Üvey Anne Ahmet Lütfi Kazancı

Fiyat:
110,00 TL
İndirimli Fiyat (%37,3) :
69,00 TL
Kazancınız 41,00 TL
Aynı Gün Kargo

  Kitap              Üvey Anne
  Yazar             Ahmet Lütfi Kazancı
  Danışman      Sabri Dereli
  Yayınevi         Ensar Neşriyat
  Kağıt - Cilt      2.Hamur kağıt, Karton kapak cilt
  Sayfa - Ebat   231 sayfa, 14x20 cm
Ensar Neşriyat, Üvey Anne kitabı nı incelemektesiniz.
Ahmet Lütfi Kazancı  Üvey Anne romanı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 
  üvey anne ahmet lütfi kazancı
 
        TAKDİM
 
Bu kitap, aynı çatı altında beraber yaşadığı üvey çocuğuyla zulümden başka alakası olmayan üvey annelere bir merhamet hissi gelir ümidiyle yazılmıştır. Kitabı okuyan üvey anneler arasında öksüzlerini kendi yavrusu gibi bağrına basabilecek fazilette hanımlar çıkarsa maksat hasıl olacaktır. Kanaatimiz şudur ki; bir tane iyi üvey annenin değeri on tane annenin değerinden daha az değildir. Her kadın bir anne olabilir fakat, her kadın iyi bir üvey anne olamaz... ( üvey anne kitap , üvey anne romanı al , ÜVEY ANNE kitabı , ensar yayınları , Ahmet Lütfi Kazancı romanları , ensar neşriyat, üvey anne ahmet lütfi kazancı, Ahmet Lütfi kazancı kitapları )
 
Ahmet Lütfi Kazancı
1.4.1970
 
        Ahmet Lütfi KAZANCI
 
Çorum’da Mehmet Nuri-Pakize ailesinin dördüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Nüfus müdürlüğü onun doğum tarihini 01.08. 1936 olarak tespit etti. Bugünkü Zafer İlkokulundan (eski vali konağı) yukarıya çıkan sokakta 51 numaralı evde yirmi yılını geçirdi.
 
Daha sonra yine aynı sokakta bir başka eve taşınan ailesiyle de yirmi bir yıl beraberce yaşadı. Baba Mehmet Nuri çarıkçılık yaparak ailesini geçindirmek için çalışırken hafız olması münasebetiyle mahalle mescidinin imamlığını da beraber yürütmüş ve aralıksız yirmi sekiz yıl müddetle Tepecik camiinde ücretsiz görev yapmıştır. Çorum’un Mecitözü ilçesine haftada bir gün yürüyerek çarık satmağa gitmektedir. Gidiş ve gelişi altmış km. den az olmayan bu yolculuğu sırtında çarık heğbesi ile kat’eden Hafız Mehmet Nuri Efendinin şu cümlesi, hala Kazancı’nın gözyaşlarıyla yadettiği özel bir hatıra olarak kalmıştır: Oğlum şayet yetişebilirsem camiye gidip yatsı namazını da kıldırıyordum.
 
Bu aile bazan iki yumurtayı suda kaynatır, soyulan yumurtalar itina ile ikiye bölünür. Dört parçanın her biri dört kardeşin önüne konur. Fedakarlık bundan sonra başlar Çünkü kardeşlerin her biri yarım yumurtadan baba, anne ve halaya hak ayırırlar, kalan kısmı da afiyetle yerler. İkinci Cihan Harbi’nin devam ettiği o günlerde pek çok ailenin yemek sofrası bu ölçüler içindedir. Bunu bulamayan pek çok ailenin uğradıkları maddi ve özellikle manevi çöküntüyü Kazancı hatırlamak bile istemiyor.

Kazancı, ekmeğin karneyle satıldığı günleri yaşamıştır. Her ailenin, nüfus sayısına göre elinde karnesi vardır. Bu karnede gösterilenden ötede ekmek alma hakkı olmadığı gibi, dün hakkını kullanmayan bugün iki günlük ekmek alma hakkına da sahip değildir. Komşu kadının, “Bugün köye gidiyoruz. Bizim karnemiz ile de alın,” diyerek karneyi bırakıp gitmesi, büyük bir memnuniyet hasıl etmiş ve birkaç gün için ailede “ekmek bayramı” yapılmıştır.
 
Kazancı bazan babasından para ister. Mehmet Nuri Hoca cüzdanını çıkarıp gösterir.
-Oğlum, para yok , der.  Bu ses, Kazancı’nın alıştığı ses tonu ile söylenmez. Bu ses, Kazancı’nın alıştığı ses tonu ile söylenmez. Üzüntü doludur. Nitekim bazan baba, hıçkıra hıçkıra ağlar.
 
