• Tüm Kategoriler

  • DİKKAT : Toplu Ürün Siparişleri için 0535 224 37 24 whatsapp tan bilgi alınız. Yayınevleri nin ZAM İHTİMALİ için tedarik sıkıntısı var.

   Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

   114 Kudsi Hadisi Şerif

   Fiyat:
   35,00 TL
   İndirimli Fiyat (%47,1) :
   18,50 TL
   Kazancınız 16,50 TL
   Aynı Gün Kargo

   Kitap             114 Kudsi Hadisi Şerif
   Yazar             Naim Erdoğan, Ramazan Yıldız
   Yayınevi        Çelik Yayınları
   Kağıt Cilt       2.Hamur , Karton kapak cilt
   Sayfa Ebat    320 Sayfa, 13.5x21 cm.
   Yayın Yılı      2017   Naim Erdoğan 114 Kudsi Hadisi Şerif kitabı nı incelemektesiniz.   
   Çelik Yayınları 114 Kudsi Hadis-i Şerif kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2   Allah'ın Elçisi nin Rabbin'den Rivayet Ettiği 114 Kudsi Hadis-i Şerif

    
   Kudsi Hadis’e“kudsî” denmesi bir yönüyle Allah Teâlâ’ya ait, “Hadîs” denmesi de bir yönüyle Resûlullah (s.a.v.)’a olmasındandır.

   Allah Teâlâ'ya ait olan yönü, Kudsî hadîsin, vahiy veya ilham yoluyla, rüyada veya Mirac da Rasûlullah'a Allah Teâlâ tarafından mânâ olarak bil­dirilmiş olmasıdır. Rasûlullah'a ait olan yönü, Rasûlullah (s.a.v.)'in bildiri­len bu ilâhi (kudsî) mânâları kendi sözü (ifadesi) ile nakletmesidir.

   Böylece, Rasûlullah'ın hadîs-i şerifleri ikiye ayrılıyor: Hem lâfız ve hem de mânâca Rasûlullah'a ait olana "Hadîs-i Nebevî"; mânâca Allah Teâlâ'ya, lâfızca (ifade) Rasûlullah'a ait olana da "Hadis-i Kudsî" denmektedir.

        ÖNSÖZ

   Kudsî Hadîs (Hadîs-i Kudsî) Üzerine Bazı Malûmat

   Alah Teâlâ'ya hamd; Rasûlullah'a, Âl ve Ashâbına salât-ü selâm olsun.

   Kudsî Hadîsler'i neşir sahasına sunarken onun hakkında biraz malûmat vermek gerekli oldu.

   "Kudsî Hadîs'e" "kudsî" denmesi bir yönüyle Allah Teâlâ'ya ait, "Hadîs" denmesi de bir yönüyle Resûlullah (s.a.v.)'a ait ol­masındandır. Allah Teâlâ'ya ait olan yönü, Kudsî hadîsin, va­hiy veya ilham yoluyla, rüyada veya Mirac'da Rasûlullah'a Allah Teâlâ tarafından mânâ olarak bildirilmiş olmasıdır. Rasûlullah'a ait olan yönü, Rasûlullah (s.a.v.)'in bildirilen bu İlâhi (kudsî) mânâları kendi sözü (ifadesi) ile nakletmesidir.

   Böylece, Resûlullah'ın hadîs-i şerifleri ikiye ayrılıyor: Hem lâfız ve hem de mânâca Rasûlullah'a ait olana "Hadîs-i Nebevî"; mânâca Allah Teâlâ'ya, lâfızca (ifâde) Rasûlullah'a ait olana da "Hadîs-i Kudsî" denmektedir.
   Allah kelâmının çeşitleri üçtür;

   Birincisi: Cibril vâsıtasıyla Rasûlullah'a vahy şeklinde nâzil olup Rasûlullahca tebliğ ve tevâtür yoluyla nakledilmiş, vahy kâtipleri tarafından nüzûl, akabinde yazıyla da tesbit edildik­ten sonra, Hazret-i Ebû Bekir'in hilâfeti zamanında ve onun emri üzerine biraraya toplanmış, nihâyet Hazret-i Osman'ın emri üzerine teksir edilmiş (nüshaları çoğaltılmış) bulunan KUR'ÂN-I KERİM'dir. Bu, icâz vasfını hâiz, şer'î tahâreti 
   olmayan kimseler tarafından ele alınamayan, namazlarda oku­nan, hem lâfzı ve hem mânâsı Allah Teala'ya ait en şerefli, yüce kelâmdır. Vahy-i Metlüvdür. Bunu inkâr eden kâfir sayılır.

