Temel İslam Ansiklopedisi 8 Cilt Takım

Fiyat:
650,00 TL
İndirimli Fiyat (%54,6) :
295,00 TL
Kazancınız 355,00 TL
98,33 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

  Kitap          Temel İslam Ansiklopedisi Takım
  Yazar          Heyet
  Yayınevi      İSAM - İslam Araştırmaları Merkezi
  Kağıt Cilt     2.Hamur , 8 Cilt Set, Kalın Cilt
  Sayfa Ebat  4.448 sayfa,  24x29 cm, Rahle Boy
  Yayın Yılı     2019 - Sıfır Ürün -  Sabah Gazetesi BaskısıİSAM İslam Araştırmaları Merkezi Temel İslam Ansiklopedisi 8 Cilt Takım külliyatı incelemektesiniz. 
8 Kitap Set Temel İslam Ansiklopedisi hakkında yorumları oku yup kitabın konusuözetifiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2Ansiklopedi alanındaki yetkinliğini ve tecrübesini TDV İslâm Ansiklopedisi ile ortaya koymuş köklü bir kurum olan İSAM, 2010-2019 yılları arasında Temel İslam Ansiklopedisi adıyla yeni bir ansiklopedi hazırlayarak 2019 yılı sonu itibariyle 8 sekiz cilt halinde yayımladı.

İslam dini ve İslam ilimleri hakkında uzmanlığı bulunmayan kişilere yönelik bu yeni ansiklopedi çalışmasının hedeflerinden biri de, farklı din ve kültürlerin yaygın olduğu toplumlarda azınlık olarak yaşayan müslümanların dinî bilgi ve eğitim ihtiyacını karşılamaktır. Pek çok farklı sorunla karşılaştığımız günümüzde İslam’ı, müslümanlara ve müslümanların dışındaki kişilere ve topluluklara sahih kaynaklara dayalı olarak tanıtmak, İslam’ın mesajını sağduyulu ve ölçülü bir üslupla iletmek ansiklopedinin temel gayelerinden biridir.
 
Temel İslam Ansiklopedisi, İslam’ın inanç, ibadet, ahlak ve insanlar arası ilişkilere dair ilkelerini işlemenin yanı sıra İslam ilimlerinin temel konu ve kavramları ile başta peygamberler olmak üzere önde gelen İslam âlimleri hakkında doğru ve yeterli bilgi sunmaktadır. Aynı zamanda Temel İslam Ansiklopedisi örgün eğitim, din hizmetleri ve irşat faaliyetleri için yardımcı kaynak olma özelliğine sahiptir.

Temel İslam Ansiklopedisi, İslam’ın inanç esasları, İslam düşüncesinin temel meseleleri, ahlak, ibadetler, helaller ve haramlar, insanlar arası ilişkiler ve toplum düzenine dair ilke ve hükümlerini kuşatıcı bir şekilde ele almaktadır. Dinî kaynakları incelemeye ve yorumlamaya odaklanmış olan beş temel ilim dalında (Kur’an ilimleri, hadis, kelam, fıkıh, tasavvuf) kullanılan temel terimler ansiklopedi muhtevasında önemli bir yer tutmaktadır. Kur’ân-ı Kerim’de adı geçen peygamberler, Hz. Peygamber’in hayatı ve ilk müslüman neslin tarihi de (siyer) eserde yer almaktadır. Günümüzde genellikle fıkhın hitap ettiği hukuk, sosyoloji, siyaset ve ekonomi alanlarını ilgilendiren temel bazı kavramlara da yer verildi; mesela modern hayata dair medya, iletişim, banka, reklam ve spor gibi kavramlar madde başı yapılarak, İslam'ın, modern çağda rolü ve etkisi giderek artan bu konulara yaklaşımı özenle işlendi.
 
1426 madde başlığını içeren ansiklopedi farklı alanlardan 180 civarında ilim adamı ve uzmanın katkısıyla hazırlandı. Hedef kitle gözetilerek madde hacimleri olabildiğince kısa tutuldu, maddeler 383 bilgilendirici çizim (infografik) ve - peygamberler ile hakkında fazla malumat bulunmayan bazı tarihî şahsiyetler dışında kalan- biyografi maddeleri için hazırlanan 353 kimlik kartı ile zenginleştirildi.

