Hadislerle Ahkam Ayetleri Tefsiri 2 Cilt Takım POLEN

Fiyat:
1.300,00 TL
İndirimli Fiyat (%51,5) :
630,00 TL
Kazancınız 670,00 TL
Havale / EFT:
611,10 TL
176,40 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap             Hadislerle Ahkam Ayetleri Tefsiri
Yazar            Hafız İmam İbn Kesir
Yayınevi        Polen Yayınları
Kağıt  Cilt      Şamua - Kalın Ciltli, 2 Cilt , 2 Kitap takım
Sayfa  Ebat   1.080 Sayfa - 17x24 cm


        

İmam Hâfız İbn Kesir tarafından yazılan, Polen Karınca yayınları Hadislerle Ahkam Ayetleri Tefsiri adlı kitabı incelemektesiniz.
2 cilt Hadislerle Ahkam Ayetleri Tefsiri kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusuözetifiyatı, satış şartları bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır.  Alak 1-2Ahkâm, daha geniş mânada, belli bir konu hakkında konulmuş bulunan kuralların bütününü ifade etmek için kullanılır. Bu tarzdaki kullanılışından dolayı, belli bir konuya dair hükümleri toplayan eserlere ve
hatta belli bir konuyla ilgilenen ilim dallarına da ad olmuştur.

İmam Hâfız İbn Kesir'in müstakil olarak kaleme aldığı el-Ahkâmü'l-kebîr adlı eserini tercüme edip Türk okuyucuların istifade­sine sunmayı arzulamıştık. Lâkin el-Ahkâmü'l-kebîr kitabı maalesef günümüze kadar ulaşmamıştır. Bu sebeple biz de yayınevi olarak daha önce tercüme edip 12 cilt halinde yayınladığımız İbn Kesir'in rivayet tefsirleri arasında önemli bir yeri olan "Tefsîrü'l-Kur'âni'l-azîm" Hadislerle Kur'an-ı Kerim Tefsîri'nden ahkâm âyetleri ve tef­sirini tahkikli olarak bir araya getirip siz değerli okuyucuların istifa­desine sunduk. Rabbim bizi okuyup amel eden kullarından eylesin. Amin.


   İMAM İBN KESÎR'İN HAYATI


O; usta, üretken ve kitaplarıyla insanlara çok faydalı âlim ve büyük muhaddis; İmaduddin (dinin direği) lakaplı ve Ebu'l-Fida künyeli İsmail b. Amr b. Kesir'dir. Aslen Busarili, sonra Dımeşkli ve mezhep olarak da Şafiî'dir. Hic­ri 701 yılında Busra şehrinin Müceydil kasabasında dünyaya geldi. Babası orada vaizdi. Sonra 707 yılında Dımeşk'e (Şam) geçti ve orada Firkah adıyla ün yapmış Şeyh Burhaneddin el-Fezzari ve başka âlimlerden ders aldı. İbn Süveydi el-Bedr, Kasım b. Asakir ve başka muhaddislerden hadis dinledi. Büyük muhaddis el-Mizzi'nin damadı oldu ve onun ilminden çok istifade etti. Fetva, tedris ve münazara ile meşgul oldu. Fıkıh, tefsir ve nahivde yük­seldi, hadis ilminin "raviler" ve "illetler" dallarında derinleşti. Ümmü Mesalih ve Tenkiziyye medreselerinin İmam Zehebî'den sonra başkanlığını yürüttü. Bunu Zehebî, "Tabakatu'l-Huffaz: Büyük muhaddisler" kitabının müsvedde­sinde zikretmiştir. El-Mu'cemu'l-muhtas'ta da şöyle demiştir: "O sağlam bir fakih, titiz, araştırmacı bir hadisçi ve irdeleyici müfessirdir. Faydalı kitapları vardır."

