harflerin çıkış yerlerine uygun bir şekilde tilavet edilmesine dikkat çekilmektedir. Kur'an, Allah sözü olduğu için, indiği şekilde korunması ve böylece okunması gerekmektedir. Âlimlerin belirttiğine göre bu ayette Allah, Peygamberine Kur'an'ı tecvid ile okumayı emretmiştir. Dolayısıyla bu emir, bütün Müslümanlar için de geçerlidir.

Kur'an-ı Kerim Allah katından lafız ve manasıyla birlikte inmiş olduğu için, Kur'an bütünlüğünü oluşturan lafız ve mana örgüsüne önem vermek gerekmektedir. Kuran-ı Kerim'in arapça olması onun bu dilin özelliklerine göre okunmasını da gerekli kılmaktadır. Kur'an'ın belirli kurallara göre okunması gerektiğine göre, bu kuralların bir çeşit toplamı demek olan tecvîd de, Kur'an tilâvetinin ayrılmaz parçası durumundadır.

Hz. Peygamber, Kur'an'ın tecvidle okunmasına büyük önem vermiş ve böyle okuyanları da takdirle karşılayarak bu kimselere iltifatta bulunmuştur. Meselâ, Kur'an'ı güzel okuma konusunda ün yapmış bir sahabe olan İbn Mes'ud için; "Kim Kur'an'ı ilk indiği şekilde okumayı severse, İbn Mes'ud'un kıraatini okusun" (İbn Mâce, Mukaddime, 11, I, 49, no: 138). buyurmuşlardır. Hz. Peygamber, tecvîdle okumayı emrederken, tecvîde uyulmadan okumayı da yasaklamıştır. Nitekim bu konuda; "Nice Kuran okuyanlar vardır ki, Kur'an onlara lânet eder" (Muhammed Mekkî, Nihâyetü'l-Kavli'l-Müfîd, demişlerdir.

İbn Mes'ud'un "Kur'an'ı tecvîd ile okuyun, güzel seslerle onu süsleyin ve Arapça kurallara uygun olarak okuyun" (İbnü'l-Cezerî, en-Neşr fî Kıraati'l-Aşr, I, 210) şeklindeki sözleri de tecvîde uyma konusunda Sahabenin titizliğini göstermesi açısından önemlidir. Özetle söylenecek olursa; tecvîdin konusu, Kur'an kelimelerini oluşturan harfler; gayesi de, Kur'an-ı Kerîm'i hatasız ve güzel bir şekilde okumaktır. (Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. İsmail Karaçam, Kuran-ı Kerimin Faziletleri ve Okunma Kaideleri, 173-185).

 Tecvid bilmeyen bir kişinin Kuranı Kerim ve duaları oku ması caiz olduğu gibi Kuranı Kerimi ve namaz dualarını tecvitli okumamak namazı bozmaz.
 
    Tecvidsiz Kur’ân okumak boşuna mı olur?
 
 “Tecvitsiz Kur’ân okumak boşunadır diyorlar. Doğru mu? Kur’ân’ı tecvitle okumak şart mı? Bunun fazileti nedir?”

Kur’ân okumanın hiçbir şekli ve tarzı boşuna olamaz. Hiç şüphesiz bütün ibadetlerde olduğu gibi, Kur’ân okumakta da daha feyizli ve faziletli haller ve durumlar mevcuttur. Hiç şüphesiz her ibadetin bir usûlü, âdâbı, erkânı ve şekli de vardır. Ama Rabbimiz bizim “yönelişlerimize” ve “kalbimizin temâyüllerine” değer veriyor; bizim niyetimize değer veriyor. Allah’a yaklaşma kastıyla, eksik veya noksan da olsa ne biliyor isek, bilgimizi kullanmamızın, Cenâb-ı Hak katında makbule şayan olmadığını söylemek doğru değildir. Böyle bir tavır, ubudiyet ruhuna da uygun düşmez. Allah Resûlü (asm); “Kur’ân’ı zorlandığı halde kekeleyerek okuyana iki kat sevap vardır”1 buyururken; bizim, şöyle veya böyle Kur’ân okuyuşumuzu Allah’ın rahmetinin dışında saymamız, kendimize yapabileceğimiz en büyük kötülük olsa gerektir.

