İslamda Evlilik ve Mahremiyetleri, Abdullah Aydın, Kalın Ciltli

Fiyat:
85,00 TL
Geçici olarak temin edilememektedir. Temin edildiginde

Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler


Kitap          İslamda Evlilik ve Mahremiyetleri  
Yazar          Abdullah Aydın             
Yayınevi      Bahar Yayınları     
Kağıt  Cilt   2.Hamur Renkli Pembe kağıt, Kalın Sert Cilt
Sayfa  Ebat  464 sayfa - 13,5x19,5 cm

 


Yayınevinin Önsözü

İnsanları yaratan, onları şer'i dairede kutsal kılan Allah'a sonsuz hamd-u senalar olsun.

Muhakkak ki cinsellik, insanın fıtratında vardır. Bunu inkar etmek yaratılış kanununu inkar etmek olur. Ancak bu duygu, insanda hayvani bir duygu­dan çok daha üstün bir gaye içerir. Bu gaye de meş­ru evlilik dairesi içinde insan neslinin devamının sağ­lanmasıdır.

İşte kitabımızda kadın ve erkeğin evlilik yaşamla­rında birbirlerine karşı olan görevlerine, cinsel ilişkile­ri ve sorunlarına bir bir değindik.

Bu konulara değinmemiz kuşkusuz sebepsiz değil­dir: Günümüzde cinsellik öylesine yozlaştırılmıştır ki hayvani dereceye indirilmiş ve ahlak duvarını yıka­rak alabildiğince hududu aşmıştır. Maddi menfaatler uğruna özellikle genç kesim, insani duygulardan sap­tırılmış ve beyinlerine sanki yaşam sadece cinsellikmiş gibi bir ideoloji hakim kılınmış. Cinselliği her şeyin üstesinde tutan günümüz insanı, neticede sapık arzuların esiri olabiliyor, homoseksüellik, sevicilikten tutun da en masum gibi görünen teşhir ve röntgenci­lik saplantılarına kapılıyor, tabii olarak da benlikleri­ni, kişiliklerini, en önemlisi ahiret saadetlerini yitiri­yorlar.

İslam Dini şaşmaz, ideal hükümleriyle cinselliğe kazandırdığı boyutla insanları sapık eğilimlerden uzak tutmakta, insan kutsallığını zedeleyecek, safiye­tini bozacak her türlü eylemden muhafaza etmekte­dir.

İslam, tüm hükümlerini arzu ve ihtiyaçlara göre koymuştur. Onun her hususta koyduğu hükümleri inceliktir, hikmet doludur. Bunlar da hep dünyevi ve uhrevi insanoğlunun mutluluğu içindir.


Birinci Bölüm

Kadının Yaratılışı ve İçtimai Durumu      
Kadının Yaratılışı          
Değişik Devirlerde Kadın         
İlkçağ'da Kadının Yeri  
Cahiliye Dönemi Arabistan'da Kadının Yeri       
Ortaçağ'da Kadının Yeri
Çağımızda Kadının Yeri
İslam'da Kadının Yeri   
İslam'ın Kadınlar İçin Tanıdığı Eğitim Kolaylıkları
İslam'da Kadının Siyasi Haklan 
İslam'da Kadının Miras Hakkı    
İslam'da Kadının Şahitliği         
Netice  

İkinci Bölüm

Evlenme          
Evlenmede İslam'ın Hükmü      
Evlenmede Tercih Hakkı           
Evlenme Neden Gereklidir?      
Evlenmenin Zaruri ve Men Olunduğu Durumlar
Yetişkin Kız ve Erkeklerin Evlendirilmeleri         
Çocukları Küçük Yaşta Evlendirmenin Sakıncaları
Evlilikte Yaş Sınırı
           
Üçüncü Bölüm

Mutlu Bir Evlilik Nasıl Sağlanır?
Evlenecek Olan Erkek ve Kadınların Birbirini Görmesi   
Yaş Farkı Evlilikte Mutluluk Üzerine Etki Eder mi?
Yuvadaki Sevgi, Aşk   
Yuvada Saadete Nasıl Erişilir?  
Aşk Tatlı Sözlerle Beslenir        
Her İşi Besmele İle Yapmak      

Dördüncü Bölüm

Söz, Nişan, Düğün            
Kız Görücülük     
Hz. Ali'nin Resulullah (s.a.v.)'den Kızı Hz. Fatma'yı İstemesi  
Kız İstemenin Adabı          
Söz Kesmek       
Nişan    
Nişan Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar 
Hz. Ali'nin Hz. Fatma İle Nişanlanması        
Çeyiz Hazırlamak              
Hz. Fatma'nın Çeyizi         
Nikâh                    
Nikâh Nedir?      
Nikahın Gayesi    .              
Nikahın Şartlan  
Nikahta Vekillik  
Mehir (Ağırlık)     
Hz. Fatma'nın Mehri          
Düğün  
İlkçağ Toplumlarında Düğün          
Ortaçağ Avrupası'nda Düğün Âdetleri          
İslam'da Düğün                  
Düğün Davetine Katılmak
Kına Gecesi ve Eğlenti Yapmak     
Ümame'nin Kızına Öğüdü               
Esma'nın Kızına Öğüdü   
Resulullah'ın Kızı Fatıma'ya Olan Nasihati  
Gelin Getirmenin Adabı   
Evliliğin İlk Gecesi             
Damada Düşen Görevler
Geline Düşen Görevler    
İyi Huylu Kadınlar Övgüye Layıktırlar            
Örnek Bir Olay    
Kayınvalideye Düşen Görevler

