Yasin Cüzü Cübbeli Ahmet Ünlü

Fiyat:
40,00 TL
İndirimli Fiyat (%72,5) :
11,00 TL
Kazancınız 29,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde
          Stoktan Kargo

Kitap           Yasin Cüzü Cüppeli Ahmet Ünlü, Sesli Krekodlu       
Yazar          Ahmet Ünlü      
Yayınevi     Tuana Yayıncılık 
Liste Fiyat   40 TL
Kağıt Cilt     2.Hamur - İnce Karton Kapak Cilt   
Sayfa Ebat  237 sayfa, 16.5x23.5 cm. orta boy
Yayın Yılı     2018   
ISBN            9786056831591     

 
Cüppeli Ahmet Ünlü hoca Yasini Şerif kitabını incelemektesiniz.    
Cüppeli Ahmed Ünlü Yasin Cüzü kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


İphone, Android ve Windows İşletim Sistemli Cep Telefonu Olan Herkes Bu Uygulamayı Kullanıp Yasin Cüzü nü Sesli Olarak dinleyebilirsiniz...

Sadece Yapmanız Gereken iphone için(App Store) , android için(Google Play), Windows için(İlgili Web sitesinden) Cep telefonunuza İnigma QR Kod Uygulamasını İndirip yüklemeniz yeterlidir...


Yasin Cüzü

"Cin, Büyü ve Hastalıklardan Kurtuluş, Rızık Bolluğu ve İsteklerin Husulü" Gibi Konularda Okunacak Sûreler ve Ayetlerin Özel Adetleri ve Terkipleri

 
  • Hastalıkların şifâsı, hâfızanın artması, isteklerin husulü, bol rızıklara nâiliyet, nazardan korunmak için Fâtiha Sûresi ne kadar okunur?
  • Evden şeytanın çıkması, cinlerden korunmak, hâcetlerin husûlü, bereket ve şifâ için Âyete'l-Kürsî nasıl ve ne kadar okunur?
  • İsteklere kesinlikle nâil olmak ve ağrılardan kurtulmak için Hadîd Sûresi'nin on âyeti ile Lev Enzelnâ okumak.
  • Hapisten kurtuluş, kalp sıkıntısının izâlesi, borçların ödenme­si, rızık genişliği, şerlerden muhâfaza, kaybın bulunması, hastalık­ların şifâsı, düşmanlara gâlibiyet ve isteklerin kesinlikle husûlü için Yâsîn Sûresi ve bâzı âyetleri ne şekilde ve kaç kere okunur?
-   Kabir azâbından korunmak, istenilen şeylere kavuşmak ve cinlerden korunmak için Tebârake okumak ve yazmak.
  • Bol rızıklara kavuşmak, isteklere nâiliyet ve şifâ bulmak için Vâki a Sûresi'nden nasıl istifâde edilir?
  • Günahların bağışlanması, şeytanın ve eşrârın şerrinden korun­mak ve şifâ için Duhân Sûresi nasıl okunur ve yazılır?
    - Secde Sûresi'nin çok mühim bâzı havâssı.
  • Kısmetin açılması, düşmana gâlip gelmek ve şerlerden korun­mak için Feth Sûresi okumak ve yazmak.
Rahmân, Kehf, Cumâ, Kıyâmet ve Nebe' sûrelerinde bulunan faziletlere erişmek ve özel maksatlara nâiliyet için yapılacakl
 
Enes (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Şüphesiz her şeyin bir kalbi vardır.
Kur'ân-ı Kerîm'in kalbi de Yâsîn (Sûresi)dir.
Her kim Yâsîn Sûresi'ni (bir kere) okursa, bu okumasına karşılık Allâh-u Te'âlâ o kişiye Kur'ân-ı Kerîm'i on kere okuma (sevâbı) yazar."
(et-Tirmizî, es-Sünen, Fezâilü'l-Kur'ân:7, rakam:2887, 5/162; el-Beyhakî, Şu 'abü 'l-îmân, rakam:2233, 4/94)

 