   İkincisi: Rasûlullah Hazret-i Muhammed'den evvelki pey­gamberlere nâzil olan ve Kur'ân-ı Kerim'le kaldırılmış bulu­nan, insanlarca değiştirilmeye uğramadan önceki eski mu­kaddes kitablardır.

   Üçüncüsü: Yukarıda tarif edilen, mânâca Allah Teâlâ'ya ait, lâfızca (ifade) Rasûlullah'a ait olup âhâd yoluyla nakledi­len Hadîs-i Kudsî'dir. Buna "Hadîs-i İlâhî, Hadîs-i Rabbâni" de denilir.

   İcâz vasfını hâiz değildir. Namazlarda Kur'ân-ı Kerim âyetleri yerine okunamaz. Lâfız itibariyle beşerî olduğundan namazı bile bozar. Şeriatça (din) tahâreti olmayan, bu kelâmın yazılı bulunduğu kitabı ele alabilir. Hatta inkâr eden kâfir sa­yılmaz. Vahy-i Gayr-i metlüvdür.

   Ebü'l-Bekâ "Külliyat'Tnda kudsî hadîsi şöyle tarif eder:
   "Kur'ân-ı Kerim'in hem lâfzı, hem mânâsı vahy-i celî ile Al­lah Teâlâ tarafından inzâl edilmiştir. Kudsî hadîsin ise, lâfzı Resûl-i Ekrem'e ait; mânâsı ilham yoluyla veya uykuda bildir­mek sûretiyle Allah Teâlâ'ya aittir."

   Kudsi hadisler, Nebevî hadislerden ayrı olarak, rivâyet edi­lirken şu ifadeler kullanılır:
   1. "Kâlellâhu Teâlâ fımâ revâhu anhü Resûlüllâhi Sallellâhu aleyhi ve selleme: Allah'ın elçisinin, salât ve selâm O'nun üze­rine olsun, yüce Allah'dan rivâyet ettiğinde (Allah) buyurdu ki..."
   2. "Kâle Rasûlullahi sallallahu aleyhi ve selemle fimâ yervî an Rabbihî: Allah'ın elçisi, salât ve selâm O'nun üzerine olsun, Rabbinden rivâyet ederek buyurmuştur ki..."

   Her iki cümlede (ifâdede) de söylenmek istenen şey aynı­dır. Aralarındaki fark ise, bunların ayrı ayrı zamanlarda kul­lanılmış birer ıstılahtan ibaret oluşudur.

   Kudsî hadisler, sayı itibariyle çok değildir. Yüzün biraz üstündedir. Ancak bunlar içinde mevzû olanları da vardır: "Levlâke lemâ halaktü'l-eflâk: Sen olmasaydın (Ey Muham­medi) felekleri yaratmazdım" gibi. Bu söz mânâ itibariyle sa­hih olmakla beraber, hadîs değildir. Lâfzan Rasûlullah böyle bir hadîsi Hadîs-i Kudsî söylememiştir. Fakat, mânâca, başka kelâma mutabakatı vardır.

   Kudsî hadisler Nebevî hadislerle birlikte, dağınık bir şe­kilde Kütüb-i Sitte (altı hadîs kitabı) mecmûalarında, Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inde ve diğer hadîs kitablarında bulun­maktadır. Bunlar müstakil hale de getirilmişlerdir; kırk Hadîs-i Kudsî tarzında... Bunların teferruatı kaynaklarda mevcut­tur. Aliyyü'l-Kari'nin "el-Ehâdisü'l-Kudsiyye ve'l-Kelimâtü'l-Ünsiyye"si, Münavi'nin "el-İthâfâtü's-Seniyye bil-ehâdîs-i'l-Kudsiyye"si bunlardan sayılabilir.

   İşte el-Ezher Üniversitesi hocalarından Ahmed Şerebâsi'nin ciddi bir gayret ve hâlis bir hizmet neticesi toplu halde sun­duğu; her hadîsin delil ve kaynaklarıyla birlikte sıhhatine işaret ettiği, ilmî olarak meâllerini verdiği, lâfızlarının dahi kelime kelime üzerinde durarak kaleme aldığı 75 Kudsî Hadîs böyle eserlerden biri sayılır. Dağınık halde muhtelif mecmuâlarında bulunan Hadîs-i Kudsîlerin bir araya getirilmişidir. Türkiyemizde böyle bir eser ilk defa neşir sahasına sunulmaktadır.

   Allah Teâlâ hazırlanmasına ve yayınlanmasına hizmeti geçenlere mânevi ecrini, okuyucularına da ilâhî feyzini bolca lütfetsin.

   Ramazan YILDIZ

   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786059495394
   MarkaÇelik Yayınevi
   Stok DurumuVar
   9786059495394
    
    

    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.