İslam Akaidi, Hasan Karakaya Beka

Fiyat:
1.000,00 TL
İndirimli Fiyat (%45) :
550,00 TL
Kazancınız 450,00 TL
Havale / EFT:
539,00 TL
154,00 TL'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın.
Aynı Gün Kargo

Kitap                      İslam Akaidi
Yazar                     Hasan Karakaya
Yayın Yönetmeni  Şamil Gök
Yayınevi                 Beka Yayınları
Kağıt - Cilt             Ivory Kağıt, Lüks Termo Deri Cilt
Sayfa - Ebat           961 sayfa, 17x24 cm, Büyük boy
                               Kahverengi Son Baskı Bu ürün Gönderilir.

 
Beka Yayıncılık İslam Akaidi kitabını incelemektesiniz.
Hasan Karakaya İslam Akaidi kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.

 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 
 
       ÖNSÖZ
 
Bismillahirrahmânirrahîm ve bihî nesteîn elhamdu lillâhi rabbi'l-âlemîn ve's-salâtu ve's-selâmu alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.
 
Sözlerin en güzeli Allahu Teâlâ'nın sözüdür. O. bizlere şöyle buyurmuştur: "Allah ile birlikte başka bir ilah çağırma. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. O'nun zatının dışında her şey helak olacaktır. Hüküm sadece O'nundur ve siz O'na döndürüleceksiniz."1
Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. O vardır, birdir, O'nun eşi ve benzeri yoktur. O, doğurmamış ve doğurulmamıştır. O'nun hiç bir ortağı yoktur.

O, herhangi bir şeye muhtaç değildir. Her şey O'na muhtaçtır. O, bütün kâinatı emsalsiz bir şekilde yaratandır. Karanlıkları aydınlatan, kullarına yardım eden, dualarını kabul eden, günahlarını affedendir. Kâinatın tek sahibi, Arş'ın Rabbi ve varlıkların yegâne sevk ve idare edenidir. Dilediğini mutlaka yapar. Her şeye galiptir, yaptıklarından asla hesaba çekilemez.
 
Ey Allah'ım! Biz seni her mükemmellik sıfatıyla vasıflandırır, her türlü eksik­liklerden tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğin dışında hiç bir bilgimiz yoktur. Zira her şeyi en iyi bilen Sen'sin, hüküm ve hikmet sahibisin.
 
Ey Allah'ım! Peygamberlerin efendisi olan, Rabbi'nden aldığını bize teb­liğ eden, özü dürüst, sözü doğru olan, o emin peygamber Muhammed ‘e, hidayet rehberleri olan sahâbîlerine ve kıyamete kadar onların izinden giden mü'minlere salât ve selam eyle. Amin !
 
 
        Değerli okuyucular!
 
Sizlere sunmuş olduğumuz bu kitap, itikâdî konuların bir bölümünü içeren mütevazı bir eserdir. Günümüzde düşüncelerin altüst edildiği, hak ile batılın bir­birine karıştırıldığı ve dinlerinde samimi olan mü'minlerin çeşitli şeytani yollarla saptırılmaya çalışıldığı bir zamanda, İslâm inancının temel esaslarını öğrenip sa­vunmaya şiddetli ihtiyaç vardır. Ta ki küfür ile iman, tevhid ile şirk ayırt edilsin, yaratılanlar Yaradan'a karıştırılmasın. Böylelikle mü'minler dünyada da ahirette de kurtuluşa ersin ve mesut olsunlar.
 
Şunu unutmamak gerekir ki; itikadı konular ilk öğrenilmesi gereken en önemli meselelerdir. Bunlar oldukça ciddi ve riskli konulardır. Bunları sabırla ve metanetle incelemek, detaylı bir şekilde tekrar tekrar okumak, iyi anlayıp inanmak, daha sonra insanlara arınık ve net bir şekilde ulaştırmak gerekmekte­dir. Aksi takdirde konular birbirine karıştırılır, kafalar bulandırılır, kişiler faydasız Bizans Cedelleri'ne sürüklenir, ortaya beklenmedik inanç karmaşası çıkar. Bu itibarla, itikadı konulara değinen kişi, kesin ve sağlam naslara bağlı kalmalı, bir­biriyle çelişir görünen nasların bağdaştırılmasını bilmeli, ifrat ve tefritten uzak olmalı, fikrî cedellerden kaçınmalı, önyargılı olmamalı ve delilsiz konuşmama­lıdır. Aksi halde, insaf ölçülerini kaçırabilir, taassuba sürüklenebilir. Kendisi gibi düşünmeyenleri küfürle dahi itham etmeye kalkışabilir.
 
Konuların derinliğine dalmadan önce, değerli okuyucuların dikkatini, bu ki­tapta takip edeceğimiz metoda çekmek isteriz. Bizler, mümkün olduğunca bir konudaki çeşitli görüşleri dayandıkları sahih delilleriyle birlikte aktarmaya, zayıf olan delilleri zikretmemeye gayret gösterdik. Belli bir fırkaya meyletmeksizin ve belli bir fikre bağnazlık yapmaksızın, nasların açıkça desteklediği görüşleri ter­cih etmeye çalıştık. Elimizden gelen mütevazı çabalarımızı harcayarak, konuları anlaşılır ifadelerle, net bir şekilde aktarmaya gayret ettik. Böylece her okuyan faydalansın, sadece belli kişiler değil, halk da konulara vakıf olsun. Çabaları­mızın mütevazı olduğunun ve ilmin erbabına kıyasla çekirdek kabuğunu dahi dolduramayacak kadar az olduğunun da bilincindeyiz.
 
Yüce Mevlâ'dan niyazımız, sürç-ü lisanımızı affetsin, ayağımızı sabit kılsın ve hatalarımızı bağışlasın. O, çok affeden ve çokça bağışlayandır.
 
Okuyucu kardeşlerden de yanlışlarımızı düzeltip bizleri haberdar etmelerini, hayırlı dualarından mahrum etmemelerini temenni ederiz.
 
