Hadis Hazinesi, 15 Cilt Takım

Fiyat:
3.800,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler

STOKTA VAR
3.000,00 TL
1.560,00 TL
STOKTA VAR
3.200,00 TL
1.650,00 TL

Kitap               Hadis Hazinesi     
Yazar               Ahmed Salih eş-Şami     
Yayınevi          Ocak Yayıncılık
Hazırlayan       Yusuf Özbek
Kağıt - Cilt        Ivory Kağıt, Citli, 15 Cilt Takım
Sayfa - Ebat     17x24 cm.   7000 Sayfa
Ocak Yayıncılık Hadis Hazinesi kitabını incelemektesiniz.   
15 Cilt Hadis Hazinesi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 
HADİS HAZİNESİ
 
Büyük bir başvuru kaynağı olarak Kütüb-ü Tis'a'ya ek olarak Hâkim'in Müstedrek'i, İbn Huzeyme ile İbn Hibban'ın Sahih'lerinde ve Diyâul-Makdisî'nin el-Muhtâre'sinde yer alan hadisleri tümüyle içeren; ancak tekrarlarından arındırılması yanı sıra rivayet farklılıklarına yer verilmiş takriben 27000 hadislik hacimli ebatta 15 ciltten oluşan büyük hadis koleksiyonu çalışmamız bitirilmiş olup baskısı tamamlanmıştır. Daha önce neşrettiğimiz Cem'ul-Fevâid'in iki katından fazla hadis-i şerif içermektedir. Rivayet zincirleri çıkarılmış olmasının yanısıra hadislerin sahih, hasen ve zayıf hükümlerini de içeren koleksiyon konu tertiplidir.
 
 
YAYINCININ ÖNSÖZÜ
 
Ocak Yayıncılık olarak 2003 yılında Hz. Peygamber'in (saiiaiiahu aleyhi veseiiem) ümmetine bıraktığı tek mirası olan kaynak hadis kitaplarını bir araya getiren başvuru niteliğindeki büyük hacimli Cem'ul-Fevâid', O'nun Sünnet'ini araştırıp bunları asıl kaynaklarından öğrenmek isteyen "ilim talibleri" ve akademisyenlerin kullanımına sunmuştuk. O yıllarda Kütüb-i Sitte dışındaki hadis külliyatı Türkiye'de henüz bilinmezken gizli kalmış bu değerli kitapları Türkçe çevirileriyle neşretmeyi kendimize hedef edindiğimiz bu yolda önemli projeler gerçekleştirdik.
 
Sırasıyla İmam Nesâî'nin 11500 hadislik es-Sünenü'l-Kübrâ'sı, İbn Ebî Şeybe'nin içinde 39000 hadis-i şerif ve âsâr denilen sahabe ve tâbiûn söz ve fetvalarına bol miktarda yer verilmiş Musannefi, Abdürrezzâk'ın 12000 hadis ve âsâr içeren Musannefi, ibn Ebi'd-Dünyâ'nın 14000 rivayet ihtiva eden 57 Kitapçığı, İmam Ahmed bin Hanbel'in mükerrer olarak 27000 hadis içeren Müsned'i, Ebû Nuaym'ın 12000+4500 hadis ve rivayet içeren Hilyetu'l-Evliyâ'sı, Beyhakî'nin 11000 hadislik Şuabul-îmân'ı ve 22000 hadislik es-Sünenü'l-Kebîr'ri ve Heysemî'nin 18600 hadis-i şerif içeren Mecmau'z-Zevâid'in yayımladık. Diğer küçük yayınların yanısıra hadislerle Kur'ân tefsiri olan Celâleddîn Suyûtî'nin ed-Dürrü'l-Mensûr'u ve onun öğrencisi olan Dimaşkî'nin 12 ciltten oluşan büyük siyer kaynağı Peygamber Külliyatı'nı da hesaba katarsak yaklaşık 250 000 hadis-i şeriften oluşan dev bir külliyatı Türk okuyucuların hizmetine sunmaya muvaffak olduk.
 
Yayımladığımız kitaplar, daha önce Türkiye'de neşredilmemiş kaynaklardan oluşmaktadır. Bizden talep olmasına rağmen daha önce neşredilmiş olan Kütüb-i Sitte'den hiçbir kitabın çevirisini yapmadık. Mesaimizi hacimlerine ve zorluğuna aldırmadan yayınlanmasını gerekli gördüğümüz büyük hadis kaynaklarını neşretmeye harcadık.
 
