Esrarengiz Dualar ve Gizli İlimler Celcelutiye Duası

Fiyat:
25,00 TL
İndirimli Fiyat (%52) :
12,00 TL
Kazancınız 13,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

           Stoktan Kargo
 
Kitap              Esrarengiz Dualar ve Gizli İlimler Celcelutiye Duası
Yazar             Abdullah Eymen
Yayınevi         Ebabil Yayıncılık
Kağıt  Cilt       1.Hamur,  Karton kapak cilt
Sayfa  Ebat    384 sayfa, 13,5x19,5 cm
Yayın Yılı        2016
Stok Kodu       Ebab Esr Dua   
      


Esrarengiz Dualar ve Gizli İlimler Celcelutiye Duası kitabı nı incelemektesiniz.
Ebabil Yayınları Esrarengiz Dualar ve Gizli İlimler Celcelutiye Duası kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 

Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 
   esrarengiz dualar ve gizli ilimler celcelutiye duası
 

   ÖNSÖZ
 

Dua kelime olarak, çağırmak, seslenmek, istemek, yardım ta­lep etmek manalarına gelir. Dinimizde ise dua, Allah'ın yüceliği karşısında kulun aczini itiraf etmesini, sevgi ve tazim duyguları içinde lütuf ve yardımını dilemesini ifade eder.

Dua, sınırlı ve aciz olan insanoğlunun; sınırsız ve sonsuz kud­ret sahibi Allah ile kurduğu diyalog ve köprüdür. Bu sebeple insan tarihin hiçbir döneminde duadan uzak kalmamıştır. Dua aynı za­manda zikirdir, ibadettir, peygamber Efendimiz (s.a.v): "Dua iba­detin özüdür" buyurmuştur.
 
Başımız darda iken duaya sarıldığımız gibi nimete kavuşunca, sağlık ve rahat hallerimizde de ibadet ve duaya sarılmamız, Rabbimizi hep hatırda tutmamız kulluğumuzun gereğidir. Bunun içindir ki Kur'an'da: "Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?" buyrulmaktadır. Yine birçok ayette canlı cansız bütün varlıkların Allah'ı teşbih ettiği bildirilmiştir. İnsandaki dini temayül ve Allah'a yöneliş de fıtridir yani yaradılışında vardır.
 
İnsanla Allah arasında ki mesafe ve duanın kabulü Resulullah (sav)'e sorulduğunda Bakara suresi 186. ayet inmiştir. Ayet­te Rabbimiz: "Ben yakınım, biri benden bir şey istediğinde onun duasına karşılık veririm" buyurmuştur. Efendimiz (sav) de: "Dua edene istediği şey ya bu dünyada hemen verilir veya ahirete bıra­kılır yahut ta üzerinden istediği iyilik kadar bir kötülük giderilir" bu­yurmuşlardır. Yine duaya devam edilmesini tavsiye ederek, Allah'ı güzel isimleriyle anan, dua ve tevbe eden kimsenin günahlarının deniz köpükleri kadar çok olsa bile affedileceğini bildirmişlerdir."
 
Dua ederken mümkün mertebe kıbleye yönelmek, elleri se­maya kaldırmak, tabii bir şekilde durmak duanın adabındandır. Oruçlu iken, farz namazlardan sonra, mübarek gün ve gecelerde, seher vakitlerinde dua etmenin fazileti büyüktür. Peygamber Efen­dimiz (sav) dua ederken bazen ellerini koltuk altları gözükecek kadar yukarı kaldırır, hamd ve teşbih sözlerini sayılara takılma­dan "yaratıklar adedince, arşın ağırlığınca" gibi ifadelerle yapar, duadan önce Allah'a hamd ve Resulüne salat-ü selam getirmeyi tavsiye ederdi.
 
Dua yaparken anne, baba, akraba, arkadaş, mümin kardeşle­rimizi, cennet vatanımızı aziz milletimizi, Peygamberimizin övgü­süne mazhar olan şehitlerimizi, gazilerimizi asla unutmayalım ki; bizim başkalarına yaptığımız dua daha da kabule şayandır. Hz. Ömer (r.a) anlatıyor: Peygamberimizden umre için izin istedim. İzin verdi ve buyurdu ki "Kardeşim bizi de duada unutma, bizi de duana ortak kıl." Hz. Ömer "Bu söze dünyayı verseler değişmez­dim" buyuruyor. Hayatımıza yön verecek bir hadisle hutbemi bitiri­yorum: "Üç dua vardır ki kabul olunmasında şüphe yoktur. Bunlar, mazlumun duası, misafirin duası, anne babanın evladına duala­rıdır."
 