Allah bizleri dünya ve ahirette mesut eylesin, hayatımızın sonunu ölümlerin en değerlisi olan şehâdet şerbetini içtirerek hitâma erdirsin ve cennetlerin en yücesi olan Firdevs'ine yerleştirsin. Amin ! ( İslam akaidi kitap , islam akaidi kitabı , akaid kitapları , beka yayınları , hasan karakaya kitapları , tercümesi , Hasan Karakaya akaid kitap , islam akaidi )
 
Hasan KARAKAYA
 

       HASAN KARAKAYA
 
1943'te Erzurum'un İspir ilçesine bağlı olan '"Mezraa" (Demirgöze) köyünde doğdu. Bu köyde hafızlık yaptı. Sonra Erzurum'a giderek orada önce Kur'an ta'limi sonra Arap­ça okudu. Daha sonra Suriye'ye, oradan Lübnan'a, oradan da Mısır'a giderek El-Ezher Üniversitesine bağlı olan İlköğretim okullarında okudu. Sonra Ezher Üniversitesinde ve Kahire Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tahsil yaptı. Daha sonra Türkiye'ye dönüp İstan­bul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Özel sektörde çalışarak SSK'dan emekli oldu. Halen İstanbul'da ikamet etmektedir.
 
 
Yayınlanmış eserleri;
 
1.Kuranı Kerim Meali
2.Taberi Tefsiri Muhtasarı 9 cilt (Tercüme)
3.Mezhepler Tarihi (Tercüme)
4.Fıkıh Usulü
 
İÇİNDEKİLER
 
BİRİNCİ BÖLÜM: İMAN
 
BİRİNCİ KONU: İMANIN LÜGAT VE ISTILAH MANALARI
 
 Birinci Mesele: İmanın lügat manası
 İkinci Mesele: İmanın ıstılahi manası ve tarifi
 Birinci Görüş: İman kalple tasdiktir
 İkinci Görüş: İman kalple tasdik ve dille ikrardır
 Üçüncü Görüş: İman kalple tasdik, dille ikrar ve organlarla amel etmenin tümüdür.
 
İKİNCİ KONU: İMAN EDİLMESİ GEREKEN TEMEL ESASLAR
 
ÜÇÜNCÜ KONU: SÂDIK İMANIN NASIL OLACAĞINI BEYAN EDEN NASLAR
 
DÖRDÜNCÜ KONU: KABUL EDİLMEYEN BATIL İMAN
 
BEŞİNCİ KONU: AMELİN İMANDAN BİR PARÇA OLUP OLMADIĞI
 
   Birinci Kısım: "Amel imandan bir parça değildir" diyen âlimler
   İkinci Kısım: "Amel imandan bir parçadır" diyen âlimler
   Birinci Grup: "Ameli terk etmek kişiyi imandan çıkarmaz" diyen âlimler
   İkinci Grup: "Ameli terk etmek kişiyi imandan çıkarır" diyenler
 
ALTINCI KONU: İMANIN ARTIP EKSİLMESİ
 
   Birinci Görüş: İman artar ve eksilir
   İkinci Görüş: İman artmaz ve eksilmez
   Üçüncü Görüş: İman artar fakat eksilmez
 
YEDİNCİ KONU: İMAN VE İSLÂM AYNI MIDIR, FARKLI MIDIR?
 
   Birinci Görüş: İman ile İslâm aynı şeydir
   İkinci Görüş: İmanla İslâm farklıdır.
 
SEKİZİNCİ KONU: MUKALLİDİN İMANI
 
İKİNCİ BÖLÜM: İNKÂR
 
BİRİNCİ KONU: KÜFRÜN LÜGAT MANASI VE TARİFİ
 
İKİNCİ KONU: KÜFRÜN KISIMLARI
 
   Birinci Kısım: Açık küfür
   Cehaletten kaynaklanan küfür
   Bilinçli olarak ısrar edilen küfür
   İkinci Kısım: Gizli küfür
 
ÜÇÜNCÜ KONU: TEKFİRDE İHTİYATLI OLMAK
 
   Birinci Mesele: Bugün insanlar inançlarında kararlı değillerdir
   İkinci Mesele: Küfür hükmü vermek ağır sorumluluk gerektirir
   Üçüncü Mesele: Her küfür imandan çıkarmaz
   Dördüncü Mesele: Küfre düşmeyi önleyen mazeretler
   Birinci Mazeret: İkrah (zorlama)
   İkinci Mazeret: Te'vil etmek
   Üçüncü Mazeret: Cehalet
 
DÖRDÜNCÜ KONU: ALLAH'IN İNDİRDİKLERİ İLE HUKMETMEYENLERİN
HÜKMÜ
 
   Birinci Olarak: İbn Cerîr et-Taberî'nin İzahı
   İkinci Olarak: Kurtubî'nin İzahı
   Üçüncü Olarak: Âlûsî'nin İzahı
   Dördüncü Olarak: Mevdûdî'nin İzahı
   Beşinci Olarak: Şinkîtî'nin İzahı
   Altıncı Olarak: Şehit Abdulkadir Udeh'in İzahı
   Yedinci Olarak: Şehit Üstad Abdullah Azzam'ın İzahı
   Sekizinci Olarak: Şehid Üstad Seyyid Kutub'un İzahı
   Bu konu hakkındaki kanaatimiz:
 
BEŞİNCİ KONU: TAGUTUN MANASI
 
ALTINCI KONU: BÜYÜK GÜNAH İŞLEYENİN HÜKMÜ
 
   Birinci Mesele: Büyük günahların sayısı
   İkinci Mesele: Dinden çıkarıp çıkarmayacağı ihtilaflı olan büyük günahlar
   Birinci Büyük Günah: Namazı kasıtlı olarak terk etmek
   İkinci Büyük Günah: Kanı helal olmayan bir mü'mini kasten öldürmek
   Üçüncü Kısım Büyük Günahlar: Bunlar zina etmek, içki içmek, hırsızlık yapmak, gasp ve benzeri günahlardır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TEVHİD VE ŞİRK
 
