Tefsir Usulü, Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu DİYANET

Fiyat:
200,00 TL
İndirimli Fiyat (%30) :
140,00 TL
Kazancınız 60,00 TL
Havale / EFT:
135,80 TL
Aynı Gün Kargo

  Kitap              Tefsir Usulü
  Yazar             Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu
  Yayınevi         Diyanet Vakfı Yayınları
  Kağıt - Cilt      2.Hamur , Karton kapak cilt
  Sayfa - Ebat   380 sayfa,  16x23.5 cm
  Yayın Yılı        2022


 
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Tefsir Usulü kitabını incelemektesiniz.
Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu Tefsir Usulü kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 

 Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
  

 
     Tefsir Usulü - Prof. Dr. İbrahim Cerrahoğlu
 
 
      ÖNSÖZ

Yüce Allanın izniyle usulü tefsir gibi bir konuya başlarken, bu alanda şimdiye kadar ne gibi incelemelerde bulunulduğunu ve hangi neticelere ulaşıldığını tetkik etmek gerekir. Mühim bir tez konusu olabilecek olan bu işin, islamda ne zaman başladığını kesin olarak söylemek çok zordur. Tefsir ilminin başladığı ilk devirlerden itibaren, usûlü tefsir ilminin basit de olsa bazı tâbirlerine rastlanılmaktadır. Zamanla tekâmül eden bu ilim dalı, müstakil olarak tedvin edilmiştir. Sonradan gelen âlimlerin bu konuda eserleri bol miktarda mevcuttur ez-Zerkeşi’nin el-Burhân’ı es-Suyuti’nin el itkan"ı, ibn Teymiyye’nin Mukaddime fi  Usûli’t-Tefsir  ez-Zerkâni’nin "Menâhilul-îrfân’ı Dr. Suphi Salih’in "Mebâhis fi Ulûmi’l-Kur’an’ı gibi eserler bu alanda en çok zikredilenlerden birkaçıdır.
 
Malumdur ki, Allahın Kitabındaki âyetlerin hepsi aynı açıklıkta değildir. Bazıları kolayca anlaşıldığı halde, bazıları üzerinde de derin derin düşünmek icâb eder. Bu bakımdan onda mevcûd olan sanaatların, sırların çözülmesi gerekir. Bu işi de halletmeyi usulü tefsir ilmi üzerine alır. Bu ilim, beşerin kudreti ve Arapça’ya vukufu nisbetinde müfessirlerin Kur’an’dan nasıl istihraçlar yapacağını ve takip ettikleri yolları gösteren kaideler ve usuller mecmuasıdır.
 
İlimler ve sanaatlar şeref payelerini ya mevzularından veya gayelerinden veyahutta kendilerine duyulan ihtiyaçtan alırlar. Meselâ, Kuyumculuk, mevzuu bakımından dabbağlıktan daha şereflidir. Çünkü kuyumculuğun mevzuu altın, gümüş gibi kıymetli madenler, dabbağlığın mevzuu ise kokmuş deridir. Tıp ilmi gaye yönünden çöpçülükten daha şereflidir. Birinin gayesi bedenin sıhhati, diğerininki ise sokakların temizliğidir. Keza Hukuk ilmine duyulan ihtiyaç, tıb ilmine duyulan ihtiyaçtan daha şiddetlidir.
 
İnsan oğlunun hiç bir işi ve hareketi yokturki hukukun dışında kalsın. Halbuki Tıbba ancak hasta olanlar ihtiyaç duyarlar. O halde, her faziletin aslı ve her hikmetin menbaı olan Allanın Kelâmını mevzu insanoğlunun dünya ve âhiret saadetini gaye edinen tefsir ilmi, sadece tek bir yönden değil, hem mevzu, hem gaye ve hem de ihtiyaç yönünden en yüce şerefe erişmiştir.  tefsir usulü ismail cerrahoğlu diyanet
 
Burada şu hususu da söylemek yerinde olacaktır. Bu gün insanlığın kullandığı bütün ilimler, bu ilim için yardımcı mahiyettedir. Daha doğrusu usulü tefsir ilmi, bütün ilimlerin yardımına muhtaçtır. İlimler ilerledikçe, insanlığın akit melekesi ve kudreti kemâle erdikçe, Allahın Kitabını anlamak daha kolaylaşacaktır. Tefsir hakkında şimdiye kadar söylenenler, gelecekte söyleneceklerin yanında - Hz. Peygamber ve Sahabenin sözleri hâriç-belki de bir hiç mesabesinde kalacaktır.
 
Asırlar boyunca islâmiyetin yayılmasına ve gelişmesine hizmet etmiş olan Türk Milleti, islâmin esas kaynağı olan Kur’âna, onun öğrenilmesi ve öğretilmesi metodunun ortaya konulmasında da gayretle çalışmıştır. Eski esererle dolu olan kütüphanelerimiz bu hususu teyid edecek mahiyettedir. Kısa bir ınkıtadan sonra, memleketimizde yeniden ilahiyat Fakültesi, Yüksek İslâm Enstitüsü ve İmâm-Hatîp Okullarının açılmasıyla usulü tefsir alanında eserlere ihtiyaç duyuldu. Muhterem hocam Prof. Muhammed Tayyib Okiç’in usulü tefsire âit ders notları gerek fakültemizde, gerek Yüksek İslâm Enstitüleriyle, İmâm-Hatip okullarında okutulmakta idi. Bu arada, bazı gayretli kardeşlerimizin, bu notlarla beraber, diğer kaynaklardan da istifade ederek, talebeleri için hazırladıkları ders notları da zikre değer. Ayrıca, 5-10 sene zarfında basılmış tefsir târihi ve usulü tefsir adı altında bir kaç esere de rastlanmaktadır.

Görüldüğü gibi, bu alanda, türkçemizde bir kaç eser mevcûd ise de, bunlar ilahiyat tedrisatı yapan geniş bir kitleye yeterli olamamaktadır. Bu bakımdan biz de, ilahiyat tedrisatı yapan müesseselerin programlarına uygun ve sağlam olmayan fikirlerden kaçınarak kısa ve özlü bilgiler vermeye çalıştık. Ekseriyetle her konunun nihayetinde, o konu için bilinmesi lâzım gelen kaynaklara da işaret ettik.
 
Kur’ân Tarihi, Kur’ân i ilimler, ve tefsir târihi olmak üzere üç bölümde takdim ettiğimiz bu eserde, tefsir ilmine yardımcı olacak en mühim hususlar ele alınmış ve onlar incelenirken bir öğrencinin bilmesi lâzım gelen bilgiler göz önünde bulundurulmuş, lüzumsuz teferruat ve haşviyyattan kaçınılmıştır. Kusur ve noksanlıklardan hâli olmasına imkân olmayan şu küçük kitap, memleketimizde usulü tefsir sahasındaki boşluğu doldurmakta bir hissesi olursa, müellifi kendini bahtiyar sayar ve kendisini maddi ve manevi yardımlariyle yetiştirmiş olan kıymetli hoca Prof. Muhammed Tayyib Okiç’e Allah’tan Rahmet ve Mağfiret dilemeyi insanî bir vazife bilir. Tevfik ve hidayet Allah’tandır.

Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu
 
  
    
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu Tefsir Usulü kitabını incele diniz. 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786257205627
MarkaDiyanet Vakfı Yayınları
Stok DurumuVar
9786257205627
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.