İslam Şeriatında Büyük Günahlar, Kitabül Kebair

Fiyat:
275,00 TL
İndirimli Fiyat (%41,8) :
160,00 TL
Kazancınız 115,00 TL
Havale / EFT:
155,20 TL
Aynı Gün Kargo
 
Kitap              İslam Şeriatında Büyük Günahlar, Kitabül Kebair    
Yazar             İmam Zehebi  
Yayınevi         Bedir Yayınları
Tercüme         Prof. Dr. Sıtkı Gülle
Kağıt - Cilt      3.Hamur, Ciltli, sıvama cilt
Sayfa - Ebat   305 sayfa, 17x24 cm
Yayın Yılı        2020


 
İmam Zehebi Büyük Günahlar kitabını incelemektesiniz.
Kitabül kebair büyük günahlar kitabı hakkında yorumları oku yup kitabın konusu, özeti, fiyatı, satış şartları hakkında bilgiyi geniş bir şekilde edinebilirsiniz.
 
Yaratan Rabbinin adıyla oku . O, insanı " alak " dan yarattı. Oku, Senin Rabbin en cömert olandır. Alak 1-2
 
 
Kitabül Kebair Büyük Günahlar  İmam Zehebi

 
Eseri Takdim

- Bismihi Teâlâ -

Kitâbü'l-Kebâiri'l-Kübrâ'nın müellifi, Şemsüddîn Ebî Abdullah Muhammed bin Ahmed bin Osman bin Kaymaz ez-Zehebî et-Türkmânf d i r. Aslen Farû-kî'dir. Şam'da yaşamıştır. (Doğumu ve ölümü oradadır.) Mezheb itibariyle Şafiî-dir. Kendisi din ilimlerinde imamdır. Hadîs, İslâm tarihi mevzularında derinleş­miştir. Değerli bir araştırıcı ve tenkidcidir. Hicrî 673'de doğmuş, 748'de vefat etmiştir. Rahmetullahi aleyh.
 
Elinizdeki bu kitabın mevzuu büyük günahlar olup, kullan Allah'a isyandan alıkoymak, günah işlemekten korkutmak ve uyarmak maksadıyla kaleme alın­mıştır.
 
Büyük günahları anlatırken öncelikle iki ana kaynak olan Kitab'dan ve Sünnet'ten faydalanılmıştır. Müellif hadîsleri zikr ederken şu iki kaideye bağlı kal­mıştır:
 

Helâl ve haram konularında çok titiz davranmış, kuvvetli hadîsleri zikr et­miştir.

Tergîb ve terhîb, fazilet hususunda bazan müsamahalı davranmış, bu ko­nuda kuvvetli ve sağlam hadislerle birlikte bazı zayıf ve illetli rivayetleri de derlemiştir. Bu metod kendisinden önce eser vermiş din âlimlerinin yo­ludur. Nitekim İmam Ahmed ve Abdullah bin Mübârek'in «Biz helâl ve haram konularında hadis rivayet ettiğimizde çok titiz ve sıkı davranır, fa­ziletler bahsinde yaptığımız rivayetler hususunda ise müsamaha gösterir­dik», dedikleri rivayet olunmuştur.  

Tergîb, rağbet ettirmek, teşvik etmek; terhîb korkutmak ve kaçındırmak de­mektir. Beş vakit namazın kılınması muhkem âyetler ve çok kuvvetli hadîslerle belli olan, üzerinde hiç şüphe bulunmayan bir gerçektir. Bu hususta teşvik, kor­kutma unsuru ihtiva eden ve hadis usulü bakımından zayıf ve illetli sayılan ha­disleri yazmakta mahzur yoktur. Çünkü o hadîslerdeki zaaf mâna ve muhtevada değil, hadîsin bize ulaşma şeklindedir.
 