BİRİNCİ KONU: TEVHİD VE ŞİRKİN ANLAMLARI
 
İKİNCİ KONU: TEVHİDİN DELİLLERİ
 
ÜÇÜNCÜ KONU: TEVHİD VE ŞİRKİN KISIMLARI
 
   Birinci Mesele: Cumhur Ulemaya Göre Tevhid ve Şirkin Kısımları
   İkinci Mesele: İbn Ebî'l-İzz'e Göre Tevhid ve Şirkin Kısımları
   Üçüncü Mesele: Selefiyye Grubu'na göre tevhid ve şirkin kısımları
 
DÖRDÜNCÜ KONU: HADİSLERDE ŞİRK İSMİ VERİLEN BAZI MESELELER
 
   Birinci Mesele: Afsunlamak
   Evvela: Afsunlamanın anlamı
   İkinci olarak: Afsunlamanın hükmü
   İkinci Mesele: Muska takmak
   Birinci olarak: Muskanın anlamı
   İkinci olarak: Muska takmanın hükmü
   Üçüncü Mesele: Mavi boncuk veya nazar boncuğu takmak
   Birinci olarak: Anlamı
   İkinci olarak: Hükmü
   Dördüncü Mesele: Bir şeyi uğursuz görmek
   Birinci olarak: Anlamı...
   İkinci olarak: Hükmü
   Beşinci Mesele: Allah'tan başkasına yemin etmek
   Birinci olarak: İzahı
   İkinci olarak: Hükmü
   Altıncı Mesele: Yağmuru yıldızların yağdırdığına inanmak
   Birinci olarak: İzahı
   İkinci olarak: Hükmü
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ALLAH'A İMAN
BİRİNCİ KONU: "ALLAH" KELİMESİNİN LÜGAT MANASI
 
İKİNCİ KONU: ALLAH TEÂLÂ'NIN İSİMLERİ
 
ÜÇÜNCÜ KONU: ALLAH TEÂLÂ'NIN SIFATLARI
 
   Birinci Mesele: Allah Teâlâ'nın sıfatlarının kısımları
   İkinci Mesele: Bu sıfatların izahı
   Birinci Kısım: Sıfat-ı Zatiyye
   İkinci Kısım: Sıfat-ı Subûtiyye veya Sıfatu'l-Meânî
 
DÖRDÜNCÜ KONU: ALLAH TEÂLÂ'NIN GÖZLE GÖRÜLMESİ
 
   Birinci Mesele: Allah Teâlâ'nın dünyada görülmesi
   1.Bazılarına göre görmemiştir.
   2.Bazılarına göre ise Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selem Yüce Allah'ı görmüştür.
   İkinci Mesele: Allah Teâlâ'nın mahşerde görülmesi
   Üçüncü Mesele: Allah Teâlâ'nın cennette görülmesi
 
BEŞİNCİ KONU: MÜTEŞÂBİH NASLAR (EL-ESMÂU VE'S-SIFÂT)
 
     Birinci Mesele: Müteşâbih nasların kısımları
     1."Yüz" Anlamına Gelen "Vech" Kelimesi
     2."Göz" Anlamına Gelen "Ayn" Kelimesi
     3."El" Anlamına Gelen "Yed" Kelimesi
     4."El İçi" Anlamına Gelen "Keff" Kelimesi
     5."Sağ El" Anlamına Gelen "Yemîn" Kelimesi
     6."Bir Avuç" Anlamına Gelen "Kabza" Kelimesi
     7."Parmak" Anlamına Gelen "Isba" Kelimesi
     8."Ayak" Anlamına Gelen "Ricl" ve "Kadem" Kelimeleri
     9."Baldır" Anlamına Gelen "Sâk" Kelimesi
     10."Şekil" ve "Biçim" Anlamına Gelen "Suret" Kelimesi
     1."Yüksekte Olma" Anlamına Gelen "Uluvv" Kelimesi
     2."Oturma (Tahtın Üzerine Kurulma)" Anlamına Gelen "İstiva" Kelimesi
     3."Gelmek" Anlamına Gelen "Etâ" ve "Câe" Kelimeleri
     4."İnmek" Anlamına Gelen "Nüzul" Kelimesi
     5."Gülmek" Anlamına Gelen "Dıhk" Kelimesi
     6."Sevinmek" Anlamına Gelen "Ferh" Kelimesi
     7."Beraber Olmak" Anlamına Gelen "Maiyyet" Kelimesi 
     8."Sevmek" Anlamına Gelen "Muhabbet" Kelimesi
     9."Kızmak, Öfkelenmek" Anlamına Gelen "Gadab" Kelimesi    
     İkinci Mesele: Bu gibi naslar hakkında âlimlerin görüşü
     Birinci Kısım Âlimler: Teslimiyetçi Selef-i Sâlihîn Ulemâsı         
     İkinci Kısım Âlimler: Tevilci Halef Ulemâsı
     Üçüncü Kısım Âlimler: Zahirci Selefiyye Ulemâsı
     Dördüncü Kısım: Ta'tîlci Mutezile Fırkası Mensupları       
     Beşinci Kısım: Benzetici Müşebbihe ve Mücessime Fırkalarına Mensup Olanlar
     Üçüncü Mesele: Müteşâbih Naslara En Bariz İki Örnek  
     Birinci Misal: Allah Teâlâ'nın Arş'ın Üzerinde Bulunması Meselesi
     İkinci Misal: Allah Teâlâ'nın Dünya Semasına İnmesi Meselesi
 
ALTINCI KONU: MUHKEM VE MÜTEŞÂBİH KAVRAMLARI          
   1.Muhkem, manası bilinen; müteşâbih, manası bilinmeyendir   
   2.Muhkem, manası açık olan; müteşâbih, manası kapalı olandır
   3.Muhkem, nesh eden; müteşâbih ise nesh edilendir
   4.Muhkem, hikmetleri aklen bilinen; müteşâbih ise hikmetleri idrak edilemeyendir
   5.Muhkem, farzları, vaadleri ve tehditleri içeren; müteşâbih ise kıssaları ve misalleri zikredendir
    6.Muhkem, Allah Teâlâ'nın helal ve haramlarını kesin beyan eden müteşâbih ise bunlar dışında kalanlardır    
 
