Bu Dünya Bir Gölgeye Benzer, 2.EL

Fiyat:
100,00 TL
Havale / EFT:
98,00 TL
28,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo Sınırlı Sayıda
  Kitap             Bu Dünya Bir Gölgeye Benzer 2.EL
  Yazar             Sıddık Naci Eren
  Yayınevi        Şelale Yayıncılık
  Kağıt - Cilt     1.Hamur, Kalın Ciltli
  Sayfa - Ebat 432 sayfa,  17x24 cm
  Yayın Yılı       2013 
  ISBN              9789757715382


Yıpranmamış, İYİ KONDİSYONLU

Not: Sadece bu ÇOK ÇOK UCUZ KELEPİR kategorisindeki kitaplar 2. El kitaptır. Diğer bölümlerdeki kitaplar sıfır ve yeni ürünlerdir.Şelale Yayınevi, Sıddık Naci Eren in yazdığı Bu Dünya Bir Gölgeye Benzer kitabını incelemektesiniz.
Bu Dünya Bir Gölgeye Benzer Aldatır İnsanları kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku .O, insanı "alak" dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 
 
  Bu Dünya Bir Gölgeye Benzer Aldatır İnsanları
 
      TAKDİM
 
Sevgili arkadaşlar; Efendi Hazretleri’nin hazırladığı yeni kitapla yine sizinleyiz. Şüphesiz ki, ibadet ve taat yalnız Allah’adır. O’nun dışında birilerine ibadet ve taat yapmaya kalkışmak insanı hüsrana götürür.

İbadet, Allah (c.c.)’ın emrettiği şekilde yapılmalıdır. İhlasla namaz, gönül doluluğu içinde oruç, sadakatla verilecek sadaka, riyadan arınmış hac, usanmaksızın zikir; ibadetin güzelidir. Bundan sonra da kişi Cenab-ı Hak’kın her takdirine rıza ve sabır göstermelidir.
 
Rıza ve sabır insanın olmazsa olmaz teslimiyeti olmalıdır. Çünkü, semada ne olacağı, yerde ne olacağı, mahlukatın rızkı nasıl verileceği, bir kurdun ağzına yiyeceğin nasıl konulacağı, kuşun kanadının nasıl çırpacağı, adamın adımını nasıl atacağı, ne yiyip ne içeceği, başına ne geleceği vs. hepsi takdir edilmiştir. Bunun idraki içinde insan olayları değerlendirmeli.
 
Rivayet olunur ki; Nuşirevan avdan dönerken bir bahçeye uğrar. Oradaki çocuğa, “Bana bir nar verir misin” der. Aldığı narı zevkle yiyerek susuzluğunun giderir. Hoşuna gidince, nar bahçesini sahibinden almayı gönlünden geçirir ve çocuktan bir nar daha ister. Bu defa nar kupkuru olur.

Nuşirevan, sebebini çocuğa sorar:
-Her halde melik, bir zulme azmetti. Kalbi katılaştı ve nar kurudu, diye cevap verir çocuk.
Nuşirevan hemen tevbe etti ve bir nar daha istedi. Bu seferki nar birinciden de daha sulu idi. İkazdan hemen dönen Nuşirevan bir daha zulmetmeme azmiyle ismini hep adaletle yad ettirdi.
 
Bu konuda Hz. Mevlana da:
 “Nisan yağmurları yağdığında, ağzını açarak tek bir yağmur damlacığının yakalayan istiridye, o damlayı alarak suyun derinliklerine iner. Bu süre sonra o damlacık, istiridyenin karnında inci tanesine dönüşür. Aynı yağmur tanesinin bekleyen yılan, damlayı ağzına alır ve o damla yılanın ağzında en kuvvetli zehire dönüşür.

Yağan yağmur aynı yağmurdur. Birinde inci, diğerinde zehir olmuştur. İşte Allah’ın ayetleri de böyledir. Onlar sadece rahmettir. Mü’minlere şifa olan bu ayetler, zalimler için sıkıntı ve hüsrandır.”
 
Sonra Mevlana devamla:
“Ey insan! Kur’an’dan bir şey anlamıyorsan, anlayamıyorsan suç onda değil sendedir. Çünkü sen gülistana girip de gül kokusunun duyamayan insan, hatayı gülistanda değil, gönlünde ve burnunda arasın!..”