Temel İslam Ansiklopedisi’ni farklı kılan yönlerinden biri de maddelerin “bilgiçizim”lerle (infografik) zenginleştirilmiş olmasıdır. Bunlar, ilgili maddenin daha iyi kavranmasını sağlamak üzere tasarlanan ve bilgiçizim başlığı altında toplanabilecek kroki, harita, tasnif şeması, tablo, kronoloji şeması, liste gibi çeşitli türden çizimleri içermektedir. Bu çizimler, eğitimciler tarafından derslerde eğitim malzemesi olarak da kullanılabilecektir.
Öncelikle Türkçe olarak yayımlanan eserin Orta Asya’daki çeşitli Türk lehçeleri ile Rusça, Çince ve Balkan dillerine tercüme edilmesi düşünülmektedir.

TAKDİM

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla, İnsana doğru yolu gösteren ve onu ilimle donatan Allah’a hamd, son dini insanlara getiren ve nasıl yaşanacağını gösteren Allah resulüne salat ve selam olsun.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi İSAM, ilmî ve kültürel alanlarda yürüttüğü nitelikli ve uzun soluklu çalışmalarıyla ülkemizde ve İslam dünyasında kendine önemli bir yer edinmiştir. İSAM kurulduğundan bu yana İslam araştırmaları alanında araştırmacı yetiştirmekte, projeler yürütmekte, eserler hazırlamakta ve bu alanda çalışacak kimselere alt yapı hizmetleri ve temel başvuru kaynakları sunmaktadır. İSAM’ın gerçekleştirdiği en önemli projesi, dünyada müslümanlar tarafından hazırlanmış ve tamamlanmış, hem madde listesi hem de içerik ve üslup açısından özgün ilk telif ansiklopedi niteliği taşıyan TDV İslâm Ansiklopedisi’dir. İslam dini, tarihi ve medeniyeti ile İslam toplumlarına dair hemen her konuda güvenilir, doğru ve yeterli bilgi sunmayı hedefleyen; İslam ilimleri ve İslam düşüncesinin yanı sıra beşerî ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında yapılacak araştırmalar için kapsamlı bir kaynak niteliği taşıyan TDV İslâm  Ansiklopedisi, otuz üç yıllık bir süreçte (1983-2016) kırk altı cilt olarak tamamlandı. Dijital bir ansiklopedi olarak da yayımlanan TDV  İslâm Ansiklopedisi’nin ikinci edisyon hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

İSAM, TDV İslâm Ansiklopedisi tecrübesinden hareketle çeşitli ihtiyaçlara ve hedef kitlelere yönelik yeni ansiklopedi projelerini gündemine almıştır. Özellikle Türkiye kamuoyundan ve yurt dışındaki müslüman topluluklardan gelen talepler üzerine İslam dini ve İslam ilimleri hakkında uzmanlığı bulunmayan kişilere yönelik bir ansiklopedi çalışması bu gündemin ilk maddesi olarak belirlenmiştir. Rusya müslümanlarından gelen bir talep üzerine ilk adımları atılan Temel İslam Ansiklopedisi, söz konusu hedefi gerçekleştirmek üzere ortaya konan ilk üründür.

Temel İslam Ansiklopedisi, çağımız şartlarında İslam dinini doğru öğrenmek ve ona uygun yaşamak için gerekli bilgi ihtiyacını temel düzeyde karşılama amacıyla hazırlanmıştır. Eser İslam dininin, inanç, ibadet, ahlak ve insanlar arası ilişkilere dair doğru yolu gösteren ilkelerini işlemenin yanı sıra İslam ilimlerinin temel konu ve kavramları ile başta peygamberler olmak üzere önde gelen İslam büyükleri hakkında doğru ve yeterli bilgi sunmaktadır. Ayrıca modern çağın getirdiği başlıca problemlere İslam’ın ilkeleri ışığında bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. İslam’ın mesajının, en doğru şekilde aktarılması ve anlaşılır bir üslupla ifade edilmesi, eserde gözetilen temel yaklaşımdır. Söz konusu amaçlara uygun olarak madde hacimleri kısa tutulmuş, maddeler bilgilendirici çizimlerle zenginleştirilmiştir.

Temel İslam Ansiklopedisi bu özellikleriyle bir yandan örgün eğitim diğer yandan din hizmetleri
ve irşat faaliyetleri için yardımcı kaynak özelliği taşımaktadır.