BEŞİNCİ BÖLÜM: MELEKLERE İMAN
BİRİNCİ KONU: MELEKLERİN TARİFİ 
 
İKİNCİ KONU: MELEKLERİN VARLIĞINI İSPAT EDEN DELİLLER          
 
     1.Naklî Deliller   
     2.Aklî Deliller      
 
ÜÇÜNCÜ KONU: MELEKLERİN MÜŞTEREK SIFATLARI
 
   1.Melekler nurdan yaratılmışlardır
   2.Melekler insanlardan önce yaratılmışlar ve Hz. Âdem'e saygı secdesi yapmakla emrolunmuşlardır.
   3.Meleklerde insanlardaki özel beşerî haller yoktur
   4.Melekler günah işlemezler
   5.Melekler kısa zamanda uzun mesafeler kat ederler
   6.Melekler kanatlıdır
   7.Meleklerin sayıları oldukça fazladır, onların adedini ancak Allah bilir
   8.Melekler güzel şekillere girebilirler
   9.Melekler hayâlı ve edeplidirler
   10.İnsanların rahatsız oldukları şeylerden melekler de rahatsız olurlar
   11.Melekler, köpeğin veya canlı bir şeyin resminin yahut çanın ya da cünüplükten uzun süre yıkanmamayı adet edenin bulunduğu bir mekana girmezler
   12.Melekler, Allah'ın sevdiği kulu severler, buğzettiğine de buğzederler
   13.Melekler mü'minler için dua ederler
   14.Melekler kâfirlere lanet okurlar
   15.Melekler savaşlarda, kâfirlere karşı mü'minlere yardım ederler
   16.Melekler gaybı bilmezler
 
DÖRDÜNCÜ KONU: MELEKLERİN SINIFLARI
 
   Birincisi: Bulundukları yer bakımından kısımları
   İkincisi: Yaptıkları görevler bakımından kısımları
   Birinci Kısım: Meleklerin en ileri gelenleri
   İkinci Kısım: Arş'ı Yüklenen Melekler
   Üçüncü Kısım: Cennette Görevlendirilen Melekler
   Dördüncü Kısım: Cehennemde Görevlendirilen Melekler
   Beşinci Kısım: Dağlar Meleği
   Altıncı Kısım: Anne Rahmine Görevlendirilen Melek
   Yedinci Kısım: Amelleri Yazmakla Görevli Olan Melekler
   Sekizinci Kısım: İnsanı Korumakla Görevli Olan Melekler
   Dokuzuncu Kısım: Münker ve Nekir Melekleri
   Onuncu Kısım: Yeryüzünde Seyahat Eden Melekler
 
ALTINCI BÖLÜM: KİTAPLARA İMAN
BİRİNCİ KONU: " KİTAP " KELİMESİNİN ANLAMI
 
İKİNCİ KONU: İLAHİ KİTAPLARI BİLME KAYNAĞI
 
ÜÇÜNCÜ KONU: İLÂHÎ KİTAPLARA İMANIN DELİLLERİ
 
DÖRDÜNCÜ KONU: İLÂHÎ KİTAPLARIN SAYISI
 
BEŞİNCİ KONU: ÜÇ BÜYÜK KİTABIN BUGÜNKÜ DURUMU
 
   Birinci Büyük Kitap: Kur'ân-ı Kerim
   Birinci Mesele: Kur'ân'ın, diğer ilâhî kitaplar arasındaki mertebesi
   İkinci Mesele: Kur'ân'ın Özellikleri
   İkinci Büyük Kitap: Tevrat (Yazılı Dinî Metinler)
   Birinci Mesele: Tevrat'ın lügat manası
   İkinci Mesele: Tevrat'ın tahrif edilmesi
   Üçüncü Mesele: Tevrat'ın bugünkü durumu
   Dördüncü Mesele: Talmud (Sözlü dinî metinler)
   Beşinci Mesele: Yahudilerin Mezhepleri
   Altıncı Mesele: Hz. İsa'dan önce Yahudilerin sapık halleri
   Üçüncü Büyük Kitap: İncil
   Birinci Mesele: İncil'in lügat manası
   İkinci Mesele: Asıl İncil'in mahiyeti
   Üçüncü Mesele: Şu andaki İndilerin içerikleri
   Dördüncü Mesele: İncil'in tahrifi
   Beşinci Mesele: Bugünkü İnciller'in son şekli
   Altıncı Mesele: Barnabas İncil'i
   Yedinci Mesele: Konsüller
   Sekizinci Mesele: Hıristiyanların bugünkü inancı
   Dokuzuncu Mesele: Hıristiyanların mezhepleri
YEDİNCİ BÖLÜM: PEYGAMBERLERE İMAN
BİRİNCİ KONU: PEYGAMBERİN TARİFİ
 
İKİNCİ KONU: PEYGAMBER GÖNDERİLMESİNİN HİKMETİ
 
ÜÇÜNCÜ KONU: PEYGAMBERLERİ VE GETİRDİKLERİNİ TASDİK ETMEK
İMANIN ŞARTIDIR
 
DÖRDÜNCÜ KONU: PEYGAMBERLERİN SIFATLARI
 
   1.Sıdk (doğru söylemek) sıfatı
   2.Emanet (güvenilir olmak) sıfatı
   3.Tebliğ sıfatı
   4.Fetânet (akıllı, zeki, uyanık olma) sıfatı
   5.İsmet (masum olmak) sıfatı
     Birinci Mesele: Peygamberlerin masum oldukları hususlar
     İkinci Mesele: Peygamberlerin zelleleri ve izahı
     Üçüncü Mesele: Peygamberlerin masumiyetini sağlayan güç
 
