• Tüm Kategoriler
  • Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü Sepete Atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

   Yasin Cüzü Cübbeli Ahmet Ünlü

   Yasin Cüzü Cübbeli Ahmet Ünlü
   Yasin Cüzü Cübbeli Ahmet Ünlü
   Yasin Cüzü Cübbeli Ahmet Ünlü
   Yasin Cüzü Cübbeli Ahmet Ünlü
   Yasin Cüzü Cübbeli Ahmet Ünlü
   Görsel 1
   Görsel 2
   Görsel 3
   Görsel 4
   Görsel 5
   Fiyat:
   40,00 TL
   İndirimli Fiyat (%72,5) :
   11,00 TL
   Kazancınız 29,00 TL
   11.00 www.goncakitap.com.tr
   Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

   Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

   Karton Kapak, Şamua, 48 Sayfa
   6,00 TL
   KDV Dahil 3,36 TL
   %44
   Karton Kapak, 1.Hamur Sarı Şamua, 48 Sayfa
   8,00 TL
   KDV Dahil 4,48 TL
   %44
   Sarı Şamua, Karton Cilt, 64 Sayfa
   6,00 TL
   KDV Dahil 3,50 TL
   %41,7
             Stoktan Kargo

   Kitap           Yasin Cüzü Cüppeli Ahmet Ünlü, Sesli Krekodlu       
   Yazar          Ahmet Ünlü      
   Yayınevi     Tuana Yayıncılık 
   Liste Fiyat   40 TL
   Kağıt Cilt     2.Hamur - İnce Karton Kapak Cilt   
   Sayfa Ebat  237 sayfa, 16.5x23.5 cm. orta boy
   Yayın Yılı     2018   
   ISBN            9786056831591     

    
   Cüppeli Ahmet Ünlü hoca Yasini Şerif kitabını incelemektesiniz.    
   Cüppeli Ahmed Ünlü Yasin Cüzü kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


   İphone, Android ve Windows İşletim Sistemli Cep Telefonu Olan Herkes Bu Uygulamayı Kullanıp Yasin Cüzü nü Sesli Olarak dinleyebilirsiniz...

   Sadece Yapmanız Gereken iphone için(App Store) , android için(Google Play), Windows için(İlgili Web sitesinden) Cep telefonunuza İnigma QR Kod Uygulamasını İndirip yüklemeniz yeterlidir...


   Yasin Cüzü

   "Cin, Büyü ve Hastalıklardan Kurtuluş, Rızık Bolluğu ve İsteklerin Husulü" Gibi Konularda Okunacak Sûreler ve Ayetlerin Özel Adetleri ve Terkipleri

    
   • Hastalıkların şifâsı, hâfızanın artması, isteklerin husulü, bol rızıklara nâiliyet, nazardan korunmak için Fâtiha Sûresi ne kadar okunur?
   • Evden şeytanın çıkması, cinlerden korunmak, hâcetlerin husûlü, bereket ve şifâ için Âyete'l-Kürsî nasıl ve ne kadar okunur?
   • İsteklere kesinlikle nâil olmak ve ağrılardan kurtulmak için Hadîd Sûresi'nin on âyeti ile Lev Enzelnâ okumak.
   • Hapisten kurtuluş, kalp sıkıntısının izâlesi, borçların ödenme­si, rızık genişliği, şerlerden muhâfaza, kaybın bulunması, hastalık­ların şifâsı, düşmanlara gâlibiyet ve isteklerin kesinlikle husûlü için Yâsîn Sûresi ve bâzı âyetleri ne şekilde ve kaç kere okunur?
   -   Kabir azâbından korunmak, istenilen şeylere kavuşmak ve cinlerden korunmak için Tebârake okumak ve yazmak.
   • Bol rızıklara kavuşmak, isteklere nâiliyet ve şifâ bulmak için Vâki a Sûresi'nden nasıl istifâde edilir?
   • Günahların bağışlanması, şeytanın ve eşrârın şerrinden korun­mak ve şifâ için Duhân Sûresi nasıl okunur ve yazılır?
       - Secde Sûresi'nin çok mühim bâzı havâssı.
   • Kısmetin açılması, düşmana gâlip gelmek ve şerlerden korun­mak için Feth Sûresi okumak ve yazmak.
   Rahmân, Kehf, Cumâ, Kıyâmet ve Nebe' sûrelerinde bulunan faziletlere erişmek ve özel maksatlara nâiliyet için yapılacakl
    
