Yeryüzü Yıldızları Seçkin Sahabelerin Hayatı, 10 Kitap BEKA

Fiyat:
780,00 TL
İndirimli Fiyat (%51,3) :
380,00 TL
Kazancınız 400,00 TL
Havale / EFT:
368,60 TL
106,40 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap               Yeryüzü Yıldızları Seçkin Sahabelerin Hayatı
Yazar               Halid Muhammed Halid
Tercüme          Abdulkerim Akbaba
Yayınevi          Beka Yayınevi    
Kağıt  - Cilt      2. Hamur  -  İnce karton cilt  -  10 Kitap Set 
Sayfa - Ebat    1.216 Sayfa,  13.5 x 20 cm - roman boy, Özel Kutulu
Yayın  Yılı        2016  , Gözden geçirilmiş yeni baskıHalid Muhammed Halid , 10 Kitap Yeryüzü Yıldızları, Seçkin Sahabelerin Hayatı adlı kitap serisi ni incelemektesiniz.
Yeryüzü Yıldızları Seçkin Sahabelerin Hayatı kitap seti hakkında yorumları okuyup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satışı hakkında bilgiyi aşağıda geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla  oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2Yeryüzü Yıldızları Seçkin Sahabelerin Hayatı,
60 Seçkin Sahabe Hayatı

 

GİRİŞ

Akide ve iman dünyasında ortaya çıkmış olan, tarihin haber verdiği şerefli bir topluluğun haberleri, ne uydurulmuş bir olaylar manzumesidir, ne de olur olmaz söylenmiş sözlerdir.

Bütün bir tarih, güvenilirlikte, doğrulukta ve hakikati araştırmada İslâm tarihi ve kahramanlarının şahit olduğu böylesi bir zaman dilimine şahit olmamıştır. Çünkü bu devrin öğrenilmesi ve araştırılması uğrunda harikulade beşerî bir gayret ortaya konulmuştur. Değerli İslam âlimleri, İslâm'ın ilk asrında en küçük bir fısıltı ve kıpırdanmayı dahi ihmal etmek­sizin araştırma laboratuvarına getirmişler, tenkit süzgecinden geçirmiş­lerdir.

Bu kitabın ilerleyen bölümlerinde göreceğimiz Allah Resûlü'nün eşsiz sahabesinin şerefli tabloları, her ne kadar efsane gibi görünse de efsane değildir. Bilâkis bunlar, o yüce kimselerin şahsiyet ve hayatlarında şekil bulmuş hakikatlerdir. Ve onlar zirveleşenlerdir, ışık saçanlardır. Yazarların ve vasfedenlerin istedikleri kadar değil, bizzat o hakikatlerin sahiplerinin, enginlik ve kemal yolunda olağanüstü gayret sarf edenlerin istedikleri kadardır.
Bu kitap, o yüce insanların bütün yönlerini anlatmak gibi bir iddia gütmemektedir. Eğer o yüceliklere bir nebze olsun işaret edebilirse, ya­zarı kendini mutlu sayacaktır.
Şu nokta önemlidir: Tarih, adalet ve kemalin gerçekleşmesi için ka­rarlılık ve niyetlerini pekiştirmiş ve bu uğurda hayatlarını ortaya koymuş, sınırsız cesaret ve kahramanlık örneği sergilemiş, Allah Resûlü'nün etra­fında öbekleşmiş insanlar gibi başka bir topluluğa daha şahit olmamıştır.

Onlar, tam beklendikleri zamanda ve söz verildikleri günde geldiler... Onlar, Peygamberleri (s.a.v.) ile beraber, müjdeleyici ve kulluk edici ola­rak geldiler.
Hayat, kölelik zincirini kıracak, insanlığı şimdi ve gelecekte özgür kı­lacak kahramanlar beklerken, onlar Peygamberlerinin (s.a.v.) arkasında inkılapçı ve hürriyetçi olarak geldiler.
Ve hayat, insanlık medeniyeti için yeni ve sağlam doğuşlar ortaya koyacak insanları beklerken, onlar öncüler ve uzak görüşlü kimseler ola­rak geldiler.
Bunlar, kısa bir zamana bu kadar şeyi nasıl sığdırabildiler?!
İmparatorluklar dahil bütün bir âlemi nasıl yerle bir edip, onları atıl­mış birikinti hâline nasıl getirebildiler?
Bütün bunların ötesinde, bütün bir insanlığı, tevhid ışığı ile aydınla­tacak ve onu ebediyete kadar muhafaza edecek böyle bir oluşumu ışık hızıyla gerçekleştirmeye nasıl güç yetirebildiler?
İşte bütün bunlar, Resûlullah'ın (s.a.v.) gerçek mucizeleridir.
Bu gerçek mucizeleri, faziletlerle boyanmış ve benzeri olmayan iman­la korunmuş güçlü şahsiyetlerinde şekillenmiştir.