Günümüzde çeşitli iddia ve ithamlarla karartılmaya çalışılan İslam dinini, sahih kaynaklara dayalı olarak tanıtmak, onun mesajını ölçülü bir üslupla ve güzel bir biçim içinde iletmek eserin temel gayelerinden biridir. Bu sebeple inanç, ibadetler ve gündelik yaşayışla ilgili hükümlerin yorumunda tarih boyunca müslümanların büyük çoğunluğunu temsil eden ve müslümanların ana yolunu oluşturan görüşler esas alınmıştır. Temel İslam Ansiklopedisi’nin başta Rusça ve Çince olmak üzere yabancı dillerde ve çeşitli Türk lehçelerinde de yayımlanması hedeflenmektedir. Diğer dillerde yapılacak yayımlarda ilgili coğrafyalara dair bazı maddelerin de eklenmesi öngörülmektedir.

Bu vesileyle Temel İslam Ansiklopedisi proje ekibine, eserin hazırlanmasına katkı veren editörlere ve ilim insanlarına, yayım ve tasarımında görev alan uzmanlara teşekkür ederim. Ayrıca kuruluşundan   İşleri Başkanlığı’na ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti’ne teşekkürü bir borç bilirim.

Prof.Dr. Raşit Küçük
İSAM Başkanı

ÖNSÖZ

Günümüzde doğru bilgilenme ihtiyacı ve doğru bilgilendirme sorumluluğu giderek artıyor. Haberleşme ve iletişim alanındaki teknolojik gelişmelerle birlikte bilgiye ulaşmak eskiye nazaran çok daha kolay hale gelmekle birlikte, doğru bilgiye sahip olmanın önünde yeni zorluklar da bulunuyor. Kasıtlı biçimde yanlış yönlendirmeyi hedefleyen bilgi içeriklerinin üretilmesi yanında, gerekli inceleme ve teyit süzgeçlerinden geçmeden sunulduğu için yanlış ve yanıltıcı hale gelebilen ham bilgilerin de kolayca erişime açılabildiği bir zamanda dinî bilginin aktarımı büyük önem taşıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından hazırlanan Temel İslam Ansiklopedisi, işte böyle bir zaman ve zeminde İslam ile ilgili temel konular, kavramlar, kişiler hakkında genel okuyucunun doğru bilgiye anlaşılır biçimde ulaşması amacıyla hazırlandı. Alanında önemli bir boşluğu dolduracağını düşündüğümüz bu eser, uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı. Farklı aşamalardan geçerek nihai kıvamına ulaşan bu eserin hazırlanmasında esas alınan ilkeler ve hazırlık süreci hakkında oku yucuyu bilgilendirmek uygun olacaktır. Hedef Kitle Temel İslam Ansiklopedisi, İslam dini ve İslam ilimleri hakkında ihtisası bulunmayan genel okuyucuya yönelik hazırlanmıştır.

Eser, hem İslam dini hakkında bilgilendirme hem de çağımız şartlarında bu dine uygun yaşama (tedeyyün) için gerekli bilgi ihtiyacını temel düzeyde karşılama gayesini gütmektedir. Dolayısıyla İslam dininin inanç, ahlak ve yaşayışla ilgili mesajı, ilkeleri ve hükümleri hakkında doğru ve yeterli bilgi sunmak; genel okuyucuya dinî bilgi hakkında kaynaklık etmek; modern çağın getirdiği belli başlı problemler karşısında İslam’ın bakışını ana hatlarıyla ortaya koymak ve İslam’ın mesajını, en doğru şekilde aktaracak anlaşılır bir üslupla ifade etmek bu ansiklopedinin başlıca hedefidir.  

Temel İslam Ansiklopedisi, genel okuyucunun ulaşmak istediği dinî bilgiyi sahih kaynaklara dayalı biçimde, ilmî bir içerikle, fakat akademik olmayan bir üslupla sunmaktadır. Bunun yanı sıra orta ve yüksek öğretimde yardımcı kaynak olarak kullanılabilecek, ayrıca din görevlilerine halkı irşat faaliyetlerinde kaynaklık edebilecek bir yönü de bulunmaktadır. Seçilen konular itibariyle, modern çağın getirdiği problemler ve kamuoyunda İslam’a dair tartışılan gündem maddeleri hakkında İslam dininin bakışını ana hatlarıyla ortaya koymaktadır. İSAM, ansiklopedi alanındaki yetkinliğini ve tecrübesini TDV İslâm Ansiklopedisi ile ortaya koymuş köklü bir kurumdur. İslam dini ve İslam ilimleri hakkında uzmanlığı bulunmayan kişilere yönelik bu yeni ansiklopedi çalışmasını, söz konusu tecrübeden hareketle gerçekleştirmiştir. İlk adımları Rusya müslümanlarından gelen bir talep üzerine atılan bu eserin ana hedeflerinden biri de, farklı din ve kültürlerin yaygın olduğu toplumlarda yaşayan müslüman toplulukların dinî bilgi ve eğitim ihtiyacını karşılamaktır.

