• Tüm Kategoriler

  • DİKKAT : Toplu Ürün Siparişleri için 0535 224 37 24 whatsapp tan bilgi alınız. Yayınevleri nin ZAM İHTİMALİ için tedarik sıkıntısı var.

   Gönderim Yaptığımız Kargo Firmaları
   Sürat , MNG ve PTT kargo dur. Uygun Fiyat ve Hızlı Teslim ile ürün Sevkiyatımız sorunsuzca devam etmektedir. Kapıda Nakit Ödeme sistemi de var, Ürünü sepete atıp Adresi girdikten sonra Ödeme Seçenekleri ekranında karşınıza çıkar. Taksit durumuda aynı şekilde çıkar.

   Aile Ahlakı

   Fiyat:
   25,00 TL
   İndirimli Fiyat (%48) :
   13,00 TL
   Kazancınız 12,00 TL
   5.0 1
   Aynı Gün Kargo

   Kitap           Aile Ahlakı, Muhteşem Ahlak 2
   Yazar          Muhammed Emin Yıldırım
   Yayınevi      Siyer Yayınları 
   Kağıt Cilt     2.Hamur - Karton Cilt
   Sayfa Ebat  208 sayfa, 13.5x19 cm.
   Yayın Yılı     2019
    
     
    

   Muhammed Emin Yıldırım Muhteşem Ahlak Serisi Aile Ahlakı kitabı nı incelemektesiniz.  
   Siyer Yayınevi Aile Ahlakı kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

   Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2


   Aile Ahlâkı
   Muhteşem Ahlak

   Aile: toplumun temel taşı, hayatın dengesi, ayakta kalabilmenin en önemli vesilesi, ağır bir yük olan kulluk vazifesinin paylaşıl­ması, nesillerin devamiyetinin sebebi, huzurun temini, gelen hertürlü saldırılara karşı giyilen bir zırh, inanan insanların yüreğin-deki en büyük hasret olan cennetin dünyadaki bir yansıması...

   Üzülerek şahit olduğumuz bir hakikat var ki evlilik ve arkasın­dan kurulan en önemli kurum olan aile, her geçen gün biraz daha itibarsızlaştırılmaktadır. Ya evlilik hayatın çok sonralarına itilen bir hale dönüşmekte ya da evlilik gerçekleşip aile kurul­muşsa da bu büyük nimetin şükrü, gereği oranında eda edile­memekte, çok basit ve değersiz şeylere feda edilmektedir.

   Bu çalışmamızda aile ahlâkı ile alakalı konuları bir araya getire­rek bu mühim yaramıza biraz olsun merhem olması için bir gayret sergiledik. Aileyi oluşturan tüm tarafları Kur'ân ve sün­net rehberliğinde yansıtmaya çalıştık. Umuyoruz ki bu çalışma­mız, toplumun temel taşı olan ailenin hem kurulmasına hem de korunmasına küçük de olsa bir katkı sağlamasıdır.

     Takdim

   "Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peydâ etmesi de O'nun (varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır." [Rûm, 30/21]

   Muhteşem Ahlâk serisinin ikinci kitabı olan "Aile Ahlâkı" Kitabı nı siz kıymetli okuyucula­rımıza takdim etme imkânı bahşettiği için Rabbimize sonsuz hamdler ediyoruz.

   Aile, toplumun temel taşı...
   Aile, hayatın dengesi...
   Aile, ayakta kalabilmenin en önemli vesilesi.
   Aile, ağır bir yük olan kulluk vazifesinin pay­laşılması...
   Aile, nesillerin devamiyetinin sebebi..
   Aile, huzurun temini..
   Aile, gelen her türlü saldırılara karşı giyilen bir zırh...
   Ve Aile, inanan insanların yüreğindeki en bü­yük hasret olan cennetin dünyadaki bir yansıması...

   Dünyada Cennet Var mı?