Ben derim ki: Kitaplarından biri "et-Tekmil fi ma'rifeti es-sikati ve'd-duafai ve'l-mecahil"dir. Tehzib ile Mizan kitaplarını birleştirdiği bu kitap beş cilttir. Diğer bir kitabı elli dört cüzden oluşan el-Bidaye ve'n-Nihaye'sidir, "el-Hüda ve's-Sünenu fî ehâdîsi el-Mesânidi ve's-Sünen" kitabında ise İmam Ahmed b. Hanbel, Bezzar, Ebû Ya'la ve İbn Ebi Şeybe'nin müsned kitapla­rını toplayıp Kütüb-i Sitte ile birleştirmiştir. Daha başka kitapları da vardır." (Suyuti'nin Zeylu Tezkiratu'l-Huffaz, s. 57, 58'den).

İmam Suyuti bu kitabın 361-362. sayfalarında da şöyle demiştir: İmam, muhaddis, hafız, faziletler sahibi İsmail b. Ömer b. Kesir. Haccar ve onun tabakasındaki âlimlerden hadis aldı. Ona Karafi ve Huteni icazet verdi. Mizzi'nin elinde yetişti, ondan uzun süre ders aldı ve ilimde üstün kabiliyet sergiledi. Aynı üslupta bir benzeri yazılmamış bir tefsiri vardır. Tarih kitabı, Tenbih kitabındaki hadislerin tahrici, İbn Hacib'in Muhtasar'ındaki hadislerin 
tahrici kitapları vardır. Şer'î hükümler hakkında büyük bir kitabı vardır, fa­kat tamamlayamamıştır. Müsned-i Ahmed'deki hadisleri alfabetik sıralamaya dizmiş, onda olmayıp Taberanî ve Ebû Ya'lâ'da bulunan hadisleri eklemiş­tir. Müsned-i Şeyhayn (Ebû Bekir ile Ömer'in rivâyet ettiği hadisler) kitabı, Ulumu'l-Hadis (Hadis ilimleri, Tabakatu'ş-Şâfiiyye (Şafiî fukahası âlimleri) ve daha başka kitapları vardır. Hicrî 774 yılının Şaban ayında vefat etti.

Zehebî, Muhtasar'ında onu şöyle tanıtır: İmam, müftü, mahir muhaddis, sika, muhtelif ilimlerde uzman, sağlam muhaddis. İbn Hacer der ki: "Bilgileri aklına anında getirebilirdi. Telifleri hayattay­ken İslâm ülkelerinde yayılıp okundu. İnsanlar kitaplarından onun vefatın­dan sonra faydalandılar. O, muhaddislerin âlî sened elde etme, âlî senedle nazil senedi[1] birbirinden ayırma ve benzeri alanlara önem veren muhad­dislerin yolu üzere değildi. O, fakih muhaddislerdendi. Ben derim ki: Hadis ilminde aslolan, sahih ve illetli hadisleri ve hadislerin illetlerini bilmek, farklı senedlerini ve râvilerini cerh ve tadil açısından kavramaktır. Âlî sened, nâzil sened ve benzer hususlar ise önemli temel meselelerden değil, lüzumsuz faz­lalıklardandır."

İbn Kadı Şehbe, Tabakat'ında şöyle der: Onun İbn Teymiyye ile özel ilişkisi vardı. Onu birçok görüşünde savundu ve takip etti. Boşanma konu­sunda İbn Teymiyye'nin görüşüne göre fetva verirdi. Bu yüzden işkence ve eziyet gördü. Şaban ayında vefat etti ve Sufiyye kabristanında hocası İbn Teymiyye'nin yanına defnedildi.

İbn Kesir'in biyografisi için Bkz: ed-Dureru'l-Kamine 1/ 374; Davudi, Tabakatu'l-Müfessirin, 1/ 112; Keşfu'z-Zunun, 1/ 439; Şevkani, el-Bedru't-Tali', 1/153; Hediyyetu'l-Arifin, 1/215.


[1]İsnadlar, kendilerini oluşturan râvi sayılarının az veya çok oluşu yönünden iki kısma ayrılır. Kaynağa daha az râvi ile ulaşan isnada âlî, daha çok râvisi olan isnada da nazil denilir (Mütercim).
 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786257948593
MarkaKarınca Polen Yayınları
Stok DurumuVar
9786257948593
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.