Müellif hazretleri, eserinde pek çok kıssalar da nakletmiştir. Çünkü dinî kıs­sa ve menkabelerin halk üzerinde tesiri büyüktür. Hattâ sahih hadislerden duy­gulanmayan bazı avamm-ı nastan kişiler, sâlih zatların hikâyeleri, âbidlerin gör­dükleri rüyalar, velîlerin kerametleri gibi rivayetlerden çok hislenirler ve kendi­lerinde hayırlı uyanış ve silkinişler olur. Müslüman halkı günahlardan kaçındır­mak, gönüllerini Allah korkusu ve âhiret endişesiyle titretip ürpertmek için bu gibi kıssaların nakledilmesi faydalı olmaktadır, öteden beri vaizler ve mürşidler halk tabakasını ıslah edip doğru yola getirebilmek için bu yola başvuragelmişlerdir.
 
Eserdeki hadîs-i şeriflerin kaynakları gösterilmiştir. Hadîs ilmiyle ve dinî araştırmalarla ilgisi olan herkes kaynak kitaplara ve fihristlere başvurarak bu işi kendisi de yapabilir.
 
Hadîs kaynaklarının gösterilmesinde aşağıdaki eserlere müracaat olunmuştur:
 
Hafız Münzirî'nin et-Tergîb ve't-Terhîb'i.
Hafız Veliyyüddîn el-Irâkî'nin Muğnî adlı eseri.
Şeyh Nûrüddîn el-Heysemî'nin Mecmâu'z-Zevâid'i.
Müellifin er-Risâletü's-Suğrâ'sı.
Mişkâtü'l-Mesâbih.
 
  1. Dip notlarında gösterilen diğer kitaplar ve kaynaklar.
 
Eserin arapçadan tercümesinde, Mekkeli müderris Muhammet Abdurrezzak Hamza'nın hazırlayıp bastırdığı nüsha esas alınmıştır. (Hicrî 1355).

Bu eser, müslümanların her sınıfına, bilhassa halka ve gençliğe son derece fay­dalı bir ahlâk ve irşad kitabıdır. Çünkü halkın ve gençliğin çoğunun burada te­ferruatlı bir şekilde anlatılan günahlar hakkında derin ve kesin bilgileri yoktur. Bu bilgisizlikleri dolayısıyla büyük manevî zararlara uğramaktadırlar.

Takdir buyurulacağı üzere müslüman cemaatin yükselmesi, o cemaati teşkil eden fertlerin olgun, sâlih ve hayırlı kimseler olmasıyle mümkündür. Böyle ola­bilmek için yapılacak işlerin başı Allah'ın ve Resulünün (s.a.) yapın diye buyur­duklarını canla başla yapmak, yapmayın dediklerinden de kaçınmakla olur.

Allah'a ve Resulüne karşı gelen, birçok hususlarda isyan eden, günahlara bat­mış müslümanlar ve onların meydana getirdiği cemaatler nasıl olur da zilletten kurtulup izzete kavuşabilirler?..

İslâm ilâhî bir nizamdır. Onun kanunları, emirleri, yasakları, öğütleri vardır. Bu nizamın suç saydığı şeyler işte bu «Büyük Günahlar» kitabında, akılları tesir altında bırakacak, gönülleri duygulandıracak bir şekilde anlatılmaktadır. Biz ümid ediyoruz ki, bu kitabı okuyan din kardeşlerimiz çok faydalanacaklar, dün­yevî ve uhrevî hayırlara nail olacaklar ve merhum müellifi rahmetle anacaklardır. Hayırlı dualarına, eserin muhakkikini, musahhihini, mütercimini, naşirini ve bütün mü'minleri dâhil edeceklerini ümid ederiz.

Başarı ve yardım Allah'dandır. O bize yeter, ne iyi vekildir O..
.  ( kitabül kebair, büyük günahlar, imam zehebi, bedir yayınları, islam şeriatinde büyük günahlar, sıtkı gülle, büyük günahlar imam zehebi, bedir yayınları )
 
  NAŞİR
 

 
Bedir yayınevi imam zehebi büyük günahlar kitabül kebair kitabı nı incele diniz,
Diğer Özellikler
Stok Kodu97839758514372
MarkaBedir Yayınevi
Stok DurumuVar
97839758514372
En yeni ürünler
Güvenli teslimat
Kampanyalı ürünler
Piyasadaki en iyi fiyat

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.