   Enes (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

   "Şüphesiz her şeyin bir kalbi vardır.
   Kur'ân-ı Kerîm'in kalbi de Yâsîn (Sûresi)dir.
   Her kim Yâsîn Sûresi'ni (bir kere) okursa, bu okumasına karşılık Allâh-u Te'âlâ o kişiye Kur'ân-ı Kerîm'i on kere okuma (sevâbı) yazar."
   (et-Tirmizî, es-Sünen, Fezâilü'l-Kur'ân:7, rakam:2887, 5/162; el-Beyhakî, Şu 'abü 'l-îmân, rakam:2233, 4/94)

    

      ÖNSÖZ                                                     

   Nâmütenâhi (sonu-sınırı olmayan) hamd-ü senâlar:                      

   "(Rasûlüm): 'O (Kur'ân-ı Kerîm), îmân etmiş olan o kimseler için (gerçeği bulduran) büyük bir hidâyet ve (maddî- mânevî tüm dertlere) tam bir şifâdır.' de." (el-Fussilet Sûresi:        44'den) âyet-i kerîmesiyle Kur'ân-ı Kerîm'in îmân edenler için bir şifa vesilesi olduğunu beyân eden ve:   

   "Biz, inananlar için öyle bir Kur'ân indirmekteyiz ki o, büyük bir şifâdır ve yüce bir rahmettir." (el-isrâ Sûresi:82'den) âyet-i kerîmesiyle Kur'ân-ı Kerîm'le kullarına büyük bir şifa ve rahmet indirdiğini bildiren Allâh-u Te'âlâ'ya mahsustur.                                                
   Bîhad (hadsiz-hudutsuz) salât-ü selâmlar da Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)dm rivâyet edilen bir hadîs-i şeriflerinde:        
   "Allâh-u Te'âlâ indirdiği her hastalık için elbette şifâ da iİndirmiştir." (el-Buhârî, es-Sahîh, et-Tıb:l, rakam:5354, 5/2151) buyuran, Ali (Radıyallâhu Anh)dan rivâyete göre ise:          
   "İlacın en hayirhsi Kur'ân'dir." (İbnü Mâce, es-Sünen, et-Tıb:28, rakam:3501, 2/1158) buyuran Rasulullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)-in, Ehl-i Beyti'nin ve sahâbe-i ethârının üzerine olsun. Âmîn!                                                                                                      

   İmâm-ı Şâfi'î'nin talebesi ve yakını İmâm-ı Müzeni (Rahime-humellâh) şöyle demiştir:

   "Bir kitab yetmiş kere gözden geçirilse de mutlaka onda bir hatâ bulunur. Çünkü Allâh-u Te'âlâ Kendi Kitabı dışında hiçbir kitabın hatâsız olmamasına karar vermiştir." (el-Hadb, Mûyhu evhâmi'l-cem't ve't-tefrik, 1/14)

   "Bir kusur görürsen (aleyhime konuşacağına) o hatâyı düzelt,
   Kendisinde ayıp bulunmayan Zat ne kadar yüce ve üstündür." (el-Haskefi, ed-Dürru'l-muhtâr, 6/812)
    

   Mâlumunuz olduğu veçhile; gece ve gündüz saatlerinde, özel­likle cumâ gecesi ya da gününde, okunmasının fazileti hakkında nas vârid olmuş Yâsîn, Kehf, Secde, Duhân ve Cumâ sûrelerini ve daha birkaç sûre-i celîleyi bir araya getiren ve genelde "Yâsîn Cüzü" diye isimlendirilen kitaplar sahaflarda bolca mevcuttur. Bu kitaplar ya sâdece bahsi geçen on küsur sûreden ya da bunla­ra eklenmiş bâzı faziletli duâlardan müteşekkildir.

   Bu sahada ilmî bir hizmetim olsun istediğim için, bu kitapta evvelâ sûrelerin muhtevâsının kısaca özetini, sonra hakkındaki mühim birkaç hadîs-i şerifi zikrettim, son olarak da o sûreler husûsunda Kur'ân-ı Kerîm'in havâssı hakkında yazılmış belli-başlı kitaplarda zikredilen bâzı özel havâssa yer vererek farklı bir hizmette bulunmak istedim.