               
Beşinci Bölüm

Kadının Ailedeki Görevleri              
Kadın Kocasının Hizmetini Seve Seve Yapmalıdır
Kadın Kocasını Beğenmezlik Edemez         


Kadın Kocasını Tenkit Edemez      
Kadın Kocasının Cinsi Münasebet İsteğine Uymalıdır             
Kadın İsraftan Sakınmalıdır            
Kadın Kocasından Kendini Boşamasını İstememelidir
Kadın Kocasının İzni Olmadan Nafile İbadet Edemez
Bir Olay
Bir Erkek Üç Talak İle Boşadığı Karısıyla Evlenemez               
Lanetleşmek Nikahı Fesheder       
Kadın Kocasının Hoşlanmadığı Kimseyi Eve Sokamaz
Kadın Kocasının Yakınlarını Ziyarete Gitmelidir         
Kadın Misafirperver Olmalıdır        
Kadın Yabancı Erkeklere Bakmamalıdır      
Kadın Yabancı Erkeklerle Konuşabilir Mi?  
Kadın Mahremi Olmayan Birinin Yanından Soyunmamalıdır 
Kadın Evin İşlerini Yapmalıdır

               
Altıncı Bölüm

Erkeğin Ailedeki Görevleri              
Erkek Ailesinin Geçimini Sağlamalıdır         
Erkek Eşini Beğenmemezlik Edemez          
Erkek Eşine Karşı İyi Muamele Etmelidir     
Erkek Eşini Dövebilir Mi? 
Erkek Çocuklarının Terbiyesinde ve Ev İşlerinde Eşine Yardımcı Olmalıdır       
Erkek Ailesinin İbadetleriyle İlgilenmeli, Onlara Dini İnançlarını Öğretmelidir   
Erkek Eşini Meşru Eğlence Yerlerine Götürmelidir   
Erkek İtaatkâr Ailesi İçin Dua Etmelidir        
Erkek Ailede Ne Fazla Baskı Yapmalı, Ne De Müsamahakâr Olmalıdır              
Erkek Yolculuktan Eve Dönüşte Baskın Yapmamalıdır
Erkek Eşi İçin Süslenmelidir
               
Yedinci Bölüm

Evlilikte Cinsel Yaşam      
Cinsel İlişkide Bulunmak Hakkı     
Cinsel Heyecanı Etkileyen Faktörler             

Koku     
Erkeğin Koku Sürünmesi 
Kadının Koku Sürünmesi

Kadın Âdet Halinde de Koku Sürünmelidir 
Vücut Temizliği  
Gözle Uyarılma  
Dokunma Duygusu           
Öpmek 
Ses        
Cinsel İlişkiden Önce Sevişmek    
Cinsi Münasebette Bulunmanın Sınırı          
Cinsi Münasebetin Şekli Nasıldır?
Cinsi Münasebetten Sonra İdrar Yapmak veya Biraz Uyumak              
Münasebetten Sonra Yıkanmanın Sağladığı Yararlar              
Guslün Farzları   
Üzerine Gusletmeleri Farz Olanlara Haram Olan Şeyler Üzerine Gusletmeleri
Farz Olanlara Mekruh Olan Şeyler
Cinsi Münasebet Ne Zaman Yapılmalıdır? 
Fazla Cinsi Münasebette Bulunmanın Zararları        
Cinsi Münasebetten Gaye               
Evlilik Halleri Anlatılmamalı
               
Sekizinci Bölüm

Cinsel Sorunlar  
Kadında Cinsel Duygusuzluk         
Gebelik Sırasında Cinsel Birleşmeler          
Gebelik Sırasında Birleşmelerin Yararlı Yönleri         
Doğumdan Sonra Cinsel Birleşme               
Doğumdan Sonra Birleşme Ne Zaman Olmalıdır?   
Sigara ve İçki, Cinsel Sorunlar Doğurur Mu?             
Sigara   
İçki         
Rüyada Boşalmak (İhtilam)

               
Dokuzuncu Bölüm

Kadınlara Ait Haller ve Hastalıklar 
Kadınlara Ait Haller           
Hayız ne demektir?           
Nifas ne demektir?           
İstihaze ne demektir?                       
Hayız İle İlgili Meseleler   
Nifas (Lohusalık) Hali İle İlgili Meseleler     
İstihaze Haline Ait Meseleler          