Temel İslam Ansiklopedisi çağımız şartlarında İslam dinini doğru öğrenmek ve ona uygun yaşamak için gerekli bilgi ihtiyacını temel düzeyde karşılamak amacıyla hazırlanmış durumdadır. İslam’ı, müslümanlara ve müslümanların dışındaki diğer kişi ve topluluklara sahih kaynaklara dayalı olarak tanıtmak, onun mesajını sağduyulu ve ölçülü bir üslupla iletmek eserin temel gayelerinden biridir. Muhteva Eserin Türkçe yayımında 1426 madde başlığı ve 1132 atıf (yönlendirme) maddesi bulunmaktadır. Ansiklopedinin diğer dillerdeki yayımlarında da ana hatları itibariyle bu maddeler esas alınacak, ama farklı coğrafyaların ve toplumların ihtiyaçlarına bağlı olarak yeni maddeler ilave edilebilecektir.

Eserde yer alan maddeler sekiz ilim dalı çerçevesinde gruplandırılmıştır:

İslam düşüncesi
Kelam ve mezhepler tarihi
Fıkıh
Hadis
Tefsir  
Tasavvuf  
İslam tarihi (siyerle sınırlı olmak üzere)  
Dinler tarihi

Temel İslam Ansiklopedisi, İslam dininin inanç esasları, ahlak, ibadetler, helaller ve haramlar, insanlar arası ilişkiler ve toplum düzenine dair ilke ve hükümlerini olabildiğince kuşatıcı olarak ele almaktadır.

Ayrıca İslam düşüncesinin (kelam, İslam felsefesi ve tasavvuf başta olmak üzere) geçmişte ve günümüzde ele aldığı temel meselelere, ansiklopedi muhtevasında önemli bir yer ayrılmıştır. Dinî kaynakları nakil ve yorumlamaya odaklanmış olan beş temel ilim dalında (Kur’an ilimleri, hadis ilimleri, kelam, fıkıh, tasavvuf) kullanılan temel terimler de ansiklopedi muhtevasında önemli bir yer tutmaktadır.

Kur’ân-ı Kerim’de adı geçen peygamberler, Hz. Peygamber’in hayatı ve ilk müslüman neslin tarihi (siyer) de eser kapsamında yer almaktadır. Bu çerçevede 400 civarında biyografiye yer verilmiştir. Bu biyografi maddelerinin elli kadarı Kur’ân-ı Kerim’de veya hadislerde zikredilen peygamberlerle ve bu peygamberlerin hayatı ve mücadeleleriyle ilişkili olarak adı geçen tarihî şahsiyetlere dairdir. 100 kadarı önde gelen yahut meşhur olan sahâbîlerle ilgilidir. Geri kalanı ise İslam tarihi boyunca düşünceleri ve eserleriyle etkili olmuş âlimlerden oluşmaktadır. Bu isimler arasında önde gelen düşünürler, fakihler, muhaddisler, sufiler, matematik ve doğa bilimlerinde önemli katkıları bulunan âlimler yer almaktadır. Biyografi maddeleri mümkün olduğu kadar az sayıda tutulmaya çalışılmıştır. Bunların dışında, dünyada yaygın dinlere, İslam tarihinde ortaya çıkan çeşitli ilmî geleneklere ve toplumsal hareketlere de (mezhep, fırka, tarikat vb.) yer verilmiştir (Bunun tek istisnası modern dönemdeki İslamî hareketler ve cemaatler olup, bunlarla ilgili başlık açılmamıştır).