Evet muhterem arkadaşlar! Bu ibretle anlatılanlardan gerekli ders alıp, bu kıymetli eserlerden istifade etmeye çalışmalıyız.
İmam Azam Efendimiz, “Bildiğim bir konuyu binlerce defa tekrar  tekrar dinlesem bıkmadan usanmadan tekrar tekrar dinlemekten haz alırım” diyor. Biz de bizler için hazırlanan bu kitaplardan istifade etmek için elimizden gelen gayreti sarfedelim.
 
Elinizdeki bu kitap, gerek sizin, gerek aile efradınızın, gerekse dostlarınızın çok yararlanacağı konuları ihtiva etmektedir. O nedenle konuları tane tane, ağır ağır okumanızı tavsiye ediyor, sizi eserle baş başa bırakırken, hoşgörü ve anlayışın bollaşacağı güzel mekanların oluşması dileklerimle sizleri Allah’a emanet ediyorum.
 
Hasan BAYRAKTAR
 
               ÖNSÖZ
 
Ey nur-i irfana talib olan kişi!.. Bütün hamd ve şükürler şanı yüce Allahu Teala Hazretleri’ne mahsustur. Olgun salat  kamil selam mahlukatın en hayırlısı, Peygamberler zincirinin en son, fakat en büyük halkası hidayet yolunun büyük önderi ve rehberi Muhammet Mustafa (s.a.v.)’e ve O’nun ehl-i beyti ve ashabına selam olsun.
 
 Bu eserde, Allah celle celalühü hazretlerinin hakiki dostları olan Kutb’ul Aktab, Gavs’ul A’zam ve Evliyayı Kiram’ın bir kısmının kemalat ve kerametinden ve kendilerinden tabi olan ihvanını, Allahu Teala’ya ve Rasulü olan Cenab-ı Peygamber’e, vasıl olmaları için harcadıkları emek ve çektikleri zahmetleri anlatmaya titizlikle gayret gösterilmiştir.
 
Yine Allahu Teala Hazretleri’ne sayısız hamdü sena olsun ki; şu eseri nice kıymetli eserlerden en güzel, faydalı ve cazibeli mevzuları müteala ederek derleyip hazırladık. Hak yolcuları olan aşık ve sadıkları okudukça kalblerine ilahi ve nurani feyizlerin tekamül etmesine inşallah vesile-i sebep olacaktır.
 
İşte İslamiyetin nurlu yolunu gösteren, ashab-ı kiram ve cümle piran ve Evliyaullahın ve sair halk üzerine bir üstünlüğü vardır. Bu üstünlüğü onların Muhabbetullah zevkine ve Ma’rifetullah sırrına erişmelerinden zuhura gelmiştir.
 
Hakk’ın bahtiyar ve seçkin kulları, Tevhid meselesinde itikad ve amellerini en sağlam temeller üzerine kurmuşlardır. Kalbleri esrar-ı tecelliyeye hazinedir, gönülleri envar-ı ilahiyeye, nur-u Muhammediyeye aynadır. Onlar Hak ile beraberdirler ehadiyet penceresinden tecelli eden nice hakikatları müşanede edebilecek yüce mertebelere vasıl olmuşlardır.
 
Allahu Azimüşşan’a kulluk vazifelerinde tam bir edep üzeredirler, ledün ilmine mazhar olmakla Cenab-ı Peygamber’in gerçek varisleridir.
Allah Teala Hazretleri ol veli kullarından razı olmuştur. Onlar yaptıkları amellere asla güvenemezler.
Elinizdeki bu kitap değerli Tasavvuf rehberlerinin bizlere ihsan edip saçtığı pırıltılardan birkaç kıvılcım misalidir.
 
Ey hakikat yolcusu! Bu kitap, O; Allah velilerinin bütün güzel ahlaklarını ve vasıflarını kemalat ve kerametlerinin yeni nesillere tanıtmak gayesi ile yazılmıştır.
Ey Aşık!sen ümmeti Muhammeddensin. Ümmet-i Muhammed’in evliyasına tabi ıl. Dışını şeriatla, içini hakikat nuru ile süslü. Esrar-ı ehlullaha, dil uzatma, tac-ı olmayan şah ara.  Allahu Teala’nın boyasıyla boyanmış gönül ara, aşk caddesinde ulu orta kendi kendine gidilmez, imdatçı (bir rehber) lazımdır.
 
Ey Aşık! Sakın zamanını kaybetme, faniyi baki ile değişmenin çaresine bak, aşık ol, aşk ateşi öyle bir ateştir ki, kalbindeki bütün putları yakar, masiva harmanı yanmadıkça huzur ve huşu bulamazsın.

Nazargah-ı İlahi olan kalbinin iyice temizlersen oraya öyle bir nur gelir ki, o aşkını Cennet bile kıskanır. Bu kalbini nasıl temizleyeceğini öğrenmek istersen, var bir Mürşid’i Kamil ara bul.
 