   İki cihan serveri Efendimiz (sas) imtihan ve ce­fa yurdu olan bu dünya hayatı için: "Dünya mü­minin zindanıdır..." buyurur. [Müslim, "Zûhd", 1] İnanan ve inancının gereğini yerine getirmeye ça­lışan insan; çok farklı imtihan ve belalara muha­tap olacağı için dünyada cennet aramaz, bilakis cenneti elde etmenin yollarını arar.

   Ancak sözün ve hayatın yegâne rehberi olan Efendimiz (sas) başka hadislerinde mümin için zindan olan bu dünyanın içerisinde bazı yer ve mekânlarda cennet kokusunun hissedilebileceği-nin müjdesini verir. Onun (sas) kutlu beyanların­dan öğrendiğimize göre Kdbe ve Hacerü'l-Esved, Arafat, Mûzdelife, Ravza-i Mutahhara, Uhud cen­netin kokusunun duyulacağı yerlerdir. Ve yine salih ve saliha eş, salih ve salihâ evlat, sadık ve salık dostlar cennetin müjdeleridir.

   Cennetin Şubeleri Olan Evler

   Salih/salihâ eşlerin ve çocukların oluşturduğu yuvalar ise dünyadaki cennetin şubeleridir.
   O evler; asıl bir amel olan nikâhla temeli atıl­mış, muhabbetle harcı yoğrulmuş, merhametle sıvanmış, adaletle ayakta duran, saâdetle koru­nan evlerdir.
   O evler; Kur'ân'ın gölgesinde olan, her daim ilahî mesajların dillendirildiği ve yaşanıldığı ev­lerdir.
   O evler; Hz. Peygamber'in (sas) hakem, sa­habenin dost, âlimlerin rehber, kitapların azık, namazın deva olarak görüldüğü evlerdir.
   O evler; mesuliyet şuuruyla hareket eden, ada­leti esas alan, başkalarının mutluluğu için her türlü fedakârlığı yapan evlerdir.
   O evler; vahdetin sağlandığı evlerdir. Sofra vahdetinin, sayfa vahdetinin, sevgi vahdetinin, seccade vahdetinin ve seyahat vahdetinin tesis edildiği evlerdir.
   O evler, karanlığın umumi bir hâle geldiği bu zaman ve zeminde nur saçan Darü'l-Erkamlan ve suffalan şubesi olan evlerdir.
   Dolayısıyla o evler, dünyadaki cennet olan ai­lenin tam anlamıyla karşılık bulduğu evlerdir.

   Peki, Vakıa Nasıl?

   Aileye biçilen rol böyle olmasına rağmen, ne yazık ki vakıa pek de bu hâle uyum arz etme­mektedir.
   Üzülerek şahit olduğumuz bir hakikat var ki evlilik ve arkasından kurulan en önemli kurum olan aile, her geçen gün biraz daha itibarsızlaştırılmaktadır. Ya evlilik hayatın çok sonralarına iti­len bir hale dönüşmekte ya da evlilik gerçekleşip aile kurulmuşsa da bu büyük nimetin şükrü, ge­reği oranında eda edilememekte, çok basit ve de­ğersiz şeylere feda edilmektedir.

   Ağırlaşan hayat şartları ile birlikte bazen İslâm'a uymayan gelenek ve göreneğin etkisiyle, bazen de sırf gösterişten ibaret olan külfetli evli­lik şartları, gençlerimizin bu önemli adımı atma­sına engel olmaktadır.

   Ailenin kurulması her geçen gün geciktirilirken bir de kurulan ailenin korunması meselesin­de de çok büyük zaafiyetler yaşanmaktadır. Eşle­rin birbirlerinden yerine getiremeyecekleri bek­lentiler içerisine girmeleri, ailenin en önemli har­cı olan vefa duygusunun zedelenmesi, tenperverligin gönül birlikteliğine galip gelmesi, şeytanın ve nefsin ayartmalarının aileyi her geçen gün biraz daha yıpratması ve neticesinde yuvaların dağılması, çocukların perişan olması, şiddet olay­larının artması ve cennet bahçelerinden bir bah­çe olması gereken ailenin bir cehennem çukuruna dönüşmesi...