Yine onların bu mucizeleri, büyük mucize Kur'ân-ı Kerîm'in nüzulü­nün, Hz. Peygamberin tebliğinin ve ümmetin nurlu yola baş koymasının yansımalarından başka bir şey değildir.

Bu kitapta, size daha önce sunduğum ayrı ayrı kitapçıkların yanı sıra altmış sahabenin hayatını sunuyorum.
Kitabın sonunda zikrettiğim gibi, bu altmış sahabe Resûlullah (s.a.v.) ile beraber yaşayan binlercesini anlatmada örnek şahsiyetlerdir ve bütün bir ashabı bunların şahsında anlatabiliriz.

Kısacası, bütün sahabenin imanını, sebatını, kahramanlığını, Allah ve Resûlü'ne olan dostluğunu bunların şahsında gösterebiliriz.
Ortaya koydukları çabayı, taşıdıkları yükü, sundukları kurtuluşu,insanları putlardan ve putçuluktan hürriyete kavuşturmada üstlendikleri rolü, bunların şahsında dile getirebiliriz.

Okuyucu bu altmış sahabe içinde Ebû Bekir, Ömer, Osman ve Ali'yi (r.anhum) -Hulefâi raşidin-i  göremeyecektir. Biz bunların her biri için ayrı bir kitap telif ettik.

Öyleyse şimdi, o mübarek insanlarda beşeriyetin emsalsiz örnekle­riyle karşı karşıya gelmek için yaklaşalım. Dünyanın bilebildiği doğruluk ve yüceliğin en üstün tevazu misallerini görelim. Kadim âlemi ellerinde dürüp büken hak erlerini müşahede edelim. İşte bunlar, Rabbin birliğini ve halkın hürriyetini ilân eden şanlı süvarilerdir.

TABİ   OLDUKLARI  REHBER

Hangi öğretmen, hangi insan?
Onun aydınlattığı kimseler kurtulmuş olanlardır.
Nefislerini onun yolunda feda edenler kazananlardır.
Abdullah'ın oğlu Muhammed... Hayatın çekilmez olduğu bir devirde insanlara gönderilmiş elçi.
Hangi sırdır ki, insanlığı şereflendirecek bir insan yaratsın?!
Hangi cömert eldir ki, gökten uzansın, rahmetinin, nimetinin ve hi­dâyetinin kapılarını yeryüzüne açsın?!..
Hangi iman, hangi azim, hangi gayret?!...
Hangi doğruluk, hangi temizlik, hangi güzellik?!..
Hangi alçak gönüllülük, hangi sevgi, hangi vefa duygusu?!..
Hakkı kutsal kılmanın eşsiz bir örneği!..
Hayata ve hayat sahiplerine ne büyük hürmet?!..
Allah Teâlâ onu bir lütuf olarak, insanlara, kendi vahyini ulaştırsın ve kendi adına insanlara konuşsun diye gönderdi. Dahası onu, elçilerinin so­nuncusu kıldı. Bundan dolayı da Allah ona büyük lütufta bulundu.
Duygular, ilhamlar, kalemler ondan bahsetmeye, yüceliğini anlatma­ya kalksa donar kalır, diller lâl olur.

Bu Kitabın sayfalarında yazılanların hedefi, Allah Resûlü'nden bir nebze olsun bahsetmektir. Yoksa onu hakkıyla tanıtmak veya büyüklü­ğünü okuyucuya bütün gerçekliğiyle sunmak değildir.

Bu kitapta anlatılan sahabîler, onun yüceliğine işaret eden parmak­lardır. Onu arzulamış topluluktur. Benzeri olmayan insanın dostluğuna ka­pılmış olanlardır. Onların bir kısmı ensârdan, bir kısmı da muhacirindendir.

Hayat, onun güzel kokusunu tadamayacaktı, ta ki, her kokudan önü­ne müjde olarak konuldu. İnsanların yaşadığı her bölgeye elçiler gön­derildi. Bu elçiler ilk daveti, çağıranın kokusunu, talimin doğruluğunu, öğrenmenin yüceliğini, peygamberlik nurunu ve Resul'ün rahmetini ta­şıyorlardı.
Evet, gaye budur, başkası değil...