BEŞİNCİ KONU: PEYGAMBERLERİN SAYILARI
 
ALTINCI KONU: PEYGAMBERLERİN ULU'L-AZM OLANLARI
 
YEDİNCİ KONU: PEYGAMBER OLDUKLARI İHTİLAFLI OLANLAR
 
SEKİZİNCİ KONU: KURÂN'DAKİ PEYGAMBERLERDEN BİR KISMININ KISSALARI
 
   Birinci Peygamber Âdem aleyhisselam
   İkinci Peygamber İdris aleyhisselam
   Üçüncü Peygamber Nuh aleyhisselam
   Dördüncü Peygamber İbrahim aleyhisselam
   Beşinci Peygamber Musa aleyhisselam
   Altıncı Peygamber İsa aleyhisselam
   Yedinci Peygamber Hz. Muhammed
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM:AHİRETE İMAN
BİRİNCİ KONU: ÂHİRETE İMANIN MAHİYETİ
 
İKİNCİ KONU: ÂHİRETE İMANIN ÖNEMİ
 
   Âhirete iman etmek, İslâm'ın temel esaslarının en önemlilerindendir
   Âhirete iman etmek, kulu kötülüklerden alıkoyar
 
ÜÇÜNCÜ KONU: ÂHİRETİN HAK OLDUĞUNU GÖSTEREN DELİLLER
 
   Kâinatın yoktan var edilmesi
   Kâinatta sayısız vakıaların meydana gelmesi
   İlâhî adaletin ortaya çıkması
 
DÖRDÜNCÜ KONU: KIYAMET GÜNÜNÜN İSİM VE SIFATLARI
 
BEŞİNCİ KONU: KIYAMETİN NE ZAMAN KOPACAĞINI ANCAK ALLAH BİLİR


YEDİNCİ KONU: ÖLÜM
 
   Birinci Mesele: İnsana ölümü anında yapılması gerekenler
   Kelime-i Tevhid'in telkin edilmesi
   Ölenin yanında Yâsîn Sûresi'nin okunması
   Ölenin yanında hayırlı olan şeylerin söylenmesi
   Ölenin canı çıktıktan sonra gözlerinin kapatılması
   İkinci Mesele: Ölüm dehşetinin zorluğu
   Üçüncü Mesele: Ölüm anında gökten meleklerin inmesi
   Dördüncü Mesele: Ani ölümler mü'min için rahatlık, fâcir için ise
   'Gazap Sahibi'nin (Allah'ın) yakalaması'dır
   Beşinci Mesele: Kul öleceği yere kendisi gider
   Altıncı Mesele: Can veren kişiyle, daha önce ölenlere selâm gönderilmesi


SEKİZİNCİ KONU: ÖLÜMDEN SONRA RUHLARIN DURUMU
 
   Birinci Mesele: Ruhların yok olmaması
   İkinci Mesele: Ölümden sonra ruhların karargâhlarının farklı olması
   Peygamberlerin ruhlarının karargâhları
   Şehitlerin ruhlarının karargâhları
   Mü'minlerin ruhlarının karargâhları
   Kâfirlerin ruhlarının karargâhları
   Üçüncü Mesele: Ölümden sonra ruhların bedenlerle irtibat halinde olmaları
   Dördüncü Mesele: Ruhların birbirleriyle görüşmeleri
   Beşinci Mesele: Ruhların, yeni ölenin ruhundan geride sağ bıraktıklarını sormaları
 
DOKUZUNCU KONU: KABİR AZABI
 
   Birinci Mesele: Kabir azabı haktır
   İkinci Mesele: Kabir azabı kimlere yapılır?
   Kabir azabı mü'minlerin günahkârlarına yapılır
   Kabir azabı kâfirlere, fetret döneminde ölenlere ve Ehl-i Kitâb'a da yapılır
   Üçüncü Mesele: Kabir azabının çeşitleri
 
     Kabrin sıkması
     Ölünün tokmakla dövülmesi
     Öleni ejderhaların ve yılanların ısırmaları
     Ölenin, kendisini bakırdan tırnaklarla tırmalaması
     Ölenlerin, avurtlarının kancalarla yırtılması, kafalarının taşla ezilmesi, tandırda yanmaları ve kandan nehir içinde yüzmeleri
     Ölenin, kıyamete kadar yerin dibine doğru gömülmesi
     Ganimetten çalman malın ateşe dönüşüp çalanı kıyamete kadar yakması
     Ölene cehennemden pencere açılıp oradaki yerinin gösterilmesi, ona ateşten elbiseler giydirilmesi ve altına ateşten sergiler serilmesi
     Dördüncü Mesele: Kabir azabından korunmanın yolları
     Kabir azabından Allah'a sığınmak
   Kabir azabına sebep olan amelleri yapmamak
   Beşinci Mesele: Kabir azabına dair bazı hükümler
 
DOKUZUNCU KONU: ŞEFAAT ETMEK
 
   Birinci Mesele: Şefaatin şartları
   Allah Teâlâ'nın, şefaat edecek kimseye, şefaat etmesi için izin vermesi
   Allah Teâlâ'nın, şefaat edilecek kimseye, şefaat edilmesi için izin vermesi
   Şefaat edilecek kimsenin imanlı olarak ölmesi
 
     Mutezile ve Hariciye fırkalarına göre şefaat edilenin, ölmeden önce, işlediği büyük günahlardan tevbe etmesi gerekir
     İkinci Mesele: Şefaat edecek olanlar
     Bizzat Allah Teâlâ'nın Şefaat Etmesi
     Kur'ân-ı Kerîm'in Şefaat Etmesi
     Melekler'in Şefaat Etmeleri
     Peygamberler'in Şefaat Etmeleri
     Hz. Muhammed'in Şefaat Etmesi
     Birinci Husus: Kıyamette ilk şefaat edecek olan Hz. Muhammed'dir
     İkinci Husus: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatinin çeşitleri
     Üçüncü Husus: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine erişecek olanlar
     Âlimlerin şefaat etmeleri
     Şehitlerin şefaat etmeleri
     Sıddîkların şefaat etmeleri
     Mü'minlerin birbirlerine şefaat etmeleri
     Çocukların anne ve babalarına şefaat etmeleri
     Hz. Osman'ın şefaat etmesi
     Yaşlı insanın şefaat etmesi
 