Elinizdeki Hadis Hazinesi'ni projelendirme evrelerinden söz edecek olursak; Câmiul-usûl üzerine Mecmauz-zevâid eklenerek yapılmış bir genişletme çalışması olan Cem'ul-Fevâid, her ne kadar Kütüb-i Sitte ve dışındaki sekiz kitabı bir araya getiriyorsa da müellifinin de ifade ettiği gibi "seçme" niteliği taşımakta ve 10500 hadis-i şerif ihtiva etmekte idi. Kütüb-i Sitte kitapları yakından incelenip Cem'ul-Fevâid ile karşılaştırmalar yapıldığında pek çok hadisin Cem'ul-Fevâid'de yer almadığı ve yüzlerce rivayet farklılıklarının göz ardı edildiği görülebilirdi.
 
Bu dikkat çekici boşluğu göz önünde bulunduran Salih Ahmed eş-Şâmî adlı Suriyeli bir araştırmacı Câmiul-Usûli't-Tis'a (= "Dokuz Temel Kaynağı Toplayan") başlığı ile bir çalışma başlatıp Kütüb-i Sitte, Müsned Ahmed, Muvattâ-i Mâlik ve Sünen Dârimiyi konu başlıkları altında bir araya getirmiş ve ravi zincirlerini çıkararak ve tekrarlardan arındırarak, ancak sayıları 5000'e varan rivayetlerdeki metin farklılıklarına azami önem göstererek muhafaza etmek suretiyle Sünnet-i Nebeviyye'yi 2014 yılında 13 cilt halinde akademisyen ve ilim talihlerinin kullanımına sunmuştur.
 
Bu kıymetli başvuru eserini hazırlayan yazarın kısa biyografisinden söz edelim: 1934 yılında Şam'ın doğusundaki Duma'da dünyaya gelen Salih Ahmed, aynı beldenin müftüsünün oğlu olarak dini ilimlerde aldığı öğrenimini geliştirmiş ve çeşitli ortamlarda öğretmenlik görevlerinde bulunduktan sonra 1980'de Suudi Arabistan'a yerleşmiş ve burada çeşitli şehirlerdeki enstitü ve okullarda müderrislik vazifesi üstlenmiştir. İrili ufaklı yirmiye yakın kitap kaleme almış ve birçok klasik eserin tahkikli olarak yayına hazırlanmasını sağlamıştır. Çevresinden gelen öneriler doğrultusunda çeşitli yayın ve medya organlarında Sünnet-i Mutahhara'nın en kullanışlı bir biçimde toplama projesini dile getirmiş ve bunları tek bir kaynakta bir araya getirilmesi hareketini başlatmıştır. Uzun bir mesai sonucunda hazırlamış olduğu el-Câmi beynes-Sahîhayn'ı oldukça beğeni toplayınca bunu bir adım daha ileri götürerek Buhari ile Müslim hadislerine nisbetle diğer Kütüb-i Sitte eserlerinde geçen zevaid hadisler üzerinde çalışmaları yapmaya ve bunları yayımlamaya devam ederek nihayet elinizdeki Hadis Hazinesi'nin ana kaynağını oluşturan Câmiu'l-Usûlit-Tis'a'yı neşre muvaffak olmuştur. Daha sonra bu büyük külliyata ilave niteliğinde Zevâid çalışmalarını sürdürmüştür.
 
Rivayet farklılıkları, fıkıh ve hadisin dini hükümler açısından açılımları söz konusu olduğunda çok önemlidir. eş-Şâmî, rivayet farklılıklarına numara verilmeksizin 16646 hadis içeren bu koleksiyona daha sonra iki ayrı çalışma ile ilaveler yapmıştır. Şöyle ki bir baskıda Sahih İbn Huzeyme, Sahih İbn Hibbân ve Müstedrek Hâkim ve peşinden diğer bir çalışmada sahih hadis kaynaklarının sonuncusu olarak ünlenen Diyâu'd-Dîn el-Makdisî'nin el-Muhtâre's'möe geçen hadislerden "zâid" olanlarını (=Zevâid) iki ayrı eser olarak yayımlamıştır. Bu iki neşir sayesinde daha önce hazırlamış olduğu büyük koleksiyona 5400 kadar hadis-i şerifi ilave etmiştir ki bunların çoğunluğu sahih rivayetlerden oluşmaktadır.
 
Biz ise bu üç aşamalı değerli çalışmayı bir adım ileri götürerek asıl kitap olan Câmiu'l-Usûli't-Tis'a ile onlara ilave olarak yayımlanmış dört hadis zevâidini bir araya getirmek suretiyle orijinal Arapça metinleriyle birlikte bunların çevirilerini yayımlama imkanına kavuştuk.
 
Elinizdeki hadis kitabının kullanımı ve numaralandırma sistematiği hakkındaki detaylı bilgiler elinizdeki Hadis Hazinesi'nin son cildinde Kılavuz ve Kaynakça bölümünde verilmiştir.
 
 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054659289
MarkaOcak Yayıncılık
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9786054659289
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.