   Sorumlu Kim?

   Tabi bu neticelerin ortaya çıkmasının tek bir sorumlusu yok!

   Her geçen gün azalan iyi örnekler, eşlerin ev­liliğin ahlâkını öğrenmeden bu işe başlamaları, ailelerin doğru rehberlik yapamaması, medyanın tahrip eden yayınları, devletin ve yetkili kurum­ların bu konuda almaları gereken tedbirleri tam anlamı ile ortaya koy(a)mamaları, aile müessesini zayıflatan ve yıkan başlıca sebeplerdir.

   Bu sebeplerin doğru teşhisi ve arkasından ya­pılacak doğru tedavi yöntemleri ancak aile kuru­munu ayakta tutabilecektir.

   En Büyük Felaket Aileyi Yitirmek

   Eğer yapılması gerekenler tam anlamıyla ya­pılmazsa son kalemiz olan aileyi de yitireceğiz ve aileyi yitirdiğimiz gün aslında her şeyi yitirmiş olacağız. İşte o asıl o zaman dünyada cehennemi yaşamaya devam edeceğiz!

   Bu hâle düşmemek için bizim ebedi düşmanımız olan şeytanın değil, Rahmân'ın has kulları olan başta elçileri olmak üzere salih ve sadık insanların adımlarını takip etmeliyiz.      
      

   Şunu unutmayalım: Şeytan bizi nikâhsızlığa, evsizliğe dolayısıyla felakete çağırır; sadık elçiler ise bizi nikâha, evliliğe dolayısıyla saâdete çağırır.

   Efendimiz (sas), bir kutlu beyanında buyur­duğu gibi nikâh, peygamber yoludur. "Nikâh be­nim sünnetimdir. Kim benim sünnetime uygun davranmazsa benden değildir. Evlenin! Çünkü ben (kıyamet günü diğer) ümmetlere karşı si­zin çokluğunuzla iftihar edeceğim." [İbn Mace, "Nikâh", 1]

   Aile Ahlâkını İyice Kavramak

   Nimeti de külfeti de çok olan bu yolu, hakkını vererek yürüyebilmek için aile ahlâkını yani hu­kukunu çok ama çok iyi öğrenmek zorundayız.
   Bu ahlâkın en temel ilkelerini Kur'ân ve Sünnet ortaya koymaktadır. İşte biz bu çalışmamızda bi­raz olsun bu mesajları ortaya koymaya çalıştık.

   Yıllar önce yaptığımız Muhteşem Ahlâk ders­lerinde işlediğimiz Aile Ahlâkı ile alakalı konu­ları bir araya getirerek bu mühim yaramıza bi­raz olsun merhem olması için bir gayret sergile­dik. Aileyi oluşturan tüm tarafları Kur'ân ve sün­net rehberliğinde yansıtmaya çalıştık. Umuyoruz ki bu çalışmamız, toplumun temel taşı olan aile­nin hem kurulmasına hem de korunmasına küçük de olsa bir katkı sağlamasıdır.

   Kitabın bu hâle gelmesinde emeği geçen tüm dostlara teşekkür ediyor, en büyük emeği olan Mevlüt Sami Ertem kardeşime dua ediyor, nice güzel hizmetlere muvaffak olmasını Rabbimden niyaz ediyor ve sizi kitapla başbaşa bırakıyorum.
   Çalışma ve gayret bizden; takdir ve tevfik Al­lah'tandır.
   zümüzün sonu Kur'ân'ın şu güzel duası ol­sun:
   "...Ey Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlata­cak eşler ve nesiller bağışla ve bizi takva sahip­lerine önderler kıl!..." [Furkân, 25/74]

   Muhammed Emin Yıldırım
   20 Muharrem 1441
   19 Eylül 2019
   Eyüb Sultan/İstanbul

   Diğer Özellikler
   Stok Kodu9786057689153
   MarkaSiyer Yayınları
   Stok DurumuVar
   9786057689153
    
    

    

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.