Esmai Hüsna, Allahın İsimleri

Fiyat:
45,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

STOKTA VAR
375,00 TL
260,00 TL
STOKTA VAR
1.995,00 TL
1.200,00 TL
 
 
Kitap             Esma-i Hüsna  Allahın İsimleri
Yazar            Doç. Dr. İsmail Karagöz
Yayınevi        Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları 
Kağıt  Cilt      2.Hamur kağıt - Ciltli
Sayfa  Ebat   550 Sayfa - 17x24
Yayın Yılı      2011

 
Diyanet işleri başkanlığı yayınları, Doç. Dr. İsmail Karagöz tarafından yazılan Esma-i Hüsna Allahın İsimleri adlı kitabı incelemektesiniz.
Ayet ve Hadislerin Işığında Allahın  İsim ve Sıfatları Esmaül Hüsna kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.


Yaratan Rabbinin adıyla  oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

  
ESMA-İ HÜSNA...
 
Allah’ın en güzel isimleri...
En güzel isimler Allah’ındır...
Kitapta Allah’ın isim ve sıfatları, âyet ve hadisler ışığında anlatılmaktadır.
Birinci bölümde Kur’an ve sünnette Allah’ın nasıl ve hangi özelliklerle tanıtıldığı, ikinci bölümde Allah’ın zâtî ve sübûtî sıfatları, üçüncü bölümde selbî/tenzihî sıfatlar, dördüncü bölümde ise haberî sıfatlar konusu işlenmekte...
Uzun soluklu bir çalışmanın ürünü, geniş hacimli kaynak bir eser...
Zengin bir bibliyografya...


      ÖNSÖZ

Yeryüzünün en değerli ve en üstün varlığı olan insanın yaratılış gayesi, Allah'a kulluk etmektir. Bu husus, Zâriyât suresinin; "Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım " anlamındaki 56. ayeti ile ifade edilmiştir. Hasan el-Basrî (ö. no/728), Mücâhid ibn Cebr (ö. 104/722) ve İbn Cüreyc (0.150/767) başta olmak üzere bir çok islam bilgini bu ayetteki "ibadet kavramına "marifet" anlamını ver­mişlerdir. Buna göre ayetin anlamı, "Ben cinleri ve insanları ancak beni tanısın­lar/bilsinler diye yarattım" şeklinde olur. Bu yoruma Ankebût suresinin 61. ve 63., Lokman suresinin 25., Zümer suresinin 38., Yûnus suresinin 31., Zuhrûf suresinin 9. ve 87. ayetleri delil gösterilmiştir. Dolayısıyla insanın en başta gelen temel görevi her şeyden önce Allah'ı isim ve sıfatlarıya tanımak, O'na iman ve itaat etmektir. Al­lah'ı tanımadan O'na kulluk etmek mümkün değildir. Biz Allah'ın bize verdiği akıl, görme, bakma, düşünme ve muhakeme yeteneklerimizi kullanarak Allah'ın varlığını, hatta yaratıcı ve kadir oluşu gibi bir kısım sıfatlarını anlayabilir, öğrenebiliriz. Ancak O'nu bir rehber olmadan bütün özellikleri ile tanıyamayız, bilemeyiz. Allah peygam­berleri ve gönderdiği kitapları vasıtasıyla insanlara hem kendini tanıtmış hem de on­lara kulluk görevlerini bildirmiştir. Son rehber Kur'ân ve Kur'an'ın tebliğ ve tebyin edicisi Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) bize Rabbimizi bütün özellikleri, isim, sıfat ve fiilleri ile tanıtmıştır.
 
Allah'ın isim, sıfat ve fiilleri, O'nun zatına nispet edilen mana ve kavramlardır. Bu isim ve sıfatlar, Allah hakkında yücelik ve aşkınlık ifade eder. İnsanlarda saygı hissi uyandırır. Zikir ve duada kullanılmaları, duanın ve ibadetin kabulüne vesile olur, kalbe huzur ve sükûn verir, insana ilâhî lütuf ve rahmet telkin eder.
 
