Hakikati Arayanlara Kılavuz El Haris El- Muhasibi

Fiyat:
128,00 TL
İndirimli Fiyat (%34,4) :
84,00 TL
Kazancınız 44,00 TL
Aynı Gün Kargo

 Kitap               Hakikati Arayanlara Kılavuz

  Yazar              El Haris El- Muhasibi
  Tercüme         Mehmet Odabaşı
  Yayınevi         Takdim Yayınları
  Kağıt  Cilt        2. Hamur. - Karton Kapak
  Sayfa  Ebat     256 sayfa - 13.5x21 cm
  Yayın Yılı         2020Takdim Yayınları Hakikati Arayanlara Kılavuz kitabı ni incelemektesiniz.
El Haris E Muhasibi Hakikati Arayanlara Kılavuz kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı " alak "dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2

 

BİRİNCİ BASKININ ÖNSÖZÜ


Her türlü hayrın ve hidayetin sahibi Allah Teâlâ'ya hamd ve en yüce yola ve gayeye davet eden Efendimiz Hz. Muhammed'e salât ve selâm olsun. Allah Teâlâ hidayetin ve dinin kandilleri ashâb-ı kiramdan ve onların sağlam yo­luna en güzel şekilde koyulan tabilerinden razı olsun.

Yaşadığımız şu çağda insanların şiddetle ihtiyaç duyduk­ları haslet maneviyat, dini anlama ve buna göre amel et­mektir. Bu haslet selef-i sâlihînde tam olarak bulunuyordu ve bu yüzden yaşadıkları toplum temiz bir toplumdu, ha­yat tarzları düzgün, hayırları bol ve kötülükleri az idi. Onlar hem dünyalarında hem de ahiretlerinde kendileri için ya­rar sağlayacak işler yaptılar.

İşte bize öncülük eden selef-i sâlihîn şaşırmışlara kıla­vuzluk edecek, yoldan saptıklarında onları ana yola sevk edecek hayır ve ilim eserleri bıraktılar. Hem özendirici hem de uyarıcı mahiyette amellerin faziletleri ve tezkiyesi, nef­sin ıslahı ve arındırılması gibi konularda kitaplar ve risale­ler telif ettiler. Onların uyarma ve anlatmaya yönelik bu te­lif ve tasnif hizmetleri sayılamayacak kadar çoktur. Hatta bu yüzden şöyle denmiştir: "Öncekiler sonrakilere çalışıla­cak konu bırakmadılar!"
Öncekilerin sonra gelen nesillere miras bıraktığı en hoş eserler arasında fıkıh, kelam ve hadis âlimi olan öğüt ve nasihatleriyle iz bırakan, kalbi ve kalıbıyla, dili ve kalemiyle Allah Teâlâ'ya davet eden zühd sahibi İmam Ebû Abdullah el-Hâris b. Esed el-Muhâsibî'nin kitaplar yer alır.

Muhâsibî'ye takva ve Allah korkusu ile birlikte safiya­ne bir ihlas, nur saçan bir kalp ve etkili bir beyan kabili­yeti verilmiştir. Sadece dillerde ve kulaklarda yer eden bu iki kelime, takva ve Allah korkusu, Muhâsibî'nin kalbinde dünyadan daha geniş ve hayattan daha canlı bir yer tutu­yordu. Muhâsibî'nin kalbi, kendisiyle kabir arasında sade­ce bir anlık vakit kalmıştır bilinciyle yaşayan bir kimsenin kalbi gibi her türlü gaileden boştur. Bu yüzden sanki cen­neti ve nimetlerini, cehennemi ve azabını görmüşçesine di­liyle ve yazdıklarıyla insanları uyarmıştır.Adeta Mâlik b. Dinâr'ın tur şu sözünde kasdettiği kimseler gibi olmuştur: "Keşke kendime yardımcılar bulabilsem ve dünyanın her bir yanına, Ey İnsanlar! Cehennem var! Cehennem var! di­ye çağırmaları için onları salabilsem!"

Muhâsibî (Allah Teâlâ onun sevabını bollaştırsın) ba­zı kitaplarında daha fazla bilgi beklenmeyecek ve fayda­yı tam sağlayacak şekilde ayrıntılı açıklama yoluna gitmiş, bazı eserlerinde ise uzunca ve ayrıntılı açıklamaya gerek duymadan kısa ve veciz ifadelerle yetinme yolunu seçmiş­tir. Her iki yöntemde de doğru yolu bulma arayışında olan ve hidayeti elde etme çabası gösteren kişilerin yönelişleri­ni dikkate almıştır.

Muhâsibî, işte bu önümüzdeki eserine Risâletul-müs-terşidîn adını vermiştir. Muhâsibî bu eserine en değerli na­sihatleri, en hoş irşadları, eksiksiz öğütleri, en açık tembih ve uyarıları, en samimi söz, açıklama ve yönlendirmele­ri yerleştirmiştir. Tüm bunları hemen anlaşılan ve hızlıca okunan, ilim ve mana hazineleriyle dolu cümleler halin­de ifade etmiştir. Ancak okurun bu ifadelerden tam olarak istifade edebilmesi bunları üzerinde durarak ve tefekkürle okumasına bağlıdır. Bir metni ezberlemek, iyice bellemek ve tefekkür etmek amacıyla sürekli tekrar eden bir kimse gibi cümle cümle üzerinde durarak okunmadıkça tam bir fayda hâsıl olmayacaktır.