Kadın Hastalıkları              
Yumurta ve Yumurta Kanalı İltihapları          
Rahim Kanseri   
Rahim Düşüklüğü ve Kayması                       
Kısırlık   

Onuncu Bölüm

Gebelik ve Önleme Metotlan          
Döllenme (Gebelik)          
Çocuk Aldırmak (Kürtaj) veya Düşürmek    
Çocuk Düşürmenin Metotları ve Tehlikeleri
Çocuk Aldırmada (Kürtajda) Tehlikeler
               
Tehlike 
Tehlike: Rahme Açılan İç Ağzın Yırtılması   
Tehlike: Rahim Zarının Delinmesi 
Tehlike: Karın Zarı İltihabı
Tehlike: Kan Zehirlenmesi              
Tehlike: Kan Kaybetmek  
Döllenmeye Engel Olmak               
Kadınların Aldıkları Tedbirler          
Temastan Sonraki Yıkanmalar (Lavajlar)    
Erkeklerin Aldıkları Tedbirler          
Azil Yapmak        
Tenasül Organına Kılıf (Prezervatif) Takmak             
Kadının Tohum Tutmadığı Günler
               
Onbirinci Bölüm

Birbirleri İle Evlenmeleri Yasak Olanlar       
Kendileriyle Ebedi Olarak Evlenmek
Haram Olan Kadınlar       
Nikahı Sıhriyet Sebebiyle Haram Olan Kadınlar        
Nesep ve Hısımlık Yoluyla Akraba Olanlar Arasında Evlenmenin Yasak Olmasının Nedenleri
Süt Akrabalığı Sebebiyle Haram Olan Kadınlar         
Süt Akrabalığı Evlenmeye Neden Engeldir?              
Ne Kadar Süt Emmekle Süt Akrabası Olunur?        
Süt Emmenin Hükmü Şüphe İle Tahakkuk Etmez
Çocuğu Emziren Kadının Kişiliği Neden Önemlidir?
Süt Emmek Sebebiyle Haram Olanlar Kimlerdir?
Geçici Nikah Kıyma (Muta Nikahı) Haramdır              
Bir Nikah Altında Bulundurulmaları Haram Olanlar


Başkasıyla Evli Bulunduklarından
Evlenmeleri Haram Olanlar            
Cariye ve Köle İle Evlenmek          
Allah'a Şirk Koşanlarla Evlenmek Haramdır              
Müslüman Olmayan Kadınla Evlenmek      
Müslüman Olmayan Erkekle Evlenmek      
Bir Erkek Üç Talak İle Boşadığı Karısıyla Evlenemez
Lanetleşmek Nikahı Fesheder       
Evlatlık ile Evlenilir Mi?    
Zina Eden Kadınla Evlenmek Haramdır
               
Süt Emmenin Hükmü Şüphe İle Tahakkuk Etmez
Çocuğu Emziren Kadının Kişiliği Neden Önemlidir?
Süt Emmek Sebebiyle Haram Olanlar Kimlerdir?
Geçici Nikah Kıyma (Muta Nikahı) Haramdır              
Bir Nikah Altında Bulundurulmaları Haram Olanlar


Başkasıyla Evli Bulunduklarından
Evlenmeleri Haram Olanlar            
Cariye ve Köle İle Evlenmek          
Allah'a Şirk Koşanlarla Evlenmek Haramdır              
Müslüman Olmayan Kadınla Evlenmek      
Müslüman Olmayan Erkekle Evlenmek      
Bir Erkek Üç Talak İle Boşadığı Karısıyla Evlenemez
Lanetleşmek Nikahı Fesheder       
Evlatlık ile Evlenilir Mi?    
Zina Eden Kadınla Evlenmek Haramdır
               
Onikinci Bölüm

Birden Çok Evlenmek      
Birden Çok Evlenmek (Taaddüd-i Zevcat)  
Birden Fazla Evliliği Zaruri Kılan Sebepler  
İslam Dini, Taaddüd-i Zevcat'a Neden İzin Vermiştir?
Birden Fazla Evlenen Kimseye Düşen Görevler       
Hz. Muhammed'in Çok Evliliği       
Peygamberimiz (s.a.v.)'in Yaşadığı Bölgenin Sosyal ve Dini Durumu 
Peygamberimiz (s.a.v.) Çok Kadınla Niçin Evlenmiştir?         
Peygamberimizin Evlendiği Hanımları ve Onlarla Evlenme Sebepleri
Cennette Çok Evlilik         
Cennet Nimetleri
Kuran Ayetlerinde Cennet Kadınlarının Nitelikleri     
Hadislerde Cennet Kadınlarının Vasıfları    
Cennetlik Dünya Kadınları
Hurilerden Daha Üstün Olacaktır   
Diğer Özellikler
Stok Kodu9789754506969
MarkaBahar Yayınları
Stok DurumuBu ürün geçici olarak temin edilememektedir.
9789754506969
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.