 
  Psikolojik ve ruhsal yönden dua
 
Duanın çok yönlü psikolojik etkileri, gerek teorik gerekse tec-rübi gözlemler seviyesinde açıklığa kavuşmuştur. Samimi inanç sürdüğü sürece, kişi üzerinde duanın etkisi kesin ve mutlaktır. Duanın gerçek etkisi dua fiiliyle teselli bulmadadır. Dua ile insan iradesi Allah'ın iradesine uyar ve ona tabi olur.
 
Dua, kişide iradi bir canlanmaya yol açarak her şeyden önce sıkıntıyı ortadan kaldırır. Durumlar ve olaylar üzerine büyük bir estetik güç ve etkiye sahip kılar. Dua sayesinde eşyanın anlamı gittikçe artan bir şekilde keşfedilir. Dua, kişide zihni, manevi ve ah­laki güçlerin daha iyi kullanılmasına, yücelip güçlenmesine, ümit ve inancın canlanmasına, endişe, sıkıntı ve korkunun yatışmasına ve kişiliğin en üst derecede bütünleşmesine imkan sağlayan bir etki gücüne sahiptir.
 
Hatırdan hiç çıkarmamak gerekir ki, ruhun da beden gibi birçok ihtiyaçları vardır. Tatmin edilmemiş sonsuz istek ve arzularımız şuur altına atılarak, bizde umulmayan zamanlarda çeşitli buh­ranlara, çeşitli iç sıkıntılara yol açar. Dua ile en gizli, en mahrem duygularımızı dile getirir, içimizi boşaltır, ümidimizi kuvvetlendirir, korkularımızı hafifletiriz, içimize eşsiz bir rahatlık verir, gerginlik­leri gideririz. Dua ile kendimizi Allah'a daha yakın hissederiz. Dua ile benlik davranışlarını aşabiliriz. Çünkü dua; engel ve uzaklıklar tanımaz, zaman ve mekanlar ona engel olamaz. Dua ile sonsuz aczimizi yüce Allah'ın sonsuz kudretine bağlama saadetine ereriz. Dua ile ruh gücünü kanatlandırırız.
 
 
Sağlık açısından dua
 
Tarih boyunca duanın bedensel ve ruhsal hastalıklar üzerinde çok büyük tesiri olduğu bilinmektedir. Bir çok din psikologu, duanın mükemmel bir tedavi vasıtası olduğunu belirlemiş bulunmaktadır.
 
Bedensel rahatsızlıkların tedavisinde de duanın, şifa ile sonuç­lanan olumlu etkileri meydana getirdiği, bilimsel gözlemlere dayalı olarak ileri sürülmektedir. Esasen, her türlü hastalığın tedavisinde, gerek hasta, gerekse hekim açısından önem taşıyan hususların başında, şüphesiz ki; "hastanın maneviyatını güçlendirme ve mo­ralini yükseltme" gelmektedir.
 
 
Duanın Kabulü ve İnsan Hayatına Etkisi
 
Dua; mü'minin kendini Allah'a yaklaştırmak için yaptığı bir çaba, psikolojik bir rahatlık, huzur ve mutluluk kaynağıdır.
 
Dua; mü'minin Rabbi ile irtibatını sağlar, Allah'a olan inancını ve güvenini pekiştirir, sıkıntılı ve darlık zamanlarında bir ümit ve sığınak olur, insani yalnızlık hissinden kurtarır.
 
Dua; maddî hastalıklara zemin hazırlayan stres, sıkıntı ve dertleri yok eder, psikolojik ve ruhsal hastalıklara ilaç olur, maddî hastalıkların iyileşmesini hız­landırır.
 
Dua; insani görünür görünmez kaza, bela ve musibetlerden korur, insanin hayır ve hasenat yapmasına vesile olur, alçak gönüllü olmasını sağlar, insana kulluğu hatırlatır ve onu yüce Allah'ın gazabından korur.
 
Dua; insanin yalnızlığını giderir, insana dert ortağı olur. İnsan ancak gücü­nün yettiği isleri yapabilir ve sıkıntıların üstesinden gelebilir, fakat gücünü asan konularda zorlanır. Bu zorluk insana aczi yetini, kulluğunu ve Rabbini hatırlatır, O'ndan yardim istemeye yöneltir.
 
Zorlukları yenme ve islerde basarili olmanın yolu duadan geçer. Pek çok insanin basarisinin arkasında ağzı dualı insanların / anne-babanın hayır duası vardır. Birçok sıkıntı ve basarisizliğin arkasında zulüm ve mazlumun bedduası vardır.
 