   Bu havâs kitaplarından hâssaten iki tânesi bizim için ayrı bir önemi hâizdir. Bunların birincisi Ahmed ed-Deyrabî (Ra-himehullâhja. âit "el-Mücerrebât" nâmı ile müsemmâ olan "Fet-hu'l-Meliki'l-Mecîd el-müellef li-nefi'l-'abîd" isimli eser, diğeri ise Muhammed Hakkı en-Nâzillî (Rahimehullâh)a âit "Hazînetü'l-esrâr ve celîletü'l-ezkâr" isimli eserdir. Zîrâ üstâdımızın üstâdı Ali Haydar Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazret­leri, kendi Mushaf-ı Şerîfı'nin hâmişine hatt-ı desti (el yazısı) ile bu kitaplardan kaynaklar vermiştir. (Bkz:Resim-i ve 2)

   Ayrıca kitap içerisinde zikrettiğim hadîs-i şeriflerden ve ha­vastan, yine Ali Haydar Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretleri'nin kendi Mushaf-ı Şerifi'ne yazdıklarını, o mübârek zâtın Mushaf-ı Şerifi ve el yazısı ile bereket olsun diye mâlum sayfaların resimlerini de kitaba dercederek sizlere arzettim.

   10 Ramazan 1439 
   25 Mayıs 2018   İÇİNDEKİLER
   Önsöz 5
   FATİHA SÛRESİ     7
   FÂTİHA SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERİFLER        8
   Allâh-u Te'âlâ Fâtiha Sûresi'nde, Kendisinden İstenilen
   Şeyleri Vereceğine Kefil Olmuştur           8
   Kur'ân-ı Kerîm'in En Muazzam Sûresi    9
   Fâtiha'yı Okumayanın Namazı Olmaz    11
   Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemje İhsân Edilen İki Nur          11
   Fâtiha Sûresi Şifaya Vesiledir      12
   Yatarken Fâtiha Okumanın Fazileti         14
   Arş'ın Altındaki Bir Hazîneden İndirilen Sûre    15
   Fâtiha Sûresi'ni Besmele ile Birleştirerek Okumanın Fazileti 16
   FÂTİHA SÛRESİ HAKKINDAKİ BÂZI HAVÂS  18
   Hastalıkların Şifâsı İçin Fâtiha Sûresi Okumak ve Yazmak    18
   Ezberleme Kuvvetinin Artması İçin Fâtiha Sûresi Yazmak     23
   İsteklerin Gerçekleşmesi İçin Fâtiha Sûresi Okumak ve Yazmak     23
   Dertlerin İzâlesi İçin Fâtiha Sûresi Okumak       25
   Esmâ-i Hüsnâ'nın Okunuşu          26
   Bol Rızıklara Nâil Olmak İçin Fâtiha Sûresi Okumak   27
   Nazardan Korunmak İçin Fâtiha Sûresi Okumak          29
   Kötü Huylardan Kurtulmak İçin Fâtiha Sûresi Okumak           30

   BAKARA SÛRESİ   31
   BAKARA SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERİFLER      31
   Bakara Sûresi Kendisini Okuyana Şefaat Edecektir    31
   Bakara Sûresi Okunan Eve Şeytan Giremez     32
   Kur'ân-ı Kerîm'in En Üstünü Bakara Sûresi'dir 34

   Bakara Sûresi’ni Okuyana Cennette Taç Giydirilecektir.....................37

   BAKARA SÛRESİ’NİN İLK BEŞ ÂYET-İ KERÎMESİ

   HAKKINDA BÂZI HAVÂS..................................................................38

   Şeytandan Korunmak İçin Bakara Sûresi’nden

   On Âyet-i Kerîme Okumak....................................................................38

   Günahlardan Soğumak, Îmân, Zekâ ve İlim Artışı İçin Bakara

   Sûresi’nin İlk Beş Âyet-i Kerîmesini Yazmak........................................40

   ÂYETE’L-KÜRSÎ..............................................................................41

   ÂYETE’L-KÜRSÎ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER...........42

   Âyete’l-Kürsî Kur’ân Âyetlerinin Efendisidir.....................................42

   Âyete’l-Kürsî Okunan Evden Şeytan Çıkar.........................................43