Allah'ın isimleri aslında birer vasıftan/nitelikten ibarettir. Zatı için alem olan tek isim vardır o da Allah lafzıdır. Allah lafzı, uluhiyyete delalet eden özel isimdir. Diğer isimler, aslında Allah'ın sıfatlarından ibarettir. Bütün isimler O'na isnat edilir. "Allah gafurdur, rahimdir, hakimdir" denir. Bu sıfatların fiilleri de O'na isnat edilir. "Allah rahmet etti, rahmet eder, Allah 'im rahmet et!, Allah görür, işitir, bilir" denir. Allah'ın nitelikleri ayet ve hadislerde; ism-i fail, ism-i tafdîl, sıfat-ı müşebbehe, isim ve sıfat tamlaması, mastar ve fiil şeklinde ifade edilmiştir. Ayet ve hadislerde geçen isimlerin hepsi aslında birer sıfattır. Sıfatların medlulü ile muttasıf olan Zat'a delaletleri se­bebiyle bunlara isim denilmiştir. Başka bir ifade ile bu sıfatlara isim denilmesi, Al­lah'ın bu sıfatlarla çok nitelenmesi sebebiyledir. Allah bu sıfatlarla o kadar nitelen­miştir ki bunlar isim derecesine çıkmıştır. Allah'ın isimlerinin çokluğu fiillerinin çokluğuna delalet eder. Allah'ın, Kur'an'da kendisini bazen "Ben", bazen de "Biz" şek­linde tanıtması, zatının birliğini, sıfatlarının çokluğunu ifade eder. Bu isimlere sıfat değil de isim denilmesi sıfatların delalet ettiği Zatın bu niteliklere tam sahip olması, sıfatlarının isimleşmesi sebebiyledir.
 
Biz bu çalışmamızda ayetlerde ve hadislerde Allah'ın bize nasıl ve hangi özellik­lerle tanıtıldığını anlatmaya çalıştık. Kur'an'da, hadislerde ve esma-i hüsna ile ilgili yazılan eserlerde Allah'ı niteleyen ve ism-i fail, isim tamlaması, mastar ve fiil şeklin­de geçen kelimeleri tespit ettik, bunların anlamlarını ayet ve hadislerle izah etmeye çalıştık.
 
 
Kitap giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Allah'ın Kur'an'da nasıl tanıtıldığı ele alınmıştır. İkinci bölümde Allah'ın zati ve subutî sıfatları; üçün­cü bölümde selbi sıfatları, dördüncü bölümde haberî sıfatları tahlil edilmiştir. Kur'an'dan verilen referanslar hemen geçtiği yerde küçük punto ile parantez içinde, hadis ve diğer kaynaklar ise dipnotta verilmiştir. Birinci bölümde Kur'an'da, hadis­lerde ve esma-i hüsna ile ilgili eserlerden aktarılan Allah'ın isim ve sıfatları liste ha­linde zikredilmiş, bunların kısa anlamlan harf sırasına göre bölümün sonunda veril­miştir. Diğer bölümlerde ise bu isim ve sıfatların anlamlan detaylı olarak işlenmiştir. Kitabın hazırlanması için konu ile ilgili Arapça ve Türkçe ulaşılabilen pek çok kitap okunmuş, ayet ve hadisler taranmıştır. Bu sebeple çalışma uzun zaman almıştır. Bu çalışmanın konu ile ilgili diğer eserlerden farkı, bir çok eserde yapıldığı gibi bir riva­yette geçen isimlerle yetinilmemiş, ayet ve hadislerdeki Allah'ı niteleyen bütün isim­ler, isim tamlamaları, sıla cümleleri ve fiiller ile selbî ve haberî sıfatlar ele alınmış, ayet ve hadislerle izah edilmiş olmasıdır.( esmaül Hüsna kitap , diyanet işleri başkanlığı yayınları , Allahın isimleri , esma-ül hüsna satış , esmai Hüsna kitabı , İsmail karagöz , diyanet yayınları esmai hüsna )
 
Başarı Allah'ın lütfü iledir.
 
 
  Doç. Dr. ismail Karagöz
  ETLİK - ANKARA
  29.12.2005
 
Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, Doç. Dr. İsmail Karagöz Esma-i Hüsna Allahın İsimleri adlı kitabı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789751941282
MarkaDiyanet İşleri Başkanlığı Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9789751941282

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.