Cenab-ı Hak buyuruyor ki:
“Kim ki, velilerime ikramda bulunursa onu kendime yapılmış sayarım.”
“Kim ki, velilerime buğz ederse (yani kalblerinin kırarsa) bana ilan-ı harp açmış gibi olur.”
“Velilerim kubbemin altındadır, onları benden başka kimse bilmez.”
 
Allahu Teala Hazretleri, Davud (a.s.)’a vahy yolu ile bildirmiştir ki:
-Ya Davud! Benim kullarımdan yeryüzünde nice veli kullarım vardır ki onlar benim dostlarımdır, ben de onların dostuyum. Onlar beni özler, ben de onları özlerim. Onlar beni anarlar, ben de onları anarım. Garibler evlerini arzu ettikleri gibi onlar da geceyi arzu ederler. Ve kuşların yuvaya dönüşleriyle sevindikleri gibi onlar da gecenin gelişiyle sevinirler.
 
Resul-ü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz hazretleri buyurmuşlardır ki:
“Ümmetimin velilerinin görenler Cenab-ı Hakk’ı anarlar. Çünkü; Velilerin yüzlerine müşerref olanın kalbinde Allah adı bulunur.
 
Muhakkak benim ümmetimde öyle erkekler vardır ki, onlar halktan ayrıdır. Halk onlara hayretle bakar ve onları deli zanneder; onlar da haklı deli olarak görür. Şunu muhakkak biliniz ki, onlar abdaldır (yani veliler zümresindendir).”  (
bu dünya bir gölgeye benzer kitabı, sıddık naci eren bu dünya bir gölgeye benzer , tercümesi , bu dünya bir gölgeye benzer aldatır insanları , şelale yayınları , sıddık naci eren kitapları  )
 
 
EVLİYAYA MUHABBET SAFADIR
 
Evliyaya kıl muhabbet safadır 
Terki edep onlara hep hatadır  
Evliyanın gönlü yüce güneşten  
Münkirin kalbi bulanık karadır     
 
Sevmez münafıklar evliyayı
Hakikatı görmez gözleri amadır 
Evliyanın ahlakı benzer Resule 
Onların yardımcısı zat-ı Mevla’dır
 
Ehlullahın kalbleridir Beytullah
Nazargah-ı ilahi nur-u Hüdadır
Mevlam lütfeyle Sıddık kuluna  
Evliyaya muhabbet zevk-ü safadır
 