ONCU KONU: CENNETTEKİ NİMETLER
 
ON BİRİNCİ KONU: CEHENNEMİN AZABI
 
ON İKİNCİ KONU: CENNET VE CEHENNEMİN SONSUZLUĞU
 
   Birinci Mesele: Cennetin sonsuz olması
   İkinci Mesele: Cehennemin sonsuz olması
 
DOKUZUNCU BÖLÜM: KAZA VE KADERE İMAN
BİRİNCİ KONU: KAZA VE KADERİN ANLAMLARI
 
   Lügat manaları
   Istılah manaları
 
İKİNCİ KONU: KAZA VE KADERİN İZAHI
 
     Birinci Husus: Allah Teâlâ ezelde her şeyi bilir
     İkinci Husus: Allah Teâlâ her şeye kadirdir
     Üçüncü Husus: Allah Teâlâ mutlak adalet sahibidir
     Dördüncü Husus: Allah Teâlâ yaptıklarından asla hesaba çekilemez
 
ÜÇÜNCÜ KONU: KADERİN HAK OLDUĞUNU BİLDİREN NASLAR
 
DÖRDÜNCÜ KONU: KADER HAKKINDA TARTIŞMAK YASAKLANMIŞTIR
 
BEŞİNCİ KONU: KAZA VE KADERE RAZI OLMAK GEREKİR
ALTINCI KONU: KADERE DAYANIP AMELİ TERK ETMEK YASAKLANMIŞTIR
 
YEDİNCİ KONU: KADERE DAYANIP SEBEPLERİ TERK ETMEK CAİZ DEĞİLDİR
 
SEKİZİNCİ KONU: SALİH AMELLER KURTULUŞUN TEMİNATI DEĞİLDİR
 
DOKUZUNCU KONU: KADERİ İNKÂR EDENLERİN AKIBETLERİ VAHİMDİR
 
ONUNCU KONU: KADERİN DEĞİŞİP DEĞİŞMEYECEĞİ
 
   Birinci Mesele: Allah Teâlâ'nın ilmi değişmez
   İkinci Mesele: Levh-i Mahfûz'da yazılanların değişmesi
   Üçüncü Mesele: Meleklerin Levh-i Mahfûz'dan aldıkları bilgilerin değişmesi
   Dördüncü Mesele: Kaza ve kaderin genel anlamda değişmeyeceğini beyan eden naslar
   Beşinci Mesele: Kaza ve kaderin değişebileceğini imâ eden naslar
   Altıncı Mesele: Kaza ve kaderin değişebileceğini imâ eden nasların izahı
   Birinci Olarak: Kaza ve kaderin değişeceğini imâ eden ayetin izahı
İkinci Olarak: Kaderin değişeceğini imâ eden hadislerin yorumu
 
ONUNCU BÖLÜM: PEYGAMBERLERİN MUCİZELERİ
 
BİRİNCİ KONU: MUCİZENİN TARİFİ
 
İKİNCİ KONU: MUCİZE İLE DİĞER AKIL ÖTESİ ŞEYLER ARASINDAKİ FARK
 
ÜÇÜNCÜ KONU: MUCİZEYİ İNKÂR ETMENİN HÜKMÜ
 
DÖRDÜNCÜ KONU: PEYGAMBERLERE VERİLEN MUCİZELERE ÖRNEKLERİ
 
     1.Hz. Nuh'a verilen mucizeler
     2.Hz. Salih'e verilen mucizeler
     3.Hz. İbrahim'e verilen mucizeler
     4.Hz. Musa'ya verilen mucizeler
     5.Hz. İsa'ya verilen mucizeler
     6.Hz. Muhammed'e verilen mucizeler
 
ON BİRİNCİ BÖLÜM: KERAMET
BİRİNCİ KONU: KERAMET VE VELÎNİN TARİFSİ
 
İKİNCİ KONU: VELÎLERİN SIFATLAR
 
ÜÇÜNCÜ KONU: KERAMETİN DELİLLERİ
 
     Birinci Kısım: Kur'ân'da zikredilen deliller
     İkinci Kısım: Hadislerde zikredilen deliller
     Üçüncü Kısım: Sahâbîlerde müşahede edilen vakıalar
 
DÖRDÜNCÜ KONU: VELİLERİN SAYILARI VE MERTEBELERİ
 
     Birinci Mesele: Velilerin sayılarını ve mertebelerini zikreden hadislere örnekler
     İkinci Mesele: Âlimlerin, velîlerin sayılarını ve mertebelerini bildiren hadislere dâir görüşleri
 
ON İKİNCİ BÖLÜM:SİHİR (BÜYÜ YAPMAK)
BİRİNCİ KONU: SİHRİN LÜGAT VE ISTILAH MANALARI
 
İKİNCİ KONU: SİHİRLE DİĞER HARİKULADE HUSUSLAR ARASINDAKİ FARKLAR
 
   Sihirle mucize arasındaki fark
   Sihirle keramet arasındaki fark
 
ÜÇÜNCÜ KONU: SİHRİN ETKİSİ HAKTİR
 
DÖRDÜNCÜ KONU: SİHRİN GERÇEK ETKİSİNİN OLDUĞUNU İNKÂR EDENLER
 
BEŞİNCİ KONU: SİHRİN TÜRLERİ
 
   Birinci Kısım: Gerçeği olmayan aldatmalar
   El çabukluğuyla aldatmak
   Kâhinlik veya falcılık yaparak aldatmak
   Koğuculuk yaparak insanları birbirlerine düşürmek
   İkinci Kısım: Gerçekten insanın aklını ve vücudunu etkileyen sihirler
 
ALTINCI KONU: SİHİRDE KULLANILAN VASITALAR
 
YEDİNCİ KONU: SİHİR YAPANLARIN SINIFLARI
 
SEKİZİNCİ KONU: SİHİR YAPANLARA GİTMENİN VE ONLARA İNANMANIN HÜKMÜ
 
DOKUZUNCU KONU: SİHİR YAPANIN DİNEN HÜKMÜ
 
   Birinci Mesele: Mezhep âlimlerinin görüşleri
   İkinci Mesele: Mezhep âlimlerinin delilleri
 