Öte yandan doğrudan dini anlama ve ona uygun yaşama (tedeyyün) amaçlı dinî bilgi alanına girmeyen, kültür ve tarihle ilgili konular ansiklopedi kapsamına alınmamıştır. Bu çerçevede, şehirler, kurumlar, mimari eserler, siyasî tarih, devletler ve kitaplara -birkaç istisna dışında- madde başı olarak yer verilmediği gibi, bu konularla ilgili biyografiler de kapsam dışı bırakılmıştır. Buna karşın günümüzde genellikle fıkhın hitap ettiği hukuk, sosyoloji, siyaset ve ekonomi alanlarını ilgilendiren temel bazı kavramlara yer verilmiş; mesela modern günlük hayata dair medya, iletişim, banka, giyim kuşam, reklam ve spor gibi genel kavramlar madde başı yapılarak, İslam’ın modern çağda rolü ve etkisi giderek artan bu konulara yaklaşımı özenle işlenmiştir.

Hazırlayanlar Eserin hazırlık aşamasında beş ayrı ekip görev üstlenmiştir:  

İlk olarak maddelerin tespiti, hedef kitleye uygun içerik ve üslupla ilgili kuralların belirlenmesi, örnek maddelerin hazırlanması gibi ön çalışmalar, İSAM araştırmacılarından oluşan İnceleme/Yayın Kurulu tarafından yürütülmüştür. Bu çerçevede İSAM’ın bir önceki başkanı Prof. Dr. M. Akif Aydın’ın öncülüğünde Mustafa Sinanoğlu, İlyas Üzüm, Ahmet Özel, Eyyüp Said Kaya ve Cengiz Tomar’dan oluşan bir heyetle ilk adımlar atıldı. Daha sonra çeşitli aşamalardan geçen proje, Eyyüp Said Kaya, Ali Hakan Çavuşoğlu, M. Suat Mertoğlu ve Halit Özkan’dan oluşan heyet tarafından muhteva ve üslup açısından gözden geçirilerek yeniden şekillendirildi. Projenin koordinatörlüğünü Ocak 2012- Mart 2016 arasında Ali Hakan Çavuşoğlu ve Mart 2016-Aralık 2019 arasında Tuncay Başoğlu yürüttü.

Ardından, maddelerin hazırlanmasında farklı aşamalarda çok sayıda ilim adamı katkıda bulunmuştur.
Bu ilim adamları ağırlıklı olarak İlahiyat fakültelerinden olmakla birlikte, gerek insan ve toplum bilimleri gerekse iktisadî ve idarî bilimler kapsamında yer alan farklı ilim dallarından da önemli sayıda ilim adamının katkısı sağlanmıştır. İsimleri yukarıda belirtilen ilim dallarının her biri için bir ilim dalı editörü belirlenmiş ve maddelerin ilmî açıdan hazırlanıp sonuçlandırılmasını bu editörler takip etmiştir.  

Eserde önemli bir yer tutan bilgi çizimlerin ve kimlik kartlarının hazırlanmasını bir başka ekip üstlenmiştir. Çizimler tek elden çıkmakla birlikte, bu çizimlerin içeriklerini hazırlamak üzere çok sayıda ilim adamı seferber olmuştur.
Bir başka ekip ise maddelerin gerek içerik bakımından gerekse biçim açısından tutarlılığını sağlamak üzere çalışmıştır. Bu çerçevede maddeler iç kontrol, âyet-hadis kontrolü, kaynakça kontrolü, imla ve tashih gibi aşamalardan geçmiştir. Ayrıca genel okuyucuya yönelik bir üslup uyumu temin etmek üzere eser bir bütün olarak üslup okuması ile son kontrol okumasına tâbi tutulmuştur.

Son olarak eserin bir bütün halinde tasarımı için ayrı bir ekip çalışmıştır. Bütün bu aşamalarda emeği geçenlerin isimleri eserin jenerik sayfasında ve “Ansiklopedi İlim Heyeti” başlığı altında yer almaktadır. Temel İslam Ansiklopedisi’nin dinî bilgilenme alanında önemli bir ihtiyaca karşılık geldiğini düşünüyor; uzun soluklu ciddi ve titiz bir çalışmanın ürünü olan bu eserin genel okuyucuya yönelik sahih dinî bilginin nasıl bir içerik, usul ve üslupla sunulacağı konusunda bir emsal teşkil edeceği ümidini taşıyoruz. 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786057580856
MarkaİSAM İslam Araştırmaları Merkezi
Stok DurumuVar
9786057580856
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.