Sadık Naci EREN
 
İÇİNDEKİLER
Takdim
Önsöz
Yüce Velilerin Vasıfları, Alametleri, Kemalat ve Güzel Ahlakları
Allahu Teala’nın Veli Kullarını Sena Edişi
Fahri Alem Efendimiz’e Tabi Olmanın Adabı
Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz’e Salavat-ı şerife getirmenin adabı
Resul-ü Ekrem (s.a.v.) buyurmuşlar ki
Salavat-ı şerife getirmenin fazileti
Allah dostlarının güzel amelleri
Kendilerini nafile ibadetlere ehil görmezlerdi
Edebli olmak kişi Allahu Teala’ya ulaştırır
Takvaları çok olduğu halde kendilerini takvalı görmezler, Allah ve resulü’nü çok severlerdi
Allahın resulünden nakildir
Şakik ile hatem (k.s.) Hazretlerinin ilim hakkında konuşmaları
Ey Mü’min oku ve amel eyle!
Az konuşmanı faydaları, çok konuşmanın zararları
Lisanını koruma ve sükut etmenin faydaları
Allah yolunda müridin seyr-ü suluku
Sırrı devran
Cümle tarikat-ı Aliyelerde halaka-i Zikrullah
Derviş olanın vazifeleri
Ehl-i beyt’den bahsolunur
Resul-ü Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in ehl-i beytine sadakanın haram olması
Resül-ü Ekrem (s.a.v.)’in ehl-i beytinin sevmenin farz kılınması
Kevser suresinde Fatımatü’z-zehra ve çocukları
Al-i aba kimlerdir? Ehl-i beyt-i ali resul sevmenin faziletleri
Resul-ü Ekrem (s.a.v.) efendimiz’in hutbe okuması
Hazret-i Fatıma-i Zehra’nın çocukluk çağı
Hazret-i Ali şöyle anlatır
Fatıma-i Zehra validemizin Arap hatunlarıyla görüşmesi
Hazret-i Resul-i Ekrem buyurdu ki
Hasan ve Hüseyin Cennet gençlerinin seyididir
Hasan ve Hüseyin (r.a.) dedesine benzer
Hasan ve Hüseyin (r.a.)’ın mahzun olmaları
İmam-ı Ali (r.a.) Efendimiz’in Resul-ü Ekrem (s.a.v.)’i davet etmesi
Ashab-ı Kiram’dan bahs olunur
Ashabım, Sema’daki yıldızlar gibidir
Resul-ü Ekrem (s.a.v.)’in Ashab-ı Kiram’ı Sena Eylemesi
Ümmet-i Muhammed’in Fazileti
Resul-ü Ekrem (s.a.v.)’in Vahiy Gelişi
Resül-ü Ekrem (s.a.v.)’in Ümmetine Şefaati
Allah-u Teala Hz. Adem (a.s.)’a buyurur ki
Hak Teala Hazretleri Resul-ü Ekrem’e buyurur ki
Ehlullah’ın en yüksek mertebede olanları derece itibarı ile
En yüksek kutublardan bahs olunur
Nüceba
Ebdal (büdela)
Evtad
İmameyn
Gavs’ül A’zam
Ümena
Nükeba
Meczup
Hayattan  sonra tasarruf eden veliler
Tevhidin aslı nedir?
Mübarek besmele-i Şerife’nin faziletleri
Allahu Teala’ya canı gönülden tövbe etmenin faziletleri
Ebu Said-i Hudri’nin (r.a.) bildirdiği sahih bir hadis
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali Muhammed demenin fazileti
Kelime-i tevhidin faziletleri
Hz. İbrahim’in elinden Mekke’yi müşriklerin almaları,
Mekke ve Beytin tekrar geri alınması
Allah, Allah, Ya Allah demenin faziletleri
Şeriatı olmayan şeyh ve müridler zarardadır
Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır
Kıl muhabbet ehlüllaha
Velilerden dokuz sıfatın bulunması şarttır
Tarik-i Nefsaniyye nedir?
Ey ehl-i İman, rehbersiz yol alınmaz
Müridin şeyh’ine Teslimiyeti
Süluku Tekmil eden salike beş şart vardır
Şeyhim Bekir sıdkı visali Hazretlerinin talim buyurduğu
Usulü seyr-e suluk
Nefs-i emarede olan zakirler
Nefs-i levvamedeki zakirler
Nefs-i mülhimede olan kişilerin sıfatları
Nefs-i mutmainnede olan zakirler
Saliğin mutmaine makamından sonra; nefs-i raziyeye
Kadem basmasını sıfatları
Marziyede olan zatlar
Safiyetle olan zatlar
Zikrullah her dertlere şifadır
Zikre devamın sonuçları, hal ve kemalat
Devamlı zikir yapmanın üç mertebesi
Dil zikrinin sonu ve belirtileri
Zikr-i cehri, zikr-i hafi
Zikir hakkındaki ayet-i kerime ve hadis-i şerifler
Malik ibn-i Dinar hazretlerine tövbenin sebebinden sordular
Müridin şeyhine karşı edeb ve adabı
Aşk şarabı içen evliyullahın kemalat ve kerametleri
Aşıkların Leyla ile mecnun
Vecd, tevacüd, sema
Resullullah’ın sema edişi
Resulllah(s.a.v.) Buyurdular ki
Cüneyd-i bağdadiye sorup dediler
Evliyaullah ve Hz. Allah’ın Kutubları
Hakiki rehber aramanın faydaları
Dört ilim; Şeriat, tarikat, haktikat, marifetullah