   Farz Namazların Ardından Âyete’l-Kürsî Okumanın Fazîleti.............44

   Âyete’l-Kürsî’nin Zikredilen Duâsıyla Berâber Okunuşu...................46

   Yatmadan Evvel Âyete’l-Kürsî Okumanın Fazîleti.............................46

   Sabah ve Akşam Âyete’l-Kürsî Okumanın Fazîleti.............................51

   Âyete’l-Kürsî’de İsm-i Âzam Vardır ..................................................51

   Sıkıntı ve Dertlerden Kurtulmak İçin Âyete’l-Kürsî Okunur .............53

   ÂYETE’L-KÜRSÎ HAKKINDAKİ BÂZI HAVÂS............................53

   Cinlerden Korunmak ve Kurtulmak İçin

   Âyete’l-Kürsî Okumak ve Yazmak.........................................................53

   Âyet-i Kerîmelerin Okunuşu...............................................................56

   Hâcetlerin Husûlü ve Sıkıntıların Defi İçin Âyete’l-Kürsî Okumak...57

   Şerlerden Korunma ve Bereket İçin Âyete’l-Kürsî

   Okumak ve Yazmak................................................................................65

   Şifâ İçin Âyete’l-Kürsî Okumak ve Yazmak.......................................71

   Başlanılan Bir İşte Kolaylık Bulmak İçin Âyete’l-Kürsî Okumak......74

   Günahların Affı İçin Âyete’l-Kürsî Okumak.......................................74

   Günahlardan Uzak Kalmak İçin Âyete’l-Kürsî Okumak....................74
    
   ÂMENE'R-RASÛLÜ           75

   ÂMENE'R-RASÛLÜ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERİFLER  76
   Âmene'r-Rasûlü Okumak Gece İbâdeti Yerine Geçer  76
   Arş'ın Altındaki Yüce Makamdan Verilen Âyet-i Kerîmeler     76
   Âmene'r-Rasûlü Okumak Hastalıklara Şifâdır   78
   Âmene'r-Rasûlü Şeytanların Şerrine Kâfi Gelir 78
   Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemp Ihsân Edilen iki Nur          81
   Sıkıntıların Defi İçin Âmene'r-Rasûlü Okumak  82
   ÂMENE'R-RASÛLÜ HAKKINDA BÂZI HAVÂS 82
   Birçok Hayra Nâil Olmak İçin Âmene'r-Rasûlü Okumak         82
   Muhâfaza İçin Âmene'r-Rasûlü Yazmak 83

   LEV ENZELN        83
   LEV ENZELNÂ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERİFLER           84
   Sabah-Akşam Levenzelnâ Okuyan Şehîd Olarak Dünyâdan Ayrılır ..84
   İsm-i Âzam Haşr Sûresi'nin Sonundadır 85
   İsteklere Kesinlikle Nâil Olmak İçin Lev Enzelnâ Okumak     86
   Âyet-i Kerîmelerin Duâ ile Birlikte Okunuşu      87
   Lev Enzelnâ Okumak Şifâya Vesiledir    89
   LEV ENZELNÂ HAKKINDA BÂZI HAVÂS         90
   Şifâ İçin Lev Enzelnâ Okumak ve Yazmak        90
   YÂSÎN SÛRESİ       92

   YÂSÎN-İ ŞERÎF SÛRESİ HAKKINDA
   BÂZI HADÎS-İ ŞERİFLER  99
   Yâsîn Sûresi'ni Okumak Kur'ân-ı Kerîm'i
   On Kere Okuma Sevâbı Kazandırır         99
   Ölecek Olan Kişiye Yâsîn Sûresi Okunur          99
   Allâh Rızâsı İçin Geceleyin Yâsîn Sûresi'ni Okuyan Bağışlanır        102
   Yâsîn Sûresi'ni Okuyan Murâdına Nâil Olur      105

   YÂSİN-İ ŞERÎF SÛRESİ HAKKINDAKİ BÂZI HAVÂS...............107
   Zekâ ve Ezber Kuvvetini Artırmak İçin Yâsîn Sûresi Yazmak .........107
   Esâretten Kurtulmak İçin Yâsîn Sûresi Okumak...............................108
   Aleyhine Konuşulmaması İçin Yâsîn Sûresi’nin 65.
   Âyet-i Kerîmesini Okumak ..................................................................108
   Zâlim Birinden İsteğinin Gerçekleşmesi
   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786056831591
   MarkaTuana Yayıncılık
   Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
   9786056831591
    
    

    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.