Dünya nüfusunun yoğunluğuna rağmen birçok insan, yalnızlıktan şikayet eder. Fertler arasındaki iletişim zayıflığı, sevgi yetersizliği, komşuluk ve arka­daşlık bağlarının kaybolması sebebiyle insanlar, birbirlerine yabancılaşmıştır. "Ferdîleşme" olarak adlandırılan bu olgu, bireylerin hayata bakışlarını olumsuz etkiler. Böylece insan, kalabalıklar içinde yalnızlık çeken bir varlık konumuna düşer. Bu nedenlerle stres, gerilim, sıkıntı ve yalnızlığın sonucu "depresif" has­ta şayisi her geçen gün artmaktadır.
 
Endişe, güvensizlik, trafik sıkışıklığı, ulaşım zorluğu, is hayatındaki rekabet, gelecek hakkındaki belirsizlik ve geçimsizlik gibi olgu ve kaygılar, kişinin ruh hâlini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu tür bunalım ve çıkmaza giren bir kısım insanlar, olumsuz eylem ve davranışlara, sakinleştirici ve uyuşturucu maddelere yönelmektedir. İşte bu gibi durumlarda insandaki Allah ve ahiret inancı ön plana çıkar; sabır, irade, azim, çalışma, te­vekkül ve dua gibi dinî değerler, insanları zorluklara karşı motive eder, psikolo­jik rahatlama sağlar, yalnızlık hissini ortadan kaldırır, manevî güç verir.
 
Dua; mü'minler için manevî bir sığınaktır, yardim, moral ve güç tazeleme kapısıdır. Bu itibarla dua, müslümanın hayatinin ayrılmaz bir parçasıdır, gece­sinde ve gündüzünde, evinde ve is yerinde gönlü ve dili hep duadadır müslü­manın. Duası kabul olan kullar arasına girebilirse insan.dünya ve ahiret mutlu­luğuna ermiş demektir.
 
Sahabeden Hz. Enes'in bildirdiğine göre; "Dua eden mü'minin en az üç kazanımı olur: İstediği hemen verilir veya günahı ba­ğışlanır veya sevabı ahirete bırakılır." (Abdürrazzâk, Dua, a/o. 19649)

Peygamberimiz (s.a.v.) de söyle buyurmuştur:
"Dua eden bir mü'minin; günah olan bir şeyi istemedikçe veya akrabalık ilişkisini kesmek için dua etmedikçe, Allah ya onun duasını kabul eder veya ondan duası nispetinde bir kötülüğü uzaklaştırır veya onun duası kadar günahlarını siler." (Abdürrazzâk, Dua, 18650)
 
Ne Zaman Dua Etmeliyiz?
 

İnsan her zaman ve her yerde dua etmelidir, insan sadece sıkıntılı ve zor anlarında değil, sevinçli ve huzurlu anlarında dua etmelidir.
Yani bu hallerini Allah'la paylaşmalı ve şükretmelidir.

Çünkü biliyoruz ki Allah sevinçli anını kendisiyle paylaşanın, sıkıntılı anların­da onun yardımcısı ve tecellisi olmuştur.
 
Yani aklımızın her estiği zaman, içimizden geldiği her zaman dua etmeliyiz.
Allah Teâlâ bir ayet-i kerimede sıkıntı ve ihtiyaç içinde olanın duasını kabul ettiğini haber veriyor.
 
"Yoksa kendisine dua ettiği zaman, sıkıntı içinde katana icabet eden ve kötülüğü açıp gideren ve sizi yerde hüküm­darlar kılan mı (hayırlıdır?) Allah ile beraber bir ilâh mı var­dır? SİZ pek az düşünüyorsunuz." (Nemi Suresi;27/62)
 
Evet ne zaman dua edileceğinden sonra şimdi de nasıl dua edeceğimize bir daha bakalım.
 
 
İÇİNDEKİLER
 
Önsöz
Psikolojik ve Ruhsal Yönden Dua          
Sağlık Açısından Dua       
Duanın Kabulü ve İnsan Hayatına Etkisi
Ne Zaman Dua Etmeliyiz?
isteyen; Zayıf, Güçsüz, Aciz Bir Kul       
Veren; Sonsuz Güç Ve Kudret Sahibi   
Duanın Önemi        
Dua, İlahi Bir Emirdir          
Dua, Bir ibadettir     
Dua, Allah Katında Çok Değerlidir          
Dua, Rahmet Kapılarını Açan Bir Anahtardır.
Allah, Dua Etmeyene Kızar          
Dua, Mü'minin Manevi Silahıdır  
 