Temel meselemiz, Kur’ân’ı öğrenmek ve okumaktır. Hatalarımıza bakmadan, eksik ve kusurlarımıza aldırmadan, ‘Şunları bilmiyorum, eksik okursam/yanlış okursam günahkâr olurum’ demeden, iyice öğrendikten sonra bol bol okurum” bahanesine sığınmadan okumak, okumak, okumaktır.

Bahaneler bitmez çünkü. Hatalar da eksik olmaz. Kur’ân’ı bilmeyerek yanlış okumakla günahkâr da olmayız. Önemli olan, öğrenmeye çalışmak; öğreninceye kadar da bildiğimizle amel etmektir. Biz öğrenmeye çalıştıkça ve bildiğimizle amel ettikçe, Cenâb-ı Hak bilmediğimiz vacip bilgileri de öğrenmemize inşallah kapı açar. Kulun, bildiği ile amel etmesi, aynı zamanda bu bilgilere sahip olmasının bir şükrü; eksik bilgilere ulaşmasının da bir talebi niteliğini taşır. Bildiği ile amel etmemek gibi bir vahamete düşmekten Allah’a sığınalım.

Hiç kuşkusuz, Kur’ân’ı doğru okumak için, başka bir ifadeyle “vahiyle geldiği” şekliyle okumak için “ tecvit ”i bilmek ve uygulamak şarttır. Kur’ân’ı öğrendikten sonra ilk hedefimiz tecvidi de öğrenmek ve uygulamak olmalıdır. Günümüzde kitap, kaset ve diğer araç-gereçlerin de yardımıyla ne Kur’ân’ı, ne de tecvidi öğrenmek hiç de zor değildir. Ünlü hafız ve kurrâların hatim kasetlerini dinleyerek okuyuşumuzu düzeltmemiz de mümkündür. Önemli olan istemek ve talep etmektir.

Allah’ın Kitabını öğrenmek aslında hiç de zor olmamakla beraber; feyiz ve fazileti öyle yüksektir ki, eğer zorluk bulunsa bile, bunu göze almaya değer niteliktedir. Resûlullah Efendimiz (asm): “Sizin en hayırlınız, Kur’ân’ı öğrenen ve öğretendir”2 buyuruyor. İbn-i Mes’ud’un rivayet ettiği başka bir hadiste yine Allah Resulü (asm): “Kim Allah’ın Kitabından bir harf okursa onun için bir hasene vardır. Bir hasene mukabilinde on misli sevap vardır. Ben ‘elif-lâm-mîm’e bir harftir demiyorum; elif bir harftir; lâm bir harftir ve mîm de bir harftir” 3 buyurmaktadır.

Yine, Ebû Hüreyre (ra) rivayet etmiştir ki; Resûlullah (asm) şöyle buyurmuştur: “Bir cemaat Allah’ın evlerinden bir evde toplanır, Allah’ın Kitabını okurlar ve aralarında müzakere ve ders yaparlarsa üzerlerine rahmet iner, onları Allah’ın rahmeti kaplar, çevrelerini melekler kuşatır ve Allah (cc) onları kendi katındaki razı olduğu kulları arasında zikreder.” 4

Kuran bizim her şeyimiz.Biz; mü’minler olarak duâyı, ilmi, hikmeti, zikri, fikri, tefekkürü, tezekkürü, namazı, niyazı, ibadeti, tevazuu, emri, dâveti, dîni, diyâneti…Hülasa ne kadar maddi ve manevî değerimiz varsa hepsini Kur’ân’dan aldık. 5

Şu halde, Kur’ân üzerine ihtimam göstermek bizim her şeyden önce imanımızın gereğidir. ( meva yayınları tecvidli türkçe mealli kuranı kerim , diyanet onaylı , orta mealli tecvidli kuran , tecvidli elmalılı hamdi yazır kuran ,  ucuz tecvidli kuran , tecvitli kuranı kerim , bilgisayar hatlı , diyanet mühürlü )
 
 
Dipnotlar:

1- Buharî ve Müslim
2- Buharî
3- Tirmizî
4- Müslim
5- Risalei Nur - Sözler, s. 331
 
 
 
Meva Yayınları Türkçe Mealli Tecvitli Kuranı Kerim adlı Kuranı Kerim kitabını incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786058641924
MarkaMeva Yayınları
Stok DurumuVar
9786058641924
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.