ONUNCU KONU: SİHİR YAPANIN DÜNYADAKİ CEZASI  
 
   Birinci Mesele: Müslüman olduğu halde sihir yapanın cezası
   İkinci Mesele: Gayrimüslim olan sihirbazın cezası
 
ON BİRİNCİ KONU: SİHİR YAPANIN TEVBE ETTİRİLMESİ
 
ON İKİNCİ KONU: SİHİR YAPANA VERİLEN ÜCRETİN HÜKMÜ
 
ON ÜÇÜNCÜ KONU: SİHİR ÖĞRENME VE ÖĞRETMENİN HÜKMÜ
 
ON DÖRDÜNCÜ KONU: SİHRİ BOZDURMANIN HÜKMÜ VE YOLU
 
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: CİNLERİN VARLIĞINA İMAN
BİRİNCİ KONU: "CİN" KELİMESİNİN LÜGAT VE ISTILAH MANALAR
 
İKİNCİ KONU: CİNLERİN VARLIĞI HAKTIR
 
   Birinci Mesele: Cinlerin varlığını beyan eden deliller
   İkinci Mesele: Cinlerin varlığını inkâr edenler
   Birinci Kısım İnkarcılar: Cinler hakkındaki naslara itibar etmeyenler
   İkinci Kısım İnkarcılar: Cinler hakkındaki nasları tevil edenle
   Üçüncü Mesele: Cinleri inkâr etmenin hükmü
 
ÜÇÜNCÜ KONU: İBLIS'IN ASLI
 
   Birinci görüş: İblîs cinlerdendir, meleklerden değildir
   İkinci görüş: İblîs meleklerdendir, cinlerden değildir
 
DÖRDÜNCÜ KONU: CİNLERLE ŞEYTANLARIN AYNI CİNS OLUP OLMADIKLARI
 
   Birinci görüş: Cinlerle şeytanlar aynı cinstir
   İkinci görüş: Cinlerle şeytanlar ayrı cinslerdir
 
BEŞİNCİ KONU: CİNLERİN ORTAK SIFATLARI
 
   Birinci sıfatları: Ateşten yaratılmışlardır
   İkinci sıfatları: Akıl sahibidirler
   Üçüncü sıfatları: Cinsiyetleri vardır
   Dördüncü sıfatları: Yiyip-içerler
   Beşinci sıfatları: Cinler çeşitli şekillere girebilirler
   Altıncı sıfatları: Cinler Hz. Peygamberin şekline giremezler
   Yedinci sıfatları: Cinler insanları görürler, insanlar onları göremezler
   Sekizinci sıfatları: Cinler gaybı bilmezler
   Dokuzuncu sıfatları: Cinler ve şeytanlar belli yerlerde yaşamayı tercih ederler
   Onuncu sıfatları: Belli zamanlarda çevreye yayılırlar
   On birinci sıfatları: Cinler göklere tırmanırlar
   On ikinci sıfatları: Cinler oldukça zor ve ağır işleri başarırlar
   On üçüncü sıfatları: Cinlerin, sâlih kullar üzerinde hiçbir hâkimiyetleri yoktur
   On dördüncü sıfatları: Cinler, mucize ve keramet gibi akıl üstü şeyler yapamazlar
   On beşinci sıfatları: Cinler de ölürler
   On altıncı sıfatları: Cinler de yükümlüdürler
   Birinci Mesele: Cinlerin peygamberleri kimlerdir?
   İkinci Mesele: Cinlerin dinin hangi hükümleriyle yükümlü oldukları?
   Üçüncü Mesele: Cinlerin ahirette cezalarının ne olacağı?
     Dördüncü Mesele: Cinlerin mü'minlerine ahirette mükâfat var mıdır?
     Beşinci Mesele: Cinlerin mü'minlerinin ahirette kalacakları yer
 
ALTINCI KONU: CİNLERİN İNSANLARLA ALAKALARI
 
   Birinci kısım ilişkiler: Cinlerin insanlarla dostluk ilişkileri
   Evlenme ilişkileri
   Savunma ilişkileri
   İkinci kısım ilişkiler: Cinlerin insanlara karşı düşmanlık ilişkileri
   Birinci tür eziyetleri: Cin ve şeytanların insanlara verdikleri manevi zararlar
   İkinci tür eziyetleri: Cin ve şeytanların insanlara verdikleri maddî zararlar
 
YEDİNCİ KONU: CİNLERİN SARA HASTALIĞINDA KATKILARI
 
   Birinci Mesele: Saranın türleri
   İkinci Mesele: Sara hastalığının tedavisi
   Birinci Olarak: Maddî etkenlerden kaynaklanan saranın tedavisi
   İkinci Olarak: Şeytanların çarpmaları sonucu oluşan saranın tedavisi
   Üçüncü Mesele: Saralıyı meşru olmayan vasıtalarla tedavi etmek caiz değildir
   Dördüncü Mesele: Cinlerin sara hastalığına sebep olduğunu inkâr edenler
 
SEKİZİNCİ KONU: CİNLERİN HAYVANLARI
 
ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: KIYAMETİN ALÂMETLERİ
 
     Birinci Kısım Alâmetler: Kıyametin büyük alâmetleri
     Birinci Büyük Alâmet: Mehdî'nin gelmesi
     Birinci Mesele: Mehdî'yi tanıtan vasıfları
     İkinci Mesele: Mehdî'nin geleceğini beyan eden hadisler
     Üçüncü Mesele: Mehdî'nin geleceğine işaret eden hadisler
     Dördüncü Mesele: Mehdî hakkındaki hadisler manen mütevâtirdir
     Beşinci Mesele: Mehdî hakkında yazılan eserlerden bazıları
     Altıncı Mesele: Mehdî'nin geleceğini inkâr edenler
     Yedinci Mesele: Mehdî'nin geleceğini inkâr edenlerin delilleri
     Sekizinci Mesele: Mehdî'nin geleceğini inkâr edenlerin delillerine cevaplar
 