Müsebbiyat-ı Aşere Dualar    
Müsebbiyat-ı Aşere     
Mucir Duası    
Sekine Duası 
Sekine Duasının Türkçe Okunuşu    
Sekine Duasının Türkçe Meali (Anlamı)         
Nur Duası        
Hazreti Ali Kerrreme Allahu Veçhenin Celcelutiye Kasidesi
Celcelutiye Duasının Bazı Faziletleri 
Celcelutiye Duasının Meali     
Şahmeran Duası          
Şahmeran Duası Türkçe Okunuşu   
Şahmeran Duasının Türkçe Meali (Anlamı) 
Miftah'ul Cennet Duası             
Miftah'ul Cennet Duasının Önemi      
Kenzül Arş Duası         
Kenzül Arş Duasının Okunuşu            
Kenzül Arş Duasının Anlamı 
Büyük Hacet Duası     
Ferec Duası    
Ferec Duasının Anlamı     
Cevşenü'l Kebir      
Cevşenü'l Kebir Hatim Duası       
Dua-ı İsm-i Azam    
Dua-i Tercüman-ı İsm-i Azam      
Evrad-ı Kudsiye      
Kur'an-ı Kerim Okumaya Başlarken Okunacak Dua   
Kur'an-ı Kerim'de Dua Ayetleri    
Meleklerin Duaları  
Peygamberlerin Yaptığı Dualar   
Mü'minlerin Duaları
Çeşitli Kişi Ve Toplulukların Duaları       
Ebu Bekir (r.a)'ın Münacatı          
Surelerin Fazileti    
Kabul Olan Dualar 
Duası Kabul Olanlar          
Belirli Zamanlarda Yapılan Dualar         
Belirli Mekanlarda Yapılan Dualar          
Kabul Olmayan Dualar      
Duanın Usûl Ve Adabı      
 
Abdest Duaları              
Allah'a Sığınma Duaları           
Allah'ın İcabet Ettiği Dua          
Allah'ın Razı Olduğu Dua       
Belalardan Korunma Duası   
Belayı Uğrayanı Görünce Okunabilecek Dua             
Bereket Duası
Bir Milyon Günahı Bir Milyon Sevaba Çeviren Dua
Borcu Ödeyen Dua    
Borçlar Ve Geçim Sıkıntısı Çekenler İçin Dua            
Boş Konuşmalara Karşı Dua
Bütün Hastalıklara Şifa Olacak Bir Dua          
Camiye Girip Çıkarken              
Cenaze Namazında   
Evden Çıkarken Okunabilecek Dua 
Eve Girerken Okunabilecek Dua        
Evlilik ile İlgili Dualar    
Nikah Duası    
Gelin Uğurlama Duası              
Hastanın Okuyacağı Dua       
Hastalara Okunacak Dua       
Hastanın Şifa Bulması İçin Yapılacak Dua   
Hatim Duası    
Hayati Öneme Haiz Teşbih Ve Dua 
Hayırlı Evlat Ve Nesil İsteme Duası   
Hayra Ulaştıran Dua  
Helal Rızık / Kazanç Duası    
Hizmetçinin İşini Gören Dua  
İftar (Oruç Açma) Duası           
İki Eli Hayırla Dolduran Dua  
Mevlid Duası  
Musibetlerden Korunmak için Yapılacak Dua             
Namazda Okunan Dualar      
Kunut Duaları 
Namazda Okunan Sureler     
Namaz Sonrası Yapılacak Dualar     
Namazdan Sonra Okunacak Dua     
Namazdan Sonra Peygamberimizin Okuduğu Dualar
Nazar Ayeti      
Nazar Değmesine Karşı Yapılacak Dua        
 
Nimete Kavuşunca Yapılacak Dua   
Öfkelenince Okunacak Dua  
Ölüler İçin Okunacak Dua      
Ölüm Ve Cenaze Duaları        
Ölüm Haberi Duyunca Okunacak Dua           
Ölü Yıkanıp Kefenlenirken Okunacak Dua   
Cenazeyle Yürürken Okunacak Dua
Cenaze Görüldüğünde Ve Defin Merasiminde Okunacak Dua..
Ölüyü Mezara Koyarken Okunacak Dua       
Cenazeyi Definden Sonra Okunacak Dua   
Ölümün Ve Hayatın Hayırlısını İsteyen Dua
Peygamberimiz (sav)'ın Her Akşam Yaptığı Dua     
Peygamberimiz (sav)'ın Ve Ashabının Yaptığı Dualar           
Esma'ül Hüsna    
     ( esrarengiz dualar, celcelutiye duası, ebabil yayıncılık, dua kitabı, esarengiz dualar ve gizli ilimler celcelutiye duası kitabı, ebabil yayınları, esrarengiz dualar, şifa ayetleri, şifa duaları, sıkıntı duaları )
 
 
 
Ebabil Yayınları Esrarengiz Dualar ve Gizli İlimler Celcelutiye Duası kitabı nı incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok KoduEbab Esr Dua
MarkaEbabil Yayıncılık
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
Ebab Esr Dua
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.