Onun azamet alâmetlerini nurunun ışığı altında göstermektir. Mü'minler, ona yönelmişler, onu hedef kabul etmişler, muallim ve dosdoğru kimse olarak bulmuşlardır.
Kavminin ulularını dinine koşturan şey nedir? Bunlar içinde Ebû Be­kir, Talha, Zübeyr, Osman b. Affan, Abdurrahman b. Avf, Sa'd b. Ebû Vakkâs vardır. Etraflarını kuşatan mal, mülk ve dünya şerefini bir tarafa bırakıp, zorluk, sıkıntı ve meşakkat dolu bir hayata yöneldiler.
Zayıfları onun himayesine sığınmaya götüren şey nedir? Mal ve si­lah bakımından en zayıf olduğunu gördükleri hâlde davetine koşuyorlardı. Bu sebepten birçok eza ve cefaya maruz kalıyorlar, korku içinde kötülük­lere yakalanıyorlardı. Allah Resulü bütün bunlara mani olamıyordu.
Cahiliye cengâveri Ömer b. Hattâb'ı çeken şey neydi? Allah Resû-lü'nün başını almaya gitti; ama imanla parlaklığı kat kat artmış olan aynı kılıcıyla iman düşmanlarının başını vurdu.
Bir şeyle alâkalı olmayan, itibar sahibi Medine ricalini korkulu bir denizi ürkütmek pahasına ona biat etmeye yönelten şey neydi? Çünkü onlar biliyorlardı ki, Kureyş ile aralarında çıkacak bir savaş bütün korku­lardan daha korkunçtur.

Mü'minleri sürekli arttıran, eksiltmeyen şey neydi? O, sabah ak-
şam onlara, "Ben size ne bir fayda sağlamaya ne de bir zarar defetmeye malikim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum" diyordu.

Dünyanın bütün bölgelerinin kendilerine açılacağını, ayaklarını altın havuzunun bürüyeceğini ve gizlice okudukları Kur'ân'ın ufuklarda yankılanacağını sadece kendi nesillerinde veya -sadece Arap yarımada­sında değil, bütün zaman ve mekânlarda yankılanacağını- tasdik etmeye mü'minleri sevk eden neydi?

Resullerinin haber verdiği birtakım haberleri mü'minleri tasdik et­meye götüren neydi? Onlar ne önlerine ne arkalarına, ne sağlarına ne sollarına bakıyor; ama bir şey göremiyorlardı.
Yalnızca kavurucu sıcaklık, bitkin düşürücü açlık, yakın mesafeden atılan taşlar, dikenli ağaçlar, sanki şeytan başları gibi başını çıkaranları görüyorlardı.

Kalplerini kesin iman ve azim ile dolduran neydi?
O, sadece Abdullah'ın oğlu idi...

Bütün bunlara sahip olan ancak o idi...
Onlar onun bütün fazilet ve meziyetlerini gözleriyle gördüler.
Temizliğini, iffetini, dürüstlüğünü, doğruluğunu ve cesaretini gördüler...
Yüceliğini ve inceliğini gördüler...

Aklını ve meseleleri açıklayıcılığını gördüler.
Güneşin, onun doğruluk ve yüceliğiyle parıldadığını gördüler.
Hz. Muhammed (s.a.v.) bugünün vahyini, yarının düşüncelerini or­taya koymaya başladığında, hayatın değişip, geliştiğini gördüler.. .

Bütün bunları, hatta daha fazlasını gördüler. Bir perde arkasından değil; görerek, uygulayarak, aklederek...
Bir Arabi o asırlarda böyle bir şey görüyor ve araştırıyor, tetkik edi­yor. O asırda bunu sana bilirkişi gibi kim haber verebilir?

Onlar çok iyi iz süren, bebeğin organlarına bakarak kime ait oldu­ğunu bilebilen ve kuşların seslerinden iyi ya da kötü yorumlar yapan in
sanlar idiler. Bir kimsenin ayak izini gördüklerinde, "bu falan oğlu falanın ayak izidir" derlerdi.

 
Konuşanın nefesini koklar ve onun doğruluğunu veya yanlışlığını anlarlardı.
Onlar (Mekkeliler) Muhammed (s.a.v.)'i gördüler, dünyaya geldiği an­dan beri beraber yaşadılar.
Onun hayatından hiçbir şey onlara gizli kalmadı.


 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054486250
MarkaBeka Yayınları
Stok DurumuVar
9786054486250
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.