Ezkarı Nuriye, Arapça

Fiyat:
180,00 TL
İndirimli Fiyat (%44,4) :
100,00 TL
Kazancınız 80,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

  Kitap              Ezkarı Nuriye, Tamamı Arapça
  Derleme         Bediüzzaman Said Nursi (ra)
  Hazırlayan     Sadakat İlim Araştırma Heyeti
  Yayınevi         Sebat Yayınları
  Kağıt - Cilt      Sarı şamua, Lüks Termo deri cilt
  Sayfa - Ebat   956 sayfa, 15.5x20 cm, Çanta boy , Türkçe mealsiz
  Yayın Yılı        2015,   Kitap kodu.1030

 

 
Sebat Yayınevi tarafından hazırlanan Arapça Ezkarı Nuriye kitabını incelemektesiniz.
Ezkar-ı Nuriye kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 
 
      Ezkar-ı Nuriye Bediüzzaman Said Nursi nin Okuduğu Virdler

 
Bismillahirahmanirrahim

"Kâinatın bütün zerratı müctemian ve münferiden lisan-ı acz ve fakr ile vücub-u vücud ve vahdetine şehadet ettikleri Sâni'-i Hakim'e; hamdler, senalar, şükürler olsun. Ve kainatın tılsımını açıp âyâtını keşf ve beyan eden, Resulü ile âl ü ashabına ve sair enbiya ve mürselin ihvanına ve ibad-ı salihine, salât ü selâmlar olsun."(Mesnev'i-i Nuriye 33 p1)
 
Evvela şunu belirtmek isteriz ki, bizi böyle bir mecmuayı hazırlamaya sevk eden en büyük amil, Emirdağ Lahikası-Il sahife 58'de geçen Üstad-ı Muhteremin şu duasıdır:

 "Hakikaten, o kardeşimizin Cevşen-ül Kebir'i ve Hizb-i Nuriye'yi Salavat ile beraber neşri, Nurculara ve ehl-i imana büyük bir hizmettir. Cenab-ı Hak herbir harfine mukabil, ona ve yardımcılarına bin sevab ihsan etsin, âmin.

" Kur' an-ı Hakim 'in on dördüncü Asr-ı Muhammedi deki (a.s.m.) aziz dellâlı ve o müdhiş zamanın, müdhiş zulümatına karşı, Nur-u Kur'anla mukabele eden, büyük fedakârı ve Risale-i Nur'un yüzbinler nüshalarını, yüzbinler talebelerinin kalemleriyle, her tarafta neşredip dinsizliğe ve küfr-ü mutlaka karşı; bir sedd-i Kur ' ani tesis eden, muhteşem kahraman, sevgili Üst adımız Bediüzzaman Said Nursi (r.a.) Hazretleri; vaktinin büyük bir kısmını Risale-i Nur'ların telifine, tashihine veya Risale-i Nur hizmetiyle alakalı sair işlere hasreder, geri kalan zamanlarında ise bazı evrad-ı mahsusa ile iştigal ederlerdi.
 
Ancak! Muazzez Üstadımız, Risale-i Nur'a ait işlerin olduğu zamanlarda tüm meşguliyetini bırakır, evvela hizmetin işini tamamlardı. Bu durum,

Tarihçe-i Hayat' ta şöyle anlatılır:
"Üstad çok hasta olur, çok vakitleri de hastalık ve sıkıntı ile geçerdi. Pek az yer, o da bir parça çorba gibi mahdud bir şeydi. Geceleri, Kur'an-ı Kerim'den vird edindiği sureleri ve Resul-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın münacat-ı meşhuresi olan, Cevşen-ül Kebir namındaki münacâtını ve Şah-ı Geylani ve Şah-ı Nakşibend gibi, eazım-ı evliyanın münacat ve hizblerini ve salavat-ı Nuriyeleri ve bilhâssa Risale-i Nur'un menbaı olan "Hizbün Nuriye"yi ve âyât-ı Kur'aniyenin lemaatı olan ve bir silsile-i tefekkür bulunan ve Yirmidokuzuncu Lem’a da cem'edilen hizb ve münacatları okur, bunları tamam edince de yine Risale-i Nur'la meşgul olurdu. Gündüzleri ise daima Risale-i Nur'un mütalaası ve tashihi ile meşgul olur, Risale-i Nur hizmetini her şeye tercih eder, Risale-i Nur'a ait yetişecek acele bir iş zamanında, diğer meşguliyetlerini bırakır, evvela o işi tamamlardı." (Tarihçe-i Hayat 166 p son)
 
Ekser vaktini, hizmet-i imaniyeye hasreden ve gündüzleri daima Risale-i Nur'un mütalaası ve tashihi ile meşgul olan Bediüzzaman Hazretleri, talebelerinin şehadetiyle bir insana kâfi gelmeyecek kadar az yer ve az uyurdu. Uzun ve bereketli kış gecelerinde asla boş durmaz ve sürekli olarak tesbihat ve ezkâr ile terennüm ederdi. Talebeleri ve Barla ahalisi tarafından bilinen bu durum, Büyük Tarihçe' de şöyle ifade edilmiştir: ...Üstad'ın sıddık hizmetkarları, talebeleri ve Barla ahalisi di-yorlar ki: "Üstadı, geceleri, dershane-i Nuriye nin önündeki bir şecere-i mübareke olan çınar ağacının dalları arasında bulunan kulübecikte sabahlara kadar tesbihat ile ezkar ile terennüm eder görürdük. Hele, bahar ve yaz mevsimlerinde bu muhteşem ağacın binlerce dalları arasında şevk u cezbe içinde uçuşan kuşlar arasında, Üstadın böyle sabahlara kadar çalışmasını görürdük de ne zaman uyur, ne zaman kalkar bilemezdik." (Tarihçe-i Hayat 166 p3)
 