Durumu kavrayamayan beş yaşındaki çocuk,
 
-Baba neden ağlıyorsun, demekten kendini alamaz.
 
-Oğlum, sen anlayamazsın, cevabı verilir.
 
Fakru zaruret içinde ve daha bir çok olumsuz şartlar altında ama kimseden bir şey beklemeden hayatını sürdürürken, mahallenin ücretsiz imamlığını da üzerine alması sebebiyle olsa gerek ki Hafız Mehmet Nuri Efendi, mahalleli tarafından gerçek anlamıyla saygı görmüştür.

Akşama doğru o evine gelirken, onu ilk defa gören kadın ya da erkek hatta çocuk, “Hafız ağa geliyor!..” diye seslenecektir. Bu ilan üzerine sigaralar söndürülecek, çeşmeye çorapsız gelen kadınlar koşup giyinip gelecek, çocuklar dillerine hakim olmağa çalışacaklardır. Bu şartlar altında hocanın verdiği selam alınacak ve o namaz hazırlığını yapmak üzere evine girecektir. Altmışlı yıllarda imamlık mukabilinde belli bir ücret alma  imkanına kavuşan Hafız Mehmet Nuri Efendi, artık ihtiyarlamıştır.
 
Namaza hazırlık yapmak üzere nefes nefese eve geldiğinde
 
-Baba, namaza ben gidiversem olur mu?...diyen oğlunun yüzüne memnuniyetle bakar.

Bu bakış, bir bakıma, ektiğini belli ölçüde biçmiş olmanın verdiği huzurla ilgilidir.

-Allah senden razı olsun oğlum, der ve nefesi genişler. 1964 yılında öğretmen olan Kazancı, aile geçimini merhum ağabeyi Rifat ile birlikte, üzerine alır. Mehmet Nuri Efendi bundan böyle sadece kahvede içeceği çay parasını ödeyecektir. Ömrü boyunca ilk defa cebi üç beş kuruş gören hoca, maaşının yüzde seksen gibi bir artış gördüğü günlere de ulaşır. Artık ayda dört yüz seksen lira maaş almaktadır. Dünyalar onun olmuştur. Sabah namazına götürdüğü torunlarına simit alıp dönmenin sevinci ile doludur. Ancak bu maaşı üçüncü defa aldığından bir gün sonra Yüce Makamın sahibinden davet gelir ve 2 Ağustos 1966 tarihinde vefat eder.
 