   ÖNSÖZ                                                     

Nâmütenâhi (sonu-sınırı olmayan) hamd-ü senâlar:                      

"(Rasûlüm): 'O (Kur'ân-ı Kerîm), îmân etmiş olan o kimseler için (gerçeği bulduran) büyük bir hidâyet ve (maddî- mânevî tüm dertlere) tam bir şifâdır.' de." (el-Fussilet Sûresi:        44'den) âyet-i kerîmesiyle Kur'ân-ı Kerîm'in îmân edenler için bir şifa vesilesi olduğunu beyân eden ve:   

"Biz, inananlar için öyle bir Kur'ân indirmekteyiz ki o, büyük bir şifâdır ve yüce bir rahmettir." (el-isrâ Sûresi:82'den) âyet-i kerîmesiyle Kur'ân-ı Kerîm'le kullarına büyük bir şifa ve rahmet indirdiğini bildiren Allâh-u Te'âlâ'ya mahsustur.                                                
Bîhad (hadsiz-hudutsuz) salât-ü selâmlar da Ebû Hureyre (Radıyallâhu Anh)dm rivâyet edilen bir hadîs-i şeriflerinde:        
"Allâh-u Te'âlâ indirdiği her hastalık için elbette şifâ da iİndirmiştir." (el-Buhârî, es-Sahîh, et-Tıb:l, rakam:5354, 5/2151) buyuran, Ali (Radıyallâhu Anh)dan rivâyete göre ise:          
"İlacın en hayirhsi Kur'ân'dir." (İbnü Mâce, es-Sünen, et-Tıb:28, rakam:3501, 2/1158) buyuran Rasulullâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)-in, Ehl-i Beyti'nin ve sahâbe-i ethârının üzerine olsun. Âmîn!                                                                                                      

İmâm-ı Şâfi'î'nin talebesi ve yakını İmâm-ı Müzeni (Rahime-humellâh) şöyle demiştir:

"Bir kitab yetmiş kere gözden geçirilse de mutlaka onda bir hatâ bulunur. Çünkü Allâh-u Te'âlâ Kendi Kitabı dışında hiçbir kitabın hatâsız olmamasına karar vermiştir." (el-Hadb, Mûyhu evhâmi'l-cem't ve't-tefrik, 1/14)

"Bir kusur görürsen (aleyhime konuşacağına) o hatâyı düzelt,
Kendisinde ayıp bulunmayan Zat ne kadar yüce ve üstündür." (el-Haskefi, ed-Dürru'l-muhtâr, 6/812)
 

Mâlumunuz olduğu veçhile; gece ve gündüz saatlerinde, özel­likle cumâ gecesi ya da gününde, okunmasının fazileti hakkında nas vârid olmuş Yâsîn, Kehf, Secde, Duhân ve Cumâ sûrelerini ve daha birkaç sûre-i celîleyi bir araya getiren ve genelde "Yâsîn Cüzü" diye isimlendirilen kitaplar sahaflarda bolca mevcuttur. Bu kitaplar ya sâdece bahsi geçen on küsur sûreden ya da bunla­ra eklenmiş bâzı faziletli duâlardan müteşekkildir.

Bu sahada ilmî bir hizmetim olsun istediğim için, bu kitapta evvelâ sûrelerin muhtevâsının kısaca özetini, sonra hakkındaki mühim birkaç hadîs-i şerifi zikrettim, son olarak da o sûreler husûsunda Kur'ân-ı Kerîm'in havâssı hakkında yazılmış belli-başlı kitaplarda zikredilen bâzı özel havâssa yer vererek farklı bir hizmette bulunmak istedim.