Bende bu eserin yıllar önce edindiğim yazma bir nüs­hası bulunuyordu. Yazma nüshadan eseri okuyunca hayır yoluna koyulan ve bu yolu arayan kimseler için derli toplu ve yeterli bilgiler içerdiğini gördüm. Bunun üzerine fayda­sını yaymak ve müellifinin (Allah Teâlâ ona merhametiyle muamele buyursun ve ondan razı olsun) ihlası, dürüstlüğü, üst düzey takvası, ilmi ve Allah'ı hatırlatmadaki sadakatin­den herkesin istifade edebilmesini sağlamak için eseri ya­yınlamaya karar verdim.

Elimde bulunan yazma nüshanın hattı açık ve kelimele­ri belirgin idi. Çok nadiren hatalı yerler bulunuyordu. Nüs­hanın bazı yerlerinde makama uygun düşmeyen düzeltme­ler ve notlar da vardı. Anladığım kadarıyla, geç bir tarihte, hicri bin yılından sonra çoğaltılmış olan bu yazma nüsha, 33 varaktan oluşuyordu ve üzerinde hangi tarihte çoğaltıl­dığına dair bir bilgi yoktu. Nüshayı kimin çoğalttığı da açık­ça yazmıyor ancak üçüncü varakta kalemin ucuyla nok­talar vurarak yazılmış bir ifade bulunuyordu. Bu noktalar birleştirilince şu cümle çıkmaktaydı: "Bu nüshayı Ahmed İbnü'l-Hâc İsmail yazdı."

Daha sonra Kahire'deki Arapça Yazma Eserler Enstitü-sü'nde, İskenderiye'deki Belediye Kütüphanesi'nde C. 13/3024 kayıt numarasıyla bulunan bir nüshadan kopya­lanmış yazma bir nüshasının olduğunu öğrendim. Bu nüs­hanın bir kopyasını edindim. Mağrib hattıyla yazılmış olan bu nüsha küçük ebatlı 14 varaktan oluşuyordu. Yazılar­da ve kelimelerde önemli denecek bir sorun yoktu. An­cak bu nüsha da bendeki gibi tarihsizdi ve üzerinde nüsha­yı yazana dair bir bilgi yoktu. Arapça Yazma Eserleri İhya Enstitüsü'nün (Ma'hedü ihyâi'l-mahtûtâti'l-arabiyye) ha­zırlamış olduğu Kopyalanmış Yazma Eserler Fihristi'nde (Fehresul-mahtûtâti'l-musavvere, I, 164) bu nüshanın 12. yüzyılda yazıldığı belirtilmektedir.

Genç, yetenekli ve kavrayışlı yeğenim Şeyh Abdüssettâr Ebû Gudde'nin (Allah tevfîkini ondan esirgemesin, ilmi­ni artırsın) yardımını alarak bu nüshayı bendeki nüsha ile karşılaştırdım. Bazı cümleleri tamamlama ve düzeltme noktasında bu nüshadan çokça yararlandım. Dipnotlarda bazı yerlerde iki nüsha arasındaki farklılıklara işaret ettiğim de oldu. Sonradan edindiğim bu nüshaya Mağrib Nüshası, bendeki nüshaya da Asıl Nüsha dedim. Her ikisinin birleş­tiği yerlerde ise Asıl Nüshalar tabirini kullandım.

Risâ/etü7-müsterşidîn'den daha fazla istifade edilebil­mesi için konuyla ilgili açıklamalar içeren notlar yazdım, ayetlerin numaralarını ve geçtiği sureleri zikrettim, hadis-i şeriflerin kaynaklarını belirttim ve müellifin hayatına dair geniş bir bölüm ekledim. Muhâsibî'nin hayatını yazmakla daha önce basılan et-Teuehhüm ve er-Riâye adlı eserlerin­de göz ardı edilen bir görevi ifa ederek onun yerini ve öne­mini arz etmiş oldum.

Bu çalışmayı ömrünün baharında, gencecik yaşında daha yirmisini'doldurmadan vefat eden sevgili yeğenim Abdülhâdî Ebû Gudde'nin ruhuna hediye ediyorum.

Allahım! Ona gençliğine karşılık cennette daha güzel bir karşılık ver. Bizi ve onu cennetinle ve cemalinle şereflendir! Bu amelimi kabul buyur ve sırf senin rızan gözetilerek ya­pılan işlerden eyle! Bu amelimi katında benim için sakla ki, huzuruna vardığım gün ondan istifade edebileyim.

"Allah'a sunulan selîm bir kalpten başka o gün insana fayda vermez hiçbir şey; ne mal ne de evlat." (26 Şuarâ 88)

Abdulfettah Ebû Gudde Halep
1 Cemâziyelevvel 1384

 
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786056920264
MarkaTakdim Yayınları
Stok DurumuVar
9786056920264
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.