 
Ahmet Lütfi Kazancı Eserleri
 
Kazancı’nın ilk kitabı 1966 yılında basıldı. Bugüne kadar
basılmış olan çalışmaları şöyle takdim edilebilir:
1- İslam’da İrade Kaza ve Kader İstanbul, 1966, 93 sahife
2- İslam İmanı, İstanbul, 1968, 143 s.
Bu iki kitap, İmam Hatip okullarında bir zaman yardımcı ders
kitabı olarak okutuldu. Daha sonra her ikisi birleştirilerek ve ders kitabı mahiyetinden çıkarılarak İslam Akaidi ismiyle basıldı.
3- Kur’an Işığında Peygamberlik ve Peygamberler. (Arapçadan terceme) Konya 1974, 186 s.
4- Nübüvvet Pınarından Kırk Hadis. İstanbul 1978, 407 s. İmam Nevevi tarafından derlenen ve Hadis-i Erbain adı verilen 42 hadisin terceme ve izahıdır.
5- Peygamber Efendimizin Hitabeti, İstanbul 1980, 238 s. Hitabet-i Nebeviyye isimli doktora tezidir. Pek az nispette ilave ve çıkarma yapılmıştır.
6- Peygamberimizin Öğrettiği Dualar ve Zikirler, İstanbul, 1982, 248 s.
7- Dini Bilgiler. (Komisyon çalışması) Diyanet İşleri, Ankara 1982, 231. 464 Bu çalışma beş bölümden oluşuyor. Bu çalışma beş bölümden oluşuyor ve her bölümün evvela seksen daktilo sayfası, sonra kırk daktilo sayfası tutarındahazırlanması isteniyordu. Hazırlandı, şayet öğrencinin istifade etmesi isteniyorsa seksen sahifelik olanların basılması da ısrarla hatırlatıldı. Fakat kısa olan tercih edildi ve birkaç yıl tecrübe edilip fayda hasıl olmadığı anlaşılınca bir daha basılmadı.
 8- Tarih-i Din-i İslam, İstanbul, 1983, 816 s. Seydişehirli namıyla bilinen Mahmud Es’ad Efendi tarafından geniş kapsamlı bir İslam tarihi olur düşüncesiyle başlanan bu tarih, maalesef Rasulullah Efendimizin vefatına kadar hazırlanabilmiştir. Bir medhal
ve daha sonra Mekke ve Medine devirleri için birer cilt olmak üzere üç cilt olarak basılan bu eser, Marifet Yayınevinin teklifiyle kardeşi Osman Kazancı’nın da yardımıyla bitirildi ve tek cilt halinde “İslam Tarihi” adıyla basıldı.
 9- Peygamberimize Neden İnanmadılar İstanbul 1983, 300 s. Bu kitapta Cahiliyye devri müspet ve menfi yönleriyle ele alınmış, daha sonra cahiliyye Araplarının akli durumları üzerinde bir araştırma yapılmış, bunu takiben evvela muhtemel sebepler incelenmiş, sonra onların Hz. Peygambere yaptıkları itirazlar üzerinde durulmuş ve son olarak da iman etmemenin asıl sebepleri açıklanmıştır.
 10 – 15- Saadet Devri : Rasulullah Efendimizin hayatını bir gün gibi düşünüp, fecr-i sadıktan itibaren güneşin batışına kadar geçen zaman hayal edilmiş ve altı kitap halinde verilen mübarek devir şu isimlerle takdim edilmiştir.
a) Özlenen Şafak İstanbul 1982, 312 s. Fil hadisesinden itibaren Rasulullah Efendimize Nübüvvetin gelişine kadar.
b) Aydınlıklara Doğru,İstanbul 1983, 428 s. Nübüvvetin gelişinden hicrete kadar.
c) Doğuş, İstanbul 1984, 392 s. Hicretten Uhud muharebesine kadar.
d) Yükseliş, İstanbul 1987, 341 s. Hudeybiye barışına kadar.
e) Guruba Yaklaşırken, İstanbul 1987, 323 s. Mekke’nin fethine kadar
f) Mutlu Kavuşma, İstanbul 1987 202 s. Efendimizin vefatına kadar
16- İlk ve Büyük Halife Hz. Ebu Bekir, İstanbul, 1995, 349 s.
17- Adil Halife Emirü’l-mü’minin Hz. Ömer 1, İstanbul 1995, 325 s.
18- Adil Halife Emirü’l-mü’minin Hz. Ömer 2, İstanbul 1995, 331 s.
19- Emevilerin Mahvettiği Şehid Halife Hz. Osman 1, İstanbul. 1999, 258 s.
20- Emevilerin Mahvettiği Şehid Halife Hz. Osman 2, İstanbul. 1999 316 s.
21- Talihsiz Halife Emirü’l-mü’minin Hz. Ali 1, İstanbul 2002, 383 s.
22- Talihsiz Halife Emirü’l-mü’minin Hz. Ali 2, İstanbul 2002, 376 s.
23- Hz. Adem’den Hatemü’l-Enbiyaya 1, İzmir 1990, 300 s.
24- Hz. Adem’den Hatemü’l-Enbiyaya 2, İzmir, 1990, 288 s.
25- Hz. Adem’den Hatemü’l-Enbiyaya 3, İzmir 1990, 234 s.
26- Çeşitli Yönleriyle Nübüvvet Kavramı, İstanbul 1997, 232 s.
Nübüvvet ile ilgili yedi makaleden oluşmaktadır.
 
Romanlar:
27- Kaynana Münevver Hanım, İstanbul 1969, 226 s.
28- Üvey Anne, İstanbul 1970, 214 s.
29- Bir Vicdan Uyanıyor, İstanbul 1974, 248 s.
30- Son Fırtına, Ankara 1976, 276 s.
31- Zulmetten Nura (Bunalım Çağından İslam’ın Aydınlığına),
Sadeleştirme, Mehmet Şemseddin Günaltay, İstanbul 1998, 319 s.
 
Basılmamış olanlar:
 
1- Abdülmelik b. Mervan (Doçentlik tezi)
2- Ziyad b. Ebih (Doçentlik tezi)
3- Mervan b. Hakem (Profesörlük tezi)
4- Bir İnsan Olarak Hz. Ömer (Makale)
5- Hz. Ömer’de Za’f Belirtileri (Makale)
6- Rasulullah Efendimizin Beşeri Yönü (Makale)
 

 
 
Ensar Yayınları, Ahmet Lütfi Kazancı Üvey Anne romanı nı incele diniz. 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786055623883
MarkaEnsar Neşriyat
Stok DurumuVar
9786055623883
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.