Resulullah (s.a.v.)’in Harka-i Şerifinin Veysel Karani Hazretlerine verişi
Mübarek kelime-i tevhid cehennem ateşinden korur
Kibar-ı evliyaullah bazılarının kemalatı ve mübarek kelamları
Hasan basri (r.a.) ile Şem’un arasındaki ibret alınacak vakıa
Şeyh hasan basri hazretleri şöyle buyurur
Cenab-ı şeyh hasan basri (k.s.) Hazretleri’nin bazı hikmetli sözleri
Beyazıd-ı Bistami Hazretleri’nin hikmetli sözleri ve kerametleri
Cenab-ı Şeyh Beyazıd-ı Bestami Hazretleri’nin hikmetli sözleri
Allah dostları gece namazına devam ederlerdi
Hazret-i Ömer’in köleleri
Ey insanlar! Dünya sevgisi helak edicidir
Tanrılık davası süren firavun’un ahvali
İmam-ı Gazali buyuruyor ki
Hasan-ı Basri anlatıyor
Şeytan ve firavun’un hamamda buluşmaları
Ölüm halinde bir padişahın yakınlarına vasiyetleri
Kabir ya cennet veya cehennem çukurudur
Allah dostu Rabia el Adeviyye
Zikrullah ve salavat-ı şerife getirmenin faziletleri
Resulullah (s.a.v.)’e salat-u selam getirmenin fazileti
Halakayı zikrullah cennet bahçelerinden bir bahçedir
Dünyanın Allah’a yaklaşmaya engel olduğunun bildirir
Allah (c.c.) insanın kalbine bakar
Akıl sadık bir dosttur
Tokluk hastalığın kaynağı, açlık ise ilacıdır
Gece ibadetlerinin fazilet ve faydaları
Ey aziz! Ehlullah demişler ki
Allahu Teala hazretlerinin kullarına nasihatleri
Rıza ve kaza hakkında Hz. Peygamber (s.a.v.) buyurdu ki
Müridin müridden sır ve fetih satın almaya gönderilmesi
Tahammül edemeyen şeyhinden sır isteyen mürid
Fakirlik üç nevidir
Sallallahu (a.v.s.) buyuruyor ki; kişi sevdiği ile beraber haşr olur
Haramlardan kaçmak, az yeme ve helal lokma yemek
Melekler kıyamet gününde bazı müminlere sorarlar
Kıyamet günü kitap ve amel defterleri
Kıyamet gününde mizan
Kıyamette insanların birbirlerinden kaçması
Mahşer ve kıyamet günündeki diğer garip haller
Allah Teala’nın meleklere hitabları
Allah Teala Hazretlerinin günahkar kullarının mahşerde affetmesi
Allah’ın Resulü Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) buyurur
Resullullah’ın ashabından Cabir’i Ensari’nin sabrı
Firavun’un hazinedarı ve hanımı Maşita hatunun sabrı
Firavun’un ailesi asiye hanım’ın sabrı
Hz. Eyyüb Aleyhisselam’ın sabrı
Eyyüb Aleyhisselam buyurdular ki
Cenab-ı Hak buyuruyor ki
Sadaka vermenin fazileti
Kıyamette hesapsız cennete girenler
Küçük yaşta ölen çocukların şefaati
Resul-i Ekrem (s.a.v.) anlatıyor
Allah dostları erenlere hizmet etmek
Ashab-ı Kiramdan Dıhyetü’l-Kelbi Hazretlerinin Müslüman oluşu
Tövbe etmekte acele ediniz
Allah Teala’nın Davud (a.s.’a Vahyi
Tövbe edenlerden ol
Kifil’in zinayı terk etmesi
İyi dost, iyi arkadaş
Şeyh Sadi-i Şirazi der ki
Hazret-i Allah buyuruyor ki
Duanın fayda ve faziletleri
Duanın adabı ve nasıl edileceği
Resulullah (s.a.v.) Hazretleri Buyuruyor ki
Allah Teala Hazretleri rahmeti ile tövbe eden günahkar kullarının affı mağfiret eyler
Ma’rifetullah Rabbini sevmek, onu tanımakla olur
Lütfet Allah’ım lütfet
Ey ihvar, arif ona derler ki
Ey gönül ehl-i Allahu Teala’yı candan sevme adabının öğren
Allah sevgisinin hakikatı
Resul-i Ekrem (s.a.v.) kudsi bir hadisde buyurdu ki
Kabirde sorulacak sualler
Dünya ve ahret arzularının ancak Cenab-ı Hak ihsan eder
Evladın ana-baba üzerindeki hakları  
İbret alınacak önemli bir şey Malik’i Dinar hazretlerinin ağlaması
En yüksek maka (Ma’rifetullah)
Resullullah (s.a.v.) Efendimiz’in hadisleri
Cennet ehlinin mertebe ve yüksek dereceleri
Resullullah (s.a.v.)’in Cenab-ı Hakka münacatı
Allah dostları ve aherit ehline gelince
Resul-i Ekrem’in Allahü Teala’ya münacatı
Allahu Teala’nın lutfundan bahsolunur
Kudsi hadislerin manaları
Muhabbet ağacının meyvesi olan hakiki aşk
Cenab-ı Hak’ka yalvarış
Münaca-tı kübra
 
 
 
Şelale Yayınları Sıddık Naci Eren Bu Dünya Bir Gölgeye Benzer Aldatır İnsanları kitabını incele diniz.

Diğer Özellikler
Stok KoduŞel Bu Düny
MarkaŞelale Yayınları
Stok DurumuVar
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.