Bu havâs kitaplarından hâssaten iki tânesi bizim için ayrı bir önemi hâizdir. Bunların birincisi Ahmed ed-Deyrabî (Ra-himehullâhja. âit "el-Mücerrebât" nâmı ile müsemmâ olan "Fet-hu'l-Meliki'l-Mecîd el-müellef li-nefi'l-'abîd" isimli eser, diğeri ise Muhammed Hakkı en-Nâzillî (Rahimehullâh)a âit "Hazînetü'l-esrâr ve celîletü'l-ezkâr" isimli eserdir. Zîrâ üstâdımızın üstâdı Ali Haydar Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazret­leri, kendi Mushaf-ı Şerîfı'nin hâmişine hatt-ı desti (el yazısı) ile bu kitaplardan kaynaklar vermiştir. (Bkz:Resim-i ve 2)

Ayrıca kitap içerisinde zikrettiğim hadîs-i şeriflerden ve ha­vastan, yine Ali Haydar Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretleri'nin kendi Mushaf-ı Şerifi'ne yazdıklarını, o mübârek zâtın Mushaf-ı Şerifi ve el yazısı ile bereket olsun diye mâlum sayfaların resimlerini de kitaba dercederek sizlere arzettim.

10 Ramazan 1439 
25 Mayıs 2018İÇİNDEKİLER
Önsöz 5
FATİHA SÛRESİ     7
FÂTİHA SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERİFLER        8
Allâh-u Te'âlâ Fâtiha Sûresi'nde, Kendisinden İstenilen
Şeyleri Vereceğine Kefil Olmuştur           8
Kur'ân-ı Kerîm'in En Muazzam Sûresi    9
Fâtiha'yı Okumayanın Namazı Olmaz    11
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemje İhsân Edilen İki Nur          11
Fâtiha Sûresi Şifaya Vesiledir      12
Yatarken Fâtiha Okumanın Fazileti         14
Arş'ın Altındaki Bir Hazîneden İndirilen Sûre    15
Fâtiha Sûresi'ni Besmele ile Birleştirerek Okumanın Fazileti 16
FÂTİHA SÛRESİ HAKKINDAKİ BÂZI HAVÂS  18
Hastalıkların Şifâsı İçin Fâtiha Sûresi Okumak ve Yazmak    18
Ezberleme Kuvvetinin Artması İçin Fâtiha Sûresi Yazmak     23
İsteklerin Gerçekleşmesi İçin Fâtiha Sûresi Okumak ve Yazmak     23
Dertlerin İzâlesi İçin Fâtiha Sûresi Okumak       25
Esmâ-i Hüsnâ'nın Okunuşu          26
Bol Rızıklara Nâil Olmak İçin Fâtiha Sûresi Okumak   27
Nazardan Korunmak İçin Fâtiha Sûresi Okumak          29
Kötü Huylardan Kurtulmak İçin Fâtiha Sûresi Okumak           30

BAKARA SÛRESİ   31
BAKARA SÛRESİ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERİFLER      31
Bakara Sûresi Kendisini Okuyana Şefaat Edecektir    31
Bakara Sûresi Okunan Eve Şeytan Giremez     32
Kur'ân-ı Kerîm'in En Üstünü Bakara Sûresi'dir 34

Bakara Sûresi’ni Okuyana Cennette Taç Giydirilecektir.....................37

BAKARA SÛRESİ’NİN İLK BEŞ ÂYET-İ KERÎMESİ

HAKKINDA BÂZI HAVÂS..................................................................38

Şeytandan Korunmak İçin Bakara Sûresi’nden

On Âyet-i Kerîme Okumak....................................................................38

Günahlardan Soğumak, Îmân, Zekâ ve İlim Artışı İçin Bakara

Sûresi’nin İlk Beş Âyet-i Kerîmesini Yazmak........................................40

ÂYETE’L-KÜRSÎ..............................................................................41

ÂYETE’L-KÜRSÎ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERÎFLER...........42

Âyete’l-Kürsî Kur’ân Âyetlerinin Efendisidir.....................................42

Âyete’l-Kürsî Okunan Evden Şeytan Çıkar.........................................43

Farz Namazların Ardından Âyete’l-Kürsî Okumanın Fazîleti.............44

Âyete’l-Kürsî’nin Zikredilen Duâsıyla Berâber Okunuşu...................46

Yatmadan Evvel Âyete’l-Kürsî Okumanın Fazîleti.............................46

Sabah ve Akşam Âyete’l-Kürsî Okumanın Fazîleti.............................51

Âyete’l-Kürsî’de İsm-i Âzam Vardır ..................................................51