Komşuları her zaman derler ki: "Biz, sizin Üstad'ımızın sekiz sene yaz ve kış geceleri, aynı vakitlerde sabaha kadar hazin ve muhrik sadâsıyla münacat seslerini dinler ve böyle fasılasız devamlı mücahedesine, hayretler içinde kalırdık." (Tarihçe-i Hayat 327 pl)
Siz, değerli okuyucularımıza takdimini yazdığımız bu eser; Allame-i Cihan, Müceddid-i Ekber ve Bihakkin Bediüzzaman olan, Said Nursi (r.a.) Hazretlerinin okuduğu bazı ezkâr ve evrâdı bir araya getirerek, onun yolunu takip eden talebeleri için bir hususi defter olması bakımından gayet ehemmiyetlidir.

Bu eser hazırlanırken seçilen ezkâr ve evradlar; ekseriyetle Risale-i Nur 'da zikredilen ve bizatihi fazileti astad Hazretleri tarafindan belirtilen ezkâr lardır. Bu ezkâr ve evrâdları, kitabımıza almadan birçok asıl nüsha ile mukayese edip en sıhhatli halini, mecmuamıza dercetmeye gayret ettik. Hususen, Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi (k.s.) Hazretlerinin Mecmuat-ül Ahzab' ını birçok evrada, me'haz olarak kabul ettik. Ayrıca, Üstadımızın yıllarca hizmetinde bulunan Merhum Tahiri Mutlu Ağabeyin, "Kırkanbar" isimli dua defteri de me'haz kitaplarımızdan biridir. Zira bu mübarek ağabeyimiz, bu hususi defterine Üstad'ımızın okuduğu bazı ezkâr ve evradı kendisi için kaydetmiş ve bu defter de Üstad'ımızın nazarından geçmiştir. Cenab-ı Erhamürrahiminden bu mecmuada emeği bulunan, tüm kardeşlerim izin defter-i hasenatlarına, kainatın umum zerratının, umum zamanlarındaki umum dakikalarının, bütün âşirelerine darbedilip, hasıl-ı darb adedince, haseneler yazmasını niyaz ediyoruz. Ve bu mecmuayı, okuyan tüm kardeşlerimizin; Risale-i Nur'dan istifade ve istifazelerinin ziyadeleşmesini, Cenab-ı Kibriya Hazretlerinden dua ediyoruz.  ( Ezkarı Nuriye kitap , Ezkarı Nuriye al oku , ezkarı nuriye dua kitabı , bediüzzamanın okuduğu vird kitabı , tercümesi , sebat yayınları )
 
Sadakat İlmi Araştırma Heyeti

Takdim 
FİHRİST
 
1.BÖLÜM: HİZB-U ENVAR-İL HAKAİK-İN NURİYE
 
Hizb-ul Kur'an 
Sure-i Yasin 
Sure-i Yasin Duası 
Sure-i Duhan 
Sure-i Duhan Duası 
Sure-i Feth 
Sure-i Feth Duası 
Sure-i Rahman 
Sure-i Rahman Duası 
Sure-i Vakıa' 
Sure-i Vakıa' Duası 
Sure-i Haşir'in Son Ayetleri 
Sure-i Cum'a 
Sure-i Mülk 
Sure-i Mülk Duası 
Sure-i Nebe' 
Sure-i Bakara'nın Son iki Ayeti 
Hatim Duası 
Cevşen-ül Kebir 
Evrad-ı Kudsiye 
Delail-in Nur 
Sekine 
Münacaat-ı Veysel Karani 
Dua-i Tercüman-ı İsm-i A'zam 
Dua-i İsm-i A'zam 
Münacât-ül Kur'an 
Tahmidiye 
Hulâsat-ül Hülasa 
Tazarru' ve Niyaz 
Tazarru' ve Niyaz-1 
Tazarru' ve Niyaz-2 
Tazarru' ve Niyaz-3 
Tazarru' ve Niyaz-4 
 
2.BÖLÜM
 
Hizb-i A'zam-ı Kur'ani 
Hizb-ül Ekber-i Nûriye 
Yirmidokuzuncu Lem'a-i Arabiye 
Ayet-ül Kübra'nın Birinci Makamı 
Siracünnur'dan Bir Münacât 
 
3.BÖLÜM:  MUHTELİF EZKÂRLAR
 
Kenz-ül Arş Duası 
Kaside-i Celcelütiye 
Kaside-i Ercüze
Münacât-ül İmam-ı Ali (ra) 
Hüvel-Bâki 
Barla Lahikası'nda Bahsi Geçen Salavat-ı şerife 
Hz. Adem Aleyhisselam'ın Okuduğu Bir Duadır 
Vird-i Hızır (a.s.) 
Hizb-ül Hıfzi Hazret-i Seyyidina Ukkâşe (ra) 
Hizb-i Enes (ra) 
Münacât-ül İmam-ı Şafii (ra) 
Hizb-i Şeyhülislam Ebu Suud (ra) 
Hizb-i Masun 
Vird-ül İşâ 
Ayet-ül Kürsi ve Duası 
 
4.BÖLÜM: TESBİHAT
 
Namaz Tesbihatı 
Sabah Namazı 
Öğle Namazı 
İkindi Namazı 
Akşam Namazı 
Yatsı Namazı 
Tesbihat İlaveleri 
 

Sebat Yayınları Ezkar-ı Nuriye kitabını incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789756229697
MarkaSebat Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler

En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.