     İkinci Büyük Alâmet: Deccâl'in çıkması
     Birinci Mesele: Deccâl hakkındaki hadisler mütevâtirdir
     İkinci Mesele: Deccâl ile ilgili uzun hadislere misaller
     Üçüncü Mesele: Deccâl'i tanıtan sıfatları
     Dördüncü Mesele: Deccâl'in çıkacağı yer
     Beşinci Mesele: Deccâl'in ordusu
     Altıncı Mesele: Deccâl'in istidrâcları (akıl üstü harikaları)
     Yedinci Mesele: Deccâl'e uyacak insan sınıfları
     Sekizinci Mesele: Deccâl'in şerrinden korunma
     Dokuzuncu Mesele: Deccâl'in kalma süresi
     Onuncu Mesele: Deccâl'in akıbeti
     On Birinci Mesele: Deccâl'den önceki küçük Deccâller
 
     Üçüncü Büyük Alâmet: Hz. İsa'nın semâdan inmesi
     Birinci Mesele: Hz. İsa'nın ineceğini beyan eden deliller
     İkinci Mesele: Hz. İsa'nın ineceğini beyan eden hadisler mütevâtirdir
     Üçüncü Mesele: Hz. İsa'yı tanıtan sıfatları
     Dördüncü Mesele: Hz. İsa'nın ineceği zaman ve mekân
     Beşinci Mesele: Hz. İsa'nın yapacağı icraatlar ve son durumu
 
     Dördüncü Büyük Alâmet: Ye'cûc ve Me'cûc'ün yeryüzüne yayılması
     Birinci Mesele: Ye'cûc ve Me'cûc hâdisesini beyan eden naslar
     İkinci Mesele: Ye'cûc ve Me'cûc'ü tanıtan sıfatları
     Üçüncü Mesele: Ye'cûc ve Me'cûc'ün önlerine set yapılması
     Beşinci Büyük Alâmet: Dâbbetu'l-Arz'ın çıkması
 
   Altıncı Büyük Alâmet: Güneşin batıdan doğması
   Yedinci Büyük Alâmet: Ateşin çıkması
   Sekizinci Büyük Alâmet: Dünyayı duman kaplaması
   Dokuz, On ve On Birinci Büyük Alâmetler: Yerde çökmelerin olması, insanların şekillerinin değişmesi ve üstlerinden sert cisimlerin atılması
İkinci Kısım Alâmetler: Kıyametin küçük alâmetleri
 
     1.Hz. Muhammed'in peygamber olarak gönderilmesi
     2.Hz. Muhammed'in vefatı
     3.Kudüs'ün fethedilmesi
     4.Müslümanların çokça ölmeleri
     5.Malın dolup taşması
     6.Fitnelerin çıkması
     7.Peygamberlik iddia eden yalancıların çıkması
     8.Güven ve emniyetin hâkim olması
     9.Emanete ihanet edilmesi
     10.İlmin kalkması, cehaletin hâkim olması
     11.İyi insanların azalması, kötülerin yükselip yönetime el koymaları
     12.Güvenlik güçlerinin artması
     13.Giyinmiş oldukları halde çıplak gibi olan kadınların çoğalması
     14.Zinanın yayılması
     15.İçkinin çokça içilip helal görülmesi
     16.Çalgı ve şarkıcıların ortaya çıkmaları ve bunların helal görülmeleri
     17.Yalan söylemenin çoğalması, asılsız haberlerin yayılması
     18.Yalancı şahitliğin çoğalması, doğru şahitliğin örtbas edilmesi
     19.Akrabalık bağının koparılması, hayâsızlığın yayılması ve kötü komşuluğun açıkça görülmesi
     20.İnsanî ilişkilerin koparılması ve kimsenin kimseyi tanımaması
     21.Kişinin sadece tanıdığına selam vermesi
     22.Kadınların çoğalıp erkeklerin azalması
     23.Cariyenin, efendisini doğurması
     24.Bu ümmette Allah'a ortak koşmanın görülmesi
     25.Mü'minlerin rüyalarının doğru çıkması
     26.Yırtıcı hayvanların ve cansız varlıkların insanlarla konuşmaları
     27.Ticarî pazarların birbirine yakınlaşması
     28.Ticaretin artması ve insanların sapması
     29.Faiz alıp vermenin yaygınlaşması
     30.Cimriliğin artması
     31.İnsanların bina yükseltmede yarışmaları
     32.Camilerin süslenmesi ve onlarla övünülmesi
     33.Arap topraklarının çayıra dönüşmesi
     34.Fırat Nehri'nin altın olan bir dağı açığa çıkarması
     35.Kahtanlılar'dan bir kişinin çıkıp insanları sopayla idare etmesi
     36.İnsanların çokça öldürülmeleri
     37.Acemlerle savaşılması
     38.Türklerle savaşılması
     39.Rumlar'ın (Hıristiyanlar'ın) çoğalıp Müslümanlarla savaşmaları
     40.İstanbul'un savaşsız fethedilmesi
     41.Yahudilerle son savaşın yapılması
     42.Yağmurların bolca yağması, bitkilerin bitmemesi
     43.Depremlerin çoğalması
     44.Zamanların birbirine yaklaşması
     45.Ölümün arzulanması
     46.Bütün insanların Medine'yi terk etmeleri ve orayı vahşi hayvanların istilası
     47.Yumuşak bir rüzgârın esip mü'minlerin ruhlarını alması
     48.Kâfirlerin Müslümanların başlarına üşüşmeleri
     49.Beytullah'a saldırma ve Kabe'yi yıkma
     50.Yeryüzünde "Allah! Allah!" diyen kimsenin kalmaması
 
 
  
    Beka Yayıncılık Hasan Karakaya İslam Akaidi kitabını incele diniz.
Diğer Özellikler
Stok Kodu9786054486083
MarkaBeka Yayınları
Stok DurumuVar
9786054486083
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.