Sıkıntı ve Dertlerden Kurtulmak İçin Âyete’l-Kürsî Okunur .............53

ÂYETE’L-KÜRSÎ HAKKINDAKİ BÂZI HAVÂS............................53

Cinlerden Korunmak ve Kurtulmak İçin

Âyete’l-Kürsî Okumak ve Yazmak.........................................................53

Âyet-i Kerîmelerin Okunuşu...............................................................56

Hâcetlerin Husûlü ve Sıkıntıların Defi İçin Âyete’l-Kürsî Okumak...57

Şerlerden Korunma ve Bereket İçin Âyete’l-Kürsî

Okumak ve Yazmak................................................................................65

Şifâ İçin Âyete’l-Kürsî Okumak ve Yazmak.......................................71

Başlanılan Bir İşte Kolaylık Bulmak İçin Âyete’l-Kürsî Okumak......74

Günahların Affı İçin Âyete’l-Kürsî Okumak.......................................74

Günahlardan Uzak Kalmak İçin Âyete’l-Kürsî Okumak....................74
 
ÂMENE'R-RASÛLÜ           75

ÂMENE'R-RASÛLÜ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERİFLER  76
Âmene'r-Rasûlü Okumak Gece İbâdeti Yerine Geçer  76
Arş'ın Altındaki Yüce Makamdan Verilen Âyet-i Kerîmeler     76
Âmene'r-Rasûlü Okumak Hastalıklara Şifâdır   78
Âmene'r-Rasûlü Şeytanların Şerrine Kâfi Gelir 78
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemp Ihsân Edilen iki Nur          81
Sıkıntıların Defi İçin Âmene'r-Rasûlü Okumak  82
ÂMENE'R-RASÛLÜ HAKKINDA BÂZI HAVÂS 82
Birçok Hayra Nâil Olmak İçin Âmene'r-Rasûlü Okumak         82
Muhâfaza İçin Âmene'r-Rasûlü Yazmak 83

LEV ENZELN        83
LEV ENZELNÂ HAKKINDA BÂZI HADÎS-İ ŞERİFLER           84
Sabah-Akşam Levenzelnâ Okuyan Şehîd Olarak Dünyâdan Ayrılır ..84
İsm-i Âzam Haşr Sûresi'nin Sonundadır 85
İsteklere Kesinlikle Nâil Olmak İçin Lev Enzelnâ Okumak     86
Âyet-i Kerîmelerin Duâ ile Birlikte Okunuşu      87
Lev Enzelnâ Okumak Şifâya Vesiledir    89
LEV ENZELNÂ HAKKINDA BÂZI HAVÂS         90
Şifâ İçin Lev Enzelnâ Okumak ve Yazmak        90
YÂSÎN SÛRESİ       92

YÂSÎN-İ ŞERÎF SÛRESİ HAKKINDA
BÂZI HADÎS-İ ŞERİFLER  99
Yâsîn Sûresi'ni Okumak Kur'ân-ı Kerîm'i
On Kere Okuma Sevâbı Kazandırır         99
Ölecek Olan Kişiye Yâsîn Sûresi Okunur          99
Allâh Rızâsı İçin Geceleyin Yâsîn Sûresi'ni Okuyan Bağışlanır        102
Yâsîn Sûresi'ni Okuyan Murâdına Nâil Olur      105

YÂSİN-İ ŞERÎF SÛRESİ HAKKINDAKİ BÂZI HAVÂS...............107
Zekâ ve Ezber Kuvvetini Artırmak İçin Yâsîn Sûresi Yazmak .........107
Esâretten Kurtulmak İçin Yâsîn Sûresi Okumak...............................108
Aleyhine Konuşulmaması İçin Yâsîn Sûresi’nin 65.
Âyet-i Kerîmesini Okumak ..................................................................108
Zâlim Birinden İsteğinin Gerçekleşmesi
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786056831591
MarkaTuana Yayıncılık
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9786056831591
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.